jaki jest nip zus u

Artur Kiełbasiński

NIP, gdy znika, to nie znika

NIP, gdy znika, to nie znika

Od 12 stycznia zmieniły się zasady wypisywania zwolnień lekarskich. Oprócz NIP-u zakładu pracy na dokumencie należy wpisać NIP pracownika. Szczegół nieistotny tylko na pozór

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw przedłożone przez ministra sprawiedliwości. Szybsze rozpoczynanie działalności, w tym gospodarczej, przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP - to zasadniczy cel proponowanej nowelizacji. Rozwiązanie takie stanowi wypełnienie zobowiązania złożonego przez premiera w exposé

Premier zapowiada usprawnienie procedury zakładania firmy

Każdy, kto chce założyć firmę, składając w sądzie wniosek o wpis do KRS nie będzie musiał dołączać wymaganych obecnie formularzy, m.in. dla GUS i ZUS - przewiduje projekt zmian w ustawie o KRS. Zdaniem premiera, dzięki temu zakładanie firmy będzie łatwiejsze.

Rząd planuje ułatwienia w zakładaniu spółek

Rząd planuje ułatwienia w zakładaniu spółek

i zaświadczenia - może je w zasadzie wszystkie złożyć w sądzie rejestrowym razem z wnioskiem o wpis do KRS - nie skraca to jednak czasu otrzymania NIP-u, REGON-u itd. i nie ogranicza ilości wypełnianych formularzy. W praktyce przedsiębiorcy często starają

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni. A po zmianach ma to być 7 dni. Ustawa

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

była zawarta, nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę nie z naszej winy (np. zakład ogłosił upadłość, jest niewypłacalny lub zwolnił nas z przyczyn dotyczących pracodawcy). Błędem jest zgłaszanie się do ZUS-u, aby

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

możliwe dzięki nadawaniu NIP-u i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te przyznawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Będą one automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

przepisy, które nie zaliczają matkom lat spędzonych na urlopie wychowawczym jako okresów składkowych do emerytury. ZANIŻANIE ZAROBKÓW Najczęściej Polacy składają zażalenie na nieuwzględnienie przez Zakład lat pracy lub zaniżenie zarobków, czyli wszystko to, co spowodowało, że nasza emerytura lub renta jest

Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy

płatnika składek w ZUS w terminie siedmiu dni od zaistnienia takich okoliczności jak zatrudnienie pierwszego pracownika. Obecne przepisy się nie sprawdziły Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustawach, wprowadzenie tzw

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni. Będzie to możliwe dzięki nadawaniu NIP-u i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te nadawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

tej sprawie do domu odpowiednie pismo. Takie podejście Zakładu oznacza kłopot przede wszystkim dla emerytów przebywających za granicą. Oni mogą mieć problemy z uzyskaniem informacji o zmianie prawa. Dlaczego ZUS nie wyśle listów? Polecamy: Senior w biedzie. Do jakich świadczeń masz prawo? Gdzie szukać

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

zwiększają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez m.in. lepszą wiarygodność i poprawność informacji zawartych w CEIDG (dopisywanie numerów NIP, PESEL czy REGON-u spółki), uproszczenie procedury sprostowań lub wykreśleń z rejestru oraz ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń wobec

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

wystąpiły o urlop wychowawczy (osoby, które pracowały przez kilka miesięcy danego roku, a następnie zostały zwolnione. Do tej pory przy wyliczaniu kapitału początkowego średnie wynagrodzenie za dany rok było u takich osób zaniżane. ZUS porównywał je do przeciętnego wynagrodzenia z całego roku, a nie tylko z

FIRMA W 5,5 KROKU

, zawsze możemy wysłać wniosek pocztą, w tym przypadku jednak musi być on potwierdzony notarialnie. Dalsza część jest na tyle wygodna, że CEIDG przesyła odpowiednie dane, które wpisaliśmy w naszym wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz informację o dokonaniu wpisu do ZUS-u

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

miesięcy można łączyć. Jak ZUS może podnieść emeryturę? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie część socjalną. Przeliczenie po 30 miesiącach jest możliwe tylko dla osób

Niczyje miliony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Niczyje miliony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Pracodawcy od 1999 r. mają obowiązek przelewać składki na indywidualne konta pracowników w ZUS. - Na początku reformy emerytalnej do ZUS nagminnie przychodziły dokumenty rozliczeniowe bez szans na identyfikację płatnika, bez numeru NIP bądź PESEL, bez REGON-u, imienia i nazwiska. Zdarzały się

Rząd zapowiada: będzie mniej problemów z rejestracją firmy

Rząd zapowiada: będzie mniej problemów z rejestracją firmy

termin na wydanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą (innym niż osoby fizyczne). Zaproponowano zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

) miesięcznie. Dobra wiadomość dla nowych przedsiębiorców jest taka, że mogą płacić tzw. mały ZUS, który w 2014 r. wynosi 504 zł, a w przyszłym roku ma wzrosnąć do 525 zł miesięcznie. "Mały ZUS" można opłacać przez pierwsze 24 miesiące od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Z

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

drugiej strony zmieni się rola NIP dla przedsiębiorców. W zamierzeniach resortu finansów nadawanie NIP nie będzie decyzją administracyjną. Ma stać się wyłącznie prostą czynnością techniczną. W efekcie zaczynający działalność przedsiębiorca będzie numer otrzymywał znacznie szybciej niż obecnie

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

się z polskiego ZUS-u i zatrudnić się w którymś z krajów Unii Europejskiej. Wszystko pozornie jest zgodne z prawem.Pośrednicy powołują się na unijne przepisy, które mówią, że jeżeli w jednym kraju UE prowadzimy działalność gospodarczą, a w drugim mamy umowę o pracę, to składki ZUS można odprowadzać w

ZUS nie będzie drukować przekazów, pomkną w plikach

pracownik sali obsługi klientów zauważy błąd, dokument jest korygowany na bieżąco przy kliencie. Po autoryzacji przez płatnika danych zawartych w dokumencie zostaje on zapisany w systemie. Po wejściu zmian dokumenty ubezpieczeniowe (takie jak ZUS DRA) będzie wypełniał pracownik ZUS w obecności

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

Projekt przyspieszenia działania "jednego okienka" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zbadał m.in. ile czasu średnio upływa w warszawskim sądzie rejestrowym od złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru do uzyskania numerów NIP i REGON. Okazało się, że jest to 25 dni

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

opublikowana. Wpis do Rejestru miał niby poprawić wiarygodność płatniczą firmy. W mailu firma dostawała też informację, że opłata jest "woluntarna". Znaczy to, że nie jest obowiązkowa, ale nie każdy to oczywiście rozumiał. Tym bardziej że zaraz potem była informacja, iż termin wpłaty pieniędzy

Nie zapłaciłeś podatku? Trafisz do bazy dłużników

podstawie numeru PESEL lub NIP. Co ważne, korzystanie z rejestru będzie bezpłatne w przeciwieństwie do BIG. Tam sprawdzenie firmy lub osoby to koszt co najmniej kilku złotych (cennik jest zróżnicowany, duże firmy, które sprawdzają wiele podmiotów, korzystają ze zniżek). Ministerstwo Finansów planuje

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

instytucjami, by nadały ci potrzebne numery. Jeden z nich to REGON (nadaje go urząd statystyczny), a drugi NIP (nadaje go urząd skarbowy). Uwaga! NIP jest dla przedsiębiorców. Dla "zwykłych" podatników jest PESEL. NIP-y osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wygasły po zmianie ustawy o

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Ustaw, w którym została opublikowana. Wpis do rejestru ma poprawić wiarygodność płatniczą firmy. W mailu firma dostaje informację, że opłata jest "woluntarna". Znaczy to, że jest nieobowiązkowa, ale nie każdy to zrozumie. Tym bardziej, że zaraz potem pojawia się wiadomość, że termin wpłaty

Czy przedsiębiorcom rzuca się kłody pod nogi?

administracji publicznej, tzn. w określonych sprawach termin na wydanie zgody wynosi 30 dni. Po upływie tego czasu uważa się, że stanowisko wnioskodawcy jest zgodne z prawem. - Skróciliśmy z 14 do 3 dni czas oczekiwania na wydanie potwierdzenia o nadaniu NIP-u podmiotom innym niż osoby fizyczne. - Umożliwiliśmy

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. To znaczy, że nie musimy sami biegać do sądu. Wystarczy, że odwołanie zaniesiemy do oddziału ZUS. Przykładowe odwołanie [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą przez Zakład

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W związku z tym świeżo upieczony przedsiębiorca, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, powinien zgłosić ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne na formularzu ZUS ZUA. Natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek musi złożyć

Wódka bez osobnej kasy, ale to za mało...

. Przedsiębiorcy nie będą musieli składać dokumentów o numerze REGON lub NIP. Wystarczy, że dostarczą zwykłe pisemne oświadczenie. Zdaniem Katarzyny Urbańskiej, dyrektora departamentu prawnego PKPP Lewiatan, dla pracodawców ważna jest też zmiana przepisów umożliwiająca przekształcenie spółdzielni pracy w spółki

Jak poinformować ZUS o przejęciu innej firmy?

formularze ZUS ZWUA, w których wpisze:z jakich ubezpieczeń jest wyrejestrowywany dany ubezpieczony,dane identyfikacyjne dotychczasowego płatnika składek (NIP i REGON wykazane we wcześniej składanych dokumentach zgłoszeniowych - druk ZUS ZFA lub ZUS ZPA); jeżeli do tych danych była składana zmiana

Jedno okienko również dla spółek - niestety

wniosek o nadanie REGON. Uzyskawszy zwrotną informację o nadaniu spółce NIP, sąd prześle do ZUS otrzymane wcześniej zgłoszenie płatnika składek.Referendarz nie sprawdzi Powyższe rozwiązanie wydaje się być uproszczeniem procedury uruchamiania działalności spółki. Niestety, tylko w przypadku

Sejm znosi bariery administracyjne. Ludziom będzie łatwiej?

Szejnfeld, sam koszt realizacji obowiązków wobec administracji samorządowej to 5,3 mld zł oszczędności. Papierkowe obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS-u "wycenił" na 250 mln zł. Oświadczenia zamiast oświadczeń to niejedyna zmiana wprowadzana w przegłosowanej przez Sejm ustawie. Dzięki nowym

W niebo wzięli 300 mln. Co zostało z OLT Express?

odzyskają ok. 5 proc. sumy, którą jest im winna spółka. Może być nieco więcej, jeśli Regional ściągnie część swoich wierzytelności. ZUS zapomniał o składkach Afera Amber Gold wykazała słabość sądów, prokuratury, uchybienia w ściąganiu podatków, a przy okazji upadłości OLT natrafiliśmy na zadziwiającą

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

podatek, jest zmiana dotycząca kosztów uzyskania. Autorskich, czyli 50-proc. Trzeba wyraźnie wskazać kwotę przychodów z praw autorskich i przypisaną do nich kwotę kosztów uzyskania. Czyli, że np. 20 tys. zł ze wszystkich naszych przychodów stanowiły te z praw autorskich, a przypisane do nich 50-proc

Nie rozdziobią nas kruczki: Pogoda dla biznesu?

o tym wniosku powiadomione "z automatu". Nadawany przez skarbówkę NIP czy Regon (numer statystyczny) będą automatycznie dołączane do dokumentu wystawianego przez KRS, a będącego potwierdzeniem rejestracji firmy. 5) Ważną planowaną zmianą jest powołanie jednej instytucji Państwowej

Ustawa gospodarcza z brakami. Firmom nie będzie łatwiej?

- Najbardziej cieszymy się z zamiany zaświadczeń na oświadczenia, m.in. dotyczące braku zaległości wobec ZUS, wysokości dochodów, czy niekaralności - mówi Katarzyna Urbańska. - Przedsiębiorcy nie będą musieli składać zaświadczeń o numerze REGON lub NIP. Wystarczy, że złożą pisemne oświadczenie w

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o rentę rodzinną dostępne są w oddziałach ZUS oraz w internecie na www.zus.pl Jakie należy podać informacje we wniosku: - imię i nazwisko osoby zmarłej, po której ma być przyznana renta rodzinna, - imiona i

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

z nich nic o wnioskach nie wie, inni odkładają sprawę na później na zasadzie: jak będę przechodził na emeryturę, to wszystko załatwię, teraz nie mam do tego głowy. Tyle że czas działa na ich niekorzyść. Co to jest kapitał początkowy? To taki emerytalny posag. ZUS musi go ustalić, aby wyliczyć naszą

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

postąpi zgodnie z wykładnią zawartą w interpretacji, to wtedy nie będzie mógł być obciążony jakimikolwiek sankcjami finansowymi czy administracyjnymi bądź karami w zakresie, w jakim się zastosował do wskazówek.Interpretacja wydana przez ZUS bądź NFZ jest natomiast wiążąca dla tych

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

interpretacji, to wtedy nie będzie mógł być obciążony jakimikolwiek sankcjami finansowymi czy administracyjnymi bądź karami w zakresie, w jakim się zastosował do wskazówek. Interpretacja wydana przez ZUS bądź NFZ jest natomiast wiążąca dla tych instytucji. Może zatem zostać zmieniona wyłącznie w drodze

Wymieniłeś dowód - powiadom fiskusa

wyjątkiem wykonujących tę działalność wyłącznie w formie uczestniczenia w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych. NIP-3 przeznaczony jest natomiast dla osób nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej, a także wspólników wyżej wymienionych spółek, jeżeli

Emeryci z przekrętu na starość wzbogacą się o 200 tys. zł

ubezpieczenia. Jeśli ktoś nie doniesie na "rolnika", że np. siedzi za granicą od roku, to sprawa jest trudna do wykrycia. Jaka jest skala zjawiska? Nie wiadomo. Lewandowska przyznaje, że trudno udowodnić komukolwiek, że kupił grunt, by tanio uzyskać emeryturę. Jak twierdzi Wiktor Wojciechowski, główny

Sprawdź czy Twoje składki trafiają do ZUS

. Z tego powodu dochodziło do poważnych konsekwencji. Załóżmy, że szef firmy A, zgłaszając swojego pracownika do ZUS-u, zrobił literówkę w nazwisku i zamiast Kowalski podał Kowarski. To oznacza, że tego pierwszego nie ma w systemie ZUS, w związku z czym nie ma on odkładanych składek. W systemie jest

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

sami pracownicy z własnych środków. Również składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana ze środków pracownika (również za pośrednictwem pracodawcy). Takie same zasady finansowania składek dotyczą także zleceniobiorców.Obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania co miesiąc do ZUS

Urząd Statystyczny żąda od firm danych, które ma

na odszukanie wszystkich danych poświęcić nawet kilka godzin - mówi Hinc. Jego zdaniem GUS przerzuca na właścicieli firm pracę, którą powinni wykonać sami urzędnicy. A konkretnie? - Numer NIP przedsiębiorcy można otrzymać w urzędzie skarbowym. Tak samo informację o rodzaju prowadzonej ewidencji

Z pamiętnika młodego podatnika

administracji nowinki informatyczne to szczególnie trudny temat - weźmy choćby długie i kosztowne zmagania w informatyzacji ZUS. To, że można zrobić dobry system, pokazali już choćby Estończycy. W Estonii w 2007 r. elektronicznie podatki rozliczyło aż 86 proc. osób. - Skoro Estończyk może, to dlaczego nie

Z pamiętnika młodego podatnika

administracji nowinki informatyczne to szczególnie trudny temat - weźmy choćby długie i kosztowne zmagania w informatyzacji ZUS. To, że można zrobić dobry system, pokazali już choćby Estończycy. W Estonii w 2007 r. elektronicznie podatki rozliczyło aż 86 proc. osób. - Skoro Estończyk może, to dlaczego nie

Zamiast zaświadczeń oświadczenia

zaświadczeń, odpisów oraz wypisów odejdzie raz na zawsze do lamusa. Gdy ktoś będzie od właściciela firmy żądał dokumentów o niekaralności, potwierdzających brak zaległości składek ZUS czy wykazania dochodów, wystarczy kartka papieru, na której przy urzędniku wypisze stosowne dane. I już! Co się stało? Po

Spółka cywilna przypadek szczególny

na przepisie ustawy, a więc mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym, a nie pełnomocnictwem (art. 96 k. c.) Odrębny problem to zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu ze składkami. Otóż spółka cywilna jest podatnikiem VAT i płatnikiem składek na ZUS, posiadającym odrębny NIP i

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo i na pewno wszyscy rolnicy nie zostaną wrzuceni jednym ruchem do ZUS. PSL uważa, po pierwsze, że działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą jak każda inna. Po drugie, wielu zwolenników KRUS powtarza, że jest to tani system opieki społecznej na wsi

Koniec z zaświadczeniami w urzędach

Większa swoboda gospodarczaCelem omawianej ustawy jest przede wszystkim zniesienie niepotrzebnych barier ograniczających wolność gospodarczą. Wprowadza ona zmiany w kilkudziesięciu obecnie obowiązujących ustawach, dlatego spektrum jej oddziaływania jest bardzo szerokie.Podstawowa grupa

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

wniosek o rejestrację firmy, prześle dane przedsiębiorcy do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS. "Wystarczy złożyć wniosek drogą papierową lub elektroniczną i można rozpocząć działalność gospodarczą nie czekając na numer NIP- u czy REGON-u" - dodał wiceminister. Zmniejszona została

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

złożyć przestrzegając systemu jednego okienka. Oznacza to, że konieczne jest załączenie stosownych zgłoszeń i wniosków do urzędu statystycznego, skarbowego czy ZUS. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że formularz NIP-2 nie przewiduje możliwości wpisania daty związanej z rozpoczęciem okresu

Tusk w butach Palikota

oświadczeniami. Rząd zapewnia, że dzięki temu zmieni się filozofia podejścia państwa do obywatela. Kowalski nie będzie już musiał udowadniać, że nie jest złodziejem, oszustem, bandytą. Państwo ma mu zaufać i uwierzyć. 220 zaświadczeń, odpisów oraz wypisów odejdzie raz na zawsze do lamusa. Gdy ktoś będzie od

Jakby lżejsze polskie podatki, ale do ideału daleko

Doroczny raport oceniający przyjazność systemów podatkowych dla firm (Paying Taxes 2011) przygotowały Bank Światowy i firma doradcza PwC. Autorzy raportu przebadali systemy w 183 krajach. Jako modelową wybrali średniej wielkości firmę działającą w największym mieście danego kraju. Systemy podatkowe

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

ustaje, a rolnik staje się przedsiębiorcą i płaci składki w ZUS. Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą gospodarczą nie jest jednak takie proste. Po pierwsze, aby zacząć dorabiać, trzeba wpierw przez minimum trzy lata prowadzić wyłącznie gospodarstwo rolne (lub w nim pracować jako domownik). Po

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

Świadczenia rodzinneUstalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na zasadach określonych w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wymagany jest zatem stosowny wniosek, który należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce

Działalność gospodarcza prowadzona w różnych państwach a konsekwencje w zakresie PIT, VAT i ZUS

nabycia towarów (WNT), które należy rozliczyć na gruncie polskiego VAT, w przypadku, jeśli Pani klientka przewiduje dokonywanie WNT i WDT towarów i nie jest jeszcze zarejestrowana na potrzeby handlu wewnątrzspólnotowego powinna wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP UE. 2

Co warto wiedzieć przed założeniem spółki cywilnej?

wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej i nadawany jest jej numer REGON. Następnie wspólnicy powinni założyć dla siebie wspólny rachunek bankowy i starając się o uzyskanie NIP dla spółki będą go mogli wskazać jako rachunek związany z jej działalnością (zob. cz. B.9 druku NIP-2).O ile spółka

Papierologia na każdym kroku

konieczne, żeby ZUS wznowił wypłacanie renty rodzinnej. "Pani w ZUS podniesionym i pretensjonalnym tonem oznajmiła mi, że potrzebne jest zaświadczenie identycznej treści, ale z datą październikową, gdyż takie są procedury" - opowiada czytelnik, który nie może zrozumieć, jaki jest sens przynoszenia

Nie miała baba firmy, nie miała kłopotu

do ZUS-u. O dziwo, nie muszę jej wygłaszać; urzędniczka mówi, że do zgłoszenia wystarczy mój PESEL i NIP, a REGON mogę donieść później. Świetnie, bo trzeci dzień chodzę z kawałkiem kleszcza w boku. Oczywiście, mogłam pójść do lekarza prywatnie, tak jak chodziłam, kiedy byłam nieubezpieczona. Tylko

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

w PIT-40A i PIT-11A. Co wpisać w PIT, a czego do niego nie wpisywaćPo pierwsze, przychody...W pierwszej kolejności - przychody. Od nich zaczyna się faktyczne wypełnianie zeznania rocznego (wcześniej jest NIP i dane personalne, ale to formalności). Przychód to w uproszczeniu pieniądze otrzymane za

Paluszyński: Nie stać nas na brak e-dowodów

: bo nie ma usług. - Ależ są! Jest ePUAP, gdzie e-dowód powinien uzupełnić profil zaufany (jak przewidywał pierwotny projekt tego rozwiązania), są systemy ministra Sprawiedliwości (KRS, księgi wieczyste, rejestr skazanych), System Informatyczny ZUS, system składania e-deklaracji Ministerstwa Finansów

Poradzimy sobie bez jednego okienka

ŻADNA. 3. Osoba rozpoczynająca działalność na pewno jest pełnoletnia, a więc posiada NIP i dokonuje w urzędzie skarbowym jedynie zgłoszenia aktualizacyjnego oraz jeżeli chce lub musi, wypełnia zgłoszenie jako podatnik podatku VAT. Dokumenty zgłoszenia można wysłać pocztą lub zanieść osobiście

Zdobądz kredyt technologiczny

technologię. Wnioski o kredyt należy wysyłać do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank ma 60 dni na rozpoznanie naszego pisma. Do wniosku trzeba dołączyć m.in.: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców koncesje zaświadczenia o nadaniu numeru Regon i NIP zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o

Boni: Na razie kupujemy czas

. ? Pakiet deregulacyjny. Jego istotą jest zastąpienie zaświadczenia dla urzędu oświadczeniem. Musi być jasno powiedziane w jakich sytuacjach jest to możliwe. Bez tego, rozmaite urzędy mogą blokować deregulację. Dalej - uproszczenie rejestracji spółki i automatyzm przyznawania NIP, na który dziś długo się

Nikt w tym rządzie nie ma głowy do reform

? Klapa. Okienko miało poprawić życie polskiego przedsiębiorcy. A jest gorzej, niż było. Przedsiębiorca musi nadal biegać po urzędach - do gminy z wnioskiem o rejestrację, do urzędu skarbowego z deklaracją VAT, do ZUS ze zgłoszeniem do ubezpieczenia pracowników. Wprowadzenie jednego okienka nie uzgodniono

Usuńmy absurdy, potem informatyzujmy

lata z systemu ZUS nie mogłem wytrzebić starego numeru mojego dowodu osobistego - jeszcze książeczkowego - choć wymieniałem już dwa razy plastikowy. Inny przykład? Żeby dostać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, musimy za każdym razem wypełniać wniosek z załącznikami. W moim przypadku jako

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

wydatki objęte ulgami podatkowymi) i tych, którzy pracowali na umowy-zlecenia. PIT-37 ma trzy strony i 140 pól do wypełnienia. Początek, czyli proste dane - części A. i B. formularza Tak jak wszystkie formularze zaczynają się od rubryki na wpisanie NIP-u podatnika - w przypadku wspólnie rozliczających się

Sieci i sidła polskich e-urzędów

dziwactwo. Dla klienta na razie jest tylko gorzej. Dawniej podanie składał bezpośrednio w wydziale, który je rozpatrywał, w wyjątkowych przypadkach także w tym samym dniu. Obecnie podanie złożone w tzw. punkcie podawczym krąży od Annasza do Kajfasza, osobno jako skan, osobno oryginał. Ostatnio wróciłam po

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

, w jaki zamierza się rozliczać. Do wyboru ma rozliczenie: indywidualne (kwadrat numer 1);z małżonkiem (2);ze zmarłym małżonkiem (3);z dzieckiem (4).Niżej (część A) jest miejsce na adres urzędu skarbowego (można go znaleźć np. w PIT-11 albo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) i dane

Coraz trudniej o wrześniową chwilówkę

stertę dokumentów. Bank poprosi o wypis z KRS, decyzję o nadaniu NIP i REGON, podsumowanie rachunków za ostatnie trzy miesiące, zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS potwierdzające, że klient opłacił wszystkie należności. Bank zapyta też o inne rzeczy: Jakie masz wykształcenie? Gdzie mieszkasz? Czy

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

musi sobie zaprzątać głowy większość emerytów i rencistów. Wyręczy ich w tym ZUS albo KRUS (z wyjątkami - o nich niżej). Jest też cała grupa dochodów, które nie są opodatkowane albo są opodatkowane w taki sposób, że podatnik nie musi ich rozliczać samodzielnie (o tym za chwilę). ... A kto, niestety

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery