jaki jest nip zus u

PAP

Uniwersytet Jagielloński ma swój Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Uniwersytet Jagielloński ma swój Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości we wtorek uroczyście zainaugurował działalność w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Instytucja ma wspierać młodych przedsiębiorców wywodzących się z uczelni na starcie ich działalności biznesowej.

NIP, gdy znika, to nie znika

Od 12 stycznia zmieniły się zasady wypisywania zwolnień lekarskich. Oprócz NIP-u zakładu pracy na dokumencie należy wpisać NIP pracownika. Szczegół nieistotny tylko na pozór

Kraków. Ponad 300 firm w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

Ponad 300 firm działa w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości w Krakowie. Instytucja ta wspiera młodych przedsiębiorców wywodzących się z uczelni wyższych na starcie ich działalności biznesowej.

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS po jego dokonaniu będzie mógł rozpocząć działalność, w tym gospodarczą. Będzie to możliwe, bo wraz z takim wpisem podmiot uzyska numery NIP i REGON. Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być siedem dni. Skrócenie

Premier zapowiada usprawnienie procedury zakładania firmy

automat przepisów spowoduje, że +jedno okienko+ stanie się tym modelem, o jaki zabiegamy od kilku lat". Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być 7 dni. Obecnie w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis do KRS

Rząd planuje ułatwienia w zakładaniu spółek

Rząd planuje ułatwienia w zakładaniu spółek

i zaświadczenia - może je w zasadzie wszystkie złożyć w sądzie rejestrowym razem z wnioskiem o wpis do KRS - nie skraca to jednak czasu otrzymania NIP-u, REGON-u itd. i nie ogranicza ilości wypełnianych formularzy. W praktyce przedsiębiorcy często starają

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni. A po zmianach ma to być 7 dni. Ustawa

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

była zawarta, nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę nie z naszej winy (np. zakład ogłosił upadłość, jest niewypłacalny lub zwolnił nas z przyczyn dotyczących pracodawcy). Błędem jest zgłaszanie się do ZUS-u, aby

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

możliwe dzięki nadawaniu NIP-u i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te przyznawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Będą one automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

przepisy, które nie zaliczają matkom lat spędzonych na urlopie wychowawczym jako okresów składkowych do emerytury. ZANIŻANIE ZAROBKÓW Najczęściej Polacy składają zażalenie na nieuwzględnienie przez Zakład lat pracy lub zaniżenie zarobków, czyli wszystko to, co spowodowało, że nasza emerytura lub renta jest

Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy

płatnika składek w ZUS w terminie siedmiu dni od zaistnienia takich okoliczności jak zatrudnienie pierwszego pracownika. Obecne przepisy się nie sprawdziły Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustawach, wprowadzenie tzw

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni. Będzie to możliwe dzięki nadawaniu NIP-u i Regonu automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. Identyfikatory te nadawane będą na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

tej sprawie do domu odpowiednie pismo. Takie podejście Zakładu oznacza kłopot przede wszystkim dla emerytów przebywających za granicą. Oni mogą mieć problemy z uzyskaniem informacji o zmianie prawa. Dlaczego ZUS nie wyśle listów? Polecamy: Senior w biedzie. Do jakich świadczeń masz prawo? Gdzie szukać

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

zwiększają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez m.in. lepszą wiarygodność i poprawność informacji zawartych w CEIDG (dopisywanie numerów NIP, PESEL czy REGON-u spółki), uproszczenie procedury sprostowań lub wykreśleń z rejestru oraz ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń wobec

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

wystąpiły o urlop wychowawczy (osoby, które pracowały przez kilka miesięcy danego roku, a następnie zostały zwolnione. Do tej pory przy wyliczaniu kapitału początkowego średnie wynagrodzenie za dany rok było u takich osób zaniżane. ZUS porównywał je do przeciętnego wynagrodzenia z całego roku, a nie tylko z

FIRMA W 5,5 KROKU

, zawsze możemy wysłać wniosek pocztą, w tym przypadku jednak musi być on potwierdzony notarialnie. Dalsza część jest na tyle wygodna, że CEIDG przesyła odpowiednie dane, które wpisaliśmy w naszym wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz informację o dokonaniu wpisu do ZUS-u

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

miesięcy można łączyć. Jak ZUS może podnieść emeryturę? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie część socjalną. Przeliczenie po 30 miesiącach jest możliwe tylko dla osób

Jak zarejestrować firmę?

Jak zarejestrować firmę?

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Ostatnią formalnością, której musi dopełnić każdy ze wspólników, jest zgłoszenie siebie jako płatnika składek w ZUS. Rejestracja spółki z o.o. Są dwa sposoby na rejestrację spółki z o.o. Pierwszy - przez internet. Drugi - z pomocą notariusza. Przez internet jest szybciej

Niczyje miliony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Niczyje miliony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Pracodawcy od 1999 r. mają obowiązek przelewać składki na indywidualne konta pracowników w ZUS. - Na początku reformy emerytalnej do ZUS nagminnie przychodziły dokumenty rozliczeniowe bez szans na identyfikację płatnika, bez numeru NIP bądź PESEL, bez REGON-u, imienia i nazwiska. Zdarzały się

Rząd zapowiada: będzie mniej problemów z rejestracją firmy

Rząd zapowiada: będzie mniej problemów z rejestracją firmy

termin na wydanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą (innym niż osoby fizyczne). Zaproponowano zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie

ZUS się pomylił? Odwołaj się!

ZUS się pomylił? Odwołaj się!

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny pod koniec lutego uznał, że takie działanie jest bezprawne i ZUS nie ma prawa już rent odbierać. Po pomoc do Rzecznika Polacy, którzy przegrywają z ZUS, najczęściej kierują skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik ma możliwość zaskarżenia

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

) miesięcznie. Dobra wiadomość dla nowych przedsiębiorców jest taka, że mogą płacić tzw. mały ZUS, który w 2014 r. wynosi 504 zł, a w przyszłym roku ma wzrosnąć do 525 zł miesięcznie. "Mały ZUS" można opłacać przez pierwsze 24 miesiące od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Z

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

zdradza szczegółów, tłumaczy, że to dopiero początek postępowania. Pod lupą śledczych są dziesiątki firm, które oferują polskim przedsiębiorcom pomoc w płaceniu mniejszego ubezpieczenia. Proceder jest znany od dwóch-trzech lat. - Jest na granicy prawa - ostrzega Jacek Dziekan, rzecznik centrali ZUS-u. Jak

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

drugiej strony zmieni się rola NIP dla przedsiębiorców. W zamierzeniach resortu finansów nadawanie NIP nie będzie decyzją administracyjną. Ma stać się wyłącznie prostą czynnością techniczną. W efekcie zaczynający działalność przedsiębiorca będzie numer otrzymywał znacznie szybciej niż obecnie

Odwołanie od decyzji ZUS - sprawdź, jak skutecznie możesz to zrobić

straciły emeryturę na podstawie błędu urzędnika? Czy ZUS im teraz odda emeryturę? Otóż Zakład jeszcze tego nie wie. Odpowiedziano nam, że sprawa jest analizowana przez prawników. Wzór pozwu [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą

Jak założyć firmę krok po kroku?

. Po przyjęciu wniosku firma rozpoczyna swoją działalność. Urząd zgłasza twoją działalność w urzędzie skarbowym. Twój dotychczasowy NIP zostanie przekształcony w NIP firmowy. ZUS dostanie informację, że będziesz płatnikiem, urząd statystyczny nada firmie REGON. Krok 2 - konto w banku i pieczątka Po

ZUS nie będzie drukować przekazów, pomkną w plikach

pracownik sali obsługi klientów zauważy błąd, dokument jest korygowany na bieżąco przy kliencie. Po autoryzacji przez płatnika danych zawartych w dokumencie zostaje on zapisany w systemie. Po wejściu zmian dokumenty ubezpieczeniowe (takie jak ZUS DRA) będzie wypełniał pracownik ZUS w obecności

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

Projekt przyspieszenia działania "jednego okienka" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zbadał m.in. ile czasu średnio upływa w warszawskim sądzie rejestrowym od złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru do uzyskania numerów NIP i REGON. Okazało się, że jest to 25 dni

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

opublikowana. Wpis do Rejestru miał niby poprawić wiarygodność płatniczą firmy. W mailu firma dostawała też informację, że opłata jest "woluntarna". Znaczy to, że nie jest obowiązkowa, ale nie każdy to oczywiście rozumiał. Tym bardziej że zaraz potem była informacja, iż termin wpłaty pieniędzy

Kapitał początkowy - bez wniosku ZUS go nie wyliczy

emeryturę, ZUS wyliczy ją, sumując kapitał początkowy i składki odłożone po 1999 r. Każdy rok pracy więcej przed 1999 r. zwiększa kapitał początkowy, bo za okresy składkowe należy nam się 1,3 proc. podstawy wymiaru. Za nieskładkowe 0,7 proc. podstawy wymiaru. Tyle że jest jeden problem. Aby wyliczyć tzw

Nie zapłaciłeś podatku? Trafisz do bazy dłużników

podstawie numeru PESEL lub NIP. Co ważne, korzystanie z rejestru będzie bezpłatne w przeciwieństwie do BIG. Tam sprawdzenie firmy lub osoby to koszt co najmniej kilku złotych (cennik jest zróżnicowany, duże firmy, które sprawdzają wiele podmiotów, korzystają ze zniżek). Ministerstwo Finansów planuje

Jak skutecznie walczyć z ZUS o pieniądze

sądu nie jest dla nas korzystna, możemy odwołać się do sądu apelacyjnego. Na końcu zostaje Sąd Najwyższy, który jednak nie rozpatruje każdej sprawy. Zajmie się odwołaniem, gdy uzna, że wcześniej sądy niższych instancji popełniły błędy proceduralne. Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

instytucjami, by nadały ci potrzebne numery. Jeden z nich to REGON (nadaje go urząd statystyczny), a drugi NIP (nadaje go urząd skarbowy). Uwaga! NIP jest dla przedsiębiorców. Dla "zwykłych" podatników jest PESEL. NIP-y osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wygasły po zmianie ustawy o

Odwołaj się od decyzji ZUS

w myśl przepisów jego praca nie jest wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Najpierw urząd, później ZUS Wiele osób dostaje odmowną decyzję od ZUS w sprawie wypłaty świadczeń przedemerytalnych. Wynika to z tego, że staranie o świadczenie zaczynają od wizyty w ZUS zamiast w

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. To znaczy, że nie musimy sami biegać do sądu. Wystarczy, że odwołanie zaniesiemy do oddziału ZUS. Przykładowe odwołanie [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą przez Zakład

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Ustaw, w którym została opublikowana. Wpis do rejestru ma poprawić wiarygodność płatniczą firmy. W mailu firma dostaje informację, że opłata jest "woluntarna". Znaczy to, że jest nieobowiązkowa, ale nie każdy to zrozumie. Tym bardziej, że zaraz potem pojawia się wiadomość, że termin wpłaty

Czy przedsiębiorcom rzuca się kłody pod nogi?

administracji publicznej, tzn. w określonych sprawach termin na wydanie zgody wynosi 30 dni. Po upływie tego czasu uważa się, że stanowisko wnioskodawcy jest zgodne z prawem. - Skróciliśmy z 14 do 3 dni czas oczekiwania na wydanie potwierdzenia o nadaniu NIP-u podmiotom innym niż osoby fizyczne. - Umożliwiliśmy

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W związku z tym świeżo upieczony przedsiębiorca, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, powinien zgłosić ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne na formularzu ZUS ZUA. Natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek musi złożyć

Jedno okienko również dla spółek - niestety

: wniosku o wpis do systemu REGON zgłoszenia płatnika składek do ZUS zgłoszenia identyfikacyjnego NIP. Do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca musi dołączyć również dodatkowy egzemplarz umowy spółki (czyli łącznie dwa) oraz dokument potwierdzający uprawnienie do

Jak poinformować ZUS o przejęciu innej firmy?

osoby formularze ZUS ZWUA, w których wpisze: z jakich ubezpieczeń jest wyrejestrowywany dany ubezpieczony, dane identyfikacyjne dotychczasowego płatnika składek (NIP i REGON wykazane we wcześniej składanych dokumentach zgłoszeniowych - druk ZUS ZFA lub ZUS ZPA); jeżeli do tych danych była

Minister i jego darmozjady. Chcieli podwyżki i usłyszeli: "Tak ma być i ch..."

myślę, że zamiast godziny religii w szkole można by zrobić godzinę podatków. Dramaty wynikają z niewiedzy. Małgorzata: - Doskonale rozumiem niezadowolonych. Ja też nie wiem, jak wypisać druki ZUS-u, zauważam absurdy. Bliska mi osoba była sparaliżowana, chciałam załatwić wizytę lekarską w domu

Wódka bez osobnej kasy, ale to za mało...

. Przedsiębiorcy nie będą musieli składać dokumentów o numerze REGON lub NIP. Wystarczy, że dostarczą zwykłe pisemne oświadczenie. Zdaniem Katarzyny Urbańskiej, dyrektora departamentu prawnego PKPP Lewiatan, dla pracodawców ważna jest też zmiana przepisów umożliwiająca przekształcenie spółdzielni pracy w spółki

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Na początek zła wiadomość - mityczne jedno okienko nie istnieje. Nie ominie cię wizyta w ZUS-ie i prawdopodobnie będziesz musiał/a odwiedzić urząd skarbowy. Jest też dobra wiadomość - założenie firmy jest naprawdę bardzo proste. Musisz wypełnić jeden wniosek, podpisać go, złożyć jeden formularz w

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

do ostatniej chwili. Dzięki temu dłużej będą mogły obracać swoimi pieniędzmi. PESEL zamiast NIP Do rozliczeń za 2011 r. Ministerstwo Finansów przygotowało nam taki sam zestaw PIT-ów jak przed rokiem. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i

Sejm znosi bariery administracyjne. Ludziom będzie łatwiej?

Szejnfeld, sam koszt realizacji obowiązków wobec administracji samorządowej to 5,3 mld zł oszczędności. Papierkowe obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS-u "wycenił" na 250 mln zł. Oświadczenia zamiast oświadczeń to niejedyna zmiana wprowadzana w przegłosowanej przez Sejm ustawie. Dzięki nowym

W niebo wzięli 300 mln. Co zostało z OLT Express?

odzyskają ok. 5 proc. sumy, którą jest im winna spółka. Może być nieco więcej, jeśli Regional ściągnie część swoich wierzytelności. ZUS zapomniał o składkach Afera Amber Gold wykazała słabość sądów, prokuratury, uchybienia w ściąganiu podatków, a przy okazji upadłości OLT natrafiliśmy na zadziwiającą

Nie rozdziobią nas kruczki: Pogoda dla biznesu?

o tym wniosku powiadomione "z automatu". Nadawany przez skarbówkę NIP czy Regon (numer statystyczny) będą automatycznie dołączane do dokumentu wystawianego przez KRS, a będącego potwierdzeniem rejestracji firmy. 5) Ważną planowaną zmianą jest powołanie jednej instytucji Państwowej

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

podatek, jest zmiana dotycząca kosztów uzyskania. Autorskich, czyli 50-proc. Trzeba wyraźnie wskazać kwotę przychodów z praw autorskich i przypisaną do nich kwotę kosztów uzyskania. Czyli, że np. 20 tys. zł ze wszystkich naszych przychodów stanowiły te z praw autorskich, a przypisane do nich 50-proc

Ustawa gospodarcza z brakami. Firmom nie będzie łatwiej?

- Najbardziej cieszymy się z zamiany zaświadczeń na oświadczenia, m.in. dotyczące braku zaległości wobec ZUS, wysokości dochodów, czy niekaralności - mówi Katarzyna Urbańska. - Przedsiębiorcy nie będą musieli składać zaświadczeń o numerze REGON lub NIP. Wystarczy, że złożą pisemne oświadczenie w

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

z nich nic o wnioskach nie wie, inni odkładają sprawę na później na zasadzie: jak będę przechodził na emeryturę, to wszystko załatwię, teraz nie mam do tego głowy. Tyle że czas działa na ich niekorzyść. Co to jest kapitał początkowy? To taki emerytalny posag. ZUS musi go ustalić, aby wyliczyć naszą

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o rentę rodzinną dostępne są w oddziałach ZUS oraz w internecie na www.zus.pl Jakie należy podać informacje we wniosku: - imię i nazwisko osoby zmarłej, po której ma być przyznana renta rodzinna, - imiona i

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

postąpi zgodnie z wykładnią zawartą w interpretacji, to wtedy nie będzie mógł być obciążony jakimikolwiek sankcjami finansowymi czy administracyjnymi bądź karami w zakresie, w jakim się zastosował do wskazówek.Interpretacja wydana przez ZUS bądź NFZ jest natomiast wiążąca dla tych

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

interpretacji, to wtedy nie będzie mógł być obciążony jakimikolwiek sankcjami finansowymi czy administracyjnymi bądź karami w zakresie, w jakim się zastosował do wskazówek. Interpretacja wydana przez ZUS bądź NFZ jest natomiast wiążąca dla tych instytucji. Może zatem zostać zmieniona wyłącznie w drodze

Jak rozliczyć PIT 2012

wyższa stawka PIT-u nie grozi - wszyscy zapłacą tak naprawdę liniowy podatek 18-proc. z kwotą dochodu wolnego od opodatkowania. Identyczną jak w roku poprzednim - 3091 zł (jest uwzględniona w skali podatkowej - jej podatkowy odpowiednik to 556,02 zł). Wyliczone w oparciu na skali podatki pomniejsza się

Wymieniłeś dowód - powiadom fiskusa

wyjątkiem wykonujących tę działalność wyłącznie w formie uczestniczenia w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych. NIP-3 przeznaczony jest natomiast dla osób nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej, a także wspólników wyżej wymienionych spółek, jeżeli

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

sami pracownicy z własnych środków. Również składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana ze środków pracownika (również za pośrednictwem pracodawcy). Takie same zasady finansowania składek dotyczą także zleceniobiorców. Obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania co miesiąc do ZUS

Pity 2011: Po co są i o co z nimi chodzi

kosmetyczny. Ot, taki mały facelifting, jaki niekiedy stosują producenci samochodów, żeby te nie opatrzyły się zbytnio klientom. Nieco inaczej jest z formularzami do rozliczeń za 2011 r. I tym razem zmiany nie są wprawdzie wielkie, ale jednak istotne. Mają związek ze zmianą zasad identyfikacji podatników i

Emeryci z przekrętu na starość wzbogacą się o 200 tys. zł

ubezpieczenia. Jeśli ktoś nie doniesie na "rolnika", że np. siedzi za granicą od roku, to sprawa jest trudna do wykrycia. Jaka jest skala zjawiska? Nie wiadomo. Lewandowska przyznaje, że trudno udowodnić komukolwiek, że kupił grunt, by tanio uzyskać emeryturę. Jak twierdzi Wiktor Wojciechowski, główny

Sprawdź czy Twoje składki trafiają do ZUS

. Z tego powodu dochodziło do poważnych konsekwencji. Załóżmy, że szef firmy A, zgłaszając swojego pracownika do ZUS-u, zrobił literówkę w nazwisku i zamiast Kowalski podał Kowarski. To oznacza, że tego pierwszego nie ma w systemie ZUS, w związku z czym nie ma on odkładanych składek. W systemie jest

Pity 2012, czyli ostatnie takie zeznanie podatkowe

jednak już przed rokiem, jest to, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w kontaktach z fiskusem posługują się numerem PESEL. Część podatników nadal jednak musi używać numerów NIP. Dlatego na początku wszystkich PIT-ów pojawiły się rubryki, w które można wpisać NIP albo PESEL ("

Urząd Statystyczny żąda od firm danych, które ma

na odszukanie wszystkich danych poświęcić nawet kilka godzin - mówi Hinc. Jego zdaniem GUS przerzuca na właścicieli firm pracę, którą powinni wykonać sami urzędnicy. A konkretnie? - Numer NIP przedsiębiorcy można otrzymać w urzędzie skarbowym. Tak samo informację o rodzaju prowadzonej ewidencji

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

. podatników takie dochody to tylko marzenie. Im wyższa stawka PIT-u nie grozi - wszyscy zapłacą tak naprawdę liniowy podatek 18-proc. z kwotą dochodu wolnego od opodatkowania. Identyczną jak w roku poprzednim - 3091 zł (jest uwzględniona w skali podatkowej - jej podatkowy odpowiednik to 556,02 zł). Wyliczone

Z pamiętnika młodego podatnika

administracji nowinki informatyczne to szczególnie trudny temat - weźmy choćby długie i kosztowne zmagania w informatyzacji ZUS. To, że można zrobić dobry system, pokazali już choćby Estończycy. W Estonii w 2007 r. elektronicznie podatki rozliczyło aż 86 proc. osób. - Skoro Estończyk może, to dlaczego nie

Z pamiętnika młodego podatnika

administracji nowinki informatyczne to szczególnie trudny temat - weźmy choćby długie i kosztowne zmagania w informatyzacji ZUS. To, że można zrobić dobry system, pokazali już choćby Estończycy. W Estonii w 2007 r. elektronicznie podatki rozliczyło aż 86 proc. osób. - Skoro Estończyk może, to dlaczego nie

Spółka cywilna przypadek szczególny

na przepisie ustawy, a więc mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym, a nie pełnomocnictwem (art. 96 k. c.) Odrębny problem to zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu ze składkami. Otóż spółka cywilna jest podatnikiem VAT i płatnikiem składek na ZUS, posiadającym odrębny NIP i

Zamiast zaświadczeń oświadczenia

zaświadczeń, odpisów oraz wypisów odejdzie raz na zawsze do lamusa. Gdy ktoś będzie od właściciela firmy żądał dokumentów o niekaralności, potwierdzających brak zaległości składek ZUS czy wykazania dochodów, wystarczy kartka papieru, na której przy urzędniku wypisze stosowne dane. I już! Co się stało? Po

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo i na pewno wszyscy rolnicy nie zostaną wrzuceni jednym ruchem do ZUS. PSL uważa, po pierwsze, że działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą jak każda inna. Po drugie, wielu zwolenników KRUS powtarza, że jest to tani system opieki społecznej na wsi

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

wniosek o rejestrację firmy, prześle dane przedsiębiorcy do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS. "Wystarczy złożyć wniosek drogą papierową lub elektroniczną i można rozpocząć działalność gospodarczą nie czekając na numer NIP- u czy REGON-u" - dodał wiceminister. Zmniejszona została

Koniec z zaświadczeniami w urzędach

Większa swoboda gospodarczaCelem omawianej ustawy jest przede wszystkim zniesienie niepotrzebnych barier ograniczających wolność gospodarczą. Wprowadza ona zmiany w kilkudziesięciu obecnie obowiązujących ustawach, dlatego spektrum jej oddziaływania jest bardzo szerokie.Podstawowa grupa

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

złożyć przestrzegając systemu jednego okienka. Oznacza to, że konieczne jest załączenie stosownych zgłoszeń i wniosków do urzędu statystycznego, skarbowego czy ZUS. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że formularz NIP-2 nie przewiduje możliwości wpisania daty związanej z rozpoczęciem okresu

Pity 2012: Ostatni taki PIT

rokiem spokoju. W czasie rozliczeń z fiskusem za ten rok PIT-ujemy po staremu. Czas na złożenie PIT-u za 2012 r. kończy się 30 kwietnia 2013 r. Stare-nowe PIT-y, PESEL zamiast NIP Do rozliczeń za 2012 r. Ministerstwo Finansów przygotowało nam taki sam zestaw PIT-ów jak przed rokiem. I jak w kilku

Tusk w butach Palikota

oświadczeniami. Rząd zapewnia, że dzięki temu zmieni się filozofia podejścia państwa do obywatela. Kowalski nie będzie już musiał udowadniać, że nie jest złodziejem, oszustem, bandytą. Państwo ma mu zaufać i uwierzyć. 220 zaświadczeń, odpisów oraz wypisów odejdzie raz na zawsze do lamusa. Gdy ktoś będzie od

Jakby lżejsze polskie podatki, ale do ideału daleko

Doroczny raport oceniający przyjazność systemów podatkowych dla firm (Paying Taxes 2011) przygotowały Bank Światowy i firma doradcza PwC. Autorzy raportu przebadali systemy w 183 krajach. Jako modelową wybrali średniej wielkości firmę działającą w największym mieście danego kraju. Systemy podatkowe

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

ustaje, a rolnik staje się przedsiębiorcą i płaci składki w ZUS. Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą gospodarczą nie jest jednak takie proste. Po pierwsze, aby zacząć dorabiać, trzeba wpierw przez minimum trzy lata prowadzić wyłącznie gospodarstwo rolne (lub w nim pracować jako domownik). Po

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

Świadczenia rodzinneUstalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na zasadach określonych w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wymagany jest zatem stosowny wniosek, który należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce

Mniej barier dla przedsiębiorców, więcej pieniędzy w kieszeni

będzie podejrzenie, że świadczenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym, będą mogły je zweryfikować dzięki informacjom od urzędu skarbowego czy ZUS. Poza tym na oświadczeniach ma znaleźć się zapis, że osoba je składająca ma świadomość odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy. Agnieszka Rogowska

Działalność gospodarcza prowadzona w różnych państwach a konsekwencje w zakresie PIT, VAT i ZUS

nabycia towarów (WNT), które należy rozliczyć na gruncie polskiego VAT, w przypadku, jeśli Pani klientka przewiduje dokonywanie WNT i WDT towarów i nie jest jeszcze zarejestrowana na potrzeby handlu wewnątrzspólnotowego powinna wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP UE. 2

Co warto wiedzieć przed założeniem spółki cywilnej?

ona bowiem wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej i nadawany jest jej numer REGON. Następnie wspólnicy powinni założyć dla siebie wspólny rachunek bankowy i starając się o uzyskanie NIP dla spółki będą go mogli wskazać jako rachunek związany z jej działalnością (zob. cz. B.9 druku NIP-2

Papierologia na każdym kroku

kompletu dokumentów finansowych firmy. Bez kserokopii wpisu do ewidencji, VAT-ui REGON-u pani w okienku nie przyjmie wniosku. I to mimo że firma jest zarejestrowana w ZUS od 1991 r. oraz mojego oświadczenia, że żadne dane nie uległy zmianie" -opowiada nasza czytelniczka. Nie chciała jednak tak łatwo

Walczymy z bublami prawnymi

więcej nadzwonić, niż wcześniej nachodzić, żeby zdobyć jakąkolwiek informację, poprosić o przesłanie dokumentów, czekać na odpowiedź itd. Tym sposobem, mimo że jego spółka jest zarejestrowana, od dwóch tygodni wciąż nie ma NIP-u i REGON-u. - Na nadanie tych numerków trzeba czekać miesiąc, bo urząd jest

Papierologia na każdym kroku

konieczne, żeby ZUS wznowił wypłacanie renty rodzinnej. "Pani w ZUS podniesionym i pretensjonalnym tonem oznajmiła mi, że potrzebne jest zaświadczenie identycznej treści, ale z datą październikową, gdyż takie są procedury" - opowiada czytelnik, który nie może zrozumieć, jaki jest sens przynoszenia

Pity 2011: jakie przychody wpisać do zeznania podatkowego?

Od przychodów zaczyna się faktyczne wypełnianie zeznania rocznego (wcześniej jest NIP lub PESEL i dane personalne, ale to formalności). Przychód to w uproszczeniu pieniądze otrzymane za pracę lub jakieś działania. Ustawa podatkowa wyróżnia wiele kategorii przychodów, którymi podatnik musi się

Najczęściej zadawane pytania

złożenia wniosku. Złożenie wniosku i nadanie identyfikatora REGON jest bezpłatne. 15. Jakie dane powinny się znaleźć na pieczątce? Na pieczątce musi znaleźć się przynajmniej: pełna nazwa firmy, siedziba (adres), numer REGON, Numer NIP (w przypadku osób fizycznych jest to osobisty

Nie miała baba firmy, nie miała kłopotu

do ZUS-u. O dziwo, nie muszę jej wygłaszać; urzędniczka mówi, że do zgłoszenia wystarczy mój PESEL i NIP, a REGON mogę donieść później. Świetnie, bo trzeci dzień chodzę z kawałkiem kleszcza w boku. Oczywiście, mogłam pójść do lekarza prywatnie, tak jak chodziłam, kiedy byłam nieubezpieczona. Tylko

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

informacje dostarczone w PIT-40A i PIT-11A. Co wpisać w PIT, a czego do niego nie wpisywać Po pierwsze, przychody... W pierwszej kolejności - przychody. Od nich zaczyna się faktyczne wypełnianie zeznania rocznego (wcześniej jest NIP i dane personalne, ale to formalności). Przychód to w uproszczeniu

Paluszyński: Nie stać nas na brak e-dowodów

: bo nie ma usług. - Ależ są! Jest ePUAP, gdzie e-dowód powinien uzupełnić profil zaufany (jak przewidywał pierwotny projekt tego rozwiązania), są systemy ministra Sprawiedliwości (KRS, księgi wieczyste, rejestr skazanych), System Informatyczny ZUS, system składania e-deklaracji Ministerstwa Finansów

Poradzimy sobie bez jednego okienka

ŻADNA. 3. Osoba rozpoczynająca działalność na pewno jest pełnoletnia, a więc posiada NIP i dokonuje w urzędzie skarbowym jedynie zgłoszenia aktualizacyjnego oraz jeżeli chce lub musi, wypełnia zgłoszenie jako podatnik podatku VAT. Dokumenty zgłoszenia można wysłać pocztą lub zanieść osobiście

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

ZUS-owi. Co prawda i tak w praktyce trzeba będzie iść do ZUS-u i urzędu skarbowego, żeby choćby wybrać formę opodatkowania, ale powiedzmy, że jest łatwiej, niż było do niedawna. Co wpisujemy we wniosku? - Oprócz danych osobowych trzeba w formie numerów PKD ująć to, co właściwie przedsiębiorca chce

Coraz więcej absurdów

kieszeni prawo jazdy USA jest nieważne. A jaki jest powód takiego postępowania? Otóż nie można posiadać jednocześnie dwóch dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Pozostaje pytanie: czy w końcu to prawo jazdy USA jest w Polsce ważne, czy nie? Jeśli jest, to po co wyrabiać nowe, polskie? A jeśli

Tropimy buble prawne, które szkodzą firmom

w gminie w tzw. jednym okienku. Przedsiębiorca dostał by tam NIP, REGON i zarejestrował się w ZUS. Wniosek o wpis firmy do ewidencji działalności gospodarczej miał być przez internet albo listem poleconym. Firmy już szykowały się do zmian, organizacje przedsiębiorców prowadziły kampanie

Zdobądz kredyt technologiczny

technologię. Wnioski o kredyt należy wysyłać do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank ma 60 dni na rozpoznanie naszego pisma. Do wniosku trzeba dołączyć m.in.: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców koncesje zaświadczenia o nadaniu numeru Regon i NIP zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o

Boni: Na razie kupujemy czas

. ? Pakiet deregulacyjny. Jego istotą jest zastąpienie zaświadczenia dla urzędu oświadczeniem. Musi być jasno powiedziane w jakich sytuacjach jest to możliwe. Bez tego, rozmaite urzędy mogą blokować deregulację. Dalej - uproszczenie rejestracji spółki i automatyzm przyznawania NIP, na który dziś długo się

Nikt w tym rządzie nie ma głowy do reform

? Klapa. Okienko miało poprawić życie polskiego przedsiębiorcy. A jest gorzej, niż było. Przedsiębiorca musi nadal biegać po urzędach - do gminy z wnioskiem o rejestrację, do urzędu skarbowego z deklaracją VAT, do ZUS ze zgłoszeniem do ubezpieczenia pracowników. Wprowadzenie jednego okienka nie uzgodniono

Usuńmy absurdy, potem informatyzujmy

lata z systemu ZUS nie mogłem wytrzebić starego numeru mojego dowodu osobistego - jeszcze książeczkowego - choć wymieniałem już dwa razy plastikowy. Inny przykład? Żeby dostać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, musimy za każdym razem wypełniać wniosek z załącznikami. W moim przypadku jako

Czas na PIT-y 2010. Co się zmieniło, jak zapłacić mniej?

takich podziałów przy odliczaniu od podatku ulgi na dzieci. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich - temu, u którego "dzieci faktycznie zamieszkują". Takim sformułowaniem posługuje się fiskus. W ustawie jest

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

wydatki objęte ulgami podatkowymi) i tych, którzy pracowali na umowy-zlecenia. PIT-37 ma trzy strony i 140 pól do wypełnienia. Początek, czyli proste dane - części A. i B. formularza Tak jak wszystkie formularze zaczynają się od rubryki na wpisanie NIP-u podatnika - w przypadku wspólnie rozliczających się

Sieci i sidła polskich e-urzędów

dziwactwo. Dla klienta na razie jest tylko gorzej. Dawniej podanie składał bezpośrednio w wydziale, który je rozpatrywał, w wyjątkowych przypadkach także w tym samym dniu. Obecnie podanie złożone w tzw. punkcie podawczym krąży od Annasza do Kajfasza, osobno jako skan, osobno oryginał. Ostatnio wróciłam po

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

, w jaki zamierza się rozliczać. Do wyboru ma rozliczenie: indywidualne (kwadrat numer 1); z małżonkiem (2); ze zmarłym małżonkiem (3); z dzieckiem (4). Niżej (część A) jest miejsce na adres urzędu skarbowego (można go znaleźć np. w PIT-11 albo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) i dane

Coraz trudniej o wrześniową chwilówkę

stertę dokumentów. Bank poprosi o wypis z KRS, decyzję o nadaniu NIP i REGON, podsumowanie rachunków za ostatnie trzy miesiące, zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS potwierdzające, że klient opłacił wszystkie należności. Bank zapyta też o inne rzeczy: Jakie masz wykształcenie? Gdzie mieszkasz? Czy

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

musi sobie zaprzątać głowy większość emerytów i rencistów. Wyręczy ich w tym ZUS albo KRUS (z wyjątkami - o nich niżej). Jest też cała grupa dochodów, które nie są opodatkowane albo są opodatkowane w taki sposób, że podatnik nie musi ich rozliczać samodzielnie (o tym za chwilę). ... A kto, niestety

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery