jaki jest koszt założenia działalności

Martin Stysiak

Juliusz Braun: za mojej kadencji przeprowadzono proces cyfryzacji

Juliusz Braun: za mojej kadencji przeprowadzono proces cyfryzacji

Przeprowadzenie procesu cyfryzacji, uruchomienie nowych kanałów tematycznych, obniżenie kosztów działalności i zwiększenie współpracy zagranicznej - to główne założenia, które udało się zrealizować Juliuszowi Braunowi. Wkrótce, po czterech latach, przestanie on pełnić funkcję prezesa TVP.

Optymalizacja podatkowa w MSP, część 2.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę handlową. Wielu przedsiębiorców rozpoczyna działalność gospodarczą samodzielnie jako osoba fizyczna. Uzasadnione jest to korzyściami w postaci relatywnie mało skomplikowanych procedur założenia takiej firmy i niskich kosztów jej rejestracji.

"Konstytucja dla firm" zostanie uchwalona do końca kadencji?

Założenia nowego Prawa działalności gospodarczej, które w intencji resortu gospodarki, ma stanowić kartę praw przedsiębiorców w relacjach z administracją, na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy rząd. MG liczy, że przepisy zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji.

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

"Puls Biznesu": Erasmus pomoże poznać rynkowe realia

Początkujący przedsiębiorcy lub osoby dopiero planujące założenie działalności gospodarczej mogą wyjechać na wymianę i zobaczyć, jak wygląda prowadzenie firmy z sektora MSP za granicą. Taką możliwość daje udział w transgranicznym programie Komisji Europejskiej "Erasmus dla młodych

Produkcja węgla w LW Bogdanka spadła r/r do 1,9 mln ton w II kwartale

działalności i wydobycia do obecnych możliwości sprzedaży, poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. Naszym celem jest utrzymanie kosztów jednostkowych na dotychczasowym poziomie, pomimo spadku wolumenów" - dodał Stopa

Artcic Paper chce zredukować koszty działalności o 50 mln zł rocznie

poprawy rentowności 2015/ 2016 obejmuje wszystkie spółki grupy, a jego celem jest redukcja kosztów działalności o około 50 mln zł rocznie. Zgodnie z założeniami Programu głównymi działaniami w jego zakresie będą: stworzenie centrów usług wspólnych dla spółek z grupy, wprowadzenie indywidualnych programów

MG kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

uchwalić przed wakacjami. Założenia projektu nowego Prawa działalności gospodarczej resort gospodarki właśnie skierował do konsultacji i uzgodnień. "Trzeba ufać, towarem, którego najbardziej współczesnemu światu brakuje, jest właśnie zaufanie" - tak filozofię Pdg uzasadnił w piątek wicepremier

NBP: Umorzenie części kredytów walutowych obniży wpływy SP z CIT i dywidend

umorzenia części przewalutowanych kredytów i przy założeniu, że zysk brutto jest równy dochodowi do opodatkowania można szacować, że w pierwszym roku dochód do opodatkowania zmniejszyłby się o 10,2 mld zł, czyli podatek spadłby o ok. 2 mld zł. "Pozostałe odpisy banki mogłyby wykorzystywać do

Produkcja węgla w LW Bogdanka spadła r/r do 1,9 mln ton w II kwartale (aktual.)

poziomu wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. Naszym celem jest utrzymanie kosztów jednostkowych na dotychczasowym poziomie, pomimo spadku wolumenów" - dodał Stopa.  LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek

JSW zakłada produkcję 13,8-14,0 mln ton węgla i 1,81 mld zł inwestycji w 2014 r.

produkcji kopalni Knurów-Szczygłowice w wysokości ok. 1,5-1,6 mln ton w porównaniu do 13,6 mln ton wyprodukowanych w 2013 roku" - czytamy w komunikacie. W ramach zaktualizowanych założeń operacyjnych, produkcja węgla w drugim półroczu 2014 roku z wyłączeniem kopalni Knurów-Szczygłowice jest

Stokrotka zerwała "zaręczyny" z Polomarketem

Stokrotka zerwała "zaręczyny" z Polomarketem

wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Polskie Supermarkety przez Stokrotkę i Polomarket. Zdaniem zarządu Stokrotki, ze względu na istotne rozbieżności pomiędzy stronami, realizacja założeń porozumienia nie jest możliwa, ani obecnie ani w przyszłości. "Rozwiązanie porozumienia następuje na etapie prac

BESI rekomenduje 'sprzedaj' dla Bogdanki i JSW

, że nie bierze pod uwagę konsensus prognozy zysku firmy" - czytamy w raporcie. Zdaniem zespołu BESI, Skarb Państwa można potraktować jako ostatnie kredytowe koło ratunkowe JSW. To przekłada się na założenie, że JSW będzie w najbliższych latach kontynuować działalność, pomimo wzrostu udziału

LW Bogdanka zwolni ponad 400 osób w tym roku, może dalej ciąć inwestycje

stosunku do pierwotnych założeń. "W przypadku utrzymania się niekorzystnej sytuacji i konieczności ograniczenia produkcji w perspektywie do 2020 roku, spółka planuje wdrożyć II etap programu restrukturyzacji. Zakłada on modyfikację planu produkcyjnego przewidującą zmniejszenie kosztów stałych w

Cichoń z MF: Uczciwym podatnikom nie przeszkodzi niższy limit rozliczeń w gotówce

Cichoń z MF: Uczciwym podatnikom nie przeszkodzi niższy limit rozliczeń w gotówce

Postulat obniżenia z 15 tys. euro do 3 tys. euro progu dla obowiązkowego rozliczania się bezgotówkowego przez przedsiębiorców to jedyna rozbieżność w rządzie ws. Prawa Działalności Gospodarczej, jaka pozostała po przyjęciu w zeszłym tygodniu jego założeń przez Komitet Stały Rady Ministrów. - To nie

Cichoń: uczciwym podatnikom nie przeszkodzi niższy limit rozliczeń w gotówce

Postulat obniżenia z 15 tys. euro do 3 tys. euro progu dla obowiązkowego rozliczania się bezgotówkowego przez przedsiębiorców - to jedyna rozbieżność w rządzie ws. Prawa Działalności Gospodarczej jaka pozostała po przyjęciu w zeszłym tygodniu jego założeń przez Komitet Stały Rady Ministrów. "

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

zarząd założenia programu restrukturyzacji Kompanii muszą być teraz przedmiotem konsultacji z właścicielem i stroną społeczną. Wdrożenie proponowanych przez nas rozwiązań wymaga porozumienia wszystkich stron. To fundamentalny warunek powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest ocalenie spółki przed

Rząd przyjął projekt "konstytucji dla przedsiębiorców"

Rząd przyjął projekt "konstytucji dla przedsiębiorców"

, jak i premier Ewa Kopacz są zdeterminowani, by przyjąć ustawę do końca kadencji. Dwa fundamentalne założenia Jak podkreśla CIR, w projekcie ustawy przyjęto dwa fundamentalne założenia: pierwsze - przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, o ile

Ile pracodawcę kosztuje nasza praca? [Infografiki]

Ile pracodawcę kosztuje nasza praca? [Infografiki]

2 tys. brutto Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie 12 tys. brutto Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie Co ma wpływ na koszty i dochody? W naszych wyliczeniach posłużyliśmy się kilkoma założeniami. W poszczególnych odmiennych przypadkach wyliczenia mogą być nieco inne. 1

Zysk netto Telforceone spadł r/r do 1,23 mln zł w I poł. 2015 r.

. Spółka podała, że poprawiła w I półroczu marżę brutto ze sprzedaży do 24,8%. "Konsekwentnie realizujemy nasze założenia strategiczne. Wykorzystujemy pozycję rynkową zbudowaną w poprzednich kwartałach do zwiększania w strukturze sprzedaży akcesoriów marek własnych, które naturalnie są dla nas wyżej

Mikrokasa planuje emisję obligacji, prognozuje 800 tys. zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 16.09.2014 (ISBnews) - Mikrokasa uchwaliła emisję obligacji serii K w trybie oferty prywatnej. Jednocześnie spółka prognozuje osiągnięcie jednostkowego zysku netto na rok 2014 w wysokości 800 tys. zł, podała spółka. "Zgodnie z założeniami zarządu emitenta, osiągnięcie

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

spłacie, jak również zapobiega obciążaniu klienta nadmiernie wysokimi kosztami windykacji" - dodano. Zgodnie z założeniami wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (wynosi ona 4 proc.). Obecnie

Rząd za zwrotem części akcyzy dla zakładów energochłonnych

"Dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi zrównanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z przedsiębiorstwami w innych krajach Unii Europejskiej, które nie ponoszą kosztów akcyzy od energii elektrycznej. Tym samym możliwie będzie utrzymanie działalności tych podmiotów

W PKN Orlen ruszyło nowoczesne laboratorium

(Chiny). Jest też członkiem Klastra Inżynierii Satelitarnej i Kosmicznej oraz Klastra Rzecznego Mazovia. Wspólnie z Płocką Radą ds. Innowacji i działalności Badawczo-Rozwojowej jest również autorem założeń programu sektorowego Innochem, którego celem jest m.in. zwiększenie liczby wdrażanych innowacyjnych

Grupa Duon prognozuje spadek zysku netto do 16,9 mln zł w tym roku

komunikacie. "Największy wzrost sprzedaży wystąpi w obszarze gazu sprzedawanego na zasadach TPA tj. w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. Wzrost sprzedaży zakłada się również w pozostałych obszarach działalności Duon, z wyjątkiem handlu hurtowego gazem i energią - przyjęto założenie, że wyniki z

MF: projekt "konstytucji dla przedsiębiorców" może sprzyjać korupcji

, jedną z propozycji projektu założeń do Pdg jest np. "możliwość przyjęcia obowiązków przez przedsiębiorcę". Chodzi w niej o to, że przedsiębiorca występujący o wydanie decyzji przez organ administracji będzie mógł wziąć na siebie obowiązki wskazane przez ten organ, jeśli ich wykonanie pozwoli

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

wart jest ponad 3 mln zł; przewiduje udzielenie dotacji na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł dla 60 osób. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone np. na zakup sprzętów, wynajem czy remont pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności. Przyszli przedsiębiorcy mogą też liczyć na tzw

Gdzie wziąć kredyt na zakup floty samochodów dla firmy? [PORADNIK]

prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest wymagana cesja z praw polisy AC, a klient musi kupić auto u dilera samochodowego współpracującego z bankiem. W tym przypadku oprocentowanie wyniosłoby 5,49 proc., prowizja to 1 proc., RRSO to 6,05 proc. Parametry takiego kredytu są więc

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

od wagi cygar, a nie od sztuki. "Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności" - napisano w założeniach. Autorzy dokumentu wskazali, że nowe regulacje mają uprościć procedury, doprecyzują przepisy oraz dostosują

MG: rozbieżność ws. "konstytucji dla firm" dotyczy rozliczeń bezgotówkowych

; - napisało MG w odpowiedzi na pytanie PAP dot. rozbieżności ws. Prawa działalności gospodarczej (PDG). Propozycję obniżenia limitu resort finansów zawarł w swojej opinii do projektu założeń PDG. Argumentował, że nie będzie to obciążenie dla przedsiębiorców, a pomoże zmniejszyć szarą strefę, która w Polsce

Wzrost przychodów Agory. Prawie 55 tys. cyfrowych subskrypcji "Wyborczej"

gotowa płacić za treści w internecie - mówi Hojka. - Świetnie rozwija się też działalność Agory związana z branżą filmową oraz telewizyjną. Ubiegły rok przyniósł spektakularny sukces filmu "Bogowie", którego byliśmy koproducentem i dystrybutorem, a kanał Stopklatka TV, założony z Kino Polska

Rząd przyjął projekt "konstytucji dla przedsiębiorców"

i premier Ewa Kopacz są zdeterminowani, by przyjąć ustawę do końca kadencji. Jak podkreśla CIR, w projekcie ustawy przyjęto dwa fundamentalne założenia: pierwsze - przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, o ile nie są sprzeczne z prawem i

Ministerstwo Finansów chce zapisać ustawowo zasady zawierania umów o kredyt hipoteczny

podpisywanych w siedzibie banku. Omawiane zmiany będą miały zastosowanie do umów o kredyt mieszkaniowy, zawartych po wejściu tej ustawy w życie. Z omawianych założeń do ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.

Rzecznicy praw konsumentów i biznesu spierają się o sądy polubowne

. Przedsiębiorcy protestują też przeciw propozycji obciążenia ich kosztami działalności sądownictwa polubownego. Np. w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej "w przypadku organizowania jednostek ADR branżowych niezbędne jest pokrycie istotnej części kosztów ich utworzenia i działalności ze

Dolnośląskie. Złożono 248 wniosków dotyczących pomocy młodym bezrobotnym

przed nami trudne i żmudne zadanie wybrania najlepszych z najlepszych. Zgodnie z założeniami projekty będą realizowane od stycznia 2016 r." - powiedziała Ewa Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w DWUP. Uczestnicy projektów, będą mogli liczyć m.in. na

Założenia Prawa kosmicznego w konsultacjach

Jak podkreśla się w uzasadnieniu założeń, Polska wykształciła własny sektor kosmiczny, który zdobył duże doświadczenie, ma realne osiągnięcia i poważny potencjał rozwojowy. Zwraca się też uwagę, że przystąpienie kraju do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. otwiera dla polskich firm i

Podlaskie. Marszałek: trudna sytuacja PKS Białystok; działalność - niezagrożona

Zaczek, powiedział, że sytuacja spółki była "naprawdę zła". Mówił, że wsparcie w wysokości 2 mln zł pozwoliło na utrzymanie płynności finansowej spółki. "Na dzień dzisiejszy ta płynność jest utrzymywana, założenia w zakresie restrukturyzacji, czyli ograniczenie kosztów, po pierwszym

Znikną pożyczki na 3-4 lata

wiele. Proponowaną kwotę zakwestionowały zwłaszcza stowarzyszenia pracodawców i ZBP. Padły propozycje nawet 1 mln zł kapitału. Ostatecznie, w obecnej wersji założeń MF zaproponowało kwotę 200 tys. zł kapitału zakładowego. Tematem budzącym największe emocje i do tej pory spornym jest ustalenie limitu

Comarch: Portfel na II półr. niższy r/r przez zastój w segmencie publicznym

zacznie pozytywnie kontrybuować do wyniku grupy. "Nasz biznes rozwija się bardzo dobrze w większości segmentów według założeń strategii. Koszty rosną wolniej od przychodów, co pozwala poprawiać marże. Działalność IT jest wciąż naszą decydującą działalnością i notuje spory wzrost r/r. Działalność

Haładyj: nowa "konstytucja dla firm" ma promować mediację z urzędem

Przygotowany przez resort gospodarki projekt Prawa działalności gospodarczej (PDG), nazywanego konstytucją dla przedsiębiorców, został we wtorek przyjęty przez rząd. U podstaw nowego prawa leży założenie, że 99 proc. firm działa uczciwie. MG chce, by nowa ustawa wzmocniła prawa przedsiębiorców i

BGK do końca sierpnia udzielił gwarancji de minimis na 13,4 mld zł

, potencjalne wydatki budżetowe na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji mogą wynieść około 2,6 mld zł, przy założeniu przeciętnej szkodowości na poziomie 6,21 proc." - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. MF zaznaczyło, że szkodowość ta została oszacowana przez BGK

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

;. Oprócz Prawa działalności gospodarczej MG pracuje też nad innymi zmianami w prawie, które mają odciążyć przedsiębiorców. Jedną z tych inicjatyw jest projekt założeń do ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, który przewiduje opracowanie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Wzory te

Alma zakłada generowanie stabilnego zysku skonsolidowanego od IV kw.

2014 roku, zarząd spółki dominującej w drugiej połowie 2014 roku podjął działania mające na celu obniżenie kosztów stałych funkcjonowania sklepów, podkreślono w informacji. "Rozpoczęto także wdrażanie programu poprawy efektywności sprzedaży, co w założeniach ma doprowadzić na koniec 2015 roku

Związkowcy domagają się konsultacji założeń programu naprawczego KW

firmy, dofinansowanie jej działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. Zarząd KW podkreśla, że jego zamierzeniem jest "maksymalna ochrona miejsc pracy". Według przyjętych założeń, spółka ma optymalizować procesy wydobywcze i koncentrować produkcję w tych

Komorowski i 100 tys. miejsc pracy? Prezydent się "podpiął" [SPRAWDZAMY FAKTY]

preferencyjne pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Rok subwencji i rok tanich szkoleń Teraz pojawił się pomysł gwarancji zatrudnienia dla stu tysięcy Polaków przed trzydziestką. Pracodawcom, którzy zatrudnią młodych na etat, państwo zrefinansuje pensje dla nich. Przez rok tacy pracodawcy dostaną

EuCO spodziewa się lepszego II półrocza, widzi efekty restrukturyzacji kosztów

poza sezonem urlopowym. W tym roku lipiec był dobry, a sierpień też jest dużo lepszy od naszych założeń. Od września liczba wokand powinna wrócić do normalnego poziomu" - powiedział Lewandowski w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że z kolei czwarty kwartał jest najlepszy w całym roku, bo sądy i

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

biznesu dzięki niskooprocentowanym pożyczkom, mogą się starać osoby nie tylko osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowe czyli takie, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, ale i pracujące. Chodzi np. o osoby pracujące na uczelniach i chcące jednocześnie założyć własny biznes i o absolwentów studiów

Kompania Węglowa przygotowała plan naprawczy na lata 2014-2020

zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. "Zamierzeniem zarządu Kompanii, w trakcie prac nad planem naprawczym, była maksymalna ochrona miejsc pracy" - poinformował w komunikacie Zięba. Według przyjętych założeń "spółka koncentrować się będzie na optymalizacji procesów

Sejm. Projekt zmian w ustawie o podatku CIT i PIT do dalszych prac

Wiceminister finansów Jarosław Neneman, prezentując w czwartek w Sejmie założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wskazał, że składa się on z dwóch części. "W pierwszej części

GNB chce poprawić wynik odsetkowy w III kw., obniża koszty finansowania

Krzysztof Rosiński. "Walczymy o wynik odsetkowy i udaje nam się to, choć czasem poświęcamy wynik prowizyjny, ale na pewno go odbudujemy. Nasz koszt odsetkowy powinien być w okolicach średniej i to jest to miejsce, które de facto będzie miało duży wpływ na poprawę wyniku, większy niż przychody

IMC zakończył żniwa słonecznika z wydajnością o 46% powyżej średniej na Ukrainie

według stanu na 26 września wyniosła 1,76 t/ha)" - czytamy w komunikacie. "Zgodnie z założeniami, odnotowaliśmy dobre zbiory słonecznika. Przy czym wilgotność materiału siewnego w tym sezonie jest niższa niż przed rokiem, co zmniejsza koszty suszenia nasion. Poza tym sprzyjające warunki

Dziury w ustawie chwilówkowej. Firmy zapakują pożyczkę w kartę kredytową?

licencji bankowej w niektórych krajach, np. na Malcie, nie jest skomplikowane i nie wymaga dużego kapitału. - Trudno powiedzieć, jak na taką działalność będzie patrzył UOKIK. Być może uzna, że obchodzenie limitu kosztów jest niezgodne z duchem ustawy. W każdym razie zostawiono w niej furtkę - mówi

Tradycyjne linie lotnicze mocno inwestują w tanie linie. Chcą znów zacząć zarabiać

jest start linii Eurowings powstałej z przekształcenia taniej spółki Germanwings. W założeniu Eurowings mają być tanią linią oferującą loty międzykontynentalne - na początek spółka będzie oferowała loty z lotniska w Kolonii do Dubaju (ceny od 99 euro), Tajlandii, a także Varadero na Kubie i na

UOKiK: propozycje prawne MG uprzywilejowują firmy kosztem konsumentów

się o sprawozdania może nieproporcjonalnie zwiększyć koszty funkcjonowania administracji publicznej w porównaniu do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorców. Resort gospodarki zaproponował w założeniach do Pdg, by organ administracji nie mógł żądać informacji na potwierdzenie faktów lub stanu

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

poprzedzające założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na przestrzeni kolejnych co najmniej sześciu miesięcy" - powiedziała PAP Elżbieta Romańczuk. Dodała, że z analiz urzędu wynika, że im dłuższe jest wsparcie, tym zakładane firmy działają dłużej i z lepszymi efektami.(PAP)

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

jest bardzo napięty harmonogram, który będzie wymagał nie lada umiejętności organizacyjnych - przyznał minister. Dodał, że w dochowaniu tego terminu powinny pomóc wiedza i doświadczenie członków komisji, a także wstępne prace nad zmianami, które już miały miejsce. Ostateczne założenia nowej ordynacji

KUKE: Liczba upadłości spadła o 21,0% r/r w XI, prognoza na 2015 rok: -9,2%

). Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku do poziomu 3,4% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,2% prognozujemy, że w roku 2015 upadnie około 207 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli ok. 1,5% mniej w stosunku

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

, radca prawny, autorka bloga poświęconego spółce jawnej (www.spol-kajawnablog.pl). - Wprowadzenie możliwości zawiązania spółek jawnych i komandytowych przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym jest ułatwieniem i ukłonem wobec osób rozważających założenie działalności w tych

KNF zaleciła PKO BP tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim oraz w grupie kapitałowej PKO Banku Polskiego", które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej. "Ogólnym założeniem polityki dywidendowej banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem

Ministerstwo Finansów chce zacieśnić nadzór nad parabankami

Założenia zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, w Prawie bankowym i innych ustawach, opracowane przez Ministerstwo Finansów to pokłosie między innymi afery Amber Gold i częstego naruszania prawa lub działania na granicy prawa przez instytucje parabankowe. Firmy te w reklamach

Lewiatan: potrzebna ulga podatkowa dla firm na badania i rozwój

założeniem Unii jest, aby do 2020 r. państwa członkowskie inwestowały 3 proc. PKB w działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, oraz aby 2/3 z tych środków pochodziło od sektora prywatnego. Polska, której wydatki na badania i rozwój należą do najniższych spośród krajów członkowskich (ok 0,9 proc. PKB

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

Projekt założeń noweli o VAT zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em dla niektórych postaci złota i telefonów komórkowych. W takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na

NIK: działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów - gospodarne

03.07. Warszawa (PAP) - NIK ocenił, że działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania są gospodarne, jednak outsourcing wiąże się z ryzykiem roszczeń, a przy współpracy z producentami zewnętrznymi zabrakło procedury antykorupcyjnej. TVP uważa, że jest przygotowana na te ryzyka

MF chce, by BGK mógł udzielać gwarancji de minimis do końca 2015 r.

, potencjalne wydatki budżetowe na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji mogą wynieść około 2,6 mld zł, przy założeniu przeciętnej szkodowości na poziomie 6,21 proc." - napisano w uzasadnieniu. MF zaznaczyło, że szkodowość ta została oszacowana przez BGK na podstawie wyników

Chwilówki bez rekomendacji Federacji Konsumentów

zgadzamy się co do założenia, że jawność materiałów oraz danych jest kluczowa do przeprowadzenia rzetelnych i starannych analiz. W związku z powyższym z jednej strony cieszę się, że dokonali Państwo analizy porównawczej ofert, która była możliwa dlatego, że wzory umów są dostępne na stronach

W 2015 r. rząd będzie pracował m.in. nad ordynacją podatkową

termin wejścia w życie tych zmian to styczeń 2016 roku (w zakresie pomocy prawnej) i styczeń 2017 roku (w zakresie informacji prawnej). Kierownictwo resortu gospodarki w grudniu 2014 roku przyjęło założenia projektu nowego prawa o działalności gospodarczej. Cel przepisów zapowiedzianych w expose to

Dom Development: Idziemy na dobry wynik roczny

Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - Dobra sytuacja rynkowa, szybkie tempo wprowadzania nowych inwestycji i silna sprzedaż w II kw. 2015 r. dobrze rokują na drugą połowę roku w Dom Development, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Spółka podtrzymuje założenia przekazania 2000-2100 mieszkań w

Zapisy na akcje serii K z pp w ofercie PZ Cormay rozpoczną się 3 sierpnia

. Oferującym jest Dom Maklerski Trigon. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,5 zł. " Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii K, uwzględniając, że cena emisyjna wynosi 1,50 zł za jedną akcję serii K, szacowane wpływy z emisji akcji serii K wyniosą brutto 47 793 tys. zł, a po uwzględnieniu

Kolejne spotkanie ws. planu naprawczego KW - 9 września

. Kilkugodzinne spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach. "Kolejne posiedzenie stron odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do tego czasu zarząd w duchu i poszanowaniu zasad dialogu społecznego zobowiązał się do naniesienia autopoprawek do przedstawionych założeń

Kolejne spotkanie ws. planu naprawczego KW - 9 września

. Kilkugodzinne spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach. "Kolejne posiedzenie stron odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do tego czasu zarząd w duchu i poszanowaniu zasad dialogu społecznego zobowiązał się do naniesienia autopoprawek do przedstawionych założeń

ZUS: tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,68 proc.

sposobie waloryzacji świadczeń jest spowodowana utrzymującą się w Polsce deflacją. Podkreślał, że gdyby zastosować dotychczasowy sposób waloryzacji, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Dotychczas świadczenia emerytano-rentowe były podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów

Fińska firma szuka Finów do pracy w... Gdańsku

Centrum usług fińskiej spółki rozpoczęło swoją działalność przed rokiem. Zajmuje się obsługą informatyczną, ale także handlową, logistyczną i księgową wszystkich operacji firmy. Kemira to grupa prowadząca działalność przemysłową, m.in. w branży chemicznej. - Nasze założenie jest takie, że nie

Szkolny obiad z cateringu - ile to kosztuje

. Każdego dnia koszt jest inny, bo czasem dzieci dostają na obiad ryż z jabłkiem, którego przygotowanie jest mniej kosztowne niż przyrządzenie w innym dniu potrawki z łososia. Zasada jest taka, że koszt "wkładu do kotła" powinien w skali tygodnia zostać uśredniony do założonej wielkości, czyli w

Projekt dot. BIG-ów: spór ws. momentu wymazywania przedawnionych danych

do rejestrów. Projekt założeń zawiera propozycje równoważące interesy obu stron. Mimo pewnych obostrzeń propozycje pozwalają przedsiębiorcom w bardziej swobodny sposób wykonywać działalność gospodarczą" - powiedział PAP Grzegorz Lang z Ministerstwa Gospodarki. Proponowane przez MG zmiany

Debata PAP Biznes: Pozabankowy rynek pożyczkowy wymaga skutecznych regulacji

"Głównym założeniem nowych regulacji jest uporządkowanie rynku pożyczkowego w kontekście kosztów ponoszonych przez klientów firm pożyczkowych. Stąd zdecydowaliśmy się na wprowadzenie ograniczeń wszystkich pozaodsetkowych kosztów kredytu" - powiedziała podczas debaty radca prawny w

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Kolejne 20 proc. środków ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi. Innym ważnym zadaniem jest m.in. wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności

LOT notuje lepsze wyniki i nie potrzebuje całej puli pomocy publicznej

w tej sytuacji pozostałe koszty restrukturyzacji pokryje sam przewoźnik z własnych środków. Pieniądze z drugiej transzy zostaną przeznaczone na sfinalizowanie zmian w obszarze IT, remonty i zwrot do właścicieli części samolotów typu Embraer, co jest wpisane w plan restrukturyzacji. - Chcemy

Burzliwa debata w Sejmie o projekcie wzmacniającym nadzór nad firmami pożyczkowymi

12.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Posłowie pozytywnie ocenili główne założenia projektu wzmacniającego nadzór nad firmami pożyczkowymi. Podczas czwartkowej debaty w Sejmie padały pytania o uleganie lobbingowi ze strony tych firm; przedstawicielka resortu finansów nazwała sugestie "

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

19.01. Katowice (PAP) - Sobotnie porozumienie między stroną rządową a górniczymi związkami zmienia założenia rządowego planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Rezygnacja ze "stopniowego wygaszania działalności" czterech kopalń KW to jeden z elementów zmian. Jeden z podpisanych w sobotę

ARP i JSW Koks planują budowę elektrociepłowni w Radlinie za 185 mln zł

restrukturyzacyjnych w sektorze przemysłu w tym regionie. Kilka tygodni temu ARP udzieliła pożyczki w wysokości 18 mln zł spółce Linter Mining. Środki te zostały przeznaczone na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji kontraktów górniczych. ARP, realizując założenia nowej strategii, szuka ciekawych projektów, które

HSBC ucieka z Londynu przez wysokie podatki i koszty

rozpoczął swą działalność. Motywacją do powrotu do Hongkongu są zbyt wysokie koszty i podatki, jakie banki muszą płacić za obecność w stolicy. - Zarząd zwrócił się do kierownictwa banku z prośbą o przyjrzenie się, które miejsce będzie najbardziej odpowiednie dla centrali HSBC. Jest zbyt wcześnie by

Rząd zapowiada bezzwłoczną notyfikację w KE pomocy dla górnictwa

Tomczykiewicz. Jednym z głównych założeń pierwotnej wersji rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej było przesunięcie 4 z 14 kopalń KW do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) celem likwidacji. Jednak po protestach i negocjacjach ze związkami zawodowymi rząd wycofał się z mówienia o bezpośredniej likwidacji

KNF będzie kontrolować parabanki

wobec przedsiębiorcówPrzedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność polegającą na udzielaniu pożyczek będzie musiał założyć w tym celu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Minimalny kapitał zakładowy takiej spółki kapitałowej będzie musiał wynosić co najmniej 200 000 zł, a

Małopolskie. Od września pociągi z Krakowa pojadą do Balic

mieszkańcy Krakowa: Kraków - Młynówka, Kraków - Zakliki i Kraków - Olszanica. "Liczymy na to, że dzięki jakości, jaką zapewniamy, ta linia spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony pasażerów" - powiedział Jacek Krupa. Według założeń, do końca roku z połączenia będzie korzystało ok. 25 proc

Piechociński: polskie górnictwo mało elastyczne i drogie

wprowadzenia głębokich działań restrukturyzacyjnych Kompania Węglowa może upaść w ciągu najbliższego miesiąca". Zapewnił, że po wdrożeniu planu naprawczego możliwe będzie wypracowanie dodatniego wyniku finansowego przez kopalnie. "Podstawowe założenia realizacji planu naprawczego Kompanii Węglowej

Redan: Spółka TXM planuje IPO do końca br., oferta warta kilkadziesiąt mln zł

akcje marketingowe, optymalizacja kosztów funkcjonowania. Redan zakłada także systematyczny rozwój modelu agencyjnego - blisko połowa sklepów funkcjonuje jako sklepy agencyjne. Spółka liczy także na dalszy wzrost sprzedaży w kanale internetowym, która już obecnie przekracza znacznie założenia

Tania ropa i mocny dolar uderzyły w Lotos

- przyznaje wiceprezes Grupy Lotos. - Realizowane przez nas projekty spełniają ten warunek. Naszą intencją jest by projekt związany z wydobyciem ze złoża B8 był realizowany zgodnie z założeniami i uwzględnieniem sytuacji rynkowej. Niezatapialny prezes państwowej spółki. Szef Lotosu unika polityków, ale z

Vindexus liczy na dobry koniec roku i poprawę wyniku r/r

specyficzny, więc nie jest wykluczone, że plan nabycia portfeli za 20 mln zł może jednak zostać zrealizowany. "Jeden z banków ogłosił ostatnio przetarg na 6 portfeli, do kilku z nich przystąpiliśmy i jeśli wygramy dwa z nich, to spełnimy nasze założenia. Jeżeli jednak tak się nie stanie, to gotówkę

Tydzień Wolności Internetowej likwiduje bariery dla małych firm

rozwinięcie działalności gospodarczej w internecie o wartości ponad 2,5 tysięca złotych. W skład pakietów wchodzą m.in. aplikacje umożliwiające wykonanie strony WWW, założenie sklepu internetowego, Office 365 ale też usługi bankowe, kurierskie czy wynajmu powierzchni biurowej. - W pakietach połączyliśmy

Przepisy dotyczące instytucji gospodarki budżetowej zostaną doprecyzowane

przedstawionymi w informacji z maja ub. roku o wynikach kontroli dotyczącej funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej. "Z przeprowadzonej kontroli wynika bowiem, że cele jakie zostały założone na etapie wprowadzania do polskiego systemu prawnego IGB nie zostały w pełni osiągnięte, a jedną z przyczyn

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

przy przewalutowaniu jest kosztem uzyskania przychodu przy obliczaniu przez banki podatku dochodowego od osób prawnych". Wpływy budżetu państwa, zdaniem NBP, byłyby także niższe "z tytułu braku dywidendy z banków, w których Skarb Państwa ma swoje udziały". "Przy założeniu, że stopa

Prezydent elekt przejmuje emerytalne pomysły Bronisława Komorowskiego

emerytalnego. - To jest proponowane przez "Solidarność" 40 lat składkowych i wiek. W tym kierunku będzie zmierzało to rozwiązanie. Podkreślił, że rozwiązanie 40 lat stażu jako kryterium uprawniające do przejścia na emeryturę to propozycje związkowców - "Solidarności" i OPZZ. - Nad tym na

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

przeznaczonych na prowadzenie działalności - biura, pomieszczenia handlowo-usługowe, powierzchnie magazynowe. Okupniak zapewniała, że koszty wynajęcia takich powierzchni dla startujących na rynku firm są bardzo atrakcyjne i wynoszą do 50 zł za metr kw. Ponadto 11 z działających już w woj. opolskim instytucji ma

Opole. Ponad 1,2 tys. nowych firm powstało w ramach unijnego projektu

obsługą założonej działalności - np. na opłaty za prowadzenie księgowości czy ZUS. Jak mówił na środowej konferencji dyrektor WUP w Opolu Jacek Suski łącznie zainteresowanych udziałem w działaniu było ok. 2 tys. osób. Z dofinansowania skorzystało natomiast 1218 świeżo upieczonych przedsiębiorców. Łącznie

Kopacz: w Polsce coraz lepszy klimat dla biznesu

projektu nowej Ordynacji podatkowej, po drugie - założeń nowego Prawa działalności gospodarczego, i po trzecie - przyspieszenia prac (nad Kodeksem budowlanym - PAP)" - podkreśliła. Premier zadeklarowała, że rząd jest zdeterminowany, by poprawiać warunki działania firm. Jej zdaniem wynik Polski w

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż

postępowanie przed sądem arbitrażowym zbliża się do końca, w dodatku na korzyść przedsiębiorcy upadłego i nagle jest przerywane" - mówił Haładyj. Dlatego resort gospodarki proponuje, by postępowanie przed sądem polubownym, które jest już w toku, mogło nadal się toczyć. Według założeń MG, jeśli strony

Projekt. Parki krajobrazowe i rezerwaty - na obszarze kilku województw

W projekcie zaproponowano też m.in. skreślenie przepisu określającego maksymalną cenę biletu wstępu do parku narodowego lub na niektóre jego obszary. Po zmianie prawa to dyrektorzy parków będą je określali. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie kosztów działalności parków narodowych oraz uproszczą

Trudna sytuacja w Kompanii Węglowej

siedzibie firmy w Katowicach odbyło się spotkanie zarządu ze związkami zawodowymi, podczas którego zaprezentowano im założenia programu naprawczego. Związkowcy dowiedzieli się m.in, że spółka nie wyemituje euroobligacji, co miało zapewnić jej dopływ pieniędzy. "Uzyskaliśmy informację, że plan

Związki: program naprawczy Kompanii Węglowej nieaktualny

Poinformował o tym w czwartek PAP szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Wcześniej przedstawiciele związków rozmawiali z zarządem spółki na spotkaniu, podczas którego zaprezentowane miały im zostać założenia programu naprawczego. Jak przekazał Grzesik, zaraz po spotkaniu prezes KW Mirosław

Prezes KW: Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia

mln zł. Sprzedaż węgla w pierwszej połowie roku wyniosła 14,8 mln ton - o 6 proc. więcej w stosunku do założeń - i dała przychody wyższe od planowanych o 138 mln zł. Sprzedaż krajowa i zagraniczna były wyższe odpowiednio o 4 proc. i 17,2 proc. Spadły koszty produkcji z 295 zł za tonę do ok. 260 zł, z

Branża pożyczkowa podzielona ws. propozycji ograniczenia lichwy

Chodzi o projekt założeń do nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i prawa bankowego. Dyrektor departamentu korporacyjnego w Provident Polska Patrycja Rogowska-Tomaszycka powiedziała PAP, że nadrzędnym celem propozycji Ministerstwa Finansów jest lepsza ochrona interesów konsumenta

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery