jaki jest koszt założenia działalności

Martin Stysiak

Juliusz Braun: za mojej kadencji przeprowadzono proces cyfryzacji

Juliusz Braun: za mojej kadencji przeprowadzono proces cyfryzacji

Przeprowadzenie procesu cyfryzacji, uruchomienie nowych kanałów tematycznych, obniżenie kosztów działalności i zwiększenie współpracy zagranicznej - to główne założenia, które udało się zrealizować Juliuszowi Braunowi. Wkrótce, po czterech latach, przestanie on pełnić funkcję prezesa TVP.

Optymalizacja podatkowa w MSP, część 2.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę handlową. Wielu przedsiębiorców rozpoczyna działalność gospodarczą samodzielnie jako osoba fizyczna. Uzasadnione jest to korzyściami w postaci relatywnie mało skomplikowanych procedur założenia takiej firmy i niskich kosztów jej rejestracji.

"Konstytucja dla firm" zostanie uchwalona do końca kadencji?

Założenia nowego Prawa działalności gospodarczej, które w intencji resortu gospodarki, ma stanowić kartę praw przedsiębiorców w relacjach z administracją, na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy rząd. MG liczy, że przepisy zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji.

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

ZPP: firmom najbardziej przeszkadzają koszty pracy

wskazywanym czynnikiem zachęcającym do założenia własnej firmy jest bezzwrotna pomoc finansowa (61 proc.) i wydłużony okres płatności preferencyjnej stawki ZUS (60 proc.). "Znowu ZUS pojawia się jako duże obciążenie, co może zniechęcić do zakładania firmy" - dodała Maison. Natomiast wśród przeszkód

"Puls Biznesu": Erasmus pomoże poznać rynkowe realia

Początkujący przedsiębiorcy lub osoby dopiero planujące założenie działalności gospodarczej mogą wyjechać na wymianę i zobaczyć, jak wygląda prowadzenie firmy z sektora MSP za granicą. Taką możliwość daje udział w transgranicznym programie Komisji Europejskiej "Erasmus dla młodych

Produkcja węgla w LW Bogdanka spadła r/r do 1,9 mln ton w II kwartale

działalności i wydobycia do obecnych możliwości sprzedaży, poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. Naszym celem jest utrzymanie kosztów jednostkowych na dotychczasowym poziomie, pomimo spadku wolumenów" - dodał Stopa

Artcic Paper chce zredukować koszty działalności o 50 mln zł rocznie

poprawy rentowności 2015/ 2016 obejmuje wszystkie spółki grupy, a jego celem jest redukcja kosztów działalności o około 50 mln zł rocznie. Zgodnie z założeniami Programu głównymi działaniami w jego zakresie będą: stworzenie centrów usług wspólnych dla spółek z grupy, wprowadzenie indywidualnych programów

Grupa Kęty prognozuje 245 mln zł zysku netto w br. wobec 207 mln zł szac. w 2015

kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży oraz zysków Grupy Kapitałowej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży: - Segment Wyrobów Wyciskanych 860 mln zł (+5%), - Segment

MG kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

uchwalić przed wakacjami. Założenia projektu nowego Prawa działalności gospodarczej resort gospodarki właśnie skierował do konsultacji i uzgodnień. "Trzeba ufać, towarem, którego najbardziej współczesnemu światu brakuje, jest właśnie zaufanie" - tak filozofię Pdg uzasadnił w piątek wicepremier

Polacy zakładają firmy w Czechach; ekspertka: polski budżet na tym traci

zakładanie spółek" - mówił w swoim wystąpieniu czeski doradca podatkowy Vlastimil Sojka. Według niego założenie spółki w tym kraju realnie trwa 2-4 tygodnie; wnioski można składać również on-line. Koszty założenia działalności oraz wysokość kapitału zakładowego nie stanowią żadnej bariery - w przypadku

NBP: Umorzenie części kredytów walutowych obniży wpływy SP z CIT i dywidend

umorzenia części przewalutowanych kredytów i przy założeniu, że zysk brutto jest równy dochodowi do opodatkowania można szacować, że w pierwszym roku dochód do opodatkowania zmniejszyłby się o 10,2 mld zł, czyli podatek spadłby o ok. 2 mld zł. "Pozostałe odpisy banki mogłyby wykorzystywać do

Produkcja węgla w LW Bogdanka spadła r/r do 1,9 mln ton w II kwartale (aktual.)

poziomu wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. Naszym celem jest utrzymanie kosztów jednostkowych na dotychczasowym poziomie, pomimo spadku wolumenów" - dodał Stopa.  LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek

Gdańsk. Od 2017 r. mogą być rewolucyjne zmiany w działalności stoczni

mieć największy wpływ na działalność stoczni mają dotyczyć VAT czyli podatku od towarów i usług. "Założeniem ustawy jest uzyskanie przedmiotowego i podmiotowego zwolnienia od płatności VAT dla stoczni" - wyjaśnił. Wiceminister tłumaczył, że "chodzi o to, żeby stocznie mogły kupować

Skarbiec zamierza ograniczyć koszty o 2-2,4 mln zł dzięki restrukturyzacji

administracyjnych, przy założeniu kontynuowania wzrostu przychodów i dalszego rozwoju działalności grupy poprzez inwestycje w kluczowe obszary i kompetencje związane z zarządzaniem aktywami i sprzedażą funduszy detalicznych" - czytamy w komunikacie. Celem podjętych działań jest znaczne zmniejszenie kosztów

PGNiG obniża prognozę tegorocznych przychodów do 37,1 mld zł

Nie zmieniły się natomiast założenia co do wskaźnika zadłużenia grupy. Nadal jest zakładany "na poziomie nie wyższym niż 2,0 x EBITDA" - poinformowało PGNiG. Jak podkreślono, zarząd PGNiG zmienił prognozę finansową na 2015 r. w oparciu o zaktualizowane plany działalności gospodarczej

Przewozy Regionalne zainwestują 500 mln zł w tabor

Modernizacja taboru spółki oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania jest jednym z założeń planu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych (PR), na którego realizację pod koniec czerwca zgodziło się 13 marszałków województw. "Zmiany w taborze będą już zauważalne w końcówce tego roku. W

Zysk netto Wikany wyniósł 2,55 mln zł w III kw. 2015 r. wobec straty rok temu

z naszymi założeniami, niemniej jednak procesy sanacyjne w Grupie będą kontynuowane. Nadal mamy wiele do zrobienia, zarówno w obszarze restrukturyzacji, jak i rozwoju Grupy" - skomentował prezes Robert Pydzik, cytowany w komunikacie. "Plan na kolejne kwartały zakłada dalsze

Stokrotka zerwała "zaręczyny" z Polomarketem

Stokrotka zerwała "zaręczyny" z Polomarketem

wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Polskie Supermarkety przez Stokrotkę i Polomarket. Zdaniem zarządu Stokrotki, ze względu na istotne rozbieżności pomiędzy stronami, realizacja założeń porozumienia nie jest możliwa, ani obecnie ani w przyszłości. "Rozwiązanie porozumienia następuje na etapie prac

BESI rekomenduje 'sprzedaj' dla Bogdanki i JSW

, że nie bierze pod uwagę konsensus prognozy zysku firmy" - czytamy w raporcie. Zdaniem zespołu BESI, Skarb Państwa można potraktować jako ostatnie kredytowe koło ratunkowe JSW. To przekłada się na założenie, że JSW będzie w najbliższych latach kontynuować działalność, pomimo wzrostu udziału

Większość nauczycieli w Polsce udziela korepetycji. Ale nieliczni płacą podatki. Np. ten Niemiec

Większość nauczycieli w Polsce udziela korepetycji. Ale nieliczni płacą podatki. Np. ten Niemiec

. Dotyczy to także nauczycieli udzielających prywatnych korepetycji - tłumaczy Wiesława Dróżdż, rzeczniczka prasowa ministra finansów. Nauczyciele mają przynajmniej dwie możliwości rozliczenia z prowadzenia korepetycji. - Pierwszą z nich jest założenie działalności gospodarczej. Drugą - umowa-zlecenie z

ZPP: Pozapłacowe koszty pracy największa barierą dla MSP w Polsce

pracodawcy nie będą sobie mogli poradzić z tymi obciążeniami"  - powiedziała szefowa Domu Badawczego Maison i prof. UW Dominika Maison. Zbyt duże koszty zatrudnienia pracownika, to czynnik który jest postrzegany przez MSP jako kluczowy dla niezatrudniania większej liczby osób. 72% badanych

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

zarząd założenia programu restrukturyzacji Kompanii muszą być teraz przedmiotem konsultacji z właścicielem i stroną społeczną. Wdrożenie proponowanych przez nas rozwiązań wymaga porozumienia wszystkich stron. To fundamentalny warunek powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest ocalenie spółki przed

LW Bogdanka zwolni ponad 400 osób w tym roku, może dalej ciąć inwestycje

stosunku do pierwotnych założeń. "W przypadku utrzymania się niekorzystnej sytuacji i konieczności ograniczenia produkcji w perspektywie do 2020 roku, spółka planuje wdrożyć II etap programu restrukturyzacji. Zakłada on modyfikację planu produkcyjnego przewidującą zmniejszenie kosztów stałych w

Cichoń z MF: Uczciwym podatnikom nie przeszkodzi niższy limit rozliczeń w gotówce

Postulat obniżenia z 15 tys. euro do 3 tys. euro progu dla obowiązkowego rozliczania się bezgotówkowego przez przedsiębiorców to jedyna rozbieżność w rządzie ws. Prawa Działalności Gospodarczej, jaka pozostała po przyjęciu w zeszłym tygodniu jego założeń przez Komitet Stały Rady Ministrów. - To nie

Augustynowska, Nowoczesna: Dodatek na dzieci to 100 mld zł kosztu budżetu (akt.)

Aktualizujemy depeszę o ramy czasowe szacunku kosztów dla budżetu programów zaproponowanych przez rząd. Warszawa 18.11.2015 (ISBnews) - Dodatek na dzieci w wysokości 500 zł może kosztować budżet ok. 100 mld zł (przy założeniu 20-25 mld zł wydatków na ten cel rocznie w ciągu całej 4-letniej

Redan skoncentruje się na poprawie marży i optymalizacji kosztów w 2016 r.

tym okresie marża spadła do 41% wobec 41,7% rok wcześniej. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 17% do 77,3 mln zł, a ich wzrost jest niższy od planów. W efekcie wynik na działalności operacyjnej sektora dyskontowego wyniósł 10,5 mln zł, czyli o 12% mniej niż w pierwszych 9 miesiącach 2014 r

500 zł na drugie i kolejne dziecko w Nysie przed projektem PiS

wyliczony obecnie koszt wprowadzenia bonu to 3 mln zł. Zapewnił, że gmina będzie mieć na ten cel pieniądze. - Czynimy oszczędności, by ten projekt wprowadzić, ale z pewnością nie kosztem inwestycji - zapewnił. Przyszłoroczny budżet Nysy jest jeszcze opracowywany, ale według założeń wydatki mają w nim

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

spłacie, jak również zapobiega obciążaniu klienta nadmiernie wysokimi kosztami windykacji" - dodano. Zgodnie z założeniami wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (wynosi ona 4 proc.). Obecnie

Rząd przyjął projekt "konstytucji dla przedsiębiorców"

, jak i premier Ewa Kopacz są zdeterminowani, by przyjąć ustawę do końca kadencji. Dwa fundamentalne założenia Jak podkreśla CIR, w projekcie ustawy przyjęto dwa fundamentalne założenia: pierwsze - przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, o ile

Ile pracodawcę kosztuje nasza praca? [Infografiki]

2 tys. brutto Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie 12 tys. brutto Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie Co ma wpływ na koszty i dochody? W naszych wyliczeniach posłużyliśmy się kilkoma założeniami. W poszczególnych odmiennych przypadkach wyliczenia mogą być nieco inne. 1

Klienci jednak zapłacą za podatek bankowy?

. Gdyby cena kredytu była wyższa od tego kosztu, bankowi opłacałoby się minimalnie obniżyć ją i przejąć klientów konkurencji. Gdyby była niższa, bank zwiększyłby zyski (lub zmniejszył straty), ograniczając lub całkowicie zawieszając dany typ działalności. A zatem w warunkach konkurencji cena jest równa

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

wart jest ponad 3 mln zł; przewiduje udzielenie dotacji na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł dla 60 osób. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone np. na zakup sprzętów, wynajem czy remont pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności. Przyszli przedsiębiorcy mogą też liczyć na tzw

Zysk netto Telforceone spadł r/r do 1,23 mln zł w I poł. 2015 r.

. Spółka podała, że poprawiła w I półroczu marżę brutto ze sprzedaży do 24,8%. "Konsekwentnie realizujemy nasze założenia strategiczne. Wykorzystujemy pozycję rynkową zbudowaną w poprzednich kwartałach do zwiększania w strukturze sprzedaży akcesoriów marek własnych, które naturalnie są dla nas wyżej

Grupa Duon prognozuje spadek zysku netto do 16,9 mln zł w tym roku

komunikacie. "Największy wzrost sprzedaży wystąpi w obszarze gazu sprzedawanego na zasadach TPA tj. w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. Wzrost sprzedaży zakłada się również w pozostałych obszarach działalności Duon, z wyjątkiem handlu hurtowego gazem i energią - przyjęto założenie, że wyniki z

Koniec marzeń o przewalutowaniu kredytów?

- podkreślił. Cytowany w komunikacie minister Łopiński dał jednak do zrozumienia, że wariant z przewalutowaniem wciąż jest w grze, gdyż "prezydent Andrzej Duda mocno kładł nacisk na to, aby założenia projektu wypełniały zobowiązania z jego kampanii, a także, "by było to rozwiązanie pośrednie między

MF: projekt "konstytucji dla przedsiębiorców" może sprzyjać korupcji

, jedną z propozycji projektu założeń do Pdg jest np. "możliwość przyjęcia obowiązków przez przedsiębiorcę". Chodzi w niej o to, że przedsiębiorca występujący o wydanie decyzji przez organ administracji będzie mógł wziąć na siebie obowiązki wskazane przez ten organ, jeśli ich wykonanie pozwoli

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

od wagi cygar, a nie od sztuki. "Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności" - napisano w założeniach. Autorzy dokumentu wskazali, że nowe regulacje mają uprościć procedury, doprecyzują przepisy oraz dostosują

Łopiński: przedłużamy prace nad projektem o przewalutowaniu kredytów

kwestii wymagających negocjacji, jakie wymienił, jest to, kto poniesie koszt samego przewalutowania. Powtórzył, że głowie państwa zależy na tym, aby było to rozwiązanie pośrednie, między podziałem kosztów 50/50 (równy podział kosztów między bank i kredytobiorcę), a 90/10. "Umówiliśmy się na kolejne

Gdzie wziąć kredyt na zakup floty samochodów dla firmy? [PORADNIK]

prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest wymagana cesja z praw polisy AC, a klient musi kupić auto u dilera samochodowego współpracującego z bankiem. W tym przypadku oprocentowanie wyniosłoby 5,49 proc., prowizja to 1 proc., RRSO to 6,05 proc. Parametry takiego kredytu są więc

"Mikro i małe firmy w internecie 2015" - raport rynkowy Nazwa.pl

klientów. To rodzaj internetowego kierunkowskazu dla obecnych lub potencjalnych kontrahentów. Warto zatem pomyśleć o domenie jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej. Równie istotna jest firmowa poczta e-mail w takiej domenie, która staje się standardem profesjonalnego funkcjonowania na rynku

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

wynosić powyżej 6%, a nadwyżka operacyjna średnio 40 mln zł. Taki poziom nadwyżki będzie średnio 1,5x wyższy od obsługi zadłużenia oraz zapewni wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej na poziomie 7-8 lat" - czytamy dalej. Prognoza Fitch jest oparta na założeniu, że nowe władze miasta będą kontynuować

Grupa Forte ma 57 mln zł dotacji z MG ws. inwestycji na 910 miejsc pracy

; podano także. Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest

Wzrost przychodów Agory. Prawie 55 tys. cyfrowych subskrypcji "Wyborczej"

gotowa płacić za treści w internecie - mówi Hojka. - Świetnie rozwija się też działalność Agory związana z branżą filmową oraz telewizyjną. Ubiegły rok przyniósł spektakularny sukces filmu "Bogowie", którego byliśmy koproducentem i dystrybutorem, a kanał Stopklatka TV, założony z Kino Polska

Rzecznicy praw konsumentów i biznesu spierają się o sądy polubowne

. Przedsiębiorcy protestują też przeciw propozycji obciążenia ich kosztami działalności sądownictwa polubownego. Np. w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej "w przypadku organizowania jednostek ADR branżowych niezbędne jest pokrycie istotnej części kosztów ich utworzenia i działalności ze

Ministerstwo Finansów chce zapisać ustawowo zasady zawierania umów o kredyt hipoteczny

podpisywanych w siedzibie banku. Omawiane zmiany będą miały zastosowanie do umów o kredyt mieszkaniowy, zawartych po wejściu tej ustawy w życie. Z omawianych założeń do ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.

Założenia Prawa kosmicznego w konsultacjach

Jak podkreśla się w uzasadnieniu założeń, Polska wykształciła własny sektor kosmiczny, który zdobył duże doświadczenie, ma realne osiągnięcia i poważny potencjał rozwojowy. Zwraca się też uwagę, że przystąpienie kraju do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. otwiera dla polskich firm i

TelForceOne zrekompensował niższe przychody w I-III kw. wyższą marżą brutto

. "Zgodnie z założeniami zarządu, kolejny kwartał z rzędu poprawie uległa także marża brutto, która w minionym kwartale wyniosła 25,9% oraz 25,2% w ujęciu narastającym, co w obu przypadkach oznacza wzrost o 3%. r/r" - czytamy w komunikacie. Zysk netto wyniósł 3,1 mln zł i w ujęciu

Znikną pożyczki na 3-4 lata

wiele. Proponowaną kwotę zakwestionowały zwłaszcza stowarzyszenia pracodawców i ZBP. Padły propozycje nawet 1 mln zł kapitału. Ostatecznie, w obecnej wersji założeń MF zaproponowało kwotę 200 tys. zł kapitału zakładowego. Tematem budzącym największe emocje i do tej pory spornym jest ustalenie limitu

BGK do końca sierpnia udzielił gwarancji de minimis na 13,4 mld zł

, potencjalne wydatki budżetowe na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji mogą wynieść około 2,6 mld zł, przy założeniu przeciętnej szkodowości na poziomie 6,21 proc." - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. MF zaznaczyło, że szkodowość ta została oszacowana przez BGK

Grupa Kęty prognozuje ok. 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw.

działalności operacyjnej. (…) Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w trzecim kwartale 2014 roku saldo wyniosło -2,2 mln zł)" – czytamy dalej. Na koniec

Związkowcy domagają się konsultacji założeń programu naprawczego KW

firmy, dofinansowanie jej działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. Zarząd KW podkreśla, że jego zamierzeniem jest "maksymalna ochrona miejsc pracy". Według przyjętych założeń, spółka ma optymalizować procesy wydobywcze i koncentrować produkcję w tych

Projekt Nowoczesnej ws. związków zawodowych skazany na porażkę?

wysokość świadczeń socjalnych. Kiedy Volvo przejęło część koncernu Samsung, zarząd poprosił nowych pracowników o założenie związków zawodowych, bo nie wiedział, w jaki sposób prowadzić dialog z pracownikami niezrzeszonymi. W Szwecji do związków zapisanych jest ponad 70 proc. pracowników. Gdy prześledzić

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

;. Oprócz Prawa działalności gospodarczej MG pracuje też nad innymi zmianami w prawie, które mają odciążyć przedsiębiorców. Jedną z tych inicjatyw jest projekt założeń do ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, który przewiduje opracowanie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Wzory te

Kompania Węglowa przygotowała plan naprawczy na lata 2014-2020

zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. "Zamierzeniem zarządu Kompanii, w trakcie prac nad planem naprawczym, była maksymalna ochrona miejsc pracy" - poinformował w komunikacie Zięba. Według przyjętych założeń "spółka koncentrować się będzie na optymalizacji procesów

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

biznesu dzięki niskooprocentowanym pożyczkom, mogą się starać osoby nie tylko osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowe czyli takie, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, ale i pracujące. Chodzi np. o osoby pracujące na uczelniach i chcące jednocześnie założyć własny biznes i o absolwentów studiów

Comarch: Portfel na II półr. niższy r/r przez zastój w segmencie publicznym

zacznie pozytywnie kontrybuować do wyniku grupy. "Nasz biznes rozwija się bardzo dobrze w większości segmentów według założeń strategii. Koszty rosną wolniej od przychodów, co pozwala poprawiać marże. Działalność IT jest wciąż naszą decydującą działalnością i notuje spory wzrost r/r. Działalność

Alma zakłada generowanie stabilnego zysku skonsolidowanego od IV kw.

2014 roku, zarząd spółki dominującej w drugiej połowie 2014 roku podjął działania mające na celu obniżenie kosztów stałych funkcjonowania sklepów, podkreślono w informacji. "Rozpoczęto także wdrażanie programu poprawy efektywności sprzedaży, co w założeniach ma doprowadzić na koniec 2015 roku

Komorowski i 100 tys. miejsc pracy? Prezydent się "podpiął" [SPRAWDZAMY FAKTY]

preferencyjne pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Rok subwencji i rok tanich szkoleń Teraz pojawił się pomysł gwarancji zatrudnienia dla stu tysięcy Polaków przed trzydziestką. Pracodawcom, którzy zatrudnią młodych na etat, państwo zrefinansuje pensje dla nich. Przez rok tacy pracodawcy dostaną

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

poprzedzające założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na przestrzeni kolejnych co najmniej sześciu miesięcy" - powiedziała PAP Elżbieta Romańczuk. Dodała, że z analiz urzędu wynika, że im dłuższe jest wsparcie, tym zakładane firmy działają dłużej i z lepszymi efektami.(PAP)

Nowy prezes SMT wykorzysta środki ze zbycia iAlbatros na kupno akcji SMT

roku 2016 planowane jest rozszerzenie działalności firmy na nowe kraje europejskie. iAlbatros – spółka założona w 2010 roku wdraża technologię rezerwacji hotelowych dla biznesu w modelu SaaS. Oferuje swoim klientom system rezerwacji zapewniający dostęp do bazy ponad 250 tys. hoteli

Świętokrzyskie. Więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

pensji. Z kolei kwotą 25,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, urzędy pracy będą wspierały bezrobotnych po trzydziestce. Będą im oferowane m.in. szkolenia, kursy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, a najbardziej przedsiębiorczy otrzymają dotacje na założenie

UOKiK: propozycje prawne MG uprzywilejowują firmy kosztem konsumentów

się o sprawozdania może nieproporcjonalnie zwiększyć koszty funkcjonowania administracji publicznej w porównaniu do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorców. Resort gospodarki zaproponował w założeniach do Pdg, by organ administracji nie mógł żądać informacji na potwierdzenie faktów lub stanu

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

, radca prawny, autorka bloga poświęconego spółce jawnej (www.spol-kajawnablog.pl). - Wprowadzenie możliwości zawiązania spółek jawnych i komandytowych przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym jest ułatwieniem i ukłonem wobec osób rozważających założenie działalności w tych

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

jest bardzo napięty harmonogram, który będzie wymagał nie lada umiejętności organizacyjnych - przyznał minister. Dodał, że w dochowaniu tego terminu powinny pomóc wiedza i doświadczenie członków komisji, a także wstępne prace nad zmianami, które już miały miejsce. Ostateczne założenia nowej ordynacji

EuCO spodziewa się lepszego II półrocza, widzi efekty restrukturyzacji kosztów

poza sezonem urlopowym. W tym roku lipiec był dobry, a sierpień też jest dużo lepszy od naszych założeń. Od września liczba wokand powinna wrócić do normalnego poziomu" - powiedział Lewandowski w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że z kolei czwarty kwartał jest najlepszy w całym roku, bo sądy i

Dziury w ustawie chwilówkowej. Firmy zapakują pożyczkę w kartę kredytową?

licencji bankowej w niektórych krajach, np. na Malcie, nie jest skomplikowane i nie wymaga dużego kapitału. - Trudno powiedzieć, jak na taką działalność będzie patrzył UOKIK. Być może uzna, że obchodzenie limitu kosztów jest niezgodne z duchem ustawy. W każdym razie zostawiono w niej furtkę - mówi

Ekstradycja do USA i straty rzędu kilkuset milionów dolarów. Twórca strony Megaupload przed sądem

, jednak na wniosek niemieckiej ambasady został aresztowany i ekstradowany do Niemiec, gdzie otrzymał wyrok w zawieszeniu. Największy sukces finansowy, a także największe kłopoty przyniosło mu jednak założenie w 2005 r. serwisu Megaupload. Po jego zamknięciu w 2012 r. nie dawał za wygraną i założył nowy

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

Projekt założeń noweli o VAT zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em dla niektórych postaci złota i telefonów komórkowych. W takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na

GNB chce poprawić wynik odsetkowy w III kw., obniża koszty finansowania

Krzysztof Rosiński. "Walczymy o wynik odsetkowy i udaje nam się to, choć czasem poświęcamy wynik prowizyjny, ale na pewno go odbudujemy. Nasz koszt odsetkowy powinien być w okolicach średniej i to jest to miejsce, które de facto będzie miało duży wpływ na poprawę wyniku, większy niż przychody

Masówki w kopalniach; związki przeciwne obniżce wynagrodzeń górników

Chodzi o porozumienie gwarantujące górnikom niezmienność warunków pracy i płacy przez rok po przekazaniu 11 kopalń Kompanii do nowego podmiotu - Polskiej Grupy Górniczej. Grupa ma rozpocząć działalność 1 maja. "Przedstawiliśmy załodze sytuację i zagrożenia, jakie wynikają z działań

MF chce, by BGK mógł udzielać gwarancji de minimis do końca 2015 r.

, potencjalne wydatki budżetowe na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji mogą wynieść około 2,6 mld zł, przy założeniu przeciętnej szkodowości na poziomie 6,21 proc." - napisano w uzasadnieniu. MF zaznaczyło, że szkodowość ta została oszacowana przez BGK na podstawie wyników

Tradycyjne linie lotnicze mocno inwestują w tanie linie. Chcą znów zacząć zarabiać

jest start linii Eurowings powstałej z przekształcenia taniej spółki Germanwings. W założeniu Eurowings mają być tanią linią oferującą loty międzykontynentalne - na początek spółka będzie oferowała loty z lotniska w Kolonii do Dubaju (ceny od 99 euro), Tajlandii, a także Varadero na Kubie i na

KNF zaleciła PKO BP tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim oraz w grupie kapitałowej PKO Banku Polskiego", które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej. "Ogólnym założeniem polityki dywidendowej banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem

Politycy, odczepcie się od handlu

na to, że w polskim rządzie nie ma ludzi, którzy potrafią to zauważyć. Sposoby obejścia Dodatkowo istotną wadą tego podatku jest wiele możliwości jego "obejścia". W jaki sposób? 1. Założenie lub przeniesienie firmy za granicę. Sprzedaż przez internet nie jest w żaden sposób związana z

Kolejne spotkanie ws. planu naprawczego KW - 9 września

. Kilkugodzinne spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach. "Kolejne posiedzenie stron odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do tego czasu zarząd w duchu i poszanowaniu zasad dialogu społecznego zobowiązał się do naniesienia autopoprawek do przedstawionych założeń

Kolejne spotkanie ws. planu naprawczego KW - 9 września

. Kilkugodzinne spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach. "Kolejne posiedzenie stron odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do tego czasu zarząd w duchu i poszanowaniu zasad dialogu społecznego zobowiązał się do naniesienia autopoprawek do przedstawionych założeń

W 2015 r. rząd będzie pracował m.in. nad ordynacją podatkową

termin wejścia w życie tych zmian to styczeń 2016 roku (w zakresie pomocy prawnej) i styczeń 2017 roku (w zakresie informacji prawnej). Kierownictwo resortu gospodarki w grudniu 2014 roku przyjęło założenia projektu nowego prawa o działalności gospodarczej. Cel przepisów zapowiedzianych w expose to

Projekt dot. BIG-ów: spór ws. momentu wymazywania przedawnionych danych

do rejestrów. Projekt założeń zawiera propozycje równoważące interesy obu stron. Mimo pewnych obostrzeń propozycje pozwalają przedsiębiorcom w bardziej swobodny sposób wykonywać działalność gospodarczą" - powiedział PAP Grzegorz Lang z Ministerstwa Gospodarki. Proponowane przez MG zmiany

Fińska firma szuka Finów do pracy w... Gdańsku

Centrum usług fińskiej spółki rozpoczęło swoją działalność przed rokiem. Zajmuje się obsługą informatyczną, ale także handlową, logistyczną i księgową wszystkich operacji firmy. Kemira to grupa prowadząca działalność przemysłową, m.in. w branży chemicznej. - Nasze założenie jest takie, że nie

ZPP chce zlikwidować składki i podatki dochodowe; eksperci - nie tak szybko

dla pomyślnej realizacji zmian związane jest z założeniem, że podczas ich wprowadzania nic złego nie stanie się w gospodarce światowej.

Debata PAP Biznes: Pozabankowy rynek pożyczkowy wymaga skutecznych regulacji

"Głównym założeniem nowych regulacji jest uporządkowanie rynku pożyczkowego w kontekście kosztów ponoszonych przez klientów firm pożyczkowych. Stąd zdecydowaliśmy się na wprowadzenie ograniczeń wszystkich pozaodsetkowych kosztów kredytu" - powiedziała podczas debaty radca prawny w

ZUS: tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,68 proc.

sposobie waloryzacji świadczeń jest spowodowana utrzymującą się w Polsce deflacją. Podkreślał, że gdyby zastosować dotychczasowy sposób waloryzacji, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Dotychczas świadczenia emerytano-rentowe były podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów

Świąteczny przekręt. Uwaga na "promocję -90 proc. w H&M"

&M" to koszt 14,76 zł tygodniowo, 59,04 zł miesięcznie itd. Strona Fulibox.pl należy do firmy White Group z siedzibą w Jabłonce. Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jej założycielem jest Damian Pardel. Zapytaliśmy go o tę sprawę. Twierdzi, że jego firma jedynie

Podkarpacie.W 2016 r. wśród inwestycji muzeum Polaków ratujących Żydów

wystawienniczą i biurową. Łączna powierzchnia centrum wyniesie ponad 27,5 tys. m kw. W założeniach samorządu województwa w centrum mają się mieścić też m.in. instytucje i agendy międzynarodowe. 2016 r. będzie szczególny dla kierowców, bowiem po oddaniu ostatniego podkarpackiego odcinka autostrady A4 Rzeszów

Chwilówki bez rekomendacji Federacji Konsumentów

zgadzamy się co do założenia, że jawność materiałów oraz danych jest kluczowa do przeprowadzenia rzetelnych i starannych analiz. W związku z powyższym z jednej strony cieszę się, że dokonali Państwo analizy porównawczej ofert, która była możliwa dlatego, że wzory umów są dostępne na stronach

Zapisy na akcje serii K z pp w ofercie PZ Cormay rozpoczną się 3 sierpnia

. Oferującym jest Dom Maklerski Trigon. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,5 zł. " Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii K, uwzględniając, że cena emisyjna wynosi 1,50 zł za jedną akcję serii K, szacowane wpływy z emisji akcji serii K wyniosą brutto 47 793 tys. zł, a po uwzględnieniu

LOT notuje lepsze wyniki i nie potrzebuje całej puli pomocy publicznej

w tej sytuacji pozostałe koszty restrukturyzacji pokryje sam przewoźnik z własnych środków. Pieniądze z drugiej transzy zostaną przeznaczone na sfinalizowanie zmian w obszarze IT, remonty i zwrot do właścicieli części samolotów typu Embraer, co jest wpisane w plan restrukturyzacji. - Chcemy

Dom Development: Idziemy na dobry wynik roczny

Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - Dobra sytuacja rynkowa, szybkie tempo wprowadzania nowych inwestycji i silna sprzedaż w II kw. 2015 r. dobrze rokują na drugą połowę roku w Dom Development, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Spółka podtrzymuje założenia przekazania 2000-2100 mieszkań w

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

19.01. Katowice (PAP) - Sobotnie porozumienie między stroną rządową a górniczymi związkami zmienia założenia rządowego planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Rezygnacja ze "stopniowego wygaszania działalności" czterech kopalń KW to jeden z elementów zmian. Jeden z podpisanych w sobotę

ARP i JSW Koks planują budowę elektrociepłowni w Radlinie za 185 mln zł

restrukturyzacyjnych w sektorze przemysłu w tym regionie. Kilka tygodni temu ARP udzieliła pożyczki w wysokości 18 mln zł spółce Linter Mining. Środki te zostały przeznaczone na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji kontraktów górniczych. ARP, realizując założenia nowej strategii, szuka ciekawych projektów, które

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Kolejne 20 proc. środków ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi. Innym ważnym zadaniem jest m.in. wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności

Wrocławska firma LiveChat jest warta miliard złotych. I wciąż rośnie

, specjalizacja inżynieria systemów informatycznych. Pracował wtedy wraz z dwoma kolegami. Dziś wrocławska firma zatrudnia blisko 40 osób, ma biuro także w Chapel Hill w Karolinie Północnej. Za oceanem fizycznie nie pracuje jednak nikt. Biuro formalnie potrzebne jest do działalności na rynku amerykańskim. To tam

Rząd zapowiada bezzwłoczną notyfikację w KE pomocy dla górnictwa

Tomczykiewicz. Jednym z głównych założeń pierwotnej wersji rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej było przesunięcie 4 z 14 kopalń KW do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) celem likwidacji. Jednak po protestach i negocjacjach ze związkami zawodowymi rząd wycofał się z mówienia o bezpośredniej likwidacji

Piechociński: polskie górnictwo mało elastyczne i drogie

wprowadzenia głębokich działań restrukturyzacyjnych Kompania Węglowa może upaść w ciągu najbliższego miesiąca". Zapewnił, że po wdrożeniu planu naprawczego możliwe będzie wypracowanie dodatniego wyniku finansowego przez kopalnie. "Podstawowe założenia realizacji planu naprawczego Kompanii Węglowej

HSBC ucieka z Londynu przez wysokie podatki i koszty

rozpoczął swą działalność. Motywacją do powrotu do Hongkongu są zbyt wysokie koszty i podatki, jakie banki muszą płacić za obecność w stolicy. - Zarząd zwrócił się do kierownictwa banku z prośbą o przyjrzenie się, które miejsce będzie najbardziej odpowiednie dla centrali HSBC. Jest zbyt wcześnie by

Projekt. Parki krajobrazowe i rezerwaty - na obszarze kilku województw

W projekcie zaproponowano też m.in. skreślenie przepisu określającego maksymalną cenę biletu wstępu do parku narodowego lub na niektóre jego obszary. Po zmianie prawa to dyrektorzy parków będą je określali. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie kosztów działalności parków narodowych oraz uproszczą

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż

postępowanie przed sądem arbitrażowym zbliża się do końca, w dodatku na korzyść przedsiębiorcy upadłego i nagle jest przerywane" - mówił Haładyj. Dlatego resort gospodarki proponuje, by postępowanie przed sądem polubownym, które jest już w toku, mogło nadal się toczyć. Według założeń MG, jeśli strony

Redan: Spółka TXM planuje IPO do końca br., oferta warta kilkadziesiąt mln zł

akcje marketingowe, optymalizacja kosztów funkcjonowania. Redan zakłada także systematyczny rozwój modelu agencyjnego - blisko połowa sklepów funkcjonuje jako sklepy agencyjne. Spółka liczy także na dalszy wzrost sprzedaży w kanale internetowym, która już obecnie przekracza znacznie założenia

ZBP: Nowy podatek oznacza straty dla niektórych z 20 największych banków

skutki, podano także. Prezes ZBP wskazał, że stawka podatku - 0,39% wartości aktywów, zaproponowana w projekcie jest bardzo wysoka, nawet w porównaniu z wysokością stawki, jaka ma obowiązywać na Węgrzech od 2016 r. (0,31%). Podkreślił także, że zarówno na Węgrzech jak i w Brazylii, podatek ten był

Uber w Europie na cenzurowanym. Szefowie przed sądem

. Protestowali, bo na polskich ulicach pojawia się coraz więcej kierowców Ubera. To, co najbardziej boli taksówkarzy, to nierówne warunki pracy. Taksówkarze ponoszą duże koszty działalności: muszą posiadać licencję, przechodzić cykliczne badania, jako samozatrudnieni sami opłacają sobie ZUS, płacą podatki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery