jaki jest koszt założenia działalności

dr Krzysztof Biernacki

Optymalizacja podatkowa w MSP, część 2.

Optymalizacja podatkowa w MSP, część 2.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę handlową. Wielu przedsiębiorców rozpoczyna działalność gospodarczą samodzielnie jako osoba fizyczna. Uzasadnione jest to korzyściami w postaci relatywnie mało skomplikowanych procedur założenia takiej firmy i niskich kosztów jej rejestracji.

MG kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

# dochodzi więcej informacji oraz wypowiedzi przedstawicieli MG #

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

MF: 200 tys. zł kapitału dla firm pożyczkowych gwarantuje konkurencję

kosztów kredytu, limitu odsetek za opóźnienie w spłacie oraz limitu opłat windykacyjnych, a także ograniczenie możliwości rolowania pożyczek. Dodała, że w założeniach nie pominięto także wymogów dla firm pożyczkowych. Wśród nich jest nakaz posiadania co najmniej 200 tys. zł kapitału zakładowego. "

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

zarząd założenia programu restrukturyzacji Kompanii muszą być teraz przedmiotem konsultacji z właścicielem i stroną społeczną. Wdrożenie proponowanych przez nas rozwiązań wymaga porozumienia wszystkich stron. To fundamentalny warunek powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest ocalenie spółki przed

Mikrokasa planuje emisję obligacji, prognozuje 800 tys. zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 16.09.2014 (ISBnews) - Mikrokasa uchwaliła emisję obligacji serii K w trybie oferty prywatnej. Jednocześnie spółka prognozuje osiągnięcie jednostkowego zysku netto na rok 2014 w wysokości 800 tys. zł, podała spółka. "Zgodnie z założeniami zarządu emitenta, osiągnięcie

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

od wagi cygar, a nie od sztuki. "Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności" - napisano w założeniach. Autorzy dokumentu wskazali, że nowe regulacje mają uprościć procedury, doprecyzują przepisy oraz dostosują

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz.

Warszawa, 26.08.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W ocenie rządu, zmiany zawarte w

Rzecznicy praw konsumentów i biznesu spierają się o sądy polubowne

. Przedsiębiorcy protestują też przeciw propozycji obciążenia ich kosztami działalności sądownictwa polubownego. Np. w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej "w przypadku organizowania jednostek ADR branżowych niezbędne jest pokrycie istotnej części kosztów ich utworzenia i działalności ze

Założenia Prawa kosmicznego w konsultacjach

Jak podkreśla się w uzasadnieniu założeń, Polska wykształciła własny sektor kosmiczny, który zdobył duże doświadczenie, ma realne osiągnięcia i poważny potencjał rozwojowy. Zwraca się też uwagę, że przystąpienie kraju do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. otwiera dla polskich firm i

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o NBP ws. kadencyjności RPP i obligacji

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP), przewidujące m.in. zmiany z zakresie kadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz proponujące stworzenie możliwości sprzedaży i kupna

MG: nowe prawo gospodarcze ma zakładać, że firmy są uczciwe

nowej ustawie, będzie domniemanie uczciwości przedsiębiorców", napisało MG w roboczym projekcie założeń do nowej ustawy. Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, stworzyć zasadnicze ramy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorczości w

BGK do końca sierpnia udzielił gwarancji de minimis na 13,4 mld zł

, potencjalne wydatki budżetowe na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji mogą wynieść około 2,6 mld zł, przy założeniu przeciętnej szkodowości na poziomie 6,21 proc." - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. MF zaznaczyło, że szkodowość ta została oszacowana przez BGK

MF zamierza wprowadzić maksymalną wysokość karnych odsetek

finansów takie ograniczenie zaproponował w założeniach do ustawy o nadzorze finansowym. "Limit ma dotyczyć karnych odsetek od niespłacanych na czas kredytów i innych kosztów ściągania takich należności. Nie powinny one być większe niż sześciokrotność stopy lombardowej NBP" - czytamy w artykule

Znikną pożyczki na 3-4 lata

Znikną pożyczki na 3-4 lata

wiele. Proponowaną kwotę zakwestionowały zwłaszcza stowarzyszenia pracodawców i ZBP. Padły propozycje nawet 1 mln zł kapitału. Ostatecznie, w obecnej wersji założeń MF zaproponowało kwotę 200 tys. zł kapitału zakładowego. Tematem budzącym największe emocje i do tej pory spornym jest ustalenie limitu

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

;. Oprócz Prawa działalności gospodarczej MG pracuje też nad innymi zmianami w prawie, które mają odciążyć przedsiębiorców. Jedną z tych inicjatyw jest projekt założeń do ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, który przewiduje opracowanie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Wzory te

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

biznesu dzięki niskooprocentowanym pożyczkom, mogą się starać osoby nie tylko osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowe czyli takie, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, ale i pracujące. Chodzi np. o osoby pracujące na uczelniach i chcące jednocześnie założyć własny biznes i o absolwentów studiów

UOKiK: propozycje prawne MG uprzywilejowują firmy kosztem konsumentów

się o sprawozdania może nieproporcjonalnie zwiększyć koszty funkcjonowania administracji publicznej w porównaniu do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorców. Resort gospodarki zaproponował w założeniach do Pdg, by organ administracji nie mógł żądać informacji na potwierdzenie faktów lub stanu

IMC zakończył żniwa słonecznika z wydajnością o 46% powyżej średniej na Ukrainie

według stanu na 26 września wyniosła 1,76 t/ha)" - czytamy w komunikacie. "Zgodnie z założeniami, odnotowaliśmy dobre zbiory słonecznika. Przy czym wilgotność materiału siewnego w tym sezonie jest niższa niż przed rokiem, co zmniejsza koszty suszenia nasion. Poza tym sprzyjające warunki

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

jest bardzo napięty harmonogram, który będzie wymagał nie lada umiejętności organizacyjnych - przyznał minister. Dodał, że w dochowaniu tego terminu powinny pomóc wiedza i doświadczenie członków komisji, a także wstępne prace nad zmianami, które już miały miejsce. Ostateczne założenia nowej ordynacji

KUKE: Liczba upadłości spadła o 21,0% r/r w XI, prognoza na 2015 rok: -9,2%

). Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku do poziomu 3,4% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,2% prognozujemy, że w roku 2015 upadnie około 207 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli ok. 1,5% mniej w stosunku

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

, radca prawny, autorka bloga poświęconego spółce jawnej (www.spol-kajawnablog.pl). - Wprowadzenie możliwości zawiązania spółek jawnych i komandytowych przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym jest ułatwieniem i ukłonem wobec osób rozważających założenie działalności w tych

W 2015 r. rząd będzie pracował m.in. nad ordynacją podatkową

W 2015 r. rząd będzie pracował m.in. nad ordynacją podatkową

termin wejścia w życie tych zmian to styczeń 2016 roku (w zakresie pomocy prawnej) i styczeń 2017 roku (w zakresie informacji prawnej). Kierownictwo resortu gospodarki w grudniu 2014 roku przyjęło założenia projektu nowego prawa o działalności gospodarczej. Cel przepisów zapowiedzianych w expose to

Kolejne spotkanie ws. planu naprawczego KW - 9 września

. Kilkugodzinne spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach. "Kolejne posiedzenie stron odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do tego czasu zarząd w duchu i poszanowaniu zasad dialogu społecznego zobowiązał się do naniesienia autopoprawek do przedstawionych założeń

Kolejne spotkanie ws. planu naprawczego KW - 9 września

. Kilkugodzinne spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach. "Kolejne posiedzenie stron odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do tego czasu zarząd w duchu i poszanowaniu zasad dialogu społecznego zobowiązał się do naniesienia autopoprawek do przedstawionych założeń

Grupa Kęty prognozuje 250,5 mln zł EBITDA i 126,5 mln zł zysku netto w 2014 r.

gospodarce światowej. W związku z powyższym wszystkie segmenty grupy kapitałowej prognozują lepsze wyniki zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak i zysków z działalności operacyjnej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty

Fińska firma szuka Finów do pracy w... Gdańsku

Centrum usług fińskiej spółki rozpoczęło swoją działalność przed rokiem. Zajmuje się obsługą informatyczną, ale także handlową, logistyczną i księgową wszystkich operacji firmy. Kemira to grupa prowadząca działalność przemysłową, m.in. w branży chemicznej. - Nasze założenie jest takie, że nie

Szkolny obiad z cateringu - ile to kosztuje

. Każdego dnia koszt jest inny, bo czasem dzieci dostają na obiad ryż z jabłkiem, którego przygotowanie jest mniej kosztowne niż przyrządzenie w innym dniu potrawki z łososia. Zasada jest taka, że koszt "wkładu do kotła" powinien w skali tygodnia zostać uśredniony do założonej wielkości, czyli w

LOT notuje lepsze wyniki i nie potrzebuje całej puli pomocy publicznej

w tej sytuacji pozostałe koszty restrukturyzacji pokryje sam przewoźnik z własnych środków. Pieniądze z drugiej transzy zostaną przeznaczone na sfinalizowanie zmian w obszarze IT, remonty i zwrot do właścicieli części samolotów typu Embraer, co jest wpisane w plan restrukturyzacji. - Chcemy

Ministerstwo Finansów chce zacieśnić nadzór nad parabankami

Założenia zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, w Prawie bankowym i innych ustawach, opracowane przez Ministerstwo Finansów to pokłosie między innymi afery Amber Gold i częstego naruszania prawa lub działania na granicy prawa przez instytucje parabankowe. Firmy te w reklamach

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

19.01. Katowice (PAP) - Sobotnie porozumienie między stroną rządową a górniczymi związkami zmienia założenia rządowego planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Rezygnacja ze "stopniowego wygaszania działalności" czterech kopalń KW to jeden z elementów zmian. Jeden z podpisanych w sobotę

Debata PAP Biznes: Pozabankowy rynek pożyczkowy wymaga skutecznych regulacji

"Głównym założeniem nowych regulacji jest uporządkowanie rynku pożyczkowego w kontekście kosztów ponoszonych przez klientów firm pożyczkowych. Stąd zdecydowaliśmy się na wprowadzenie ograniczeń wszystkich pozaodsetkowych kosztów kredytu" - powiedziała podczas debaty radca prawny w

Rząd zapowiada bezzwłoczną notyfikację w KE pomocy dla górnictwa

Tomczykiewicz. Jednym z głównych założeń pierwotnej wersji rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej było przesunięcie 4 z 14 kopalń KW do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) celem likwidacji. Jednak po protestach i negocjacjach ze związkami zawodowymi rząd wycofał się z mówienia o bezpośredniej likwidacji

Rząd przyjął założenia regulujące rynek firm pożyczkowych

odsetek za opóźnienia nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Według założeń, zostaną wprowadzone ustawowe wymogi dotyczące podejmowania i wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich. Wymogi te będą dotyczyć udzielania pożyczek ze

Piechociński: polskie górnictwo mało elastyczne i drogie

wprowadzenia głębokich działań restrukturyzacyjnych Kompania Węglowa może upaść w ciągu najbliższego miesiąca". Zapewnił, że po wdrożeniu planu naprawczego możliwe będzie wypracowanie dodatniego wyniku finansowego przez kopalnie. "Podstawowe założenia realizacji planu naprawczego Kompanii Węglowej

Płocki park technologiczny chce być centrum innowacyjności

, specjalnymi strefami ekonomicznymi, w tym warmińsko-mazurską i łódzką, a także aktywne uczestnictwo w klastrach. Przypomniał jednocześnie, że PPPT wspólnie z Płocką Radą ds. Innowacji i Działalności Badawczo-Rozwojowej jest autorem założeń programu sektorowego Innochem, którego celem jest m.in. zwiększenie

Wskaźnik C/I Banku Millennium spadł do 54,3% na koniec 2013 r.

ogółem obniżono o 2,8% r/r, co umożliwiło poprawę wskaźnika koszty/dochody do rekordowo niskiego poziomu 54% w 2013 roku - znaczący postęp w realizacji założonego celu, tj. wskaźnika na poziomie 50% w roku 2015" - czytamy w raporcie. Bank podał, że dynamiczny wzrost dochodu na działalności

Vindexus liczy na dobry koniec roku i poprawę wyniku r/r

specyficzny, więc nie jest wykluczone, że plan nabycia portfeli za 20 mln zł może jednak zostać zrealizowany. "Jeden z banków ogłosił ostatnio przetarg na 6 portfeli, do kilku z nich przystąpiliśmy i jeśli wygramy dwa z nich, to spełnimy nasze założenia. Jeżeli jednak tak się nie stanie, to gotówkę

Tydzień Wolności Internetowej likwiduje bariery dla małych firm

rozwinięcie działalności gospodarczej w internecie o wartości ponad 2,5 tysięca złotych. W skład pakietów wchodzą m.in. aplikacje umożliwiające wykonanie strony WWW, założenie sklepu internetowego, Office 365 ale też usługi bankowe, kurierskie czy wynajmu powierzchni biurowej. - W pakietach połączyliśmy

Colian zmienił nazwę na Colian Holding; Jutrzenka na Colian sp. z o.o.

. Ich celem jest osiągnięcie lepszej pozycji strategicznej oraz dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej. Połączenie pod jednym szyldem całej działalności pozwoli na pełną integrację firmy FC Solidarność ze spółką Colian sp. z o.o." - czytamy dalej. Zmiany te pozostają bez wpływu na dotychczas

Trudna sytuacja w Kompanii Węglowej

siedzibie firmy w Katowicach odbyło się spotkanie zarządu ze związkami zawodowymi, podczas którego zaprezentowano im założenia programu naprawczego. Związkowcy dowiedzieli się m.in, że spółka nie wyemituje euroobligacji, co miało zapewnić jej dopływ pieniędzy. "Uzyskaliśmy informację, że plan

Związki: program naprawczy Kompanii Węglowej nieaktualny

Poinformował o tym w czwartek PAP szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Wcześniej przedstawiciele związków rozmawiali z zarządem spółki na spotkaniu, podczas którego zaprezentowane miały im zostać założenia programu naprawczego. Jak przekazał Grzesik, zaraz po spotkaniu prezes KW Mirosław

Kopacz: w Polsce coraz lepszy klimat dla biznesu

projektu nowej Ordynacji podatkowej, po drugie - założeń nowego Prawa działalności gospodarczego, i po trzecie - przyspieszenia prac (nad Kodeksem budowlanym - PAP)" - podkreśliła. Premier zadeklarowała, że rząd jest zdeterminowany, by poprawiać warunki działania firm. Jej zdaniem wynik Polski w

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż

postępowanie przed sądem arbitrażowym zbliża się do końca, w dodatku na korzyść przedsiębiorcy upadłego i nagle jest przerywane" - mówił Haładyj. Dlatego resort gospodarki proponuje, by postępowanie przed sądem polubownym, które jest już w toku, mogło nadal się toczyć. Według założeń MG, jeśli strony

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

przeznaczonych na prowadzenie działalności - biura, pomieszczenia handlowo-usługowe, powierzchnie magazynowe. Okupniak zapewniała, że koszty wynajęcia takich powierzchni dla startujących na rynku firm są bardzo atrakcyjne i wynoszą do 50 zł za metr kw. Ponadto 11 z działających już w woj. opolskim instytucji ma

Bez programu naprawczego Kompania Węglowa wkrótce upadnie

Przedstawiony przez zarząd plan zakłada m.in. ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji oraz sprzedaż kilku kopalń. Z jego założeniami nie zgadzają się związki zawodowe. Prezes Taras tłumaczył, że program jest niewątpliwie trudny do zaakceptowania przez stronę społeczną, ale - jak

Taras: bez programu naprawczego KW wkrótce upadnie

zarząd plan zakłada m.in. ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji oraz sprzedaż kilku kopalń. Z jego założeniami nie zgadzają się związki zawodowe. Prezes Taras, który na chwilę wyszedł z sali, gdzie trwają rozmowy ze związkowcami powiedział dziennikarzom, że program jest niewątpliwie trudny

Grupa Kęty prognozuje 29,5 mln zł zysku netto za IV kw. i 175,1 mln zł w 2014 r

(zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 63 mln zł, wzrost o 25% do zeszłego roku. Narastająco po 12 miesiącach wartości te wyniosą odpowiednio 232 mln zł (zysk operacyjny) i 315 mln zł (EBITDA). Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w

Katowice. Ruszyło Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

przedsiębiorców - z inspiracji tych ostatnich. Arbitraż i mediacje poprzez swoją sprawność sprawiają bowiem, że przedsiębiorcy w mniejszym stopniu niż w przypadku drogi sądowej są odciągani od swej zasadniczej działalności biznesowej. Z szacunków Ministerstwa Gospodarki wynika, że koszty konfliktów gospodarczych

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż

postępowanie przed sądem arbitrażowym zbliża się do końca, w dodatku na korzyść przedsiębiorcy upadłego i nagle jest przerywane" - mówił Haładyj. Dlatego resort gospodarki proponuje, by postępowanie przed sądem polubownym, które jest już w toku, mogło nadal się toczyć. Według założeń MG, jeśli strony

Action prognozuje wzrost zysku netto do 73,45 mln zł lub 70,85 mln zł w 2014 r.

przychodach odpowiednio: 5.450 mln zł i 5.995 mln zł. "Przy opracowaniu drugiego wariantu prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Action S.A. na rok 2014 i 2015 przyjęte zostało założenie organicznego wzrostu działalności Grupy, bez pozyskania dodatkowego źródła finansowania kapitału obrotowego

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

Założenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej mają na celu zniesienie lub ograniczenie wielu zbędnych, czasochłonnych i uciążliwych dla przedsiębiorców obowiązków.Opodatkowanie dowozu pracowników do zakładu pracyObecnie wiele sporów podatników z

Samorząd Gliwic: kopalnia Sośnica-Makoszowy może być rentowna

, opracowanie pokazuje m.in., że obecna zła sytuacja ekonomiczna zakładu wynika przede wszystkim z wcześniejszych zaniechań. Połączeniu obu kopalń towarzyszyły założenia dotyczące m.in. koniecznych prac, aby ograniczyć jednostkowe koszty wydobycia. Chodziło m.in. o likwidację zbędnego majątku i niezbędne

Polska firma za granicą zatrudni Polaków? Będą dopłaty

. - zapowiedział. Panek zwrócił uwagę, że program jest kierowany nie tylko do osób, które dopiero wyjechały z kraju i mają jeszcze polskie obywatelstwo, ale również do tych, którzy deklarują polską narodowość i są potomkami starszej polskiej emigracji. - Wyszliśmy z założenia, że każdy przedsiębiorca realizujący

Eksperci: Sośnica-Makoszowy może być rentowna [Tylko u nas]

ogromna strata w działalności kopalni, która stanowiła 26 proc. straty całej Kompanii Węglowej SA w roku 2013 - czytamy w raporcie. Kolejnym powodem tego, że Sośnica-Makoszowy przynosi straty, jest zbyt duża liczba pracowników. Od 2005 roku struktura zatrudnienia nie uległa znaczącej zmianie. W 2005

Grupa SMT ma kontrakt we Włoszech na ok. 3 mln euro

;Wartość umowy jest zależna od liczby i rodzaju dokonanych przez Conti Travel rezerwacji hotelowych z wykorzystaniem platformy iAlbatros. Przy założeniu utrzymania dotychczasowej liczby obsługiwanych przez Conti Travel rezerwacji, spółka szacuje wartość umowy na około 3 mln euro" - podkreślono w

Holenderski dom maklerski wchodzi na polski rynek. Zamierza wykosić konkurencję niskimi opłatami

proc. udziałów w polskim rynku. W Holandii firmie udało się to osiągnąć po roku działalności. Broker zapewnia, że jest to możliwe do wykonania dzięki oferowaniu inwestorom opłat i prowizji niższych o 80 proc. niż obowiązujące stawki rynkowe. Wirtualna Polska podaje, że np. w przypadku akcji KGHM za 2

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

można dostać na założenie własnej firmy, to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 23 tys. zł. Aby ją uzyskać, trzeba się zarejestrować jako osoba bezrobotna. Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem

Pasieki sposobem na bezrobocie na wsi

lat. W sumie dałoby to ponad 7,5 tys. ton miodu rocznie, czyli połowę obecnej polskiej produkcji. Dodatkowo pasieki będą wytwarzać inne wyroby: mleczko pszczele, wosk, kit pszczeli (propolis), jad pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzgę. Według wyliczeń autora programu koszt założenia gospodarstwa

TIM: Wyniki za III kw. dobrym prognostykiem na kolejne kwartały

zrealizowane przyjęte wcześniej założenia, że przy sprzedaży na poziomie 150 mln zł kwartalnie TIM nie będzie generował strat. W III kwartale do osiągnięcia takiego pułapu obrotów zabrakło nam tylko 3 mln zł. Osiągnięte wyniki dobrze prognozują na ostatni kwartał 2014 r. Są również dobrą podstawą do

Kto odpowie za skok na kasę?

, bo żadna z Kas nie była w wystarczająco dobrej sytuacji finansowej, by przejąć Wspólnotę. Prawnicy banków byli zdziwieni, gdy się dowiedzieli, jak wygląda działalność Kasy i jakie umowy podpisywała w ostatnich latach. Uznali, że ryzyko związane z fuzją jest zbyt duże. Już na początku roku, kilka

Global Cosmed prognozuje wzrost zysku netto do 8,01 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 02.04.2014 (ISBnews) - Global Cosmed prognozuje, że jego jednostkowy zysk netto wzrośnie w tym roku do 8,01 mln zł z 7,04 mln zł zysku w ub.r., zaś przychody zmniejszą się do 142,76 mln zł ze 156,99 mln zł w ub.r., podała spółka. Zysk z działalności operacyjnej prognozowany jest na

Szczecin. Firmy informatyczne zainteresowane Technoparkiem Pomerania

Według założeń inwestora, którym jest miasto Szczecin, Technopark ma być ośrodkiem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość, wspomagającym lokalne firmy i zwiększającym atrakcyjność miasta dla zagranicznych inwestorów. Spółka w tym miesiącu powinna otrzymać pozwolenie na użytkowanie. Obecnie

Popieranie lobby zawodowych doprowadzi nas do greckiej tragedii

założeniu, że to, co proponuje rząd, jest zawsze złe, bo nie chce dać pieniędzy potrzebującym. A przecież im się należy, bo ciężko pracują. Jestem za tym, aby rząd dokładnie wsłuchiwał się w postulaty rozmaitych lobby i szukał kompromisu, ale nie może akceptować wszystkiego jak leci, bo to oznacza

SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w okolicy 82 mln zł w 2014 roku

, że będzie rosła. Z kolei koszty własne naszej działalności są niższe niż w bankach. Ponadto systematycznie wprowadzamy coraz efektywniejsze procedury zapewniające bezpieczeństwo pieniędzy naszych członków. Jeśli chodzi o zysk netto, w całym 2013 roku przekroczył on 82 mln zł. Planowany wynik

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

. Rokowaniom ma podlegać również nowy zakładowy układ zbiorowy pracy dla Nowej Kompanii; ich podstawą mają być dotychczasowe zapisy porozumień zbiorowych funkcjonujących w KW. Założenia osłon socjalnych w pierwotnym planie dla KW zakładały m.in., że z pracy w kopalniach przekazywanych do SRK odejdzie za

Rząd o górnictwie: koszty wydobycia rosną, ceny węgla spadają

głębokich działań restrukturyzacyjnych Kompania Węglowa może upaść w ciągu najbliższego miesiąca". Zapewnił, że po wdrożeniu planu naprawczego możliwe będzie wypracowanie dodatniego wyniku finansowego przez kopalnie. "Podstawowe założenia realizacji planu naprawczego Kompanii Węglowej dotyczą

Zakontraktowanie Sygnity gwarantuje 470 mln zł przychdów w r.obr. 2013/14

przekłada się na obniżenie kosztów finansowych działalności grupy i prezentowane kwartał do kwartału lepsze wyniki finansowe; umocnienie się na pozycji jednym z czołowych dostawców rozwiązań dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, czego wyrazem obok uznania naszych klientów jest znaczący, bo aż 29

Rząd chce pomóc sadownikom: ze środków UE i specjalnego funduszu

przyznał, że "jest już zgoda ministra finansów na utworzenie takiego funduszu". Resort na razie przygotował założenia do ustawy powołującej taki fundusz. Pomoc przysługiwałaby tym, których dochody spadną o ponad 30 proc. średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat, np. z powodu spekulacji

Związkowcy z KW: przeprowadzimy protest w stolicy w dniu expose nowej premier

spółki - co ma w praktyce odbyć się poprzez sprzedaż kilku kopalń. "Odrzucenie programu naprawczego jest jednoznaczne z tym, że nie zgadzamy się z jego założeniami, bo program zakłada stopniowe rozdrabnianie, rozdzielanie, wyprzedaż majątku Kompanii Węglowej, na to nie może być zgody"

Ministerstwo premiuje "chwilówki"

Ministerstwo Finansów opracowało projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, m.in. w celu uregulowania działalności firm pożyczkowych, udzielających pożyczek ze środków własnych. Nowelizacja przewiduje nie tylko stworzenie rejestru tych firm i poddanie ich

Tanie pożyczki dla absolwentów. Odsetki niższe niż 1 proc. na założenie firmy

założeniu własnej działalności gospodarczej, ale ważnym problemem jest brak kapitału na start. Większość start-upów boryka się z problemem finansowania - banki nie są bowiem skłonne pożyczać większych kwot firmom, które nie mają odpowiednio długiego, najczęściej minimum rocznego, stażu na rynku. W przypadku

Grupa Kęty prognozuje zysk netto za III kw. na 62-65 mln zł, wzrost o min. 40%

dalej. Według prognoz spółki zysk EBITDA wyniesie w III kw. br. 102-105 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych)  w okresie trzeciego kwartału będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 4 mln zł (-1,3 mln zł w

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

pytania. Pierwsze: jaką formę opodatkowania wybierasz. Drugie: czy chcesz, by twoja działalność była opodatkowana podatkiem VAT. Załóżmy, że we wniosku rejestrującym działalność wpisałeś "sprzedaż książek". Od takiej działalności VAT-u nie płacisz. Ale jak wpiszesz "sprzedaż książek i

MSP: Eurolot może mieć ok. 36 mln zł straty za 2012 r.

Eurolot w 2012 r. nowe samoloty Bombardier Q400, jak również nowa siatka połączeń lotniczych, mają pozwolić spółce uzyskać w tym roku rentowność. - Założenie takie potwierdzają analizy wykonane przez renomowanych doradców. Natomiast dla Eurolot, podobnie jak i dla PLL LOT ważna jest stała optymalizacja

Rekordowe pieniądze na walkę z bezrobociem. Także dla firm

osób), więcej osób może dostać pieniądze (po ok. 21 tys. zł) na założenie własnej działalności. W tym roku pośredniak przyznał 400 takich dotacji. Mniej niż rok wcześniej. Dlaczego? - Bo łatwiej było o etat - wyjaśnia szef PUP. - Skoro można było bezpiecznie pracować u kogoś, ludzie nie rzucali się tak

Ministerstwo Finansów chce podwyższenia kar za działalność "parabanków"

finansowych, natomiast rozpoczęcie działalności pożyczkowej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze. Ponadto MF chce uregulować w projekcie zasady dostępu i wymiany informacji o udzielanych kredytach konsumenckich pomiędzy pożyczkodawcami niebankowymi i bankami.Zdaniem Wachnickiej założenia

Lubelskie. Hortex planuje grupowe zwolnienia w zakładzie w Rykach

, kwalifikacje. To teren rolniczy o pracę nie jest łatwo. Będziemy prowadzili szkolenia ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy, poszukamy możliwości zatrudnienia poza Rykami, będzie wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej" - zapowiedział Gałkowski.

Zmiany w przepisach dla firm tylko dwa razy w roku

To założenia do kolejnej już ustawy deregulacyjnej. Tym razem chodzi o jedną tylko zmianę - wprowadzenie zasady dwóch terminów, czyli reguły, że przepisy mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zmieniałyby się w Polsce zasadniczo 1 stycznia, pod warunkiem jednak, że zostałyby

Opolskie: 1,6 tys. zł na dziecko w ramach specjalnej strefy demograficznej

to miejsca pracy, a to oznacza płacę i stabilizację, co jest jednym z najważniejszych warunków przy podejmowaniu decyzji o założeniu rodziny - mówił marszałek woj. opolskiego Józef Sebesta. Jednym z podstawowych założeń projektu strefy jest tworzenie miejsc pracy. W ramach programu władze województwa

Chwilówki w końcu pod nadzorem? MF szykuje zmiany

- klienci firm pożyczkowych będą lepiej chronieni. "Proponowane rozwiązania mają zapobiegać sytuacjom wykorzystywania słabszej pozycji konsumentów w transakcjach dokonywanych z profesjonalistami" - czytamy w projekcie założeń. Co proponuje MF? Np. wprowadzenie licencji na działalność pożyczkową

Rozpoczęły się konsultacje planu naprawczego KW

;Przy obecnej strukturze wydobycia, poziomie kosztów oraz sytuacji rynkowej utrzymanie tych miejsc pracy, niedopuszczenie do likwidacji kopalń, wymaga jednak zaśnięcia pasa i akceptacji dla trudnych decyzji. Bez nich Kompania nie ma szans na przetrwanie. Matematyka jest jedna. Nie ma w niej miejsca na

Prezes KW: nie ma czasu na negocjacje; w planie m.in. ochrona pracowników

perspektywy nie widzi innej możliwości. Zastrzegł, że nie zamierza odnosić się do żadnych wypowiedzi polityków czy związkowców z przeszłości. "Przeszłość interesuje mnie tylko z biznesowego punktu widzenia, jak kształtowały się koszty i przychody" - zaznaczył. Jako alternatywę dla założeń obecnego

Szczurek: budżet państwa to najważniejsze zadanie na 2015 r.

się też do przyjętego we wtorek przez rząd projektu założeń do nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Nowe prawo ma zachęcać do szerszego korzystania z tego instrumentu. Zdaniem resortu finansów korzyści odniesie cała gospodarka. Rozwiązanie to - zdaniem szefa MF - obniży

Zarząd KW "zdumiony" zerwaniem konsultacji planu naprawczego

pracy dla górników powinna być naszym wspólnym celem" - dodał Taras. Zarząd KW podkreśla, że podstawowe założenia programu naprawczego Kompanii były i pozostają niezmienne. "Możliwość dokonywania zmian w tym proponowanym programie naprawczym, szczególnie odnoszących się do programów

Ranking Banku Światowego: Polska czempionem reform, awans o 10 miejsc

Światowy ma świadomość, że założenie takiej działalności wymaga dodatkowych procedur, ale też tego, że ich wypełnienie nie spowalnia procesu zakładania firmy. Druga rzecz to monitorowanie przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego procesu wydawania pozwoleń na budowę. Ponieważ urzędnicy mają świadomość, że

Społeczność dla start-upów i korporacji. Swatanie biznesu

z innej części Europy - mówi Julie Meyer. Twórcy liczą, że do końca roku będzie na niej zarejestrowanych 1 mln uczestników. Według wstępnych założeń w tej grupie może być kilkadziesiąt tysięcy początkujących firm z Polski. Co ma star-tup z rejestracji w społeczności? Szansę, że jego produktem

127 mln zł dla PLL LOT w II transzy pomocy publicznej

jest to w plan restrukturyzacji" - powiedział Baniak, który odpowiada w resorcie za spółkę. Podkreślił, że przewoźnik zwraca się o wsparcie finansowe ponad rok później niż zakładano. Pierwotne założenia zapisane w planie restrukturyzacji złożonym do KE i ostatecznie zaakceptowanym przez nią w

MM Prime TFI rozpoczyna działalność, chce zarządzać 100 mln zł na koniec 2014 r.

.   Przedstawiciele TFI podkreślili, że tym roku Towarzystwo skupi się na rozwijaniu dwóch pierwszych funduszy. Natomiast od przyszłego roku jego oferta będzie systematycznie rozszerzana m. in. o fundusze otwarte.    MM Prime TFI zostało założona w 2011 r., zgodę na działalność

Dostępne dotacje na założenie sklepu

Projekty unijne finansują różne formy działalności i różne branże. W dalszym ciągu bardzo popularną działalnością na jaką decydują się przedsiębiorcy jest handel, a dokładniej sklepy. Jednak duża część osób nie wie gdzie ma udać się o pomoc i na jaką pomoc może liczyć założenie

KSSE: nowe zadania w kontekście restrukturyzacji górnictwa

Wojaczek uczestniczył w zorganizowanym w środę w Bytomiu spotkaniu przedstawicieli międzyresortowego zespołu ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska z samorządowcami z regionu. Powołanie zespołu premier Ewa Kopacz zapowiedziała w kontekście prac nad założeniami restrukturyzacji branży

Deweloperzy chcą ułatwień; UOKiK: pamiętajmy o konsumentach

części banków umowa rezerwacyjna będzie wystarczającą podstawą do rozpatrzenia wniosku konsumenta o kredyt. "Obecnie pracujemy nad kształtem tej umowy. Ustalamy jak ona powinna wyglądać, czy powinna ona się wiązać z kosztami i zabezpieczeniami finansowymi" - przyznaje wiceprezes UOKiK. Jest

Związki zawodowe są słabe, więc powinny mieć większe wpływy [SONDAŻ]

prawicowych poglądach politycznych (51 proc. spośród nich pozytywnie ocenia działalność związków) niż ci, którzy deklarują się jako lewicowi (41 proc. pozytywnych wskazań na temat działalności związków). Tymczasem na świecie ruch związkowy ma lewicowe konotacje i silniejsze poparcie wśród wyborców partii

PLL LOT miały 26 mln zł zysku netto w 2013 r. po 5 latach strat

listopadzie ubiegłego roku LOT zapowiadał, że wyniki za 2013 będą lepsze od założeń wpisanych do Planu restrukturyzacji. Dzisiaj pozytywnie zaskoczył podając szczegółowe dane po audycie. Po raz pierwszy od 2008 roku przewoźnik odnotował zysk netto. Wypracował go na poziomie 26 mln zł wobec zakładanych w

Przepisy UE zlikwidują setki tysięcy miejsc pracy? Głównie w Polsce

kontraktów często finansowana jest działalność w kraju. Rosnąca biurokracja Co zmieni się w przepisach? Przedsiębiorca delegujący pracownika za granicę będzie musiał spełnić nie tylko wszystkie warunki wynikające z polskiego kodeksu pracy, ale też wszystkie lokalne warunki, by mieć pewność, że deleguje w

"Misie" zatrudniają, nie wzrastają. Koszty pracy? Polska liderem

Kiedy czytasz te słowa, kilka osób w całej Polsce właśnie składa swój podpis na wniosku o założenie działalności gospodarczej. Wczoraj takich osób było 653. Przedwczoraj - 772. W wtorek - 821. Dla ministrów to powód do radości. Później na spotkaniu z innymi europejskimi ministrami pomachają

KNF przekazała do konsultacji projekty Rekomendacji A-skok i Rekomendacji B-skok

; - czytamy w raporcie. KNF podała, że Rekomendacja A-skok wskazuje na konieczność posiadania przez wszystkie kasy sformalizowanych zasad zarządzania ryzykiem kredytowym, spójnych z celami strategicznymi i ogólnymi założeniami kasy w zakresie zarządzania ryzykiem występującym w działalności. "W

Rząd bierze na celownik lichwę. Przed wakacjami nałoży kaganiec na "chwilówki"

mają zabezpieczyć nas przed kolejną aferą typu Amber Gold, rząd postanowił się zająć też walką z lichwą. Wczoraj przyjął założenia ustawy antylichwiarskiej. Nie jest pierwszy. Już dwa lata temu przed chwilówkami ostrzegał Narodowy Bank Polski, organizując wielką kampanię społeczną uczącą

Polimex zakończył restrukturyzację finansową, odbudowuje wartość i pozycję

poinformujemy o decyzjach, jakie uzgodniliśmy. Wydaje się, że na dziś możliwa jest sprzedaż tej działalności zarówno inwestorom finansowym, jak i branżowym. Nie rozważamy natomiast sprzedaży Mostostalu Siedlce poprzez giełdę" - podkreśliła Makowiecka-Gaca. Według niej, trwająca restrukturyzacja oraz

Nawet laik może zarobić na giełdzie. Jak? Zdradza mistrz

, który interesował się rolnictwem, ile kukurydzy i soi może wyrosnąć na farmie oraz jakiekoszty jej prowadzenia. Wyliczył przyszłą roczną stopę zwrotu z inwestycji w gospodarstwo w wysokości 10 proc., przyjmując przy tym proste założenie, że ceny zbóż będą w długim okresie rosnąć. Oczywiście wiedział

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Koszt (ekonomia)

Koszt – wyrażone wartościowo (w pieniądzu) celowe zużycie środków gospodarczych i usług obcych oraz czasu pracy pracowników, jak również niektóre wydatki nieodzwierciedlające zużycia, a dotyczące normalnej działalności danej jednostki w danym okresie.

Koszt psychiczny

, którą człowiek wydatkuje w trakcie realizacji dowolnych działań określimy mianem kosztu psychicznego tej działalności. Np. koszt psychiczny pracy, psychiczny koszt współdziałania z innymi ludźmi, psychiczny koszt nauki, psychiczny koszt zakupów, psychiczny koszt ruchu drogowego?itp. Ilość osobniczej

Koszt krańcowy

nie może być ujemny. Oznacza to, że zwiększenie produkcji nie może pociągać za sobą zmniejszenia kosztów całkowitych.Dla niektórych rodzajów działalności gospodarczych koszty krańcowe wykazują jednokierunkową dynamikę, tj. wyłącznie spadają wraz ze wzrostem wielkości produkcji. Oznacza to, że koszt każdej kolejnej

Anonimowi Alkoholicy

, w jaki sposób uczestnicy sami nauczyli się żyć bez alkoholu. Konsekwentnie nie zabraniają też swoim uczestnikom indywidualnego i prywatnego angażowania się w powyższe przedsięwzięcia zawodowo lub społecznie. Historia Na świecieMiejscem założenia AA były Stany Zjednoczone. Incjatorem był makler giełdowy Bill W. (William

COGS

Cost Of Goods Sold (ang. – Koszt Wyrobów Sprzedanych, Koszt Własny Sprzedaży). KWS obejmuje wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wytworzeniem wyrobów sprzedanych..Używany w kalkulacyjnym rachunku wyników: Przychód ze sprzedaży – KWS – Koszty Zarządu – Koszty

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.