jaki dochód do zasiłku rodzinnego

Bogdan Majkowski, Gazeta Podatkowa Nr 486 z dnia 2008-09-04

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Jedną z podstawowych przesłanek warunkujących nabycie prawa do świadczeń rodzinnych jest osiąganie odpowiedniego dochodu. Nie ma on znaczenia jedynie przy zasiłku pielęgnacyjnym oraz jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka.

Resort pracy: Najubożsi nie zsumują zasiłków i dodatku 500 zł na dziecko

Ministerstwo Pracy potwierdziło wcześniejsze informacje "Wyborczej", że dodatek 500 zł na dziecko powiększy dochody rodzin pobierających zasiłki z pomocy społecznej. To oznacza, że 150 tys. rodzin straci całość dotychczasowej pomocy społecznej, a 190 tys. część pobieranych do tej pory zasiłków

Za biedni, żeby im dać 500 zł. Nie wszyscy zyskają na nowym programie PiS

Prawie jedna trzecia najuboższych rodzin straci część pobieranych świadczeń socjalnych, jeśli zgłosi się po dodatek 500 zł na dziecko. Aż 150 tys. rodzin straci całość dotychczasowej pomocy społecznej.

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

jest też spora grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki

Rządowy projekt 500+ droższy o 1,3 mld zł niż pierwotna propozycja PiS

zachowujący te same korzyści dla rodzin. Składałby się on z "Powszechnego Zasiłku Rodzinnego 2+" oraz "Zintegrowanego Dodatku Rodzinnego". System ten oparty byłby na jednolitych kryteriach wiekowych dzieci uprawnionych do otrzymania wsparcia, co poszerzyłoby liczbę rodzin korzystających z

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

dochodowego, już utraciły świadczenia. Dzięki temu będą mogły ponownie wystąpić o wsparcie - mówił minister Kosiniak-Kamysz. Według ministra, nowe rozwiązanie ma także zachęcać rodziny utrzymujące się obecnie z zasiłków do podejmowania pracy. - Polityka rodzinna nie może zniechęcać do pracy, powinna do niej

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

podopiecznych, choć brali pieniądze. Przez weryfikacyjne sito udało się przejść nielicznym. Zaproponowano im specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł. Pozbawieni pomocy finansowej opiekunowie zaczęli się burzyć. Ujęła się za nimi rzecznik praw obywatelskich, która zaskarżyła przepisy ustawy do

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

dochodowe. Przykład. Barbara samotnie wychowuje córkę. Dotąd żyły z zasiłku rodzinnego i alimentów z Funduszu. Teraz jednak kobieta dostała pracę. Będzie zarabiać najniższą krajową, czyli 1750 zł brutto miesięcznie. Czy zachowa prawo do świadczenia z Funduszu? Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy

Ministerstwo wyjaśnia, co zrobić, aby dostać 500 zł na dziecko

Ministerstwo wyjaśnia, co zrobić, aby dostać 500 zł na dziecko

udowodnić, że dochód na osobę w rodzinie jest u nich poniżej 800 zł), ale każda osoba, która o zasiłek wystąpi. Czyli każdy, kto chce pieniądze, miałby dostarczyć zaświadczenie ze skarbówki. Nagle więc tysiące urzędników ośrodków pomocy społecznej miałyby dostęp do informacji o dochodach Polaków (nie tylko

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

uwagę zarówno dochody opiekuna, jak i podopiecznego. Do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach, na które składają się dochody małżonka, pozostających na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 lat, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się

1 tys. zł na dziecko od stycznia dla każdego

1 tys. zł na dziecko od stycznia dla każdego

Lubimy narzekać na naszą politykę rodzinną, ale fakty są takie, że pod względem długości urlopów rodzicielskich jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce. Każdy, kto w dniu porodu ma opłaconą składkę chorobową (etat, umowa zlecenia, działalność gospodarcza itd.) nabywa tym samym prawo do zasiłku

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

domowników. Celem tych wyliczeń jest ustalenie realnej, średniej kwoty, jaką dysponujemy co miesiąc na utrzymanie członka rodziny. Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015, obliczamy dochody uzyskane w roku 2013. Uwaga! Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na

Marczuk: Dzięki programowi 500 zł na dziecko najbardziej wzrosną dochody najuboższych

Marczuk: Dzięki programowi 500 zł na dziecko najbardziej wzrosną dochody najuboższych

być wypłacane od kwietnia. Marczuk, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w MPiPS w tym tygodniu, przekonuje, że na wprowadzeniu programu "500+" nikt nie straci. Chociaż świadczenie wychowawcze wliczane będzie do dochodu rodziny, przez co część osób może otrzymywać mniejsze

PIT 2015. Duża ulga na dziecko

jednak okazać pułapką. Chodzi o rodziny z bardzo niskimi dochodami, które dzięki wyższym ulgom i dopłatom przestaną spełniać kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Eksperci podatkowi policzyli, że po podwyżce ulg zasiłki może stracić około 70 tys. rodzin dziećmi. Paradoksalnie więc dla

3 miliony Polaków na socjalu

3 miliony Polaków na socjalu

opieki społecznej - dodaje badaczka. W kłopoty najczęściej wpędza nas bezrobocie. Aż 46 proc. osób korzystających z pomocy to osoby pozbawione źródła utrzymania. Efekt? W warmińsko-mazurskim, które od lat odnotowuje najwyższy poziom bezrobocia, dochody rodzin były tak niskie, że prawo do zasiłku miała co

500 zł na dziecko. Rafalska zapowiada "szerokie" konsultacje

500 zł na dziecko. Rafalska zapowiada "szerokie" konsultacje

wychowawczego, bo wyższy dochód częściowo ograniczy im wysokość świadczeń z pomocy społecznej. Zobacz też: "1/3 najuboższych rodzin może stracić część zasiłków, jeśli zgłoszą się po 500 zł na dziecko"

Szwed: 500 zł na dziecko będzie można dostać na konto

PAP: Jaki jest główny cel projektu 500+: chodzi raczej o to, żeby zachęcić ludzi do posiadania większej liczby dzieci, czy ulżyć rodzinom w kłopotach finansowych? S.S.: Projekt ma dwa cele: przede wszystkim chodzi o zwiększenie dzietności, a w drugiej kolejności o poprawę sytuacji polskich rodzin

Ekspert: 500 zł na dziecko - niesłusznie demonizowane

rozwiązania w Kodeksie pracy, które ułatwiają godzenie pracy z opieką nad dzieckiem. Bakalarczyk, jako element kompleksowego modelu wspierania rodziny, wymienił również działania adresowane do rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, np. dysfunkcyjnych czy z dzieckiem niepełnosprawnym

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

tylko dla najuboższych? - W Polsce tak. Zasiłek rodzinny i dodatki do niego dostaniemy pod warunkiem, że spełniamy kryterium dochodowe. Obecnie od 1 listopada 2012 r. do zasiłku rodzinnego uprawnione będą rodziny z dochodem: 539 zł na osobę, 623 zł na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Czy można pobierać świadczenie, mieszkając w innym kraju? To zależy. Program

RPP: wzrost deficytu w 2016 r. oznacza ryzyko procedury nadmiernego deficytu

świadczenia społeczne wzrosną także w efekcie wprowadzenia świadczeń rodzicielskich dla osób, którym nie przysługują zasiłki macierzyńskie, waloryzacji wysokości świadczeń oraz progów zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także progów zasiłków z pomocy społecznej, oraz przyznania jednorazowych dodatków do

Szydło: program 500+ będzie uruchomiony najpóźniej w kwietniu

Kowalczyk. "Proszę porównać tylko liczby. Jeśli nawet dotychczas najbiedniejsi otrzymujący zasiłek rodzinny w wysokości 77 zł na dziecko do 5 lat albo 106 zł na dziecko od 5 do 18 lat przy kryterium dochodowym 574 zł, stracą ten zasiłek rodzinny, bo uzyskają 500 zł na dziecko, to czy otrzymanie 500 zł

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 r. poziomy dochodów, wydatków i deficytu mogą faktycznie osiągnąć wartości odbiegające od planu, natomiast szczególnym źródłem niepewności co do poziomu dochodów i wydatków budżetu jest uzależnienie części pozycji

PO i PSL rządzą, gospodarstwa domowe zyskują ponad 2 mld zł na rok

, wyższa, waloryzacja emerytur i rent dołożyła nam ponad 2 mld zł. Do tego doszło wiele podwyżek świadczeń z pomocy społecznej i rodzinnych. Choćby waloryzacja zasiłku rodzinnego, poszerzenie zakresu wypłat zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego, reforma urlopów macierzyńskich czy zwiększenie pomocy dla

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

przysposobienie, oraz pełnoletniej osobie uczącej się, która nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Aby otrzymać zasiłek rodzinny, trzeba spełniać kryterium dochodowe. Pomoc przysługuje, jeżeli dochód

Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 r.: 54,7 mld zł deficytu

); realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (przyznanie świadczenia rodzicielskiego 1 tys. zł osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego); realizację tzw. mechanizmu "złotówka za złotówkę" (rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe, nadal będzie mogła otrzymywać

500 zł na dziecko. Rząd konsultuje, a i tak robi swoje

Najwięcej zastrzeżeń mieli jej podwładni. Ministrowi finansów nie spodobało się, że nowe świadczenie nie będzie wliczane do dochodu rodziny ubiegającej się o zasiłki rodzinne. To nie tylko podraża koszt programu, ale zdaniem ministra Pawła Szałamachy "spowoduje dezaktywizację (rezygnację z

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

rodzicielskie w wysokości 1.000 zł netto będzie przysługiwać rodzicom, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z takich uprawnień, a więc: bezrobotnym, osobom wykonującym pracę na zlecenie, studentom, rolnikom. Będzie ono niezależne od dochodu w rodzinie. "Począwszy od 2016 r. rodzice/opiekunowie

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

Wśród najważniejszych zmian w tym zakresie należy wskazać: ·         Zmiany w ustalaniu dochodu, od którego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku i dodatków rodzinnych, ·        

Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 r. z deficytem 54,6 mld zł

podwyższeniem kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz niektóre świadczenia; na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dot. przyznania świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł dla osób nieuprawnionych do zasiłku macierzyńskiego; na realizację tzw

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

trafi mi się jakikolwiek grosz. Zaraz jest doliczany do dochodu rodziny i zasiłek obcinają. Kiedyś dostałam 45 zł, a nawet 20 zł. - Ile?! - nie dowierzam. - Opiekowałam się umierającą matką. Zasiłek obcinali, bo dostawałam 520 zł na opiekę nad niepełnosprawną. W pomocy społecznej nic się nie sumuje

500 zł na dziecko przelewem. Zapłacą banki i supermarkety

krytyków przepijanie pieniędzy. Nikt na podstawie np. donosu sąsiadów nie będzie odbierał zasiłku. Urząd będzie mógł też zamienić świadczenie pieniężne np. na pomoc rzeczową, bony na żywność. Budżet to wytrzyma? Zdaniem przeciwników projekt 500 zł na dziecko, choć kosztowny, nie przyczyni się do poprawy

Ulgi na dzieci pójdą w górę. Na zmianach skorzysta milion rodzin

im ją pocztą. Dla części rodzin wyższe limity ulgi i dopłaty do pełnego odliczenia mogłyby się jednak okazać pułapką. Chodzi o rodziny z bardzo niskimi dochodami, które dzięki wyższym ulgom i dopłatom przestaną spełniać kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Eksperci podatkowi

Pieniądze na dzieci

, bo ojciec dziewczyny nie płaci. Teraz pani Zofia przeszła na rentę i ich dochód znacznie się obniżył. Czy może wystąpić o zasiłek rodzinny? Czy alimenty z FA nie pozbawiają prawa do zasiłku? To, że ktoś bierze zasiłek rodzinny, nijak się ma do świadczeń z Funduszu. Można brać jednocześnie i zasiłek

Szczurek: nie spodziewam się zmian w budżecie na 2016 r.

realizacji budżetu, minister powiedział, że nie ma takiego ryzyka. - Prognoza inflacji założona w ustawie budżetowej w wysokości 1,7 proc. różni się nieznacznie w stosunku do prognoz rynkowych. One w tej chwili zbiegają do mniej więcej 1,5 proc. Pamiętajmy o tym, że o dochodach budżetowych decyduje sytuacja

Ważne szczegóły programu 500+. Sejm pracuje nad konkretami

. "W świadczeniach rodzinnych, które przez 8 lat wypłacaliście, rodzina wielodzietna nie dostawała dodatku na pierwsze i drugie dziecko, tylko dostawała na trzecie i czwarte. To gdzie jest to wasze +każde dziecko+?" - pytała Rafalska, zwracając się do opozycji.

Ulgi na dzieci w górę. Będzie też wyższa waloryzacja emerytur

jednak 0,3 mld zł na zmniejszeniu wypłat świadczeń rodzinnych. Chodzi o to, że dochody części rodzin dzięki ulgom wzrosną na tyle, że przestaną one spełniać kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków. Tak czy siak rodziny z jednym dzieckiem z dochodami rocznymi powyżej 112 tys. zł nadal nie będą miały

10 złotych nad progiem nędzy. Opiekunowie rodziców bez pomocy

ustawa wprowadziła nowe świadczenie, ale 520 zł zasiłku dostaną tylko wtedy, kiedy dochód rodziny nie przekracza 623 zł na osobę. Prawo do zasiłku na opiekę mają osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym: rodzice, dzieci, małżonkowie, wnuki. Kryterium dochodowe obliczane jest na podstawie dochodów rodzin

Budżet 2016. Tak dużego deficytu jeszcze nie było

przysługiwać od początku przyszłego roku do skończenia przez nie 12 miesięcy. Wzrośnie poziom kryteriów dochodowych, co przełoży się na wyższe świadczenia rodzinne oraz z pomocy społecznej. Tu rząd dołoży ponad 1 mld zł. Będzie też program złotówka za złotówkę. Dziś utrata do świadczenia następuje po

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

.) spowodowała, że jedni opiekunowie otrzymywali świadczenie pielęgnacyjne - 1 tys. zł, a inni tylko specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł. Zaś ponad 150 tys. rodzin w ogóle straciło prawo do pomocy finansowej. Tę dyskryminację uznał Trybunał. - Dochodziło do odmiennego ukształtowania sytuacji prawnej opiekunów

Opiekunowie nierówni opiekunom. Nowy protest przed Sejmem

wszystkich członków obu rodzin: opiekuna i podopiecznego. Wyszło mi, że 6-osobowa rodzina z babcią, trójką dzieci i 4 tys. zł dochodu miesięcznie na zasiłek nie ma szans. - A do tego opiekunowie stracili także ubezpieczenie zdrowotnie płacone od zasiłku i opłacane mi przez gminę składki na emeryturę - dodaje

Pułapka 500+. Opozycja kłóci się o dodatek na dzieci

życie na kredyt, który będzie spłacało następne pokolenie - mówi "Wyborczej". Według Muchy zasiłki powinny być częścią polityki rodzinnej, lecz muszą być adresowane do rodzin najbardziej potrzebujących, czyli wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dziecko. Z badań wynika, że na

Pomoc na nagły kryzys

, gdzie wcześniej o dodatek mieszkaniowy. Będziemy musieli dostarczyć m.in. umowę sprzedaży energii elektrycznej. Na dzieci Pani Żaneta ma troje dzieci. Może więc się ubiegać także o świadczenia rodzinne, czyli zasiłki rodzinne i dodatki do nich. Tu też obowiązuje kryterium dochodowe: 539 zł na osobę w

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

przyznanie świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 000 zł osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego), a także na realizację tzw. mechanizmu 'złotówka za złotówkę' (rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne, ale w obniżonej wysokości

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

zaszkodził dochodom budżetu państwa i rząd postanowił je łatać m.in. w ten sposób. Wyższe stawki obowiązują do dziś. I prawdopodobnie będą obowiązywać jeszcze w przyszłym roku, jeśli rząd przed wyborami nie zdecyduje się na ich obniżkę. Podwyżka nie miała wpływu na wysokość preferencji w VAT. Poszły one w

Polak na brytyjskim zasiłku, czyli siła mitów

korzysta około 24 tys. rodzin imigrantów z państw unijnych posiadających łącznie około 40 tys. dzieci, z których dwie trzecie (dokładnie 25,6 tys.) to dzieci polskie. Do niedawna dodatek rodzinny na dzieci należał się niezależne od poziomu dochodów rodziców, ale w ubiegłym roku jego wysokość ograniczono w

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

Wyjaśniamy, skąd i jakie wsparcie możemy dostać. Odpowiadamy też na pytania od czytelników. Co się należy na dzieci? Zasiłki rodzinne Zasiłek rodzinny dostaną ci, których dochód nie przekracza 504 zł netto na osobę, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Miesięcznie będzie to: 68

Szczurek dla PAP: nie spodziewam się fundamentalnych zmian w budżecie na 2016 r.

zbiegają do mniej więcej 1,5 proc. Pamiętajmy o tym, że o dochodach budżetowych decyduje sytuacja w popycie krajowym, w tym, co dzieje się w poszczególnych sektorach" - mówił. "To jest bezpieczny budżet pod tym względem i nie obawiam się, że pewne niedopasowanie, jeżeli ono miałoby nastąpić - na

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

rodzin z niskimi dochodami Dla części rodzin wyższe limity ulgi i dopłaty do pełnego odliczenia mogłyby okazać się pułapką. Chodzi o rodziny z bardzo niskimi dochodami, które dzięki wyższym ulgom i dopłatom przestaną spełniać kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. - Problemem w polskim

Porównanie obietnic wyborczych. Kto zyska, kto straci i ile to będzie kosztować?

proc. Najwyższa - 39,5 proc. Dochód do opodatkowania ma być przeliczany na głowę w rodzinie. Im więcej osób, tym ten dochód niższy. I podatek też. Znikają kwota wolna i ulgi podatkowe. Do tego dochodzi obniżka VAT (od 2017 r.) - podstawowa stawka spadnie z 23 do 22 proc. Ma być też więcej zasiłków

Ustawa podpisana. Już za ten rok wyższa ulga na dzieci

wyższe limity ulgi i dopłaty do pełnego odliczenia mogłyby się jednak okazać pułapką. Chodzi o rodziny z bardzo niskimi dochodami, które dzięki wyższym ulgom i dopłatom przestaną spełniać kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Eksperci podatkowi policzyli, że po podwyżce ulg zasiłki

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

dochodami, które dzięki wyższym ulgom i dopłatom przestaną spełniać kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Eksperci podatkowi policzyli, że po podwyżce ulg zasiłki może stracić około 70 tys. rodzin z dziećmi. Paradoksalnie więc dla tych rodzin niższe podatki mogłyby oznaczać mniej

Socjal nas wzbogaci

zasiłków, bo progi dochodowe uprawniające do nich rzadko są podnoszone. A pomoc społeczna skupia się na sprawdzaniu, komu i jaki zasiłek się należy, a nie na indywidualnej pracy z rodziną: szukaniu pracy, edukacji i wspieraniu aspiracji dorastających dzieci. Najczęściej ludzi wpędza w biedę bezrobocie

Sejm przegłosował ustawę 500 zł na dziecko

skąd pieniądze? Opozycja domagała się poprawek do ustawy. Wszystkie głosami PiS zostały odrzucone. Nie przeszła m.in. zmiana proponowana przez PO i PSL, aby pieniądze wypłacać na każde dziecko niezależnie od dochodów w rodzinie oraz aby ustalić maksymalny próg dochodowy 2,5 tys. zł, który pozbawiałby

Związkowcy: prawo do zasiłku rodzinnego mogą stracić tysiące rodzin

Stefan Kubowicz z NSZZ "Solidarność" przypomniał, że progi dochodowe, ustalone na potrzeby zasiłków rodzinnych, nie były podwyższane od 2004 r. "W efekcie przez ostatnie pięć lat liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne spadła z 5,5 mln do 3,7 mln" - informował Kubowicz

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu. W innym przypadku trzeba złożyć w ZUS wniosek o jego przyznanie. Czytaj także: Zmiany w świadczeniach opiekuńczych * Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie

Becikowe. Znowu idą zmiany!

wymieniono rodzaje dochodów, jakie stanowią podstawę do ustalenia dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia. Jednorazowa zapomoga nie jest wymieniona, więc nie podlega wliczeniu do dochodu rodziny. Samotny rodzic też dostanie becikowe rodzinne, ale tylko wtedy, gdy zostanie mu przyznany zasiłek rodzinny

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

o wysokości dochodów. Becikowe rodzinne Rodzice o niskich dochodach mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Potocznie nazywa się go "becikowym rodzinnym". To świadczenie także wynosi 1000 zł i również wypłaca się je na nowo narodzone dzieci. Dostaną je osoby

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

-Gospodarczych. Strona związkowa uznała zaproponowane przez rząd stawki za zbyt niskie. To znaczy, że ostatecznie, jakie będą nowe kryteria i kwoty zasiłku rodzinnego, dowiemy się dopiero 15 sierpnia, bo do tego dnia rząd musi opublikować je w rozporządzeniu. Zgodnie z ustawą nie mogą być niższe niż te

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? W Polsce - 20 grup, na Wyspach - 3

jednak pamiętać, że muszą one wypełnić odpowiedni formularz na poczcie. Kto jeszcze? To m.in. osoby zaliczane do I grupy inwalidów, niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę czy niewidome. Płacić abonamentu w Polsce nie muszą też: osoby, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę lub

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

niskimi dochodami, które dzięki wyższym ulgom i dopłatom przestaną spełniać kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. - Problemem w polskim systemie finansowego wsparcia rodzin wciąż jest progowe wycofywanie świadczeń rodzinnych. Dla około 70 tys. rodzin dziećmi niższe opodatkowanie może

Ile zyskasz na wyborczych obietnicach? Jeśli wierzysz, że wejdą w życie...

stawek VAT na żywność, leki czy książki. Konta to dodatkowe niemal 3,5 mld zł. W sumie niemal 10 mld zł. Partia Razem i jej 12 tys. zł kwoty wolnej, 5 stawek PIT, więcej zasiłków mieszkaniowych i rodzinnych to już przy tym drobiazg - 15,7 mld zł. PiS - dodatek rodzinny 500 zł na dziecko, 8 tys. zł

Marczuk: zależy nam, by program 500+ nie zniechęcał rodziców do pracy

, spada z 23,7 proc. do 11 proc. Redukujemy biedę dzieci o przeszło połowę" - mówił. Podkreślił jednak przy tym, że program ma pomagać rodzicom, a nie ich dezaktywizować na rynku pracy. Jako jeden z dylematów przy tworzeniu nowej ustawy wskazał kwestię, czy 500 zł powinno być włączane do wyliczania

Kupcy kontra podatek. Protestują dilerzy, kurierzy, sklepikarze

;, tłumacząc, że nie zgadza się, by dopłat na dzieci nie wliczać do dochodu rodzin ubiegających się o zasiłki rodzinne czy pomoc społeczną. Nadszarpnęło to wizerunek rządu. Sytuację ratowali na wspólnej konferencji Szałamacha z Kowalczykiem i minister rodziny i pracy Elżbietą Rafalską, bagatelizując

Zawód: pracownik socjalny

zafałszowany obraz. Przemoc niekoniecznie musi iść w parze z biedą. Jako pracownik socjalny spotykam się z różnymi formami przemocy w rodzinach, których miesięczny dochód wynosi tyle co trzyletni przeciętnego Polaka. Czym się zajmujemy? Ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, przemocą w rodzinie

500 + 500 + ... 500 = skąd wziąć ćwierć biliona złotych

. Szałamacha chciałby, aby z programu korzystało jak najmniej osób oraz aby 500 zł - wbrew decyzji Ministerstwa Rodziny i samej premier Beaty Szydło - było wliczane do dochodu rodzin ubiegających się o zasiłki rodzinne i pomoc z opieki społecznej. To zmniejszyłoby ogólne koszty. Na razie resort finansów poddał

Rząd ma budżet 2016. Deficyt wysoki, ale kiełbasy wyborczej stosunkowo mało

wyniesie 200 zł, a od 1501 do 2000 zł - 100 zł. Koszt operacji to 1,4 mld zł. Nie koniec na tym. Od nowego roku będą nowe zasiłki na dzieci. Przez pierwsze 12 miesięcy ich życia po 1000 zł miesięcznie. W przypadku dzieci urodzonych w 2015 r. zasiłki będą przysługiwać od początku przyszłego roku do

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

1 lipca tego roku prawie 150 tys. opiekunów niepełnosprawnych bliskich odebrano świadczenie pielęgnacyjne i - z różnych przyczyn - odmówiono przyznania nowego zasiłku opiekuńczego. Ludzie się oburzyli i zaczęli słać skargi. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył nowe przepisy do Trybunału

500 zł na dziecko. Minister finansów odmawia akceptacji, samorządy czeka paraliż

nie zostały w całości uwzględnione, a resort rodziny nie tłumaczy dlaczego. Resort Szałamachy nie zgadza się też na to, by 500 zł nie było wliczane do dochodu rodzin ubiegających się o zasiłki rodzinne czy pomoc z opieki społecznej. Nie tylko podraża to koszt programu, ale także "spowoduje

"DGP": zasiłki dla wszystkich rodzin

oznacza, że podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń wzrośnie z 504 zł na osobę w rodzinie do 1,1 tys. zł.Z nieoficjalnych informacji "DGP" wynika też, że resort rozważa całkowite zniesienie tego kryterium. Gdyby tak się stało, zasiłki rodzinne trafiłyby do wszystkich rodzin, bez

Utrata pracy może wpłynąć na prawo do świadczeń rodzinnych

. 1456). Co istotne, zmiana okresu zasiłkowego nastąpi z urzędu i nie wymaga zgody strony. Kryterium dochodowe Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, dodatków oraz świadczenia pielęgnacyjnego brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie

Od kwietnia wypłaty 500 zł na dziecko. Samorządy kręcą nosem

- np. przy progu 5 tys. zł oszczędności to 81 mln zł, a koszty weryfikacji wniosków 76 mln zł. Świadczenie w wysokości 500 zł nie będzie wliczane też do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej. Wsparciem objęte zostaną także rodziny

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

pamiętać, że przy wyliczaniu wysokości dochodu pod uwagę brane są nie tylko zarobki, renty i emerytury. Wlicza się do niego także np. zasiłek rodzinny pobierany na dziecko. A także inne zasiłki otrzymywane z ośrodka pomocy społecznej, np. zasiłek stały. Ważna informacja: liczą się kwoty netto. Czy jeśli

Miliardy złotych od Dudy

kolejne dziecko do 18. roku życia. To znaczy, że rodzina z dwójką dzieci dostawałaby 500 zł miesięcznie, z trójką - 1000 zł, z czwórką - 1500 zł itd. Rodzinom o niskich dochodach - nie wiadomo jednak, jak niską kwotę dochodów na osobę zakłada PiS - Duda chciałby dawać 500 zł już za pierwsze dziecko. Ile

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

na dziecko a podatek Czytelnik: Samotnie wychowuję niepełnosprawne dziecko, przez ostatni rok nie pracowałam. Moje jedyne dochody to alimenty na syna i świadczenia pielęgnacyjne - zasiłek pielęgnacyjny na syna. Jaki powinnam wypełnić PIT? Czy powinnam uwzględnić te kwoty z alimentów i zasiłku jako

Wyborcze ziarno i plewy

podnoszenie podatku od osób fizycznych do 40 proc. dla osób najlepiej zarabiających jest kompletnie bez sensu. Albo nie przyniesie specjalnie wielkich dochodów, albo - jeśli postawi się próg bardzo nisko - uderzy w klasę średnią, a nie w najbogatszych. Osoby zamożne bardzo często płacą podatki jako osoby

Sześć krajów, gdzie warto być mamą

przekraczają kwoty 1922 zł oraz na niewielki zasiłek rodzinny w wysokości od kilkudziesięciu złotych do około stu złotych miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi nieco ponad 500 lub 600 zł w wypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Istnieją ponadto dodatki do zasiłku

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

być wypłacane przelewem na konto bądź za pomocą przekazu pocztowego. Świadczenie 500 zł nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej. Wsparciem objęte zostaną także rodziny zastępcze. Kto dostanie świadczenie? Jeżeli

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

przepisy), kopię dokumentu tożsamości, dane o dochodach rodziny. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności. W zależności od tego, o jakie dodatki się ubiegamy, także dodatkowe dokumenty (patrz - Ważne przepisy). Dodatki do zasiłku Dopiero gdy mamy prawo do zasiłku rodzinnego

Skąd wziąć więcej dzieci? Szkodliwe pomysły rodzą się łatwo

ma, ale był za to spektakularny efekt medialny. Elastyczny urlop i większe składki Bywają jednak i dobre pomysły. Na konto sukcesów rządu PO-PSL trzeba zapisać ustawę żłobkową (teraz łatwiej otworzyć takie placówki) czy podniesienie progu dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego, tak by mógł

Sejm przyjął zmiany: Ulgi na dzieci w górę. Emerytury i renty też

dzieci w rodzinie 2700 zł. Limity te będą obowiązywać już w czasie rozliczeń podatkowych za 2014 r. Rodziny z jednym dzieckiem z dochodami rocznymi powyżej 112 tys. zł nie mają dziś ulgi. I to się nie zmieni. Podobnie jak ograniczenie dostępu do ulgi dla osób samotnie wychowujących jedno dziecko w

Przedwyborcze obietnice zmian w podatkach. Kto by na nich zyskał?

zmian, które mogliby przeprowadzić, gdyby do wydania mieli 5 mld zł. I gdyby chcieli je zaadresować do określonych grup gospodarstw domowych. I tak na przykład, gdyby w grę wchodziło wsparcie tych najbiedniejszych, o 20 proc. w górę powinna pójść kwota wolna od podatku, zaś o 45 proc. zasiłek rodzinny

Konsultacje 500 zł na dziecko: "potrzeba nam czasu", "ustawią się kolejki"

wypłacone wstecz - za kwiecień i maj. Po prostu otrzyma wyrównanie. Pracownikom opieki społecznej nie podoba się zapis, że świadczenie 500 zł na dziecko nie będzie doliczane do dochodów rodziny (w pierwszej wersji miało być doliczane) i będzie można brać inne zasiłki. Na spotkaniach w kilku województwach

KRRiT podnosi opłatę abonamentową. Od stycznia zapłacimy więcej

całkowitą głuchotę czy niewidome. Płacić abonamentu w Polsce nie muszą też: osoby, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł, bezrobotne, posiadające prawo do zasiłku czy świadczeń przedemerytalnych. Zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłaty

Skrajnie biednych w Polsce przybywa. W sześć lat 700 tys. osób

skutecznie. Najbardziej bolesne jest to, że setki tysięcy dzieci żyje w rodzinach o tak trudnej sytuacji materialnej. Mamy system zasiłków rodzinnych, który w Polsce jest skierowany głównie do ubogich rodzin, mamy uzupełniającą go pomoc społeczną i okazuje się to nieskuteczne w ochronie przed ubóstwem

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

Polityki Społecznej). Dodatki do zasiłku Gdy mamy prawo do zasiłku rodzinnego (to podstawa), możemy ubiegać się o dodatki. Jakie? 1000 zł jednorazowo - z tytułu urodzenia dziecka (to coś innego niż becikowe). Jeśli urodziliśmy bliźniaki czy wieloraczki, należy się na każde dziecko po 1000 zł. Ważna

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pozostałe osoby zobowiązane do alimentacji mogłyby się ubiegać o specjalny zasiłek opiekuńczy. Specjalny zasiłek opiekuńczy (projekt zakłada, że to 520zł/miesięcznie) - przysługiwać ma osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (na postawie KRiO), jeśli rezygnują z

Prawo do świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego

Prawo do zasiłkuAby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych, trzeba spełnić określone warunki. Są one różne w zależności od rodzaju świadczenia, o jakie dana osoba występuje. Do najistotniejszych zaliczają się: określony dochód rodziny, wiek osoby uprawnionej, jej ewentualna niepełnosprawność, fakt

Becikowe według nowych zasad. Kto może się o nie starać?

zawyżenia kryterium dochodowego potrzebnego do wypłaty zasiłków rodzinnych. Reguluje to ustawa o świadczeniach rodzinnych. W art. 3 wymieniono rodzaje dochodów, jakie stanowią podstawę do ustalenia dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia. Jednorazowa zapomoga nie jest wymieniona, więc nie podlega

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

gospodarstwa domowe wynajmujące mieszkanie w warunkach wolnorynkowych, które w rzeczywistości ze względu na niskie dochody należą do grupy o wysokim stopniu zagrożenia bezdomnością. Zaproponowano też wprowadzenie zapisu, który zapewnia, iż do dochodu przy przyznawania zasiłku z pomocy społecznej nie byłby

Budżet na 2015 r. przyjęty; nieoczekiwane pieniądze dla Agencji Kosmicznej

miałyby pochodzić ze zwiększonych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Posłowie nie zgodzili się także na przyjęcie zaproponowanych przez PiS poprawek zmierzających do przeniesienia 150 mln zł na utworzenie rezerwy na prowadzenie gabinetów lekarskich i

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

W podatku od dochodów osobistych do niedawna działo się niewiele. Ostatnią dużą zmianę mieliśmy na początku 2009 r., gdy trzy stare stawki PIT 19, 30 i 40 proc. zastąpiono dwiema - 18 i 32 proc. Potem długo nie działo się prawie nic istotnego. W 2013 r. mieliśmy jednak spore trzęsienie ziemi w

Wszyscy będą płacić abonament rtv

abonamentu - to aż 3 mln osób. Oprócz tych, które ukończyły 75. rok życia, to m.in. osoby zaliczane do I grupy inwalidów, niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę czy niewidome. Płacić abonamentu w Polsce nie muszą też osoby, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby

Matka Polka na zasiłku w Wielkiej Brytanii

zarabiają ok. 60-80 tys. rocznie - wylicza. - Wprawdzie do zasiłków liczą się też zarobki współmałżonka, ale nawet wspólnie nie zarobią tyle, a przecież większość Polek nie legalizuje swoich związków, więc traktowane są jako osoby samotne - opisuje swoje spostrzeżenia Justyna. Prawdą jest, że pomimo

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

2012 r. zostawiła w kieszeniach rodziców 5,7 mld zł. Do tego 3,1 mld zł dołożyła możliwość wspólnego rozliczania się małżonków, 1,7 mld zł - dopłaty do rolnictwa, a 1,6 mld zł - zwolnienie z podatku świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków porodowych itp. Pięć preferencji o

"Gazeta Prawna": Rząd oszczędza na dzieciach

ubiegłym roku, jest uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że polskie dzieci są najbardziej narażone na ubóstwo spośród wszystkich krajów UE. Lepiej jest nawet w niezamożnej Bułgarii i Rumunii - podkreśla "GP".

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

dodatkowe wypłaty będą pochodziły z budżetu państwa z części na realizację świadczeń rodzinnych. Obecnie osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymują dodatkowe pieniądze w ramach programu kończącego się 31 grudnia. Resort pracy chciał, by w przyszłym roku zachować obecną wysokość świadczeń, ale

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

. Jeśli jest wyższy choćby o złotówkę, świadczenie się nie należy. Co się zalicza do dochodu, a co nie regulują przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992), której wybrane paragrafy zostały zmienione po 1 stycznia 2012 r. I tak z dochodu rodziny zostały wyłączone niektóre

Zasady ubiegania się o alimenty na dzieci - zobacz, jak się zmieniły

. Obliczamy dochód Co się zalicza do dochodu, a co nie, regulują przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992), której wybrane paragrafy zostały zmienione po 1 stycznia 2012 r. I tak, z dochodu rodziny zostały wyłączone niektóre stypendia uczniowskie i studenckie, zwłaszcza te

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery