jaka działalność gospodarcza się opłaca

Agata Cieśla

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

Zasadniczo przedsiębiorcy korzystający w działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach ogólnych, zaliczki na poczet podatku dochodowego opłacają w systemie miesięcznym. Jednak niektórym z nich ustawodawca stworzył możliwość rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego raz na kwartał. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego przywileju?

Podatek od nieruchomości dla firm w 2011 r.

Obowiązek opłacania podatku od nieruchomości obciąża zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i działających w ramach spółek prawa handlowego. Zasadnicze znaczenie w kwestii opłacania tego podatku ma stosunek prawny, na podstawie którego podmiot włada daną nieruchomością, rodzaj obiektu budowlanego, a także fakt jego wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej.

Umowa leasingu po śmierci wspólnika spółki cywilnej

Pytanie: Spółka cywilna zawarła umowę leasingową, po 4 miesiącach właściciel zmarł, nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Działalność nadal prowadzi drugi wspólnik (jako jednoosobową działalność gospodarczą), korzysta z maszyny i płaci raty leasingowe. Firma leasingowa wystawia faktury nadal na spółkę, która już nie istnieje i nie zmienią tego póki nie będzie postępowania spadkowego, niestety to potrwa długo. Czy można w jakiś sposób zaliczyć w koszty raty leasingu opłacane przez byłego wspólnika, a obecnie właściciela nowej firmy?

Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

rozpoczynałby się od dnia zakończenia działalności gospodarczej (w tym działalności gospodarczej w okresie próbnym). Przedsiębiorcy mogliby prowadzić działalność gospodarczą "na próbę" w każdej formie, z wyjątkiem regulowanej działalności gospodarczej oraz przypadków, gdy do prowadzenia działalności

KRD: firmy dobrze radzą sobie z odzyskiwaniem należności

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców o tym jak radzą sobie z egzekwowaniem należności oraz jak zatory płatnicze wpływają na działalność firm, wyznaczany jest Indeks Należności Przedsiębiorstw. W drugim kwartale osiągnął on

Prezydent: Chcemy ułatwiać prowadzenie firm rodzinnych

Prezydent: Chcemy ułatwiać prowadzenie firm rodzinnych

się cieszę, że jest wola rozmawiania o sprawach, które pasują do dwóch zagadnień ważnych dla mnie strategicznie w czasie mojej prezydentury: rodziny i przedsiębiorczości rozumianej jako szczególna troska wobec małych i średnich przedsiębiorstw - mówił prezydent, otwierając konferencję.Podatki do

Forma i sposób, czyli zamieszanie i zaplątanie w terminach

Forma i sposób, czyli zamieszanie i zaplątanie w terminach

formę opodatkowania, tak jak te, które działalność prowadziły rok lub kilka lat wcześnie.Natomiast sposób opodatkowania oznacza, że w ramach wybranej formy opodatkowania dochodów można wybrać czy się chce płacić podatek w okresach miesięcznych czy kwartalnych, lub czy chce się opłacać podatek w sposób

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

Mariola Brańska w Urzędu Miasta w Rzeszowie.Urzędnicy mówią, że problem z firmami, które chcą wyciągać pieniądze od przedsiębiorców, istnieje co najmniej od roku. - Ministerstwo Gospodarki początkowo na to specjalnie nie reagowało, dopiero niedawno się zorientowało, jaka to może być skala problemu

O wadach i zaletach samozatrudnienia

O wadach i zaletach samozatrudnienia

dotychczasowym pracodawcą, ale innym podmiotem z danej grupy kapitałowej. Może się również zdarzyć, że zakres zadań, jakie zostaną powierzone samozatrudnionemu, jest inny niż zadania, które prowadzący działalność gospodarczą wykonywał w ramach umowy o pracę. Dlatego też ryzyko związane z przejściem na

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu małżonka w swojej firmie

rodzinnego i opiekuńczego, bowiem wspólne działanie małżonków jest naturalnym elementem rodziny mającym swoje uzasadnienie gospodarcze i społeczne. Okazjonalna pomoc, jaką świadczy osobie prowadzącej działalność gospodarczą w tej działalności jego małżonek prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe

Niższy ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

; w biznesie. Tylko bowiem osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, mogą opłacać składki społeczne od niższej kwoty. Do osób, które nie mogą korzystać z tej ulgi zalicza się przedsiębiorców, którzy

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

jednocześnie ma etat i firmę. Problemu by nie było, gdyby nasz czytelniczka na etacie dostawała niższą pensję. Niższą niż 1600 zł, czyli pensja minimalna. Wtedy mogłaby płacić ubezpieczenie społeczne z działalności gospodarczej. Albo gdyby zrezygnowała z etatu. Wtedy jak każdy przedsiębiorca mogłaby

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

W sierpniu "Gazeta Wyborcza" opisała, jak tysiące matek bez pracy dzięki pomocy pomysłowych pośredników dostają od państwa 6,6 tys. zł miesięcznie zasiłku. Dziennikarze wskazywali, że proceder nasila się, a każdego dnia składane są nowe wnioski.Czytaj więcej: Ciąża? Zakładam firmę i mam

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

, komandytowa, komandytowo - akcyjna, spółka partnerska).Natomiast w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą stosownym rejestrem jest ewidencja działalności gospodarczej.Podobnie jak w przypadku KRS ewidencja działalności gospodarczej jest jawna dla wszystkich zainteresowanych. Ewidencję

Niższe składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Niższe składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

prowadziły firmy przez ostatnie pięć lat. Ale to nie wszystko. Preferencyjne składki nie są dla tych, którzy w ramach własnej firmy chcą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy - jeśli pracowali u niego na etacie w tym samym roku, w którym zakładają działalność (lub w roku poprzednim), i jako

Badanie BIG InfoMonitora: Dno kryzysu za nami?

Badanie BIG InfoMonitora: Dno kryzysu za nami?

prowadzenia działalności gospodarczej. Wskaźnik może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Gdy rośnie, oznacza, że badani przedsiębiorcy oceniają, że prowadzenie biznesu staje się bezpieczniejsze, mniej firm planuje zamknąć działalność itd. Najnowszy odczyt wskaźnika jest kolejnym potwierdzeniem, że

Większa szansa na zasiłek chorobowy - umowa o pracę kontra działalność

Większa szansa na zasiłek chorobowy - umowa o pracę kontra działalność

. Również dla przedsiębiorców niejasność sytuacji prawnej takiego współpracownika jest problemem. Jeszcze gorzej, jak w sytuacji przejściowej taka osoba poważnie zachoruje. Wówczas będzie toczyła nierówną walkę sądową z ZUS-em. I jak się okazuje, dopiero przed Sądem Najwyższym można ją wygrać. Za zgodny ze

Białoruś chroni własny rynek. Ograniczy import towarów

Białoruś chroni własny rynek. Ograniczy import towarów

Wśród towarów, których prawo importu otrzymałyby do końca roku firmy państwowe, mogą znaleźć się także sprzęt radiowy i telewizyjny, sprzęt rolniczy, ciężarówki czy łożyska. Jako firmy mogące otrzymać prawo importu BiełTA wymienia m.in. producenta samochodów MAZ, producenta traktorów MTZ czy

Białoruś planuje ograniczyć prawo importu niektórych towarów

Wśród towarów, których prawo importu otrzymałyby do końca roku firmy państwowe, może znaleźć się także sprzęt radiowy i telewizyjny, sprzęt rolniczy, ciężarówki czy łożyska. Jako firmy, mogące otrzymać prawo importu, BiełTA wymienia m.in. producenta samochodów MAZ, producenta traktorów MTZ czy

J.W. Construction ustalił cenę emisyjną akcji serii C na 3,15 zł za walor

przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności na finansowanie nakładów budowlanych na realizowanych lub planowanych do uruchomienia w najbliższym okresie projektach mieszkaniowych. J.W. Construction złożył w końcu kwietnia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

oddaleni od rynku pracy, zarówno tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem społecznym, jak i ci, którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej. Do katalogów instrumentów wsparcia dla osób szukających pracy dopisane zostaną m.in. grant na

Romiti: na inwestycjach w obronność korzysta cała gospodarka

rynku do najróżniejszych celów" - podkreślił. Jak zaznaczył, przy takim podejściu to, co się inwestuje w sektor obronny, wraca później w postaci korzyści dla cywilnych zastosowań, większych funduszy na R&D czy też więcej nowej wiedzy. "Ta wiedza przekłada się na korzyści gospodarcze dla kraju

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

. Obecny stan prawny, jak ocenia MPiPS, "sprzyja powstawaniu nadużyć". W przypadku kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą wysokość zasiłku macierzyńskiego ustalana jest bowiem na podstawie średnich deklarowanych przychodów, od których odprowadzana była składka chorobowa. Obecnie można

Teraz rozpoczęcie działalności będzie trudniejsze

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą już mogą kalkulować, czy będzie się im opłacało podjęcie działalności w przyszłym roku. Znane są zasady podlegania podatkowi dochodowemu i wysokość podstawy naliczania składki na ubezpieczenie społeczne.Od stycznia 2012 r. rośnie wynagrodzenie

Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Chodzi o nowelizację m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo bankowe i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela dotyczy kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które, będąc na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym, nie opłacały składek

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

Krajowej Izby Gospodarczej: - Zgadzam się na zmniejszenie chorobowego, ale pod warunkiem, że przedsiębiorcy będą mieli takie same prawa jak pracownicy. A więc prawo do zasiłku powinni mieć już nie po trzech miesiącach opłacania składek, ale jak Kowalski na etacie po miesiącu. Dlaczego przedsiębiorca, który

Zakładasz firmę przez internet? Uważaj, nie działa infolinia

wprowadzenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - ocenia Hinc. Jaki jest powód wyłączenia infolinii? Jak zaznacza Emilia Chmiel z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki, dotychczasowa umowa dotycząca świadczenia usługi call center została zerwana, bo wykonawca się z niej nie wywiązywał

"Mówią, że blogerzy nie czytają innych blogów, bo to dla nich praca. Coś w tym jest, ale nie do końca" [BLOG DAY]

o zarabianiu przez internet, opisywałam różne techniki monetyzowania blogów i stron. Cieszył się całkiem niezłą popularnością, bo jak było widać, wiele osób szukało sposobu na dorobienie sobie po pracy. Ale zamknęłaś go. Dlaczego? - Z biegiem czasu zauważyłam, że to, co chcę napisać, mocno wybiega

Startup w pięciu krokach

starać się stworzyć model biznesowy, który będzie w łatwy sposób skalowalny na kolejne rynki.KROK 2 - Zminimalizuj kosztyKiedy Twój model biznesowy "spina się" na papierze, należy przejść do weryfikacji hipotez. Zanim to jednak nastąpi, warto przemyśleć, w jaki sposób można zminimalizować

Gigantyczna kara dla PZU. Nie zwracał kosztów wynajmu auta zastępczego

-poszkodowanych przed nieetycznymi praktykami towarzystw ubezpieczeniowych.Otworzy się też nowa droga dla kancelarii odszkodowawczych. Jak mówił niedawno "Pulsowi Biznesu" Bartłomiej Krupa, wiceprezes Votum i szef Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, do końca roku Votum

Krymski narkotyk nie działa na wszystkich Rosjan. Połowa biznesmenów już nie chce Putina

za mleko w skupie płacą o 33 proc. więcej niż w Polsce, a mimo to rolnikom jego produkcja się nie opłaca. Jak podaje agencja Interfax, w pierwszych czterech miesiącach tego roku import żywności spadł o 7 proc. Ministerstwo rozwoju gospodarczego raz za razem koryguje w dół swoje oceny gospodarki

Prezydent podpisał ustawę, będzie można zawiesić działalność

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pozwoli to przedsiębiorcy zapytać właściwy organ administracji, w jaki sposób ma realizować swoje obowiązki. Interpretacja wydawana w formie decyzji ma być wiążąca dla organów administracji. Przedsiębiorca będzie mógł się od niej odwołać.Zobacz co piszą polskie media

Wakacyjny wynajem można opodatkować na trzy sposoby

wykorzystania sposoby opodatkowania do dwóch. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą bowiem wybrać ryczałt lub zasady ogólne. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości podatnik musi zdecydować się na opłacanie podatku liniowego lub na zasadach

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

posiadali niespłacone zobowiązania, popadają w jeszcze większe długi. Stąd potrzeba zmiany" - podkreśliła przedstawicielka klubu PO Irena Tomaszak-Zesiuk. Jak powiedziała, w interesie państwa jest, by obywatele mieli szansę na nowy start, włączyli się w życie społeczne i płacili podatki, dlatego klub

PSL proponuje zatrudnianie babć do opieki nad wnukami na etat

zarobione na emigracji.Piechociński powiedział wówczas, że warto wrócić do pomysłu abolicji, jaki na początku 2000 r. przedstawiał ówczesny wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko. Dodał, że umożliwi to części przedsiębiorców znajdujących się w szarej strefie powrót do legalnego obrotu, dzięki

Jak pomóc młodym na rynku pracy?

wersji nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwolnienie z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy to rozwiązanie dobre, ale niewystarczające, ponieważ koszt tej składki w porównaniu z innymi jest niski.- Wprowadzenie bonu szkoleniowego. Znajduje się on wśród

Kto może wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu?

Na jakich warunkach?Jak już wspomnieliśmy, tzw. ryczałtowcy obowiązani są do zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc. Z obowiązku tego muszą się wywiązać w terminie do dnia 20. następnego miesiąca, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania.Wystarczy jednak, że spełnią

Nietypowe ankiety z ZUS-u: Złóż sam na siebie donos

dziennie miał pan kontakt?", "W jaki sposób potwierdzał pan obecność w pracy?", "Kto zastępował pana w czasie nieobecności?", "Czy wynagrodzenie dostawał pan na konto, czy gotówką?". W końcu ZUS pytał: "Czy potwierdzał pan odbiór wynagrodzenia, którego faktycznie nie

Życie po wzroście

przedsiębiorstwom, ale również ludziom alokację konsumpcji w cyklu życia. Należy ponadto pamiętać, że postęp technologiczny odbywa się nie tylko poprzez kosztowny proces inwestycji w badania i rozwój, nieopłacalny w świecie bez wzrostu, ale również siłami inercji wywołanej samą działalnością gospodarczą (jak na

Podatek liniowy? Korzysta z niego tylko 2 proc. podatników!

1,55 to prowadzący działalność, których dochody mieszczą się w pierwszej grupie podatkowej). Może wynikać to z faktu, że ten sposób opodatkowania opłaca się dopiero od dochodu przekraczającego 100 tys. zł rocznie, tymczasem - jak pokazują wcześniej przytoczone statystyki - gros uzyskiwanych przez

Najbogatsi dżihadyści świata. To oni podbijają Irak

wynosi roczny dochód narodowy brutto takich państw jak Somalia czy Malediwy, albo zeszłoroczny przychód którejś z największych sieci handlowych w Polsce. Uboga Al-Kaida Do niedawna najzamożniejszą grupą dżihadu byli afgańscy talibowie. Mają stały dochód z opodatkowania produkcji opium, rocznie od 70 do

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

przechodzą z etatu na swoje od 20 maja 2010 roku muszą czekać tylko rok (a nie dwa lata jak to miało miejsce w trakcie obowiązywania poprzednich przepisów), by zacząć rozliczać się według stawki liniowej ze świadczenia podobnych usług jak na etacie. Natomiast, jeśli przedmiot działalności gospodarczej będzie

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

ubiegłego roku" - zaznaczyła wiceminister. Podczas kontroli w ręce inspektorów wpadło ponad 36 tys. fikcyjnych faktur na łączną kwotę 5 mld 700 mln zł. Zabezpieczono majątek o wartości 760 mln zł. "Liczba pustych faktur jest niemal identyczna, jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku, natomiast

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

347 osób dobrowolnie ubezpieczonych, czyli płacących składki, i członków ich rodzin. Wśród nich Joanna Świerczyńska. Artysta plastyk w wieku 50+. Kiedy w 2006 r. zamknęła działalność gospodarczą, postanowiła ubezpieczyć się sama. - Mam swoje lata. Wiadomo, w moim wieku częściej się choruje, potrzebna

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

zł brutto pracownik odda 320 zł na składkę emerytalną, zdrowotną i rentową. Projekt jest gotowy. Na najbliższych posiedzeniach zajmie się nim rząd. - Chcemy zobaczyć, jak na te zmiany zareaguje rynek pracy. Od tego będą zależały kolejne kroki, jakie będziemy podejmowali - tłumaczy minister pracy

W tej branży nieźle płacą. Ile zarabiają trójmiejscy programiści

. zł). Mediana w Gdańsku wyniosła około 5,88 tys. zł. Od czego jeszcze zależą zarobki programistów? Od języków programowania, jakimi się posługują. - Znajomość języków takich jak PHP jest mniej wyceniana niż wytwarzanie oprogramowania w Javie, .NET czy technologiach mobilnych - mówi Anna Brzezińska z

"Czyściciel kamienic" wraca na rynek. Otworzył nowe biuro

przeciągający się proces. Poznańska prokuratura mogła - w ramach środka zapobiegawczego - zakazać Piotrowi Ś. prowadzenia działalności gospodarczej, ale się na to nie zdecydowała. Dostał jedynie zakaz zbliżania się do jednej z kamienic.

Jak zmniejszyć szarą strefę? "Obalić mity i zacząć od edukacji"

się pracować nielegalnie. To jednak bardzo skomplikowany mechanizm naczyń połączonych. Trzeba zrozumieć, czemu ci ludzie w szarej strefie działają. Nie zawsze chodzi tylko o dziury w przepisach. Ale przepisy też trzeba usprawniać, tylko jak? - Moim zdaniem jedną z największych przywar w Polsce jest

Może przywrócić ideę firm polonijnych?

"firm polonijnych", np. dając takim firmom pewne ulgi. Jakie? Może niższe podatki, może dofinansowanie do ich wydatków marketingowych, może wystarczyłoby założenie specjalnej strony internetowej promującej działalność tego typu firm. Może program darmowych seminariów dla Polonii "jak

Bugaj: Wyższe podatki dla bogatych są konieczne

. osób płaci podatek liniowy, ten dla prowadzących działalność gospodarczą, albo - inaczej mówiąc - dla samozatrudnionych. Z jedną, 19-proc. stawką. I oni sami decydują, że chcą ten podatek płacić. W tej grupie są tacy, którzy mają bardzo wysoki dochód. Bo im się taki podatek opłaca? - Tak jest. Trzeba

Rzeszowscy cukiernicy laureatami ogólnopolskiego konkursu Przedsiębiorca Aktywny Lokalnie

. W drugim etapie konkursu, po burzliwej i trwającej wiele godzin dyskusji, jako zwycięzców wybrała ich specjalna komisja konkursowa. 30 czerwca zakończyło się głosowanie w ogólnopolskim konkursie "Przedsiębiorca Aktywny Lokalnie". Wzięli w nim udział mikro i mali przedsiębiorcy z całej

Coraz więcej polskich winnic. Czy nasze winno wyprze importowane?

Aby winnice mogły zacząć sprzedawać swoje zbiory, potrzeba trzech sezonów - mówią specjaliści. Polacy wciąż uczą się, jak robić dobre wina, a nauka wymaga czasu. W Anglii np. proces ten (od założenia pierwszych winnic w latach 50. XX wieku aż do sprzedaży gotowych produktów) zajął około 20 lat. Na

Tylko co trzecia polska firma płaci w terminie

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce do łatwych nie należy. Ale to wina nie tylko rozrośniętej biurokracji oraz nieprzyjaznego i nieprzewidywalnego prawa. Kłody pod nogi rzucają sobie sami przedsiębiorcy. Chodzi o tzw. zatory płatnicze, które wymieniane są jako jedna z głównych barier

Pieniądze dla bezrobotnych po zmianach. Jak z nich skorzystać?

dostały też nowe narzędzia, które mają pomóc poszukującym zatrudnienia. Są to głównie różne formy finansowego wsparcia dla pracodawców i pracowników. Oprócz znanych już instrumentów, jak np. bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej, pojawiły się m.in. nisko

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

, liczba dzieci, którymi ma opiekować się niania, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia, sposób i termin wypłaty, czas na jaki umowa zostaje zawarta, warunki, sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.   Regulacje dotyczące umowy zawarte zostały w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o

RING EKONOMICZNY - listopad 2012 r.

przedsiębiorców jest ocena prowadzenia działalności gospodarczej jako złożonego, skomplikowanego procesu wymagającego różnego rodzaju działań tj.: rozliczeń finansowych np. z urzędem skarbowym, z ZUS, z podwykonawcami, kontrahentami, pracownikami; zdobycia finansowania czy zapewnienia płynności finansowej

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

znaczenia, bowiem między firmami krążą faktury, a dostawy są fikcyjne - poinformowała wiceminister. Według niej rosnąca skala wyłudzeń VAT jest zarówno konsekwencją jednolitego unijnego rynku, jak i liberalizacji regulacji związanych z zakładaniem działalności gospodarczej i jej prowadzeniem. - Oczywiście

ZUS nie chce ujawnić rankingu swoich oddziałów

oddziały się właśnie ścigały w coraz to lepszej obsłudze klienta. Gdyby opinia publiczna poznała te najgorsze, to może wzięliby się za siebie i próbowali dorównać najlepszym. - Wszelkie takie rankingi mają silniejsze oddziaływanie jeśli są znane. Bo jaka będzie skuteczność rankingu, jeśli mało kto będzie o

Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

Uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. To w tym kontekście należy oceniać, na kogo

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego

omawianych rozwiązań, oferent nadal mógłby zastrzec niektóre szczegóły jako tajemnicę przedsiębiorstwa, ale jednocześnie będzie musiał wykazać, że w działaniu firmy faktycznie chroni dostęp do nich i nie są one powszechnie znane, w tym np. ogółowi jego własnych pracowników, czy konkurencji"

Wielki handel wierzytelnościami. Setki milionów z faktur na sprzedaż

wyłącznie o obrót należnościami, w tym fakturami o niskiej wartości, których nie opłaca się windykować. Nie wnikamy natomiast w powody wystawiania poszczególnych faktur na sprzedaż. Naszą intencją jest wyłącznie pomoc polskim firmom w tak ważnej kwestii, jak utrzymanie płynności finansowej i choćby

Trzecie exposé Donalda Tuska. Które obietnice zrealizował do tej pory?

działania opozycji. Ma odświeżyć wizerunek rządu i koalicji PO-PSL. Problem w tym, że z powodu kryzysu i stanu finansów publicznych nie może sobie pozwolić na umizgi wobec wyborców. Nie może, jak opozycja, łudzić ulgami czy rysować miraży zwolnienia najniższych emerytur z podatku.Premier będzie wiec z

Czy to sprawiedliwe, że rząd wspiera rozbudowę elektrowni Opole?

nie zobaczyło analiz Ministerstwa Gospodarki, bo - tu cytat - "skoro oni nam nie dali swoich, to dlaczego mamy im dawać nasze?". Na razie jedyny konkret, jaki został przygotowany, to list intencyjny podpisany w Opolu podczas wizyty Donalda Tuska. PGE i Kompania Węglowa zobowiązały się do

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

publiczno-prawne, np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pozwoli to przedsiębiorcy zapytać właściwy organ administracji, w jaki sposób ma realizować swoje obowiązki. Interpretacja wydawana w formie decyzji ma być wiążąca dla organów administracji. Przedsiębiorca będzie mógł się od niej

Przedsiębiorcy przeciwko ZUS. Będzie pozew zbiorowy

Spór dotyczy spraw sprzed 20 września 2008 r. W ówczesnych regulacjach nie było wprost wyrażonego pojęcia "zawieszenia działalności". Przedsiębiorcy wyrejestrowywali się wówczas w ZUS z obowiązku płacenia składki zdrowotnej oraz emerytalnej. Jak twierdzą, informowano ich wówczas, że jest

Emerytura obywatelska to niebezpieczna utopia

wzrosnąć VAT na żywność oraz podatki dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Także podatki dla najbogatszych Polaków, ale jednocześnie nie będą oni musieli płacić ZUS-owskich składek.Tylko czy ta rewolucja, która musi przynajmniej na początku oznaczać chaos, w ogóle się opłaca? Dzisiejszy

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

gospodarczej (bądź już prowadzący taką działalność) przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru niż powszechnie obowiązująca. Najniższa dla niego podstawa wymiaru tych składek wynosi 30% kwoty minimalnego

Ukraina, Gruzja i Mołdawia bliżej UE, Rosja grozi im odwetem [ANALIZA]

Wiele zależy jednak od tego, czy i jak umowy zostaną wprowadzone w życie, co także może się stać obszarem rozgrywki między Rosją a Zachodem. Oprócz narzędzi ekonomicznych instrumentem Moskwy będzie wciąż podsycanie separatyzmów na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii. W piątek wszystkie trzy kraje

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

dokumentacji związanej z tymi ubezpieczeniami. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca musi pamiętać o tym, iż robi to na własny koszt i ryzyko, a co za tym idzie, wszelkie konsekwencje niewypełniania obowiązków, bądź też wypełniania ich niezgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń

Segregacja umów śmieciowych

-owi wielu niepotrzebnych procesów. Ponadto rząd zdaje się nie rozumieć, że proponowane zmiany niewiele zmienią w uprawnieniach emerytalnych większości osób pracujących dziś na tzw. śmieciówkach. Paradoksalnie osobom najsłabiej zarabiającym opłacało się bowiem do tej pory płacić jak najniższą składkę

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

; bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To rozwiązanie ma funkcjonować na początek przez cztery lata.W projekcie proponuje się również odejście od zasady, w myśl której instrumenty rynku pracy, takie jak prace

Podwyżka - czy 100, 200, 500 zł robi różnicę

mogę nie zwiększać płac, to tego nie robię. Pod koniec 1999 roku przebadano przedsiębiorców, którzy niejako w swoją nową rolę zostali wepchnięci siłą przemian gospodarczych. Na początku płacili sowicie swoim byłym kolegom. Z czasem, jak uczyli się ekonomiki i zarządzania kosztami, zaczęli rozumieć, że

Ciąża? Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u

Agnieszki Durlik-Khouri, eksperta Krajowej Izby Gospodarczej, Polki zakładające fikcyjne firmy szkodzą kobietom, którym rzeczywiście zasiłek się należy. Bo odium oszustek spada na wszystkie matki. ZUS interweniuje Jak zapobiec masowym oszustwom? - Można sobie wyobrazić zmianę przepisów polegającą na tym, że

Najwyższy budynek świata inwestycyjną klapą. Mało kto chce tam mieszkać

- dodaje Terry. Jego pogląd potwierdza Thomas Bunker, konsultant inwestycyjny pośrednika Better Homes. Według niego są chętni do zamieszkania w tego typu budynkach z wyższej półki, ale czynsz, jaki można od nich uzyskać, jest niewystarczająco wysoki, aby opłacało się kupić mieszkanie. Dlatego ceny

Podwyżka: składki ZUS będą nas kosztować prawie tysiąc złotych więcej

- jak to przedstawiał w mediach rząd - ale wszystkich firm, w tym także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W efekcie miesięczna minimalna składka na ubezpieczenia społeczne wzrośnie od lutego 2012 r. do 721,21 złotych.Rośnie także podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Krokodyle łzy gazowego cara

publikowanych w rosyjskich mediach, z których można się było dowiedzieć, że Polska przez kilka lat płaciła najdrożej w UE za rosyjski gaz. Chociaż jest jego trzecim co do wielkości odbiorcą w UE, jak podkreśla sam menedżer Gazpromu. Od początku kryzysu Gazprom kilka razy obniżał ceny gazu odbiorcom z Europy

Gaz i prawa człowieka na szczycie UE-Rosja

ekonomista nie był opłacany przez Jukos. Po serii przesłuchań, rewizji i konfiskacie poczty elektronicznej z ostatnich pięciu lat Gurijew postanowił wyjechać do Francji. Przyznał, że bał się trafić do więzienia, bezpodstawnie oskarżony, i tam umrzeć jak paru świadków ze sprawy Jukosu. Po spotkaniu z liderami

Japończycy lobbują w Polsce na rzecz traktatu o wolnym handlu z UE

. Japonii zależy na poparciu Polski dla rozmów z UE o wolnym handlu, bo - jak ocenia Keidanren w swoich materiałach - nasz kraj zanotował "solidny wzrost gospodarczy, aktywnie przyciągając zagraniczne inwestycje, a polski naród ma znaczący wpływ w Europie Środkowej i Wschodniej". Ewentualne

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

kombinowania pracodawców - mówi nam Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku. - Można na przykład wprowadzić niższe składki dla młodych na etacie dokładnie na takiej samej zasadzie jak w przypadku startu własnej działalności gospodarczej - przez pierwsze dwa lata płaci się mniej. Szara strefa a

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

. Od 1 stycznia 2012 r. PESEL stanie się ich jedynym identyfikatorem w kontaktach z urzędnikami. Do tego czasu jednak osoby te - tak jak pozostali podatnicy - muszą mieć NIP.Podstawą nadania NIP jest zgłoszenie identyfikacyjne. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej wypełniają i

UE: Pracownik na delegacji powinien być pod szczególną ochroną

- skrytkami pocztowymi", czyli zakładanymi przez zachodnich przedsiębiorców biurami, m.in. w Polsce i Rumunii, które delegują pracowników na Zachód. To naciąganie zasad, bo te biura nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej w Polsce, lecz trudnią się wyłącznie eksportem siły roboczej. A w dyrektywie

Ring ekonomiczny - maj 2013

efekcie spadających stóp procentowych, ponieważ w warunkach rekordowo niskiego kosztu pieniądza firmom nie opłaca się utrzymywać wysokiego salda gotówki na rachunkach. Przez to rentowne spółki mogą wypłacać wysokie dywidendy (np. z kapitałów zapasowych), a bieżącą działalność finansować tanimi kredytami

MF: zmiana dot. firm zakładanych za granicą może wejść w życie w 2014 r.

opodatkować je według korzystniejszych zasad. - To instytucja znana w krajach europejskich. My ją implementujemy, ponieważ, jak się okazuje, nasi podatnicy coraz szerzej korzystają z takich dosyć egzotycznych struktur podatkowych wyłącznie do tego, żeby swoje zobowiązania podatkowe w Polsce obniżyć

Będzie nowy podatek od aut służbowych wykorzystywanych prywatnie

domu, na działkę albo wywozi rodzinę na wakacje nad morze, też powinien zapłacić podatek dochodowy - od korzyści, jaką jest dla niego użycie takiego auta do celów prywatnych. Problem w tym, że ustalenie wartości tej korzyści jest dość skomplikowane. I na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, jak to zrobić

Plany Francuzów: Fabryka Michelin w Olsztynie jeszcze większa

prowadzonej działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony Michelin zatrudnił blisko pół tysiąca nowych pracowników. Teraz, jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza Olsztyn", spółka szykuje kolejną inwestycję. W grę wchodzi hala produkcyjna o powierzchni około 10 tys. metrów kwadratowych, która

Emocje, dupa i umowy śmieciowe

, która w Polsce jest opodatkowana jak wódka i jest główną przyczyną bezrobocia". Czytam i zastanawiam się, czemu swoją złość pracodawca wylewa na związkowca. "Jak zamierza Pan nas zmusić, żebyśmy zatrudniali ludzi, jak nas przy horrendalnych pozapłacowych kosztach pracy na to nie stać?"

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

ekonomista Plus Banku. - Można na przykład wprowadzić niższe składki dla młodych na etacie dokładnie na takiej samej zasadzie jak w przypadku startu własnej działalności gospodarczej - przez pierwsze dwa lata płaci się mniej. Ozusowanie nie wystarczy? Ozusowanie umów-zleceń planowane przez rząd nie wystarczy

Szybkie pożyczki na cenzurowanym. Gdzie są haczyki? [Pieniądze Ekstra]

praktyką jest też uzależnienie wysokości opłat windykacyjnych od okresu, jaki minął od terminu spłaty pożyczki. Im później, tym opłaty za dokładnie te same czynności windykacyjne robiły się wyższe. Jedna z prześwietlanych firm oprócz odsetek za zwłokę (16 proc. rocznie) żądała płacenia przez 60 dni 0,5

Sejm obniżył do 40 zł opłaty za interpretacje prawa

samowoli urzędniczej. Zgodnie z inną poprawkę opłatę za interpretację będzie można wnosić zarówno w gotówce, jak i przelewem z rachunku bankowego.Sejm zgodził się także, by przepisy regulujące podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne weszły w życie dopiero 31 marca 2009 r., a nie po 45

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

ustaje, a rolnik staje się przedsiębiorcą i płaci składki w ZUS. Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą gospodarczą nie jest jednak takie proste. Po pierwsze, aby zacząć dorabiać, trzeba wpierw przez minimum trzy lata prowadzić wyłącznie gospodarstwo rolne (lub w nim pracować jako domownik). Po

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

Słowacji poprawa na rynku pracy również zacznie się od 2015 r. Jedynie na Węgrzech bezrobotnych ma zacząć ubywać - podobnie jak w Polsce - już w tym roku.W ostatnich miesiącach spadek bezrobocia wynika głównie z uwolnienia dodatkowych środków z Funduszu Pracy. Urzędy pracy na walkę z bezrobociem dostały o

Wszystko na kredyt. Nowa normalność

czasie kryzysowej biedy jednakże ją pogłębiała. Dziś, w kryzysie powszechnym, który miał swój początek w sektorze bankowo-finansowym, niekwestionowanym narzędziem ożywienia gospodarczego stał się łatwy, czyli pożyczkowy lub z dodruku, pieniądz. Ten wpuszczony do obiegu ma pobudzać popyt jako dźwignię

Tanie linie coraz bardziej zagrażają narodowym przewoźnikom

konsolidacja linii lotniczych. - Jest jeszcze w Europie kilka linii, które mogą przedstawiać interesującą ofertę, jak np. Finnair - ocenia. - Proces skupowania jednych narodowych przewoźników przez innych na pewno będzie postępował do momentu, w którym przestanie się to opłacać.

Na co musisz zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o dotację z PUP

. Np. osoba składająca wniosek nie posiada żadnego doświadczenia, a jak wiadomo po zarejestrowaniu się w urzędzie jako osoba bezrobotna musi odczekać trzy miesiące, by móc starać się o dotację. Ten czas jednak można dobrze spożytkować, mianowicie warto skorzystać z proponowanych przez PUP staży &ndash

Kara śmierci na dzień dobry, czyli jak się robi biznes na Ukrainie

mają świadomość, na jak wielką skalę oszukuje się tam skarb państwa. Każdy jest podejrzany, nikomu nie wolno ufać. Poza tym mają do wypełnienia pewien narzucony przez władze plan i mają go wykonać - dorzuca Jerzy Krzanowski, wiceprezes firmy meblarskiej Nowy Styl produkującej na Ukrainie 5 mln krzeseł

Resort finansów chce wyciąć pożyczki chwilówki

firmy pożyczkowe, które nie zarabiają na odsetkach, mają wolną rękę w ustalaniu cen. Ministerstwo Finansów chce to ukrócić. Niedawno przedstawiło trzecią już wersję projektu. Pierwsza zakładała, że pożyczka nie może kosztować więcej niż 30 proc. pożyczonej kwoty bez względu na to, na jaki okres jest

PIT 2009: Ryczałt ewidencjonowany i PIT-28

ryczałtowcy do dziś ulgi na dzieci nie mają. Minister finansów tłumaczy, że ryczałt nie jest obowiązkowy i osoba, która uzna, że bardziej jej się opłaca ulga na dzieci, może wybrać dla swojej działalności gospodarczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.Inny minus ryczałtu to

Dureń garnizonowy, czyli jak uwalniać zasoby kultury

nieoszacowane zarówno ekonomicznie, jak i społecznie.Wydawałoby się, że Polska ma za sobą raz na zawsze regulowanie obszaru twórczości przez Państwo. To budzi główne zastrzeżenia środowisk twórczych - państwo ma stać się właścicielem lub współwłaścicielem dzieł artystycznych, decydować o różnych sposobach ich

PiS chce umorzenia zaległości matek wobec ZUS

2001 roku zlikwidowałam działalność gospodarczą, nie powiedziano mi, że zalegam z jakimkolwiek składkami" - powiedziała.Tymczasem - jak powiedziała - okazało się, że zalega ZUS-owi około 1800 zł plus odsetki - około 8 tys. zł. "Uważam, że moja sytuacja jest tragiczna, mam dwoje dzieci, nie

Gdzie w Polsce najłatwiej rozpocząć samodzielne życie? Ranking miast

Częstochowie, które w zestawieniu zarobków wypadły słabo, ale zajmują miejsca tuż za Radomiem jako miasta o najlepszej relacji przeciętnego wynagrodzenia do cen mieszkań. Dopiero za nimi uplasowały się Katowice, Płock i Gdańsk, w których zarabia się lepiej. A jak w tym porównaniu wypadły miasta, które uważa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje legalneW prawie polskim możemy znaleźć następujące definicje legalne działalności gospodarczej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczejArt. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Działalność regulowana

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa (definicja legalna zawarta w art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Definicję działalności regulowanej

Praca (działalność człowieka)

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego

Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2004 r

Transformacja gospodarcza

przedsiębiorstw państwowych zmiana sposobu regulowania gospodarki (likwidacja biurokracji). Transformacja gospodarcza jako element polityki gospodarczejJeśli rozpatrywać będziemy transformację gospodarczą jako element polityki gospodarczej to będziemy mówili o tym, jaka powinna być ta transformacja, wskazując

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.