jak sprawdzić ceny dzierżawy gruntów

Katarzyna Jaklewicz

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

Zostanie działkowcem w mieście jest trudne, bo większość ogródków przechodzi z rąk do rąk między członkami rodziny. Drożej, ale łatwiej będzie kupić albo zbudować domek letniskowy gdzieś za miastem.

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

Po wejściu do Unii Europejskiej ceny gruntów rolnych wręcz eksplodowały. Jak długo będzie pompowany balon cen?

Zbiórka na stoczniowe dźwigi. Tyle że nikt o niej nie wie

Prezydent Gdańska apeluje o wpłacanie darowizn na ratowanie stoczniowych dźwigów. Od połowy października na przeznaczone na ten cel konto wpłynęło... 10 zł. Działacze społeczni zarzucają miastu, że prowadzona zbiórka jest słabo rozpropagowana, a cele akcji zbyt ogólne. - Akcja ma sens, sam się w nią włączę, jeśli tylko miasto dokładnie określi jej cele - zapowiada Michał Szlaga, gdański fotograf.

Strefa i leasing obniżą podatki

transferem technologii, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, najmem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli, pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej pięć lat (trzy lata dla MŚP). Aby zobrazować, jak wygląda odzyskiwanie pieniędzy