jak otrzymać dotację zue

Przegląd informacji ze spółek

poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa", podało ZUE. Kruk otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w którym stwierdzono zaległość

Przegląd prasy

szkoleni będą pracownicy obsługi naziemnej lotnisk, podała spółka. Wart 9 mln zł projekt otrzymał 5,6 mln zł dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). --Asbis oczekuje, że realizacji prognozy zysku netto za bieżący rok w okolicy górnych widełek, czyli 6 mln USD, poinformował dyrektor Costas

Przegląd informacji ze spółek

Kształcenia i Doradztwa IKKU opracuje symulator, na którym szkoleni będą pracownicy obsługi naziemnej lotnisk, podała spółka. Wart 9 mln zł projekt otrzymał 5,6 mln zł dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Asbis oczekuje, że realizacji prognozy zysku netto za bieżący rok w okolicy górnych

Przegląd informacji ze spółek

) - zawarły umowę, na podstawie której powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW na terenie Elektrowni Opole, podały spółki. ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na "Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul

Przegląd informacji ze spółek

przy zastosowaniu gogli wirtualnych, podała spółka. Łączny budżet projektu wynosi 6,4mln zł, w tym 3 mln zł dotacji. ZUE jest zdeterminowane prowadzić z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) negocjacje w sprawie zwiększenia wynagrodzeń na kontraktach zawartych w latach 2016-2017, poinformowali

Przegląd informacji ze spółek

, a jego koszt to 38,39 mln zł, z czego 12 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Infoscan otrzymał rezygnację Tomasza Nowowiejskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu, podała spółka. Helios - z grupy Agora

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Oznacza to, że PKP PLK otrzymają ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych, podał zarządca infrastruktury kolejowej.   Pomorska SSE i Polpharma otworzyły Gdansk Life Sciences Center Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze MOL zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 50 mld HUF na wypłatę dywidendy za 2014 r., podała spółka. Mlekovita zawarła z Ministerstwem Gospodarki umowę, na mocy której otrzyma ponad 30 mln zł dotacji celowej na rozbudowę fabryki w Wysokiem Mazowieckiem, podał resort. Całość

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Asseco SEE zdecydują 30 III o wypłacie 0,48 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Feerum zdecydowali o emisji akcji serii F i G bez pp --mDM podniósł wycenę PGNiG do 7,25 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --MR: Cztery inwestycje drogowe otrzyma 217 mln zł dotacji UE --Sprzedaż detaliczna i

Przegląd prasy

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ostatnie miesiące to prawdziwy rollercoaster dla przedsiębiorców, którzy inwestują w kryptowaluty. Interpretacje dotyczące ich rozliczenia zmieniają się jak w kalejdoskopie

Przegląd prasy

analityków --Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 50 mld HUF na dywidendę za 2014 r --Mlekowita otrzyma ok. 30 mln zł dotacji na rozbudowę zakładu w Wysokiem Maz. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 294 tys. w USA --Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1039 tys. w marcu

Przegląd informacji ze spółek

(MG) umowę, na podstawie której resort udzieli wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz dofinansowania kosztów realizacji inwestycji w maksymalnej kwocie niemal 57,1 mln zł w latach 2017-2020, podało Forte. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła