jak odliczyć odsetki od kredytu

sprawdź też:

kredyt

ml

Załącznik PIT-D

Załącznik PIT-D

Załącznik PIT/D jest przeznaczony dla osób, które w zeznaniu podatkowym dokonują odliczeń z tytułu poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego (udzielonego w latach 2002-06), jak też od odsetek od kredytów lub pożyczek udzielonych na spłatę kredytu mieszkaniowego

Pity 2011: Ulga odsetkowa

Pozwala odliczyć od dochodu odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. Limit tej ulgi w 2011 r. ostro podskoczył w górę, aż do 325 990 zł.

Załącznik PIT-D

Załącznik PIT-D jest przeznaczony dla osób, które w zeznaniu podatkowym dokonują odliczeń z tytułu poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego (udzielonego w latach 2002-06), jak też od odsetek od kredytów lub pożyczek udzielonych na spłatę kredytu mieszkaniowego

PIT-y 2010: Ulga odsetkowa - odlicz spłacony kredyt

kredytu, która mieści się w limicie ulgi. Inaczej mówiąc, trzeba wtedy policzyć, jaki procent kredytu stanowi limit ulgi, i taką część odsetek odliczać od dochodu. Limity ulgi odsetkowej (odliczenie od dochodu) 2002-2007

Podatki: Ulga odsetkowa na kredyty sprzed 2007 roku

Rozliczając się z podatku dochodowego za 2008 rok, można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, ale tylko takiego, który został zaciągnięty w latach 2002-2006 - przypomina doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, Paweł Jabłonowski. Zwrócił uwagę, że wiele osób myśli, że

Ulga odsetkowa - Wniosek o wydanie zaświadczenia

Obejmuje się nim odsetki zapłacone od tej części kredytu, która odpowiada obowiązującemu w roku zakończenia inwestycji limitowi 70 m2. Dla inwestycji zakończonych w 2008 r. wynosi on 212.870 zł. Przy czym, aby odsetki mogły zostać odliczone, ich wysokość i terminy zapłaty

Które odsetki przytulić?

Które odsetki przytulić?

odsetkami (wynoszącymi 3700 zł) to 700 zł prowizji i 1430 zł ubezpieczenia. Od tego trzeba odliczyć ponad 700 zł "ulgi odsetkowej", więc faktycznie poniesiony koszt kredytu wyniesie 5085 zł. A to równowartość kredytu oprocentowanego na 14,5 proc. w skali roku. Mniej niż w BPH. Jak widać, w świecie

PIT 2015. Ulga odsetkowa, na rehabilitację i emeryturę

PIT 2015. Ulga odsetkowa, na rehabilitację i emeryturę

Wszystkie ulgi z tej grupy odpisujemy od dochodu. Ulga odsetkowa Można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu w wysokości do 325990 zł. Taki limit ulgi mają jednak tylko

PIT-y 2014: ulga odsetkowa, rehabilitacyjne i za oszczędzanie w IKZE

PIT-y 2014: ulga odsetkowa, rehabilitacyjne i za oszczędzanie w IKZE

Wszystkie ulgi z tej grupy odpisujemy od dochodu. Ulga odsetkowa za kredyt mieszkaniowy Można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu w wysokości do 325 990 zł. Taki limit

Pity 2012: Ulgi podatkowe jeszcze po staremu

Pity 2012: Ulgi podatkowe jeszcze po staremu

czy stowarzyszeń) działających w sferze pożytku publicznego i na cele kultu religijnego. Ulga na internet, także mobilny Można odliczyć do 760 zł na osobę. Odliczeniu podlegają udokumentowane wydatki na dostęp do sieci. Ulga odsetkowa Można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w

Wahań kursu franka nie odliczysz od podatku. Wyrok NSA

Wahań kursu franka nie odliczysz od podatku. Wyrok NSA

franka. W piątek wyrok ten uchylił Naczelny Sąd Administracyjny, do którego izba skarbowa złożyła skargę kasacyjną. NSA orzekł, że odsetki od kredytu na zakup mieszkania i różnice w kursie franka nie są kosztem podatkowym, bo nie mają bezpośredniego związku z kupnem mieszkania. Nie można więc odliczyć

Play z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Miliard zysku i 12 mln klientów

Play z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Miliard zysku i 12 mln klientów

samych użytkowników - 3,5 mld zł, co stanowi wzrost o 21 proc. rok do roku. Zysk EBIDTA (po odliczeniu kosztów, a przed m.in. podatkami i odsetkami z kredytów) wyniósł dokładnie 1,072 mld złotych. Sieć może pochwalić się również szybkim rozwojem internetu 4G LTE. - Jest już nim objęte 73 proc. populacji

W pierwszym półroczu strata górnictwa węgla kamiennego wyniosła 1,445 mld zł

W pierwszym półroczu strata górnictwa węgla kamiennego wyniosła 1,445 mld zł

Tzw. EBIT w górnictwie węgla kamiennego, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek, wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach br. minus 1,098 mld zł (rok wcześniej minus 834,3 mln zł). EBITDA, czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji, to

Wyższa ulga która zadowoli tylko niektórych

Chodzi o ulgę na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w latach 2002-06. Przez kilka lat limit tej ulgi jak zamurowany stał na poziomie 189 000 zł. Od 2008 r. zaczął szybko rosnąć i - jak właśnie ogłosiło Ministerstwo Finansów - w przyszłym roku sięgnie 325 990 zł. Podatnicy

Umiesz liczyć? Licz na siebie

Umiesz liczyć? Licz na siebie

Bo jeśli spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami, bank przejmie i spienięży nieruchomość, która jest zabezpieczeniem tego nietypowego kredytu. Spadkobiercy mogliby wówczas liczyć co najwyżej na nadwyżkę ze sprzedaży domu lub mieszkania. Z listów i telefonów od czytelników wiem, że wielu

Agora ze wzrostem przychodów i zyskiem netto po pierwszym kwartale

(zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) Grupy wzrósł do kwoty 25,9 mln zł. Wynik operacyjny na poziomie EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) poprawił się i wyniósł 2,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,3 mln zł. - W pierwszym kwartale 2015 r. udało

Rok 2016. Co czeka nasze portfele

Rok 2016. Co czeka nasze portfele

pożyczkę chwilówkę. Za trzy miesiące wchodzi w życie nowe prawo regulujące działalność firm pożyczkowych. Będzie taniej, bo ustawa wprowadza limit kosztu pożyczek. Dzisiaj ograniczone są tylko odsetki (czterokrotność stopy lombardowej NBP, aktualnie 10 proc. w skali roku), ale firmy pożyczkowe żyją głównie

Polskie banki tuczą się na prowizjach

Polskie banki tuczą się na prowizjach

okazję, by sobie dorobić. Ostatnio po kieszeni dostają np. klienci, którzy korzystają ze starej ulgi odsetkowej. Można było się na nią załapać w latach 2002-06, kupując mieszkanie na kredyt lub refinansując kredyt w innym banku. Dziś tacy kredytobiorcy mogą odliczyć od dochodu część odsetek. Kłopot w tym

Pity 2011: Ulgi podatkowe

mobilny. Można odliczyć do 760 zł na osobę. Odliczeniu podlegają udokumentowane wydatki na dostęp do sieci. - Ulga odsetkowa .Można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu w

PIT 2009: Ulga odsetkowa od kredytów ostro w górę

. Chodzi o zaległe odsetki od kredytów konsolidacyjnych i refinansowych, na których odliczenie fiskus nie zgadzał się przed zmianą przepisów. Pani C. powinna być zadowolona. Podobnie jak pozostali podatnicy spłacający kredyty mieszkaniowe objęte ulgą odsetkową. Dzięki nowym przepisom przestali być

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalona

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalona

nieruchomości. Spadkobiercy mogliby ją zatrzymać, ale pod warunkiem, że w ciągu roku spłacą kredyt wraz z odsetkami. W przeciwnym razie bank przejmie i spienięży nieruchomość, a spadkobiercy dostaną co najwyżej nadwyżkę ze sprzedaży. Kredyt bezpieczny Posłanka sprawozdawczyni komisji finansów publicznych

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

objętych ulgami. PIT/D to ulgi mieszkaniowe, przede wszystkim tzw. ulga odsetkowa - na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych. PIT/O to "zwykłe" ulgi - za darowizny czy za wydatki na dostęp do internetu (uwaga: w PIT/O jest wprawdzie ulga na dzieci, ale ryczałtowcy nie mogą jej wykorzystać

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

wydatki na internet mogą odpisywać osoby, które wcześniej tego nie robiły. Obecnie to ulga niejako dla rozpoczynających przygodę z internetem albo z podatkami. Limit odpisu to 760 zł na osobę. Odliczeniu podlegają udokumentowane wydatki na dostęp do sieci. Ulga odsetkowa. Można odliczyć odsetki od kredytu

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu w wysokości do 325 990 zł. Taki limit ulgi mają jednak tylko ci podatnicy, którzy zakończyli inwestycje w 2013 r. Czytaj także: Jak zostać właścicielem mieszkania: nowego

Niebezpieczne związki z Frankiem S. "Ja się poddaję. Nie będę przecież żył od raty do raty"

różnica - mówi pani Agnieszka. Na początku bank szacował, że razem z odsetkami pani Agnieszka będzie miała w sumie do spłaty 350 tys. zł. Po sześciu latach spłacania kredytu kobieta ma jeszcze do oddania 110 tys. franków. Gdyby dzisiaj chciała spłacić kredyt, musiałaby wyłożyć ok. 450 tys. zł. - To jest

Zarabiasz dwa razy z Meritum Bankiem. Ale ile? Policzmy

wkładasz na Bilokatę 20 tys. zł. Z 10 tys., które są oprocentowane na 5 proc., po kwartale dostajesz równe 100 zł odsetek (po odliczeniu podatku Belki). Potem, przez trzy kolejne kwartały, lokujesz te pieniądze już przy "normalnej" stawce 3 proc., i zarabiasz 180 zł. Drugie 10 tys. zł zarabia

Zrób sobie dodatkową emeryturę - w banku. Czy to się opłaca?

Bank BGŻ pod nazwą IKE-BGŻ. Aktualnie na tym koncie oszczędnościowym bank płaci 4 proc. odsetek. Ale w zależności od sytuacji na rynku, oprocentowanie może się zmieniać. Bank gwarantuje jednak odsetki minimalne. Nie mogą być niższe niż iloczyn WIBID 1M (średnie oprocentowanie depozytów na rynku

Jak nie wydać za dużo i mieć udane święta? Siedem prostych rad

, szybkich kredytów gotówkowych i pożyczek w firmach pozabankowych. Czasami bez wpadnięcia w długi świąt przeżyć się nie da (choć warto próbować). Chodzi o to, żeby ten dług był jak najmniejszy i żeby kartoteka jak najszybciej została "wyczyszczona". Żeby nie wydać na święta więcej pieniędzy, niż

Masz lokatę? Weź pod nią kredyt

się jednorazowo na koniec okresu kredytowania, a odsetki i prowizja pobierane są z góry w dniu wypłaty kredytu. W Millennium spłaca się go w klasyczny sposób, a więc w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych. W DB PBC dodatkowo można dostać pożyczkę pod aktywa w formie linii kredytowej, a więc

Inwestycje z leasingiem

niższy podatek. Co prawda tarcza podatkowa występuje również przy kredycie, ale leasing wydaje się być bardziej elastyczny. W leasingu wartość środka trwałego wlicza się do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast przy zaciągnięciu kredytu kosztem uzyskania przychodów są tylko odsetki oraz odpisy

Największy dłużnik z Gdańska

przypadało średnio 23 tys. zł miesięcznie. W 1999 roku większość akcji PRCiP resort skarbu sprzedał w przetargu publicznym za 17,9 mln zł. Nabywcą został Ryszard Jaros, biznesmen z Gdańska. Do dziś nie zapłacił całej należności na rzecz skarbu państwa, która wraz z odsetkami sięga kilkunastu milionów. Z

W I-III kw. 2015 r. górnictwo węgla kamiennego miało 1,674 mld zł straty

górnictwie węgla kamiennego, czyli zysk operacyjny - przed odliczeniem podatków i odsetek, wyniósł w pierwszych dziewięciu miesiącach br. minus 1370,6 mln zł (rok wcześniej minus 480 mln zł). EBITDA, czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji, to 665,9 mln zł (w ub

Pity 2012, czyli ostatnie takie zeznanie podatkowe

760 zł na osobę. Odliczeniu podlegają udokumentowane wydatki na dostęp do sieci. Ulga odsetkowa. Można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu w wysokości do 325 990 zł. Taki

Koniec ryczałtowego PIT za 2012 r.

ulgi mieszkaniowe, przede wszystkim tzw. ulga odsetkowa - na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych. PIT/O to "zwykłe" ulgi - za darowizny czy za wydatki na dostęp do internetu (uwaga: w PIT/O jest wprawdzie ulga na dzieci, ale ryczałtowcy nie mogą jej wykorzystać). Ryczałtowiec odlicza

Rozliczenie roczne - jak obciąć sobie podatek

krwiodawstwa) o przyjęciu krwi. Ulga odsetkowa Pozwala odliczyć od dochodu odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. Limit tej ulgi w 2011 r. ostro podskoczył w górę, aż do 325 990 zł. Niestety, jednak z limitu ulgi za 2011 r. mogą korzystać jedynie ci podatnicy, którzy zakończyli

Dziś koniec ryczałtowego PIT-owania za 2011 r.

. PIT/D to ulgi mieszkaniowe, przede wszystkim tzw. ulga odsetkowa - na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych. PIT/O to zwykłe ulgi - za darowizny czy za wydatki na dostęp do internetu. Ale uwaga. W PIT/O jest wprawdzie miejsce na odliczenie ulgi na dzieci, ale ryczałtowcy nie mogą jej wykorzystać

Odwrócona hipoteka nie poróżniła posłów

. zł. Gdyby regularnie podbierał on co miesiąc 700 zł, źródło gotówki wyschnie po ok. 14 latach. Jeśli pożyje kolejnych kilkanaście lat, a nieruchomość nie zyska wiele na wartości, spadkobiercy dostaną figę z makiem. Bank przez ten czas nalicza bowiem odsetki. Alternatywa kusząca, ale... Seniorzy już

Ostatnie chwile ostatniej ulgi mieszkaniowej

najważniejszych decyzji podatkowych PiS po roku rządzenia jest zniesienie ostatniej ulgi mieszkaniowej - ulgi odsetkowej. Los ulgi, dzięki której podatnik może odliczyć od dochodu odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup bądź budowę domu czy mieszkania, ważył się przez kilka miesięcy. W połowie listopada decyzję

PIT 2008: Ulga odsetkowa, darowizny i ulgi na internet

Ulga odsetkowa także na kredyty refinansowe W zeznaniach rocznych podatnicy mogą odliczyć sobie od dochodu spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu mieszkaniowego w wysokości 212870 zł (dotąd ten limit wynosił 189000 zł). Jeśli kredyt jest wyższy, odliczają odsetki przypadające proporcjonalnie na

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

sp. z o.o., High Pressure Energy - z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód 60 tys. zł. Dochody z tytułu zatrudnienia 24 tys. zł brutto z tytułu umowy o pracę3,1 tys. zł dochodu za obrót papierami wartościowymi22,1 tys. zł za odsetki z tytułu udzielanych pożyczek. Składniki

Jak rozliczyć PIT 2012

. Odliczeniu podlegają udokumentowane wydatki na dostęp do sieci. Ulga odsetkowa. Można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu w wysokości do 279 160 zł (spadek limitu w porównaniu z

Jakie wydatki przedsiębiorca może wrzucić w koszty?

przychodów można zaliczyć jedynie odsetki zapłacone od takich kredytów lub pożyczek, natomiast samego kapitału już nie. Potrzebna pisemna interpretacja przepisów Media ostatnio obiegła historia Ryszarda Florka, prezesa firmy FAKRO, który po nałożeniu przez Rosję embarga na eksport polskich jabłek postanowił

Ile to kosztuje: kredyt w firmie pożyczkowej

oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Wszyscy pożyczkodawcy - banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, a nawet lombardy - nie mogą pożyczać na więcej niż 19 proc. w skali roku. Wiąże to ręce bankom, ale nie firmom pożyczkowym, które na samych odsetkach zarabiają niewiele. Żyją

Zakupy na raty w internecie. Poradnik

? Sprzedawca dostaje pieniądze od Alior Sync, a my potem co miesiąc spłacamy raty w Alior Sync, już bez pośrednictwa PayU - zupełnie jak w przypadku tradycyjnego kredytu branego w zwykłym sklepie. Czy warto? Paweł Lipiec, specjalista od e-commerce w Grupie ANG, uważa, że tak: - Z punkt widzenia konsumenta

Mniej oddamy fiskusowi

wypłaty, etc. Dużą popularnością cieszyła się tzw. ulga odsetkowa, czyli odliczenie odsetek od kredytu na mieszkanie. - Nic dziwnego. Co prawda dotyczyła tylko mieszkań i domów z rynku pierwotnego, za to była łatwa do uzyskania - wystarczy mieć dokument poświadczający wzięcie kredytu i zakup mieszkania

Dopłata do mieszkania lub domu

dopłata wyniesie nie 10 proc., ale 12,5 proc. ceny mieszkania. Taki system dopłat ma promować kupowanie mieszkań w jak najniższej cenie. Mniejszy kredyt i odsetki Beneficjent "MdM" może liczyć na lepszą ofertę kredytową, bo państwo zafunduje mu wkład własny. To ważne, bo - zgodnie z zaleceniem

Korekta błędnej deklaracji VAT

skuteczną korektę deklaracji VAT wraz z uzasadnieniem przyczyn jej złożenia oraz wpłacą powstałą zaległość, mogą liczyć na niższe odsetki od tej zaległości. Jak wynika z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego

Czy kupno mieszkania na wynajem naprawdę się opłaca? [SPRAWDZAMY]

obniżyć podatek lekko licząc o kilkaset złotych. Kupują za gotówkę Wygląda na to, że rośnie popularność inwestowania w mieszkania na wynajem. Może o tym świadczyć wysoki odsetek transakcji gotówkowych. - Coraz niżej oprocentowane depozyty bankowe sprawiają, że nawet najwięksi zwolennicy takiego

Ostatni dzwonek na ulgę w PIT. Zaoszczędź tysiące złotych

870 zł, wcześniej przez wiele lat 189 000 zł). Jeśli kredyt jest wyższy, odliczają odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi. Inaczej mówiąc, trzeba wtedy policzyć, jaki procent kredytu stanowi limit ulgi i taką część odsetek odliczać od dochodu. Jeśli

Cena za bankowy przekręt. Lepsze dolary niż wyroki?

udzielił kredytów hipotecznych na 460 mld dolarów, jak dotąd zobowiązał się wypłacić ofiarom 26 mld dolarów. W tę sumę wliczona jest już ugoda, którą JP Morgan zawarł w listopadzie ubiegłego roku z rządem USA - wyłożył 13 mld dolarów, a w zamian za to prokuratura postanowiła nie wszczynać śledztwa w

Szczurek: budżet państwa to najważniejsze zadanie na 2015 r.

, podobnie jak ma to miejsce w obrocie celnym już dziś; szybsze zwroty VAT, może niższe odsetki przy korektach błędów. Ta lista jest otwarta (...) i będzie zwiększana w miarę upływu czasu" - powiedział. Szczurek mówił również o wprowadzeniu możliwości regulowania podatków w urzędzie skarbowym kartą

Szczurek: budżet państwa to najważniejsze zadanie na 2015 r.

obowiązki. "Taki podatnik będzie miał szereg przywilejów, podobnie jak ma to miejsce w obrocie celnym już dziś; szybsze zwroty VAT, może niższe odsetki przy korektach błędów. Ta lista jest otwarta (...) i będzie zwiększana w miarę upływu czasu" - powiedział. Szczurek mówił również o wprowadzeniu

Jak wygrać z inflacją? Wybierz właściwą strategię oszczędzania

. Banki to koncesjonowani pośrednicy finansowi. Pożyczają pieniądze od jednych i udzielają kredytów innym. Po drodze zarabiają na różnicy w odsetkach. Im mniejszy jest popyt na kredyty, tym mniej banki potrzebują pieniędzy na lokatach. To powoduje, że zmiany stóp procentowych NBP oraz WIBOR przeważnie nie

Problemy ze spłatą długów seniora [PORADNIK]

wezwanie do zapłaty 74 tys. zł, w tym 17 tys. zł odsetek od pożyczki, którą przed laty zaciągnął w banku jej brat. Mężczyzna zmarł bezpotomnie, więc spadek po nim trafił do siostry. A że to góra długów, nikt nie wiedział, bo rodzeństwo od lat nie utrzymywało kontaktów. Siostra nie odrzuciła spadku ani też

Jak bezpiecznie "odwrócić hipotekę" [PORADNIK]

spadkobiercy nie zwrócą kredytu wraz z odsetkami. Otóż będą mieli na to rok. Jeśli w tym czasie zwrócą bankowi jego pieniądze, to zachowają nieruchomość. Można sobie wyobrazić sytuację, w której samotny emeryt umiera np. po kilku miesiącach od zawarcia umowy kredytowej. W tym czasie bank wypłacił mu niewielką

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

powyżej 200 zł i niepłacone od co najmniej dwóch miesięcy. Krajowy Rejestr Długów podaje z kolei, że zmienia się struktura wiekowa dłużników. Zmniejsza się odsetek najmłodszych, do 25. roku życia, a zwiększa się grupa najstarszych, liczących więcej niż 65 lat. Na początku 2011 roku dłużnicy do 25. roku

Przedsiębiorca zaliczy w koszty żywność podarowaną organizacjom

zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zliberalizowane zostały zasady tzw. ulgi odsetkowej. Pozwala ona na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania. Nowelizacja przewiduje, że ulga obejmie także kredyty

Pity 2012: Ostatni taki PIT

osobę. Odliczeniu podlegają udokumentowane wydatki na dostęp do sieci. Ulga odsetkowa Można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu w wysokości do 279 160 zł (spadek limitu w

Budowa lub remont bez pośpiechu. Ulga nie zniknie?

;Rodzina na swoim" - w ramach którego budżet państwa dopłaca przez osiem lat mniej więcej połowę odsetek od kredytu na zakup zarówno nowego, jak i używanego mieszkania bądź domu. Dodajmy, że nowy program zakłada dopłatę wyłącznie do nowych mieszkań. Przy czym budżet ma dawać pieniądze na starcie

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu w wysokości do 325990 zł. Taki limit ulgi mają jednak tylko ci podatnicy, którzy zakończyli inwestycje w 2011 r. Do inwestycji zakończonych

Czas na PIT-y 2010. Co się zmieniło, jak zapłacić mniej?

, i już. A także udokumentowane wydatki na dostęp do sieci w kafejkach internetowych. To kolejny wielki przełom w naszych rozliczeniach. Ulga odsetkowa. Można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-06. Limit tej ulgi w 2010 r. ostro podskoczył w górę. W zeznaniach za

Kredyt hipoteczny lub dożywotnia renta do wyboru [PORADNIK]

przez cały czas naliczał odsetki. Uwaga! Jeżeli po zawarciu umowy z bankiem senior trafi szóstkę w lotto lub gdy rodzina zdecyduje się mu pomagać, będzie on mógł spłacić kredyt. Bank nie weźmie wówczas ani złotówki z tytułu karnej prowizji. Bez ochrony państwa Wspomnieliśmy o zagrożeniach, które czyhają

Domy maklerskie punktują zarząd giełdy. "Ostrzegaliśmy"

mają kłopoty z dostępem do kredytu bankowego. Teraz powinniśmy postawić na trzeci filar. Chodzi o agresywny system ulg podatkowych dla oszczędzających na swoją przyszłość, tak jak w USA. A także stworzyć system zachęt podatkowych dla inwestorów indywidualnych. OFE nie mogą przecież inwestować w start

Senat za rozszerzeniem ulgi mieszkaniowej

podatników. Modyfikuje zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zliberalizowane zostały zasady tzw. ulgi odsetkowej. Pozwala ona na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania. Nowelizacja przewiduje, że ulga obejmie

Czy lokata to dzisiaj dobra inwestycja?

wszelką cenę będą chciały ściągnąć od klientów jak najwięcej oszczędności. Co oferują dziś banki? Trzeba jednak uważać, bo wysokie oprocentowanie, jakie dzisiaj proponują banki, tylko pozornie może być atrakcyjne. Nie bez przyczyny wyższe odsetki ING zaproponował na lokacie rocznej, a Meritum na

PIT-y 2010: Słowniczek terminów podatkowych

, jak też gdy robi to za pośrednictwem np. funduszy inwestycyjnych. Stawka podatku to 19 proc. Dochodem kapitałowym są też odsetki od oszczędności zgromadzonych w bankach. Koszty - to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. Składają się na nie m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Osoby

Gdy emerytura zbyt niska

klientowi. Dopiero po jego śmierci przejmuje nieruchomość, o ile spadkobiercy nie zwrócą kredytu wraz z odsetkami. - I co z tą ustawą? Jak długo jeszcze mamy czekać? - niemal każdego tygodnia dostajemy takie pytania. Na nic się zdaje tłumaczenie, że korzystniej jest zamienić mieszkanie na mniejsze, tańsze w

Gdy senior tonie w długach

, zobowiązując się do określonego planu spłaty zadłużenia. Zadłużenie jest zazwyczaj rozkładane na raty, termin spłaty wydłużony, czasami darowana jest część albo całość odsetek. A co, jeśli nie ma się w ogóle pieniędzy? Jeśli komornik zobaczy, że dłużnik nie ma z czego spłacać długów, postępowanie umorzy

Wynajmujesz mieszkanie lub dom? Pamiętaj, żeby rozliczyć się z fiskusem

skomplikowane, jakie jest więc ryzyko popełnienia błędów i narażenia się na kłopoty w razie ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego. Rozliczenia PIT 2014-2015 w serwisie wyborcza.biz.Sprawdź, jak rozliczyć PIT, odliczyć 1 procent podatku, przeliczyć podatek dochodowy. Pobierz darmowy program do

Karty kredytowe pod lupą banków

czterech lat liczba kart kredytowych w naszych portfelach się niemal podwoiła - dziś mamy ich 11 mln. Dla banków karty były żyłą złota - z prowizji i odsetek od kredytów bankowcy czerpali setki milionów złotych zysków. Dziś to się zmieniło. Odkąd zaczęło rosnąć bezrobocie, karciany boom odbija się bankom

Rewolucja PIT 2009

części osób spłacających kredyty mieszkaniowe. Ulga odsetkowa pozwala im odliczyć od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. W 2009 r. limit tej ulgi podskoczył o przeszło 30 tys. zł! Zamiast jak w 2008 r. 212 870 zł wynosi teraz 243 460 zł. Oznacza to, że w czasie rozliczenia

Ostatni dzień na ryczałt za 2008 r.

wszystkim tzw. ulga odsetkowa - na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych. PIT/O to "zwykłe" ulgi - za darowizny czy za wydatki na dostęp do internetu. W PIT/O jest też wprawdzie ulga na dzieci, ale tej ulgi ryczałtowcy nie mogą wykorzystać. Mogą za to przekazać 1 proc. swojego rocznego podatku

Od 2009 r. nie będzie ulgi meldunkowej

one do licznych sporów z urzędami skarbowymi, które błędnie interpretują przepisy" - mówi Galejczuk. Jego zdaniem korzystna dla podatników będzie także zmiana przepisów dotycząca ulgi odsetkowej. Pozwala ona na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania

Czarna lista dłużników. Emerycie, sprawdź jak jej uniknąć

bardziej szkodzą niż pomagają. Przykładowo, ddy Kowalski dogada się z bankiem i spłaci główny kapitał kredytu, bank umarza mu odsetki. Tylko że urząd skarbowy nakazuje bankowi automatycznie wystawić Kowalskiemu... PIT-8, w którym Kowalski musi zapłacić podatek od umorzonych odsetek... Ministerstwo

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

też upewnić, czy renta podlega waloryzacji o wskaźnik inflacyjny GUS. ...a na jaki kredyt Kredytów z odwróconą hipoteką jeszcze na rynku nie ma, więc musimy posłużyć się symulacjami, które na zlecenie Ministerstwa Finansów przygotowali eksperci Związku Banków Polskich. Wzięli oni pod uwagę wiek, płeć

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

; - jednym z najważniejszych sposobów finansowania działalności firmy są kredyty i pożyczki. I o ile przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od takich kredytów czy pożyczek, o tyle oczywiście spłaconego kapitału tam już wrzucić nie może. Kosztem nie są też odsetki

Polna woła o pomoc. Problemy mieszkańców z hutniczej spółdzielni

miasta i urzędnicy o tym nie wiedzieli? - dziwią się mieszkańcy. - Utopiliśmy tu duże pieniądze, bo wpłacaliśmy za całość mieszkania według cen rynkowych, jakie były w Ostrowcu. Każdy dokonywał odliczeń od podatku, rezygnacja oznaczałaby konieczność zwrotu z dużymi odsetkami. A pieniądze ze spółdzielni

PIT-y 2010: Koszty działalności gospodarczej

, wydatków tych nie zaliczy do kosztów uzyskania; - jednym z najważniejszych sposobów finansowania działalności firmy są kredyty i pożyczki. I o ile przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od takich kredytów czy pożyczek, o tyle oczywiście spłaconego kapitału tam już

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

odliczanych od dochodu ulg mieszkaniowych z formularza PIT/D, m.in. odsetek od kredytów na dom lub mieszkanie. Potem ustalany jest dochód po odliczeniach. W przypadku małżonków - wspólny dochód, już bez podziału na podatnika i małżonka. Obliczenie podatku - część E formularza Za chwilę ów dochód po

Podatki: najwięcej zaoszczędzą najlepiej wynagradzani

przynajmniej rok. Nowa ulga ma objąć dochody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli w ciągu dwóch lat zostaną one przeznaczone m.in. na zakup mieszkania, budynku mieszkalnego czy gruntu budowlanego. Nowelizacja liberalizuje zasady tzw. ulgi odsetkowej, która pozwala na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

odpis odliczanych od dochodu ulg mieszkaniowych z formularza PIT/D, m.in. odsetek od kredytów na dom lub mieszkanie. Potem ustalany jest dochód po odliczeniach. W przypadku małżonków - wspólny dochód, już bez podziału na podatnika i małżonka. Obliczenie podatku - część E. formularza Za chwilę ów dochód

Słowniczek podatkowy

też gdy robi to za pośrednictwem np. funduszy inwestycyjnych. Stawka podatku to 19 proc. Dochodem kapitałowym są też odsetki od oszczędności zgromadzonych w bankach Koszty - to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. Składają się na nie m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Osoby

Co nowego czeka nas w rozliczeniach rocznych?

, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na wymienione cele mieszkaniowe.Chcąc skorzystać z ulgi

Odc. 11: SKOK Stefczyka: tani ananas tylko dla wybrańców

klienci, którzy spełnią mnóstwo warunków. Przede wszystkim trzeba być długoletnim członkiem SKOK Stefczyka oraz mieć już na koncie dobrze spłacone pożyczki w tej kasie. Po drugie pożyczkę na 7,75 proc. można dostać najwyżej na rok. Pożyczając pieniądze na dłużej trzeba zapłacić już wyższe odsetki - nawet

PIT 2009: Koszty działalności gospodarczej

, wydatków tych nie zaliczy do kosztów uzyskania. Jednym z najważniejszych sposobów finansowania działalności firmy są kredyty i pożyczki. I o ile przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od takich kredytów czy pożyczek, o tyle oczywiście spłaconego kapitału tam już

Zaplanuj sobie podatki

. Załatwienie kredytu może trochę potrwać - warto się więc do tego zawczasu przygotować. Warto też wiedzieć co nieco o samej uldze. Przede wszystkim więc trzeba wiedzieć, że ulga nie obejmuje rynku wtórnego. Dzięki niej można odliczyć od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu na zakup nowego domu lub

Jak zachęcić do dłuższej pracy?

odwrotnie. Bezrobocie w grupie osób w wieku 55-59 lat w ostatnim dziesięcioleciu zmalało. Jak podaje Eurostat, w 2000 r. w Polsce pracowało niecałe 38 proc. ludzi w tym wieku. Dziesięć lat później ich odsetek wzrósł do ponad 45 proc. Również eksperci uspokajają. - Za dziesięć lat powojenny wyż demograficzny

Wykup mieszkań spółdzielczych

niektórych przypadkach niemałe kwoty. Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych wprowadziła jednak system umorzeń. Przede wszystkim państwo pomaga lokatorom w spłacie kredytu, wykupując od banku niespłacone przez nich odsetki. Teoretycznie budżetowe odsetki trzeba będzie kiedyś

Wynajem mieszkań 2014

gdyby to odkrył, musiałbyś zapłacić nie tylko zaległy podatek i odsetki od niego, ale również karę - w zależności od wysokości ukrytego podatku od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Skala korzyści... Opodatkowanie dochodu z wynajmu na zasadach ogólnych ma jeden niezaprzeczalny plus - od

Skąd pieniądze na starość? Z nieruchomości!

ile spadkobiercy nie zwrócą kredytu wraz z odsetkami. Przed miesiącem Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad założeniami do tej ustawy . Jednak wśród zainteresowanych jego pomysły budzą mieszane uczucia. Dlatego rzecznik praw obywatelskich i wojewoda małopolski podjęli się oceny proponowanych

Tajemnice ręcznych PIT-ów

zdecydował się więc drastycznie zredukować liczbę rubryk przeznaczonych na ich odpisy. W nowym PIT/D została jeszcze ulga tzw. odsetkowa na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz ulga remontowa. Z ich odliczeniem nie powinno być już większych problemów. Ulgę odsetkową odpisujemy od dochodu - w części

Zamiana mieszkania - sposób na podreperowanie budżetu?

mieszkaniowego. Odsetki z lokaty także są dochodem. Gdyby komuś przyszło do głowy zataić to dodatkowe źródło dochodów we wniosku o dodatek mieszkaniowy, musi się liczyć z bardzo przykrymi konsekwencjami. Jeśli bowiem urzędnicy zrobią tzw. wywiad środowiskowy, a oszustwo się wyda, wtedy trzeba będzie oddać

Koszt na wagę mniejszego podatku

z najważniejszych sposobów finansowania działalności firmy są kredyty i pożyczki. I o ile przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od takich kredytów czy pożyczek, to oczywiście spłaconego kapitału tam już wrzucić nie może. Rozliczanie straty podatkowej To także

Jak pani Kasia emeryturę zwiększała

mamy dostęp do pieniędzy, bez ryzyka, że nie otrzymamy całości obiecanych odsetek, jeśli postanowimy wypłacić pieniądze przed terminem, jak to jest w przypadku tradycyjnych lokat. Można się też zainteresować obligacjami skarbowymi, w pani przypadku - dziesięcioletnimi o nazwie EDO. Ich oprocentowanie

Pity 2011: Po co są i o co z nimi chodzi

wydatki na dostęp do internetu i za darowizny - załącznik PIT/O; - odpisuje wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego - PIT/D; - po godzinach prowadzi małą firmę, z której zyski opodatkowuje liniowo - PIT-36L; - dodatkowo sprzedała trochę akcji na giełdzie - PIT-38; - no i sprzedała mieszkanie

Podatki 2008: Zmiany, dzięki którym zapłacimy mniej

limit ulgi na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych. Podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu mieszkaniowego (lub jego części) w wysokości 212 870 zł. Dotąd ten limit wynosił 189 000 zł. I nie chciał drgnąć ani trochę mimo galopujących cen mieszkań. A

Mieszkanie dla rodziny

państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych wprowadziła jednak system umorzeń. Przede wszystkim państwo pomaga lokatorom w spłacie kredytu, wykupując od banku niespłacone przez nich odsetki. Teoretycznie trzeba będzie kiedyś je spłacić. Ale w praktyce większość tych kwot ulegnie umorzeniu. Tym

Akcjonariat obywatelski: Jaka marchewka dla drobnych inwestorów

publicznej. Na debiucie PZU można było zarobić 12 proc., czyli z grubsza tyle, ile wyniosłyby odsetki za trzymanie przez dwa-trzy lata obligacji skarbowych lub oszczędzanie na lokacie bankowej. Po ofercie PZU iTauronu liczba rachunków inwestycyjnych w Polsce zbliżyła się do rekordowego w historii poziomu 1,3

Ile uzbierasz samodzielnie na prywatną emeryturę

też są inwestycją bezpieczną (gwarantuje je państwo), a odsetki z nich porównywalne do tych z lokat. po fundusze Kolejnym sposobem zbierania na dodatkową emeryturę są fundusze inwestycyjne. Tak jak na kontach oszczędnościowych można do nich dopłacać w dowolnym momencie, czyli - w języku fachowym

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

dopłatę do kredytu, która wynosi mniej więcej połowę odsetek przez osiem lat jego spłaty, trzeba spełnić kilka ustawowych warunków. Jednym z nich jest cena metra kwadratowego, której kupującemu nie wolno przekroczyć. Sęk w tym, że uchwalona przez Sejm w ubiegłym roku ustawa modyfikująca ten program

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery