jak obliczyć podatek od podstawy

sprawdź też:

podatki

Marek Okniński

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji wskazanej w ofercie stawki podatku VAT, jest on zobowiązany przyjąć ofertę bez względu na wysokość zastosowanych do obliczenia ceny oferty stawki VAT - wskazana teza wynika z wyroku KIO sygn. akt: KIO/UZP 203.219/09).

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- spoczywa obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił interpretację wskazując, że skoro podstawą nabycia prawa jest dziedziczenie, to nabycie

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- spoczywa obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił interpretację wskazując, że skoro podstawą nabycia prawa jest dziedziczenie, to nabycie

PIT-y 2014: Progi podatkowe w nadal w zamrażarce

PIT-y 2014: Progi podatkowe w nadal w zamrażarce

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad Do 85528 18 proc

POHiD: Proponowane przez MF zmiany w podatku od handlu są jedynie kosmetyczne

%. W ocenie organizacji, zaproponowane progi 0,7%, 1,3% i specjalny próg weekendowy 1,9% spowodują niemal dwukrotne powiększenie przychodu podatkowego, o czym POHiD informował w analizach. "W takich okolicznościach uważamy, że planowany podatek od handlu detalicznego powinien móc obniżać podstawę

PO mydli nam oczy? "Kto tak uważa, sypałby pieniędzmi wszędzie i wszystkim. Nasze wyliczenia są jasne"

PO mydli nam oczy? "Kto tak uważa, sypałby pieniędzmi wszędzie i wszystkim. Nasze wyliczenia są jasne"

krajowej roczne obciążenie spadnie o blisko 3 tys. zł. Pojawiają się zarzuty, że są to liczby wzięte z sufitu. - Zapewniam, że są to rzetelne obliczenia przeprowadzone z najwyższą starannością na podstawie danych z rozliczenia deklaracji podatkowych PIT. Jak zawsze do obliczeń stosujemy najbardziej

Wypełnianie deklaracji PIT

mogą wymagać skorygowania PIT-a czy złożenia wyjaśnień w urzędzie. Rozliczenia PIT 2014-2015 w serwisie wyborcza.biz.Sprawdź, jak rozliczyć PIT, odliczyć 1 procent podatku, przeliczyć podatek dochodowy. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT 2014 Kwota wolna od podatku 2014 Jeśli w roku podatkowym

CenEA: 6529 zł kwoty wolnej od podatku to koszt 14,8 mld zł rocznie

Z kolei podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł - zgodnie z obliczeniami CenEA - kosztowałoby budżet 21,2 mld zł rocznie. "Na podstawie minimum egzystencji dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 544,09 zł miesięcznie, zgodnie z wyrokiem TK roczne dochody zwolnione z obowiązku zapłaty

Niektórzy emeryci zapłacą wyższy podatek. Przez złą decyzję resortu pracy

Niektórzy emeryci zapłacą wyższy podatek. Przez złą decyzję resortu pracy

: "W przypadku przekroczenia przez podatnika podstawy obliczenia podatku w wysokości 85 528 zł podatek od nadwyżki ponad tę kwotę oblicza się według wyższej, 32-procentowej stawki. Zasada ta ma również zastosowanie do dochodów emerytów, którzy w związku z otrzymaniem w roku podatkowym skumulowanego

Koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową będzie można odliczyć od podatku

Chodzi o ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Zmiany w ustawie o PITW myśl znowelizowanych przepisów podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku koszty

Laffer: Wszystkie podatki są złe dla gospodarki. Powiało reaganomiką?

. Stopa jednego i drugiego wynosiłaby ok. 11,8 proc. i według obliczeń zespołu Laffera wpływy z nich wystarczyłyby na pokrycie wydatków budżetu federalnego. Dla wielu zamożnych Amerykanów oznaczałoby to podniesienie płaconych przez nich podatków. Rzecz bowiem w tym, że nie mogliby odejmować od podstawy

Starbucks i Fiat muszą zapłacić zaległy podatek. Miliony euro

Starbucks i Fiat muszą zapłacić zaległy podatek. Miliony euro

osiągnęli mistrzostwo w zmniejszaniu podatków m.in. poprzez przenoszenie (na papierze) podstawy podatku CIT do krajów kuszących je cichym obniżeniem rzeczywistej stawki i w ten sposób podbierających wpływy podatkowe innym państwom w UE. Wierzchołek góry lodowej - Trzeba fundamentalnej zmiany w filozofii

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podlegała oferta wykonawcy w przypadku, gdy obliczył on cenę w ofercie wg stawki podatku VAT innej niż określona przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kiedy błąd potraktować jako omyłkę

DM NWAI: Podatek dotknie 4 firmy pożyczkowe, łączny koszt ok. 15 mln zł

), przy czym podstawą opodatkowania jest nadwyżka aktywów powyżej 200 mln zł dla całej grupy kapitałowej. Podatek będzie obowiązywał od lutego 2016 r. "Z naszych obliczeń wynika, że nowym podatkiem objęte zostaną tylko cztery podmioty. Łączne obciążenie fiskalne, obliczone na podstawie sprawozdań

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie stanowi błędu w obliczeniu ceny, a zamawiający i KIO nie są organami uprawnionymi do badania prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT, a zatem nie mają podstaw do ustalania właściwej stawki podatku VAT tj. do jej poprawy w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

jest podstawowym elementem konstrukcyjnym podatku od wartości dodanej, tak jak przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania i stawka podatku.Następnie Sąd argumentował, że w Rzeczypospolitej Polskiej wspólny, zharmonizowany podatek od towarów i usług został wprowadzony i jest stosowany na podstawie

Sejm odrzucił projekt dot. podniesienia kwoty wolnej od podatku

.). Od wysokości zobowiązania podatkowego obliczonego jako 18 proc. podstawy opodatkowania należałoby więc odjąć nie tak jak dzisiaj 556,02 zł, ale 1125, 60 zł (12 x 521,11 zł x 0,18). "Aby zapewnić podatnikom możliwie najszerszy dostęp do informacji o wysokości ich zobowiązania (...) zastrzeżono

Będzie ryczałt za prywatne użytkowanie służbowego samochodu

Będzie ryczałt za prywatne użytkowanie służbowego samochodu

. dojeżdża do pracy, firma powinna zwiększyć przychód z tytułu takiego nieodpłatnego świadczenia. A jego wysokość należy obliczyć na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Szkopuł w tym, że te przepisy - przygotowane w 1991 r. przez rząd premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego - są mało precyzyjne. Bo zgodnie z

Wiceminister finansów: program PO to dobra inwestycja, na którą nas stać

inteligentny. Bowiem za koszt 10 mld zł oferuje bardzo duże korzyści, dla tych podatników, którzy ich najbardziej potrzebują" - podkreślił Radziwiłł. Jak tłumaczył, nowy podatek będzie bardzo prosty do obliczenia, jedynie na podstawie dwóch parametrów. "Po pierwsze na podstawie dochodów rodziny, po

Wiceminister finansów: program PO to dobra inwestycja, na którą nas stać

inteligentny. Bowiem za koszt 10 mld zł oferuje bardzo duże korzyści, dla tych podatników, którzy ich najbardziej potrzebują" - podkreślił Radziwiłł. Jak tłumaczył, nowy podatek będzie bardzo prosty do obliczenia, jedynie na podstawie dwóch parametrów. "Po pierwsze na podstawie dochodów rodziny, po

Oczekiwana rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem wzrosła do 4,77%

największych ośrodkach miejskich. Obliczenia uwzględniają fakt, że nie przez cały czas mieszkanie będzie wynajęte, a także podatek oraz koszty związane z opłatami dla wspólnoty lub spółdzielni. (ISBnews)  

Coraz więcej osób z częściową emeryturą

się poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o emeryturę częściową w dniu przejścia na tę emeryturę. Później będzie mniej pieniędzy ZUS przypomina, że o emeryturę może się ubiegać zarówno osoba, która nie osiąga żadnych przychodów, bo nie

Luka w CIT straszy. Jak z nią walczyć?

kwoty już po optymalizacji, czyli uwzględniające jej efekty - mówi Mateusz Walewski. Jego zdaniem można próbować szacować lukę na podstawie odniesienia dochodów budżetu z CIT w PKB. Albo porównując wpływy z tego podatku w ciągu kilku lat. - Nam na tej podstawie wychodzi, że luka w CIT mogła wzrosnąć w

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

przeznaczają więc z tego 2312 zł miesięcznie, czyli rocznie 27 744 zł. Na szczęście część tych pieniędzy wraca. Najpierw od podstawy opodatkowania odliczyć można zapłacone składki na ZUS - wróci ok. 2300 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie zyskają kolejne 556 zł. Podatek zmniejszą natomiast o część

Ustawa podpisana. Od 2015 roku ryczałt za służbowe auto

zwiększyć przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jego wysokość należy obliczyć na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Jednak te przepisy są mało precyzyjne. Bo warunki korzystania ze służbowych aut w prywatnych celach pracodawca ma ustalać na własną rękę. W efekcie z jednej strony zdarzają się

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 6, art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

sektorze przedsiębiorstw w latach 2004-15 o 60 proc. Mimo tego Marek Belka mówi: "Statystyki nie kłamią. Udział płac w PKB jest niski i dalej spada". Ja to sprawdziłem. Z moich obliczeń na podstawie danych Eurostatu wynika, że ten udział w ostatniej dekadzie był stabilny. Przekraczał 40 proc

Sejm: Innowacyjne firmy skorzystają z ulgi podatkowej

Nowela wprowadza zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych na badania i rozwój podlegających odliczeniu, czego nie było w projekcie prezydenckim. Zaproponowano odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania oraz inne ich limity. Kwota kosztów kwalifikowanych nie mogłaby przekroczyć

Prywatna poczta nie lubi etatów? InPost kontra Poczta Polska

obliczył, że z tytułu różnych podatków Poczta Polska wpłaca co roku do budżetu 2,5 mld zł zł. - Nasz konkurent nawet jak płaci jakieś podatki, to nie wiadomo gdzie - zarzuca związkowiec. Integer.pl, czyli właściciel InPostu, faktycznie kontrolowany jest przez A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema

Jarosław Gowin kłóci się z PiS o VAT: "Korekta założeń PiS wyniesie 1,5-2 mld zł". Szydło na to: Gowin nie jest ekonomistą

Zapewne nie tak politycy PiS wyobrażali sobie echa trzydniowej konwencji programowej w Katowicach, na której kandydatka partii na premiera przedstawiła wyliczenia pokrycia wyborczych obietnic. Jej zdaniem trzy sztandarowe propozycje - 500 zł na dziecko, podniesienie kwoty wolnej od podatku i

IBnGR: w środę symboliczny dzień wyjścia z szarej strefy

, że punktem wyjścia do obliczenia wielkości szarej strefy były szacunki Głównego Urzędu Statystycznego poszerzone o kilka elementów, których GUS nie uwzględnia. Chodzi m.in. o: dochody z działalności nielegalnej, takiej jak prostytucja, przemyt czy handel narkotykami; dochody z działalności

Sejm za ulgą podatkową dla inwestujących w innowacje

- czego nie było w projekcie prezydenckim. Zaproponowano odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania oraz inne ich limity. Kwota kosztów kwalifikowanych nie mogłaby przekroczyć wielkości 10, 20 i 30 proc. w zależności od rodzaju poniesionych wydatków i wielkości przedsiębiorstw

Sejm za ulgą podatkową dla inwestujących w innowacje

podstawy opodatkowania oraz inne ich limity. Kwota kosztów kwalifikowanych nie mogłaby przekroczyć wielkości 10, 20 i 30 proc. w zależności od rodzaju poniesionych wydatków i wielkości przedsiębiorstw. Jednocześnie ulga dla podmiotów venture capital miałaby obowiązywać dwa lata. "W przypadku rynku

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

sytuacje. Czasami wierzyciel wpłaca środki komornikowi, aby pokryć koszty uzyskania jakiejś informacji. Wówczas komornik jest tylko płatnikiem, przekazuje od razu te pieniądze np. do urzędu. Jak od tego obliczyć VAT? - pyta retorycznie Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. Komornicy obawiają

Firma krok po kroku: podatki

Mołodzińska, doradca podatkowy. Zasady ogólne Przy podatku progresywnym i liniowym podstawą do opodatkowania są twoje dochody. Np. zarobiłeś 5 tys. zł. Twoje koszty (czynsz, media, składki na ZUS itp.) to 1500 zł. Więc twój dochód to 3,5 tys. i od tej kwoty zapłacisz podatek. Ale nie wszystko, co jest

Cud kolejnej kontroli skarbowej, czyli pełnia szczęścia

obowiązywania tych regulacji. Jednocześnie w tym okresie powinny się zwiększyć dochody z tytułu podatków pośrednich (podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) o blisko 5-6 proc.". Wraz z innymi ustawami, obliczonymi na ograniczenie transferu środków poza Polskę, ma to dać budżetowi do 73 mld zł

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

, że wyższe wpływy podatkowe zmniejszają budżetowy koszt "MdM-u" o ponad jedną trzecią. Andrzej Prajsnar zwraca uwagę, że jego obliczenia nie uwzględniają m.in. wyższych podatków od banków oraz firm wykańczających mieszkania i producentów materiałów budowlanych.

Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

obliczony dochód, od którego trzeba zapłacić podatek. Wysokość podatku będzie zależała od wartości sprzedawanego auta, a ta z kolei od tego, czy samochód jest zamortyzowany, czy jeszcze w okresie amortyzacji (i w jakiej jej fazie). Obowiązek zapłacenia podatku powstanie nawet wówczas, gdy działalność

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

postępowania mowa o ustalaniu wartości zamówienia w danym dniu i na danej podstawie. Natomiast w kolejnym punkcie 2.4 należy m.in. podać procentowo udział środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wartości zamówienia. Wyjaśnienie Aby prawidłowo obliczyć powyższą wartość, należy znać wartość

Od 1 września wielkie zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych

złagodzić np. poprzez zastosowanie średniej kroczącej z trzech lub czterech okresów. - Wydaje się jednak, że system ustalania wskaźników cenowych wymaga głębszych zmian - stwierdza Prajsnar. Podstawą jego obliczenia są dane GUS dotyczące przeciętnych kosztów budowy. Każdy wojewoda może je jednak skorygować

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

. O terminie zapłaty podatku urząd skarbowy przypomni nam SMS-em, e-mailem lub telefonicznie. Skala podatkowa PIT 2013 Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dochody na mieszkańca [RANKING]

sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców, otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu państwa. W przypadku gmin przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu

Rząd pracuje nad podatkiem od aut służbowych

pewność prawną - tłumaczą autorzy projektu. Według nich prostota ryczałtu zachęci podatników do ujawniania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych. Zgodnie z projektem podstawą obliczenia ryczałtu od używania pojazdu służbowego byłaby wielokrotność stawki kilometrowej. Zdaniem Ministerstwa

Przedsiębiorcy chcą prostych podatków [POLEMIKA]

kuriozalny raport NIK, którego konkluzją jest, że "prawa podatnika są w Polsce przestrzegane". Kuriozum stanowi fakt, że ani NIK, ani nikt inny tych praw nie definiuje! Więc nie wiem, co niby jest przestrzegane. Przedsiębiorca nie wie, jaki podatek zapłaci Moim zdaniem fundamentalnym prawem

Będzie nowy podatek od aut służbowych wykorzystywanych prywatnie

domu, na działkę albo wywozi rodzinę na wakacje nad morze, też powinien zapłacić podatek dochodowy - od korzyści, jaką jest dla niego użycie takiego auta do celów prywatnych. Problem w tym, że ustalenie wartości tej korzyści jest dość skomplikowane. I na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, jak to zrobić

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

wprowadzenia kategorii autoryzowanych operatorów. Chodzi o rzetelnych klientów, którzy będą mogli korzystać z możliwie - jak mówił szef rządu - komfortowych rozliczeń VAT-owskich z budżetem państwa. Tusk przekonywał, że spowoduje to, iż "warunki ich obsługi w portach polskich będą zbliżone do tych

Pity 2012, czyli ostatnie takie zeznanie podatkowe

proc. podatku na rzecz OPP. Jak liczyć podatek - skala podatkowa Tu od lat nic się nie zmienia. Po odjęciu od przychodów kosztów ich uzyskania uzyskujemy dochód. I to właśnie dochód może stanowić podstawę opodatkowania, ale należy pamiętać, iż podstawę opodatkowania obliczamy z uwzględnieniem

PO o projekcie prezydenta Dudy ws. emerytur - hucpa polityczna

Roberta Lewandowskiego, to okazałoby się, że strzelił ich 15, a nie 5. To są naprawdę podstawy dotyczące liczenia i posługiwania się ekonomią w przygotowaniu skutków tego typu ustawy" - stwierdziła rzecznika kampanii PO. Autorów projektu Dudy krytykowała też za błędy językowe. Jak mówiła, w

Budżet nie chce zarabiać na służbowych limuzynach

. - Wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem o takim podatku, nie ma nic przeciw temu, by go płacić. Mają za to obawy, czy obliczyli wysokość podatku w odpowiedni sposób, by nie miał do nich zastrzeżeń urząd skarbowy - powiedział nam Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Prezydencki projekt ustawy frankowej zakłada ustalenie tzw. kursu sprawiedliwego

kredytodawca jest zobowiązany do dokonania obliczenia różnic pomiędzy stosowanym przez niego kursem i kursem stosowanym przez NBP i na podstawie wzorów zawartych w projekcie - do przekazania informacji o wynikach tego wyliczenia. Suma nadpłaty na wniosek konsumenta będzie odejmowana od kwoty kapitału

PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku przez płatnika

socjalnym.Przy czym, jak wskazano wcześniej, wymienione podmioty dokonują rocznego obliczenia podatku tylko w sytuacji, gdy przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym otrzymali od podatnika oświadczenie PIT-12. Na jego podstawie podatnik deklaruje, że spełnia warunki do takiej formy

IBnGR: w środę symboliczny dzień wyjścia z szarej strefy

zostanie w szarej strefie gospodarczej. IBnGR wyjaśnił, że punktem wyjścia do obliczenia wielkości szarej strefy były szacunki Głównego Urzędu Statystycznego poszerzone o kilka elementów, których GUS nie uwzględnia. Chodzi m.in. o: dochody z działalności nielegalnej, takiej jak prostytucja, przemyt, czy

Rozliczenie zwrotu zagranicznego podatku

granicą i odliczonego podatku, w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok podatkowy podatnik jest obowiązany doliczyć do podatku, obliczonego zgodnie ze skalą podatkową albo według stałej stawki 19%, kwotę uprzednio odliczoną. Tak wynika z art. 45 ust. 3a pkt 5 ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym do

Zmiany w opłacaniu zaliczek za grudzień. Firmy odetchną

znaleźć m.in. na stronach internetowych izb i urzędów skarbowych. "Zaliczka za grudzień 2012 r. rozliczana będzie standardowo, obliczona od podstawy opodatkowania wykazanej w grudniu 2012 r. i płacona w terminie do 21 stycznia 2013 r. (bo 20 stycznia 2013r. wypada w niedzielę)" - czytamy na

CenEA: na zamrożeniu progów w PIT rodziny stracą 4,8 mld zł

zamrożone w 2009 r. Według CenEA zapowiedzi rządu będą oznaczać realny wzrost opodatkowania gospodarstw domowych o 4,8 mld zł. O taką kwotę mniejsze podatki zapłacilibyśmy, gdyby progi podatkowe rosły w kolejnych latach w sposób odpowiadający indeksacji górnego progu podstawy wymiaru składek na

Wakacyjny wynajem można opodatkować na trzy sposoby

ogólnych. Zacznijmy od sytuacji, w której wynajmowaniem nieruchomości zajmuje się osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeśli właściciel wybierze ryczałt, to podstawą do obliczenia podatku będzie przychód. Na zasadach ogólnych podstawą opodatkowania jest dochód, a więc przychód

Rozliczenie podatku pracownika, czyli PIT-40

Dla kogo obliczenie podatku? PIT-40 za 2008 r. pracodawca sporządza pracownikom, którzy w terminie do 9 stycznia 2009 r. złożyli mu oświadczenie PIT-12. Oznacza to, że są to podatnicy, którzy poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskali innych dochodów. Zatem

Urzędniczy kompromis w sprawie OZE

mln zł (pod warunkiem wybudowania połowy mikroinstalacji, które będą mogły skorzystać z wyższych stawek sprzedaży energii "do sieci". W kolejnych latach koszt miałby wynosić 340 mln zł. Ministerstwo Gospodarki na tej podstawie obliczyło nową stawkę opłaty OZE, która będzie doliczana do

Komisje: ulga podatkowa dla inwestujących w innowacje tylko na 2 lata

rozwój - podlegających odliczeniu - czego nie było w projekcie prezydenckim. Zaproponowano odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania oraz inne ich limity. Kwota kosztów kwalifikowanych nie mogłaby przekroczyć wielkości 10, 20 i 30 proc. w zależności od rodzaju poniesionych wydatków i

Dochody i majątek trzymają najbogatsi. Nierówności mamy większe, niż podaje Eurostat

. Kontrolowanie poziomu nierówności można osiągnąć poprzez różne podatki majątkowe (w tym podatek katastralny), podatek spadkowy (u nas zniesiony). O ile jestem zwolennikiem większej redystrybucji, o tyle rozwarstwienie majątków w Polsce mnie nie niepokoi - dodaje Michał Brzeziński. Biedna Polska w Europie A jak

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

podział stawek VAT w formularzu cenowym wynika z podziału kosztu sprzątania i dezynfekcji. Wykonawca podtrzymuje, że sprzątanie jest obciążone 22% stawką VAT, a dezynfekcja jest zwolniona z podatku. Odpowiedź Możliwe jest odrzucenie takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. Doktryna

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

opłacania takich składek przez budżet za wszystkich rolników niezależnie od ich dochodów. W momencie, gdy uchwalono tę ustawę, nie można było obliczyć faktycznych dochodów rolnika; dlatego rząd zaproponował, by składkę zróżnicować w zależności od ilości posiadanej ziemi. Jeden złoty za jeden hektar Nowe

Ulga meldunkowa - jak z niej skorzystać?

, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i ww. podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. praw, a

Auta służbowe bez ryczałtu za prywatne korzystanie

. osobie, która służbowym wozem np. dojeżdża do pracy, firma powinna zwiększyć przychód z tytułu takiego nieodpłatnego świadczenia. Wysokość oblicza się na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Mętne przepisy szkodzą W praktyce obliczanie tego podatku jest skomplikowane i niejasne. Bo zgodnie z przepisami

Usługi budowlane wykonywane w Szwecji - co z ryczałtem opłacanym w Polsce?

siedzibę w Polsce osiąga dochód, który stosownie do postanowień tej umowy podlega opodatkowaniu w Szwecji, to Polska z uwzględnieniem punktu (b), wyłączy taki dochód od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu podatku należnego od pozostałego dochodu tej osoby, może zastosować stawkę podatku, jaka byłaby

Plusy i minusy lokat jednodniowych

było płacić. Do wykonania takiej sztuczki wystarczą: dzienna kapitalizacja odsetek i odpowiednia (nie za wysoka) kwota lokaty. Banki wykorzystują zapisy ordynacji podatkowej, które mówią o zaokrąglaniu podstawy opodatkowania i kwoty podatku. W praktyce z takim zaokrąglaniem każdy mógł się spotkać przy

Szwajcarska kopuła ma przekonać polskich rolników do wiatraków

turbin w gminie Bychawa. Wiatraki za 300 mln zł miały się kręcić z końcem 2015 roku. Firma obliczyła, że za każdą turbinę gmina dostanie od 80 do 120 tys. zł rocznie z podatku. A rolnicy pieniądze za dzierżawę pola. Po protestach firma zarzuciła projekt i swoją uwagę skierowała w stronę okolic Szczecina

Oczekiwana rentowność najmu nadal wysoka

;podstawie ofert wynajmu mieszkań zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl pomniejszonych o 5 proc. w przeliczeniu na metr kwadratowy ich powierzchni oraz średnich cen transakcyjnych mieszkań, po jakich klienci Home Broker i Open Finance dokonują transakcji zakupu. W wyliczeniach (pod uwagę

OECD: Przepaść w dochodach największa od rewolucji przemysłowej

Nowa publikacja OECD opisuje jakość życia na świecie na przestrzeni ostatnich 200 lat. Powstała na podstawie danych zbieranych w 25 dużych gospodarkach we wszystkich częściach świata - również w Polsce. Nierówności w dochodach na świecie się zmniejszały stopniowo przez cały XIX wiek, aby wzrosnąć w

Opodatkowanie drobnych zleceń w 2009 r.

opodatkowaniu. Zaliczkę obliczoną w powyższy sposób zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków zleceniobiorcy przez zleceniodawcę (do wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru). Przy czym kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się zaliczkę na

PIT-y 2010: Stawki ciągle niższe, choć w budżecie rośnie dziura

pensji zysk z obniżenia podatków jest znaczniejszy. Przy średnich dochodach może być liczony w setkach, przy bardzo wysokich - nawet w tysiącach złotych miesięcznie. Skala podatkowa 2010 i 2011 Podstawa obliczenia podatku w złotych podatek

Lewiatan idzie do Trybunału. Bitwa z fiskusem o PIT

Chodzi o świadczenia, które pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy oraz są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, i których wartości nie da się obliczyć w zgodzie z metodologią wskazaną w ustawie. W ocenie PKPP Lewiatan

Opodatkowanie świadczeń za okres choroby

kwoty zmniejszającej podatek, czyli 46,33 zł.Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca dokonał następujących obliczeń:1) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3.000,00 zł,2) składka na ubezpieczenie zdrowotne:- 7,75

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1-3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i ), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych w bilansie

. 654 ze zm.).Jeśli przy nabyciu tych środków trwałych jednostce przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, to należy wspomnieć iż darowizna na mocy art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) rodzi obowiązek obliczenia a potem

Lokaty jednodniowe, czyli sposób na wyciskanie odsetek

kapitalizacją odsetek wyrastały jak grzyby po deszczu. Dlaczego? Bo pozwalały dać klientom nieco więcej bez nadwątlania swojego budżetu. Jak to możliwe? Chodzi tu o wspomniany już wcześniej 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki. Płaci się go od tego, co zarobimy na giełdzie

PCC, czyli kiedy od umowy płaci się fiskusowi?

służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. Istotne jest, że PCC podlegają również zmiany powyższych umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak powyższe czynności (np. zniesienie

PIT 2009: Nowa skala podatkowa to powód do radości

wzrostem pensji zysk z obniżenia podatków jest znaczniejszy. Przy średnich dochodach może być liczony w setkach, przy bardzo wysokich - nawet w tysiącach złotych miesięcznie. Skala podatkowa 2009 Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

jej przyszłej emerytury. Jak? Departament statystyki i prognoz aktuarialnych centrali ZUS obliczył nam, że emerytura Anny z powodu pięcioletniej pracy na umowie o dzieło będzie niższa o prawie 300 zł. Do przejścia na emeryturę Marii zostały cztery lata. Wiosną ZUS poinformował dziennikarkę, że jej

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

;zł - 9.295,38 zł - 2.456 zł) = 54.046,57 zł, 2) obliczenie podatku podstawa obliczenia podatku, po zaokrągleniu do pełnego złotego - 54.047,00 zł, obliczony podatek [(54.047 zł - 44.490 zł) × 30%] + 7.866,25 

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

nieruchomości nowego właściciela ustanawiana jest hipoteka, która obciąża ją tak długo, jak długo trwa spłata zobowiązań. Niespłacona część jest waloryzowana na podstawie stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP (obecnie jest to 2,25 proc. w skali roku). Radni, sejmik bądź wojewoda - w zależności od tego

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

+ podstawa obliczenia zaliczki (w zaokrągleniu) 7.314 zł,+ obliczenie zaliczki na podatek: 760,50 zł,(7.314 zł × 18%) - 556,02 zł,+ należna zaliczka do wpłaty na rachunek US (w zaokrągleniu): 218 zł,760,50 zł - 542,15 zł = 218,35 zł;zaliczka za II kwartał+ podstawa obliczenia zaliczki (w zaokrągleniu

Pity 2011: Ulgi podatkowe

, kosztów, zaliczek, składek i ulg. Program wstawi je w odpowiednie miejsca formularzy i policzy podatek. Gotowy PIT wystarczy wydrukować, podpisać i wysłać do urzędu. Skala podatkowa 2011 r. Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

Zyski do 2,5 zł z lokat jednodniowych są zwolnione z podatku

Tym samym resort potwierdził stanowisko banków, zgodnie z którym zyski z odsetek od jednodniowych lokat bankowych nieprzekraczające 2,5 zł dziennie są zwolnione z podatku - uważa doradca podatkowy z kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy Marek Kolibski. - Gdy kwota obliczonego podatku od

MF: zyski do 2,5 zł z lokat jednodniowych są zwolnione z podatku

Tym samym resort potwierdził stanowisko banków, zgodnie z którym zyski z odsetek od jednodniowych lokat bankowych nieprzekraczające 2,5 zł dziennie są zwolnione z podatku - uważa doradca podatkowy z kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy Marek Kolibski."Gdy kwota obliczonego podatku od

Płace w budżetówce zmrożone. Zdrożeje wódka

i remonty dróg oraz mostów przekaże mniej niż 18 proc. planowanych wpływów z akcyzy od paliw silnikowych - jak wymaga ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Zrezygnował z tego. Ale za to rząd przyjął zaskakująco niską prognozę wpływów z akcyzy od paliw, stanowiącą podstawę do

Jak rozliczyć PIT 2012

rozliczeń za 2012 r. Powtarzamy więc dobitnie: tak nie jest. Nowe zasady rozliczeń zaczną obowiązywać dopiero za rok, w czasie składania PIT za 2013 r.! A zmiany są poważne. Część podatników na nich zyska. Więcej z nich jednak straci. Skala podatkowa PIT 2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych: zarobki

Uproszczone zaliczki w 2010 r.

podatek liniowy).Przy czym podstawą do obliczenia zaliczki w danym roku podatkowym jest dochód. Z uwagi na brak szczególnych regulacji na potrzeby zaliczek uproszczonych należy przyjąć, że jest to dochód w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o pdof, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania

Kto wybił zęby ustawie krajobrazowej? Senat próbuje zaostrzyć przepisy i ukrócić chaos reklamowy

przewiduje tylko karę grzywny. Co prawda rada miasta będzie mogła uchwalić np. zakaz wieszania wielkoformatowych reklam na budynkach, ale jest duża obawa, że zostanie on tylko na papierze. Bo maksymalna grzywna to 5 tys. zł, a - jak obliczyli urzędnicy warszawskiego ratusza - miesięczny przychód z reklamy

Nowe trendy na rynku nieruchomości - wynajem lepszy od lokaty

inwestycji wyniósł ok. 4,4 proc. Inną metodę obliczeń przyjęli analitycy agencji nieruchomości Metrohouse i serwisu Szybko.pl. Rentowność wynajmu sprawdzili na podstawie 50-metrowego lokalu kupionego na rynku wtórnym. Również oni uwzględnili opłaty ponoszone na rzecz wspólnoty lub spółdzielni oraz podatek

Pity: 2011: Lista błędów oczywistych

przekroczy) i dwa przedziały skali. Część podatników jak co roku zapomni jednak pewnie o kwocie wolnej od podatku (jest uwzględniona w skali). Pomylą się w ten sposób na swoją niekorzyść, bo podatek obliczony bez uwzględnienia kwoty wolnej jest wyższy. 16. Źle obliczony podatek małżeński. Wspólnie

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

zaokrągleniu do pełnych złotych (a w wypadku wspólnie opodatkowujących się małżonków i rodzin niepełnych - po podzieleniu przez dwa i zaokrągleniu do pełnych złotych) stanie się tzw. podstawą obliczenia podatku, czyli kwotą, od której będzie liczony podatek. Jeśli podatnik rozlicza się samotnie, to przykłada

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 2. (uchylony). Art. 90. 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska

Ekspert: Lobbing wokół dyrektywy antytytoniowej szkodzi zdrowiu Polaków

niepalących). Na ich podstawie ustalono, że w 2008 r. koszt przedwczesnego zgonu wynikający z narażenia na bierne palenie wyniósł 621 tys. zł. Szacuje się, że zagrożenie przeciętnego Polaka na narażenie na dym papierosowy wynosi 20 lat, w związku z czym koszty te mogą być równe nawet 135 mld zł. Jak szacuje

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

bezpieczeństwo sektora bankowego. W projekcie zaznaczono, że "stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego sektora bankowego, który posiada co prawda stosunkowo wysoką płynność krótkoterminową, ale płynność długoterminowa jest istotnie ograniczona". Jak czytamy w projekcie wprowadzona w

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

bezpieczeństwo sektora bankowego. W projekcie zaznaczono, że "stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego sektora bankowego, który posiada co prawda stosunkowo wysoką płynność krótkoterminową, ale płynność długoterminowa jest istotnie ograniczona". Jak czytamy w projekcie wprowadzona w

Cudze chwalicie, swego nie znacie

mieszkań, co daje 355 domostw na 1000 mieszkańców. Gdybyśmy mieli dojść do współczynnika angielskiego, to musielibyśmy wybudować dodatkowe 2,8 mln mieszkań. W Anglii, podobnie jak w Polsce, są trzy segmenty rynku mieszkaniowego: domostwa zamieszkiwane przez właścicieli, domostwa wynajmowane na warunkach

PIT 2008: Rozliczamy się po staremu

). Różnica niewielka, w przeliczeniu na miesiące raptem nieco ponad 6 zł, ale dobre i to. Skala podatkowa '2008 Podstawa obliczenia podatku w złotych . Podatek wynosi ponad

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery