jak obliczyć podatek od podstawy

sprawdź też:

podatki

Marek Okniński

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji wskazanej w ofercie stawki podatku VAT, jest on zobowiązany przyjąć ofertę bez względu na wysokość zastosowanych do obliczenia ceny oferty stawki VAT - wskazana teza wynika z wyroku KIO sygn. akt: KIO/UZP 203.219/09).

PIT-y 2014: Progi podatkowe w nadal w zamrażarce

Od początku 2009 r. obowiązuje nowa skala podatku od dochodów osobistych (PIT). Mamy w niej dwie stawki podatkowe 18 i 32 proc. I dzielący je próg dochodowy: 85 528 zł. Nowa skala zastąpiła tę z trzema stawkami: 19, 30 i 40 proc. Oznaczała obniżkę podatków. Od tego momentu skala podatkowa jest jednak zamrożona. To samo dotyczy kwoty wolnej od podatku, kwot kosztów uzyskania przychodu oraz limitu ulgi na dzieci.

Laffer: Wszystkie podatki są złe dla gospodarki. Powiało reaganomiką?

Na zaproszenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową gości w Polsce prof. Arthur Laffer, jeden z doradców prezydenta Ronalda Reagana. Stał się słynny dzięki teorii, mówiącej o tym, że podniesienie podatków ponad pewien poziom powoduje obniżenie wpływów budżetowych. Teoria ta (znana jako "krzywa Laffera") była jednym z fundamentów popularnej w czasach prezydenta Reagana ekonomii podaży.

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podlegała oferta wykonawcy w przypadku, gdy obliczył on cenę w ofercie wg stawki podatku VAT innej niż określona przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kiedy błąd potraktować jako omyłkę

Sejm odrzucił projekt dot. podniesienia kwoty wolnej od podatku

.). Od wysokości zobowiązania podatkowego obliczonego jako 18 proc. podstawy opodatkowania należałoby więc odjąć nie tak jak dzisiaj 556,02 zł, ale 1125, 60 zł (12 x 521,11 zł x 0,18). "Aby zapewnić podatnikom możliwie najszerszy dostęp do informacji o wysokości ich zobowiązania (...) zastrzeżono

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie stanowi błędu w obliczeniu ceny, a zamawiający i KIO nie są organami uprawnionymi do badania prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT, a zatem nie mają podstaw do ustalania właściwej stawki podatku VAT tj. do jej poprawy w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Będzie ryczałt za prywatne użytkowanie służbowego samochodu

Będzie ryczałt za prywatne użytkowanie służbowego samochodu

. dojeżdża do pracy, firma powinna zwiększyć przychód z tytułu takiego nieodpłatnego świadczenia. A jego wysokość należy obliczyć na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Szkopuł w tym, że te przepisy - przygotowane w 1991 r. przez rząd premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego - są mało precyzyjne. Bo zgodnie z

Coraz więcej osób z częściową emeryturą

Coraz więcej osób z częściową emeryturą

się poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o emeryturę częściową w dniu przejścia na tę emeryturę. Później będzie mniej pieniędzy ZUS przypomina, że o emeryturę może się ubiegać zarówno osoba, która nie osiąga żadnych przychodów, bo nie

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

przeznaczają więc z tego 2312 zł miesięcznie, czyli rocznie 27 744 zł.Na szczęście część tych pieniędzy wraca. Najpierw od podstawy opodatkowania odliczyć można zapłacone składki na ZUS - wróci ok. 2300 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie zyskają kolejne 556 zł. Podatek zmniejszą natomiast o część

Ustawa podpisana. Od 2015 roku ryczałt za służbowe auto

Ustawa podpisana. Od 2015 roku ryczałt za służbowe auto

zwiększyć przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jego wysokość należy obliczyć na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Jednak te przepisy są mało precyzyjne. Bo warunki korzystania ze służbowych aut w prywatnych celach pracodawca ma ustalać na własną rękę. W efekcie z jednej strony zdarzają się

Prywatna poczta nie lubi etatów? InPost kontra Poczta Polska

Prywatna poczta nie lubi etatów? InPost kontra Poczta Polska

obliczył, że z tytułu różnych podatków Poczta Polska wpłaca co roku do budżetu 2,5 mld zł zł. - Nasz konkurent nawet jak płaci jakieś podatki, to nie wiadomo gdzie - zarzuca związkowiec. Integer.pl, czyli właściciel InPostu, faktycznie kontrolowany jest przez A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 6, art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

CenEA: najbiedniejsze gospodarstwa domowe są najbardziej obciążone VAT-em

Zdaniem dyrektora Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr. Michała Mycka należy rozpocząć dyskusję na temat wprowadzenia jednej stawki VAT. Zgodnie z obliczeniami CenEA przeprowadzonymi na podstawie danych GUS za 2012 r., polskie gospodarstwa domowe oddają za pośrednictwem VAT do budżetu

IBnGR: w środę symboliczny dzień wyjścia z szarej strefy

, że punktem wyjścia do obliczenia wielkości szarej strefy były szacunki Głównego Urzędu Statystycznego poszerzone o kilka elementów, których GUS nie uwzględnia. Chodzi m.in. o: dochody z działalności nielegalnej, takiej jak prostytucja, przemyt czy handel narkotykami; dochody z działalności

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej a podatek od czynności cywilnoprawnych

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej a podatek od czynności cywilnoprawnych

się orzeczenia sądu i będzie ciążył na kupującym. Stawka podatku wyniesie 2% podstawy opodatkowania, czyli wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego. Należy również podkreślić, że w takim przypadku kupujący będzie miał obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

wiążą się z żadnym nakładem pracy po stronie urzędu skarbowego.Pozostałe propozycjeWprowadzone ma być także między innymi ryczałtowe rozliczanie użytkowania samochodu służbowego dla celów prywatnych przez pracowników. Podstawą jego obliczenia będzie wielokrotność stawki kilometrowej, dla celów jego

Cud kolejnej kontroli skarbowej, czyli pełnia szczęścia

Cud kolejnej kontroli skarbowej, czyli pełnia szczęścia

obowiązywania tych regulacji. Jednocześnie w tym okresie powinny się zwiększyć dochody z tytułu podatków pośrednich (podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) o blisko 5-6 proc.". Wraz z innymi ustawami, obliczonymi na ograniczenie transferu środków poza Polskę, ma to dać budżetowi do 73 mld zł

Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

obliczony dochód, od którego trzeba zapłacić podatek. Wysokość podatku będzie zależała od wartości sprzedawanego auta, a ta z kolei od tego, czy samochód jest zamortyzowany, czy jeszcze w okresie amortyzacji (i w jakiej jej fazie). Obowiązek zapłacenia podatku powstanie nawet wówczas, gdy działalność

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

. O terminie zapłaty podatku urząd skarbowy przypomni nam SMS-em, e-mailem lub telefonicznie. Skala podatkowa PIT 2013 Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

Przedsiębiorcy chcą prostych podatków [POLEMIKA]

Przedsiębiorcy chcą prostych podatków [POLEMIKA]

kuriozalny raport NIK, którego konkluzją jest, że "prawa podatnika są w Polsce przestrzegane". Kuriozum stanowi fakt, że ani NIK, ani nikt inny tych praw nie definiuje! Więc nie wiem, co niby jest przestrzegane. Przedsiębiorca nie wie, jaki podatek zapłaci Moim zdaniem fundamentalnym prawem

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dochody na mieszkańca [RANKING]

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dochody na mieszkańca [RANKING]

sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców, otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu państwa. W przypadku gmin przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

wprowadzenia kategorii autoryzowanych operatorów. Chodzi o rzetelnych klientów, którzy będą mogli korzystać z możliwie - jak mówił szef rządu - komfortowych rozliczeń VAT-owskich z budżetem państwa. Tusk przekonywał, że spowoduje to, iż "warunki ich obsługi w portach polskich będą zbliżone do tych

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

postępowania mowa o ustalaniu wartości zamówienia w danym dniu i na danej podstawie. Natomiast w kolejnym punkcie 2.4 należy m.in. podać procentowo udział środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wartości zamówienia. Wyjaśnienie Aby prawidłowo obliczyć powyższą wartość, należy znać wartość

Rząd pracuje nad podatkiem od aut służbowych

pewność prawną - tłumaczą autorzy projektu. Według nich prostota ryczałtu zachęci podatników do ujawniania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych. Zgodnie z projektem podstawą obliczenia ryczałtu od używania pojazdu służbowego byłaby wielokrotność stawki kilometrowej. Zdaniem Ministerstwa

Będzie nowy podatek od aut służbowych wykorzystywanych prywatnie

domu, na działkę albo wywozi rodzinę na wakacje nad morze, też powinien zapłacić podatek dochodowy - od korzyści, jaką jest dla niego użycie takiego auta do celów prywatnych. Problem w tym, że ustalenie wartości tej korzyści jest dość skomplikowane. I na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, jak to zrobić

Budżet nie chce zarabiać na służbowych limuzynach

. - Wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem o takim podatku, nie ma nic przeciw temu, by go płacić. Mają za to obawy, czy obliczyli wysokość podatku w odpowiedni sposób, by nie miał do nich zastrzeżeń urząd skarbowy - powiedział nam Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

IBnGR: w środę symboliczny dzień wyjścia z szarej strefy

zostanie w szarej strefie gospodarczej. IBnGR wyjaśnił, że punktem wyjścia do obliczenia wielkości szarej strefy były szacunki Głównego Urzędu Statystycznego poszerzone o kilka elementów, których GUS nie uwzględnia. Chodzi m.in. o: dochody z działalności nielegalnej, takiej jak prostytucja, przemyt, czy

CenEA: na zamrożeniu progów w PIT rodziny stracą 4,8 mld zł

zamrożone w 2009 r. Według CenEA zapowiedzi rządu będą oznaczać realny wzrost opodatkowania gospodarstw domowych o 4,8 mld zł. O taką kwotę mniejsze podatki zapłacilibyśmy, gdyby progi podatkowe rosły w kolejnych latach w sposób odpowiadający indeksacji górnego progu podstawy wymiaru składek na

"Ustawę Szejnfelda" uchwalić rozsądnie

Projekt przewiduje zmiany w trzech ustawach (PIT, CIT i VAT) - tak aby przedsiębiorca (wierzyciel), który nie dostał w terminie zapłaty za dostarczone towary lub usługi, miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT. Jednocześnie przedsiębiorca dłużnik

Zmiany w opłacaniu zaliczek za grudzień. Firmy odetchną

znaleźć m.in. na stronach internetowych izb i urzędów skarbowych. "Zaliczka za grudzień 2012 r. rozliczana będzie standardowo, obliczona od podstawy opodatkowania wykazanej w grudniu 2012 r. i płacona w terminie do 21 stycznia 2013 r. (bo 20 stycznia 2013r. wypada w niedzielę)" - czytamy na

Szwajcarska kopuła ma przekonać polskich rolników do wiatraków

turbin w gminie Bychawa. Wiatraki za 300 mln zł miały się kręcić z końcem 2015 roku. Firma obliczyła, że za każdą turbinę gmina dostanie od 80 do 120 tys. zł rocznie z podatku. A rolnicy pieniądze za dzierżawę pola. Po protestach firma zarzuciła projekt i swoją uwagę skierowała w stronę okolic Szczecina

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

opłacania takich składek przez budżet za wszystkich rolników niezależnie od ich dochodów. W momencie, gdy uchwalono tę ustawę, nie można było obliczyć faktycznych dochodów rolnika; dlatego rząd zaproponował, by składkę zróżnicować w zależności od ilości posiadanej ziemi.Jeden złoty za jeden hektarNowe

OECD: Przepaść w dochodach największa od rewolucji przemysłowej

Nowa publikacja OECD opisuje jakość życia na świecie na przestrzeni ostatnich 200 lat. Powstała na podstawie danych zbieranych w 25 dużych gospodarkach we wszystkich częściach świata - również w Polsce. Nierówności w dochodach na świecie się zmniejszały stopniowo przez cały XIX wiek, aby wzrosnąć w

PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku przez płatnika

socjalnym.Przy czym, jak wskazano wcześniej, wymienione podmioty dokonują rocznego obliczenia podatku tylko w sytuacji, gdy przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym otrzymali od podatnika oświadczenie PIT-12. Na jego podstawie podatnik deklaruje, że spełnia warunki do takiej formy

Wakacyjny wynajem można opodatkować na trzy sposoby

ogólnych. Zacznijmy od sytuacji, w której wynajmowaniem nieruchomości zajmuje się osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeśli właściciel wybierze ryczałt, to podstawą do obliczenia podatku będzie przychód. Na zasadach ogólnych podstawą opodatkowania jest dochód, a więc przychód

Auta służbowe bez ryczałtu za prywatne korzystanie

. osobie, która służbowym wozem np. dojeżdża do pracy, firma powinna zwiększyć przychód z tytułu takiego nieodpłatnego świadczenia. Wysokość oblicza się na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Mętne przepisy szkodzą W praktyce obliczanie tego podatku jest skomplikowane i niejasne. Bo zgodnie z przepisami

Rozliczenie zwrotu zagranicznego podatku

granicą i odliczonego podatku, w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok podatkowy podatnik jest obowiązany doliczyć do podatku, obliczonego zgodnie ze skalą podatkową albo według stałej stawki 19%, kwotę uprzednio odliczoną. Tak wynika z art. 45 ust. 3a pkt 5 ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym do

Oczekiwana rentowność najmu nadal wysoka

;podstawie ofert wynajmu mieszkań zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl pomniejszonych o 5 proc. w przeliczeniu na metr kwadratowy ich powierzchni oraz średnich cen transakcyjnych mieszkań, po jakich klienci Home Broker i Open Finance dokonują transakcji zakupu. W wyliczeniach (pod uwagę

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

nieruchomości nowego właściciela ustanawiana jest hipoteka, która obciąża ją tak długo, jak długo trwa spłata zobowiązań. Niespłacona część jest waloryzowana na podstawie stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP (obecnie jest to 2,25 proc. w skali roku). Radni, sejmik bądź wojewoda - w zależności od tego

Podatek finansowy przyniesie oszczędności 500 mln Europejczyków

podatku od transakcji finansowych, powstała na podstawie dobrych i złych doświadczeń różnych państw. W kilkunastu państwach UE istnieje już podatek od transakcji finansowych, jednak dochody są minimalne. Aby w pełni skutecznie generować wpływy, potrzebne jest rozwiązanie na szczeblu europejskim, a

Usługi budowlane wykonywane w Szwecji - co z ryczałtem opłacanym w Polsce?

siedzibę w Polsce osiąga dochód, który stosownie do postanowień tej umowy podlega opodatkowaniu w Szwecji, to Polska z uwzględnieniem punktu (b), wyłączy taki dochód od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu podatku należnego od pozostałego dochodu tej osoby, może zastosować stawkę podatku, jaka byłaby

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

podział stawek VAT w formularzu cenowym wynika z podziału kosztu sprzątania i dezynfekcji. Wykonawca podtrzymuje, że sprzątanie jest obciążone 22% stawką VAT, a dezynfekcja jest zwolniona z podatku. Odpowiedź Możliwe jest odrzucenie takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. Doktryna

Rozliczenie podatku pracownika, czyli PIT-40

Dla kogo obliczenie podatku?PIT-40 za 2008 r. pracodawca sporządza pracownikom, którzy w terminie do 9 stycznia 2009 r. złożyli mu oświadczenie PIT-12. Oznacza to, że są to podatnicy, którzy poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskali innych dochodów. Zatem rocznego

Lewiatan idzie do Trybunału. Bitwa z fiskusem o PIT

Chodzi o świadczenia, które pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy oraz są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, i których wartości nie da się obliczyć w zgodzie z metodologią wskazaną w ustawie. W ocenie PKPP Lewiatan

Polskie interesy Google'a i Apple'a. Gdzie trafiają ich podatki?

odpowiada "idei jednolitego rynku europejskiego". A zestawianie przez dziennikarzy wysokich przychodów z niewielkimi podatkami, które płacą firmy, jest "nieścisłością". Jabłka z zielonej wyspy Irlandię kocha też Apple, który - jak wynika z raportu stałego podkomitetu ds. dochodzeń Senatu

Skarbówka znowu przegrywa!

do końca 2006 r. Nie oznacza to jednak, że decyzje w sprawie podatku od dochodów nieujawnionych wydane w latach 2007-13 są prawidłowe.Trybunał uznał niekonstytucyjność całej praktyki orzeczniczej w tym zakresie. Na tej podstawie podatnicy ukarani "domiarem" po 2006 r. również mogą

Lokaty jednodniowe, czyli sposób na wyciskanie odsetek

kapitalizacją odsetek wyrastały jak grzyby po deszczu. Dlaczego? Bo pozwalały dać klientom nieco więcej bez nadwątlania swojego budżetu. Jak to możliwe? Chodzi tu o wspomniany już wcześniej 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki. Płaci się go od tego, co zarobimy na giełdzie

PIT-y 2010: Stawki ciągle niższe, choć w budżecie rośnie dziura

pensji zysk z obniżenia podatków jest znaczniejszy. Przy średnich dochodach może być liczony w setkach, przy bardzo wysokich - nawet w tysiącach złotych miesięcznie.Skala podatkowa 2010 i 2011 Podstawa obliczenia podatku w złotych podatek wynosi

Opodatkowanie świadczeń za okres choroby

kwoty zmniejszającej podatek, czyli 46,33 zł.Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca dokonał następujących obliczeń:1) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3.000,00 zł,2) składka na ubezpieczenie zdrowotne:- 7,75

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych w bilansie

. 654 ze zm.).Jeśli przy nabyciu tych środków trwałych jednostce przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, to należy wspomnieć iż darowizna na mocy art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) rodzi obowiązek obliczenia a potem

PCC, czyli kiedy od umowy płaci się fiskusowi?

służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. Istotne jest, że PCC podlegają również zmiany powyższych umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak powyższe czynności (np. zniesienie

Opodatkowanie drobnych zleceń w 2009 r.

opodatkowaniu.Zaliczkę obliczoną w powyższy sposób zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków zleceniobiorcy przez zleceniodawcę (do wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru). Przy czym kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się zaliczkę na podatek

Kogo nie ma na debacie PiS? Balcerowicz, Petru, Kołodko...

, następnie określenia oczekiwanych do osiągnięcia celów i na tej podstawie dobrania odpowiednich środków do ich realizacji. Inaczej dyskusja jest albo zbyt jednostronna lub też nie podejmuje najważniejszych wyzwań". Jak powiedział Jarosław Kaczyński, prof. Zyta Gilowska nie może uczestniczyć w debacie z

Płace w budżetówce zmrożone. Zdrożeje wódka

przekaże mniej niż 18 proc. planowanych wpływów z akcyzy od paliw silnikowych - jak wymaga ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Zrezygnował z tego. Ale za to rząd przyjął zaskakująco niską prognozę wpływów z akcyzy od paliw, stanowiącą podstawę do obliczenia odpisu na drogi i koleje

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

bezpieczeństwo sektora bankowego. W projekcie zaznaczono, że "stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego sektora bankowego, który posiada co prawda stosunkowo wysoką płynność krótkoterminową, ale płynność długoterminowa jest istotnie ograniczona". Jak czytamy w projekcie wprowadzona w

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

bezpieczeństwo sektora bankowego. W projekcie zaznaczono, że "stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego sektora bankowego, który posiada co prawda stosunkowo wysoką płynność krótkoterminową, ale płynność długoterminowa jest istotnie ograniczona". Jak czytamy w projekcie wprowadzona w

Nowe trendy na rynku nieruchomości - wynajem lepszy od lokaty

inwestycji wyniósł ok. 4,4 proc. Inną metodę obliczeń przyjęli analitycy agencji nieruchomości Metrohouse i serwisu Szybko.pl. Rentowność wynajmu sprawdzili na podstawie 50-metrowego lokalu kupionego na rynku wtórnym. Również oni uwzględnili opłaty ponoszone na rzecz wspólnoty lub spółdzielni oraz podatek

Alumetal zamierza zadebiutować na GPW na przełomie II i III kw. 2014 r.

.   W informacji podano, że Grupa Alumetal jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych (na podstawie danych OEA za 2011 r. oraz obliczeń własnych spółki za 2013 r

PIT 2009: Nowa skala podatkowa to powód do radości

528 zł 18 proc. podstawy obliczenia minus 556,02 zł Ponad 85 528 zł 14 839,02 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł PrzykładPoliczyliśmy zysk z obniżenia podatków dla kilku konkretnych kwot

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

;zł - 9.295,38 zł - 2.456 zł) = 54.046,57 zł, 2) obliczenie podatku podstawa obliczenia podatku, po zaokrągleniu do pełnego złotego - 54.047,00 zł, obliczony podatek [(54.047 zł - 44.490 zł) × 30%] + 7.866,25 

UOKiK: 50 mln zł kary za polisolokaty. Aegon, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank Polska ukarane. Wszystkie się odwołają

całość oszczędności. Jak ustalił Urząd, Aegon TU na Życie, zamiast zaprzestać pobierania opłat zakazanych przez sąd, jednostronnie zmienił sposób ich obliczania. W sytuacji wypowiadania umów przez klientów ubezpieczyciel informował o obciążeniu opłatą likwidacyjną ustalaną na podstawie nowych zasad

Rewolucja w rządzie Tuska. Bieńkowska wicepremierem, Szczurek za Rostowskiego [ZMIANY W RZĄDZIE]

polityka fiskalna to podstawa, co mogą potwierdzić rzesze bezrobotnych w krajach Europy Zachodniej. Polscy przedsiębiorcy liczą na prawdziwe innowacje, a nie energię na omijanie podatków. Doktorat pisałem o kryzysach i mam nadzieję, że nie będę musiał stosować tej wiedzy w praktyce - powiedział nowy

UOKiK chce, żebyśmy mogli zrezygnować z polisy bez strat. Ubezpieczyciele wypłacą 4 mld zł?

UOKiK: 50 mln zł kary za polisolokaty. Aegon, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank Polska ukarane. Do polis inwestycyjnych zaliczają się m.in. tzw. polisolokaty, czyli lokaty opakowane w ubezpieczenie na życie. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient nie musi płacić podatku od zysków kapitałowych

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

+ podstawa obliczenia zaliczki (w zaokrągleniu) 7.314 zł,+ obliczenie zaliczki na podatek: 760,50 zł,(7.314 zł × 18%) - 556,02 zł,+ należna zaliczka do wpłaty na rachunek US (w zaokrągleniu): 218 zł,760,50 zł - 542,15 zł = 218,35 zł;zaliczka za II kwartał+ podstawa obliczenia zaliczki (w zaokrągleniu

Zyski do 2,5 zł z lokat jednodniowych są zwolnione z podatku

Tym samym resort potwierdził stanowisko banków, zgodnie z którym zyski z odsetek od jednodniowych lokat bankowych nieprzekraczające 2,5 zł dziennie są zwolnione z podatku - uważa doradca podatkowy z kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy Marek Kolibski.- Gdy kwota obliczonego podatku od

MF: zyski do 2,5 zł z lokat jednodniowych są zwolnione z podatku

Tym samym resort potwierdził stanowisko banków, zgodnie z którym zyski z odsetek od jednodniowych lokat bankowych nieprzekraczające 2,5 zł dziennie są zwolnione z podatku - uważa doradca podatkowy z kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy Marek Kolibski."Gdy kwota obliczonego podatku od

Polacy muszą zacząć oszczędzać. Może nam w tym pomóc... budżet państwa

. o prawie 256 zł więcej. Takie wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu płaci się niższy podatek dochodowy. Przy wypłacie środków z IKZE płacisz od zysków ryczałtowy podatek w wysokości 10 proc. Konta IKZE, na których ulokowano do tej pory 154 mln zł, ma 493 tys. osób. Jednak w

Jak zarobić na emeryturę pod palmami? Oto najlepsze sposoby

2,5 średniego wynagrodzenia. - Dziś przechodzący na emeryturę ma obliczone świadczenie na podstawie rzeczywistych zarobków po rozpoczęciu reformy oraz w oparciu o najlepsze lata do kapitału początkowego. Zatem przechodzący dziś na emeryturę mają szansę na to, aby była ona obliczona tak, jakby całe

Ranking Banku Światowego: Polska czempionem reform, awans o 10 miejsc

powstaje na podstawie badania 10 obszarów, od których zależy łatwość prowadzenia biznesu w danym kraju. Chodzi o rozpoczęcie prowadzenia działalności, występowanie o pozwolenie na budowę, podłączanie elektryczności, rejestrowanie własności, otrzymywanie kredytu, ochronę inwestorów, płacenie podatków

Uproszczone zaliczki w 2010 r.

podatek liniowy).Przy czym podstawą do obliczenia zaliczki w danym roku podatkowym jest dochód. Z uwagi na brak szczególnych regulacji na potrzeby zaliczek uproszczonych należy przyjąć, że jest to dochód w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o pdof, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; - oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; - zaświadczenia

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

do pełnych złotych (a w wypadku wspólnie opodatkowujących się małżonków i rodzin niepełnych - po podzieleniu przez dwa i zaokrągleniu do pełnych złotych) stanie się tzw. podstawą obliczenia podatku, czyli kwotą, od której będzie liczony podatek.Jeśli podatnik rozlicza się samotnie, to przykłada swoją

Wartość początkowa środka trwałego w walucie obcej

skorelowane z zasadami ustalania różnic kursowych, wedle których kurs średni NBP ustala się również na dzień poprzedzający datę poniesienia kosztu (art. 15a ust. 6 updop).Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 4e, art. 15a ust. 6, art. 16g ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

PIT 2008: Rozliczamy się po staremu

). Różnica niewielka, w przeliczeniu na miesiące raptem nieco ponad 6 zł, ale dobre i to. Skala podatkowa '2008 Podstawa obliczenia podatku w złotych . Podatek wynosi ponad

Polski handel wabi Rosjan. Powstał certyfikat "Russian Friendly"

, dyrektorka biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT). - Znaczenia nabiera jednak także turystyka zdrowotna.Program "Russian Friendly" obliczony jest na wieloletnie działanie i ma wypromować w Rosji konkretne obiekty handlowe i produkty turystyczne Pomorza. Jak twierdzą urzędnicy

Za kogo zeznanie składa płatnik?

Jest to dobre rozwiązanie dla tych podatników, którzy nie korzystają z odliczeń w ramach ulg podatkowych i nie zamierzają swoich dochodów opodatkować w sposób preferencyjny przewidziany dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Jednak płatnik sporządzi roczne obliczenie podatku za 2009

Działalność handlowa prowadzona przy pomocy kasy fiskalnej

1. Czy do wystawionych faktur należy wystawiać paragony, czy wystarczy, że prowadzę ewidencję faktur i aby obliczyć obrót dodaję do raportu z kasy?2. Czy dla sposobu postępowania faktura - paragon ma znaczenie fakt, że wśród odbiorców są hurtownicy i detaliści? 3. Czy faktura dla odbiorcy

Sprawdź skutki w VAT obciążania pracowników kosztami używania samochodów służbowych na cele prywatne

należnym obliczonym według stawki 22%). O tym, od jakiej kwoty naliczany powinien być podatek VAT, zadecyduje treść regulaminu. Może ona określać, że stawka za kilometr przebiegu (zakładam, że kwoty obciążające pracowników są ustalane na podstawie ilości kilometrów przebiegu) jest kwotą netto lub brutto

Sprawdź skutki w VAT obciążania pracowników kosztami używania samochodów służbowych na cele prywatne

należnym obliczonym według stawki 22%). O tym, od jakiej kwoty naliczany powinien być podatek VAT, zadecyduje treść regulaminu. Może ona określać, że stawka za kilometr przebiegu (zakładam, że kwoty obciążające pracowników są ustalane na podstawie ilości kilometrów przebiegu) jest kwotą netto lub brutto

Mniej niż 2 proc. Polaków odkłada pieniądze w IKE lub IKZE

pod auspicjami IKE jest domeną ok. 250 tys. Polaków. Ta grupa przez kilka lat zebrała na kontach IKE już 3,5 mld zł. Łatwo obliczyć, jak gigantyczną górę pieniędzy udałoby się zebrać, gdyby nie 1,5 proc., ale np. połowa wszystkich zarabiających aktywnie budowała swoje oszczędności na "jesień

Opodatkowanie wynagrodzeń menedżerów

?Niezależnie czy menedżer zawrze umowę jako osoba fizyczna czy jako przedsiębiorca, obowiązki płatnika ciążą na podmiocie dokonującym mu wypłaty wynagrodzenia. Sposób obliczenia zaliczki (gdyż podatek zryczałtowany, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof z uwagi na wysokość zarobków menedżerów

Ministerstwo Finansów nie wie, ile zarobiło na podwyżce akcyzy od aut

podatku akcyzowym i zmianę stawki wprowadzono w Senacie. Przed ogłoszeniem tej podwyżki akcyzy rząd nie konsultował jej z firmami motoryzacyjnymi, a te głośno nie protestowały. Bo premier zapowiedział, że pieniądze z wyższej akcyzy od aut - dodatkowo 120 mln zł rocznie, jak szacowało Ministerstwo Finansów

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na fakt, że zawiera błędy w obliczeniu ceny Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759); art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

Krytyczna analiza projektu przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

ustalić dane fakty, czy też nie.Budząca poważne wątpliwości jest również treść ust. 10 projektowanego art. 24a ustawy o CIT. Zgodnie z jego postanowieniami od podatku dochodowego obliczonego wg stawki 19 proc. odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę

Niepotrzebnie straszymy wetem klimatycznym

dla tych gałęzi przemysłu, które najmocniej odczułyby unijną politykę. Obniżenie podatków mogłoby zniwelować wzrost cen energii spowodowany ostrzejszą polityką klimatyczną. Tu także jednak brak analiz, bo taki pomysł nigdy nawet nie był poważnie rozważany - Ministerstwo Finansów jak lew broni tego, co

Jak rozliczyć sprzedaż udokumentowaną paragonami niefiskalnymi?

, w którym użytkuje kasę niefiskalną uzyskała w czerwcu 2008 r. przychód w kwocie 4.000 zł. Przedmiotem sprzedaży są wyłącznie towary opodatkowane według stawki 22%. Znając kwotę przychodu, możemy obliczyć podatek należny i podstawę opodatkowania (obrót

Jak Polska radzi sobie z unijnym prawem?

względu na błędy rachunkowe w obliczeniu ceny. Łukasz Gibała, poseł: Kiedy przepisy unijne tworzą rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców, rząd stara się podejmować walkę z Komisją Europejską, by uniknąć ich stosowania. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku przepisów dotyczących odliczania podatku VAT

Paliwo - co, dla kogo, za ile?

, ile kosztuje samochód przygotowany do jazdy na konkretnym paliwie. W kalkulacjach należy zatem uwzględnić ceny aut oraz instalacji, które trzeba zamontować. Do takich obliczeń można wykorzystać model samochodu, który sprzedawany jest zarówno w wersjach z silnikami spalinowymi, jak i w odmianie

PIT-y 2010: Lista błędów oczywistych

kto szyją" w małżeństwie. W PIT robi się niedopuszczalny bałagan.15. Źle obliczony podatek małżeński. Wspólnie rozliczający się małżonkowie zapominają, że ich podatek liczy się inaczej niż podatek singla. Tu dochód po odliczeniach dzieli się przez dwa, a to, co wyjdzie (podstawa opodatkowania

Kolejne zmiany w VAT

dokonujących skupu złomu oraz nabywających prawa do emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie nabywcom i usługobiorcom przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT jako podatku naliczonego na takich samych zasadach jak np. w przypadku WNT. Konsekwencją tej zmiany jest odejście od określania w sposób szczególny

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

za korzystanie z internetu w kawiarenkach internetowych. Nowelizacja dotyczy także wspólnie rozliczających się z fiskusem małżeństw. W takim przypadku podatek określa się dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (do sumy tych dochodów nie

PIT-28, czyli zeznanie ryczałtowca

wolontariacie. Warunkiem przekazania tej kwoty jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę jej obliczenia, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego. W składanym zeznaniu lub korekcie zeznania (o ile korekta dokonana została w ciągu

Wynajem domu w Hiszpanii a obowiązki podatkowe

dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą (według skali podatkowej), a następnie obliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych w kraju przy zastosowaniu tej stawki (art. 27 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

płatnicy zobowiązani są zaprzestać za taką osobę naliczania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W dokumentach rozliczeniowych wykażą "zerowe" zarówno podstawy wymiaru, jak i składki na te ubezpieczenia.PrzykładDo końca listopada 2010 r. podstawa wymiaru składek na

Unijny VAT, czyli jak Bruksela 40 miliardów szuka

; (1-2 pkt proc.), tak by efekt był neutralny dla podatnika. Z obliczeń Komisji wynika, że przy stawce 1 proc., ten podatek dałby ok. 41 mld euro rocznie. Opodatkowanie sektora finansowego wprowadzone poprzez podatek nałożony na poszczególne transakcje finansowe (tzw. FTT) lub podatek nałożony na

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

złotych (a w wypadku wspólnie opodatkowujących się małżonków i rodzin niepełnych - po podzieleniu przez dwa i zaokrągleniu do pełnych złotych) stanie się tzw. podstawą obliczenia podatku, czyli kwotą, od której będzie liczony podatek.Jeśli podatnik rozlicza się samotnie, to przykłada swoją podstawę

Rząd brytyjski pozazdrościł Polsce programu "Mieszkanie dla młodych"?

województwie, mieście wojewódzkim lub gminie z nim sąsiadującej, a dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko - 15 proc. tej kwoty. Dodatkową 5-procentową dopłatę dostanie rodzina, w której w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania na kredyt przyjdzie na świat trzecie bądź kolejne dziecko. Podstawą

"Rz": Mit umów śmieciowych. Może jednak nie mit?

zatrudnionych.Szacunki na oko"Rzeczpospolita" na podstawie rozmów z ekspertami i własnych obliczeń spróbowała oszacować dokładniej to zjawisko. Około połowy pracujących na umowy-zlecenia lub o dzieło - 350 tys. osób - może być faktycznie zmuszonych do tej formy trudną sytuacją na rynku pracy. Pozostali robią

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

przychodów z praw autorskich to 50 proc., a z umów-zleceń i o dzieło - 20 proc. Podstawa obliczenia podatku Po odjęciu kosztów od przychodu uzyskujemy dochód. Od dochodu odpisuje się składki na ubezpieczenia społeczne i ewentualnie ulgi (za darowizny, internet, odsetkową, rehabilitacyjne). W ten sposób

Im wyższe składki - tym wyższa emerytura

. Jednakże ilość przepracowanych lat pracy, a w zasadzie długość okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek, nie pozostanie bez wpływu na wysokość przyszłego świadczenia. Podstawę jego obliczenia stanowi bowiem kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem:- waloryzacji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podatek dochodowy od osób prawnych w PolscePo raz pierwszy w Polsce podatek

Podatek progresywny

Podatek progresywny – metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania np. wg skali podatkowej.Określenie to stosuje się najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób

Podatek katastralny

Podatek katastralny – jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości, w którym wysokość podatku jest uzależniona od wartości katastralnej nieruchomości. W literaturze podatek katastralny jest często określany łacińskim zwrotem ad valorem („od wartości”). Zalety wprowadzenia podatku

Podatek liniowy

Podatek liniowy (również: podatek płaski) (ang. flat tax) – jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania.Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku

Podatek od dochodów kapitałowych

w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. Unikanie płacenia podatkuZgodnie z przepisami ordynacji podatkowej przed 2012 końcówki kwot podatku wynoszące mniej niż 50 groszy pomijało się, zaś te powyżej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.