izostal oczekuje

Przegląd prasy

Warszawa, 01.18.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --ZUS przyjmuje wnioski i odroczenie płatności składek na 3 miesiące --Czas oczekiwania na przekroczenie granicy Polski sięga już 20 godzin --15 ministrów przebadano na

Przegląd prasy

platformy stacjonarne --Dworzec Centralny w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków --EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --MiR przedstawiło cele rozwojowe, które będą sfinansowane z funduszy UE 2021-2027 --Erbud przebuduje Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

Przegląd prasy

mld zł na koniec marca wg wstępnych danych --Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do Baltic Pipe za 97,1 mln zł netto --Maląg: Wypłata zasiłków opiekuńczych zostanie przedłużona do 24 maja --Stalprodukt rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. --EBC utrzymał stopy proc. bez zmian

Przegląd informacji ze spółek

czterech krajów: Filipin, Singapuru, Tajlandii i Malezji.  Konsorcjum w składzie Izostal (lider) i Stalprofil podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową na produkcję, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla Gazociągu DN 1000 Strachocina - Pogórska Wola o

Przegląd informacji ze spółek

online Payhelp, która pozwala odzyskiwać mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom środki z niezapłaconych faktur. Spółka oczekuje, że do końca roku Payhelp obsłuży 5 tys. faktur, ale skalowalność usługi stwarza znacznie szersze możliwości rozwoju, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała Agora. Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych

Przegląd informacji ze spółek

"pod klucz" kompleksu ekologicznego glikolu propylenowego w Trzebini. Koszt inwestycji to 400 mln zł. PKN Orlen oczekuje, że kolejne spotkanie ze stroną rosyjską dotyczące przywrócenia dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń", które zaplanowano na 3 czerwca będzie miało charakter

Przegląd prasy

emerytalnego rencista będzie dostawał więcej pieniędzy niż emeryt ISBnews --Millennium nie potrzebuje kapitału z zewnątrz, by spełnić wymogi KSF --Bank Millennium oczekuje, że zysk operacyjny wzrośnie r/r w 2017 r. --Zysk netto Bank Millennium wzrósł r/r do 131,5 mln zł w IV kw. 2016 r

Przegląd prasy

Finansowego, ale "robi wszystko", by móc wypłacić dywidendę z tegorocznego zysku, poinformowali przedstawiciele banku podczas czatu inwestorskiego.  --Dom Development ocenia, że problemy z brakiem podwykonawców, wzrost cen materiałów budowlanych i wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego, ale "robi wszystko", by móc wypłacić dywidendę z tegorocznego zysku, poinformowali przedstawiciele banku podczas czatu inwestorskiego.  Dom Development ocenia, że problemy z brakiem podwykonawców, wzrost cen materiałów budowlanych i wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje

Przegląd prasy

wyklucza emisji obligacji --Murapol wprowadził do oferty 185 lokali w Śląskich Tarasach w Katowicach --Izostal i Stalprofil mają umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 88,5 mln zł --IX Kongres Dyrektorów Finansowych odbędzie się 28 września w Warszawie --Prezes PKP: Kolejne dużych prędkości częścią

Stalprofil przyjął plan dla restrukturyzacji w zakresie usług budowy rurociągów

są Stalprofil (62,89% udziału w kapitale zakładowym) i Izostal (37,11%), podała spółka. Etap 1 to restrukturyzacja operacyjna ZRUG, etap II - inkorporacja ZRUG Zabrze do Stalprofil. "Plan Działań przewidzianych na II półrocze 2016r. i rok 2017, obejmuje dwa etapy: Etap 1 - Restrukturyzacja

Przegląd informacji ze spółek

dniem pierwszego notowania 200 tys. akcji serii G spółki był 8 listopada, podała spółka.  Oferta konsorcjum Tesgas (lider), Izostal, ZRUG Zabrze (spółki z grupy Stalprofilu) i Friedrich Vorwerk KG (GmbH&Co) o wartości 154 mln zł netto została wybrana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz