istota funduszy strukturalnych unii europejskiej

Witold Gadomski

Jak spłonęło 300 mld euro

Jak spłonęło 300 mld euro

Mały kraj Unii otrzymał największą w historii pomoc zagraniczną, by zapanować nad dławiącym zadłużeniem. Dlaczego Grecji pomoc nie pomogła, skoro pomogła innym - większym i w gorszych opałach.

Szczyt UE-Afryka: Bruksela chce wprowadzić wolny rynek w Afryce

Unia Europejska przekonuje Afrykę do liberalizacji handlu i otwarcia rynków. Sceptycy straszą, że to przykrywka dla nowej kolonizacji.

Czy Polska powinna zrezygnować z walki o subwencje dla naszych rolników od chwili wejścia do Unii?

Pewne środki w unijnym budżecie można przesunąć i znaleźć więcej funduszy dla rolników z nowych państw-członków. To tylko kwestia woli politycznej - mówi Marian Brzóska, radca ministra w Komitecie Integracji Europejskiej

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

Kapitałowego. - W zależności od orzeczenia ETS stopniowe zwiększanie możliwości inwestowania aktywów członków OFE na rynkach Unii Europejskiej. 2. Wprowadzenia zewnętrznego benchmarku do oceny efektywności inwestycji otwartych funduszy emerytalnych (Propozycję tę opieramy na koncepcjach przedstawionych w