istota działalność gospodarcza

PAP

Rząd przyjął projekt ułatwień w znakowaniu importowanych produktów

Rząd przyjął projekt ułatwień w znakowaniu importowanych produktów

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje on ułatwienia w znakowaniu towarów sprowadzanych do Polski. Przedsiębiorcy mają dzięki temu zaoszczędzić ok. 70 mln zł rocznie.

SN: zakaz konkurencji może obowiązywać także na rynku regulowanym

, która wcześniej zatrudniała go na stanowisku prezesa, uznała, że podjął on w istocie działalność konkurencyjną i z tego powodu odmówiła mu wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Mężczyzna skierował wówczas pozew przeciwko podlaskiej spółce. W I instancji sprawę

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

PytanieOdbędzie się przetarg na dzieło "Koncepcja...", w którym chcę wziąć udział, jako osoba, która wykonała juz kilka takich dokumentów. Nie prowadzę działalności gospodarczej i nie zamierzam jej prowadzić, jedynie przystąpić do postępowania o zamówienie publiczne jako osoba nie

Wywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie. Strategiczny czy taktyczny?

Istota sporu o wywiadSpór na temat wywiadu gospodarczego odgrzało niedawno amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów Strategicznego Wywiadu Gospodarczego (SCIP), zadając poprzez LinkedIn pytanie o jego pożądany kształt. Brzmiało ono: "Czy wywiad gospodarczy winien być bardziej ukierunkowany

Kaczyński: PiS chce wprowadzić nową stawkę PIT na poziomie 39%

wprowadzeniu trzeciej skali, także dla tych, którzy dzisiaj płacą 19% w ramach tego świata pozorów, pozornej działalności gospodarczej, a w istocie - umów o pracę. Otóż we wszystkich tych przypadkach będzie możliwość bardzo daleko idących odliczeń na inwestycje" - powiedział Kaczyński podczas Forum

Projekt dotyczący nieopodatkowanej sprzedaży żywności bez poprawek

połączonych komisji, którzy zaakceptowali projekt w przedłożeniu zaproponowanym przez podkomisję. W uzasadnieniu do projektu Senat wskazał, że obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego jedynie nieprzetworzone produkty

Rzecznik przedsiębiorców na kłopoty biznesu?

Rzecznik przedsiębiorców na kłopoty biznesu?

istocie był on bardzo zbliżony do Rzecznika Praw Przedsiębiorców, choć zakres jego działania był nieco inny (mógłby on pomagać także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej).Projekty powoływania urzędów rzecznika czy to przedsiębiorców, czy podatników jest w gruncie rzeczy formą budowania protezy

Polski biznes wciąż walczy z barierami [Raport]

Polski biznes wciąż walczy z barierami [Raport]

Są to m.in.: - Zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i skarbówką.- Nadmierne obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności związane z

Rada Ministrów wydała rozporządzenia dotyczące zmian w ustawie o OFE

"Zmiany wprowadzone do ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE zmieniły także przepisy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dotyczy to kwestii istoty i funkcjonowania Funduszu

Rewolucja w VAT od rzeczy używanych

działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.Zwolnienie z VAT do końca 2013 rokuObecnie sprzedaż rzeczy używanych korzysta ze zwolnienia ustawowego na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnienie dotyczy podatników, którym przy nabyciu rzeczy ruchomej nie

Projekt ws. praw konsumenta ma opuścić sejmową podkomisję

ryzyko uszkodzenia towarów w transporcie, aż do momentu, gdy konsument wejdzie w ich posiadanie" - dodała Affre. Zwróciła też uwagę na definicję konsumenta, którą wprowadza projekt. "Za konsumentów będą uznawane również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli zawierają umowę

Zdaniem Ministerstwa Finansów przedsiębiorca "transportowiec" wliczy w koszty dietę z tytułu odbytej podróży

wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej stanowiących istotę tej działalności. Skutkowało to brakiem możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości diet.Niemniej jednak orzecznictwo Na-czelnego Sądu Administracyjnego (np. wyroki z dnia: 29 sierpnia 2008 r., sygn. akt II FSK 812

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Ponadto należy rozpatrzyć, czy środki zgromadzone na tej lokacie są w istocie związane z działalnością gospodarczą czy też nie.Przedsiębiorcy, zwłaszcza opodatkowani na zasadach ogólnych, woleliby, aby odsetki z lokat można

Trybunał Konstytucyjny: 75 proc. PIT to nie konfiskata

Trybunał Konstytucyjny: 75 proc. PIT to nie konfiskata

Zwykłe stawki podatku od dochodów osobistych to 18 i 32 proc. Są też inne stawki tego podatku. Na przykład liniowy PIT od działalności gospodarczej ma 19-proc. stawkę. Szczególną, bardzo wysoką stawką, objęte są natomiast dochody, które podatnik ukrył przed fiskusem. Jeśli ten je odkryje, może

"Puls Biznesu": Pitera wpycha firmy w ręce CBA

Minister uznaje lobbing za działalność przestępczą. "To absurd" - grzmią przedstawiciele biznesu. "To pomysły nie do przyjęcia. Minister Pitera nie rozumie istoty lobbingu. Jesteśmy przeciwni temu projektowi" - mówi gazecie Bogusław Piwowar, wiceprezes Business Centre Club

Sankcje wobec Janukowycza i 17 prominentów z Ukrainy weszły w życie

Sankcje wobec Janukowycza i 17 prominentów z Ukrainy weszły w życie

, ich spółki córki etc. Zgodnie z istotą sankcji nie tylko zamraża się ich aktywa, ale również nie można im udostępniać żadnych środków ekonomicznych (czyli towaru ani gotówki). Innymi słowy, wszelka działalność handlowa ze spółkami należącymi do oligarchów na liście jest mocno ryzykowna - wyjaśnił

Marcin P. to nie przedsiębiorca

Marcin P. to nie przedsiębiorca

Dyskusja o relacjach państwo - biznes wybuchła m.in. w Radiu TOK FM, gdzie Jacek Żakowski pytał, czy sprawa Amber Gold nie wynika z obawy prokuratury przed ingerowaniem w prywatną działalność gospodarczą, czy cała sprawa nie wymaga szerszej dyskusji i generalnego przemyślenia relacji państwo

PiS chce radykalnych zmian: reforma podatków, 1,2 mln miejsc pracy, nowe ministerstwa

PiS chce radykalnych zmian: reforma podatków, 1,2 mln miejsc pracy, nowe ministerstwa

funduszy spójności na wieś, utrzymanie KRUS i podatku rolnego. "System Tuska" W programie opisano "system Tuska", który - jak czytamy - "jest wypaczeniem istoty demokracji", ma "antyrozwojowy charakter blokujący możliwości osiągania pozytywnych zmian gospodarczych i

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

użyteczności publicznej, na których nie będzie można mieszkać, prowadzić działalności gospodarczej czy budować altan, których wielkości nie przewiduje ustawa. Działki będą mogły być także dziedziczone m.in. przez współmałżonków. Działkowcy i stowarzyszenia ogrodowe będą zwolnieni m.in. od podatku od gruntu

Polak w święto popracuje dla centrali w USA

Polak w święto popracuje dla centrali w USA

pracy jest uzasadnione i potrzebne, biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług oraz międzynarodowy zasięg prowadzenia działalności gospodarczej przez coraz więcej firm - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Lepsza konkurencyjność i nowe miejsca pracyZdaniem

PiS chciał odłożenia głosowania nad projektem ws. OFE, większość się nie zgodziła

trudnych decyzji sytuacja musi dojrzeć" - dodał. Szef SLD Leszek Miller podkreślił, że Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych przeznaczyła na lobbing na rzecz OFE ponad 11 mln złotych, a tylko na działalność medialną 7,5 mln złotych. "W tym kontekście wystąpienie przewodniczącego Palikota mnie

Krynica: Gospodarcza ofensywa PiS. Kaczyńskiego pomysły na gospodarkę

programu rząd przedstawi jesienią. - Zdaję sobie sprawę, że potrzebna jest poprawa warunków działalności gospodarczej - mówił Donald Tusk.

Czy instytucje finansowe mogą służyć ludziom? Książka "Służebność. Utracone dziedzictwo Wall Street"

zyskach długookresowych, które są istotą odpowiedzialnego zarządzania". Zachęcamy do lektury! John G. Taft to finansista, szef RBC Wealth Managment, należącej do Royal Bank of Canada firmy zarządzającej majątkiem zamożnych Amerykanów. Sprawuje pieczę nad aktywami wartymi ponad 235 mld dolarów. Z

Jak zaksięgować odszkodowanie z PZU za pęknięte rury?

ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej), gdyż zyski nadzwyczajne są związane z klęskami - na przykład pożar, powódź. Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 i 33 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).Odpowiedź udzielona: 4 marca 2010 r.Czytaj więcej w

Wejchert: Walkman Sony żyje i ma się świetnie. Podobnie jest z portalami

. Dookoła tego portalu, po fuzji z o2, można zbudować dochodowy biznes. Tym bardziej że grupa może rozwijać nowe linie produktów i usług. To zresztą szalenie ważny element każdej dobrze prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba się cały czas dynamicznie rozwijać, zmieniać, dostosować do nowych

Prezydent Szczurek o roszczeniach Ryszarda Krauze wobec Gdyni

kupić udziały w PPTKM, by później wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi. Ponadto odzyskiwanie nieruchomości jest jedyną działalnością tej spółki.- Dotykamy tu innej rzeczy, bowiem jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, to nie możemy ich wyjmować z obrotu gospodarczego. Dlatego byłbym

Trzęsienie ziemi w pożyczkach internetowych? Wchodzi potężny gracz

czekać trzęsienie ziemi, bowiem - jak dowiadujemy się nieoficjalnie - w najbliższym czasie zagości u nas potężny "społecznościowy" gracz ze Skandynawii - serwis TrustBuddy.com . Podobno rozmawia już z biurami informacji gospodarczej na temat możliwości sprawdzania polskich pożyczkobiorców w

Najpierw sprawiedliwość, potem równość

poziomu podatków powoduje spadek dochodów budżetowych, gdyż poziom ten zniechęca do prowadzenia działalności gospodarczej (krzywa Laffera);- gdy państwo opiekuńcze staje się zbyt duże, staje się zarazem zbyt drogie i poważnie ciąży wzrostowi gospodarczemu, co w konsekwencji prowadzi do unicestwienia

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym

zmienia, ale pogarsza sytuację, bo obowiązkowa stopa zwrotu została zniesiona". Zwrócił też uwagę, że w projekcie nie została przewidziana kampania informacyjna w sprawie istoty OFE. "Pan miał dwa lata jako premier polskiego rządu do skończenia z tym procederem OFE. Gdzie pan wtedy był? To samo

Akcyza na brykiet, koks, węgiel. Przedsiębiorca zapłaci drożej, a rolnik nie

powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy czy wymóg prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów nie objętych akcyzą. A z niej zwolnieni są m.in. ci którzy wykorzystują energię z węgla do prac rolniczych

Wszystko na kredyt. Nowa normalność

Już u schyłku średniowiecza, gdy rodził się wczesny kapitalizm, zrozumiano (znalazło to także akceptację niektórych Reformatorów), że pieniądz kredytowy jest motorem rozwoju gospodarczego. Ci ostatni zaznaczali jednakże, że można mu wyznaczyć cenę (stopę procentową), gdy użyty zostanie do

Będziemy walczyć o koszer i halal. Rolnicy bronią rytualnego uboju

widzą, że zakaz tego uboju to pozbawianie naszych przedsiębiorców swobody działalności gospodarczej. I to w kraju, który jest jednym z największych eksporterów żywności w Europie i tym się chlubi. Ludzie piszą, że ten ubój jest niehumanitarny, ale przecież każdy ubój jest niehumanitarny. To jest

Szare paliwa wypłukują nam portfele

Hydra paliwowej szarej strefy podniosła łeb w zeszłym roku. Fachowcy z branży ze zdumieniem patrzyli, jak nagle statystyki handlu paliwami zaczęły chudnąć - chociaż Polska ciągle notowała wzrost gospodarczy. Najbardziej szokował pierwszy od lat spadek sprzedaży oleju napędowego, używanego głównie

Czy odpowiedzialność solidarna ograniczy wyłudzenia w VAT?

niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Jednak z uwagi na protesty zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych Ministerstwo Finansów wycofało się z tego, zapewniając, że małe przedsiębiorstwa będą z tych regulacji wyłączone, a przepisy zostaną w tym

URE: 1 mln zł kary dla Enionu za ubiegłoroczne awarie

działalność koncesjonowaną był obowiązany do zachowania szczególnej staranności i profesjonalizmu wynikającego zarówno z zawodowego charakteru tej działalności, jak i faktu, że działalność ta podlega szczególnym rygorom. W istotę działalności gospodarczej wkomponowane jest bowiem wymaganie posiadania

Zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni

podatkowej wynikają z:1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.),2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

właściwie dbać o nieruchomość czy przeprowadzać koniecznych remontów. A przecież to spółdzielcy finansują te remonty, działalność gospodarczą i kulturalną spółdzielni, rozbuchaną administrację, obsługę prawną, a także luksusowe życie prezesa.Jarzmo spółdzielniSłowo "właściciel" we władzach

Dziki handel w parku. Straż miejska nie reaguje

" mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, skoro nie wolno im prowadzić jej w tym miejscu? Coś tu nie działa, egzekucja przepisów przegrywa z polską rzeczywistością.Jak praca straży wygląda w praktyce, pokazał drugi dzień Wielkanocy. Na słonecznym Polu Mokotowskim natrafiłem na trzy punkty

Jak wypłacać emerytury z OFE

funkcjonowania można by ograniczyć do minimum. Kontrolę właścicielską sprawowałby skarb państwa, a nadzór merytoryczny - Komisja Nadzoru Finansowego. Działalnością PZE kierowałby zarząd, zaś wyliczaniem emerytur zajmowałby się główny aktuariusz. W skład rady nadzorczej PZE weszliby przedstawiciele ministerstw i

Kto "otwartystą", kto "etatystą"

regulowaniu życia gospodarczego za pomocą środków administracyjnych". Paradoks polega na tym, że "etatystami" są w istocie "otwartyści", bo to oni za pomocą państwowych środków administracyjnych i MAiC chcą uregulować gospodarkę według swych marzeń i upaństwowić prywatny biznes

Rząd tnie koszty, twórcy w płacz. 'Dyskryminacja i propaganda'

działalność gospodarczą opodatkowaną liniowym 19-proc. PIT i będą mieli możliwość odliczenia do 100 proc. kosztów uzyskania. - Twórcy polscy nie stanowią grupy społecznej o najwyższych przychodach, która powinna ponosić koszty poprawy stany finansów publicznych - przekonuje Lewandowski. Jego zdaniem kryzys i

Balcerowicz o wolności

- ripostował profesor. - Została dofinansowana przez pana Arkadiusza Musia, który jeszcze w 1990 roku był prokuratorem, a potem skusiła go wolność gospodarcza i stał się wybitnym przedsiębiorcą, producentem szkła budowlanego. Jest przykładem na to, jak działa społeczeństwo obywatelskie.Według Balcerowicza

Znajdź sprawcę albo zapłać za niego mandat

. Przyjęcie zasady, że właściciel (np. jednoosobowo prowadzący działalność gospodarczą) ma odpowiadać za wykroczenia pracowników, jest przyjęciem zasady odpowiedzialności za cudze czyny, sprzecznej z zasadami procedury karnej w demokratycznych państwach. Oczywiście, można prowadzić w firmie rejestr

Gra w otwarte karty. Gazprom stał się oficjalnie częścią systemu władzy

W ostatni wtorek prezydent Rosji Władimir Putin zaszokował świat, wydając w specjalnym dekrecie instrukcje dla strategicznych rosyjskich spółek, które za granicą spotkają się z pretensjami wobec swojej działalności. Bez uprzedniej zgody władz Rosji spółkom tym nie wolno przekazywać informacji o

Kto nam wypłaci emeryturę?

gwarancji tego, że waloryzacje będą wyższe niż w ZUS, nie ma. Historia jednak uczy, że długotrwałe i głębokie załamania na rynkach występują rzadko, a jak już wystąpią, to jako element równie głębokiego ogólnego kryzysu gospodarczego. W takiej sytuacji państwo także będzie miało trudności z dotrzymaniem

Fiskus przyciśnie oszustów. "Wielki kapitał agresywnie unika podatków"

chodzi w nim o to, by zapłacić mniej podatku.- Oczywiście to nie tak. Jak mówiłem, chodzi nam tylko o duże sprawy, systemowe. Takie jak z tego cypryjskiego przykładu. Jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, a swoje zyski przepuszcza przez system cypryjski tylko po to, by zapłacić mniej

Efekt Doliny Krzemowej

działalności gospodarczej. Oby ta była wyjątkiem.Z pewnością mam za mało danych, by bardziej szczegółowo ocenić projekt rozbudowy PPNT. Zakładam, że przed zaangażowaniem się władze miasta szczegółowo oceniły tak "plusy dodatnie", jak i "plusy ujemne" wynikające z przedsięwzięcia. Ale

Eksperci: Polska radzi sobie lepiej z kryzysem niż inne kraje UE

Brothers. To była działalność nawet nie spekulacyjna, która jest istotą rynków finansowych, ale hazardowa - uprawiana w kasynach" - powiedział. Ocenił, że kryzys zaczął się dopiero od momentu, kiedy rządy poszczególnych państw postanowiły ratować tego typu instytucje. Zaczęły one przerzucać

Cellary: Przejście firm i urzędów na "e" to dla nich szansa

biznes jest istotą ich działania, oraz takie, które są poza światem e-usług. Te pierwsze są z reguły tworzone przez młodych ludzi, te drugie to tradycyjne firmy rzemieślnicze, handlowe, usługowe, którym się wydaje, że kwestia elektronizacji ich nie dotyczy. Nasza prekonferencja ma pomóc w znalezieniu

Warunki udziału w przetargu po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

potencjału ekonomicznego podmiotów trzecich. Dlatego też to sam wykonawca zobligowany jest na żądanie zamawiającego udokumentować posiadanie wymaganej płynności finansowej lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast wykonawca może opierać się na

Bezcenne zdrowie

zatrudniania. Innym sposobem jest urealnienie składek przedsiębiorców oraz rolników. Dziś osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składkę nie od swoich realnych dochodów, lecz od pewnego wyznaczonego przez państwo minimum. To oznacza, że płacą one - w złotych - mniej niż osoby zatrudnione na etatach

Facebook zarabia mniej niż KGHM, ale jest wart 15 razy więcej

obecnie poszukują nowego modelu gospodarczego, opartego na rewolucji naukowo-technicznej, bo stary już przemija.Czyżby czekała nas powtórka z rozrywki, czyli drugie z rzędu szaleństwo na punkcie spółek internetowych na giełdach?Jak pękała bańkaNa początku 2000 r., krótko przed pęknięciem bańki

Nowatorska idea obejścia limitów Rostowskiego

podmiotów, ze swej istoty, niedziałających dla zysku;(2) strefę komercyjną, w której podmioty są zobligowane przez kapitał do wypracowywania zysku.- Taki model ekonomiczno-gospodarczo-społeczny nie ma precedensu w światowej praktyce gospodarczej - mówi Bielejewski.Przy tworzeniu modelu tego stowarzyszenia

Jajko eksportu czy kura oszczędności?

powinniśmy obrać, aby utrzymać solidny i stabilny wzrost? Za tło do rozważań służą autorom problemy strefy euro. Trafnie identyfikują oni istotę tych problemów (wbrew temu, co się dość powszechnie sądzi, kryzys strefy euro to przede wszystkim kryzys bilansu płatniczego, a dopiero w drugiej kolejności kryzys

Albo III filary, albo życie na krawędzi ubóstwa

obszar ich działalności. Trzeba go zachować i kontynuować, co oznacza, że postulaty likwidacji OFE bądź różne pomysły na zupełne zahamowanie dopływu środków byłyby szkodliwe dla gospodarki i nie powinny być realizowane. Ale kto tak naprawdę te inwestycje finansuje? Pozornie pracownicy, bo przekazują

Państwo dobrobytu jednak winne

byli bardziej chciwi niż w innych. Trzeba natomiast mieć na względzie to, że banki są dziś jedną z najbardziej regulowanych przez państwo działalności gospodarczych i nie można ich oceniać, całkowicie pomijając rolę ich nadzorców i regulatorów. Jest przy tym dość dużo dowodów na to, że to właśnie te

Różne sposoby wydawania interpretacji

Różnica 1: moment złożenia wnioskuNie tylko przepisy podatkowe mogą być przedmiotem urzędowej wykładni. Na podstawie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pytać można również o inne sprawy. Przedsiębiorcy mają możliwość występowania do organów administracji publicznej

Po co mamy kruszyć kopie? Awantura o zmiany w prawie autorskim

pracy, jakie nie są rejestrowane przez konwencjonalnie rozumianą gospodarkę rynkową i szersze niż produkcja gospodarcza czynniki wpływające na jakość życia. Jak zmierzyć kreatywność Czy w przypadku kreatywności też mamy nieadekwatne jak PKB mierniki i w konsekwencji nieprawidłowo stawiane cele? Mamy, bo

Prawo do informacji oraz wglądu do dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Konstytucyjne prawo do informacjiZgodnie z art. 61 ust. 1 - 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów

Dopłaty do letniego wypoczynku dzieci pracowników

, pomimo że w swojej nazwie nie zawiera słowa "obóz", dopłata do niego jest wolna od podatku. Znaczenie ma bowiem istota wypoczynku, a nie jego nazwa.Dla celów podatkowych ważne jest również, aby wymienione formy wypoczynku były zorganizowane przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

ocenę.13-punktową anonimową ankietę rozesłała związkom sportowym i dziennikarzom. Odpowiadamy.Jak oceniam działalność Ministerstwa? Ministra Mucha jest na krzywej wznoszącej. Po kilku medialnych wpadkach i wtopą z dachem Stadionu Narodowego szybko zorientowała się, co jest istotą działalności

Będzie taniej w Internecie

Darmowa rejestracja domen i ich tańsze przedłużenia to tylko część oferty home.pl przeznaczonej dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Korzystając z pakietu Business Web (promocja "Zbuduj firmę w Sieci"), czyli profesjonalnej poczty e-mail i możliwości natychmiastowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

księgoweMajątek w działalności spółki cywilnejUwaga! Poniższy tekst pochodzi z 2002 roku. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w prawie.Jest to spółka kapitałowa, gdyż - w odróżnieniu od spółek osobowych opartych na zrzeszeniu się osób - jej istotą jest przede wszystkim zgrupowanie środków kapitałowych

Polacy o kryzysie - połowa sądzi, że najgorsze przed nami-Eurobarometr

skłonnych po zwolnieniu szukać pracy w tym samym zawodzie w innej miejscowości (średnia w UE 32 proc.). Bardziej są już skłonni zmienić zawód, pozostając w tym samym miejscu zamieszkania (19 proc.). 12 proc. byłoby gotowych założyć własną działalność gospodarczą, a 7 proc. zmienić i zawód i miejscowość. 48

Wiatr zmian

częściej pojawiają się w miejscach dotychczas przeznaczonych wyłącznie na działalność obywatelską opartą na demokracji. I tak za oceanem w dobrym tonie jest, żeby wielka organizacja kupiła park w mieście i nazwała go swoim imieniem. Opierają się przy tym owe organizacje na wolności gospodarczej i

Arcydzieło sztuki medycznej i... finansowej

. - Sprawdziliśmy, że nie ma on zarejestrowanej placówki medycznej, a jedynie działalność gospodarczą. Od razu poinformowaliśmy urzędników prezydenta, żeby unikali rejestrowania placówek ze słowem "klinika", które w istocie nimi nie są, bo to wprowadza w błąd pacjentów. Zgodzili się z nami.Na pieczątce

Eksperci wybrali bubel prawny roku: obowiązek meldunkowy

wzięło udział kilkunastu ekspertów z najważniejszych organizacji biznesowych, m.in. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Pracodawców Polskich. Każdy głosował na trzy propozycje.W boju o niechlubne pierwsze miejsce i nagrodę Złota

Kiedy można zmniejszyć wysokość kary umownej?

umownej.Podstawa prawna: ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).Gazeta Podatkowa Nr 626 z dnia 2010-01-07Przychody z działalności gospodarczej. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Sporna prasówka

, która zamawia dla swoich klientów monitoring mediów w kilku firmach, m.in. w IMM: - Nie kupowalibyśmy więcej gazet nawet wówczas, gdybyśmy sami musieli się zająć monitoringiem. Istotą działalności firm zajmujących się press-clippingiem nie jest bowiem powielanie treści artykułów, tylko wybór i analiza

Gwarancja, rękojmia, niezgdonośc towaru z umową - gdy sprzedawca lub producent gwarantuje jakość towaru

tylko. Również w przypadku sprzedaży między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej dochodzi, choć znacznie rzadziej, do przyznania nabywcy dodatkowych uprawnień na wypadek ujawnienia się wad w danym okresie. Gwarancja jakości nie wymaga dla swej ważności wystawienia karty

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Wskazana ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

Tomasz Prusek: Przerażająca jest ta fala upadłości w naszej gospodarce, szczególnie w branży budowlanej.Mecenas Andrzej Wysokiński*: Upadłość to element życia gospodarczego. Nie wszystkie przedsięwzięcia odnoszą sukces. Przykładowo uważa się, że cztery na pięć restauracji nie przetrwa pierwszego

Plany na planie

Chcąc utrzymać zyski na dotychczasowym poziomie, w obecnej sytuacji gospodarczej trzeba pracować więcej... również w branży produkcji filmowej: - Mimo spowolnienia gospodarczego pracy w tym roku było nieco więcej niż wcześniej. Jednak za dużo mniejsze pieniądze - przyznaje Kacper Sawicki, producent

Rozliczenie w kosztach zakupu firmowego auta

odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej (art. 22k ust. 1 ustawy o pdof i art. 16k ust. 1 ustawy o pdop).jednorazowy odpisZ jednorazowej amortyzacji mogą korzystać tzw. mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą. Tę metodę mogą stosować w odniesieniu

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

zawodowej, szczególnie kobiet i osób powyżej 50. roku życia, szarej strefie nielegalnej i nierejestrowanej działalności gospodarczej oraz w zmianach demograficznych. Zjawiska te były niejednokrotnie przedstawiane w dokumentach rządowych, w których proponowano mniej lub bardziej radykalne i wszechstronne

Niepewne ceny mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych

. Roszczenie takie związane jest bowiem z działalnością gospodarczą spółdzielni (art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego, Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.). Jako takie podlega 3-letniemu terminowi przedawnienia (art. 118 Kodeksu cywilnego, Dz. U. z 1964

Silny przewodniczący na czele Unii

w Europie i na arenie światowej. Podobno kilku przedstawicieli państw europejskich zgodziło się na dekapitalizowanie rodzimych banków pod warunkiem nie podejmowania nowych inwestycji poza granicami swoich państw. Czy takie działania nie podważają istoty Unii Europejskiej i jej atrybutu - wolnego

O co chodzi z ACTA? Przedstawiamy pełny tekst umowy

wzrostu gospodarczego we wszystkich gałęziach przemysłu oraz na całym świecie;STWIERDZAJĄC, ŻE rozpowszechnianie towarów podrobionych i pirackich oraz usług polegających na dystrybucji materiałów stanowiących naruszenie osłabia prowadzony zgodnie z prawem handel i zrównoważony rozwój światowej gospodarki

Jan Kulczyk: dobieram spółki jak wino

pięciu lat...- Ale rozumiem, że współpracuje pan z lokalnymi włodarzami.- Klimat do takiej współpracy jest bardzo dobry. Nie wiem, czy czasami nie lepszy niż w Polsce.- To pomówmy o tym, jak w ciągu kilkunastu lat zmieniły się w kraju warunki prowadzenia działalności gospodarczej.- Dziś mam trochę inne

Wirtualny świat. Realny zysk.

tego typu zgłaszać w rozliczeniach podatkowych z uwzględnieniem, że od pewnej kwoty ich aktywność może być interpretowana jako działalność gospodarcza, co wiąże się z nie tylko z inną stawką opodatkowania.Wirtualne światy tak naprawdę dopiero się rozwijają, a wraz z nimi rozwija się ich ekonomia

Czekanie na kolejne dywidendy

istoty dywidendy jak to ma miejsce m.in. w USA, to cena takiej akcji w trybie ekspresowym powinna zostać odpowiednio przez rynek podwyższona. Przecież w sytuacji gdy div yield wynosi więcej niż roczna inflacja, a wypłata nie przekracza 1 miesiąca, to zastanawiające jest dlaczego kurs ma problem z

Jasiński: Sprzedawałem, ale za dobrą cenę

z dywidend od akcji tych przedsiębiorstw, mogła ograniczać ich rozwój?- A rozwój której spółki ograniczyła ta strategia? Praktycznie nie było takiej spółki, której zabralibyśmy dywidendę wbrew celowym, rozumnym planom rozwoju. Zresztą do czego służy działalność gospodarcza, jeśli nie do

Hieny w dolinie śmierci. Jak brak wsparcia wykańcza innowacyjne firmy

warunku rozwoju gospodarczego w Polsce, a - po drugie - nigdzie na świecie (pomijam ChRL, bo brak danych) nie istnieje system finansowania przedsięwzięć gospodarczych, nawet o tak znaczącym potencjale, oparty na środkach publicznych. Dziś nie byłoby możliwe tak znaczące, bezpośrednie, zaangażowanie

PIT 2009: Ulga na dzieci po nowemu

działalnością gospodarczą podatnika, ma wyłącznie charakter prorodzinny i jej jedynym celem jest uwzględnienie w systemie podatkowym kosztów utrzymania i wychowania dziecka w rodzinie.Ulga nie przysługuje też osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniowym 19-proc. PIT.Ministerstwo Finansów

Balcerowicz: Po co pełzać? Lepiej biec

do swobodnej rozmowy. Wolny rynek - jak powiedział F.A. Hayek - ciągle odkrywa w ludzkiej działalności nowe możliwości. Socjalizm nam to zabrał. Dlatego okazał się, wbrew XIX-wiecznym iluzjom, bardzo złym systemem, także gospodarczym.Gdy porównamy dwa kraje, kiedyś na podobnym poziomie rozwoju, z

Co to znaczy "człowiek bogaty"?

płacimy w Polsce, bo nasze spółki mają tu siedziby. Ale proszę nie upraszczać. Patriotyzm podatkowy? Tak, ale za jaką cenę?Ludzie, którzy nie prowadzili biznesu, nie rozumieją istoty działalności gospodarczej: dziś moja firma zarabia dużo, ale jutro otoczenie rynkowe może się zmienić i poniosę straty

"Polska norma", czyli mieszkaniowy dobrobyt na wstecznym biegu

przeciętnej nieruchomości mieszkalnej do średniego rocznego dochodu rozporządzalnego przeciętnego gospodarstwa domowego. Wskaźnik ten szczególnie popularny jest w USA, gdzie w zależności od obowiązującej koniunktury gospodarczej potrafi oscylować w granicach od 2 do nawet 6. Zazwyczaj jednak przyjmuje wartość

Bankiem w klienta. Przybywa procesów sądowych

zaproponował mi kredyt konsolidacyjny do spłacania od zaraz. Problem polega na tym, że spłacanie takiego kredytu nie pozwoli mi na prowadzenie działalności gospodarczej, chciał nie chciał przez pewien czas opartej na stałym zadłużeniu.Skarga w tej sprawie również ma trafić do działającego przy Związku Banków

Dwupłciowy wrażliwy ekosument

podchodzić do internetowych ocen. Może za nimi stać nieuczciwa działalność konkurencyjnych firm - przestrzega Aneta Styrnik z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Internetowe narzędzia przyczynią się również do skrócenia dystansu między konsumentem a ważnymi decydentami u producentów. Już teraz przecież

System emerytalny na pokolenia

, a część przepisów - co naturalne - wymaga dzisiaj modyfikacji, bo zmieniły się warunki gospodarcze i społeczne. Trzeba zdecydować, kto będzie wypłacał dożywotnie emerytury z części kapitałowej systemu emerytalnego. Należy powołać aktuariusza krajowego, który monitorowałby długookresową stabilność

I ty zostaniesz oligarchą

. "Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ta zła prasa, w wielkim skrócie myślowym i z uwzględnieniem wszystkich wyjątków, jest po prostu wynikiem złych stosunków mojego rządu z oligarchią. Zdecydowana większość mediów jest w istocie pod kontrolą oligarchii" - mówił. A dalej: "W Polsce

Stenogram z 24. posiedzenia Komisji Śledczej 10 czerwca 2005 r.

się do przesłanek nieistotnych lub, co gorsza, opiera się na pomówieniach lub nieporozumieniach. Ocena niepoprawna lub nieuczciwa jest zaprzeczeniem dążenia do ustalania prawdy. A jeśli jest ona dokonywana przez instytucje państwowe, jest zaprzeczeniem istoty państwa prawa. Moim zdaniem, przy ocenie

Stenogram z 37. posiedzenia Komisji Śledczej PZU SA 18 sierpnia 2005 r.

prawda taki transfer wiedzy z jednych spółek do drugich spółek, dlatego że sam, jako podmiot gospodarczy, takiej działalności nie prowadzi.Poseł Jan Bury:Ale Eureko zobowiązał się, że on wniesie doświadczenia i wiedzę, którą posiadał, ubezpieczeniową. W tym momencie okazuje się, że on takiej wiedzy nie

Tajemnica przedsiębiorstwa - kontrowersje

. Ponadto oferent nie może zastrzec wypisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, która jest jawna, oraz informacji z KRS, ponieważ każdy obywatel ma prawo uzyskać informacje zawarte w Rejestrze, także informacje z KRS nie są tajemnicą przedsiębiorstwa.Tyle o tajemnicy w ustawie o

Stenogram z 13. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 1 kwietnia 2005 r.

byłem w charakterze społecznym i od samego początku, kiedy podejmowałem te obowiązki, było jasne zarówno dla mojego mocodawcy, dla pana prezydenta, dla mnie, jak i publicznie to mówiłem, iż nie będę rezygnował z innej działalności, którą prowadziłem i którą zamierzam prowadzić. Co do mojej obecności

Stenogram z 20. posiedzenia Komisji Śledczej 24 maja 2005 r.

, 60 lat, własna działalność gospodarcza.Przewodniczący:Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy.Czy był pan karany za fałszywe zeznanie lub oskarżenie?Pan Zdzisław Montkiewicz:Nie, nie byłem.Przewodniczący:Dziękuję.Proszę wszystkich o

Stenogram z 26. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU 22 czerwca 2005 r.

jest moim celem prezentowanie kwestii związanych z działalnością Ministerstwa Sprawiedliwości, ale chciałem tylko zaznaczyć, że było to w ciągu ostatnich 15 lat, był to okres najintensywniejszych działań służących ściganiu przestępstw, w tym skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu obywateli, przestępstw

Stenogram z 12. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 31 marca 2005 r.

, ponieważ w charakterze świadka został wezwany tutaj pan Kott. Zatem nie można zadawać pytań dotyczących niepozostawania w sprzeczności, ponieważ, jak mówię, tutaj rolą ewentualnie organów dyscyplinarnych okręgowej rady adwokackiej będzie ewentualna działalność, jeżeli pan pełnomocnik uchybił zasadom etyki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje legalneW prawie polskim możemy znaleźć następujące definicje legalne działalności gospodarczej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczejArt. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Działalność regulowana

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa (definicja legalna zawarta w art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Definicję działalności regulowanej

Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2004 r

Izba gospodarcza

Izba gospodarcza – instytucja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. zarówno spółki, jak i przedsiębiorców jednoosobowych. W Polsce izby gospodarcze działają na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczychDz. U. 1989 Nr

Dyplomacja gospodarcza

Dyplomacja gospodarcza – realizacja działań zmierzających do podniesienia pozycji międzynarodowej państwa poprzez szeroko rozumianą promocję interesów gospodarczych kraju jako całości (m.in. poprzez negocjację i podpisywanie porozumień i umów handlowych, członkostwo w międzynarodowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.