inwestycje ue w szkolenia

eb, PAP

KE ostrzega przed cięciami w budżetach na edukację

KE ostrzega przed cięciami w budżetach na edukację

Wydatki krajów UE na edukację spadły od 2010 r. o 3,2 proc. - poinformowała w czwartek Komisja Europejska, publikując coroczny "Monitor kształcenia i szkolenia". Przestrzegła, że dalsze cięcia utrudnią walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

Komisja Europejska przyjęła strategie wydawania unijnych środków w latach 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw. Dzięki tym programom ponad 20 mld euro trafi na rozwój innowacji, małych i średnich firm i ochronę środowiska - informuje w piątek KE.

KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE

Polska jest największym beneficjentem funduszy UE i przykładem dla innych, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy - powiedział komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. Tylko z funduszu społecznego do Polski trafi 13 mld euro w latach 2014-2020.

Rozkręca się karuzela dotacji unijnych. Miliardy do wzięcia

Rozkręca się karuzela dotacji unijnych. Miliardy do wzięcia

na żłobki, przedszkola oraz szkolenia zawodowe młodzieży i dorosłych. W Wielkopolsce urzędnicy przeznaczyli do rozdania ponad 15 mln zł na projekty pod hasłem "uczymy się przez całe życie", czyli konkretnie na szkolenia językowe oraz komputerowe. Kolejne 20 mln zł wspomoże wydarzenia

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

rozpoczynających działalność, doradztwo, pomoc dla placówek opieki nad dziećmi, tworzenie żłobków i przedszkoli, programy profilaktyki zdrowotnej, szkolenie formalne i pozaformalne - to - jak informuje KE - tylko niektóre przykłady różnych form pomocy finansowanych ze środków EFS, z jakich skorzystają polscy

10 lat w UE.Unia dała stolicom Lubuskiego pieniądze na rozwój

W mijającej dekadzie Gorzów Wlkp. i Zielona Góra najwięcej europejskich pieniędzy przeznaczyły na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Były też duże inwestycje w kulturę i sport, transport publiczny i drogi. Liczący ok. 124 tys. mieszkańców Gorzów Wlkp. łącznie pozyskał z UE

W Portugalii spada bezrobocie, bo młodzi uciekają z kraju

W Portugalii spada bezrobocie, bo młodzi uciekają z kraju

gospodarczej, którą chciałyby rozwijać. Wniosek zgłaszany jest w formie kandydatury do Instytutu Zatrudnienia i Szkoleń Zawodowych (IEFP). Po jej zaakceptowaniu młody autor projektu ma sześć miesięcy na uruchomienie zaplanowanego biznesu. Podstawą udziału w programie jest zainwestowanie własnych środków o

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

Część środków zostanie przekazana także na rozbudowę infrastruktury transportowej we wschodniej Polsce. Jak podał EBI, kredyt ma pomóc Polsce w jeszcze lepszym wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE. "Wspierając realizację strategicznych inwestycji, EBI, jako bank Unii Europejskiej, coraz

Czy Polska kolej jest bezpieczna? Związkowcy mówią jedno, a władze - drugie

Czy Polska kolej jest bezpieczna? Związkowcy mówią jedno, a władze - drugie

/godz. Oprócz inwestycji PLK przykłada większą wagę do szkolenia dyżurnych ruchu i dróżników przejazdowych. W PKP PLK szkolenia przeszło około 15 tys. pracowników. Wprowadzono też dodatkowe regulacje dotyczące m.in. szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów. Jak podaje resort infrastruktury i

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Publicznych sprawozdania na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych wynika, że w 2013 r. polscy zamawiający ogłosili w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ponad 23 000 zamówień , co stanowi około 13% wszystkich przetargów ogłaszanych przez kraje członkowskie UE.* Ilość przetargów ogłaszanych

Mazowsze. Innowacyjność wśród priorytetów w perspektywie UE 2014-2020

konkursy, ocenia wnioski i podpisuje umowy z beneficjentami. Jednostka prowadzi także szkolenia dla osób i instytucji, które chciałyby złożyć wnioski. Na czwartek na 6. Forum Rozwoju Mazowsza zaplanowano kilkadziesiąt debat i prelekcji w 10 strefach tematycznych, m.in. nt. innowacyjnych polskich firm

Polska dostała 700 mln euro kredytu na kluczowe inwestycje, które wesprą gospodarkę

Polska dostała 700 mln euro kredytu na kluczowe inwestycje, które wesprą gospodarkę

Część środków zostanie przekazana także na rozbudowę infrastruktury transportowej we wschodniej Polsce. Jak podał EBI, kredyt ma pomóc Polsce w jeszcze lepszym wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE. - Wspierając realizację strategicznych inwestycji, EBI jako bank Unii Europejskiej coraz bardziej

Przedsiębiorcy chcą założyć Polsko-Litewską Izbę Handlową

informacji, szkoleń czy wymiany doświadczeń. Izba mogłaby spełniać takie zadania" - powiedział PAP Szymański. Minister Szymański dodał, że ambasada promuje ten pomysł, pomaga w kontaktach, ale nie jest jej zadaniem tworzenie takiej organizacji. Jak powiedział PAP, ciężar organizacyjny i założycielski

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

strukturalnych UE. "Wspierając realizację strategicznych inwestycji, EBI, jako bank Unii Europejskiej, coraz bardziej angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę. Dzięki znakomitej współpracy z polskimi władzami będziemy mogli pomagać

Polki na tle koleżanek z UE: Mają pracę, ale z pieniędzmi krucho

Polki na tle koleżanek z UE: Mają pracę, ale z pieniędzmi krucho

odsetek mężczyzn (41 proc.) twierdzi, że pracują w warunkach niebezpiecznych dla życia lub zdrowia (w UE to 29 proc.). Nie najlepiej też jest ze szkoleniami dla pracowników. Za to o wiele gorzej wypadamy w obszarze pieniądze. "Winny" jest dostęp do zasobów finansowych, gdzie dostaliśmy tylko

Ponad 800 nowych miejsc pracy w warmińsko-mazurskiej SSE

ocenił wynikło to głównie z sytuacji geopolitycznej; ochłodzenia relacji polsko-rosyjskich i wzajemnych sankcji między UE i Federacją Rosyjską. W-MSSE organizowała natomiast szkolenia dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych znalezieniu partnerów biznesowych na rynku rosyjskim. Władze strefy nie

10 lat w UE.Płock pozyskał z Unii ponad 452 mln zł

ośrodków szkoleniowych dla władz lokalnych, działającego we współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań. "Korzystaliśmy w tych latach z bardzo wielu tzw. +miękkich projektów+, w mojej ocenie nieco mniej efektywnych. Te projekty skierowane były głównie na szkolenia i rozwiązywanie niektórych

Podlaskie. Ok. 70 mln zł na e-administrację w 130 samorządach

trafi łącznie do ponad 1,1 tys. jednostek podległych samorządom. Urzędnicy przejdą też szkolenia. Stronę techniczną przedsięwzięcia przygotują dwie firmy: Maxto sp. z o.o. S.K.A z Krakowa oraz BIT SA z Warszawy, z którymi podpisano w poniedziałek umowy. Dyrektor departamentu społeczeństwa

Komisarz UE ds. polityki regionalnej: Teraz inwestujcie w innowacje

infrastruktury". I muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastrój się zmienił i ten pogląd jest teraz akceptowany. W takich krajach jak Polska potrzebne są inwestycje w realną ekonomię, pomaganie średnim i małym przedsiębiorstwom, innowacje, badania, szkolenia... Komisja Europejska zamierza

Projekt ustawy dot. PROW skierowany do drugiego czytania

) zwrócił zaś uwagę, że ustawa przywiązuje zbyt dużo uwagi do szkoleń rolników, a te - jak dotychczasowa praktyka wskazuje - są "przejadaniem" pieniędzy. Według Mirosława Maliszewskiego (PSL), dobrze się stało, że projektowane przepisy pozwalają na wzmocnienie roli rolników w obrocie żywnością

Podlaskie. W lipcu dwa przetargi ws. szerokopasmowego internetu

będzie firmy, która przeprowadzi szkolenia dla 1,3 tys. osób w regionie, które są elementem towarzyszącym budowie sieci szerokopasmowego internetu. W Podlaskiem, dzięki pieniądzom z UE z programu Rozwój Polski Wschodniej ma powstać prawie 1,9 tys. km sieci szkieletowej, głównej szerokopasmowego

W nowej perspektywie unijnej polscy przedsiębiorcy dostaną 20 mld euro

W nowej perspektywie unijnej polscy przedsiębiorcy dostaną 20 mld euro

. umiejętności pracowników, szkoleń, outplacementu) oraz typowo inwestycyjne - tłumaczy Popa. Dzięki takiej koordynacji wsparcia zwiększy się skuteczność inwestowania funduszy unijnych. W latach 2014-20 zaplanowano szersze wykorzystywanie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek i poręczeń) przede wszystkim w

Podlaskie. Pod koniec 2015 r. sieć szerokopasmowego internetu

w nich są zaawansowane w różnym stopniu. Prowadzone są też przetargi. W przyszłym tygodniu zakończy się nabór ofert w przetargu na przyszłego operatora infrastruktury sieci. Trwają też przetargi na promocję projektu oraz przeprowadzenie szkoleń dla 1,4 tys. osób z regionu, wykluczonych cyfrowo. W

Jak budować, aby nie paść

obszarach źle rozwiniętych. W taki sposób wydawane środki unijne nie zakłócają konkurencji. Przy finansowaniu szkoleń zmieniamy podejście i stosujemy kryterium popytowe. Jeśli jest zapotrzebowanie na określone rodzaje szkolenia, to będziemy je finansować. Firmy szkoleniowe, które z jakichś powodów dotacji

Gaj: przed licytacją częstotliwości obędzie się licytacja próbna

"Zakończyliśmy pierwszy etap badania formalnego, odbywa się właśnie szkolenie dla komisji aukcyjnej. Dopiero po Nowym Roku odbędą się szkolenia i aukcja próbna dla operatorów, którzy przeszli do drugiego etapu" - powiedziała PAP prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Magdalena Gaj

Podlaskie. Energetyka i gazyfikacja wśród priorytetów rozwoju regionu

powstać 1 tys. 852 km sieci światłowodowej, tak zwanej szkieletowej, do której można dobudowywać infrastrukturę lokalną. Sama budowa sieci w Podlaskiem ma kosztować 178,3 mln zł. Wartość całej podlaskiej części projektu dotyczącego szerokopasmowego internetu - łącznie z przewidzianymi szkoleniami - to

Nagroda RegioStars 2014 dla Gdyni za ekologiczny transport

regionów Wielkiej Brytanii. Ponadto w kategorii tworzenia miejsc pracy dla młodych wygrała Kornwalia z programem szkolenia na kucharzy niezatrudnionych osób w wieku 16-24 lat, często niepełnosprawnych bądź z wyrokami. Projekt był prowadzony w ramach publiczno-prywatnego przedsięwzięcia, którego częścią

PAIiIZ: W 2 lata obroty handlowe Polska-Afryka wzrosły o ok. 25 proc.

;Go Africa" jest zwiększenie całkowitej wymiany handlowej między Polską a Afryką z 1 proc. do 3 proc. PAIiIZ w związku z tym organizuje szkolenia, konferencje i fora, a także misje gospodarcze i rozpoznawcze. "Od początku działania programu zorganizowaliśmy siedem misji rozpoznawczych

Dworzec kolejowy i drogi - najważniejsze inwestycje w Łódzkiem w 2015 r.

oraz Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. W 2015 r. planowane jest zakończenie kilku inwestycji związanych ze służbą zdrowia. Jedną z najważniejszych będzie powstanie Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, która połączy największe szpitale regionu - w Łodzi, Pabianicach

10 lat w UE.W Nysie wciąż wysokie bezrobocie i ubywa mieszkańców

pozwalają podnosić kwalifikacje poprzez szkolenia oraz realizować dobrze pomyślane projekty - jak program budowy domów w ramach systemu szkoleń osób bezrobotnych nyskiego urzędu pracy, który w 2010 r. dostał Europejską Nagrodę Przedsiębiorczości. W zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej miasta pomóc ma

Więcej pracy dla młodych, bo Europa się rozpadnie

. roku życia. W ciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki mieliby oni otrzymywać ofertę stażu, pracy, dalszej edukacji bądź szkolenia. Komisja Europejska ogłosiła projekt "gwarancji" już jesienią 2012 r., ale problemem jest finansowanie. Wprawdzie lutowy szczyt UE zarezerwował 6 mld euro na

KE zaleca, by miasta opracowały plany zrównoważonej mobilności

świecie ośrodków szkoleniowych dla władz lokalnych, działający we współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR). To także polski lider projektu ENDURANCE, który zgodnie z wytycznymi KE, realizowany jest przez 25 krajów UE oraz Norwegię. Ma on merytorycznie wspierać miasta przy opracowaniu i

W jaki sposób sięgnąć po unijne pieniądze i nie ponieść kosztów?

Tematyka szkoleń obejmie następujące zagadnienia: 1. Studium wykonalności inwestycji dla projektów z obszaru energetyki współfinansowanych z funduszy UE 2. Umowa o dofinansowanie i wynikające z niej obowiązki dla beneficjenta funduszy UE realizującego projekt z obszaru energetykiKażde ze szkoleń

Marek Sawicki z powrotem szefem ministerstwa. Co obiecuje rolnikom?

zobowiązują hodowców do spełniania ostrych wymogów. Zwierzęta muszą być trzymane w zamkniętych pomieszczeniach, a mięso musi być specjalnie oznaczone i nie można go eksportować do UE. Przez ASF producenci wieprzowiny ponoszą znaczne straty. Cena skupu świń spadła w ostatnich tygodniach od kilkunastu do

Na co jeszcze zostały unijne pieniądze dla firm

W ostatnich miesiącach firmy rzuciły się na dotacje. Efekt? Brakuje ich na inwestycje, zostały na szkolenia i doradztwo SZKOLENIA Nie ubiega się sam przedsiębiorca, ale firma, która organizuje szkolenia. Ich lista jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W SEJ ruszył program Menedżer z klasą

trudnych czasach - powiedział i płynnie przeszedł do wygłoszenia wykładu pt. Zarządzanie Kryzysowe. Indeksy, a tym samym zaproszenie do wzięcia udziału w cyklu szkoleń otrzymało 64 pracowników SEJ z grona kadry zarządzającej wszystkich szczebli, podzielonych na trzy grupy główne: Top Menedżerów, Menedżerów

NCBR: z innowacyjnością polskich firm nie jest tak źle, a ma być lepiej

stoi przed naszym krajem, jest lepsze wykorzystywanie infrastruktury badawczej, która powstała za miliardy euro z poprzedniej perspektywy finansowej UE. NCBR prowadzi projekt wsparcia zarządzania infrastrukturą badawczą "SIMS", w ramach którego umożliwia kilkutygodniowe warsztaty i szkolenia

Rząd i PGE: polski projekt jądrowy wchodzi w nową fazę

energetyka jądrowa stanowi istotny element przyszłej polityki energetycznej UE, która będzie zakładać dalszy spadek emisji CO2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki - dozoru jądrowego - Janusz Włodarski podkreślał, że PAA w ostatnich latach powiększyła swoją kadrę o 30 proc., intensywnie szkoli ludzi, także

Bogatą Europę będziemy jeszcze długo gonić

wydajności. Co zrobić by dogonić pod względem płac i siły nabywczej kraje Zachodniej Europy? - To proces, który będzie trwał latami. Musimy dopasowywać się do struktury gospodarek wyżej rozwiniętych, podnosić wydajność poprzez inwestycje czy szkolenia. Tylko w ten sposób dogonimy siłę nabywczą bogatszych

Parlament Europejski zatwierdził fundusz rybacki na lata 2014-2020

głosowaniu komisarz UE ds. rybołówstwa Maria Damanaki. "Będziemy współfinansować konkretne projekty w państwach członkowskich, aby pomóc rybakom i społecznościom nadmorskim w rozwijaniu zrównoważonego przemysłu spożywczego w oparciu o produkty pochodzenia morskiego" - dodała. Jak zastrzega KE

Putin leci we wtorek do Orbana. Mieszkańcy Budapesztu wychodzą w proteście na ulice

mld euro. Siłownia w Paks już teraz dostarcza 40 proc. energii elektrycznej zużywanej na Węgrzech. Oczekuje się, że we wtorek strony podpiszą umowę o szkoleniu w Rosji personelu dla energetyki jądrowej Węgier. Putin i Orban będą omawiać możliwość przedłużenia wygasającego w grudniu 2015 roku kontraktu

Małopolskie. Dyrektor TPN Paweł Skawiński odchodzi na emeryturę

, ma odbudowaną motywację do działania w górach, dodatkowo mocno inwestujemy w szkolenie pracowników" - powiedział. Poza szkoleniami w Tatrach, gdzie każdy pracownik TPN miał okazję wejść na Gerlach (najwyższy szczyt Tatr) czy inne trudnodostępne szczyty, odbyły się szkolenie w Alpach, a nawet

Pięć mitów o funduszach unijnych

wyniki to średnia dla całej Polski. W poszczególnych województwach i wśród różnych grup odbiorców liczby rozkładają się inaczej. Np. najlepszymi wynikami skuteczności szkoleń dla niepracujących mogą się pochwalić Pomorskie i Lubuskie. W tych województwach co drugi bezrobotny miał pracę już pół roku po

Miażdżąca kontrola NIK w PKP Polskie Linie Kolejowe

. Odchodzi w przetargach tylko od kryterium ceny. Spółka postawiła na lepsze szkolenie pracowników, szczególnie w pionie inwestycji. Wdrożono też system zarządzania ryzykiem w procesie inwestycyjnym. PLK tłumaczy też, że problemy z inwestycjami na kolei to nie tylko jego wina. Wpływają na nie także

Jak ratować "stracone pokolenie" Europy

znajdują się bezrobotni w wieku 25-35 lat. - W przeciwieństwie do młodszych nie mają możliwości tymczasowej ucieczki z rynku pracy w edukację czy szkolenia - zauważa autor raportu Stefan Vetter. - Co więcej, wielu z nich w czasach prosperity podjęło ważne życiowe inwestycje, np. kupiło nieruchomość

Warsztaty w kopalni albo teatr na dworcu. Biznes dzięki portalowi dla rodziców

dokumentów było bardzo czasochłonne. Rano, w dniu ślubu mojego brata, zamiast szykować się na wesele, siedziałam nad papierami - śmieje się Ola. Szkolenia i rozmowy Ale opłacało się, bo przeszła do kolejnego etapu konkursu o dotacje - zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne, spotkania z doradcami zawodowymi i

Małopolskie. Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w tym w szczególności osób powyżej 50. roku życia, ludzi młodych w wieku 25-30 lat oraz kobiet. Przewidziano dla nich indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia, kursy, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, doposażenie i wyposażenie

We Włoszech i Portugalii strajk kontrolerów ruchu lotniczego

, iż w Polsce nie będzie inwestycji w odpowiedni sprzęt czy szkolenia kontrolerów. Może to doprowadzić do tego, iż zbyt mała liczba kontrolerów nie wystarczy do obsługi ruchu lotniczego w naszym kraju. Utrudnień związanych ze strajkiem nie powinni odczuć podróżni na największym lotnisku w Polsce. Jak

Amerykanie wolą produkty "made in USA" i przenoszą produkcję do siebie

. Mogą jednak napotkać nieoczekiwane przeszkody. "New York Times" opisuje fabrykę odzieżową w Minnesocie, do której nie sposób znaleźć rąk do pracy. Wszystko dlatego, że wielkie firmy, które lata temu przeniosły fabryki za granicę, przestały inwestować w szkolenie kadr na miejscu. Efekt jest

Majman: chcemy bardziej promować żywność na zagranicznych rynkach

Rosja wprowadziła zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z USA, UE, Australii, Kanady i Norwegii. W ten sposób odpowiedziała na sankcje zastosowane wobec niej przez Zachód w związku z rolą Moskwy w konflikcie na Ukrainie. Jak wyjaśnił Majman, PAIiIZ chce szkolić

Szukajmy sznura dla Putina

Szkolenia Bojowego w Mulinie pod Niżnym Nowogrodem oraz w Aszułuku pod Astrachaniem z perspektywą rozszerzenia ich o centrum na Syberii i w środkowej Rosji. Współpraca w przemyśle zbrojeniowym jest natomiast najbardziej rozwinięta między firmami rosyjskimi a włoskimi (koncerny Alenia i AgustaWestland

MIR oczekuje, że KE zatwierdzi większość programów dla regionów do końca grudnia

), na który przeznaczono w sumie w latach 2014-2020 blisko 13 mld euro, będzie również zarządzana przez regiony. Mają one trafić m.in. na zwiększanie zatrudnienia w poszczególnych województwach, projekty edukacyjne i szkolenia oraz na zakładanie własnych firm. Do tej pory KE zatwierdziła dwa krajowe

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

rewitalizację, 86 mln zł (z tego 34 mln pochodziło z UE) i ośmiu latom pracy. Wyspę Młyńską Bydgoszcz chciała odnawiać już w latach 90. Na przeszkodzie stanął, jak to zwykle bywa, brak pieniędzy. Pomysły trafiły do szafy... Czytaj więcej o inwestycji na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy 1. Szkolenia dla

Startują negocjacje budżetu UE: Dostaniemy 68 mld euro czy więcej?

na innowacyjność, badania naukowe, wpieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkolenia. To nie oznacza ostrego odwrotu od tradycyjnych projektów. Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn pozytywnie ocenił plany polskiego rządu, by 30 proc. pieniędzy przypadających na Polskę w nowym

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

wobec 8,1 mln zł straty przed rokiem. Wynik EBITDA był dodatni, wyniósł 2,7 mln zł wobec minus 1,8 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym okresie o blisko 200 proc., do 30,1 mln zł. "Pierwsze trzy miesiące to zazwyczaj okres przygotowywania firmy do sezonu, remontów, szkoleń, co generuje

Prawie 400 mln zł wydadzą inwestorzy w SSE "Starachowice"

zawodowe. Spółka we współpracy z Ministerstwem Gospodarki podejmuje działania, dotyczące wsparcia szkolnictwa zawodowego - by przygotować dobrą, potencjalną kadrę dla inwestorów. "Resort gospodarki chce, aby strefy stały się pośrednikiem między przedsiębiorcami, a systemem szkolenia zawodowego. Nasi

MIR oczekuje, że KE zatwierdzi większość programów dla regionów do końca roku

, projekty edukacyjne i szkolenia oraz na zakładanie własnych firm. Do tej pory KE zatwierdziła dwa krajowe program operacyjne na lata 2014-2020. Jeden z nich to "Polska Cyfrowa" o wartości 2,17 mld euro. Z pieniędzy tych będą mogli skorzystać: przedsiębiorcy, w tym szczególnie firmy

JESSICA pożycza, aby poprawić jakość miast

Kilka lat temu Bruksela zdecydowała się na eksperyment. Zamiast, jak zwykle, dawać fundusze na bezzwrotne dotacje na inwestycje w miastach, postanowiła dawać pożyczki i poręczenia kredytowe. W unijnym języku: instrumenty zwrotne. - Niech lokalne władze i prywatne firmy przygotują projekty

Expose - marzenie przedsiębiorcy? [ANALIZA]

gospodarczego. Oczywiście - otwarte pozostaje pytanie o sposoby realizacji tego planu. Bez uciekania od problemów Ewa Kopacz zapowiada wzmocnienie szkolenia w nawiązaniu do potrzeb biznesu. Cieszymy się, że Pani Premier czyta Wyborczą; Studia produkują bezrobotnych i małozarabiających W expose padło też jedno

Socjal nas wzbogaci

, ale żyli i nadal żyją biednie. Choć nikt nie wie, czy bez pomocy państwa nie znaleźliby się w jeszcze gorszej sytuacji. Z tym spadkiem do dziś mamy kłopot. W porównaniu z innymi państwami Unii w ostatnich latach wydajemy na socjal proporcjonalnie do tego, ile zarabiamy: jesteśmy na 23. miejscu w UE

Industrialne obiekty zyskują nowe życie i dają zarobić

udostępniona zwiedzającym 9 listopada 2014 r. - W 2015 r. w wałbrzyskim Centrum Nauki i Sztuki zrealizowano ponad 100 wydarzeń: konferencji, seminariów, szkoleń, koncertów, spektakli czy wernisaży - dodaje Gwoździk. W 2015 r Starą Kopalnię odwiedziło ponad 70 tys. gości. Odbywają się tam także imprezy

Szczyt UE - o co walczą poszczególne kraje

szkolenia i zasiłki dla zwalnianych z pracy w krajach, gdzie reformą strukturalną jest odchudzanie budżetówki (jak na unijnym Południu). Natomiast Francuzi chcieliby eurobudżetu, który hojnie łagodziłby wstrząsy recesyjne - aż po stymulowanie gospodarek. Van Rompuy proponuje budowę eurobudżetu w niemieckiej

Polska pomoc na silniki Fiata pod lupą Brukseli

W zeszłym roku w Bielsku-Białej spółka Fiat Powertrain otworzyła fabrykę, która produkuje najnowocześniejsze silniki włoskiego koncernu o pojemności 0,9 l. Koszty inwestycji Włosi oszacowali na 733 mln zł, a na wsparcie inwestycji rząd zaoferował 166,4 mln zł - dwie trzecie z funduszy UE w ramach

Majman: chcemy bardziej promować żywność na zagranicznych rynkach

, kraje bałkańskie". 7 sierpnia Rosja wprowadziła zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z USA, UE, Australii, Kanady i Norwegii. W ten sposób odpowiedziała na sankcje zastosowane wobec niej przez Zachód w związku z rolą Moskwy w konflikcie na Ukrainie. Jak wyjaśnił

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki będzie ograniczony: znaczna część inwestycji i szkoleń ma niską jakość i użyteczność, intensywność współpracy sfer nauki i biznesu rośnie powoli, bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw, finansując przedsięwzięcia o normalnym ryzyku biznesowym, naruszają zasady

Kto w Brukseli będzie odpowiadał za energetykę?

swoje niskoemisyjne inwestycje za zagranicą. Temu z kolei sprzeciwiają się zieloni. Zdaniem Hiszpana Europa musi być "globalnym numerem jeden w odnawialnych źródłach energii". Jakkolwiek poparł efektywność energetyczną, nie sprecyzował dokładnie, czy UE powinna mieć również wiążący cel w

Amerykański sen we Wrocławiu. Coraz więcej firm zza oceanu

Dolny Śląsk jest w polskiej czołówce, jeżeli chodzi o zagraniczne inwestycje. Szacuje się, że co piąta inwestycja zagraniczna ulokowana została w naszym regionie, a blisko co trzecia spółka zarejestrowana we Wrocławiu ma zagraniczny kapitał. Największymi inwestorami spoza UE są Amerykanie, we

Kujawsko-Pomorskie po 25 latach. Silna pozycja rolnictwa i wiele nowoczesnych firm

powiaty ziemskie mają kilkunastoprocentową stopę bezrobocia, a pozostałe powiaty grodzkie i ziemskie od 20,5 proc. we Włocławku do 29,5 proc. w powiecie lipnowskim. W województwie, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE, rozwinęła się infrastruktura drogowa i komunalna. Najważniejszą dla regionu inwestycją

Kultura za pieniądze z funduszy norweskich

wyremontowano sto zabytków, m.in. pałac w Łańcucie czy katedrę w Sandomierzu. Oprócz tego, jak wynika z ministerialnych wyliczeń, z funduszy norweskich sfinansowano wtedy przejścia graniczne, blisko 150 zdrowotnych programów profilaktycznych, a także szkolenia i stypendia dla kilkudziesięciu tysięcy uczestników

Dzięki Unii budujemy, ale też emigrujemy. To obije się czkawką

- wylicza wicepremier Bieńkowska. Łyżka dziegciu w beczce miodu Unijne tablice stoją też w Ślemieniu, małej gminie niedaleko Żywca. Jest ich sporo, bo poprzednie władze wydały sporo unijnych pieniędzy - głównie na imprezy integracyjne, na zajęcia dla dzieci, na szkolenia. Oraz na swój sztandarowy projekt

Ale nas Unia pobudowała!

Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. Dziś w Polsce co kilka kilometrów można natknąć się na jedną z ponad 10 tys. inwestycji sfinansowanych przez UE: nową lub wyremontowaną drogę, oczyszczalnię ścieków, halę sportową. To dzięki euro mamy warszawskie metro, odcinki autostrady A2, A4 i A6, zmodernizowane

Szefowa misji MFW na Polskę: od przyszłego roku znowu zaciskanie pasa

aby poprawić tę sytuację, należałoby skierować większe środki do pomocy bezrobotnym, ale też zmienić system pomocy poszukującym pracy. Jak tłumaczyła chodzi o to, by osoby pozostające bez pracy mogły przechodzić szkolenia, które dałyby im umiejętności poszukiwane na rynku. Jej zdaniem w tym celu można

Raporty, dobre alkohole, sprytne nazewnictwo. Jak Polacy pisali politykę spójności UE

Dostałeś 80 mld euro. Gratulacje. Ale razem z pieniędzmi dostałeś listę, na co wolno ci je wydać. Możesz przeznaczyć je na remont domu. Ale instalacji gazowej nie wolno ci założyć. Internetu też nie podciągniesz. Aha, na remont może pójść tylko mała część. Resztę musisz wydać na szkolenia. Może

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

pomysły - bezrobotnym dać kurs angielskiego, pracownikom z małych firm zafundować kurs prawa jazdy na ciężarówki. I to wszystko. - Dziś organizatorzy rozumieją, że aby uzyskać efekty, trzeba podejść do tego kompleksowo. Stąd w projekcie może być szkolenie, ale jest też doradztwo, staż. W projektach z

Bieńkowska: Przedsiębiorcy sięgają po unijne środki

tworzenie parków technologicznych oraz około 5 mld zł z programu Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na przekwalifikowania i szkolenia dla pracowników firm, które mają kłopoty, ale rozpoczęły restrukturyzację. Zdaniem Bieńkowskiej przedsiębiorcy chcą korzystać z unijnych pieniędzy - widać to było w poprzedniej

Rewolucja w podatkach, potężniejsza armia, lepsze szkolnictwo i lecznictwo. Oto, co obiecała Kopacz

straciły na embargo będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń i szkoleń pracowników, bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Ponadto do końca roku powołany zostanie fundusz stabilizacji dochodów rolniczych. Utworzą go odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów. Bezpieczeństwo

Bieńkowska: Co szóste euro z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do Polski

, pracuje 11 osób - podał Muzyk. Bieńkowska podkreśliła, że projekty w ramach programu czasami były kierowane do osób, które same były mobilne na rynku pracy - same szukały swojej szansy, znalazły szkolenia dofinansowywane przez UE - mówiła. "Chodzi nam teraz o takie projekty, które trafią do tych

IV Europejski Kongres Gospodarczy - zapowiedź wydarzeń towarzyszących

energii w firmach, instytucjach, samorządach i domach. W ramach kampanii zorganizowanych zostało pięć spotkań w największych polskich miastach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław i Gdańsk), a także szkolenia dla pracowników firm uczestniczących w projekcie, bezpłatne konsultacje dotyczące realizacji

Regiony bliżej miliardów euro

Polska negocjuje z Komisją Europejską, jak wydawać w sumie 67 mld euro w latach 2007-13. Rozmawia o tym rząd (odpowiada za pięć programów centralnych, m.in. na budowę infrastruktury, szkolenia, nowoczesne technologie) i samorządowcy (każde województwo ma swój plan). Minister rozwoju regionalnego

Miliardy euro już płyną do regionów

samorządy chcą wydawać dotacje? Na wsparcie dla firm, internet, szkolenia, inwestycje w konkurencyjność, drogi lokalne. Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego: - Chcemy zinformatyzować Małopolskę. Za pięć lat mamy mieć dostępność do szerokopasmowego internetu na poziomie 6 Mbit/sek, podobnie jak

Dla rolników, górników, hutników... komu Unia chce dać, a komu odebrać?

zmniejszenie przepaści pomiędzy bogatymi a biednymi państwami UE. Na co dokładnie idą te pieniądze?  Na szkolenia (podobno już teraz łatwiej o szkolenie niż o uczestnika), budowę infrastruktury (to m.in. dzięki tym środkom Polska od kilku lat przypomina wielki plac budowy), badania i rozwój, ochronę

Nie ma pracy dla młodych, więc biorą co popadnie

wyjaśnieniem jest brak alternatywy dla młodych bezrobotnych. Decydują się na pracę dorywczą, bo na etat i tak nie mają szans. Niechlubnym rekordzistą w UE jest Polska. W latach 2000-08 liczba młodych zatrudnionych na kontraktach czasowych i pracujących dorywczo wzrosła o 47 proc. Wśród dorosłych pracowników

3 najważniejsze cele wydatkowe funduszy unijnych w latach 2014-2020

. Istotne jest także zwiększenie kompetencji cyfrowych głównie w dwóch grupach: nauczycieli i osób starszych. Pierwsza z nich powinna wykorzystywać zasoby Internetu do przygotowywania oraz prowadzenia lekcji czy różnego rodzaju szkoleń. W przypadku drugiej grupy trzeba postawić na zapewnienie dostępu do

Gospodarczy cud na papierze. Czy Węgry się rozwijają?

uruchomienie kilku dużych inwestycji. - Wartość funduszy UE w tym okresie to ponad 6 proc. PKB - komentuje Tardos i dodaje, że te jednorazowe efekty odpowiadają za połowę węgierskiego wzrostu. W kolejnych kwartałach Węgrom będzie trudno powtórzyć taki wzrost, choćby z powodu mniejszych funduszy unijnych - w

Miliardy euro na transport, innowacje i przedsiębiorczość

zdecydowana większość wsparcia dla MSP będzie rozdzielana na poziomie regionalnym, a nie, jak dziś, przez centralne instytucje. Także na poziom regionalny spadnie większość wydatków związanych z walką z wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz szkoleniami dla pracowników i bezrobotnych. Ale województwa dostaną

Koniec dotacji. Euro ma pracować

mld euro na pomoc dla firm np. w szkoleniu pracowników. W sumie to 8,68 mld euro, z czego zdecydowana większość została już rozdzielona. Tymczasem na pomoc zwrotną (a więc na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) przeznaczono zaledwie 173 mln euro, czyli niemal dokładnie 50 razy mniej. - Z naszych

W motoryzacji rząd PO-PSL jest uczniem LPR

Włoszech. To był polityczny wybór. Prezes Fiata nie krył tego pod koniec 2009 r., omawiając z rządem Włoch transfer nowej Pandy do Pomigliano d'Arco pod Neapolem. - Kosztowałoby to setki milionów euro więcej niż pozostawienie produkcji przyszłej Pandy w Polsce oraz co najmniej 40 mln euro na szkolenia

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

logistycznej. Od stycznia 2013 r. wymieniła prawie 2,5 tysiąca pojazdów, a do końca 2016 r. pozyska jeszcze 500 nowych aut. "Większość pojazdów została pozyskana w ramach leasingu. W zakresie umów leasingowych firma uzyskała również program szkoleń dla pracowników, wyposażenie stacji serwisowych w

Topniejące miliardy euro dla regionów

. regiony miały też osobną pulę pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego (miękkie projekty, np. szkolenie bezrobotnych). Podlaskie na przestrzeni lat pozyskało 221 mln euro. W najbliższym okresie programowania już tego podziału nie będzie i obie pule są w jednym koszyku nazwanym właśnie "RPO"

Przedsiębiorco, sięgnij po unijne pieniądze

projekty, które pomogą zmniejszyć dyskryminację na rynku pracy. Na wszystko jest 430 mln euro z Unii w priorytecie I - "Zatrudnienie i integracja społeczna". Dzięki niemu specjaliści z urzędów pracy mogą liczyć na szkolenia, informatyzację urzędów; za euro będzie można finansować też badania

Jak przetrwać te trzy lata. Życie po życiu z kasy UE

, prezes Energoremontu. Później z tą dokumentacją znalazł doradcę, który napisał odpowiedni wniosek o dofinansowanie. Potężna branża Ile jest w Polsce firm consultingowych tego typu? Tego nie wie chyba nikt. Zajmują się pisaniem wniosków, rozliczają dotacje czy prowadzą szkolenia (dla bezrobotnych

Niemiecki plan antykryzysowy

nowe gazociągi łączące ze sobą kraje UE. Ten pomysł na pewno spodoba się w Warszawie, bo wpisuje się w nasze postulaty bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycje w dużej mierze powinna wspierać sama UE ze swoich funduszy strukturalnych. Niemcy chcą też, by Unia przejrzała swoje programy inwestycyjne

MRR: 1,5 mld zł inwestycji przedsiębiorców ze środków unijnych

warunkach kryzysu świadczy o ich optymizmie co do przyszłej sytuacji gospodarczej w Polsce. Nie każdy kraj członkowski UE może się pochwalić takich wynikiem" - podkreślił Pawłowski. Przypomniał, że udzielane od lutego zaliczki na realizację inwestycji pomagają przedsiębiorcom finansować ich projekty w

Jak rozruszać unijne fundusze

, nie przystają do ich faktycznych potrzeb (np. zbyt mało pieniędzy przeznaczono na dotacje do inwestycji, za dużo na szkolenia). Aż 52,1 proc. ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło, że wymogi formalne - zasady wypełniania wniosków i załączników do wniosków - są zbyt skomplikowane. 46,6 proc

Warszawa uczy Europę, jak wydawać unijne fundusze

wyborze projektów. Na Węgrzech z powodu złego zarządzania Komisja Europejska wstrzymała finansowanie 13 z 15 tamtejszych programów operacyjnych. Słowacja, która dostała z UE 13,4 mld euro, może stracić 250-600 mln euro, bo nie jest w stanie wydać tych pieniędzy na czas. Sposobem na ocalenie unijnych

Bruksela w szoku: fundusze regionalne wykorzystane w 100 proc.

Krzysztof Hetman, wystarczy spojrzeć na daty. Oficjalnie ZPORR zaczął działać w 2004 r., kiedy Polska weszła do Unii. Jednak pierwsze dotacje zaczęto wypłacać dopiero w 2006 r. Ten sam mechanizm zadziała przy okazji wydawania pieniędzy nowego budżetu UE. - Jeżeli konkurs na dotację w ramach funduszy

Trwa wyścig z czasem do miliardów z funduszy UE

konkretne inwestycje, szkolenia, wyjazdy na targi międzynarodowe itp. Tymczasem w niektórych wybranych fragmentach SPO WKP w ciągu następnych 11 miesięcy trzeba wydać i rozliczyć całą górę pieniędzy (65-68 proc. dostępnej kwoty). Może więc nie starczyć czasu. MRR pociesza, że w grudniu ub.r. wypłacanie

Wybory chyba zaszkodziły unijnym dotacjom

inwestycje drogowe, budowę oczyszczalni, szkolenia zawodowe, zakup nowego sprzętu dla firm itp. Na tle dokonań innych nowych państw członkowskich Unii nie jest to ani źle, ani specjalnie dobrze. Taki wniosek wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które w piątek poinformowało, jak z wydawaniem

Polska wydała więcej unijnych pieniędzy, niż sama planowała

mln zł. W PO Infrastruktura i Środowisko (inwestycje drogowe, koleje i ochrona środowiska) wydano jeszcze więcej - bo aż 897 mln zł. Jednak absolutnym rekordzistą jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dotacje m.in. na szkolenia, edukację, wsparcie dla uczniów i bezrobotnych, organizacje pozarządowe

Czy trzeba zatrzymać prywatyzację PKP?

Transportu Kolejowego wymaga, aby ubiegający się o licencję przedstawił szereg informacji i dokumentów, potwierdzających m.in. szczegóły dotyczące posiadanego taboru, prognozę zakupu i remontów, także szczegółowe dane o kwalifikacjach i szkoleniu pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery