inwestycje pl syndyk

Złe skojarzenia NFI

Zła fama, która ciągnie się za programem powszechnej prywatyzacji, przysłania to, co po nim zostało dobrego. Mimo afer i olbrzymiego zawodu, jaki sprawiło "uwłaszczenie po polsku" milionom Polaków, realizacja drugiego celu tego programu - restrukturyzacja sporego obszaru polskiej gospodarki - powiodła się lepiej niż się powszechnie uważa.

Rok stalowych fuzji

określić to, co się stało w Technologiach Buczek - zaznacza Wojciech Szulc. - Zakład, który mógł znaleźć swoje miejsce na rynku, decyzją syndyka jest w upadłości. Nadal niewyjaśniona pozostaje sprawa przyszłości Walcowni Rur Jedność. Dokończenie inwestycji w WRJ może być trudne. W budowę tej walcowni

Na Śląsku powstanie monopol ciepłowniczy?

przetargowej przybliża rozpoczęcie programu inwestycyjnego w PEC Katowice. Mamy już niezbędne do tego analizy, znamy potrzeby tej spółki. Inwestycje, które planujemy, pozwolą na wzrost wartości przekazanych nam przez Skarb Państwa aktywów. Za kilka lat akcje PEC będą więcej warte niż teraz syndyk uzyskałby w

Outsourcing energetyki: ryzyko po obu stronach

Outsourcing energetyki: ryzyko po obu stronach

likwidacyjnej. - Obecnie ZCh Wizów nie pracują, w związku z czym PEP nie dostarcza do nich ciepła. Zakładem Wizów zarządza syndyk masy upadłościowej, który podejmuje działania mające na celu sprzedanie zakładu nowemu inwestorowi. Za około dwa miesiące transakcja powinna zostać zawarta, o ile nie wystąpią