investors fiz notowania

Przegląd informacji ze spółek

Instytut Medyczny odnotował 5,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 0,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Internet Ventures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, podpisał umowę inwestycyjną z Nopattern, właścicielem