interest group

Przegląd informacji ze spółek

Krzysztof Folta.  WDX nawiązała współpracę ze Swiss Automotive Group (SAG) - podmiotem z segmentu automotive - i zrealizuje pierwszy kontrakt na dostawę regałów magazynowych do Szwajcarii, podała spółka. Tagor, należący do Grupy Kopex, zamierza zwolnić 120 spośród 282