interchange group

Wielkie fuzje w polskiej bankowości. Co to oznacza dla klientów?

sprzedaży ubezpieczeń. Spadły opłaty od transakcji kartowych (interchange) i stopy procentowe. Dzisiaj ROE na poziomie 10-15 proc. to bardzo dobry wynik. - Z takimi wskaźnikami zyskowności polski sektor bankowy wciąż należy do europejskich liderów - mówi Aleksandra Sroka, dyr. w Boston Consulting Group. Ale

Przegląd prasy

mln zł w I półr. 2015 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 2,09% na zamknięciu w czwartek --Zysk netto Torpolu spadł r/r do 2,79 mln zł w II kw. 2015 r. --Enea mogła mieć 152,3-185,5 mln zł zysku w II kw. 2015 r. wg analityków --NBP: Na obniżce interchange skorzystali głównie akceptanci kart, nie konsumenci