instytucje niekomercyjne

Materiały organizatora

Branża nieruchomości w europejskim wymiarze

Branża nieruchomości w europejskim wymiarze

Jaka jest sytuacja sektora nieruchomości komercyjnych w państwach Europy Centralnej? Jak banki oraz instytucje finansowe oceniają bezpieczeństwo inwestycyjne w branży? Gdzie szukać funduszy na realizacje inwestycji? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą uczestnicy paneli dyskusyjnych poświęconych nieruchomościom komercyjnym na majowym, IV Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Fitch obniżył rating wsparcia Banku Millennium do poziomu 4 z 3

uważa, że podjęte inicjatywy legislacyjne, regulacyjne i polityczne w znacznym stopniu ograniczyły prawdopodobieństwo wsparcia państwowego dla amerykańskich, szwajcarskich i pochodzących z Unii Europejskiej banków komercyjnych, podano także. Fitch podał, że ratingi wsparcia wyrażają ocenę woli i

Akcjonariusze Millennium zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2014 r. w kwocie 619 510 888,81 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy" – czytamy w uchwale. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji

Akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za rok 2014, podała instytucja. "Uzyskany w 2014 roku zysk netto mBanku w kwocie 1 174 096 218,00 zł zostanie przeznaczony w następujący sposób: 1. w kwocie 50 000 000,00 zł - na fundusz

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 21 maja o niewypłacaniu dywidendy

akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. (ISBnews)

MF sfinansowało już blisko 70% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

papierów z funduszy inwestycyjnych (-7,8 mld zł, głównie z USA i Luksemburga), zakładów ubezpieczeniowych (-1,2 mld zł, w zdecydowanej większości z Japonii) i podmiotów niefinansowych (-0,4 mld zł), napływ kapitału z banków komercyjnych (+2,5 mld zł, głównie z Wlk. Brytanii i Francji) oraz banków

Kujawsko-Pomorskie. Poręczenie zapłaty wadium dla małych i średnich firm

wielu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw" - zaznaczyła rzeczniczka. Jak dodała wyjściem mogą być gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, ale te uzyskiwane na warunkach komercyjnych też bywają dla niewielkich przedsiębiorstw nieosiągalne. Krzemińska wskazała, że opłaty

Zysk netto Banku Millennium wzrósł r/r do 650,92 mln zł w 2014 r.

rok wcześniej. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues

Bank Millennium chce nadal przeznaczać 35-50% zysku na dywidendy

r. niż 30%. W 2014 r. akcjonariusze banku przeznaczyli na dywidendę 50% skonsolidowanego zysku netto za 2013 r. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej

Sankcje uziemiły rosyjskie satelity

Sankcje uziemiły rosyjskie satelity

dodał, że rozpoczął się proces poszukiwania i wykorzystywania zamienników amerykańskiej elektroniki do satelitów przeznaczonych dla rosyjskich instytucji państwowych, np. rządowej agencji kosmicznej Roskosmos czy ministerstwa obrony narodowej. - Nie mieliśmy innego wyjścia - wyjaśnił Wygonskij cytowany

BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem instytucji, został 7

mBank ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji na 750 mln zł do funduszy uzupełn.

instytucja. W połowie grudnia mBank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł z terminem zapadalności w 2025 r. Bank poinformował, że będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacje podporządkowane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi papierami

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a samorządowe osoby prawne na kwotę 1 mld 695 mln zł (75 proc. tej kwoty depozyty wojewódzkich funduszy ochrony

Eksperci: SKOK-i są bezpieczne, potrzebna dyskusja o szczegółowych rozwiązaniach

jest miejsce zarówno dla banków komercyjnych, jak i instytucji spółdzielczych. Ważne natomiast, aby w tworzeniu otoczenia prawnego uwzględnić specyfikę sektora SKOK, a w tym przypadku jest jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie. Podobnego zdania o idei bankowości spółdzielczej jest główny

Projekt Krakowskiej Karty Mieszkańca dla płacących podatki w mieście

Krakowskiej Karty Mieszkańca będą miały preferencje i ulgi w dostępie do miejskich usług i instytucji, specjalne rabaty na wydarzenia organizowane przez miasto oraz usługi i produkty oferowane przez komercyjnych partnerów programu. "Nasz projekt uchwały nie precyzuje tych preferencji, bo to prezydent

SKOK-i czują się sekowane i niepotrzebne dla regulatora - X Debata ISBnews

Polsce, ich miejsca na rynku oraz roli w polskim systemie instytucji finansowych. Organizatorzy akcji podkreślają, że polski sektor bankowy jest zdominowany przez instytucje komercyjne, a publiczna debata na temat SKOK-ów jest nacechowana negatywnymi emocjami i stereotypami. Według nich, nadszedł czas na

MF sfinansowało już prawie 70 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych

zaangażowania inwestorów zagranicznych złożył się głównie: odpływ papierów z funduszy inwestycyjnych (7,8 mld zł, głównie z USA i Luksemburga), zakładów ubezpieczeniowych (1,2 mld zł, w zdecydowanej większości z Japonii) i podmiotów niefinansowych (0,4 mld zł), a także napływ kapitału z banków komercyjnych (2,5

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,1 % r/r do 16,2 mld zł w 2014 r.

roku. Zysk netto w 2014 r. osiągnęło 615 banków, a stratę netto poniosło 16 banków. Wśród banków wykazujących straty netto znajdowało się 9 banków komercyjnych (w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 7 banków spółdzielczych" - czytamy w raporcie. Wynik działalności bankowej zwiększył

Nowelizacja prawa autorskiego przyjęta. Reguluje m.in. zakres prawa cytatu

Nowelizacja prawa autorskiego przyjęta. Reguluje m.in. zakres prawa cytatu

twórcy są nieznani albo nie można określić miejsca ich pobytu. Nowelizacja ma to zmienić. "Nowe przepisy umożliwią korzystanie z utworów osieroconych przez instytucje kultury (biblioteki, muzea, filmoteki), szkoły, instytucje oświatowe, uczelnie, archiwa, instytuty badawcze i naukowe PAN oraz

Banki prognozują wzrost zysku netto w br. do ponad14.6 mld zł

KNF podała, że wyniki większości banków komercyjnych mają być na koniec 2014 r. wyższe od tych, jakie miały na koniec 2013 r. Banki komercyjne planują dalszy rozwój działalności, co wyraża się prognozowanym wzrostem sumy bilansowej o 7,0 proc. Banki planują dalszy wzrost portfela należności od

Fitch obniżył rating długoterminowy mBanku do 'BBB-' z 'A'

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Agencja Ratingowa Fitch Ratings (Fitch) obniżyła rating długoterminowy IDR mBanku z "A" do "BBB-" w następstwie obniżki ratingu IDR Commerzbanku z "A+" do "BBB", podała instytucja. Perspektywa ratingu długoterminowego jest

BIK: Liczba kart kredytowych wydanych w I kw. spadła o 1,5% r/r do 253 tys.

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze i SKOK-i wydały w I kwartale br. łącznie 253 tys. kart kredytowych na łączną kwotę 1,1 mld zł. Stanowi to spadek o 1,5% w ujęciu liczbowym i wzrost o 10,5% r/r w ujęciu wartościowym, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK

ARP podpisała wielostronne porozumienie na rzecz rozwoju regionu radomskiego

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Sześć instytucji z Radomia i Warszawy podpisało porozumienie, które celem jest m.in. stworzenie sprzyjających warunków dla działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów w regionie radomskim, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP

Tusk o oddaniu terminala LNG: nie podzielam pesymistycznych dat

czele konsorcjum budującego terminal bezkarnie się opóźniać. Jak stwierdził Tusk, to Włosi skarżyli się na zbyt rygorystyczne i dociekliwe procedury kontrolne, które - według nich - utrudniają terminowe wykonanie robót. Kontrole prowadzi kilka instytucji, czemu trudno się dziwić, bo to są przede

Monetia ma umowę na obsługę urzędów skarbowych w łódzkim, zwiększy obroty o 9,6%

strategią rozwija outsourcing kasowy w sektorze public, obejmującym instytucje państwowe i samorządowe, oraz w sektorze komercyjnym - zwłaszcza wśród banków, z którymi współpracuje przy obsłudze urzędów miast i gmin. Wśród pozostałych klientów jest ponad 100 spółdzielni mieszkaniowych, duże firmy i

KNF wyraziła zgodę na zmiany statutów BNP Paribas Bank Polska i BGŻ

grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki

GPW zawiesi obrót akcjami BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia

grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki

BGŻ i BNP Paribas Bank Polska mają zgodę EBC na połączenie

. Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu

Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska mają zgodę KNF na połączenie

. Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu

"PB": PZU wchodzi w venture capital

Według ustaleń "Pulsu Biznesu" PZU jest na ostatniej prostej do utworzenia wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) funduszu venture capital, który zajmie się innowacjami made in Poland. - Charakter projektu jest czysto komercyjny. Wehikuł zajmie się inwestycjami w

"Puls Biznesu": PZU wchodzi w venture capital

Według ustaleń "Pulsu Biznesu", PZU jest na ostatniej prostej do utworzenia wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) funduszu venture capital, który zajmie się innowacjami made in Poland. "Charakter projektu jest czysto komercyjny. Wehikuł zajmie się inwestycjami w

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a samorządowe osoby prawne na kwotę 1 mld 695 mln zł (75 proc. tej kwoty depozyty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i

MG: do 15 kwietnia uwagi do projektu ws. kredytu na innowacje technologiczne

komunikacie, zgodnie z ustawą z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w latach 2007-2013 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o kredyt technologiczny, udzielany przez banki komercyjne. W latach 2014-2020 instrument ten będzie kontynuowany przez

"Duża" nowelizacja prawa autorskiego przyjęta przez rząd

, karykatury i pastiszu. Z kolei zmiany dotyczące dozwolonego użytku mają pozwolić instytucjom oświatowym na wykorzystywanie utworów w tzw. e-learningu. Nowelizacja ma także zapewnić twórcom książek, piszącym w języku polskim, wynagrodzenia z tytułu użyczania egzemplarzy ich utworów przez biblioteki publiczne

Stało się. Niemcy muszą płacić za trzymanie pieniędzy w banku

procentowe w strefie euro. W czerwcu Europejski Bank Centralny, by rozkręcić gospodarkę, po raz pierwszy w historii obniżył stopę depozytową poniżej zera, do poziomu -0,1 proc. W takich warunkach bankom komercyjnym właściwie przestaje się opłacać przechowywanie pieniędzy na rachunkach EBC. - Nie możemy już

KNF zatwierdziła memorandum BGŻ w związku z połączeniem z BNP Paribas

komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Grupa BNP

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zgodzili się na połączenie z BGŻ

zł.   BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.   BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 6,3% r/r do 8,73 mld zł w I poł. 2014

wykazujących straty netto znajdowało się 9 banków komercyjnych (były to tylko oddziały instytucji kredytowych) oraz 2 banki spółdzielcze" - podał GUS. Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 30 czerwca 2014 r. wyniosła 1491,2 mld zł i była o 6,5% wyższa niż rok wcześniej. Wartość kredytów

BGŻ utworzył rezerwy na łącznie 56 mln zł, a BNP Paribas Polska na 49 mln zł

podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. BNP Paribas Bank

Zysk netto Banku Millennium 162,6 mln zł w I kw. 2015 r., konsensus: 150 mln zł

bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. (ISBnews

Zysk netto Bank Millennium to 157,7 mln zł w IV kw. 2014 r.,konsensus 149 mln zł

, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii

Dlaczego Andrzej Duda chce opodatkować banki?

W pierwszej debacie telewizyjnej poprzedzającej drugą turę wyborów prezydenckich Andrzej Duda złożył obietnicę, że będzie zabiegał o opodatkowanie aktywów banków. Ponieważ nie padły konkrety, Konfederacja Lewiatan wraca do poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

MF: Banki centralne miały 10% krajowych obligacji, komercyjne 7,5% na koniec IV

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Banki centralne i instytucje publiczne posiadały na koniec kwietnia br. obligacje o wartości 15,1 mld zł, co stanowiło prawie 10% zadłużenia w krajowych obligacjach wobec nierezydentów (bez uwzględnienia rachunków zbiorczych), poinformował dyrektor Departamentu

Akcjonariusze BGŻ oraz BNP Paribas Polska zdecydują 25 lutego o połączeniu

za kwotę 4,2 mld zł.   BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.   BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas

MSP podtrzymuje termin oddania do użytku terminalu LNG

zakończyć budowę na przełomie roku 2014 i 2015. Terminal, tak jak wcześniej informowaliśmy, będzie gotowy do odbioru komercyjnych dostaw gazu w 2015 roku. Dokładny termin rozpoczęcia dostaw gazu przez Katarczyków zostanie określony w 2014 roku" - powiedziała Jabłońska-Twaróg, pytana przez PAP

Pięciu Rosjan dostało za pieniądze obywatelstwa bułgarskie

obywatelstwa po ulokowaniu w bułgarskim banku lub innej instytucji kredytowej 1 mln lewów (500 tys. euro). Właśnie z tego ostatniego skorzystało w zeszłym roku pięciu Rosjan, o czym poinformowała komercyjna stacja BTV, powołując się na dane kancelarii prezydenta. Sprawę ułatwia także posiadanie nieruchomości w

Ministerstwo Finansów już nie będzie pożyczać na ten rok

"W lipcu zamknęliśmy rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Po wakacjach zaciągniemy kolejne transze kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych, co formalnie domknie finansowanie tegorocznych potrzeb" - napisał Marczak w komunikacie. Dyrektor poinformował, że

W wyniku zmian w finansach publicznych na konta MF trafiło 6,65 mld zł

depozytu sądowego. Na mocy noweli instytucje gospodarki budżetowej przekazały na konta resortu finansów kwotę 230 mln zł; państwowe instytucje kultury - 170 mln zł; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne 230 mln zł; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach zgłoszony przez MF

procesie dostosowania regulacji krajowych do tych obowiązujących na rozwiniętych rynkach finansowych, czyli na rozszerzenie zakresu dostępnych emitentom instytucji i instrumentów. "Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach, będą nowe papiery korporacyjne

wieczyste i podporządkowane. "Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Chodzi o stworzenie warunków, aby emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2013 r.

rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne. (ISBnews)  

Rząd przyjął projekt ustawy o rybołówstwie morskim

nowej ustawie - zarobkowe prowadzenie połowów będzie określane jako wykonywanie rybołówstwa komercyjnego. Rybołówstwo morskie natomiast obejmie szerszy zakres działalności, tzn. rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych, zarybianie

Ghelamco ma 34 mln euro finansowania z PKO BP na projekt Wołoska 24

zaplanowane jest na koniec I kwartału 2016 roku. „Jesteśmy dumni, że największe instytucje finansowe, takie jak PKO Bank Polski, darzą nas od lat zaufaniem i dostrzegają potencjał naszych projektów. Pozyskanie, na tak wczesnym etapie realizacji projektu, finansowania oraz podpisanie pierwszej umowy

SKOK-i oferują najatrakcyjniejsze oprocentowanie lokat - ankieta ISBnews

) zostawiając daleko za sobą banki spółdzielcze oraz komercyjne, wynika z analizy ISBnews. Różnica ta zaciera się w wraz z wydłużeniem okresu oszczędzania, gdzie duże instytucje finansowe proponują lokaty atrakcyjniejsze od BS, ale w każdej z kategorii – 3-, 6- oraz 12-miesięcznej przodują SKOK-i

BIK: Banki i SKOKi udzieliły r/r mniej kredytów konsum. i hipotecznych w I kw.

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 1729 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 19,5 mld zł w I kwartale br. Stanowi to spadek o 0,7% w ujęciu liczbowym i wzrost o 8,0% w ujęciu wartościowym w skali roku. W tym czasie liczba udzielonych

Pietraszkiewicz: bankowość lokalna alternatywą dla banków globalnych

reprezentowanej przez niego instytucji zatrzymano ponad 190 prób wyłudzeń na ponad 2,5 mln zł. "Tutaj bez wspólnej pracy między bankami spółdzielczymi i bankiem zrzeszającym, Związkiem Banków Polskich i bankami komercyjnymi nie uda nam się tej fali przestępstw zatrzymać" - ocenił. Dodał, że konieczne

Zmiany w prawie autorskim. Twórcy zarobią na wypożyczeniach.

korzystania z utworów na potrzeby parodii, pastiszu czy karykatury. Dla instytucji oświatowych oznacza to także łatwiejsze wykorzystywanie utworów w e-learningu. Nowelizacja reguluje także kwestię utworów osieroconych. Do tej pory korzystanie z takich utworów było zabronione, ponieważ ich twórcy byli nieznani

Bank Millennium chciałby wypłacić dywidendę z zysku za 2016 r.

oznacza niewypłacanie dywidendy. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial

Ambicją zarządu Banku Millennium jest poprawa wyników r/r w 2015 r.

, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. (ISBnews)  

EuroRating upublicznia oceny ryzyka bankructwa polskich banków

prowadzonej przez EuroRating oceny ratingowej grupy 24 największych na polskim rynku banków komercyjnych wynika, że instytucje te charakteryzują się ogólnie dobrą wiarygodnością finansową. Poszczególne banki mogą jednak znacznie różnić się pod względem poziomu ryzyka – rozpiętość nadanych ratingów

PGP po połączeniu z InPosten pozostaje odrębną spółką i marką

nowoczesne rozwiązania i będzie rozwijać swoje nowatorskie, najważniejsze produkty - m.in. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, które jest obecnie najnowocześniejszym tego typu komercyjnie oferowanym rozwiązaniem dostępnym w Polsce. "Choć obecnie z dobrodziejstw systemu EPO korzystają nasi klienci z

Bank Millennium otworzył 100 tys. kont 360' od maja 2014 r.

4,9% w skali roku oraz o3,2% w porównaniu z II kw. i wyniosły 47,43 mld zł na koniec września. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW

Prezes: Dywidenda Banku Millennium za 2014 r. może być bliższa 50% niż 30% zysku

pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. (ISBnews)  

PiLab uplasował nową emisję akcji z 63% redukcji zapisów

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - PiLab wyemitował 207 tys. nowych akcji, które uplasował z 63-proc. redukcją głównie wśród instytucji finansowych, poinformował członek zarządu PiLab, Sergiusz Borysławski. Spółka, zgodnie z planem, pozyskała pierwszą transzę z części finansującej wejście na

Wielkopolska. Parowozy nie będą już obsługiwały pociągów pasażerskich

;Przedstawiliśmy koncepcję utrzymania przewozów trakcji parowej, przy jednoczesnej propozycji utworzenia na bazie Parowozowni Wolsztyn instytucji kulturalnej i muzeum, a nie czysto komercyjnej, nastawionej na zysk. Takie rozwiązanie gwarantowałby zachowanie długoterminowej perspektywy działania, poprzez

W. Brytania. Bank Anglii przetestuje odporność banków na wstrząsy międzynarodowe

Chartered) a także kasa mieszkaniowa Nationwide. Zdaniem ekspertów będą one stanowiły większe wyzwanie dla banków o zaangażowaniu międzynarodowym niż instytucjom stricte brytyjskim. "Zeszłoroczne testy pokazały jak bardzo poprawiła się kondycja rdzenia brytyjskiego systemu finansowego od czasów

CASE będzie przedstawiał inflację w czasie rzeczywistym

indeksu GUS" - powiedział ekonomista CASE Bartosz Radzikowski, cytowany w komunikacie. CASE jest prywatną, niekomercyjną i niezależną instytucją badawczą założoną we wrześniu 1991 roku w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu ekonomii i nauk społecznych, organizuje seminaria i warsztaty, publikuje

BGŻ ocenia, że wezwanie BNP Paribas jest zgodne z jego interesem, a cena godziwa

%). BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji

"Puls Biznesu": Rząd łata dziurę na Wschodzie

starali, by Polska znalazła się na listach inwestycyjnych instytucji światowych, które chcą pomagać Ukrainie - aby nasi przedsiębiorcy mogli liczyć na kontrakty. Przygotowujemy także narzędzia kompensacyjne dla przedsiębiorców" - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Bardzo ważny jest

Akcjonariusze Banku BGŻ zgodzili się na połączenie z BNP Paribas

roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. 25 lutego także akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie z Bankiem BGŻ. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

warunkach określonych w projektowanej ustawie. Zgodnie z danymi MF na koniec IV kwartału 2013 r. SPZOZ-y prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a

W łączonych bankach BGŻ i BNP Paribas pracę może stracić 1900 osób - prasa

m.in. zgodę polskiego nadzorcy rynku. BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas

BNP Paribas Polska podtrzymuje wniosek o przyjęcie uchwały ws. połączenia z BGŻ

, wprowadzając zmianę nazwy z Bank Gospodarki Żywnościowej SA na Bank BGŻ BNP Paribas SA.   Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł.   BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od

SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w okolicy 82 mln zł w 2014 roku

, że na koniec czerwca wskaźnik ten dla SKOK Wołomin wyniósł ok. 8%. SKOK-i są instytucjami samopomocy finansowej non profit. Celem nie jest generowanie zysku samego w sobie, czy budowa kapitałów ponad potrzebę bezpieczeństwa. Dlatego myślę, że wskaźnik wypłacalności nie powinien rosnąć, co do

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 10,4% r/r do 13,04 mld zł w I-III kw.

banki (o 9 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (bez zmian). Ponadto funkcjonowało 566 banków spółdzielczych (o 6 mniej niż w końcu września 2013 r

Bank Millennium czeka na zalecenia KNF dot. dywidendy, nie zmienia polityki

, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii

Strategia Banku Millennium zakłada 13-14% ROE, 45-47% C/I w 2017 r.

(wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. (ISBnews)  

Zysk netto Bank Millennium wzrósł r/r do 163,62 mln zł w II kw. 2014 r.

od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG Banku Gdańskiego) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.   (ISBnews

"Rz": Ojcowie na celowniku ministra pracy

realizować politykę państwa, a nie funkcjonować tak jak komercyjne firmy. Nie podoba mi się, że instytucje państwowe się komercjalizują - mówi Rafał Chwedoruk, politolog z UW.Inaczej na sprawę patrzy Małgorzata Druciarek z Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych. - Taka kampania to dobry znak

Bank Millennium nie spodziewa się pogorszenia jakości portfela kredytowego

pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 3,2% r/r do 3,97 mld zł w I kw. 2014

niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,3% i wyniosła 0,7 mld zł, a rezerwy zmniejszyły się do 0,2 mld zł (o 23,3%). „W I kwartale 2014 r. zyski netto osiągnęły 623 banki, a stratę netto poniosło 14 banków. Wśród banków wykazujących straty netto znajdowało się 12 banków komercyjnych (były to tylko

Łódź. Powstało Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości

, tworzenie start-upów - to właśnie zadanie takich miejsc jak to" - uważa marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień. W Centrum znajdują się siedziby Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która była inwestorem w tym przedsięwzięciu, oraz kilkunastu najważniejszych instytucji otoczenia biznesu w Łódzkiem

Organizacje pozarządowe chcą szerszego udostępnienia zbiorów muzeów

będą mogły być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło w swoich uwagach, że "projekt w znaczący sposób rozszerza zakres danych

Czy będziemy jeździć na darmowy gaz produkowany przez bakterie?

. Po modyfikacji bakterie zamiast lipidów zaczęły wytwarzać propan. Gaz z bakterii brzmi obiecująco. Niestety, na razie proces opracowany przez naukowców jest mało wydajny. Aby można go było wykorzystać w celach komercyjnych, bakterie będą musiały produkować tysiąckrotnie więcej propanu niż w

TFI PZU przejęło spółkę Elvita Jaworzno III od grupy Tauron

Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 - działający na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej PZU. "Grupa PZU planuje dalszy rozwój PŚZiPZ Elvita w oparciu zarówno o kontrakty NFZ, jak i klientów komercyjnych. Ubezpieczyciel widzi również duży potencjał w oferowaniu abonamentów i ubezpieczeń medycznych

MIR pracuje nad ułatwieniami ws. instrumentów zwrotnych na lata 2014-2020

w tym zakresie pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z wojewódzkimi samorządami" - powiedziała Wasiak. Dodała, że analizy przeprowadzane przez instytucje odpowiedzialne za realizacją krajowych i regionalnych programów, mają wskazać ewentualne luki w dostępie do

MIR: projekt budowy dróg trafi do RM na przełomie sierpnia i września

. Pracujemy też nad takimi programami, które polegają na wykorzystaniu środków komercyjnych. Tutaj chciałabym też, żeby w ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy konkretne dwa, trzy projekty powstały i zostały wpisane również do programu budowy dróg jako sposób realizowania inwestycji". Wiceszef MIR

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ostatnim półroczu

testów warunków skrajnych wskazują, że zdecydowana większość krajowych banków komercyjnych posiada bufory (wysokie wyposażenie kapitałowe i bieżące zyski) wystarczające do zaabsorbowania skutków nawet bardzo silnego spowolnienia gospodarczego i pozwalające na utrzymanie adekwatności kapitałowej na

MIR pracuje nad ułatwieniami ws. instrumentów zwrotnych na lata 2014-2020

pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z wojewódzkimi samorządami" - powiedziała Wasiak. Dodała, że analizy przeprowadzane przez instytucje odpowiedzialne za realizacją krajowych i regionalnych programów, mają wskazać ewentualne luki w dostępie do finansowania przedsięwzięć, po

UKNF: lekko spadła liczba skarg na instytucje finansowe

Najwięcej skarg dotyczyło banków oraz ubezpieczycieli. Z wyliczeń UKNF wynika, że w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2014 r. na działalność banków wpłynęły 2683 skargi, z czego 2632 dotyczyły banków komercyjnych, a 51 banków spółdzielczych. Urząd podkreślił, że choć łączna liczba skarg na banki

Bank Millennium nie spodziewa się obciążenia rezerwami wyników w zw. z AQR

pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. (ISBnews)

Bank Millennium zwiększył sprzedaż pożyczek gotówkowych o 15% r/r w III kw.

jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny

Zysk netto B.Millennium wzrósł r/r do 221 mln zł w III kw, konsensus: 167 mln zł

jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 540,05 mln zł wobec 357,06 mln zł zysku rok wcześniej. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały

Odpisy B. Millennium lekko wzrosły, sprzedaż gotówek wyniosła 674 mln zł w I kw.

ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w

Rejestracja polskiej agencji ratingowej. Może działać w całej Unii Europejskiej

pieniądze. Są wystawiane przez specjalne instytucje, działające zwykle na zasadach komercyjnych agencje ratingowe. Skala ratingów przyznawana przez polską agencje Eurorating

mBank nie wypłaci odszkodowań klientom do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej

.  w procesie ponad 1200 klientów BRE Banku (obecnie mBank) przeciw instytucji. Pozew zbiorowy dotyczył nienależytego wykonania umów o kredyt hipoteczny zawartych w latach 2005-2006 (tzw. stary portfel). Decyzją sądu, BRE Bank ma wypłacić odszkodowania klientom, którzy zaskarżyli bank o zapisy

Parabanki na cenzurowanym

zdolność kredytowaProjekt PSL przyznaje KNF prawo zlecenia emisji komunikatu ostrzegającego przed parabankiem w mediach publicznych i komercyjnych. Innym pomysłem ludowców jest ujednolicenie systemu badania zdolności kredytowej przez banki i instytucje finansowe. Planowana zmiana ma zapobiec

BGK wypłacił w ramach środków europejskich 200 mld zł

wyniosła 586,89 tys., z których skorzystało 46 402 beneficjentów. Liczba instytucji składających zlecenia wynosi 456, wobec 214 instytucji upoważnionych do składania zleceń na początku. Jak poinformował wiceprezes, obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące programów operacyjnych w nowej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów