instytucje niekomercyjne

Materiały organizatora

Branża nieruchomości w europejskim wymiarze

Branża nieruchomości w europejskim wymiarze

Jaka jest sytuacja sektora nieruchomości komercyjnych w państwach Europy Centralnej? Jak banki oraz instytucje finansowe oceniają bezpieczeństwo inwestycyjne w branży? Gdzie szukać funduszy na realizacje inwestycji? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą uczestnicy paneli dyskusyjnych poświęconych nieruchomościom komercyjnym na majowym, IV Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Samorząd chce powołać Dolnośląską Instytucję Finansującą

Wsparcie finansowe poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń na rozwój mały i średnich przedsiębiorstw to główne zadnie Dolnośląskiej Instytucji Finansującej, którą chce powołać w przyszłej kadencji samorząd województwa dolnośląskiego.

Sankcje uziemiły rosyjskie satelity

Produkcja satelitów w Rosji wydłużyła się o 8-10 miesięcy po ograniczeniu przez USA eksportu komponentów elektronicznych do Rosji - ujawnił w środę przedstawiciel rosyjskiego przemysłu kosmicznego.

Eksperci: SKOK-i są bezpieczne, potrzebna dyskusja o szczegółowych rozwiązaniach

jest miejsce zarówno dla banków komercyjnych, jak i instytucji spółdzielczych. Ważne natomiast, aby w tworzeniu otoczenia prawnego uwzględnić specyfikę sektora SKOK, a w tym przypadku jest jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie. Podobnego zdania o idei bankowości spółdzielczej jest główny

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a samorządowe osoby prawne na kwotę 1 mld 695 mln zł (75 proc. tej kwoty depozyty wojewódzkich funduszy ochrony

Tusk o oddaniu terminala LNG: nie podzielam pesymistycznych dat

czele konsorcjum budującego terminal bezkarnie się opóźniać. Jak stwierdził Tusk, to Włosi skarżyli się na zbyt rygorystyczne i dociekliwe procedury kontrolne, które - według nich - utrudniają terminowe wykonanie robót. Kontrole prowadzi kilka instytucji, czemu trudno się dziwić, bo to są przede

"PB": Agencja Rozwoju Przemysłu sprowadzi kosmos na Ziemię

"PB": Agencja Rozwoju Przemysłu sprowadzi kosmos na Ziemię

środków agencji. Instytucja zamierza jednak aplikować o dodatkowe pieniądze z funduszy unijnych. - Mamy pomysły na ciekawe programy wspierające innowacje, więc liczę na to, że przekonamy do nich innych - mówi Magaczewska. I dodaje, że łącznie, na potrzeby rozwoju agencja mogłaby mieć do dyspozycji nawet

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 6,3% r/r do 8,73 mld zł w I poł. 2014

wykazujących straty netto znajdowało się 9 banków komercyjnych (były to tylko oddziały instytucji kredytowych) oraz 2 banki spółdzielcze" - podał GUS. Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 30 czerwca 2014 r. wyniosła 1491,2 mld zł i była o 6,5% wyższa niż rok wcześniej. Wartość kredytów

Rząd przyjął program wprowadzający Kartę Dużej Rodziny

komercyjnych sprzedawców towarów i usług, wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu (CIR). "Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i

MF: Banki centralne miały 10% krajowych obligacji, komercyjne 7,5% na koniec IV

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Banki centralne i instytucje publiczne posiadały na koniec kwietnia br. obligacje o wartości 15,1 mld zł, co stanowiło prawie 10% zadłużenia w krajowych obligacjach wobec nierezydentów (bez uwzględnienia rachunków zbiorczych), poinformował dyrektor Departamentu

PZU strategicznym inwestorem w spółce ELVITA

jak i klientów komercyjnych. Ubezpieczyciel widzi również duży potencjał w oferowaniu abonamentów i ubezpieczeń medycznych instytucjom z obszaru Śląska. W celu podniesienia komfortu pacjentów, Grupa PZU przeprowadzi dodatkowe inwestycje w placówkach spółki.

MSP podtrzymuje termin oddania do użytku terminalu LNG

zakończyć budowę na przełomie roku 2014 i 2015. Terminal, tak jak wcześniej informowaliśmy, będzie gotowy do odbioru komercyjnych dostaw gazu w 2015 roku. Dokładny termin rozpoczęcia dostaw gazu przez Katarczyków zostanie określony w 2014 roku" - powiedziała Jabłońska-Twaróg, pytana przez PAP

Ministerstwo Finansów już nie będzie pożyczać na ten rok

Ministerstwo Finansów już nie będzie pożyczać na ten rok

"W lipcu zamknęliśmy rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Po wakacjach zaciągniemy kolejne transze kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych, co formalnie domknie finansowanie tegorocznych potrzeb" - napisał Marczak w komunikacie. Dyrektor poinformował, że

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach zgłoszony przez MF

procesie dostosowania regulacji krajowych do tych obowiązujących na rozwiniętych rynkach finansowych, czyli na rozszerzenie zakresu dostępnych emitentom instytucji i instrumentów. "Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach, będą nowe papiery korporacyjne

wieczyste i podporządkowane. "Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Chodzi o stworzenie warunków, aby emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania

SKOK-i oferują najatrakcyjniejsze oprocentowanie lokat - ankieta ISBnews

) zostawiając daleko za sobą banki spółdzielcze oraz komercyjne, wynika z analizy ISBnews. Różnica ta zaciera się w wraz z wydłużeniem okresu oszczędzania, gdzie duże instytucje finansowe proponują lokaty atrakcyjniejsze od BS, ale w każdej z kategorii – 3-, 6- oraz 12-miesięcznej przodują SKOK-i

EuroRating upublicznia oceny ryzyka bankructwa polskich banków

prowadzonej przez EuroRating oceny ratingowej grupy 24 największych na polskim rynku banków komercyjnych wynika, że instytucje te charakteryzują się ogólnie dobrą wiarygodnością finansową. Poszczególne banki mogą jednak znacznie różnić się pod względem poziomu ryzyka – rozpiętość nadanych ratingów

BGŻ ocenia, że wezwanie BNP Paribas jest zgodne z jego interesem, a cena godziwa

%). BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

warunkach określonych w projektowanej ustawie. Zgodnie z danymi MF na koniec IV kwartału 2013 r. SPZOZ-y prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a

SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w okolicy 82 mln zł w 2014 roku

, że na koniec czerwca wskaźnik ten dla SKOK Wołomin wyniósł ok. 8%. SKOK-i są instytucjami samopomocy finansowej non profit. Celem nie jest generowanie zysku samego w sobie, czy budowa kapitałów ponad potrzebę bezpieczeństwa. Dlatego myślę, że wskaźnik wypłacalności nie powinien rosnąć, co do

"Puls Biznesu": Rząd łata dziurę na Wschodzie

starali, by Polska znalazła się na listach inwestycyjnych instytucji światowych, które chcą pomagać Ukrainie - aby nasi przedsiębiorcy mogli liczyć na kontrakty. Przygotowujemy także narzędzia kompensacyjne dla przedsiębiorców" - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Bardzo ważny jest

Zysk netto Bank Millennium wzrósł r/r do 163,62 mln zł w II kw. 2014 r.

od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG Banku Gdańskiego) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.   (ISBnews

Główny geolog: Komercyjne wydobycie gazu łupkowego nie rozpocznie się w tym roku

Warszawa, 02.01.2014 (ISBnews) - Komercyjne wydobycie gazu łupkowego nie rozpocznie się w tym roku, wbrew niedawnym zapowiedziom, a termin rozpoczęcia eksploatacji jest na razie trudny do przewidzenia, uważa nowy główny geolog kraju i wiceminister środowiska Sławomir Brodziński. "

Czy będziemy jeździć na darmowy gaz produkowany przez bakterie?

. Po modyfikacji bakterie zamiast lipidów zaczęły wytwarzać propan. Gaz z bakterii brzmi obiecująco. Niestety, na razie proces opracowany przez naukowców jest mało wydajny. Aby można go było wykorzystać w celach komercyjnych, bakterie będą musiały produkować tysiąckrotnie więcej propanu niż w

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 3,2% r/r do 3,97 mld zł w I kw. 2014

niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,3% i wyniosła 0,7 mld zł, a rezerwy zmniejszyły się do 0,2 mld zł (o 23,3%). „W I kwartale 2014 r. zyski netto osiągnęły 623 banki, a stratę netto poniosło 14 banków. Wśród banków wykazujących straty netto znajdowało się 12 banków komercyjnych (były to tylko

Organizacje pozarządowe chcą szerszego udostępnienia zbiorów muzeów

będą mogły być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło w swoich uwagach, że "projekt w znaczący sposób rozszerza zakres danych

"Rz": Ojcowie na celowniku ministra pracy

realizować politykę państwa, a nie funkcjonować tak jak komercyjne firmy. Nie podoba mi się, że instytucje państwowe się komercjalizują - mówi Rafał Chwedoruk, politolog z UW.Inaczej na sprawę patrzy Małgorzata Druciarek z Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych. - Taka kampania to dobry znak

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ostatnim półroczu

testów warunków skrajnych wskazują, że zdecydowana większość krajowych banków komercyjnych posiada bufory (wysokie wyposażenie kapitałowe i bieżące zyski) wystarczające do zaabsorbowania skutków nawet bardzo silnego spowolnienia gospodarczego i pozwalające na utrzymanie adekwatności kapitałowej na

UKNF: lekko spadła liczba skarg na instytucje finansowe

Najwięcej skarg dotyczyło banków oraz ubezpieczycieli. Z wyliczeń UKNF wynika, że w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2014 r. na działalność banków wpłynęły 2683 skargi, z czego 2632 dotyczyły banków komercyjnych, a 51 banków spółdzielczych. Urząd podkreślił, że choć łączna liczba skarg na banki

mBank nie wypłaci odszkodowań klientom do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej

.  w procesie ponad 1200 klientów BRE Banku (obecnie mBank) przeciw instytucji. Pozew zbiorowy dotyczył nienależytego wykonania umów o kredyt hipoteczny zawartych w latach 2005-2006 (tzw. stary portfel). Decyzją sądu, BRE Bank ma wypłacić odszkodowania klientom, którzy zaskarżyli bank o zapisy

BGK wypłacił w ramach środków europejskich 200 mld zł

wyniosła 586,89 tys., z których skorzystało 46 402 beneficjentów. Liczba instytucji składających zlecenia wynosi 456, wobec 214 instytucji upoważnionych do składania zleceń na początku. Jak poinformował wiceprezes, obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące programów operacyjnych w nowej

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a samorządowe osoby prawne na kwotę 1 mld 695 mln zł (75 proc. tej kwoty depozyty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą objęte obowiązkiem lokowania pieniędzy na

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ciągu ostatniego półrocza

stress-testów, czyli badania wrażliwości najważniejszych instytucji finansowych na potencjalne ryzyka w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków, potwierdzają wysoką odporność polskich banków na skutki nawet silnego spowolnienia gospodarczego. Do dalszego umocnienia odporności polskiego

KE wzywa Polskę do zapewnienia bezpiecznego składowania CO2

składowania dwutlenku węgla, usuwa przeszkody prawne dla geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz ustanawia wymogi dotyczące całego cyklu życia składowiska. Jeżeli uda się wdrożyć technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na warunkach komercyjnych, może ona stać się jednym z głównych

Rejestracja polskiej agencji ratingowej. Może działać w całej Unii Europejskiej

pieniądze. Są wystawiane przez specjalne instytucje, działające zwykle na zasadach komercyjnych agencje ratingowe. Skala ratingów przyznawana przez polską agencje Eurorating

Rosja i Chiny stworzą wspólną agencję ratingową

regionalnym funduszom poręczeń kredytowych. Jest jedyną polską agencją ratingową. Swoją agencję ratingową planuje też uruchomić Giełda Papierów Wartościowych. Jej właścicielem ma być GPW oraz instytucje zainteresowane rozwojem polskiego rynku długu, a więc np. banki komercyjne i firmy ubezpieczeniowe. Emitent

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 2,5% r/r do 11,8 mld zł w I -III kw.

mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.), a stratę netto poniosło 17 banków, tj. o 3 banki więcej. Spośród banków wykazujących straty netto 11 (o 1 mniej) to banki komercyjne, w tym 9 oddziałów instytucji kredytowych (o 2 mniej) oraz 6 banków spółdzielczych (o 4 więcej)" - głosi

Projekt. Zbiory bibliotek czy muzeów będzie można ponownie wykorzystać

kwestie, bo dostęp do informacji publicznej realizuje konstytucyjną zasadę jawności działania organów publicznych, a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego ma wyzwolić potencjał gospodarczy i społeczny tkwiący w ogromnych ilościach danych gromadzonych przez instytucje publiczne. Przykładem

KNF: zysk sektora bankowego do końca kwietnia niższy o 3,2 proc.

z komunikatem na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,25 proc., a wskaźnik kapitałów podstawowych Core Tier 1 wyniósł 13,79 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,77 proc. i 14,14 proc. Zgodnie z danymi KNF w kwietniu w Polsce działało 40 krajowych banków komercyjnych

Abonament do remontu

przejść do ZUS. 100 razy mniej niż Niemcy Tej funkcji mediów nic nie jest w stanie zastąpić, ale trudno oczekiwać, aby wypełniły ją zdominowane przez rozrywkę media komercyjne, którym oczywiście (i na szczęście) w demokratycznym kraju nie można nakazać, co i jak mają komunikować. Tę funkcję wypełnić mogą

Parabanki na cenzurowanym

zdolność kredytowaProjekt PSL przyznaje KNF prawo zlecenia emisji komunikatu ostrzegającego przed parabankiem w mediach publicznych i komercyjnych. Innym pomysłem ludowców jest ujednolicenie systemu badania zdolności kredytowej przez banki i instytucje finansowe. Planowana zmiana ma zapobiec

BNP Paribas Bank Polska i BGŻ zdecydowały o wszczęciu procedury połączenia

Warszawa, 03.09.2014 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) zdecydowały o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do połączenia obu instytucji, podały spółki w odrębnych komunikatach. "Przewiduje się, że połączenie emitenta i Banku Gospodarki

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 0,3% r/r do 15,4 mld zł w 2013 r.

netto poniosło 18 banków, także o 1 bank mniej. Wśród banków wykazujących straty netto zmniejszyła się liczba banków komercyjnych do 10 (o 4 mniej), w tym było 8 oddziałów instytucji kredytowych (o 3 mniej). Jednocześnie zwiększyła się do 8 (o 3 więcej) liczba banków spółdzielczych, które poniosły

Marczak: MF zakończyło rynkowe finansowanie potrzeb pożyczkowych na br.

"W lipcu zamknęliśmy rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Po wakacjach zaciągniemy kolejne transze kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych, co formalnie domknie finansowanie tegorocznych potrzeb" - napisał Marczak w komunikacie. "W lipcu zwiększyliśmy

W lipcu MF zamknęło rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych

międzynarodowych instytucji finansowych, co formalnie domknie finansowanie tegorocznych potrzeb. "W lipcu zwiększyliśmy rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych do poziomu ok. 46 mld zł, z czego większość stanowią środki walutowe. Zgodnie z kwartalnym planem nie przeprowadzimy w sierpniu żadnego

Poznań zaoszczędzi ok 24 mln zł na grupowym zakupie prądu

To trzeci grupowy zakup energii elektrycznej w Poznaniu. Miasto stworzyło nową grupę zakupową i chce też wspólnie kupować gaz. Podpisana w piątek umowa opiewa na blisko 67 mln zł. ENEA poinformowała w piątek, że za tę cenę dostarczy gminom, instytucjom oraz firmom z Poznania i okolic 238 GWh

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym skierowana do podpisu prezydenta

, jeśli taka nadwyżka powstanie. Do udzielania odwróconego kredytu hipotecznego zostały uprawnione banki, a zatem instytucje podlegające publicznemu nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prawo to przyznano również oddziałom banków zagranicznych i instytucji kredytowych oraz instytucjom

Siedem razy więcej cyberataków na klientów banków niż innych branż

W 2013 r. amerykańskie instytucje finansowe straciły wskutek cyberprzestępczości blisko 24 mln dol. - podaje Deloitte. W porównaniu z zyskami idącymi w dziesiątki miliardów dolarów to niewiele. Deloitte podkreśla jednak, że niepokojący jest trend. Straty banków z tego tytułu wzrosły bowiem w ciągu

Surowa polityka fiskalna i zaciskanie pasa zawiodły. MFW: Zadłużajcie się

kolejny bilion dolarów rocznie. Specjalny mechanizm łączący zainteresowanych wspierają wielkie instytucje jak choćby Europejski Bank Inwestycyjny, banki komercyjne i firmy finansowe (HSBC, Citibank, Swiss Re czy AXA). Jak będzie wyglądać inwestowanie Oczywiście, nie da się jeszcze powiedzieć, jak

Rząd przyjął projekt dot. deponowania wolnych środków na koncie MF

jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a samorządowe osoby prawne na kwotę 1 mld 695 mln zł (75 proc. tej kwoty depozyty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i

Pekao BH planuje emisje listów zastawnych o wartości 20 mln euro do końca roku

finansowania dla wielu projektów komercyjnych, które realizujemy w konsorcjach lub we współpracy z Bankiem Pekao. Portfel kredytów Pekao Banku Hipotecznego jest zrównoważony - proporcja kredytów mieszkaniowych i komercyjnych wynosi 50/50" - powiedział. Mozer pozytywnie ocenia przedstawione niedawno

KPSI, czyli zapętleni w sieci za 76 mln zł

Dzięki KPSI instytucje publiczne ze wszystkich kujawsko-pomorskich gmin miały dysponować szybkim i tanim łączem, by świadczyć rozbudowane e-usługi dla mieszkańców. Z mapy województwa miały zniknąć białe plamy - miejsca, do których nie dociera komercyjny internet. Spółkę stworzył w 2003 r. poprzedni

SKOK Wołomin miał 83 mln zł zysku netto w 2013 r., wzrost o 176% r/r

zwiększających bezpieczeństwo pieniędzy ulokowanych przez członków, podkreśla instytucja. "Osiągnięte wyniki są imponujące i pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację planów w latach 2013-2015. Naszym celem jest utrzymanie pozycji najdynamiczniej rozwijającej się kasy w Polsce, która z powodzeniem

UOKiK dał zielone światło PKO BP na przejęcie jednego ze SKOK-ów

restrukturyzacji tej kasy zależy od ustaleń z BFG oraz decyzji KNF" - podał bank. "Bank wstępnie pozytywnie odpowiedział na komunikat Komisji z 24 września skierowany do banków komercyjnych, ponieważ jest zaangażowany w działania mające na celu wzmocnienie zaufania do polskiego sektora bankowego i

W niedzielę okaże się, jaka jest odporność europejskich banków na kryzys

. Łączne aktywa tych instytucji stanowią 80 proc. europejskiego sektora bankowego. "W europejskich stress testach z Polski ujęto wyniki 6 banków, które nie mają spółek-matek za granicą, czyli: PKO Bank Polski, Bank Handlowy, Bank BPH, Bank Ochrony Środowiska, Getin Noble Bank i Alior Bank"

mBank przenosi ok. 1500 kredytów hipotecznych do mBanku Hipotecznego

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) - W ramach realizacji projektu emisji listów zastawnych, mBank przeniósł część posiadanego portfela kredytów do mBanku Hipotecznego. Łącznie proces obejmie blisko 1500 kredytów hipotecznych, udzielonych wcześniej przez mBank, podała instytucja. "W ramach

Projekt ws. renty dożywotniej trafił do uzgodnień międzyresortowych

umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy z konsumentem" - zaznaczył. "Proponujemy, by ograniczyć obecną regulację kodeksową do kręgu rodziny czy osób pozostających ze zbywcą w bliskiej relacji, a projekt będzie przewidziany dla relacji rynkowych, komercyjnych"

Kto uratuje Kompanię Węglową? Będą zamknięcia części kopalni

blisko 460 mln zł, a w listopadzie niedobór może wzrosnąć do ok. 600 mln zł.Zdaniem zbliżonych do sprawy osób o perspektywach ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia Kompanii decydować będzie głównie jej plan ograniczenia strat. Bez zamknięcia części kopalni komercyjne instytucje nie będą chciały

Liczba nowych handlowych projektów komercyjnych spadnie do 600-700 rocznie

Warszawa, 14.10.2010 (ISB) – Liczba realizowanych handlowych projektów komercyjnych w Polsce spadnie z 1000 w 2010 roku do 600–700 rocznie w kolejnych pięciu latach, wynika z wypowiedzi dyrektor RegioPlan Consulting, Hanny Bomby–Wilhelmi, podczas konferencji CEE Real Estate 2010

W tym tygodniu kolejne rozmowy w sprawie redukcji greckiego długu

euro.Ale trwające od tygodni rozmowy w zeszłym tygodniu nagle zostały przerwane. Podobno poszło o wysokość oprocentowania nowego greckiego długu, który miałyby objąć prywatne instytucje w zamian za redukcję starego zadłużenia. Do rozmów pomiędzy Grekami a bankami komercyjnymi ponoć wtrącił się

Credit Suisse tnie ceny docelowe PKO BP, Pekao i BZ WBK

szczególnie austriacki Erste i węgierski OTP (to największy bank komercyjny w tym kraju), mają obecnie większy potencjał wzrostu niż polskie instytucje. W całym regionie spodziewają się natomiast słabego wzrostu portfela kredytowego i marży odsetkowej w ciągu najbliższych trzech lat. Zdaniem analityków

Ekspert: odważniej udostępnić dane publiczne do ponownego wykorzystania

będzie tym wyższy, im niższe będą opłaty. Chciałbym, żeby polskie instytucje wzorowały się na takich przykładach, jako holenderskie Rijksmuseum - które zrezygnowało z opłat, także za użycie komercyjne" - mówił Tarkowski. Ekspert uważa także, że w pracach dotyczących kwestii udostępniania informacji

PSL: Te same zasady dla banków i parabanków

udzielających kredytów konsumenckich. Uzasadnia to tym, że dzisiaj, jeśli bank odmawia udzielenia kredytu ze względu na brak zdolności kredytowej (do czego jest obowiązany przepisami prawa bankowego), mogą go udzielić inne instytucje, bo pod tym względem stosują mniej restrykcyjne zasady. PSL proponuje też

GUS: Nakłady w biotechnologii spadły o 37% r/r do 487 mln zł w 2012 r.

finansowania stanowiły środki z zagranicy (13,2 %) oraz z sektora rządowego i sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych (3,5 % nakładów ogółem), podano również. "Wartość sprzedaży produktów (wyrobów i usług) biotechnologicznych w 2012 r. wynosiła 1521,7 mln zł, z czego 94,9 % zrealizowano na rynku

Mazowsze bankrutuje przez ogromne janosikowe. Co dalej?

jest prawie takie samo jak rok temu - ok. 660 mln zł. Województwo zaciąga więc kredyty komercyjne, żeby zapłacić raty janosikowego. Ale więcej pożyczek brać nie może, bo już balansuje na maksymalnym dopuszczalnym poziomie zadłużenia stanowiącym 60 proc. dochodów. Stolica nie chce płacić janosikowego

MŚ: wyłoniono kolejnych laureatów konkursu GreenEvo

W kwietniu kapituła konkursu złożona z przedstawicieli biznesu i instytucji rządowych pod przewodnictwem pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej Marcina Korolca zakwalifikowała do dalszego etapu 20 przedsiębiorstw oferujących polskie, innowacyjne "zielone" technologie. Z tej grupy

Projekt wspierający rynek obligacji emitowanych przez firmy - do komisji

dostosowanie regulacji krajowych do tych obowiązujących na rozwiniętych rynkach finansowych, rozszerzenie zakresu dostępnych emitentom instytucji i instrumentów. Według MF rozwój polskiego rynku obligacji nieskarbowych jest niezadowalający. Do najsłabiej rozwiniętych segmentów tego rynku należą długoterminowe

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2012 r.

natomiast dotyczy dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne, tłumaczy urząd. (ISBnews)  

"Dziennik Gazeta Prawna": KNF jest za "udomowieniem" naszych banków

charakter przejściowy, np. do czasu sprzedaży akcji poprzez giełdę - mówi szef KNF, który wolałby też, by w proces "udomowienia" angażowały się polskie komercyjne instytucje finansowe. Jak ustalił dziennik, może chodzić o PZU czy PKO BP.

Chiński Bank Centralny zapowiada dalszą kontrolę polityki pieniężnej

szereg decyzji wspierających wzrost gospodarczy za pomocą instrumentów polityki pieniężnej. Dwukrotnie obniżana była stopa rezerw obowiązkowych i dwa razy obniżono stopy procentowe. Poszerzono dostęp do sektora bankowego dla wielu prywatnych instytucji finansowych. Udzielono również bankom komercyjnym

Eksperci: instytucje finansowe często mylą CSR z marketingiem czy reklamą

działań na rzecz lokalnych społeczności czy środowiska" - zaznaczył. Według redaktor serwisu CSR.forbes.pl Magdaleny Krukowskiej, mówiąc o CSR często mamy na myśli działalność filantropijną, charytatywną, czy zaangażowanie społeczne. Tymczasem działalność CSR instytucji bankowych - to wychodzenie

Przegląd informacji ze spółek

Alior Bank wykupił 15,7 tys. obligacji serii C o łącznej wartości 15,7 mln zł, podała instytucja. Rada nadzorcza OT Logistics zaakceptowała wniosek zarządu spółki o zgodę na emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł w trybie oferty prywatnej, podała spółka. Środki z emisji

Senat. wniosek o odrzucenie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

zostanie zgłoszony projekt innej ustawy. "Zabezpieczy ona interesy majątkowe osób starszych, nie będzie produktem toksycznym oferowanym wyłącznie bankom komercyjnym, które w oparciu o ten produkt miałyby zarobić kolejne dziesiątki miliardów złotych" - dodał. Senatorowie zgłosili do ustawy

Budowa miejskiego stadionu w Białymstoku - zakończona

obiektu, z trybunami na 7 tys. osób, salami konferencyjnymi, miejscami dla mediów, która od roku jest użytkowana. W drugim etapie powstały m.in. trybuny na blisko 15 tys. miejsc, lokale komercyjne, zaś obok stadionu - boisko treningowe. Sprawą budowy stadionu zajmuje się nie tylko sąd, ale i Prokuratura

Klienci upadłego SKOK Wspólnota odebrali już 703 mln zł depozytów

wybiera agenta, który w jego imieniu wypłaca pieniądze klientom bankrutującej instytucji. Wystarczy przyjść z dowodem tożsamości. Pieniądze wypłacane są w gotówce lub na wskazane przez klienta konto. W przypadku wypłat w gotówce przekraczających 30 tys. zł, dwa dni robocze wcześniej trzeba poinformować o

Historia kredytowa w BIK do sprawdzenia w placówkach grupy Poczty Polskiej

instytucje. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności usług BIK, zaś po stronie Poczty Polskiej i Banku Pocztowego edukowanie Polaków i większą sprzedaż produktów kredytowych. "Dotychczas usługi BIK były dostępne w naszej centrali w Warszawie oraz przez internet. Teraz, dzięki nawiązaniu

PKB rośnie, miejsc pracy nie przybywa

. Wynika z tego, że dodatkowe środki finansowe, które drukują banki centralne, pozostają w bilansach banków komercyjnych. Nadpłynność jest dla banków komercyjnych jak woda dla umierającego, gdyż mogą ją zainwestować na rynku kapitałowym. Najpierw kupują aktywa z niskim ryzykiem. Im wyższa jest

Unijny kredyt z finansową pułapką na przedsiębiorców. 80 umów do sprawdzenia

Wspólne Europejskie Zasoby dla Micro i Średnich Przedsiębiorstw - red.] jest wspieranie przedsiębiorców na warunkach lepszych, niż mogą uzyskać biorąc komercyjny kredyt - wyjaśnia Marcin Szmyt, dyrektor wydziału zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. To

Immobel rozpocznie jesienią rewitalizację budynku Cedet (dawnego Smyka)

kwartał 2017 r. "Inwestycja Cedet to kolejny projekt w polskim portfolio Immobel, dzięki któremu zabytkowy budynek odzyska dawną świetność oraz funkcje komercyjne i społeczne. Sukces rewitalizacji i modernizacji poznańskiego Okrąglaka - projektu zrealizowanego przez naszą firmę w 2012 r

Tauron ma 295 mln zł kredytu z EBI na inwestycje w OZE i rozwój infrastruktury

. ekonomiczno-finansowych grupy Krzysztof Zawadzki. Projekt ma zakończyć się do końca 2016 roku.  „EBI to nasz wieloletni partner. Finansowanie pozwala nam nie tylko uzyskać środki finansowe na preferencyjnych warunkach w porównaniu  do tych oferowanych przez banki komercyjne, ale także o

Warszawska giełda uruchomiła agencję ratingową

- IAiR powinien stać się w pełni operacyjną instytucją w ciągu roku od momentu założenia. Uzyskanie dodatniej rentowności jest zakładane po 3-4 latach działalności - powiedziała Maja Goettig, prezes Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR). IAiR to nic innego, jak polska agencja ratingowa, o której

Powstaje polska agencja ratingowa. Konkurencja dla S&P?

, innymi słowy - mówią, czy warto im pożyczyć pieniądze. Są wystawiane przez specjalne instytucje działające zwykle na zasadach komercyjnych agencje ratingowe. Globalny rynek został zdominowany przez trzy tego rodzaju międzynarodowe firmy. To Moody's, Standard & Poor's oraz Fitch Ratings. Rating niesie

Akcje PHN sprzedane po 22 zł. Rząd musiał obniżyć cenę

Skarb państwa zainkasuje 239 mln zł. Drobni inwestorzy kupią tylko 15 proc. akcji, reszta przypadnie instytucjom finansowym. Może to wskazywać, że zainteresowanie detalistów było umiarkowane, mimo że PHN był sprzedawany pod szyldem akcjonariatu obywatelskiego, bo resor skarbu miał możliwość

Konsolidacja zadłużenia KGHM pozwoli na obniżenie kosztów i wzrost efektywności

przeznaczony na inwestycje Grupy KGHM oraz refinansowanie zadłużenia KGHM International.  "KGHM jest w tej chwili w trakcie negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBI to międzynarodowa, niekomercyjna instytucja Unii Europejskiej, która finansuje projekty przyczyniające się do

Nano Carbon rozpoczęła produkcję i sprzedaż grafenu

zidentyfikowanie i komercyjne wykorzystanie technologii wykorzystujących grafen. "Biorąc pod uwagę, iż w dziedzinie wytwarzania i stosowania grafenu przybywa rocznie kilkaset patentów o charakterze międzynarodowym, konieczne jest uruchomienie szybkich ścieżek podejmowania decyzji finansowych przez stosowne

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny

Zdaniem NBP nawet silne spowolnienie gospodarcze nie spowodowałoby strat wśród polskich banków. "(...)Większość banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego" - możemy przeczytać w raporcie. Mimo to w scenariuszu

Poznań. 16-piętrowy wieżowiec "Bałtyk" w ramach Inwestycji Polskich

; ma szansę stać się nową ikoną miasta. 65,8 mln zł na budowę "Bałtyku" będzie pochodziło z kredytu komercyjnego udzielonego przez BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie. 37 mln zł to pożyczka z unijnej inicjatywy JESSICA. Inwestor otrzyma od BGK również odnawialny kredyt obrotowy w

W sierpniu koniec budowy Centrum Kongresowego w Krakowie

terminów" - powiedział. Poinformował, że wykonawca w sierpniu zakończy prace budowlane, a do połowy września będą trwały odbiory i dopuszczenia przez odpowiednie służby i instytucje. "Myślę, że na początku jesieni krakowianie będą się już cieszyć nowym gmachem" - powiedział szef Budimeksu

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

mieście i przy tej instytucji "nie funkcjonuje żaden Oddział Agencji Komorniczej w Warszawie. Sąd Okręgowy w Częstochowie w żaden sposób nie pośredniczy też w egzekwowaniu opłat abonamentowych z tytułu korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych". Nie planowali ścigać, a jednak zaczęli

Resort zdrowia wydał 60 tys. na logo i stronę WWW. Po co?

. Logo przygotowała agencja kreatywna Peppermint z Warszawy (część firmy Netizens), która już wcześniej współpracowała z instytucjami publicznymi, m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. "KPRM zlecała firmie Netizens usługi na m.in. opracowanie szaty graficznej serwisu premier.gov.pl oraz prace

Rekordowa wypłata z BFG dla klientów bankrutującego SKOK-u

system gwarantowania depozytów. Ubezpieczało je Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Od listopada 2013 r. depozyty klientów kas chronione są tak jak klientów banków komercyjnych, a więc przez BFG, na który zrzucają się banki i SKOK-i. Spać spokojnie mogą klienci, którzy ulokowali w SKOK Wspólnota

Amerykanie zainteresowani rozwojem polskich proppantów ceramicznych

Baltic Ceramics Investments S.A., spółka specjalizująca się w wytwarzaniu proppantów ceramicznych wykorzystywanych do poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy naftowej, odbyła szereg rozmów z przedstawicielami najważniejszych amerykańskich firm i instytucji, skupionych wokół sektora energetycznego

Nie wierzymy w system ochrony depozytów. Ufamy największym bankom

Choć od światowego kryzysu finansowego minęło już ponad pięć lat, kłopoty instytucji finansowych, w których oszczędzamy pieniądze, nie należą do rzadkości. W połowie czerwca bułgarski nadzór finansowy ogłosił niewypłacalność czwartego największego banku w kraju KTB. Przez kilka dni klienci

Agencja Fitch nadała BGK rating długoterminowy 'A-' i krótkoterminowy 'F2'

określono na poziomie "1", poinformował bank w komunikacie. „Fitch nie określił ratingu indywidualnego BGK w związku z jego szczególną rolą, jako instytucji wspierającej państwowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego, jak również ograniczonym zakresem

Białoruś uwalnia kursy sprzedaży walut

Nowosti" zwracają jednak uwagę, że uwolnienie kursów nie zmniejsza zależności instytucji komercyjnych od banku centralnego. Oferta punktów wymiany zależy bowiem od możliwości zakupu obcej waluty od NBRB. Zobacz też: Białorusini masowo pozbywają się krajowej waluty

"Mazowsze zarżnięte janosikowym" - będzie debata w Sejmie

wpływy z podatku CIT są niższe od prognozowanych. Województwo ma już ponad półtora miliarda złotych długu, wisi na krawędzi maksymalnego dopuszczalnego prawem zadłużenia. Lipcową i sierpniową ratę janosikowego zapłaciło z kredytu komercyjnego, którym pokrywa także bieżące koszta funkcjonowania samorządu

Europejski Bank Centralny pożycza bankom miliardy euro

W środę Europejski Bank Centralny ogłosił, że zasili banki komercyjne w strefie euro trzymiesięczną pożyczką wartą 131,9 mld euro. Po pieniądze zgłosiło się 171 instytucji. Dzisiaj EBC zaoferował pożyczki sześciodniowe warte w sumie 111,2 mld euro. Wystąpiło o nie w sumie 78 banków. Pożyczki

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach

Nowe regulacje mają dotyczyć emitentów, nabywców obligacji komercyjnych, w szczególności: banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także organizatorów emisji, czyli głównie banków."Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku

"Puls Biznesu" pomaga wymienić wycofane europejskie waluty

waluty Cypru. Gazeta podkreśla, że NBP nie zajmuje się wymianą wycofanych pieniędzy, nie zajmują się tym również banki komercyjne. Jedyną możliwością - bez wyjeżdżania z kraju - jest sposób pośredni: przez instytucję inkasa. Tę usługę wykonują niektóre banki komercyjne pobierając prowizję - wskazuje

UOKiK: PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

udział w restrukturyzacji, SKOK im. M. Kopernika wynika z wstępnej pozytywnej odpowiedzi banku na komunikat KNF z 24 września 2014 r. skierowany do banków komercyjnych. PKO Bank Polski jest zaangażowany w działania mające na celu wzmocnienie zaufania do polskiego sektora bankowego i bezpieczeństwa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

.iq

.iq – domena internetowa przypisana od roku 1997 do Iraku, a w roku 2005 została zatwierdzona przez ICANNiq-report [1]. Domeny drugiego poziomu gov.iq: rządowe podmioty edu.iq: edukacyjne instytucje com.iq: komercyjne podmioty mil.iq: wojskowe instytucje org.iq: niekomercyjne organizacje

.bs

.bs – domena internetowa przypisana od roku 1991 do Wysp Bahama i administrowana przez College of the Bahamascob [1]. Domeny drugiego poziomu com.bs : podmioty komercyjne net.bs : dostawców sieci org.bs : organizacje niekomercyjne edu.bs : instytucje edukacyjne gov.bs : ministerstwa

.zm

.zm – domena internetowa przypisana od roku 1994 do Zambii i administrowana przez ZAMNET Communication Systems Ltd.zamne [1]. Domeny drugiego poziomu ac.zm: instytucje naukowe co.zm: podmioty komercyjne com.zm: podmioty komercyjne edu.zm: instytucje naukowe gov.zm: strony rządowe net.zm

.ru

.ru – domena internetowa przypisana od roku 1994 do Rosjicctld.ru [1]. Domeny drugiego pozomu ac.ru: instytucje naukowe i szkolnictwo wyższe com.ru: organizacje komercyjne edu.ru: edukacja gov.ru: rząd federalny Rosji int.ru: organizacje międzynarodowe mil.ru: wojsko rosyjskie netto.ru

.br

, itp. ato.br - aktorzy b.br - wyłącznie dla środowiska bankowego (bankowość online, itp.). bio.br - biolodzy blog.br. - blogi bdm.br - biomedics cng.br - scenografowie cnt.br - księgowi com.br - strony komercyjne, osoby prywatne. coop.br - spółdzielnie ecn.br - gospodarka edu.br - instytucje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.