instytucje niekomercyjne

Materiały organizatora

Branża nieruchomości w europejskim wymiarze

Branża nieruchomości w europejskim wymiarze

Jaka jest sytuacja sektora nieruchomości komercyjnych w państwach Europy Centralnej? Jak banki oraz instytucje finansowe oceniają bezpieczeństwo inwestycyjne w branży? Gdzie szukać funduszy na realizacje inwestycji? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą uczestnicy paneli dyskusyjnych poświęconych nieruchomościom komercyjnym na majowym, IV Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Tusk o oddaniu terminala LNG: nie podzielam pesymistycznych dat

Premier Donald Tusk oświadczył, że "nie podziela pesymistycznych dat" oddania do użytku terminala LNG, jakie padają w jednej z opublikowanych przez tygodnik "Wprost" podsłuchanych rozmów.

MF: Banki centralne miały 10% krajowych obligacji, komercyjne 7,5% na koniec IV

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Banki centralne i instytucje publiczne posiadały na koniec kwietnia br. obligacje o wartości 15,1 mld zł, co stanowiło prawie 10% zadłużenia w krajowych obligacjach wobec nierezydentów (bez uwzględnienia rachunków zbiorczych), poinformował dyrektor Departamentu

PZU strategicznym inwestorem w spółce ELVITA

jak i klientów komercyjnych. Ubezpieczyciel widzi również duży potencjał w oferowaniu abonamentów i ubezpieczeń medycznych instytucjom z obszaru Śląska. W celu podniesienia komfortu pacjentów, Grupa PZU przeprowadzi dodatkowe inwestycje w placówkach spółki.

Ministerstwo Finansów już nie będzie pożyczać na ten rok

Ministerstwo Finansów już nie będzie pożyczać na ten rok

"W lipcu zamknęliśmy rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Po wakacjach zaciągniemy kolejne transze kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych, co formalnie domknie finansowanie tegorocznych potrzeb" - napisał Marczak w komunikacie. Dyrektor poinformował, że

MSP podtrzymuje termin oddania do użytku terminalu LNG

zakończyć budowę na przełomie roku 2014 i 2015. Terminal, tak jak wcześniej informowaliśmy, będzie gotowy do odbioru komercyjnych dostaw gazu w 2015 roku. Dokładny termin rozpoczęcia dostaw gazu przez Katarczyków zostanie określony w 2014 roku" - powiedziała Jabłońska-Twaróg, pytana przez PAP

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach zgłoszony przez MF

procesie dostosowania regulacji krajowych do tych obowiązujących na rozwiniętych rynkach finansowych, czyli na rozszerzenie zakresu dostępnych emitentom instytucji i instrumentów. "Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach, będą nowe papiery korporacyjne

wieczyste i podporządkowane. "Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Chodzi o stworzenie warunków, aby emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania

SKOK-i oferują najatrakcyjniejsze oprocentowanie lokat - ankieta ISBnews

) zostawiając daleko za sobą banki spółdzielcze oraz komercyjne, wynika z analizy ISBnews. Różnica ta zaciera się w wraz z wydłużeniem okresu oszczędzania, gdzie duże instytucje finansowe proponują lokaty atrakcyjniejsze od BS, ale w każdej z kategorii – 3-, 6- oraz 12-miesięcznej przodują SKOK-i

BGŻ ocenia, że wezwanie BNP Paribas jest zgodne z jego interesem, a cena godziwa

%). BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

warunkach określonych w projektowanej ustawie. Zgodnie z danymi MF na koniec IV kwartału 2013 r. SPZOZ-y prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a

"Puls Biznesu": Rząd łata dziurę na Wschodzie

starali, by Polska znalazła się na listach inwestycyjnych instytucji światowych, które chcą pomagać Ukrainie - aby nasi przedsiębiorcy mogli liczyć na kontrakty. Przygotowujemy także narzędzia kompensacyjne dla przedsiębiorców" - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Bardzo ważny jest

Zysk netto Bank Millennium wzrósł r/r do 163,62 mln zł w II kw. 2014 r.

od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG Banku Gdańskiego) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.   (ISBnews

Główny geolog: Komercyjne wydobycie gazu łupkowego nie rozpocznie się w tym roku

Warszawa, 02.01.2014 (ISBnews) - Komercyjne wydobycie gazu łupkowego nie rozpocznie się w tym roku, wbrew niedawnym zapowiedziom, a termin rozpoczęcia eksploatacji jest na razie trudny do przewidzenia, uważa nowy główny geolog kraju i wiceminister środowiska Sławomir Brodziński. "

Czy będziemy jeździć na darmowy gaz produkowany przez bakterie?

Czy będziemy jeździć na darmowy gaz produkowany przez bakterie?

. Po modyfikacji bakterie zamiast lipidów zaczęły wytwarzać propan. Gaz z bakterii brzmi obiecująco. Niestety, na razie proces opracowany przez naukowców jest mało wydajny. Aby można go było wykorzystać w celach komercyjnych, bakterie będą musiały produkować tysiąckrotnie więcej propanu niż w

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 3,2% r/r do 3,97 mld zł w I kw. 2014

niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,3% i wyniosła 0,7 mld zł, a rezerwy zmniejszyły się do 0,2 mld zł (o 23,3%). „W I kwartale 2014 r. zyski netto osiągnęły 623 banki, a stratę netto poniosło 14 banków. Wśród banków wykazujących straty netto znajdowało się 12 banków komercyjnych (były to tylko

Organizacje pozarządowe chcą szerszego udostępnienia zbiorów muzeów

będą mogły być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło w swoich uwagach, że "projekt w znaczący sposób rozszerza zakres danych

"Rz": Ojcowie na celowniku ministra pracy

"Rz": Ojcowie na celowniku ministra pracy

realizować politykę państwa, a nie funkcjonować tak jak komercyjne firmy. Nie podoba mi się, że instytucje państwowe się komercjalizują - mówi Rafał Chwedoruk, politolog z UW.Inaczej na sprawę patrzy Małgorzata Druciarek z Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych. - Taka kampania to dobry znak

UKNF: lekko spadła liczba skarg na instytucje finansowe

Najwięcej skarg dotyczyło banków oraz ubezpieczycieli. Z wyliczeń UKNF wynika, że w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2014 r. na działalność banków wpłynęły 2683 skargi, z czego 2632 dotyczyły banków komercyjnych, a 51 banków spółdzielczych. Urząd podkreślił, że choć łączna liczba skarg na banki

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ostatnim półroczu

testów warunków skrajnych wskazują, że zdecydowana większość krajowych banków komercyjnych posiada bufory (wysokie wyposażenie kapitałowe i bieżące zyski) wystarczające do zaabsorbowania skutków nawet bardzo silnego spowolnienia gospodarczego i pozwalające na utrzymanie adekwatności kapitałowej na

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ciągu ostatniego półrocza

stress-testów, czyli badania wrażliwości najważniejszych instytucji finansowych na potencjalne ryzyka w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków, potwierdzają wysoką odporność polskich banków na skutki nawet silnego spowolnienia gospodarczego. Do dalszego umocnienia odporności polskiego

Rejestracja polskiej agencji ratingowej. Może działać w całej Unii Europejskiej

Rejestracja polskiej agencji ratingowej. Może działać w całej Unii Europejskiej

pieniądze. Są wystawiane przez specjalne instytucje, działające zwykle na zasadach komercyjnych agencje ratingowe. Skala ratingów przyznawana przez polską agencje Eurorating

KE wzywa Polskę do zapewnienia bezpiecznego składowania CO2

składowania dwutlenku węgla, usuwa przeszkody prawne dla geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz ustanawia wymogi dotyczące całego cyklu życia składowiska. Jeżeli uda się wdrożyć technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na warunkach komercyjnych, może ona stać się jednym z głównych

Rosja i Chiny stworzą wspólną agencję ratingową

regionalnym funduszom poręczeń kredytowych. Jest jedyną polską agencją ratingową. Swoją agencję ratingową planuje też uruchomić Giełda Papierów Wartościowych. Jej właścicielem ma być GPW oraz instytucje zainteresowane rozwojem polskiego rynku długu, a więc np. banki komercyjne i firmy ubezpieczeniowe. Emitent

Projekt. Zbiory bibliotek czy muzeów będzie można ponownie wykorzystać

kwestie, bo dostęp do informacji publicznej realizuje konstytucyjną zasadę jawności działania organów publicznych, a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego ma wyzwolić potencjał gospodarczy i społeczny tkwiący w ogromnych ilościach danych gromadzonych przez instytucje publiczne. Przykładem

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 2,5% r/r do 11,8 mld zł w I -III kw.

mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.), a stratę netto poniosło 17 banków, tj. o 3 banki więcej. Spośród banków wykazujących straty netto 11 (o 1 mniej) to banki komercyjne, w tym 9 oddziałów instytucji kredytowych (o 2 mniej) oraz 6 banków spółdzielczych (o 4 więcej)" - głosi

KNF: zysk sektora bankowego do końca kwietnia niższy o 3,2 proc.

z komunikatem na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,25 proc., a wskaźnik kapitałów podstawowych Core Tier 1 wyniósł 13,79 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,77 proc. i 14,14 proc. Zgodnie z danymi KNF w kwietniu w Polsce działało 40 krajowych banków komercyjnych

BNP Paribas Bank Polska i BGŻ zdecydowały o wszczęciu procedury połączenia

Warszawa, 03.09.2014 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) zdecydowały o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do połączenia obu instytucji, podały spółki w odrębnych komunikatach. "Przewiduje się, że połączenie emitenta i Banku Gospodarki

Abonament do remontu

przejść do ZUS. 100 razy mniej niż Niemcy Tej funkcji mediów nic nie jest w stanie zastąpić, ale trudno oczekiwać, aby wypełniły ją zdominowane przez rozrywkę media komercyjne, którym oczywiście (i na szczęście) w demokratycznym kraju nie można nakazać, co i jak mają komunikować. Tę funkcję wypełnić mogą

Parabanki na cenzurowanym

zdolność kredytowaProjekt PSL przyznaje KNF prawo zlecenia emisji komunikatu ostrzegającego przed parabankiem w mediach publicznych i komercyjnych. Innym pomysłem ludowców jest ujednolicenie systemu badania zdolności kredytowej przez banki i instytucje finansowe. Planowana zmiana ma zapobiec

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 0,3% r/r do 15,4 mld zł w 2013 r.

netto poniosło 18 banków, także o 1 bank mniej. Wśród banków wykazujących straty netto zmniejszyła się liczba banków komercyjnych do 10 (o 4 mniej), w tym było 8 oddziałów instytucji kredytowych (o 3 mniej). Jednocześnie zwiększyła się do 8 (o 3 więcej) liczba banków spółdzielczych, które poniosły

Marczak: MF zakończyło rynkowe finansowanie potrzeb pożyczkowych na br.

"W lipcu zamknęliśmy rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Po wakacjach zaciągniemy kolejne transze kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych, co formalnie domknie finansowanie tegorocznych potrzeb" - napisał Marczak w komunikacie. "W lipcu zwiększyliśmy

W lipcu MF zamknęło rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych

międzynarodowych instytucji finansowych, co formalnie domknie finansowanie tegorocznych potrzeb. "W lipcu zwiększyliśmy rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych do poziomu ok. 46 mld zł, z czego większość stanowią środki walutowe. Zgodnie z kwartalnym planem nie przeprowadzimy w sierpniu żadnego

Siedem razy więcej cyberataków na klientów banków niż innych branż

W 2013 r. amerykańskie instytucje finansowe straciły wskutek cyberprzestępczości blisko 24 mln dol. - podaje Deloitte. W porównaniu z zyskami idącymi w dziesiątki miliardów dolarów to niewiele. Deloitte podkreśla jednak, że niepokojący jest trend. Straty banków z tego tytułu wzrosły bowiem w ciągu

Firma SAD, dystrybutor produktów Apple, przejęta przez spółkę PTL International

dla głównych publicznych i komercyjnych stacji telewizyjnych w Polsce, w tym: TVN, TVP, Polsat, operatorów telekomunikacyjnych, jak Orange Polska, sieci telewizji kablowej, lokalnych szkół oraz innych instytucji edukacyjnych. Spółka posiada również szeroką ofertę on-line. Siedziba i obiekty magazynowe

Tusk: utworzenie EBOiR strzałem w "dziesiątkę"

też, że EBOiR pozwolił i w Polsce i w całej Europie lepiej zrozumieć wagę ochrony środowiska nie jako jakąś doktrynę fundamentalistyczną ekologiczną, ale jako synonim zrównoważonego rozwoju. Premier podkreślił, że jakość instytucji i standardy państwa, to także dziedzictwo i dorobek ludzi EBOiR

Rząd przyjął projekt dot. deponowania wolnych środków na koncie MF

jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a samorządowe osoby prawne na kwotę 1 mld 695 mln zł (75 proc. tej kwoty depozyty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i

KPSI, czyli zapętleni w sieci za 76 mln zł

Dzięki KPSI instytucje publiczne ze wszystkich kujawsko-pomorskich gmin miały dysponować szybkim i tanim łączem, by świadczyć rozbudowane e-usługi dla mieszkańców. Z mapy województwa miały zniknąć białe plamy - miejsca, do których nie dociera komercyjny internet. Spółkę stworzył w 2003 r. poprzedni

Belka: inwestycje EBOiR w 2013 r. wyniosły 8,5 mld euro

Development - EBRD) to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1991 r. w celu wsparcia budowy nowego ładu w Centralnej i Wschodniej Europie po zakończeniu zimnej wojny. Udziałowcami EBOiR są 64 państwa oraz Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. EBOR stał się największym inwestorem finansowym

SKOK Wołomin miał 83 mln zł zysku netto w 2013 r., wzrost o 176% r/r

zwiększających bezpieczeństwo pieniędzy ulokowanych przez członków, podkreśla instytucja. "Osiągnięte wyniki są imponujące i pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację planów w latach 2013-2015. Naszym celem jest utrzymanie pozycji najdynamiczniej rozwijającej się kasy w Polsce, która z powodzeniem

Projekt ws. renty dożywotniej trafił do uzgodnień międzyresortowych

umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy z konsumentem" - zaznaczył. "Proponujemy, by ograniczyć obecną regulację kodeksową do kręgu rodziny czy osób pozostających ze zbywcą w bliskiej relacji, a projekt będzie przewidziany dla relacji rynkowych, komercyjnych"

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 0,6% r/r do 8,17 mld zł w I poł. 2013

2013 r. poniosło 17, tj. o 5 banków więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Spośród nich 12 (o 3 więcej niż w I półroczu ub. r.) to banki komercyjne, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych (o 2 więcej) oraz 5 banków spółdzielczych (o 2 więcej)" - podał GUS. Suma bilansowa sektora

Ekspert: odważniej udostępnić dane publiczne do ponownego wykorzystania

będzie tym wyższy, im niższe będą opłaty. Chciałbym, żeby polskie instytucje wzorowały się na takich przykładach, jako holenderskie Rijksmuseum - które zrezygnowało z opłat, także za użycie komercyjne" - mówił Tarkowski. Ekspert uważa także, że w pracach dotyczących kwestii udostępniania informacji

Kto uratuje Kompanię Węglową? Będą zamknięcia części kopalni

blisko 460 mln zł, a w listopadzie niedobór może wzrosnąć do ok. 600 mln zł.Zdaniem zbliżonych do sprawy osób o perspektywach ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia Kompanii decydować będzie głównie jej plan ograniczenia strat. Bez zamknięcia części kopalni komercyjne instytucje nie będą chciały

Credit Suisse tnie ceny docelowe PKO BP, Pekao i BZ WBK

szczególnie austriacki Erste i węgierski OTP (to największy bank komercyjny w tym kraju), mają obecnie większy potencjał wzrostu niż polskie instytucje. W całym regionie spodziewają się natomiast słabego wzrostu portfela kredytowego i marży odsetkowej w ciągu najbliższych trzech lat. Zdaniem analityków

MŚ: wyłoniono kolejnych laureatów konkursu GreenEvo

W kwietniu kapituła konkursu złożona z przedstawicieli biznesu i instytucji rządowych pod przewodnictwem pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej Marcina Korolca zakwalifikowała do dalszego etapu 20 przedsiębiorstw oferujących polskie, innowacyjne "zielone" technologie. Z tej grupy

PSL: Te same zasady dla banków i parabanków

udzielających kredytów konsumenckich. Uzasadnia to tym, że dzisiaj, jeśli bank odmawia udzielenia kredytu ze względu na brak zdolności kredytowej (do czego jest obowiązany przepisami prawa bankowego), mogą go udzielić inne instytucje, bo pod tym względem stosują mniej restrykcyjne zasady.PSL proponuje też

GUS: Nakłady w biotechnologii spadły o 37% r/r do 487 mln zł w 2012 r.

finansowania stanowiły środki z zagranicy (13,2 %) oraz z sektora rządowego i sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych (3,5 % nakładów ogółem), podano również. "Wartość sprzedaży produktów (wyrobów i usług) biotechnologicznych w 2012 r. wynosiła 1521,7 mln zł, z czego 94,9 % zrealizowano na rynku

W tym tygodniu kolejne rozmowy w sprawie redukcji greckiego długu

euro.Ale trwające od tygodni rozmowy w zeszłym tygodniu nagle zostały przerwane. Podobno poszło o wysokość oprocentowania nowego greckiego długu, który miałyby objąć prywatne instytucje w zamian za redukcję starego zadłużenia. Do rozmów pomiędzy Grekami a bankami komercyjnymi ponoć wtrącił się

Mazowsze bankrutuje przez ogromne janosikowe. Co dalej?

jest prawie takie samo jak rok temu - ok. 660 mln zł. Województwo zaciąga więc kredyty komercyjne, żeby zapłacić raty janosikowego. Ale więcej pożyczek brać nie może, bo już balansuje na maksymalnym dopuszczalnym poziomie zadłużenia stanowiącym 60 proc. dochodów. Stolica nie chce płacić janosikowego

Liczba nowych handlowych projektów komercyjnych spadnie do 600-700 rocznie

Warszawa, 14.10.2010 (ISB) – Liczba realizowanych handlowych projektów komercyjnych w Polsce spadnie z 1000 w 2010 roku do 600–700 rocznie w kolejnych pięciu latach, wynika z wypowiedzi dyrektor RegioPlan Consulting, Hanny Bomby–Wilhelmi, podczas konferencji CEE Real Estate 2010

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2012 r.

natomiast dotyczy dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne, tłumaczy urząd. (ISBnews)  

Eksperci: instytucje finansowe często mylą CSR z marketingiem czy reklamą

działań na rzecz lokalnych społeczności czy środowiska" - zaznaczył. Według redaktor serwisu CSR.forbes.pl Magdaleny Krukowskiej, mówiąc o CSR często mamy na myśli działalność filantropijną, charytatywną, czy zaangażowanie społeczne. Tymczasem działalność CSR instytucji bankowych - to wychodzenie

"Dziennik Gazeta Prawna": KNF jest za "udomowieniem" naszych banków

charakter przejściowy, np. do czasu sprzedaży akcji poprzez giełdę - mówi szef KNF, który wolałby też, by w proces "udomowienia" angażowały się polskie komercyjne instytucje finansowe. Jak ustalił dziennik, może chodzić o PZU czy PKO BP.

Chiński Bank Centralny zapowiada dalszą kontrolę polityki pieniężnej

szereg decyzji wspierających wzrost gospodarczy za pomocą instrumentów polityki pieniężnej. Dwukrotnie obniżana była stopa rezerw obowiązkowych i dwa razy obniżono stopy procentowe. Poszerzono dostęp do sektora bankowego dla wielu prywatnych instytucji finansowych. Udzielono również bankom komercyjnym

Budowa miejskiego stadionu w Białymstoku - zakończona

obiektu, z trybunami na 7 tys. osób, salami konferencyjnymi, miejscami dla mediów, która od roku jest użytkowana. W drugim etapie powstały m.in. trybuny na blisko 15 tys. miejsc, lokale komercyjne, zaś obok stadionu - boisko treningowe. Sprawą budowy stadionu zajmuje się nie tylko sąd, ale i Prokuratura

Klienci upadłego SKOK Wspólnota odebrali już 703 mln zł depozytów

wybiera agenta, który w jego imieniu wypłaca pieniądze klientom bankrutującej instytucji. Wystarczy przyjść z dowodem tożsamości. Pieniądze wypłacane są w gotówce lub na wskazane przez klienta konto. W przypadku wypłat w gotówce przekraczających 30 tys. zł, dwa dni robocze wcześniej trzeba poinformować o

Unijny kredyt z finansową pułapką na przedsiębiorców. 80 umów do sprawdzenia

Wspólne Europejskie Zasoby dla Micro i Średnich Przedsiębiorstw - red.] jest wspieranie przedsiębiorców na warunkach lepszych, niż mogą uzyskać biorąc komercyjny kredyt - wyjaśnia Marcin Szmyt, dyrektor wydziału zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. To

Immobel rozpocznie jesienią rewitalizację budynku Cedet (dawnego Smyka)

kwartał 2017 r. "Inwestycja Cedet to kolejny projekt w polskim portfolio Immobel, dzięki któremu zabytkowy budynek odzyska dawną świetność oraz funkcje komercyjne i społeczne. Sukces rewitalizacji i modernizacji poznańskiego Okrąglaka - projektu zrealizowanego przez naszą firmę w 2012 r

Tauron ma 295 mln zł kredytu z EBI na inwestycje w OZE i rozwój infrastruktury

. ekonomiczno-finansowych grupy Krzysztof Zawadzki. Projekt ma zakończyć się do końca 2016 roku.  „EBI to nasz wieloletni partner. Finansowanie pozwala nam nie tylko uzyskać środki finansowe na preferencyjnych warunkach w porównaniu  do tych oferowanych przez banki komercyjne, ale także o

PKB rośnie, miejsc pracy nie przybywa

. Wynika z tego, że dodatkowe środki finansowe, które drukują banki centralne, pozostają w bilansach banków komercyjnych. Nadpłynność jest dla banków komercyjnych jak woda dla umierającego, gdyż mogą ją zainwestować na rynku kapitałowym. Najpierw kupują aktywa z niskim ryzykiem. Im wyższa jest

Warszawska giełda uruchomiła agencję ratingową

- IAiR powinien stać się w pełni operacyjną instytucją w ciągu roku od momentu założenia. Uzyskanie dodatniej rentowności jest zakładane po 3-4 latach działalności - powiedziała Maja Goettig, prezes Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR). IAiR to nic innego, jak polska agencja ratingowa, o której

Powstaje polska agencja ratingowa. Konkurencja dla S&P?

, innymi słowy - mówią, czy warto im pożyczyć pieniądze. Są wystawiane przez specjalne instytucje działające zwykle na zasadach komercyjnych agencje ratingowe. Globalny rynek został zdominowany przez trzy tego rodzaju międzynarodowe firmy. To Moody's, Standard & Poor's oraz Fitch Ratings. Rating niesie

Konsolidacja zadłużenia KGHM pozwoli na obniżenie kosztów i wzrost efektywności

przeznaczony na inwestycje Grupy KGHM oraz refinansowanie zadłużenia KGHM International.  "KGHM jest w tej chwili w trakcie negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBI to międzynarodowa, niekomercyjna instytucja Unii Europejskiej, która finansuje projekty przyczyniające się do

MIR: marże kredytów z programu MdM powinny spadać

Orłowski odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów PO Andrzeja Orzechowskiego i Bożeny Kamińskiej. Zwrócili oni uwagę, że marże kredytów udzielanych przez banki komercyjne w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) są wyższe od marż standardowych kredytów, które te instytucje

Nano Carbon rozpoczęła produkcję i sprzedaż grafenu

zidentyfikowanie i komercyjne wykorzystanie technologii wykorzystujących grafen. "Biorąc pod uwagę, iż w dziedzinie wytwarzania i stosowania grafenu przybywa rocznie kilkaset patentów o charakterze międzynarodowym, konieczne jest uruchomienie szybkich ścieżek podejmowania decyzji finansowych przez stosowne

Akcje PHN sprzedane po 22 zł. Rząd musiał obniżyć cenę

Skarb państwa zainkasuje 239 mln zł. Drobni inwestorzy kupią tylko 15 proc. akcji, reszta przypadnie instytucjom finansowym. Może to wskazywać, że zainteresowanie detalistów było umiarkowane, mimo że PHN był sprzedawany pod szyldem akcjonariatu obywatelskiego, bo resor skarbu miał możliwość

Poznań. 16-piętrowy wieżowiec "Bałtyk" w ramach Inwestycji Polskich

; ma szansę stać się nową ikoną miasta. 65,8 mln zł na budowę "Bałtyku" będzie pochodziło z kredytu komercyjnego udzielonego przez BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie. 37 mln zł to pożyczka z unijnej inicjatywy JESSICA. Inwestor otrzyma od BGK również odnawialny kredyt obrotowy w

W sierpniu koniec budowy Centrum Kongresowego w Krakowie

terminów" - powiedział. Poinformował, że wykonawca w sierpniu zakończy prace budowlane, a do połowy września będą trwały odbiory i dopuszczenia przez odpowiednie służby i instytucje. "Myślę, że na początku jesieni krakowianie będą się już cieszyć nowym gmachem" - powiedział szef Budimeksu

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny

Zdaniem NBP nawet silne spowolnienie gospodarcze nie spowodowałoby strat wśród polskich banków. "(...)Większość banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego" - możemy przeczytać w raporcie. Mimo to w scenariuszu

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

mieście i przy tej instytucji "nie funkcjonuje żaden Oddział Agencji Komorniczej w Warszawie. Sąd Okręgowy w Częstochowie w żaden sposób nie pośredniczy też w egzekwowaniu opłat abonamentowych z tytułu korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych". Nie planowali ścigać, a jednak zaczęli

EBOiR: 180 mln euro dla polskich firm na projekty oszczędzające energię

European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1991 r. w celu wsparcia budowy nowego ładu w Centralnej i Wschodniej Europie po zakończeniu zimnej wojny. Udziałowcami EBOiR są 64 państwa oraz Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. EBOiR

Resort zdrowia wydał 60 tys. na logo i stronę WWW. Po co?

. Logo przygotowała agencja kreatywna Peppermint z Warszawy (część firmy Netizens), która już wcześniej współpracowała z instytucjami publicznymi, m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. "KPRM zlecała firmie Netizens usługi na m.in. opracowanie szaty graficznej serwisu premier.gov.pl oraz prace

Rekordowa wypłata z BFG dla klientów bankrutującego SKOK-u

system gwarantowania depozytów. Ubezpieczało je Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Od listopada 2013 r. depozyty klientów kas chronione są tak jak klientów banków komercyjnych, a więc przez BFG, na który zrzucają się banki i SKOK-i. Spać spokojnie mogą klienci, którzy ulokowali w SKOK Wspólnota

Około 2,5 tys. osób weźmie udział w spotkaniu EBOR w Warszawie

gospodarzami jednodniowej konferencji pt. "Zapewnienie zrównoważonego finansowania gospodarki w okresie transformacji". EBOR (ang. The European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1991 r. w celu wsparcia budowy nowego ładu w Centralnej i

Amerykanie zainteresowani rozwojem polskich proppantów ceramicznych

Baltic Ceramics Investments S.A., spółka specjalizująca się w wytwarzaniu proppantów ceramicznych wykorzystywanych do poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy naftowej, odbyła szereg rozmów z przedstawicielami najważniejszych amerykańskich firm i instytucji, skupionych wokół sektora energetycznego

Nie wierzymy w system ochrony depozytów. Ufamy największym bankom

Choć od światowego kryzysu finansowego minęło już ponad pięć lat, kłopoty instytucji finansowych, w których oszczędzamy pieniądze, nie należą do rzadkości. W połowie czerwca bułgarski nadzór finansowy ogłosił niewypłacalność czwartego największego banku w kraju KTB. Przez kilka dni klienci

Agencja Fitch nadała BGK rating długoterminowy 'A-' i krótkoterminowy 'F2'

określono na poziomie "1", poinformował bank w komunikacie. „Fitch nie określił ratingu indywidualnego BGK w związku z jego szczególną rolą, jako instytucji wspierającej państwowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego, jak również ograniczonym zakresem

"Mazowsze zarżnięte janosikowym" - będzie debata w Sejmie

wpływy z podatku CIT są niższe od prognozowanych. Województwo ma już ponad półtora miliarda złotych długu, wisi na krawędzi maksymalnego dopuszczalnego prawem zadłużenia. Lipcową i sierpniową ratę janosikowego zapłaciło z kredytu komercyjnego, którym pokrywa także bieżące koszta funkcjonowania samorządu

Białoruś uwalnia kursy sprzedaży walut

Nowosti" zwracają jednak uwagę, że uwolnienie kursów nie zmniejsza zależności instytucji komercyjnych od banku centralnego. Oferta punktów wymiany zależy bowiem od możliwości zakupu obcej waluty od NBRB. Zobacz też: Białorusini masowo pozbywają się krajowej waluty

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach

Nowe regulacje mają dotyczyć emitentów, nabywców obligacji komercyjnych, w szczególności: banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także organizatorów emisji, czyli głównie banków."Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku

Europejski Bank Centralny pożycza bankom miliardy euro

W środę Europejski Bank Centralny ogłosił, że zasili banki komercyjne w strefie euro trzymiesięczną pożyczką wartą 131,9 mld euro. Po pieniądze zgłosiło się 171 instytucji. Dzisiaj EBC zaoferował pożyczki sześciodniowe warte w sumie 111,2 mld euro. Wystąpiło o nie w sumie 78 banków. Pożyczki

"Puls Biznesu" pomaga wymienić wycofane europejskie waluty

waluty Cypru. Gazeta podkreśla, że NBP nie zajmuje się wymianą wycofanych pieniędzy, nie zajmują się tym również banki komercyjne. Jedyną możliwością - bez wyjeżdżania z kraju - jest sposób pośredni: przez instytucję inkasa. Tę usługę wykonują niektóre banki komercyjne pobierając prowizję - wskazuje

UKE wzywa Aero2 na dywanik. Za wprowadzenie dodatkowego kodu

internet. To cel społeczny, ma pomagać wykluczonym cyfrowo, ale nie zaburzać komercyjnej konkurencji. Skargi do urzędu Po wprowadzeniu CAPTCHA UKE ocenił, że nie jest to krok łamiący prawo. Ale do Urzędu zaczęły płynąć skargi użytkowników. Dlatego regulator interweniuje i mówi, że CAPTCHA jest niewygodna

Debata o projekcie jądrowym: PGE oczekuje od partnera strategicznego wspólnoty interesów

zaangażowaniem się w finansowanie. Projekt będzie silny bilansami sponsorów, a finansowanie komercyjne jest udzielane w dużej mierze w oparciu o wiarygodność partnerów - zauważył Marzec. Dyskusja dotyczyła m.in. sposobów obniżenia ryzyk towarzyszących projektowi. Jak tłumaczył Ziemowit Iwański z GE Hitachi, o

NBP: Program 'Mieszkanie dla Młodych' może zwiększyć popyt i ceny mieszkań

mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r." bank centralny zwraca uwagę, że w II kw. 2013 r. praktycznie wygasły efekty fiskalne rządowego programu "Rodzina na Swoim". Jednocześnie zwraca uwagę na nowy program wspierania nabywania mieszkań na własność "Mieszkanie dla Młodych

Czy to bank? Po nazwie nie zgadniesz. Czy wiesz, gdzie masz kredyt?

Czy na pewno wiesz, gdzie zaciągasz kredyt albo zakładasz lokatę? KNF obawia się, że klienci nie zawsze to wiedzą. Chodzi o instytucje, które mają jedną licencję na prowadzenie działalności bankowej, ale część oferty sprzedają pod innym logo. W liście do banków nadzorca napisał: "Coraz

Bioton jak rollercoaster. Z dołu do góry, z góry na dół

- ale i tak gorzej od oczekiwań inwestorów. Oni chcą twardych zysków - Bioton ma być dochodowym komercyjnym przedsięwzięciem, a nie sowieckim instytutem rakietowym prowadzącym badania bez względu na koszty. Skąd wtorkowe odbicie? To dość typowa reakcja inwestorów po dużym spadku notowań - tym razem

Kilkuset biegłych sądowych, którzy mają wpływ na wyroki sądowe i losy ludzi, na biegłych się nie nadaje

w przedsięwzięciach komercyjnych. Resort sprawiedliwości informuje, że w 2012 r. z powodu nienależytego wykonywania czynności lub utraty "rękojmi należytego wykonywania obowiązków" sądy zwolniły z funkcji biegłych 26 osób. To jednak nie wyeliminuje słabych biegłych, bo dziś wyrzucony z

EBOiR wkrótce przestanie nas wspierać. A co z Rosją?

w Polsce zaczęła się od prywatyzacji banków. Ta instytucja jest często takim "ułatwiaczem", katalizatorem, ściąga innych inwestorów. Daje wiarygodność projektowi, daje gwarancję, że transakcja jest opłacalna i czysta, a to nie we wszystkich krajach jest oczywiste. Dziś działania w sektorze

Quo vadis, warszawska giełdo?

spod szyldu "akcjonariatu obywatelskiego". Dziś o tych sukcesach mało się mówi. Znacznie częściej o kontrowersjach co do słuszności prywatyzacji GPW i obawach o jej przyszłość. Giełda ewidentnie straciła już polityczny parasol ochronny jako jedna z centralnych instytucji polskiej gospodarki

Bank został szpecicielem roku za reklamy na Rotundzie

większą wagę do wartości ważnych dla społeczeństwa, takich jak wspólna przestrzeń i piękno krajobrazu. Jeśli jednak jedynym celem firm lub instytucji z autorytetem jest osiąganie zysku, trudno wymagać od drobnych przedsiębiorców czy najemców lokali, aby stosowali się do dobrych zasad lokowania reklam i

Ikea usunęła postacie kobiet z katalogu na Arabię Saudyjską

Pussy Riot, których proces o chuligaństwo motywowane nienawiścią religijną toczy się obecnie w Moskwie.W informacji o usunięciu nadesłanego w ramach konkursu zdjęcia zaznaczono, że "Ikea jest instytucją komercyjną, która prowadzi swą działalność poza sferami polityki i religii". "Nie

Torqway - wynalazek z Torunia rusza na podbój świata

mają różne profesje. Gdy on siedzi nad rysunkami, ona prowadzi firmę. Mogła zająć się więc komercyjną stroną nowego pojazdu. Odpowiada za pozyskiwanie funduszy, produkcję, księgowość, marketing i reklamę. Fundusz widzi w tym przyszłość Powstaje wiele instytucji, które stawiają sobie za cel wspieranie

Wielkie inwestycje Energa sfinansuje obligacjami za 4 mld zł

także z międzynarodowych instytucji finansowych (EBI, EBOR i NIB) - ponad 2 mld zł, a także od banków komercyjnych - 1 mld zł.Firma dostarcza energię elektryczną do 2,5 mln gospodarstw domowych i do ponad 300 tys. firm, co daje jej blisko 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej w

BFG wypłacił klientom SKOK Wspólnota już ponad 600 mln zł

Pieniądze można wypłacić w dowolnym oddziale PKO BP, ale nie w agencjach tego banku. Dlaczego akurat w PKO? Zgodnie z prawem Bankowy Fundusz Gwarancyjny wybiera agenta, który w jego imieniu wypłaca pieniądze klientom bankrutującej instytucji. Wystarczy przyjść z dowodem tożsamości. Pieniądze wypłacane są w

Europejskie załamanie w kredytach. Celowo wcześniej tego nie nagłaśniano

3,7 tys. mniej niż w 2009 r. Ale w tym roku odpływ etatów przyspieszył. Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w maju w bankach pracowało już tylko 173 tys. osób. W Polsce działa 40 banków komercyjnych i 569 spółdzielczych. Nasz sektor bankowy należy do najmniej skoncentrowanych w

Nieruchomości: Polska traktowana na równi z Francją

czynszów, a w konsekwencji wzrost wartości nieruchomości. Dla instytucji inwestujących w nieruchomości komercyjne najlepsze biurowce są więc łakomym kąskiem.Gregory-Eaves zapewnia, że inwestorzy, m.in. niemieckie fundusze Commerz Real czy RREFF Investment, kupowali w tym roku biurowce w Warszawie także

Francuski ambasador ostrzega: gaz z USA może trafiać do Azji, a nie do Europy

- Prezydent USA Barack Obama podkreślił podczas niedawnego szczytu UE - USA, że kierunki eksportu gazu będą determinowane kryteriami komercyjnymi, nie zaś politycznymi. Musimy być świadomi, że pierwsze w kolejce po LNG mogą stanąć szybko rozwijające się kraje azjatyckie, które mogą zaoferować

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

.iq

.iq – domena internetowa przypisana od roku 1997 do Iraku, a w roku 2005 została zatwierdzona przez ICANNiq-report [1]. Domeny drugiego poziomu gov.iq: rządowe podmioty edu.iq: edukacyjne instytucje com.iq: komercyjne podmioty mil.iq: wojskowe instytucje org.iq: niekomercyjne organizacje

.bs

.bs – domena internetowa przypisana od roku 1991 do Wysp Bahama i administrowana przez College of the Bahamascob [1]. Domeny drugiego poziomu com.bs : podmioty komercyjne net.bs : dostawców sieci org.bs : organizacje niekomercyjne edu.bs : instytucje edukacyjne gov.bs : ministerstwa

.zm

.zm – domena internetowa przypisana od roku 1994 do Zambii i administrowana przez ZAMNET Communication Systems Ltd.zamne [1]. Domeny drugiego poziomu ac.zm: instytucje naukowe co.zm: podmioty komercyjne com.zm: podmioty komercyjne edu.zm: instytucje naukowe gov.zm: strony rządowe net.zm

.ru

.ru – domena internetowa przypisana od roku 1994 do Rosjicctld.ru [1]. Domeny drugiego pozomu ac.ru: instytucje naukowe i szkolnictwo wyższe com.ru: organizacje komercyjne edu.ru: edukacja gov.ru: rząd federalny Rosji int.ru: organizacje międzynarodowe mil.ru: wojsko rosyjskie netto.ru

.br

, itp. ato.br - aktorzy b.br - wyłącznie dla środowiska bankowego (bankowość online, itp.). bio.br - biolodzy blog.br. - blogi bdm.br - biomedics cng.br - scenografowie cnt.br - księgowi com.br - strony komercyjne, osoby prywatne. coop.br - spółdzielnie ecn.br - gospodarka edu.br - instytucje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.