inflacja za 2009 wg gus

Przegląd prasy

. wskazują na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 293 tys. w USA --NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2016 r. to 1,35% --NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2016 to 0,9% --NBP: Prognoza

Akcenta: Polski eksport do Turcji zmniejszy się o 5-10% r/r w 2019 roku

główny analityk Akcenty Miroslav Novak. Turcja to wg danych GUS czwarty najważniejszy pozaunijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodu i Azji. W lipcu br. udział tego kierunku w całkowitej sprzedaży zagranicznej stanowił 1,33% (19. miejsce). Sama wartość wysłanych do

Dynamika zatrudnienia wyhamuje, płace będą rosły w tempie 7-8% r/r wg analityków

2008, potwierdzając, że rosnące dochody w połączeniu z niską inflacją są bardzo silną podstawą dla wzrostów konsumpcji (wg naszego szacunku o 5,2% r/r w 1q18). Biorąc pod uwagę dobre nastroje oraz dochody z innych źródeł zakładamy, że konsumpcja będzie kontynuowała silny wzrost, pozostając

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

może być nieco niższy niż na początku roku (5,1% r/r w 1q18 wg szybkiego szacunku GUS). Inflacja PPI wzrosła w kwietniu silniej niż oczekiwano: 1,1% r/r przy rewizji marcowego odczytu do 0,6% z 0,3% r/r. Odbicie cen producenta to w głównej mierze rezultat wyższych cen surowców (ropy naftowej). Widoczne

Przegląd prasy

pogłębi się i wyniesie 1,3% r/r --Inflacja bazowa przyspieszyła do 0,5% r/r w grudniu wg analityków --KNF: Kredytobiorcy zaabsorbują CHF/PLN nawet po 5,0 przy obecnym LIBOR CHF --Bratkowski z RPP był za obniżkami stóp w grudniu o 100 pb --Hutmen złożył w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji jego

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

znacznie mniejszy. Powodem jest inflacja, która kolejny już miesiąc utrzymuje się na poziomie powyżej 2%. W dużej mierze odpowiadają za to ceny żywności czyli produkty, które kupuje każdy z nas, a w tej grupie wzrost cen sięgnął niemal 5%. Prognozy Narodowego Banku Polskiego pokazują, że żywność będzie

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

stopniu przyczyniać się do tego będą efekty bazy w kategoriach powiązanych z cenami paliw, za wyjątkiem września, gdzie jeszcze będziemy notować silny efekt spadków cen paliw.  Odnotowany wzrost inflacji jest zbieżny z ostatnią projekcją NBP i nie będzie stanowić zaskoczenia dla członków RPP

Przegląd prasy

--Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 267 tys. w USA --Wzrost PKB w USA wyniósł 2,3% kw/kw w II kw. 2015 r. wg I szacunku --GUS: Zbiory zbóż podstawowych i mieszanek spadną o 3-5% r/r w 2015 r. --GUS: Eksport wzrósł o 7% r/r, import - o 7,3% w 2014 wg zaktualizowanych danych --Inflacja

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

kolejne miesiące przyniosą poprawę koniunktury. Wg. naszych prognoz potwierdzeniem tego będzie już jutrzejszy odczyt indeksu PMI za styczeń" - analitycy Raiffeisen Polbanku. "W minionych latach, przy okazji publikacji rocznego wskaźnika PKB GUS nie rewidował wyników za okres I-III kw. Przy

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

procentowych. Na razie jednak presji nie ma, inflacja pozostaje w ryzach, a zatem Rada nie ma powodu do zmian poziomu stóp procentowych" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Dane za lipiec odnośnie dynamiki miesięcznych wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw okazały się wyraźnie

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

, równa 1,0 pkt. proc. W Q3 nastąpiło wyhamowanie wzrostów wolumenów wymiany handlowej, a kondycja importu była relatywnie lepsza niż eksportu.Wraz z publikacją danych za Q3 GUS podał zrewidowane dane kwartalne za poprzednie lata (wcześniej znaliśmy tylko zrewidowane dane roczne).  Wg tych danych w

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

okresie, nie wydaje się nam znaczące. Po tym jak wygasną deflacyjne efekty spadku cen paliw i żywności spodziewamy się odbicia inflacji powyżej 1,0% już pod koniec br. Według naszych szacunków inflacja bazowa w styczniu przyspieszyła w styczniu do 0,6% r/r z 0,5% r/r miesiąc wcześniej" - analitycy

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

spodziewa się wzrostu PKB w przedziale 4-4,5%), a inflacja wyraźnie w dół (kontynuacja dotychczas obserwowanego scenariusza goldilocks economy)" - analitycy PKO Banku Polskiego. "Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

co do wzrostu wzrostu dynamiki płac średnio w okolicach 7-8% r/r w kolejnych miesiącach. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r. wzrosło o 7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,7% r/r. W ujęciu

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

składników wynagrodzeń w górnictwie oraz w przemyśle petrochemicznym. Zwracają uwagę, że popyt na pracę będzie rósł, co w efekcie może spowodować silniejszą niż oczekiwano presję płacową. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 r