inflacja wg gus 2009

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

kolejnych miesiącach, a w kwietniu br. spadnie o ok. 10% r/r. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 2,3% r/r w marcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 2,4%. Po wyeliminowaniu

Dynamika zatrudnienia r/r do końca roku pozostanie ujemna wg analityków

dynamika zatrudnienia do końca roku pozostanie wg naszych prognoz ujemna. Według komentarza GUS wzrost dynamiki wynagrodzeń odzwierciedlał m.in. przywracanie w części firm wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii, ale także wypłaty jednorazowe (premie, nagrody, ale też odprawy emerytalne – efekt

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

cały kryzys finansowy (listopad 2008-grudzień 2009).  153 tys. etatów mniej nie oznacza, że ponad 150 tys. osób straciło pracę! Zgodnie z komunikatem GUS było to wynikiem m.in. zmniejszania wymiaru etatów (element ochrony miejsc pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej i wg nas kluczowy czynnik który

Przegląd prasy

. wskazują na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 293 tys. w USA --NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2016 r. to 1,35% --NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2016 to 0,9% --NBP: Prognoza

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

sektorze przedsiębiorstw różnią się znacząco pomiędzy poszczególnymi sekcjami wyróżnionymi na podstawie PKD. Wg wstępnych danych GUS o wynagrodzeniach w gospodarce narodowej w 2018 r występują duże zróżnicowania. Dla przykładu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sekcji „górnictwo i

Przegląd prasy

pogłębi się i wyniesie 1,3% r/r --Inflacja bazowa przyspieszyła do 0,5% r/r w grudniu wg analityków --KNF: Kredytobiorcy zaabsorbują CHF/PLN nawet po 5,0 przy obecnym LIBOR CHF --Bratkowski z RPP był za obniżkami stóp w grudniu o 100 pb --Hutmen złożył w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji jego

Dynamika zatrudnienia wyhamuje, płace będą rosły w tempie 7-8% r/r wg analityków

2008, potwierdzając, że rosnące dochody w połączeniu z niską inflacją są bardzo silną podstawą dla wzrostów konsumpcji (wg naszego szacunku o 5,2% r/r w 1q18). Biorąc pod uwagę dobre nastroje oraz dochody z innych źródeł zakładamy, że konsumpcja będzie kontynuowała silny wzrost, pozostając

Akcenta: Polski eksport do Turcji zmniejszy się o 5-10% r/r w 2019 roku

główny analityk Akcenty Miroslav Novak. Turcja to wg danych GUS czwarty najważniejszy pozaunijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodu i Azji. W lipcu br. udział tego kierunku w całkowitej sprzedaży zagranicznej stanowił 1,33% (19. miejsce). Sama wartość wysłanych do

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

może być nieco niższy niż na początku roku (5,1% r/r w 1q18 wg szybkiego szacunku GUS). Inflacja PPI wzrosła w kwietniu silniej niż oczekiwano: 1,1% r/r przy rewizji marcowego odczytu do 0,6% z 0,3% r/r. Odbicie cen producenta to w głównej mierze rezultat wyższych cen surowców (ropy naftowej). Widoczne

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

sierpniu o 2,5% i wg naszych szacunków mogą spaść o dalsze 4% we wrześniu) i wrześniową obniżką cen gazu. Wg naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,35% r/r. Sierpniowy odczyt inflacji nie zmienia zakładanej przez nas ścieżki wzrostu cen do końca roku, spodziewamy

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

może nieco słabszy październikowy wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest efektem: - coraz wyższej bazy odniesienia, - wygasającego wpływu zmiany formy prawnej na wzrost dynamiki zatrudnienia wg statystyki GUS, - ograniczenia zatrudnienia z tytułu obniżenia od października wieku

Przegląd prasy

--Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 267 tys. w USA --Wzrost PKB w USA wyniósł 2,3% kw/kw w II kw. 2015 r. wg I szacunku --GUS: Zbiory zbóż podstawowych i mieszanek spadną o 3-5% r/r w 2015 r. --GUS: Eksport wzrósł o 7% r/r, import - o 7,3% w 2014 wg zaktualizowanych danych --Inflacja

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

kolejne miesiące przyniosą poprawę koniunktury. Wg. naszych prognoz potwierdzeniem tego będzie już jutrzejszy odczyt indeksu PMI za styczeń" - analitycy Raiffeisen Polbanku. "W minionych latach, przy okazji publikacji rocznego wskaźnika PKB GUS nie rewidował wyników za okres I-III kw. Przy

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 r. wzrosło o 4,9% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 4,5% r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,1% i wyniosło 4 501,52 zł. Natomiast

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

, równa 1,0 pkt. proc. W Q3 nastąpiło wyhamowanie wzrostów wolumenów wymiany handlowej, a kondycja importu była relatywnie lepsza niż eksportu.Wraz z publikacją danych za Q3 GUS podał zrewidowane dane kwartalne za poprzednie lata (wcześniej znaliśmy tylko zrewidowane dane roczne).  Wg tych danych w

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

okresie, nie wydaje się nam znaczące. Po tym jak wygasną deflacyjne efekty spadku cen paliw i żywności spodziewamy się odbicia inflacji powyżej 1,0% już pod koniec br. Według naszych szacunków inflacja bazowa w styczniu przyspieszyła w styczniu do 0,6% r/r z 0,5% r/r miesiąc wcześniej" - analitycy

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

spodziewa się wzrostu PKB w przedziale 4-4,5%), a inflacja wyraźnie w dół (kontynuacja dotychczas obserwowanego scenariusza goldilocks economy)" - analitycy PKO Banku Polskiego. "Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

co do wzrostu wzrostu dynamiki płac średnio w okolicach 7-8% r/r w kolejnych miesiącach. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r. wzrosło o 7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,7% r/r. W ujęciu

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

składników wynagrodzeń w górnictwie oraz w przemyśle petrochemicznym. Zwracają uwagę, że popyt na pracę będzie rósł, co w efekcie może spowodować silniejszą niż oczekiwano presję płacową. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 r