inflacja chorwacja 2009

Krzysztof Miecugow

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

W połowie ubiegłego stulecia ekonomista Arthur Okun stworzył tzw. wskaźnik ubóstwa (ang. misery index), który pokazuje sytuację ekonomiczną obywateli danego kraju. Wartość wskaźnika jest sumą inflacji i stopy bezrobocia, zatem im wyższy wynik tym gorzej żyje się w takim kraju. Portal Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacją w wysokości 0,9 proc i średnią stopą bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę.

Jak Viktor Orbán kupuje zaufanie Węgrów

Rodziny wielodzietne nie płacą podatków. Prąd tanieje, bo rząd tak kazał. Nauczyciele dostaną wielkie podwyżki. Pensje wszystkich innych lecą w dół

Politycy dobierają się do emerytur

Politykom w całej Europie od lat brakuje wyobraźni i odwagi, by dokończyć rozpoczęte reformy emerytalne. Do niedawna szukając pieniędzy na załatanie dziur w kasie państwa, grzecznie prosili przyszłych emerytów o pożyczkę. Teraz zaczynają grozić, a jak to nie skutkuje biorą bez pytania

Do 60 proc. opłaty od cypryjskich depozytów? Wysoka cena oszczędzania

kapitału dochodzą do 21-25 proc. (tak jest na Litwie i w Estonii). Lepiej od nas mają mieszkańcy Bałkanów. W Chorwacji w ogóle nie płaci się podatku od zarobku na lokatach bankowych, zaś w pozostałych krajach nie przekracza on 10 proc. Ale tam niskie są też podatki dochodowe. W Europie Zachodniej i na