inercja gospodarki

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu zanotowała spadek głębszy od oczekiwań rynkowych w marcu i jest pierwszym odczytem wykazującym częściowo wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę. Ekonomiści oczekują, że aktywność polskiego sektora przemysłowego będzie malała w

Belka: Konstytucja chroni nas przed gruntownymi zmianami prawnymi

wspieranie gospodarki". "Zmiana mandatu wiąże się nie tylko ze zmianą konstytucji, ale gdybyśmy chcieli wprowadzić taki mandat, jaki jest w Fed, to nie jestem pewien, czy nie stawia nas to poza Unią Europejską. Jakakolwiek rozmowa o zmianie mandatu jest jeszcze pewną inercją pokampanijną"

Jerzy Hausner: kryzys przyjdzie w 2009 roku?

. Plan Hausnera został wdrożony wtedy, kiedy powstał? - W gospodarce istnieje pewna liczba procesów inercyjnych, które po prostu biegną swoim własnym torem i jakakolwiek zewnętrzna czy wewnętrzna zmiana nie powoduje natychmiastowego od nich odejścia. Istnieje więc inercja i opóźnienie - to są dwa

Balcerowicz: Po co pełzać? Lepiej biec

mała. Trzeba było kopnąć gospodarkę, nie dało się po prostu lekko popchnąć? - Stopniowe albo fragmentaryczne zmiany nic by nie dały m.in. dlatego, że nie przełamałyby inercji starego systemu. Ludzie szybciej zmieniają swoje postawy, jeśli zderzą się ze zmianami, które uznają za nieodwracalne - "

inercja gospodarki

Inercja gospodarki - cecha układu określająca jego podatność na zachodzące zmiany. W sferze realnej i regulacyjnej zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych inercja zachodzi w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej. Występuje zależność: im większy układ, tym większa inercja. Szczególnie duża inercja dotyczy układów przestrzenno-osadniczych.Ze względu na duże zróżnicowanie czynników

więcej o inercja gospodarki na pl.wikipedia.org