importochłonny

Żyżyński z RPP: Obniżka stóp z obecnego poziomu byłaby umiarkowanie efektywna

jest dużo słabszy od kursu wynikającego z relacji parytetów siły nabywczej. Dla eksporterów to korzystna sytuacja, ale słaby złoty podraża import, a nasza gospodarka jest bardzo importochłonna. Dlatego jestem zwolennikiem silniejszego złotego, czyli zbliżenia kursu rynkowego do kursu parytetowego. W

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

dla rozwoju energetyki wynik ten może w poprawić osiągając niemal 2/3 udziału lokalnych dostawców w międzynarodowych łańcuchach. To wzmocni pozycję branży jako najmniej importochłonnej ze wszystkich technologii wytwarzania energii w polskim systemie i uniezależni ją od wykonawców spoza Europy

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

. Po osiągnięciu w 2017 r. rekordowo wysokiego poziomu nadwyżki handlowej przestrzeń do dalszej poprawy wkładu eksportu netto do wzrostu jest natomiast ograniczona, zwłaszcza biorąc pod uwagę oczekiwany w kolejnych latach aprecjacyjny trend złotego. Dodatkowo wraz z szybszym wzrostem importochłonnych

ARP, PKO BP: Inwestycje w sektorze motoryzacyjnym będą wzmacniały gospodarkę

na wymianę międzynarodową zarówno po stronie importu (to trzeci najbardziej importochłonny dział gospodarki), jak i eksportu. W 2016 r. wartość eksportu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego Polski wyniosła 24,4 mld euro, co stanowiło ok. 13% całkowitego eksportu Polski. Import branży wynosił 17,4 mld

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

oczekiwane ograniczenie wzrostu zapasów (najbardziej importochłonna kategoria popytu krajowego) i jednocześnie zakładane silne odbicie inwestycji budowlanych (najmniej importochłonne inwestycje) zakładamy, że skala wzrostu importu będzie ograniczona. Scenariusz wyraźnej poprawy aktywności krajowej gospodarki

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

gospodarstw domowych poniżej 4,5% r/r. Przy solidnym wzroście popytu krajowego, w szczególności w przypadku bardziej importochłonnych inwestycji przedsiębiorstw oczekujemy w 2018 r. dalszego lekkiego pogorszenia kontrybucji we wzrost eksportu netto. Choć korzystna sytuacja w gospodarce globalnej, w tym w

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

wytwórczych i dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Polscy eksporterzy nie mają problemów ze zbytem na swoje towary a ich produkcja wydaje się mniej importochłonna niż w przeszłości. Wszystkie te czynniki sugerują, że wzrost gospodarczy utrzyma się w kolejnych kwartałach. Możliwe jest nawet jego

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

można oceniać dynamikę wzrostu importu, co w naszej ocenie wynika ze struktury popytu krajowego. Wzrost ten bowiem silniej wspierany jest konsumpcją prywatną i bardzo mało importochłonnymi inwestycjami budowlanymi, przy słabszych danych w zakresie inwestycji firm oraz zapasów, które charakteryzują się