ile wynosi podatek od wynagrodzenia

sprawdź też:

podatki

PAP

Sejm za 70-proc. podatkiem od odpraw dla prezesów

Sejm za 70-proc. podatkiem od odpraw dla prezesów

Wyjątkowo wysokie odprawy oraz odszkodowania dla prezesów spółek skarbu państwa powinny być opodatkowane 70-proc. stawką - zakłada nowelizacja ustawy PIT uchwalona w środę przez Sejm.

Ekspert OPZZ: rząd powinien podwyższać podatki najbogatszym

Polsce potrzebne są większe wpływy do budżetu, aby zaspokoić ważne potrzeby społeczne; pytanie tylko, czy podatek od sieci handlowych to akurat najlepsze źródło finansowania - powiedział PAP ekspert OPZZ Piotr Szumlewicz, komentując rządowe propozycje podatku od sieci handlowych.

Ile w tym roku będzie można odłożyć na emeryturę?

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podał limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE) na 2016 r. Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Resort pracy ustalił limity wpłat na IKE, IKZE i PPE w 2016 r.

osiągniętych w związku z gromadzeniem oszczędności na IKE. Może także wypłacić je wcześniej, ale wówczas musi zapłacić odpowiedni podatek. Roczny limit wpłat na IKE nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 r. limit

Ekspert: podatek bankowy w Polsce 10 razy wyższy niż w Niemczech

Ekspert: podatek bankowy w Polsce 10 razy wyższy niż w Niemczech

reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe. W przypadku banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wartość aktywów wolnych od podatku wynosi 4 mld zł. Dla ubezpieczycieli jest to 2 mld zł, a dla firm pożyczkowych - 200 mln zł. - Problem polega na tym, że co

Ekspert OPZZ: rząd powinien podwyższać podatki najbogatszym

Szumlewicz. W tym tygodniu Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia projektu podatku od sieci handlowych. Według podanych informacji, stawka podstawowa będzie wynosić 0,7 proc. podatku od obrotu, a pozostałe - 1,3 proc. i 1,9 proc. Podatek będzie też zawierać kwotę wolną, wynoszącą 18 mln zł rocznego

Dom Development ma umowę z Erbudem na budowę osiedla wartości 63,65 mln zł

nastąpiło 15 kwietnia 2015 roku, zaś ich zakończenie, zgodnie z postanowieniami ww. umowy, nastąpi 15 czerwca 2017 roku. "Wynagrodzenie dla Erbud S.A. z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 63 650 000 zł netto, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT" – czytamy w

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

wynagrodzenie pracownika wynosi: - przy jednym dodatkowym dniu pracy w godzinach nadliczbowych - 190,48 zł, - dodatek za pracę w dniu wolnym od pracy (podstawa 60 proc. wynagrodzenia) - 114,29 zł. Razem brutto pracownika - 304,76 zł. Razem netto pracownika (po odliczeniu podatku i składki ZUS) - 215,64 zł. ZUS

Minister finansów: Podatek PIT będzie wynosił od 10 do 39,5 proc. w zależności od dochodów

Minister finansów: Podatek PIT będzie wynosił od 10 do 39,5 proc. w zależności od dochodów

minister finansów. Stawka podatku, która - jak mówił Szczurek - "jest nieporównywalna z dzisiejszym PIT", ma w sobie zawierać wszystkie dotychczasowe składki, w tym ZUS i NFZ. - Na początku tej skali - dla najmniej zarabiających - będzie ona wynosić 10 proc. i będzie rosnąć wraz z dochodem na

"PB": Do zachodnich pensji wciąż nam daleko

"PB": Do zachodnich pensji wciąż nam daleko

wynosi 1680 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy najmniej zarabiający dostaną 1237,20 zł.

Sejm. Nie ma zgody, że 65 proc. podatek wyeliminuje patologie

() będą ograniczane" - mówił. Zaznaczył, że podczas prac nad zmianami w komisji PiS będzie wnosić poprawki zaostrzające kryteria zawarte w projekcie. Przypomniał, że sankcyjne odsetki dla podatków wynoszą 75 proc. (stawka ta dotyczy podatku od nieujawnionych źródeł - PAP). "Można to uznać za

Ekspertka: podatek bankowy powinien służyć nie tylko zwiększaniu dochodów

wprowadzeniu załatwić również i inne problemy gospodarcze. Przykładowo Holandia wykorzystuje ten podatek do przeciwdziała wypłacie nadmiernych wynagrodzeń dla kadry zarządzającej banków. Jeśli zmienna część wynagrodzenia jednego lub kilku dyrektorów przekroczy roczną wartość jego stałego wynagrodzenia

Partie polityczne i ich plany dotyczące podatków: mają być niższe i prostsze

na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem równym średniej krajowej" - pisze PiS. Partia zamierza również ustanowić podatek od instytucji finansowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych, co ma przynieść dodatkowo około 7 mld złotych wpływów do budżetu rocznie. Platforma Obywatelska proponuje

MF: podatek od wydobycia kopalin - dobry dla państwa, godziwy dla KGHM

podatku był wyższy niż przed wprowadzeniem podatku. "Przeciętne wynagrodzenie brutto w spółce KGHM w 2011 r. wynosiło 8 tys. 980 zł, w 2012 r. - 9 tys. 396 zł, a w 2013 r. - 9 tys. 380 zł. Nie zaobserwowano również, aby podatek miał wpływ na wielkość zasobów przemysłowych miedzi i srebra"

Świętokrzyskie. W 2016 r. wyższe podatki od nieruchomości

0,89 zł (poprzednia stawka 0,80 zł), w przypadku budynków - 20,68 zł (w 2015 r. było to 19 zł). Podatek od m kw. budynku mieszkalnego będzie po Nowym Roku droższy o 10 gr. i wyniesie 0,75 zł. W przypadku gruntu to o 7 gr więcej - stawka będzie wynosiła 0,47 zł. Jak poinformowała PAP rzeczniczka

Laffer: Wszystkie podatki są złe dla gospodarki. Powiało reaganomiką?

obowiązujących dziś podatków dochodowych, podatków od wynagrodzeń, spadków, zysków kapitałowych, składek na ubezpieczenia, program przewidywał wprowadzenie dwóch podatków - od wartości dodanej, bez żadnych wyjątków, ulg i zróżnicowanych stawek oraz podatek od dochodów indywidualnych brutto, ze stawką liniową

Sejm. Nie ma zgody, że 65 proc. podatek wyeliminuje patologie

wnosić poprawki zaostrzające kryteria zawarte w projekcie. Przypomniał, że sankcyjne odsetki dla podatków wynoszą 75 proc. (stawka ta dotyczy podatku od nieujawnionych źródeł - PAP). "Można to uznać za pewną granicę, która nie powinna być przekroczona, a nawet wyrównana" - dodał. Na

Szef ZBP: Przestrzeń dla podatku bankowego w Polsce nie istnieje. Operacji spekulacyjnych prawie nie ma

Szef ZBP: Przestrzeń dla podatku bankowego w Polsce nie istnieje. Operacji spekulacyjnych prawie nie ma

, aby budować wewnątrzkrajowe oszczędności przez wzrost wynagrodzeń Polaków czy przez akcję kredytową. Pietraszkiewicz, odnosząc się do argumentu, że podatki tzw. bankowe wprowadzano w innych krajach, wyjaśnił, iż działo się to z określonych powodów. - W niektórych krajach wprowadzono je, by ograniczyć

Prof. Gomułka: Program PO to nie jest rewolucja, tylko reorganizacja systemu podatkowego

Prof. Gomułka: Program PO to nie jest rewolucja, tylko reorganizacja systemu podatkowego

zapłacą tylko osoby o niskich dochodach. W przypadku dobrze zarabiających suma podatków i składek obniży się z obecnych 43,5 proc. do 39,5 proc. Dziś wiele osób o niskich wynagrodzeniach w ogóle nie płaci podatku, bo korzysta z rozmaitych ulg czy zwolnień. Także zapowiedź, że najmniej zarabiający zapłacą

Europosłowie nie muszą płacić w Polsce podatku

Europosłowie nie muszą płacić w Polsce podatku

niezależną od emerytury krajowej. To 3,5 proc. wynagrodzenia miesięcznego za każdy rok w Parlamencie, ale nie więcej niż 70 proc. tego wynagrodzenia. Po jednej kadencji ten "dodatek" do emerytury (w wieku 63 lat!) wynosi więc 1400 euro brutto. Po czterech kadencjach to 5600 euro. Nic dziwnego, że

OPZZ: propozycje wyborcze partii - rozczarowujące

- zarówno PO, jak i PiS - dotyczącą minimalnej płacy godzinowej. "Tylko ten pomysł, autorstwa OPZZ, by minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia wynosiła 12 zł brutto za godzinę jest w Sejmie. Wystarczy ją przyjąć na najbliższym posiedzeniu Sejmu" - zaznaczył. "Jako ekspert, związkowiec

Sejm. Nie ma zgody, że 65 proc. podatek wyeliminuje patologie

nad zmianami w komisji PiS będzie wnosić poprawki zaostrzające kryteria zawarte w projekcie. Przypomniał, że sankcyjne odsetki dla podatków wynoszą 75 proc. (stawka ta dotyczy podatku od nieujawnionych źródeł - PAP). "Można to uznać za pewną granicę, która nie powinna być przekroczona, a nawet

Obietnice kandydatów na prezydenta kosztowałyby budżet krocie

Obietnice kandydatów na prezydenta kosztowałyby budżet krocie

wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej czy zapewnienie rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia. W ocenie ekonomistów, nie dość, że kampanijne obietnice kosztowałyby budżet państwa krocie, to dodatkowo byłyby trudne do realizacji. "Aby prezydenckie

PiS: budżet jest bardzo konserwatywny

(...) Pamiętajmy, to co jest w interesie podatnika, nie zawsze może być w interesie budżetu państwa" - powiedział. Żyżyński podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem jest naprawa systemu podatkowego w Polsce. Ocenił, że obecnie straty w dochodach podatkowych wynoszą nawet 60 mld zł. Poseł dodał

Pietraszkiewicz: przestrzeń dla podatku bankowego w Polsce nie istnieje

"W Polsce mamy już wprowadzony podatek bankowy, to tzw. opłata stabilizacyjna, którą banki płacą do BFG poza wpłatami na fundusz pomocowy. Ponadto banki zatrzymują w postaci płynnych papierów wartościowych ponad 5 mld zł na fundusz ochrony środków gwarantowanych" - wskazał Pietraszkiewicz

OPZZ chce 50-proc. podatku od dochodów powyżej 360 tys. zł rocznie

komitet inicjatywy ustawodawczej. "Mamy już decyzję Rady OPZZ, mamy komitet, który jeszcze muszą zatwierdzić nasze statutowe porozumienia" - tłumaczył. Obecnie podatek dochodowy wynosi 18 proc. do 85 tys. 528 zł podstawy opodatkowania, a 32 proc. powyżej tej kwoty. Dwie stawki podatkowe

Sejm za 70-proc. podatkiem od odpraw dla prezesów

odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji prezesów i członków zarządów spółek z udziałem m.in. Skarbu Państwa miały być opodatkowane 65 proc. podatkiem. Podatek miałby być naliczany po przekroczeniu określonych limitów. Autorzy projektu zaproponowali jednak poprawkę, by stawka ta wynosiła 70 proc. Została ona

Ile płacą 668 pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego? 32,5 mln zł rocznie

stanowiska państwowe. Na pensje wojewody i wicewojewody składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy, który wynosi od 5 do 20 proc. płacy podstawowej w zależności od przepracowanych lat pracy. Wojewoda pomorski otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7 772,50 zł, dodatek

Przegląd prasy

, która ma mocno ograniczyć wynagrodzenia ścisłego kierownictwa spółek z udziałem Skarbu Państwa wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Rząd doceni kierownicze stanowiska - pensje mogą wzrosnąć o kilka tysięcy złotych Puls Biznesu --Jackiewicz: MSP zostanie zlikwidowane w 2017 r., powstanie nowy

Regulacje w służbie najsilniejszych, czyli polski system sprzyja nierównościom

wskazuje także na ograniczony obowiązek uzasadniania wypowiedzenia, a w przypadku umów cywilnoprawnych, które podpisała spora część Polaków, brak takiego obowiązku. Dodatkowo umów cywilnoprawnych nie obejmują kodeksowe regulacje dotyczące wynagrodzenia minimalnego, czasu pracy i okresu wypowiedzenia, jak

K.Pawłowicz

RPO, które wynikają z zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wyraził gotowość do obniżenia wydatków o ok. 3 mln zł. Mówił też o negatywnym skutku zamrożenia wynagrodzeń (średnia wynosi 6,5 tys. zł brutto), odchodzących wykwalifikowanych pracownikach i trudnościach ze

Prawdy i półprawdy, czyli przeklęte polskie cyferki [POLEMIKA]

minimalna jest rzeczywiście skromniutka. Ale rośnie naprawdę szybko. W 2005 r. wynosiła zaledwie 849 zł. Dziś jest ponad dwa razy większa - wynosi 1750 zł (oczywiście brutto). Kilka lat temu minimalna wynosiła 38 proc. średniego wynagrodzenia; dziś - 44 proc. I stało się tak mimo globalnego kryzysu

Myślicie o urzędnikach: darmozjady, a niektórzy klepią biedę

podatki, mamy rodziny na utrzymaniu, staramy się cały czas dokształcać. Pracownicy urzędu mają za sobą wyższe studia - mówi przewodnicząca. Urzędników boli, gdy słyszą, że przez cały dzień nic nie robią. Przewodnicząca chętnie zaprosi tych, którzy tak myślą, by na własne oczy przekonali się, jaka jest

Polskie podatki mało atrakcyjne w UE, a kwota wolna wyjątkowo mizerna

Niemcy, Włosi i Grecy. Niektóre kraje w związku z kryzysem zamiast dodatkowego podatku zastosowały obniżki. Tak zrobiła Łotwa, gdzie liniowa stawka PIT spadła z 24 proc. w 2014 r. do 23 proc. w 2015 r., a w roku przyszłym będzie wynosić 22 proc. W Estonii liniowy PIT zjechał z 21 proc. w zeszłym roku do

PO za odrzuceniem projektu noweli ustawy o PIT

zaproponowali, by granicą pierwszego progu miałaby być kwota 20 tys. 160 zł, a stawka podatkowa wynosiłaby wówczas 15 proc., a podatek pomniejszany byłby o kwotę tak jak obecnie o 556,02 zł. W drugim przedziale - dla dochodów powyżej 20 tys. 160 zł do 85 tys. 528 zł - podatek wynosiłby 2 tys. 467,98 zł i 18

Jakubas: Ktoś, kto zarabia powyżej 600 tys. zł rocznie, powinien od tej nadwyżki płacić 40-proc. podatek

. Generalnie w całej Europie nie jest to najlepszy czas dla młodych ludzi. Jak można przeciwdziałać rozwarstwieniu płac? - Bezwzględnie kwota wolna od podatku powinna być wyższa (w 2015 r. wynosi 3091 zł), mogłoby to być nawet 10 tys. zł rocznie. Z tym że jeśli ktoś zarabia dużo, moim zdaniem nie powinien mieć

Kuczyński: Propozycja PO niezwykle sensowna. Ale trzeba potężnie wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy

brutto, to pracownik i pracodawca płacą w sumie między trzydzieści parę a czterdzieści parę procent wynagrodzenia w różnych składkach i podatkach. - Propozycja PO zakłada, że podatek wynosiłby od 10 proc. do 39,5 proc. z całkowitego, nowego brutto. Nazwijmy to płacą brutto-brutto. Ale - tu ważne

Kuczyński: propozycja PO bardzo dobra, ale słabo zaprezentowana

, to pracownik i pracodawca płacą w sumie między trzydzieści parę a czterdzieści parę procent wynagrodzenia w różnych składkach i podatkach. "Propozycja PO zakłada, że podatek wynosiłby od 10 proc. do 39,5 proc. z całkowitego, nowego brutto. Nazwijmy to płacą brutto-brutto. Ale - tu ważne

BCC: płaca minimalna wg powiatów

minimalnej obowiązującej w tej samej wysokości w całym kraju. Zróżnicowane dane Średnia wysokość wynagrodzeń, a także stopa bezrobocia są w Polsce bardzo zróżnicowane. I tak np. w województwie dolnośląskim przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi 3709 zł, a poziom bezrobocia - 13,5 proc., w najbogatszym

Koniec złotej ery sklepów. Wielki handel ma wielkie kłopoty

góry. Podwyżki są właściwie co roku. Pensja coraz częściej odkleja się od płacy minimalnej, która wynosi obecnie 1750 zł brutto. Sieci płacą przy tym lepiej niż małe sklepy. Wynagrodzeniami chwalą się oczywiście te, które płacą dużo. O zarobkach nie wspomina Auchan ("sprawa poufna dla firmy"

Ogromny spadek PKB Japonii. Ale spokojnie, to kontrolowana katastrofa

wywołany właśnie wzrostem podatku konsumpcyjnego. Z wyłączeniem zmian spowodowanych wprowadzeniem tej daniny inflacja wyniosłaby w maju tylko 1,4 proc. Byłby to wynik znacznie poniżej celu inflacyjnego Banku Japonii, który wynosi 2 proc. Inflacja cieszy premiera Abe, bo Japonia od ponad 20 lat walczy z

Absurdalnie liczone składki ZUS

podatek. Oczywiście będą tego konsekwencje ekonomiczne - już są w postaci rozrostu szarej strefy i emigracji. Ludzi w wielu regionach nie stać, żeby działać legalnie. Mamy tu do czynienia z absurdalnym systemem obliczania składki - otóż jest ona liczona od 60 proc. średniego wynagrodzenia, które rzekomo w

Ile naprawdę zarabia polski robotnik w Niemczech? Budimex odpowiada

. Zarabiają 19 złotych na godzinę, czyli niespełna 4 euro 50 centów. Najniższa stawka w tej branży wynosi tymczasem w Niemczech 10,71 euro" - tak związkowcy oceniają sytuację pracowników warszawskiego Budimexu. Jak twierdzą przedstawiciele polskiej spółki, przekazywane przez związkowców informacje były

Podatki od tacy i co łaska, czyli fiskus i Kościoły

. Wikariusze w równie małych parafiach, lecz w miastach z liczbą mieszkańców przekraczającą 50 tys., płacą 380 zł. Mniej różnią się podatki wikariuszy w większych parafiach. Najwyższe płacą ci w parafiach o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys. Ich podatek wynosi w tym roku - w zależności od wielkości

Związkowcy z KGHM walczą o premie. Stracili na podatku

tytułu podatku od kopalin zapłacił w ubiegłym roku 2,2 mld zł. Jego wprowadzenie mocno obniżyło rentowność wydobycia szóstej pod względem przychodów firmy w Polsce. Zgodnie z analizą Macieja Rapkiewicza i Kamila Fijałkowskiego z Instytutu Sobieskiego, w 2011 r. wynosiła ona 47 proc., a w 2013 r. była

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

Zgodnie z decyzją RPP podstawowa stopa procentowa pozostała na poziomie 2 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa wynosi nadal 3 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa wynosi 1 proc. w skali rocznej, a stopa redyskonta weksli 2,25 proc. Stanowisko RPP było zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. Ich

Wyższa płaca minimalna wyrwie Japonię z recesji?

Przedsiębiorcom premier Abe obiecał obniżenie od 2016 r podatków poniżej 30 proc. (obecnie całkowite obciążenie podatkami dla firm wynosi 32,11 proc.). Uciszył wątpliwości swego ministra finansów Taro Aso, który uważa, że przy ogromnym długu publicznym, zanim się obieca obniżki, trzeba najpierw znaleźć nowe

Równość, głupcze

pracujących utrzymują się na niskim poziomie, a wydajność rośnie szybciej niż płace. Kluczowym elementem polityki władz powinno być zmniejszenie nierówności społecznych i zwiększenie popytu wew-nętrznego. W Polsce podatki są niskie. Według danych Eurostatu w 2012 r. wynosiły one (wraz ze składkami) 32,5 proc

Rząd utrzymał niskie składki zdrowotne dla rolników

Rolnicy, którzy mają mniej niż sześć hektarów, nie płacą składki zdrowotnej, bo pokrywa ją za nich KRUS. Ci, którzy mają większe gospodarstwa, płacą złotówkę za każdy pełny hektar. Tyle samo wynosi składka za domowników, których rolnik zgłasza do ubezpieczenia. Za czteroosobową rodzinę rolnik

Wyższe zasiłki, czyli cięcie "podwiązek"

mieliby opory, by te wydatki pompować. Jakie są plusy przyjętego rozwiązania o pomocy opiekunom niepełnosprawnych? Płaca minimalna rośnie znacznie szybciej niż pozostałe wynagrodzenia. Nawet w ostatnich, kryzysowych latach pięła się w górę - w 2011 r. wynosiła 1386 zł brutto, w minionym roku 1600 zł, w

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego

ostatnich 3 lat. To nie jedyny mankament. - Badania pokazują, że tylko zasiłki uzależnione od ostatniego wynagrodzenia pełnią funkcję faktycznego wsparcia pracownika, przy czym wprowadza się dolne i górne limity. Na przykład zasiłek może wynosić 75 proc. ostatniego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż

Więcej pieniędzy na dodatkową emeryturę. Ale oszczędza garstka

dodatkową emeryturę są zwolnione z podatku. Mowa tu o Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W obu przypadkach nie zapłacimy podatku Belki. Warunek jest jeden: pieniędzy nie możemy wypłacić w całości przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jeśli

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

ideologicznych. Przecież wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach był niemal 90-procentowy. Dla rodziny z dziećmi przy minimalnym wynagrodzeniu dochód netto wzrósł ponaddwukrotnie; przy przeciętnym wynagrodzeniu - o ponad 50 proc.! Jeśli dziś płaca minimalna jest uznawana za niską, to jakaż ona była siedem

Dla związków wzrost płacy minimalnej za mały, dla pracodawców zbyt szybki

. Rząd proponuje, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wynosiło 1750 zł, co stanowi 19 zł więcej niż ustawowe minimum wzrostu płacy minimalnej. W stosunku do ubiegłego roku płaca minimalna wzrosłaby nominalnie o 70 zł. Taka podwyżka nie satysfakcjonuje związków zawodowych, które pod koniec maja

Podatki spadną przed wyborami? A kwota wolna wzrośnie?

jest od tego, co się dzieje z kwotami wolnymi. Ta wiadomość przebiła się do głów polityków. Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz zaskarżyła nawet kwotę wolną do Trybunału Konstytucyjnego. Bo, jak tłumaczyła, jest ona tak niska, że nawet osoby z dochodami poniżej progu ubóstwa muszą płacić podatek

Młodzi bez PIT? Kopacz: "W plotce jest ziarenko prawdy"

. - Łącznie koszty zerowego PIT (8 mld zł), waloryzacji kwoty wolnej od podatku (2,0 mld zł) i mniejszego CIT (1-2 mld zł) wynoszą zatem ok. 11-12 mld zł. Niestety, jak dotąd nie wiemy, w jaki sposób PO planuje pokryć ten ubytek dochodów - mówi Wiktor Wojciechowski. Wyższe pensje młodych? O naszym tekście

We wtorek rząd ma zająć się podwyższeniem ulgi podatkowej na dzieci

zasad otrzymaliby zwrot z tytułu tej ulgi w wysokości jedynie 430,93 zł, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne" - wyjaśniono. Ci sami małżonkowie wychowujący dwójkę dzieci, otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na dwoje dzieci w kwocie 2 tys. 224,08

PO: "Silna gospodarka, wyższe płace" - nowe hasło w kampanii

w kodeksie pracy. Jednolity podatek PIT Według propozycji PO miałby zostać wprowadzony jednolity podatek PIT, który miałby zawierać dotychczasowe składki ZUS i NFZ. Wynosiłby w zależności od dochodów od 10 do 39,5 proc. Nowy, jednolity podatek miałby być obliczany od dochodu na głowę w rodzinie, a

KPMG: Płacimy coraz wyższe podatki. Kto płaci najwięcej?

należnego podatku do wartości podstawy opodatkowania. I tak dla dochodu 100 tys. dolarów brutto rocznie efektywna stopa podatku dochodowego powiększonego o obowiązkowe koszty ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez pracownika wynosi w Polsce 35,3 proc., co plasuje ją na 70. pozycji wśród 114 zbadanych

Szósty dzień tygodnia w pracy. Czy powinniśmy się bać? Kogo obejmie?

pracownika wynosi: - przy jednym dodatkowym dniu pracy w godzinach nadliczbowych - 190,48 zł - dodatek za pracę w dniu wolnym od pracy (podstawa 60 proc. wynagrodzenia) - 114,29 zł Razem brutto pracownika - 304,76 zł Razem netto pracownika (po odliczeniu podatku i składki ZUS) - 215,64 zł ZUS pracodawcy (np

Kupić mieszkanie nowe czy używane?

podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 2 proc. od kwoty podanej na umowie kupna. Korzystając z usług biura nieruchomości, należy doliczyć wynagrodzenie dla pośrednika, które jest różne w zależności od miasta i od biura, z którym podpiszemy umowę. Analityk zsumował wszystkie wydatki związane z

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

wynagrodzenia za pracę, czyli 1680 zł /teraz już jest wyższe - 1750 zł. Drugi rodzic nie ma dochodów, zajmuje się wychowywaniem trójki dzieci. Przy wspólnym rozliczeniu za 2014 r. i starych limitach ulgi mieliby zwrot podatku w wysokości 430,93 zł łącznie na trójkę dzieci, ponieważ płacą mało podatku i nie mają

Mrożenie kwoty wolnej od podatku zaboli. Ukoją nas wyższe ulgi na dzieci

osobistych trwa od kilku lat. To oznacza stałą pełzającą podwyżkę podatków. CenEA policzyła, że w 2009 r. kwota wolna od podatku stanowiła 8,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2015 r. wyniesie ona już tylko 6,3 proc. Ulgi i emerytury w górę Ale są też lepsze wieści. To zapowiedź dodatkowej waloryzacji

Finanse według PiS. Rozmowa z Henrykiem Kowalczykiem

z uszczelnienia podatków. Wiem, że niektórzy z tego kpią. Ale przypomnę, że w 2007 r. wydajność podatkowa, czyli wpływy do budżetu z podatków, wynosiła 17,4 proc. PKB. Obciążenia podatkowe nie zmalały, tylko wzrosły, choćby VAT z 22 do 23 proc. Mimo to wydajność wynosi dziś 14 proc. PKB. To spadek o

Zarząd Poczty Polskiej został odwołany. PiS ma swój plan na pocztę

zbiorowy z pracownikami a na a kilka dni przed wyborami prezydenckimi wygrała konkurs na tzw. operatora wyznaczonego. Stary zarząd tuż przez odwołaniem podniósł od 1 lutego najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Poczcie Polskiej. Będzie wynosić 1900 zł Podwyżkę otrzyma prawie 19 000 osób (czyli

Związkowcy przeciw rozwarstwieniu i śmieciówkom. Czy mają rację?

krajami europejskimi nasz fiskus jest łagodny dla najbogatszych - kto zarabia 167 proc. przeciętnego wynagrodzenia - to według OECD próg zamożności - 36 proc. przeznacza na podatek, podczas gdy w krajach OECD jest to średnio 40 proc., a w Belgii - nawet 61 proc.! Z drugiej strony, samotna matka dwójki

Pułapki pensji minimalnej. Robotnik staje się za drogi, etat też [Minipłaca]

osób jest zatrudnionych na czarno. Związkowcy zwracają jednak uwagę, że problem może leżeć w zbyt wysokim opodatkowaniu pracy. - Szara strefa bierze się z unikania podatków i składek, a nie z chęci obniżania wynagrodzeń pracownikom - mówi Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Dlatego proponuje bardziej

MF przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ws. ulg w PIT

zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w kwocie 4 tys. 224,12 zł. "Według obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytułu tej ulgi w wysokości jedynie 430,93 zł, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne" - wyjaśniono. Ci sami małżonkowie wychowujący

Na konwencji PO: z dużej chmury mały deszcz

podejrzewać o ekonomiczne fantasmagorie, szybko wyjaśnił, że nie chodzi o żadną rewolucję, lecz o pewne zmiany formalne w podatkach, a przy okazji o uporządkowanie rynku pracy i skuteczniejsze wspieranie rodzin o niskich dochodach. Składki na ZUS i NFZ nie zostaną zlikwidowane, tylko wprowadzone do podatku

Szwajcarzy zabiorą bogatym? Regulacja pensji prezesów

Szwajcarii? Nic dziwnego, że inicjatywa ograniczenia pensji spotkała się z krytyką. Przeciwnicy porównują ją do socjalistycznego centralnego planowania. Koncerny tłumaczą, że dobrych specjalistów należy odpowiednio wynagradzać. Przypominają też, że wysokie wynagrodzenia to także wysokie podatki. Ograniczenie

MF: zmiany w ulgach obniżą "klin podatkowy" i pozytywnie wpłyną na PKB

"Klin podatkowy" to różnica między tym, co dostaje pracownik (netto), a co płaci pracodawca (brutto - z wszystkimi obciążeniami wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatkiem). W środowym wystąpieniu premier zapowiedział wprowadzenie zmian w podatkach i świadczeniach

Kawalec: Podwyżka płac może być dla Polski niebezpieczna

- Marek Belka czymś pana zaskoczył? Stefan Kawalec: Nie, ale to bardzo interesujący wywiad. Belka w typowym dla Belki stylu. W wielu kwestiach mogę przyznać mu rację. - W kwestii podniesienia podatków też? Ja bym tego nie ujął tak, jak ujął to Belka. Powiedziałbym za to, że nie ma w Polsce miejsca

Piłka nożna napędza gospodarkę. Brytyjską

funtów - to kwota podatków, która w sezonie 2013/14 wpłynęła do budżetu głównie z tytułu wynagrodzeń zawodników Premier League. Te wpływy będą pewnie w przyszłości wyższe, bo zarobki piłkarzy, wartość kontraktów mediowych i sponsorskich rosną. Dzięki Premier League pracę ma aż 103 tys. osób. Ponad 6,2

PwC: Po odliczeniu podatków Polakom zostaje 75 proc. pensji brutto

podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne; wprowadzono tam też podatek solidarnościowy dla najlepiej zarabiających Greków. Eksperci podkreślili, że przeciętne wynagrodzenie netto osób zarabiających średnią krajową w krajach z podatkiem liniowym jest wyższe niż w krajach z tradycyjną skalą podatkową. W

Węgry chcą wprowadzić rekordowo niskie podatki. Jedna stawka - 9 proc.!

W rozmowie z węgierskim tygodnikiem "Figyelo" Varga przyznał, że rząd premiera Viktora Orbana może wprowadzić zmiany przyszłą jesienią. Podatek liniowy na Węgrzech został wprowadzony w 2011 roku i na razie jednolita stawka podatku dochodowego wynosi 16 proc., a stawka CIT dla firm - 10

Manifestacja OPZZ ws. wyższych płac w budżetówce. List do Ewy Kopacz

błędne - w ocenie Porozumienia - decyzje rządu, takie jak wydłużenie wieku emerytalnego, zamrożenie wynagrodzeń w budżetówce, uelastycznienie rynku pracy czy zwiększenie podatków. OPZZ przekazało też premier petycje złożone wcześniej w różnych resortach i przypomniało swoje podstawowe postulaty: wzrost

Polska płaca nie jest taka minimalna. Przestroga pracodawców

. Wysokość kwoty wolnej od podatku jest w Polsce kwestionowana od lat - wynosi u nas nieco ponad 3 tys. zł. W Grecji po przeliczeniu na złote jest to ponad 20 tys., we Francji - 25 tys., w Niemczech - ponad 30 tys., w Wielkiej Brytanii - niemal 50 tys. Zbyt niski poziom kwoty wolnej rzecznik praw

Milionowe odprawy dla prezesów Energi

Po zakończeniu w kwietniu kadencji zarządu gdańskiej grupy Energa trzem prezesom przysługuje "rekompensata z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej przez 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy". Jako że podstawowe pensje prezesów wynosiły od 900 do 960 tys

Fiskus zgadza się na 8,5 proc. ryczałtu od reklam na blogach

finansów Mateusza Szczurka. Można je więc opodatkowywać według skali podatkowej. Ale można też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka tego podatku będzie w tym przypadku wynosić 8,5 proc. Ale uwaga! Wszystko to pod warunkiem, że - jaka zastrzega Ministerstwo Finansów - przychody z reklam na

O wadach i zaletach samozatrudnienia

. Tytułem przykładu można porównać zysk osoby pozostającej w stosunku pracy i przechodzącej na samozatrudnienie, która otrzymuje przeciętne wynagrodzenie. Zgodnie z danymi GUS za 2012 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie na terenie kraju wynosiło 3728 zł brutto. Kwota brutto nie jest jednak pełną kwotą

Zlecenie w pakiecie do etatu. Czy to legalne?

innych godzinach. W takiej sytuacji umowa cywilnoprawna na wykonywanie tych samych obowiązków jest sprzeczna z prawem pracy oraz prawem dotyczącym ubezpieczeń społecznych lub zmierza do obejścia przepisów. - W opisanym przypadku pracodawca chce uniknąć wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze

Budżet 2015. Wyższy wzrost, inflacja i... podatki

będzie wynosić 23 proc. To 5-6 mld zł wyciągnięte dodatkowo z naszych kieszeni. I tak aż do końca 2016 r. Potem VAT ma spaść do starych 22 proc. Ciągle towarzyszyć nam będzie cicha podwyżka PIT. Czyli zamrożenie skali podatkowej i innych limitów w tym podatku. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego to

Gdańsk.Projekt budżetu na 2016 - dochody o 10,7 proc. niższe

, Teresa Blacharska podała, że obecnie średnie wynagrodzenie dla tej grupy wynosi 3,7 tys. zł brutto. Skarbnik poinformowała, że w 2016 r. miasto planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 82 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Prezydent podał, że dług miasta na 1 stycznia 2016 r. będzie wynosił ponad

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

Od śmieciówki gorszy jest jej brak Jakiś czas temu spotkałam na konferencji znajomą. Po krótkiej rozmowie doszłyśmy do porozumienia. Ja szukałam pracy. Ona szukała pracownika. Zadzwoniła do mnie. Umówiłyśmy się. Omówiłyśmy wynagrodzenie. Kwestią do ustalenia była formuła umowy o pracę. Mijał czas

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla dyrektora właściciela Biedronki

społecznie, wspiera wiele inicjatyw prospołecznych - powiedział nasz rozmówca, który chciał pozostać anonimowy. Jak podaje Jeronimo Martins, w Biedronce płaca minimalna wynosi 2 tys. zł brutto i wszyscy pracownicy zatrudnieni są na umowie o pracę. "W szczególny sposób interesujemy się sprawami

Celtycki tygrys wzorem dla całej Europy

zakończonym przed czasem, bo w grudniu 2013 roku, znalazły się między innymi punkty o zmniejszeniu liczby urzędników państwowych o 25 tys. osób, podniesieniu podatku VAT o 1 pkt proc. i zmniejszeniu poziomu minimalnego wynagrodzenia o 1 euro za godzinę pracy. Kluczowy podatek od firm? Dzisiaj przedstawiciele

Przedświąteczny jarmark ze skarbówką. Sprzedawca oburzony

fiskusem? Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem wynosi od 168 do 3360 zł (od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia). Jeśli grzywnę wymierzy sąd, trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy. Kary za przestępstwa skarbowe (jeśli kwota "uszczuplonej należności

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

kolejnej na kilka tysięcy płacony jest już tylko podatek. To oznacza, że nawet jeśli taka kobieta zdecyduje się odprowadzać składkę chorobową, to wysokość zasiłku - zarówno chorobowego, jak i macierzyńskiego - liczona jest od kwoty z pierwszej umowy-zlecenia. Przykład? Jeśli pracownica zarabia w sumie 1,8

Komisja finansów za obcięciem tegorocznych wydatków TK

pieniądze te przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych. Uznanie komisji znalazł też wniosek podpisany przez Terleckiego, by o 3,5 mln zł zmniejszyć wydatki komend wojewódzkich policji i tym samym zwiększyć budżet Ochotniczych Straży Pożarnych. Komisja wprowadziła także do

Komisja finansów za obcięciem tegorocznych wydatków TK

tegoroczne wydatki Trybunału Konstytucyjnego i pieniądze te przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych. Uznanie komisji znalazł też wniosek podpisany przez Terleckiego, by o 3,5 mln zł zmniejszyć wydatki komend wojewódzkich policji i tym samym zwiększyć budżet Ochotniczych

Nie chcemy oszczędzać na emeryturę. Będzie ulga podatkowa?

do 4 proc. wynagrodzenia, a wpłaty odliczyć od podatku. Fiskus upomni się o niego przy wypłacie pieniędzy. Trzeci filar to klapa Tylko namacalne ulgi podatkowe mogą zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na starość - alarmuje większość ekspertów.Trzeci filar to klapa, a marne statystyki kłują w

Prywatna poczta nie lubi etatów? InPost kontra Poczta Polska

więc, że "procentowa liczba zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na dzień 1 lutego 2015 r. w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych osób u Wykonawcy wynosi 7 proc.". Dla porównania - konkurent InPostu, czyli Poczta

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

kwoty wolnej od podatku w skali podatkowej oraz limitów ulg. Wróćmy jednak do kosztów. W 2013 r. wynosiły: * dla podatników zatrudnionych na jednym etacie - 1335 zł rocznie; * jeśli podatnik dojeżdżał do pracy z innej miejscowości, jego koszty były wyższe - 1668,72 zł; * jeśli etatów było więcej niż

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, które to dane publikuje GUS. Obecnie (do końca czerwca 2015 r.) składka ta wynosi 364,83 zł. Uwaga: Składkę można odliczyć od podatku, co zmniejsza ją o ponad 80 proc. I JESZCZE EMERYTURA Osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło na rękę

Jak oszczędzać na emeryturę? I czy w ogóle warto? [Pieniądze Ekstra]

ekonomista Plus Banku. - To będzie dla niej jednak dużo większy spadek wobec pobieranego wynagrodzenia niż dla człowieka, który ma średnią pensję. I dodaje: - Zakładając, że stopa zastąpienia będzie wynosiła 40 proc. pensji, to jeśli pracowaliśmy za przeciętne wynagrodzenie, na starość będziemy dostawać ok

Pracodawcy i związkowcy o projekcie budżetu na 2015 r.

, zaś wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. Projekt zakłada, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 proc., a średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia o 0,8 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu

Koniec skarbowych łapanek na rolników

ze zgody na okazjonalny handel. Produkcja ma być dokonywana z własnych surowców. Aby nie płacić podatku, limit dopuszczalnych przychodów ze sprzedaży tego typu ma wynosić 7 tys. zł. Z odsieczą wszystkim małym firmom, w tym producentom żywności, idą też posłowie Ruchu Palikota. Przygotowali oni

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

kosztów uzyskania. W ustawie o podatku od dochodów osobistych zapisano zryczałtowane kwoty kosztów przysługujące m.in. pracownikom etatowym. W 2013 r. kwoty tych kosztów nie zmieniły się w porównaniu z poprzednimi latami i wynosiły: *dla podatników zatrudnionych na jednym etacie - 1335 zł rocznie; *jeśli

Ministerstwo Finansów łaskawsze dla gazu z łupków

wyjątkiem wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji; - wydatków na działalność socjalną; - podatku od towarów i usług; - podatku akcyzowego od ubytków towarów akcyzowych; - składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej równowartość 20 tys. euro; - kosztów remontów powypadkowych

Miliardy złotych od Dudy

że przyszły budżet UE będzie dużo mniejszy. Kwota wolna od podatku: 21 mld zł Duda obiecuje też podniesienie kwoty dochodu wolnego od podatku. Jego zdaniem trzeba ją podnieść etapami, łącznie o 5 tys. zł, ma wynosić 8 tys. zł rocznie. To więcej niż w programie PiS, gdzie jest taki zapis: "

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery