ile wynosi darowizna bez podatku

sprawdź też:

podatki

Piotr Skwirowski

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

Stawki podatku od spadków i darowizn sięgają nawet 20 proc. Mogą odebrać spadkobiercy blisko 1/5 odziedziczonego majątku. Na szczęście tego podatku nie trzeba płacić.

Ulgi za darowizny w PIT 2014 - zwykła, na Kościół i za oddawanie krwi

Mamy tu do dyspozycji kilka rodzajów odpisów. Można przebierać i wybierać. Jedna z ulg, za darowizny, pozwala odpisać nawet 100 proc. zeszłorocznych dochodów, czyli wyzerować podatek.

Podatki od tacy i co łaska, czyli fiskus i Kościoły

Kościoły i księża w Polsce nie płacą podatków - to obiegowa opinia. A jak jest naprawdę? Spróbowaliśmy się temu przyjrzeć na chłodno, bez emocji.

Podatkowe rozliczenie roczne emerytów [PORADNIK]

Podatkowe rozliczenie roczne emerytów [PORADNIK]

bardzo dobrze zarabia. Jest też wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem. Dziecko w takim przypadku traktowane jest jak niepracujący małżonek bez dochodów. Rozliczenie się z nim daje przeszło 550 zł korzyści. I jest oczywiście dostępne także dla emerytów i rencistów. Korzyści da im też wykazanie

Pity 2013: Mity o dobrym podatku

Pity 2013: Mity o dobrym podatku

tych darowizn. Nic podobnego. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Przekazanie 1 proc. nie odbiera podatnikowi prawa do ulg za darowizny. I odwrotnie. Można więc wspierać OPP częścią podatku, bez obaw o ulgi za darowizny. Dam 1 proc. i będzie wstyd, bo mój podatek jest niewielki. NIE To dylemat wielu

Rząd poprawia podatki. Dla niektórych podatników będą wyższe

Rząd poprawia podatki. Dla niektórych podatników będą wyższe

Administracji i Cyfryzacji. Co w nim znajdujemy? Ot, choćby likwidację zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część. Dziś takie nabycie jest zwolnione od podatku. W zasadzie w każdym przypadku. Po zmianie przepisów

PIT-y 2010: Spadki i darowizny - bez PIT?

I grupy podatkowej, np. od teścia, można w ciągu pięciu lat, licząc od pierwszej darowizny, przyjąć bez podatku 9637 zł. Jeśli darowizny są wyższe - od nadwyżki płaci się podatek według skali podatkowej.W II grupie kwota wolna to 7276 zł. Jeśli więc darowizny przyjęte w okresie pięciu lat, np. od

PIT 2009: Spadki i darowizny: bez PIT-u

zależą od grupy podatkowej.W ramach I grupy podatkowej, np. od teścia, można w ciągu pięciu lat, licząc od pierwszej darowizny, przyjąć bez podatku 9637 zł. Jeśli darowizny są wyższe - od nadwyżki płaci się podatek według skali podatkowej.W II grupie kwota wolna to 7276 zł. Jeśli więc darowizny przyjęte

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

. Tak jak do tej pory ulga obejmuje: dzieci małoletnie; dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Jeśli więc dziecko skończyło 18 lat, ale dalej się uczy lub studiuje

Reserved ucierpiał na kryzysie ukraińskim. Szuka szansy w Niemczech

Reserved ucierpiał na kryzysie ukraińskim. Szuka szansy w Niemczech

ok. 6-7 mln trafiło do kasy miasta Gdańska, zaś ok. 13 mln zł zasiliło budżet województwa pomorskiego, w którym wszystkie wpływy z podatku CIT wynoszą ok. 260 mln zł. - Każdy dobry wynik finansowy przekłada się wprost na nasz udział w podatku. Oczywiście im większy podatek, tym lepiej dla regionu

PIT 2008: Ulga odsetkowa, darowizny i ulgi na internet

. działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów (hospicja, noclegownie czy stołówki dla biednych i bezdomnych). Tu odliczyć można od dochodu pełną kwotę przekazanej w 2008 r. darowizny, bez żadnego limitu. W skrajnym przypadku mogłoby to być nawet 100 proc. rocznego dochodu podatnika. Przypomnijmy, że zgodę na

Imprezy samorządowe w podatkowych pląsach

publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych (tzw. SMS bez VAT).Ponadto, zgodnie z art. 43 ustawy o VAT zwolnieniu podlega działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

odliczanych od dochodu ulg mieszkaniowych z formularza PIT/D, m.in. odsetek od kredytów na dom lub mieszkanie.Potem ustalany jest dochód po odliczeniach. W przypadku małżonków - wspólny dochód, już bez podziału na podatnika i małżonka.Obliczenie podatku - część E formularzaZa chwilę ów dochód po zaokrągleniu

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu małżonka w swojej firmie

traktowany jako osoba współpracująca. Podobnie jest z przepisami podatkowymi, które odmiennie traktują osobę współpracującą od pracownika.Zazwyczaj z tego powodu małżonkowie nie zawierają między sobą umowy o pracę, jeśli jednak mają jakiś w tym interes prawny czy też faktyczny, mogą bez żadnych ograniczeń to

Polisy lokacyjne, czyli oprocentowanie wyższe niż na zwykłej lokacie

Polisy lokacyjne, czyli oprocentowanie wyższe niż na zwykłej lokacie

, zyskujemy nie tylko odsetki, ale również ubezpieczenie. Forma polisy jest tutaj szczególnie korzystna w kontekście spadkowym, ponieważ osoba wskazana w umowie upoważniona jest do otrzymania sumy ubezpieczenia bez konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn, co stanowi szczególne udogodnienie dla

PIT 2009: "Kapitałowy" PIT-38 od zysków z giełdy

papiery wartościowe w spadku lub darowiźnie, to cena ich nabycia wynosi 0 zł. Inaczej mówiąc, cena nabycia nie jest dla niego kosztem, bo nie poniósł wydatków na nabycie papierów. Wolny od podatku jest natomiast w tym przypadku dochód ze sprzedaży papierów wartościowych w części odpowiadającej kwocie

Pracowniczy program emerytalny

odliczyć od kosztów uzyskania przychodu, 3.      zwolnienie składek z obciążeń ZUS, 4.      dla pracownika zwolnienie z płacenia tzw. podatku Belki, 5.      brak podatku od spadku i darowizn.   Dla kogo pracowniczy program

PIT 2009: Podatki od pożyczek

ciągu trzech kolejnych lat można przyjąć bez podatku w sumie 5 tys. zł,od kilku osób zaś łącznie nie więcej niż 25 tys. zł.To duża podwyżka kwot wolnych. Wcześniej wynosiły one odpowiednio 1 tys. i 5 tys. zł.Uwaga! Opodatkowana jest nadwyżka pożyczki ponad kwotę wolną.To nie koniec dobrych wieści. Po

Fundusze, polisy, struktury. Za i przeciw

Fundusze, polisy, struktury. Za i przeciw

ubezpieczeniowej osoby uposażone mogą otrzymać świadczenie bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego i odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Ma to szczególne znaczenie dla osób pozostających w związkach nieformalnych. Za tydzień w "Edukacji w finansach": mały kurs samodzielnego

Spadek po nowemu. Nowe przepisy poszerzają krąg spadkobierców ustawowych

Spadek po nowemu. Nowe przepisy poszerzają krąg spadkobierców ustawowych

grupy podatkowej, np. od wuja, można przyjąć bez podatku do 7276 zł; trzeciej grupy kwota wolna wynosi tylko 4902 zł. Podatek od spadku wyliczany jest według skali podatkowej (patrz - tabela). Wylicza go urząd skarbowy na podstawie danych, które dostarcza mu podatnik w specjalnym zeznaniu podatkowym

Ile wynoszą dodatkowe koszty przy nabyciu mieszkania?

opodatkowania stanowi kwota zabezpieczonej wierzytelności. Stawka podatku wynosi 0,1% od tej kwoty, a przy wierzytelnościach o wartości nieustalonej 19 zł.Wynagrodzenie rejentaZnacznie mniej kupujący zostawia u notariusza tytułem jego wynagrodzenia (taksy notarialnej). Większą część pobieranej przez notariusza

Jak zebrać na starość pół miliona

inwestycji na lokalnych oraz zagranicznych rynkach finansowych. Tego typu programy inwestycyjne mają zwykle formę polisy ubezpieczeniowej - dzięki temu nasi spadkobiercy mogą otrzymać zgromadzony kapitał wraz z zyskiem bez konieczności odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Wniosek jest prosty: jeśli

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

podatek, które pracodawcy w ciągu roku pobrali od naszych dochodów i wpłacili do urzędów skarbowych, a do tego bardzo ważne kwoty zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (odpisujemy je od dochodu i podatku, jeśli tego nie zrobimy, zapłacimy fiskusowi za dużo). Bez takiego zestawienia raczej nie

Ostatni dzwonek na ulgę w PIT. Zaoszczędź tysiące złotych

: ** dzieci małoletnie, ** dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (renta to nowość), ** dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Jeśli więc dziecko skończyło 18 lat, ale dalej się uczy albo studiuje - rodzic ma

Emerytura pod kontrolą. Zacznij zbierać na starość

przypadku każdej inwestycji - mogą one podlegać okresowym wahaniom. Dodatkowo w ramach ochrony ubezpieczeniowej nasi spadkobiercy mogą otrzymać świadczenie bez konieczności odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach możemy też zostać ubezpieczeni od ryzyka niezdolności do pracy

PIT-y 2010: Ulga odsetkowa - odlicz spłacony kredyt

podatnika, który nabył prawo do ulgi. Prawo do odliczenia nie może bez wątpienia przejść na osobę trzecią, np. na dziecko, nawet jeśli na to dziecko przeniesiony został w drodze darowizny tytuł własności mieszkania, na zakup którego udzielony był kredyt".Jeśli te warunki będą spełnione, to C., nawet po

Ile kosztuje edukacja?

Bez względu bowiem na to, czy planujemy posłać nasze dziecko na studia prywatne czy państwowe to musimy się nastawić na 5 lat znacznych wydatków. Koszt edukacji to nie tylko czesne, ale często również wynajem mieszkania, wyżywienie, czy też pomoce naukowe. W Polsce najdroższe jest oczywiście

PIT 2009: Ulga odsetkowa od kredytów ostro w górę

objętych ulgą odsetek od kredytu odliczane mogą być jedynie od dochodu podatnika, który nabył prawo do ulgi. Prawo do odliczenia nie może zaś bez wątpienia przejść na osobę trzecią, np. na dziecko, nawet jeśli na to dziecko przeniesiony został w drodze darowizny tytuł własności mieszkania, na zakup którego

Państwo niesolidarne

mieszkają w lokalach socjalnych o bardzo niskim standardzie?Inny przykład - ustawa znosząca częściowo podatek od spadków i darowizn. Rząd reklamował ją w duchu państwa solidarnego - oto przestaje ono żerować na ludzkim dorobku. Przekazuje jednak ten, kto coś ma. Podatek płacili z reguły ludzie bogatsi. W

Odziedziczonej nieruchomości nie sprzedasz bez podatku?

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym. Podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu. Jak wskazuje "Gazecie Prawnej" Grzegorz Bącik

Oszczędzaj z głową - wystarczy 300 złotych miesięcznie by uzbierać milion

chrzestnych - o dołożenie się do Programu Systematycznego Oszczędzania (PSO). Zanim zdecydujemy się na ten model oszczędzania, usiądźmy z kalkulatorem i policzmy, jaką sumę miesięcznie możemy odłożyć bez nadszarpnięcia domowego budżetu. Żeby uzbierać ok. 50 tys. zł w ciągu 18 lat, powinieneś odkładać co

Co się zmieni w rozliczaniu VAT w 2011 r.?

do końca 2013 r.Rolnik ryczałtowy bez limituObecnie, jak wynika z art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy, aby "przejść" na system rozliczania według zasad ogólnych musi m.in. prowadzić ewidencję obrotów oraz dokonać dostaw na poziomie przekraczającym 20.000 zł. Od nowego roku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Alternatywne koncepcje podatku dochodowego

podatkowe.Warszawa: Lexis Nexis, 2008,s. 617.Koncepcja podatku liniowego, łączy w sobie elementy omówionych wyżej koncepcji. Istota tego podatku opiera się na odrębnym opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców bez względu na ich formę prawną oraz dochodów osobistych, które pochodzą wyłącznie z wynagrodzeń, emerytur

Kwota wolna od podatku

przez podatnika.W 2006 r. kwota ta wynosiła: 2790 zł, w roku 2007 – 3013,00 zł, a w roku 2008 – 3 089,00 zł (podatek za rok 2007 płacony w 2008 r.). Od 2009 do 2014 r. kwota wolna od podatku wynosi 3091,00 zł. 2014 – 3091,00 zł 2013 – 3091,00 zł 2012 – 3091,00 zł 2011 – 3091,00

Kombinacja bez powtórzeń

Kombinacja bez powtórzeń to każdy podzbiór zbioru skończonego, poza zbiorem pustym. Kombinacją k-elementową zbioru n-elementowego A nazywa się każdy k-elementowy podzbiór zbioru A . Używa się też terminu "kombinacja z n elementów po k elementów" lub wręcz "kombinacja z n po k".Dopełnieniem

Tłumacze bez granic

Tłumacze bez granic (ang. Translators without Borders) – organizacja non-profit zajmująca się dostarczaniem innym organizacjom charytatywnym bezpłatnych usług tłumaczeniowych. Powstała w 2010 roku jako siostrzany projekt Traducteurs Sans Fronti?res – stowarzyszenia założonego w 1993

Lubomirscy herbu Szreniawa bez Krzyża

Lubomirscy – ród książęcy herbu Szreniawa bez KrzyżaRodzina, herbarz szlachty polskiej, t. IX, Warszawa 1912, s. 171. wywodzący się prawdopodobnie z rodu Szreniawitów lub Drużynnitów, żyjących w zakolach rzeki Szreniawy koło Proszowic w czasach Mieszka I. Pochodzenie rodziny i herbRód

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.