ile wynosi budżet państwa polskiego

Bartosz Węglarczyk

Chińskie Makau jest już światową stolicą hazardu

Chińskie Makau jest już światową stolicą hazardu

Przywrócona Chinom dawna portugalska kolonia w ciągu ostatnich lat przegoniła i zostawiła daleko w tyle Las Vegas. Co miesiąc gracze zostawiają tu więcej, niż wynosi budżet polskiego państwa

Mała dziura w kasie państwa. W budżecie nie widać embarga

Deficyt budżetu państwa po siedmiu miesiącach 2014 r. wyniósł niespełna 26,4 mld zł. To aż o 12,5 mld zł poniżej planu Ministerstwa Finansów.

MSP: przychody z prywatyzacji w br. niższe niż zapisano w budżecie

Wiceminister Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk zakłada, że tegoroczne przychody z prywatyzacji będą niższe niż zapisana w budżecie kwota 3,7 mld zł. Również w 2015 roku przychody z prywatyzacji będą mniejsze.

Rząd przyjął rozwiązanie, które obniży potrzeby pożyczkowe o 4,5 mld zł w 2015r.

., czyli od wejścia znowelizowanych przepisów w życie, powinny obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł" - konkluduje CIR. Tegoroczne potrzeby pożyczkowe budżetu państwa brutto wynoszą 132,5 mld zł. Na koniec maja resort finansów sfinansował już 86% tegorocznych potrzeb

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

W Sejmie trwa debata nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż bardzo mało na tle innych

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż bardzo mało na tle innych

w historii. Kwota, jaką na ten cel przeznaczyła Polska, była w ubiegłym roku większa o 8,6 proc. w porównaniu z 2012 r., głównie ze względu na to, że więcej przekazywaliśmy na programy pomocowe UE. Wciąż jednak nasz wkład jest niewielki, bo wynosi ok. 0,1 proc. naszego PKB. Spośród 28 państw

Senacka komisja budżetu: bez poprawek do ustawy o podatku węglowodorowym

inwestora ma być - pobierana przez państwo - renta surowcowa o docelowej wysokości ok. 40 proc. Rentę ma tworzyć specjalny podatek węglowodorowy, którego stawka ma wynosić od 0 do 25 proc., zależnie od relacji przychodów do wydatków oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin (w przypadku gazu

UE dofinansuje polski program promujący przetwory mleczne w Rosji

. Pozostałą kwotę dopłacają organizacje i zrzeszenia branżowe, które organizują promocję, a w pewnych przypadkach również zainteresowane państwa członkowskie. Roczny budżet UE na współfinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych i w krajach trzecich wynosi 60 mln euro

Szczurek: Od 2008 r. powstało 716 tys. miejsc pracy, tylko Niemcy byli lepsi

Szczurek: Od 2008 r. powstało 716 tys. miejsc pracy, tylko Niemcy byli lepsi

PiS złożyło podczas środowej debaty wniosek o odrzucenie sprawozdania komisji finansów dot. wykonania budżetu państwa za 2013 r. i nieudzielenie rządowi absolutorium. Partia zarzuca rządowi m.in. doprowadzenie do wzrostu długu publicznego, marnotrawienie środków publicznych. Wiceprezes PiS Beata

Szczurek odpowiada PiS: PO zwiększyło zatrudnienie, dba o finanse

PiS złożyło podczas środowej debaty wniosek o odrzucenie sprawozdania komisji finansów dot. wykonania budżetu państwa za 2013 r. i nieudzielenie rządowi absolutorium. Partia zarzuca rządowi m.in. doprowadzenie do wzrostu długu publicznego, marnotrawienie środków publicznych. Wiceprezes PiS Beata

MF może prefinansować 20-30 proc. potrzeb pożyczkowych na 2015 r.

: "Nie. Kurs złotego jest zgodny z założeniami do budżetu i Wieloletnim Planem Finansowym Państwa". Za euro w czwartek rano płacono 4,10 zł.

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż b. mało na tle innych

w historii. Kwota, jaką na ten cel przeznaczyła Polska, była w ubiegłym roku większa o 8,6 proc. w porównaniu do 2012 r., głównie ze względu na to, że więcej przekazywaliśmy na programy pomocowe UE. Wciąż jednak nasz wkład jest niewielki, bo wynosi ok. 0,1 proc. naszego PKB. Spośród 28 państw

Budżet 2015. Wyższy wzrost, inflacja i... podatki

Budżet 2015. Wyższy wzrost, inflacja i... podatki

Tegoroczny budżet rząd oparł na założeniu, że nasze PKB urośnie o 2,5 proc. Dziś już chyba wszyscy ekonomiści wieszczą wzrost wyższy od 3 proc. W górę ten wskaźnik dla Polski co chwila podnosi któraś z instytucji międzynarodowych. W pierwszym kwartale PKB poszedł w górę o 3,3 proc. W przyszłym roku

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

budżet państwa wpływów w związku z funkcjonowaniem w 2012 r. obniżonych, preferencyjnych stawek w podatku VAT wynosi 35,4 proc. dochodów budżetu państwa z tego podatku. Pięć preferencji o najwyższej wartości obniżyło w sumie dochody budżetu państwa o 22,6 mld zł" - czytamy w raporcie. Jedynym

Polski dług ciągle rośnie. Zamknęliśmy 2013 r. z 880,2 mld zł długu

Polski dług ciągle rośnie. Zamknęliśmy 2013 r. z 880,2 mld zł długu

W ciągu całego 2013 r. nasze zadłużenie wzrosło o 39,7 mld zł, czyli o 4,7 proc. Największy wpływ na zmianę państwowego długu publicznego miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, które w zeszłym roku wyniosły 57,4 mld zł - czytamy w komunikacie resortu finansów. Według

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb

Eksperci: 2 proc. PKB na wojsko to 800 mln zł więcej rocznie

Dla porównania wydatki całego sektora finansów publicznych to ok. 750 mld zł rocznie. Jak powiedział PAP główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak, ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych przewiduje, że wydatki na obronność mają wynosić

Na co idą nasze podatki

Na co idą nasze podatki

polskich finansów publicznych. Kolejne pozycje na naszym rachunku to pomoc społeczna obejmująca zasiłki socjalne (617 zł), składka do budżetu UE (477 zł), ochrona środowiska (255 zł), gospodarka mieszkaniowa (249 zł), kultura (225 zł) oraz sport i wypoczynek (205 zł). Państwo polskie wydaje pieniądze także

Orange Polska zakończył budowę sieci szerokopasmowej w lubuskiem

projektów budowlanych i wykopania ponad 460 000 m3 ziemi. Wartość projektu to 152 mln zł, w tym 51 mln zł pokryło dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozostałe koszty pokrył Orange Polska. Lubuska sieć jest neutralna technologicznie i gwarantuje otwarty dostęp dla operatorów

CAS: Podwyżki akcyzy na tytoń przyniosły 530 mln zł strat w budżecie do sierpnia

. Jedynym pozytywnym elementem dotychczasowej polityki akcyzowej rządu jest utrzymanie obecnej struktury akcyzy. Dzięki temu budżet państwa nie ponosi dodatkowych strat wynikających z jeszcze szybszej ucieczki najmniej zamożnych konsumentów do szarej strefy. Ta polityka zapewnia jednocześnie równe

MF: do 2022 r. Polska znajdzie się wśród 20 najbogatszych państw świata

zauważyło, że jeszcze nigdy w historii nie "goniliśmy" reszty Europy tak szybko, jak przez ostatnie lata. "+Polska wśród 20 najbogatszych państw świata do roku 2022 r.+ - to jest nasz cel, a zarówno nasze, jak i międzynarodowe obliczenia wskazują, że jest to cel jak najbardziej realny"

KE interweniowała u władz Rosji ws. embarga na warzywa i owoce z Polski

bezpośrednich, które dostają wszyscy rolnicy - ale te pieniądze są im zwracane, o ile rezerwa nie jest wydana" - napisał Waite w komunikacie. Brukselskie źródła szacują, że embargo dotknie przede wszystkim eksport polskich świeżych jabłek do Rosji, który w poprzednich latach wynosił nieco ponad 500 tys

Tusk: Rząd uratował dla polskich rodzin miliardy złotych

Tusk: Rząd uratował dla polskich rodzin miliardy złotych

obciążeniu budżetów rodzinnych" - powiedział premier. Tusk poinformował, że rząd skończył prace nad projektem ustawy o OZE, zawierającym mechanizm wsparcia finansowego dla takich instalacji z budżetu państwa. Nie powiedział jednak, kiedy Rada Ministrów przyjmie projekt. "Zapewniliśmy w tej ustawie

Grad: Projekt budowy elektrowni jądrowej nie będzie wymagał zapisów w budżecie

" - dodał. Grad poinformował, że projekt budowy elektrowni jądrowej nie będzie wymagał zapisów w budżecie. "Budżetu państwa do tego projektu w ogóle nie trzeba angażować. Są pewne wydatki, które są związane ze zorganizowaniem administracji, dozoru jądrowego i one już są w budżetach

Tusk: zbyt duże wsparcie dla OZE to wysokie ceny energii

obciążeniu budżetów rodzinnych" - powiedział premier. Tusk poinformował, że rząd skończył prace nad projektem ustawy o OZE, zawierającym mechanizm wsparcia finansowego dla takich instalacji z budżetu państwa. Nie powiedział jednak, kiedy Rada Ministrów przyjmie projekt. "Zapewniliśmy w tej ustawie

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

budżetu państwa środków pieniężnych składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu (depozyty sądowe), co również przyczyni się do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, a przez to obniżenia poziomu długu publicznego i minimalizowania kosztów jego obsługi"

Budżet 2013: wzrost PKB na poziomie 2,2 proc.

W projekcie budżetu na rok 2013 rząd zakłada dochody państwa na poziomie 299,2 mld zł, a wydatki - na poziomie 334,8 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma sięgnąć 35,6 mld zł. W tym roku zakładany deficyt budżetowy wynosi niemal 35 mld zł.Rząd zakłada spowolnienie wzrostu gospodarczego z 2,5 proc. w

Europosłowie nie muszą płacić w Polsce podatku

postawy polskiego fiskusa. Od wynagrodzenia (8 tys. euro) europosłowie płacą podatek 19 proc. do budżetu UE. Jednak europejskie prawo mówi, że państwa mogą na własną rękę opodatkować to wynagrodzenie do wysokości stawki obowiązującej w danym kraju. Polska z tego nie korzysta, więc stawka 32 proc

UE dofinansuje budowę mostu energetycznego między Litwą a Polską

Polski oraz trzech państw bałtyckich (Estonii, Litwy i Łotwy). Pieniądze na budowę mostu energetycznego będą pochodziły z budżetu na rozwój regionalny. - Kwestie bezpieczeństwa energetycznego i dostaw prądu są kluczowe dla Unii Europejskiej i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ten temat jest

Programowi "Mieszkanie dla młodych" potrzebna jest rewolucja

przemodelowanie idei wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Dopłaty do miliona depozytów zamiast do stu tysięcy kredytów Jednym z pomysłów jest projekt kas mieszkaniowych, który lansuje Związek Banków Polskich. System taki działa np. w Niemczech, na Węgrzech czy w Czechach. Chodzi tu o wspierany z budżetu system

Rząd może podnieść deficyt, prezydent podpisał odpowiednią ustawę

większość państw strefy euro miało w 2012 r. wyższą relację długu do PKB niż Polska (średnio ponad 90 proc. PKB).Czytaj także: Rostowski: Bez nowelizacji budżetu bolesne cięciaRostowski argumentował też, że zawieszana reguła wydatkowa jest nieadekwatna do dzisiejszych warunków przedłużającego się kryzysu

Bieda kontra samorządy, czyli kwota wolna od podatku

. Dziś możliwa jest sytuacja, w której państwo nakłada ciężary fiskalne na osoby, które osiągają dochody niższe od wysokości minimum egzystencji - podkreślał Gibała. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł i jest jedną z najniższych w Europie. W Wielkiej Brytanii wynosi ona 48 tys. zł, a w

Równość, głupcze

. Majątek 100 najbogatszych Polaków wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat o 22 proc. i obecnie przekracza 100 mld zł, czyli ponad 30 proc. polskiego budżetu! Szybciej niż dochody większości Polaków rosną też zarobki prezesów spółek notowanych na giełdzie. Ten kierunek zmian osłabia zaufanie Polaków do państwa

"PB": Wielki sukces pomostówek

Na początku 2009 r. rząd Donalda Tuska wprowadził jedną z najważniejszych reform gospodarczych w pierwszej kadencji. Zmniejszył liczbę osób, którym przysługiwać ma wcześniejsza tzw. pomostowa emerytura, z 1,3 mln do 240 tys.Według ówczesnych szacunków miało to docelowo przynieść budżetowi państwa

"Puls Biznesu": Wielki sukces pomostówek

budżetowi państwa 10 mld zł oszczędności rocznie oraz - co jeszcze ważniejsze - podnieść aktywność zawodową Polaków i pomóc w ten sposób polskiej gospodarce. Reformę "pomostówek" podsumował Narodowy Bank Polski (NBP). Jak policzył, na koniec 2008 r. stopa aktywności zawodowej wśród grup zawodowych

PIR: w momencie rozmowy Belka-Sienkiewicz istnieliśmy niespełna miesiąc

budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać PiS; Belka w zamian za wsparcie stawia warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz nowelizacji ustawy o banku centralnym. Tygodnik twierdzi, że do rozmowy doszło w lipcu 2013 roku. W listopadzie Rostowski został

PGNiG uzgodnił z Gazpromem plany dla gazociągu jamalskiego

miał doświadczeń w branży gazowej. Był wiceministrem i ministrem finansów w rządzie AWS i został zdymisjonowany po skandalu z tzw. dziurą Bauca, czyli nazbyt optymistycznie oszacowanym budżetem państwa na 2001 r., co miało grozić wielkim deficytem. Debaty na temat "dziury Bauca" wykorzystał

Senat debatował o ustawie o podatku węglowodorowym

jest tutaj do zagospodarowania. Wychodzimy z założenia, że tym zyskiem przedsiębiorcy powinni podzielić się z państwem" - powiedział Cichoń podczas posiedzenia Senatu. Podczas dyskusji poprawkę do ustawy złożył senator Grzegorz Bierecki (PiS). Jak powiedział PAP, dotyczy ona "sposobu

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o podatku węglowodorowym

inwestora ma być - pobierana przez państwo - renta surowcowa o docelowej wysokości ok. 40 proc. Rentę ma tworzyć specjalny podatek węglowodorowy, którego stawka ma wynosić od 0 do 25 proc., zależnie od relacji przychodów do wydatków oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin (w przypadku gazu

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

miała uprościć proces przejmowania majątku upadłych stoczni i pomóc ludziom, którzy stracili pracę. Odprawy dla stoczniowców kosztowały budżet państwa pół miliarda złotych. Polska Żegluga Morska zamawia teraz statki... w Chinach.   Pierwszym powstającym w Fabryce Samochodów Małolitrażowych autem

Sawicki: decyzje UE ws. rekompensat powinny zapaść 30 sierpnia

Polska rozmawia z pozostałymi, poza Rosją, państwami Unii Celnej - czyli Białorusią i Kazachstanem na temat możliwości poszerzenia obecności polskiej żywności na ich rynkach. "Obydwa państwa stawiają jeden warunek: wspólne inwestycje w przechowywanie i konfekcjonowanie żywności. Jesteśmy na to

Sawicki: decyzje UE ws. rekompensat powinny zapaść 30 sierpnia

Polska rozmawia z pozostałymi, poza Rosją, państwami Unii Celnej - czyli Białorusią i Kazachstanem na temat możliwości poszerzenia obecności polskiej żywności na ich rynkach. "Obydwa państwa stawiają jeden warunek: wspólne inwestycje w przechowywanie i konfekcjonowanie żywności. Jesteśmy na to

SPC: sprzedaż cementu wzrośnie w 2015 r. do 16 mln ton

. Według dyrektora SPC od wielu lat na polskim rynku pojawia się cement niespełniający niezbędnych wymogów. Ocenił, że rocznie produkcja takiego surowca o zaniżonej jakości wynosi 700 tys. ton. Jak mówił, w takich produktach cześć cementu jest zastępowana przez niskiej jakości popiół lotny. To jego zdaniem

Niemiecki sposób na oszczędzanie niedobry dla Polaków

- ok. 30-40 tys. zł.Problem w tym, że - jak ocenia NBP - do kas przystąpiłoby nawet 5 milionów oszczędzających, co oznaczałoby dla budżetu wydatki rzędu 4 mld zł rocznie. Tymczasem na dopłaty do kredytów rząd jest skłonny przeznaczyć przez pięć lat nieco ponad 3 mld zł.Związek Banków Polskich, który

Janosik pokonał gajowego

jednocześnie lasy to także źródło surowca dla wielu gałęzi przemysłu drzewnego. Zgodnie z ustawą z 1991 r. Lasy mają samodzielność finansową. Państwo nie wydaje z budżetu pieniędzy na utrzymanie administracji leśnej, ochronę przed szkodnikami, chorobami i pożarami obszarów zarządzanych przez Lasy Państwowe

W tym tygodniu Sejm wysłucha informacji o działalności NBP w 2013 r.

polityki pieniężnej, a druga dotyczyła obsługi budżetu państwa i gospodarki własnej NBP" - wskazał. Jak mówił, w przypadku kontroli dotyczącej wykonania założeń polityki pieniężnej NIK sformułowała ocenę, iż NBP nie zrealizował swojego celu inflacyjnego. "Brak skuteczności w osiąganiu celu

Skąd wziąć pieniądze na emerytury? W ZUS pustki

- Pogłębiający się deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że w dłuższej perspektywie, bez wsparcia z budżetu państwa, może nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych - przestrzega prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. - Głównymi przyczynami są z jednej strony niski wskaźnik

Przedsiębiorcy wstrzemięźliwie o wyższym deficycie budżetowym. "Brakuje reform"

przez pomoc społeczną są czasami kompromitujące dla państwa. Tymczasem ogromne pieniądze wydawane są na uprzywilejowane grupy zawodowe, np. górnicze emerytury.- Tak sytuacja wynika z tego, że w budżecie 70 proc. wydatków to wydatki sztywne, wynikające z istniejących przepisów - wyjaśnia Michałek. - I

PIR: w momencie rozmowy Belka-Sienkiewicz istnieliśmy niespełna miesiąc

Sienkiewicz rozmawia z prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką o hipotetycznym wsparciu przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać PiS; Belka w zamian za wsparcie stawia warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz nowelizacji ustawy o banku

Nie będzie banku komunalnego samorządów

Inicjatorem przedsięwzięcia był Związek Powiatów Polskich. Bank miał być panaceum dla lokalnych władz na kryzys i pomagać im w zdobywaniu pożyczek oraz kredytów na inwestycje.- Stąd wziął się pomysł powołania tego rodzaju banku. Mógłby on uratować wiele samorządowych budżetów czy inwestycji w

Rząd przedstawił plan podziału środków z budżetu UE na l. 2014-2020

Warszawa, 08.01.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś 10 programów, związanych z uszczegółowieniem planu wydatkowania środków pozyskiwanych z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, jednym z celów jest, by Polska znalazła się wśród 20 najbogatszych

Akcyza "działa". Spada sprzedaż wszystkich kategorii napojów spirytusowych

straty mogą ponieść małe sklepy, które pozostają najważniejszym kanałem sprzedaży mocnego alkoholu. Ich udział w ciągu 12 miesięcy wynosi 62 proc. (Nielsen, 2014), ale gwałtownie maleje, głównie na rzecz dyskontów. Polska Izba Handlu prognozuje, że w wyniku spadków sprzedaży nawet ok. 30 proc

Wyższy VAT będziemy płacić przez kolejnych parę lat

. I jest w nim już uwzględniona podwyżka stawek VAT. Wyższe stawki tego podatku mają zasilać budżet co roku kwotą ok. 6 mld zł. Inaczej mówiąc, tyle dzięki ich utrzymaniu państwo będzie rocznie wyciągać dodatkowo z naszych kieszeni. Ten projekt jest już w Sejmie. Tymczasem rządowi prawnicy z Centrum

Paliwa z szarej strefy zalewają Polskę, budżet traci miliardy

Ernst & Young w raporcie przygotowanym na zlecenie POPiHN oszacowała, że w 2012 r. co najmniej 12,6 proc. oleju napędowego w Polsce sprzedały firmy działające w szarej strefie. Oferują tanie paliwo, nie płacą podatków. Wskutek wyłudzeń budżet państwa w 2012 r. stracił 4 mld zł, głównie z podatku VAT

Przedsiębiorcy krytykują rządową reformę edukacji - debata ekspercka

Warszawa, 09.04.2014 (ISBnews) - Środowisko przedsiębiorców popiera cel przygotowywanej przez resort edukacji reformy mającej na celu finansowanie z budżetu państwa zakupu podręczników.  Zastrzeżenia budzi sposób jej realizacji, który może doprowadzić do obniżenia konkurencyjności

Podatkowy dopalacz budżetu i złe wiadomości dla naszych portfeli

tym roku. Tegoroczny budżet rząd oparł na założeniu, że nasz PKB wzrośnie o 2,5 proc. Dziś już chyba wszyscy ekonomiści wieszczą wzrost wyższy od 3 proc. W górę ten wskaźnik dla Polski co chwilę podnosi któraś z instytucji międzynarodowych. W pierwszym kwartale PKB poszedł o 3,3 proc. Inaczej jest z

Unia Europejska ma budżet na 2012 rok

negocjacje między Parlamentem Europejskim i Radą.Budżet na 2012 rok jest budżetem oszczędnościowym. Poziom zaangażowania wynosi 147,23 mld euro, czyli 1,12 proc. dochodu narodowego brutto krajów UE a poziom płatności 129,088 mld euro, czyli zaledwie 0,98 proc. Jest to tyle samo ile w lipcu proponowały kraje

Bilion prezesa, czyli co obiecuje PiS

wiejskich na kwotę 85 mld zł, sfinansowane także głównie środkami unijnymi. Kaczyński obiecuje tu pieniądze, które Polska ma już przyznane w ramach wieloletniego budżetu na lata 2014-20. Inspiracja: Lepper Z kolei od BGK prezes PiS oczekuje zwiększenia kwoty gwarancji kredytowych dla banków na kwotę 65-100

Nowy projekt budżetu UE: większy dostęp do funduszy spójności

Rozesłana około północy do stolic 27 państw UE najnowsza propozycja budżetu została przygotowana przez gabinet przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya i będzie podstawą dalszych negocjacji aż do szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu.Dokument pod nazwę "projekt wniosków ze

Dziura w kasie państwa skurczyła się. 8 mld zł dołożył NBP

Niespełna 21 mld zł deficytu po sześciu miesiącach oznacza, że w czerwcu dziura w kasie państwa mocno się skurczyła, bo na koniec maja sięgała niemal 27 mld zł. Tajemnicę spadku łatwo wyjaśnić - Ministerstwo Finansów w szacunkach dotyczących czerwca uwzględniło w budżecie wpłatę z zysku NBP. To

Eksperci bronią OFE: polski system emerytalny musi być trójfilarowy

Prezes BCC Marek Goliszewski powiedział podczas poniedziałkowej debaty poświęconej systemowi emerytalnemu, że nie należy robić "dalszych manewrów z OFE". - Manewr z OFE pozbawił fundusze 14 mld zł. Podreperował trochę budżet państwa, ale spowodował ukryty dług w Funduszu Ubezpieczeń

OFE czy ZUS? Kontrowersyjna reforma emerytur

obligacji gwarantowanych przez skarb państwa. Zmiana ta ma zdaniem rządu sprawić, że nasze środki będą inwestowane w realną gospodarkę, a nie w dług państwa. Przeniesienie obligacji do ZUS pozwoli jednocześnie na zmniejszenie długu w relacji do PKB do poziomu blisko 47%. Już w 2014 r. budżet państwa

Polacy piratują na potęgę. Straty? 700 mln zł rocznie

wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce" przygotowanego przez PwC wynika, że wartość PKB utraconego z tytułu piractwa internetowego treści wideo to ok. 700 mln zł rocznie. To znikomy ułamek budżetu państwa, ale firma szacuje, że już w 2018 r. straty mogą sięgnąć nawet ponad 6

Pracownicy budżetówki żądają podwyżek. Będą pozwy zbiorowe?

Skarb państwa może czekać seria pozwów ze strony rozgoryczonych pracowników sfery budżetowej. Od 2010 r. brak jest bowiem waloryzacji płac. W założeniach budżetu państwa na 2015 r. także przewidziano zamrożenie funduszu płac. W dyskusjach o przyszłości finansów publicznych pojawiają się głosy, że

Wydawcy: koszt naszych podręczników i rządowego jest taki sam

Przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki (SWE PIK) Jarosław Matuszewski zaznaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej, że podręcznika rządowego jeszcze nie ma, a sprawdzone, nagradzane podręczniki przygotowane przez wydawców już są gotowe. Z wyliczeń PIK wynika, że

Legg Mason: Rok 2014 upłynie pod znakiem czekania na sygnały odbudowy gospodarki

instrumentów dłużnych zarządzający wskazują niską inflację i brak presji popytowej, a także wzrost gospodarczy niższy od poziomu potencjalnego, niskie potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2014 roku,  a także - po zmianach w OFE - spadek długu publicznego względem PKB. Poprawa konkurencyjności gospodarki

Nowa propozycja budżetu Unii Europejskiej korzystniejsza dla Polski

poprzez określenie nowego pułapu, by kraj nie mógł dostawać więcej niż w budżecie na lata 2007-14 (w przypadku Polski było to 67 mld euro), plus ewentualnie mały procent.Taka propozycja, pod naciskiem krajów płatników netto, znalazła się w dokumencie przygotowanym przez duńską prezydencję, co

Jacek Rostowski: Podaż obligacji będzie malała

Obserwatorfinansowy.pl Rostowski. Minister powiedział też, że większy, niż zakładano, zeszłoroczny zysk Narodowego Banku Polskiego, którego lwia część trafi do budżetu, obniży tegoroczny deficyt państwa zaplanowany na poziomie 40,2 mld zł. - Można powiedzieć, że będzie niższy, bo cały dodatkowy zysk będzie przeznaczony

Przedsiębiorcy chcą walczyć z szarą strefą

Polskich Ryszard Petru ostrzegał przedsiębiorców. "To, co niepokoi mnie w tej dyskusji, to to, że część z państwa chce, by organy ścigania były jeszcze bardziej silne, restrykcyjne (...). Jeśli za mocno przykręcimy śrubę, to ta blacha się wygnie" - skwitował. W jego ocenie, aby doszło do

Szara strefa w Polsce warta 400 mld zł? Bukmacherka, budowlanka, przemyt

niedawno pisaliśmy, tzw. luka podatkowa w podatku VAT (różnica między wpływami faktycznymi a tym, co powinno wpłynąć do budżetu) wyniosła w 2012 r. ok. 36 mld zł. To więcej niż deficyt budżetowy w tamtym okresie. Ale eksperci podkreślają, że to ostrożne szacunki. W wersji pesymistycznej luka mogła wynosić

"Rz": Dopłaty będą wyższe

Gazeta wyjaśnia, że stawki dopłat bezpośrednich mają być wyrównywane w Unii Europejskiej bardzo powoli. Tak zaproponowała Komisja Europejska w projekcie budżetu na lata 2014-2020, który został skierowany do konsultacji państw członkowskich. Z wyliczeń polskich ekspertów, do których dotarła "

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

Gdyby rząd nie przejął 150 mld zł naszych emerytalnych oszczędności z OFE, kasa państwa świeciłaby pustkami. Bez ostrych cięć dług publiczny mógłby przekroczyć ustawowy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB, a budżet na kolejny rok musiałby być zaplanowany bez deficytu. Winne są m.in. coraz niższe

Rubel najtańszy w historii. Spółki tracą. USA zbiły ceny ropy. Cena za Krym

(OECD) ogłosiła, że wstrzymuje rozmowy z Rosją o akcesji do tej organizacji. Rosja zabiega o to od 2007 r., bo udział w OECD oznacza, że państwo spełnia standardy najbardziej rozwiniętych państw świata. A na razie do elitarnej OECD należą tylko 34 państwa świata, w tym takie potęgi gospodarcze, jak USA

Projekt ustawy o OFE: Zmiany w systemie obniżą dług publiczny o 7%

% miało pokrycie we wpływach ze składek pozostałych po odprowadzeniu składek do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Refundacja składek przekazywanych do OFE kosztowała budżet państwa 0,5% PKB (w latach 1999-2012 koszt ten wynosił średnio 1,2% PKB), a koszt obsługi dodatkowego długu publicznego z tytułu

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej

Z perspektywy kilkunastu lat widać, że system kapitałowy poprawnie spełnia swe podstawowe funkcje i daje zadowalające zwroty z lokowanych w nim składek, zapewniając przy tym polskiej gospodarce dodatkowy zastrzyk tak potrzebnego jej kapitału. Uważamy zatem, że przenoszenie zobowiązań z OFE do ZUS

Wzrost sprzedaży wyhamował. Najgorzej od 3. kwartałów. Pracy więcej

., co potwierdza, że mamy stopniowe umacnianie się popytu ze strony gospodarstw domowych. A odbudowa popytu przyniosła pozytywne efekty, jeśli chodzi o przychody budżetu państwa - dodała wiceprezes.. Zmiany na rynku pracy Poprawie koniunktury sprzyja sytuacja na rynku pracy. Tu bowiem mamy powolną

Do autorów GW: ZUS-owi nie zabraknie 100 mld

44 mld, co stanowi 2,7 proc. PKB, to znaczy, że relacja deficytu do PKB w tym roku jest ponad cztery razy większa, niż będzie za lat niemal 50. Autorzy polemiki sugerują, że państwo w związku z tak dużym deficytem przestanie wypłacać emerytury.Czy w trudnej sytuacji tegorocznego budżetu słyszeli

Im więcej dzieci, tym większa dopłata do programu "Mieszkanie dla młodych"

dopłat o łącznej wartości przeszło 187 mln zł, z czego aż 149,8 mln zł dostaną kredytobiorcy, którzy odbiorą klucze do mieszkania lub domu jeszcze w tym roku. W tegorocznym budżecie zarezerwowanych jest na ten cel 600 mln zł, więc rząd najpewniej zaoszczędzi połowę tej kwoty. Tymczasem Ministerstwo

MIR: będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych"

przewiduje, że w ramach MdM rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wynosi 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu lokalu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można liczyć na dodatkowe 5 proc. wsparcia

Milion nieletnich w szponach internetowego hazardu

Według najnowszych badań odsetek osób pomiędzy siódmym a 17. rokiem życia, które odwiedzają tego rodzaju witryny, wynosił w styczniu 2014 r. ponad 15,8 proc. Jak wynika z ostatniego raportu Roland Berger poświęconego ocenie rynku hazardu online w Polsce, aż 91 proc. portali oferujących gry i

Podlaskie. Pod koniec 2015 r. sieć szerokopasmowego internetu

samorządu województwa podlaskiego, zaś pozostałe środki stanowi dotacja z budżetu państwa. Podobne projekty realizują cztery inne regiony, które korzystają z programu Rozwój Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W środę w Hajnówce odbyło się spotkanie

Nowy budżet UE: Chudy, ale giętki

mld euro w płatnościach - na tyle państwa UE uzgodniły wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-20. To o blisko 35 mld euro mniej, niż wynosi obecny siedmioletni budżet. Największe cięcia dotknęły politykę rolną (ponad 47 mld euro) oraz politykę spójności (minus 30 mld euro). Za to dodatkowe pieniądze

Agencja Fitch: zmiana w systemie OFE nie wpłynie na rating Polski

ZUS i umorzenie ich zmniejszyłoby różnicę między relacją długu i deficytu budżetowego Polski do produktu krajowego brutto (PKB) a medianą dla państw o ratingu "A".Agencja zastrzega, że konkretny wpływ reformy na wskaźniki fiskalne jest uzależniony od szczegółowych rozwiązań, jakie zostaną

Cztery stawki PIT. 50-proc. podatek dla najlepiej zarabiających. Nowy pomysł na podatki

zarobkami musiałyby się natomiast dokładać do budżetu państwa bardziej niż obecnie. Wedle projektu przygotowanego przez OPZZ w naszej skali podatkowej pojawiłaby się dodatkowa, niższa stawka PIT. 15-proc. podatek obejmowałby dochody roczne do wysokości 20 160 zł. Dalej byłyby funkcjonujące dziś stawki 18 i

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

, który jest podstawą do przygotowania budżetu na kolejny rok, jest Aktualizacja Programu Konwergencji. Mówił o niej we wtorek na konferencji prasowej minister finansów Mateusz Szczurek. Minister poinformował, że dokument zostanie przyjęty przez rząd w przyszłym tygodniu. Szczurek powiedział, że zgodnie z

Szczyt UE: Włochy, Węgry i Francja grożą wetem w sprawie budżetu 2014-20

;. Dodatkowe fundusze dla Węgier, dodał, można znaleźć w innych niż spójność liniach budżetowych.Dla Polski, nieformalnego lidera liczącej 15 państw grupy spójności, weto jest "ostatecznością", mówił we wtorek premier Donald Tusk. - Nie może być mowy, by kompromis ws. budżetu polegał na zbliżeniu się

Jak uratować Ukrainę przed bankructwem?

urzędników. Oczywiście na dłuższą metę budżet powinien być zrównoważony, a nie finansowany przez Narodowy Bank Ukrainy, ale paniczne komentarze, że państwo na Ukrainie lada moment przestanie działać z powodu braku gotówki, wynikają z niezrozumienia sytuacji. Ukrainie grozi niewypłacalność wobec wierzycieli

Rada nadzorcza Orbisu pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju spółki

nadzorcza pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju spółki" -, czytamy także. Orbis poinformował także, że branża hotelarska optymistycznie spogląda na rok 2014, w którym spodziewane jest polepszenie koniunktury gospodarczej. '"Przed polskim rynkiem hotelowym stoi jeszcze wiele perspektyw

Rynek marihuany rośnie w siłę. Budżety krajów mogą chcieć na niej zarabiać

rynek marihuany leczniczej w Polsce? Teoretycznie istnieje możliwość leczenia, lecz stosunkowo niewielu ludzi może z niej korzystać. Kilka państw UE (w tym Polska) w 2012 roku dopuściły do użytku lek Sativex (na bazie marihuany, stosowany np. przy stwardnieniu rozsianym lub nowotworach). Jednak by

Co Rosjanie sądzą o embargu na polskie owoce i warzywa?

polskich owoców, warzyw i mrożonek. Sama kupuję dużo polskich jabłek. Ceny produktów spożywczych w Rosji są dużo wyższe niż w Polsce. W Petersburgu owoce mogą być nawet trzy razy droższe niż w Gdańsku. Np. ceny truskawek w Petersburgu, przeliczając na złotówki, w sezonie mogą wynosić nawet około 25 zł za

"GPC": Znikające plaże

trzeba szukać w UE.Jak wylicza "GPC", długość polskiej linii brzegowej wynosi ok. 770 km, a pieniądze przeznaczone na jej utrzymanie w ramach specjalnego wieloletniego programu to zaledwie ok. 75 mln zł.Poseł PiS Jerzy Szmit z sejmowej komisji infrastruktury ocenia: To z pewnością za mało. I

Matematyka według PiS: 278 = 330

Polski i nowych członków UE. Jak donoszą PAP źródła unijne, w Brukseli potwierdzają, że Brytyjczykom chodzi o utrzymanie poziomu wydatków na politykę spójności dla nowych państw UE z obecnego budżetu na lata 2007-13. To oznaczałoby, że według Kaczyńskiego w nowej perspektywie Polska powinna dostać tyle

BGK: ponad 6 tys. kredytów na zakup mieszkania z MdM

. Np. w drugim kwartale w Warszawie cena mieszkań kupowanych od firm deweloperskich i spółdzielni nie mogła przekraczać za m kw. 6126 zł, w Poznaniu -5907 zł, w Gdańsku - 5682 zł, a w Krakowie - 5013 zł. Według Orłowskiego zwiększenie limitów cenowych oznaczałoby dla budżetu państwa dofinansowywanie

Polska dostanie 4,3 mld euro mniej? Nowa propozycja budżetu

propozycja cypryjska została przyjęta przez państwa i Parlament Europejski, Polska mogłaby stracić ok. 4,3 mld euro w samych funduszach spójności - dowiedziała się PAP. To, jak można obliczyć, w efekcie zmniejszyłoby polską kopertę do poniżej 73 mld euro z polityki spójności. To znacznie mniej, niż wynika z

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

emeryturze ma przeciętnie 3800 zł. Wysokie emerytury górnicze biorą się z wysokich dopłat budżetu państwa. Pielęgniarka czy nauczyciel dostają emeryturę na podstawie rzeczywistych lat pracy. Górnikowi jeden rok pracy liczy się, jakby pracował 1,5-1,8 roku. Poza tym górnicy na emeryturę muszą pracować jedynie

Rząd przyjął projekt ustawy o gazie łupkowym, obciążenia sięgną 40% po 2020 r.

wszystkim założenie, że opodatkowanie wydobywania gazu łupkowego na rzecz budżetu państwa stanie się faktem dopiero w roku 2020. Do tego czasu wydobycie gazu łupkowego będzie wolne od opodatkowania. Zależy nam bardzo na tym, aby prace nad poszukiwaniem i wydobywaniem radykalnie przyspieszyły i stąd ta

USA nie zbankrutują. Republikanie skapitulowali bezwarunkowo

, a sam Obama wygrał w zeszłym roku wybory.Koledzy Cruza dali się przekonać, ale prezydent ich projekt budżetu odrzucił. Dlatego państwo zostało sparaliżowane od 1 października, kiedy zaczął się nowy rok finansowy. Rząd pozbawiony źródeł finansowania musiał posłać na urlopy setki tysięcy

Zmiany w podatkach. Ma być szczelniej i z loterią

, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. W Polsce podatki są niskie Szczurek ocenił, że Polska należy do krajów, w których podatki są niskie, w 2013 r. wpływy z nich stanowiły ok. 31 proc. PKB. - Po części wynika to z niskich stawek

Skotan uruchomił eksperymentalny blok gazowy w Zakładach Azotowych Kędzierzyn

unikatowe w skali kraju rozwiązanie pozwalające zmniejszyć obciążenie dla środowiska związane z produkcją chemiczną i koksowniczą przy jednoczesnym zwiększeniu jej rentowności. "Pozyskane środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa pozwoliły nam, przy współpracy z zespołami naukowymi Politechniki

Duńska prawica straszy imigrantami. Ale Kopenhaga na nich zarabia

Z opublikowanych właśnie wyliczeń duńskiej konfederacji pracodawców wynika, że budżet kraju co roku zyskuje na Polakach, Czechach czy Rumunach 900 mln koron. Przeciętny imigrant z Europy Środkowo-Wschodniej płaci bowiem z tytułu podatków o 16 tys. koron (prawie 9 tys. zł) rocznie więcej, niż wydaje

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Budżet państwa

Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła

Budżet

. Plan alokacji ograniczonych środków w określonym okresie. Budżet może dotyczyć dowolnej skali – od budżetu domowego przez budżet przedsiębiorstwa do budżetu państwa.Budżet pełniący rolę prognozy może wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami, może być zrównoważony (bilansować

Budżet Unii Europejskiej

Budżet Unii Europejskiej (formalnie Budżet ogólny Wspólnot) – główny krótkoterminowy plan Unii Europejskiej, sporządzany na czas jednego roku, obejmujący dochody i wydatki związane z prowadzeniem i koordynacją polityk wspólnotowych. Podstawę traktatową budżetu stanowią artykuły 310-325

Siła państwa

zaś reprezentowany jest przez ludność (L), natomiast czynnik geogra?czny – przez powierzchnię (p).http://geopolityka.net/wp-content/uploads/2013/07/BG_nr_2.pdf Globalny układ sił ujęcie ilościowe w: Biuletyn Polskiego towarzystwa Geopolitycznego IV-VI 2013, s. 6-9Potęga państwa jest mierzona

Czarny budżet

Czarny budżet – określenie budżetu, który jest tworzony w tajemnicy z powodów bezpieczeństwa narodowego. Zazwyczaj pokrywa wydatki związane z badaniami militarnymi. Jest tworzony z dochodu państwa lub korporacji w różnych formach, na przykład w formie specjalnego departamentu.Uważa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.