ile wynosi budżet państwa polskiego

Bartosz Węglarczyk

Chińskie Makau jest już światową stolicą hazardu

Chińskie Makau jest już światową stolicą hazardu

Przywrócona Chinom dawna portugalska kolonia w ciągu ostatnich lat przegoniła i zostawiła daleko w tyle Las Vegas. Co miesiąc gracze zostawiają tu więcej, niż wynosi budżet polskiego państwa

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż bardzo mało na tle innych

Polska zwiększyła w zeszłym roku pomoc rozwojową na rzecz najbiedniejszych państw o prawie 9 proc. Wciąż jednak jesteśmy w ogonie OECD, jeśli chodzi o wspieranie krajów rozwijających się.

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

Składki polskich organizacji rolniczych w unijnej strukturze Copa-Cogeca w 2014 r. będą finansowane z budżetu państwa - zakłada poselski projekt zmiany ustawy o izbach rolniczych. Sejmowa komisja rolnictwa skierowała w środę projekt do drugiego czytania.

ARR: do ubogich trafi w tym roku 99 tys. ton żywności

najuboższej ludności Unii Europejskiej" (PEAD) uczestniczy 19 państw, w tym Polska (od 2004 r.). W ostatnich latach KE przeznaczała na jego realizację ok. 500 mln euro rocznie. Nasz kraj jest trzecim państwem po Włoszech i Hiszpanii pod względem wielkości budżetu przeznaczonego na pomoc najbiedniejszym

ARR: do ubogich trafi w tym roku 99 tys. ton żywności

;Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" (PEAD) uczestniczy 19 państw, w tym Polska (od 2004 r.). W ostatnich latach KE przeznaczała na jego realizację ok. 500 mln euro rocznie. Nasz kraj jest trzecim państwem po Włoszech i Hiszpanii pod względem wielkości budżetu

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż b. mało na tle innych

w historii. Kwota, jaką na ten cel przeznaczyła Polska, była w ubiegłym roku większa o 8,6 proc. w porównaniu do 2012 r., głównie ze względu na to, że więcej przekazywaliśmy na programy pomocowe UE. Wciąż jednak nasz wkład jest niewielki, bo wynosi ok. 0,1 proc. naszego PKB. Spośród 28 państw

Polski dług ciągle rośnie. Zamknęliśmy 2013 r. z 880,2 mld zł długu

Polski dług ciągle rośnie. Zamknęliśmy 2013 r. z 880,2 mld zł długu

W ciągu całego 2013 r. nasze zadłużenie wzrosło o 39,7 mld zł, czyli o 4,7 proc. Największy wpływ na zmianę państwowego długu publicznego miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, które w zeszłym roku wyniosły 57,4 mld zł - czytamy w komunikacie resortu finansów. Według

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa niż ta wynikająca z aktualnej ustawy budżetowej. Jeśli natomiast doszłoby do przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego, czyli relacja długu do PKB byłaby większa niż 55 proc., ale mniejsza niż 60 proc., to m.in. budżet

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji

CAS: Podwyżki akcyzy na tytoń przyniosły 530 mln zł strat w budżecie do sierpnia

. Jedynym pozytywnym elementem dotychczasowej polityki akcyzowej rządu jest utrzymanie obecnej struktury akcyzy. Dzięki temu budżet państwa nie ponosi dodatkowych strat wynikających z jeszcze szybszej ucieczki najmniej zamożnych konsumentów do szarej strefy. Ta polityka zapewnia jednocześnie równe

Tusk: Rząd uratował dla polskich rodzin miliardy złotych

Tusk: Rząd uratował dla polskich rodzin miliardy złotych

obciążeniu budżetów rodzinnych" - powiedział premier. Tusk poinformował, że rząd skończył prace nad projektem ustawy o OZE, zawierającym mechanizm wsparcia finansowego dla takich instalacji z budżetu państwa. Nie powiedział jednak, kiedy Rada Ministrów przyjmie projekt. "Zapewniliśmy w tej ustawie

Tusk: zbyt duże wsparcie dla OZE to wysokie ceny energii

obciążeniu budżetów rodzinnych" - powiedział premier. Tusk poinformował, że rząd skończył prace nad projektem ustawy o OZE, zawierającym mechanizm wsparcia finansowego dla takich instalacji z budżetu państwa. Nie powiedział jednak, kiedy Rada Ministrów przyjmie projekt. "Zapewniliśmy w tej ustawie

Pieniądze z Lasów Państwowych na "schetynówki"

remontów dróg lokalnych. Różnica, czyli 150 mln zł zostanie przekazana do budżetu państwa. W latach 2014-2015 r. na program schetynówek rząd chce przeznaczyć, blisko 2,5 mld zł. "Program (schetynówek - PAP) (...) ma znaczenie prorozwojowe. Taki impuls jest dla nas bardzo ważny. To nie są te wielkie

Grad: Projekt budowy elektrowni jądrowej nie będzie wymagał zapisów w budżecie

" - dodał. Grad poinformował, że projekt budowy elektrowni jądrowej nie będzie wymagał zapisów w budżecie. "Budżetu państwa do tego projektu w ogóle nie trzeba angażować. Są pewne wydatki, które są związane ze zorganizowaniem administracji, dozoru jądrowego i one już są w budżetach

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

latach 2014-2016. Dotychczas (w latach 2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Do Copa-Cogeca należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Budżet 2013: wzrost PKB na poziomie 2,2 proc.

Budżet 2013: wzrost PKB na poziomie 2,2 proc.

W projekcie budżetu na rok 2013 rząd zakłada dochody państwa na poziomie 299,2 mld zł, a wydatki - na poziomie 334,8 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma sięgnąć 35,6 mld zł. W tym roku zakładany deficyt budżetowy wynosi niemal 35 mld zł.Rząd zakłada spowolnienie wzrostu gospodarczego z 2,5 proc. w

Rząd może podnieść deficyt, prezydent podpisał odpowiednią ustawę

Rząd może podnieść deficyt, prezydent podpisał odpowiednią ustawę

większość państw strefy euro miało w 2012 r. wyższą relację długu do PKB niż Polska (średnio ponad 90 proc. PKB).Czytaj także: Rostowski: Bez nowelizacji budżetu bolesne cięciaRostowski argumentował też, że zawieszana reguła wydatkowa jest nieadekwatna do dzisiejszych warunków przedłużającego się kryzysu

"PB": Wielki sukces pomostówek

"PB": Wielki sukces pomostówek

Na początku 2009 r. rząd Donalda Tuska wprowadził jedną z najważniejszych reform gospodarczych w pierwszej kadencji. Zmniejszył liczbę osób, którym przysługiwać ma wcześniejsza tzw. pomostowa emerytura, z 1,3 mln do 240 tys.Według ówczesnych szacunków miało to docelowo przynieść budżetowi państwa

"Puls Biznesu": Wielki sukces pomostówek

budżetowi państwa 10 mld zł oszczędności rocznie oraz - co jeszcze ważniejsze - podnieść aktywność zawodową Polaków i pomóc w ten sposób polskiej gospodarce. Reformę "pomostówek" podsumował Narodowy Bank Polski (NBP). Jak policzył, na koniec 2008 r. stopa aktywności zawodowej wśród grup zawodowych

SPC: sprzedaż cementu wzrośnie w 2015 r. do 16 mln ton

. Według dyrektora SPC od wielu lat na polskim rynku pojawia się cement niespełniający niezbędnych wymogów. Ocenił, że rocznie produkcja takiego surowca o zaniżonej jakości wynosi 700 tys. ton. Jak mówił, w takich produktach cześć cementu jest zastępowana przez niskiej jakości popiół lotny. To jego zdaniem

Rosati: budżet na 2014 r. - oszczędny i odpowiedzialny

; - wymieniał Rosati. Dodał, że proponowano także zmniejszenie rezerwy na wkład własny inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Rosati zapewnił, że te poprawki, które komisja zaakceptowała, nie zmieniają zasadniczo struktury zaproponowanego przez rząd budżetu. "W ujęciu ogólnym dochody państwa

Janosik pokonał gajowego

Janosik pokonał gajowego

jednocześnie lasy to także źródło surowca dla wielu gałęzi przemysłu drzewnego. Zgodnie z ustawą z 1991 r. Lasy mają samodzielność finansową. Państwo nie wydaje z budżetu pieniędzy na utrzymanie administracji leśnej, ochronę przed szkodnikami, chorobami i pożarami obszarów zarządzanych przez Lasy Państwowe

Niemiecki sposób na oszczędzanie niedobry dla Polaków

- ok. 30-40 tys. zł.Problem w tym, że - jak ocenia NBP - do kas przystąpiłoby nawet 5 milionów oszczędzających, co oznaczałoby dla budżetu wydatki rzędu 4 mld zł rocznie. Tymczasem na dopłaty do kredytów rząd jest skłonny przeznaczyć przez pięć lat nieco ponad 3 mld zł.Związek Banków Polskich, który

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o Lasach Państwowych

24.01. Warszawa (PAP) - Posłowie uchwalili w piątek nowelizację ustawy o lasach, która zakłada, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 wpłacą do budżetu państwa 1,6 mld zł. Środki te mają być przeznaczone na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, 207 było

Przedsiębiorcy wstrzemięźliwie o wyższym deficycie budżetowym. "Brakuje reform"

przez pomoc społeczną są czasami kompromitujące dla państwa. Tymczasem ogromne pieniądze wydawane są na uprzywilejowane grupy zawodowe, np. górnicze emerytury.- Tak sytuacja wynika z tego, że w budżecie 70 proc. wydatków to wydatki sztywne, wynikające z istniejących przepisów - wyjaśnia Michałek. - I

Nie będzie banku komunalnego samorządów

Inicjatorem przedsięwzięcia był Związek Powiatów Polskich. Bank miał być panaceum dla lokalnych władz na kryzys i pomagać im w zdobywaniu pożyczek oraz kredytów na inwestycje.- Stąd wziął się pomysł powołania tego rodzaju banku. Mógłby on uratować wiele samorządowych budżetów czy inwestycji w

Rząd przedstawił plan podziału środków z budżetu UE na l. 2014-2020

Warszawa, 08.01.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś 10 programów, związanych z uszczegółowieniem planu wydatkowania środków pozyskiwanych z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, jednym z celów jest, by Polska znalazła się wśród 20 najbogatszych

Paliwa z szarej strefy zalewają Polskę, budżet traci miliardy

Ernst & Young w raporcie przygotowanym na zlecenie POPiHN oszacowała, że w 2012 r. co najmniej 12,6 proc. oleju napędowego w Polsce sprzedały firmy działające w szarej strefie. Oferują tanie paliwo, nie płacą podatków. Wskutek wyłudzeń budżet państwa w 2012 r. stracił 4 mld zł, głównie z podatku VAT

Przedsiębiorcy krytykują rządową reformę edukacji - debata ekspercka

Warszawa, 09.04.2014 (ISBnews) - Środowisko przedsiębiorców popiera cel przygotowywanej przez resort edukacji reformy mającej na celu finansowanie z budżetu państwa zakupu podręczników.  Zastrzeżenia budzi sposób jej realizacji, który może doprowadzić do obniżenia konkurencyjności

Wyższy VAT będziemy płacić przez kolejnych parę lat

. I jest w nim już uwzględniona podwyżka stawek VAT. Wyższe stawki tego podatku mają zasilać budżet co roku kwotą ok. 6 mld zł. Inaczej mówiąc, tyle dzięki ich utrzymaniu państwo będzie rocznie wyciągać dodatkowo z naszych kieszeni. Ten projekt jest już w Sejmie. Tymczasem rządowi prawnicy z Centrum

Bilion prezesa, czyli co obiecuje PiS

wiejskich na kwotę 85 mld zł, sfinansowane także głównie środkami unijnymi. Kaczyński obiecuje tu pieniądze, które Polska ma już przyznane w ramach wieloletniego budżetu na lata 2014-20. Inspiracja: Lepper Z kolei od BGK prezes PiS oczekuje zwiększenia kwoty gwarancji kredytowych dla banków na kwotę 65-100

Polacy piratują na potęgę. Straty? 700 mln zł rocznie

wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce" przygotowanego przez PwC wynika, że wartość PKB utraconego z tytułu piractwa internetowego treści wideo to ok. 700 mln zł rocznie. To znikomy ułamek budżetu państwa, ale firma szacuje, że już w 2018 r. straty mogą sięgnąć nawet ponad 6

Wydawcy: koszt naszych podręczników i rządowego jest taki sam

Przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki (SWE PIK) Jarosław Matuszewski zaznaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej, że podręcznika rządowego jeszcze nie ma, a sprawdzone, nagradzane podręczniki przygotowane przez wydawców już są gotowe. Z wyliczeń PIK wynika, że

OFE czy ZUS? Kontrowersyjna reforma emerytur

obligacji gwarantowanych przez skarb państwa. Zmiana ta ma zdaniem rządu sprawić, że nasze środki będą inwestowane w realną gospodarkę, a nie w dług państwa. Przeniesienie obligacji do ZUS pozwoli jednocześnie na zmniejszenie długu w relacji do PKB do poziomu blisko 47%. Już w 2014 r. budżet państwa

Legg Mason: Rok 2014 upłynie pod znakiem czekania na sygnały odbudowy gospodarki

instrumentów dłużnych zarządzający wskazują niską inflację i brak presji popytowej, a także wzrost gospodarczy niższy od poziomu potencjalnego, niskie potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2014 roku,  a także - po zmianach w OFE - spadek długu publicznego względem PKB. Poprawa konkurencyjności gospodarki

Przykręcanie finansowej śruby samorządom

. Szeroki strumień pieniędzy z Brukseli pozwala nadrobić zapóźnienia rozwojowe naszego kraju względem państw zachodnich. Wśród 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej znajduje się 5 polskich województw, których PKB per capita wynosi nie więcej niż 45 proc. średniej dla 27 państw UE. Plany ministra

Nowy projekt budżetu UE: większy dostęp do funduszy spójności

Rozesłana około północy do stolic 27 państw UE najnowsza propozycja budżetu została przygotowana przez gabinet przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya i będzie podstawą dalszych negocjacji aż do szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu.Dokument pod nazwę "projekt wniosków ze

Unia Europejska ma budżet na 2012 rok

negocjacje między Parlamentem Europejskim i Radą.Budżet na 2012 rok jest budżetem oszczędnościowym. Poziom zaangażowania wynosi 147,23 mld euro, czyli 1,12 proc. dochodu narodowego brutto krajów UE a poziom płatności 129,088 mld euro, czyli zaledwie 0,98 proc. Jest to tyle samo ile w lipcu proponowały kraje

Eksperci bronią OFE: polski system emerytalny musi być trójfilarowy

Prezes BCC Marek Goliszewski powiedział podczas poniedziałkowej debaty poświęconej systemowi emerytalnemu, że nie należy robić "dalszych manewrów z OFE". - Manewr z OFE pozbawił fundusze 14 mld zł. Podreperował trochę budżet państwa, ale spowodował ukryty dług w Funduszu Ubezpieczeń

Szara strefa w Polsce warta 400 mld zł? Bukmacherka, budowlanka, przemyt

niedawno pisaliśmy, tzw. luka podatkowa w podatku VAT (różnica między wpływami faktycznymi a tym, co powinno wpłynąć do budżetu) wyniosła w 2012 r. ok. 36 mld zł. To więcej niż deficyt budżetowy w tamtym okresie. Ale eksperci podkreślają, że to ostrożne szacunki. W wersji pesymistycznej luka mogła wynosić

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

Gdyby rząd nie przejął 150 mld zł naszych emerytalnych oszczędności z OFE, kasa państwa świeciłaby pustkami. Bez ostrych cięć dług publiczny mógłby przekroczyć ustawowy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB, a budżet na kolejny rok musiałby być zaplanowany bez deficytu. Winne są m.in. coraz niższe

Rubel najtańszy w historii. Spółki tracą. USA zbiły ceny ropy. Cena za Krym

(OECD) ogłosiła, że wstrzymuje rozmowy z Rosją o akcesji do tej organizacji. Rosja zabiega o to od 2007 r., bo udział w OECD oznacza, że państwo spełnia standardy najbardziej rozwiniętych państw świata. A na razie do elitarnej OECD należą tylko 34 państwa świata, w tym takie potęgi gospodarcze, jak USA

Dziura w kasie państwa skurczyła się. 8 mld zł dołożył NBP

Niespełna 21 mld zł deficytu po sześciu miesiącach oznacza, że w czerwcu dziura w kasie państwa mocno się skurczyła, bo na koniec maja sięgała niemal 27 mld zł. Tajemnicę spadku łatwo wyjaśnić - Ministerstwo Finansów w szacunkach dotyczących czerwca uwzględniło w budżecie wpłatę z zysku NBP. To

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej

Z perspektywy kilkunastu lat widać, że system kapitałowy poprawnie spełnia swe podstawowe funkcje i daje zadowalające zwroty z lokowanych w nim składek, zapewniając przy tym polskiej gospodarce dodatkowy zastrzyk tak potrzebnego jej kapitału. Uważamy zatem, że przenoszenie zobowiązań z OFE do ZUS

Projekt ustawy o OFE: Zmiany w systemie obniżą dług publiczny o 7%

% miało pokrycie we wpływach ze składek pozostałych po odprowadzeniu składek do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Refundacja składek przekazywanych do OFE kosztowała budżet państwa 0,5% PKB (w latach 1999-2012 koszt ten wynosił średnio 1,2% PKB), a koszt obsługi dodatkowego długu publicznego z tytułu

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

, który jest podstawą do przygotowania budżetu na kolejny rok, jest Aktualizacja Programu Konwergencji. Mówił o niej we wtorek na konferencji prasowej minister finansów Mateusz Szczurek. Minister poinformował, że dokument zostanie przyjęty przez rząd w przyszłym tygodniu. Szczurek powiedział, że zgodnie z

Cztery stawki PIT. 50-proc. podatek dla najlepiej zarabiających. Nowy pomysł na podatki

zarobkami musiałyby się natomiast dokładać do budżetu państwa bardziej niż obecnie. Wedle projektu przygotowanego przez OPZZ w naszej skali podatkowej pojawiłaby się dodatkowa, niższa stawka PIT. 15-proc. podatek obejmowałby dochody roczne do wysokości 20 160 zł. Dalej byłyby funkcjonujące dziś stawki 18 i

"Rz": Dopłaty będą wyższe

Gazeta wyjaśnia, że stawki dopłat bezpośrednich mają być wyrównywane w Unii Europejskiej bardzo powoli. Tak zaproponowała Komisja Europejska w projekcie budżetu na lata 2014-2020, który został skierowany do konsultacji państw członkowskich. Z wyliczeń polskich ekspertów, do których dotarła "

Do autorów GW: ZUS-owi nie zabraknie 100 mld

44 mld, co stanowi 2,7 proc. PKB, to znaczy, że relacja deficytu do PKB w tym roku jest ponad cztery razy większa, niż będzie za lat niemal 50. Autorzy polemiki sugerują, że państwo w związku z tak dużym deficytem przestanie wypłacać emerytury.Czy w trudnej sytuacji tegorocznego budżetu słyszeli

Rada nadzorcza Orbisu pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju spółki

nadzorcza pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju spółki" -, czytamy także. Orbis poinformował także, że branża hotelarska optymistycznie spogląda na rok 2014, w którym spodziewane jest polepszenie koniunktury gospodarczej. '"Przed polskim rynkiem hotelowym stoi jeszcze wiele perspektyw

Agencja Fitch: zmiana w systemie OFE nie wpłynie na rating Polski

ZUS i umorzenie ich zmniejszyłoby różnicę między relacją długu i deficytu budżetowego Polski do produktu krajowego brutto (PKB) a medianą dla państw o ratingu "A".Agencja zastrzega, że konkretny wpływ reformy na wskaźniki fiskalne jest uzależniony od szczegółowych rozwiązań, jakie zostaną

Jak uratować Ukrainę przed bankructwem?

urzędników. Oczywiście na dłuższą metę budżet powinien być zrównoważony, a nie finansowany przez Narodowy Bank Ukrainy, ale paniczne komentarze, że państwo na Ukrainie lada moment przestanie działać z powodu braku gotówki, wynikają z niezrozumienia sytuacji. Ukrainie grozi niewypłacalność wobec wierzycieli

Remont tamy we Włocławku - przebudowa przepławki dla ryby i śluzy

71,2 mln zł, a pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa. Realizacja projektu ma m.in. zwiększyć zdolności retencyjne Zbiornika Włocławskiego oraz poprawić bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców terenów położonych na odcinku Wisły środkowej. Tomoń przypomniała, że projekt obejmuje również rozbudowę

Nowy budżet UE: Chudy, ale giętki

mld euro w płatnościach - na tyle państwa UE uzgodniły wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-20. To o blisko 35 mld euro mniej, niż wynosi obecny siedmioletni budżet. Największe cięcia dotknęły politykę rolną (ponad 47 mld euro) oraz politykę spójności (minus 30 mld euro). Za to dodatkowe pieniądze

Rynek marihuany rośnie w siłę. Budżety krajów mogą chcieć na niej zarabiać

rynek marihuany leczniczej w Polsce? Teoretycznie istnieje możliwość leczenia, lecz stosunkowo niewielu ludzi może z niej korzystać. Kilka państw UE (w tym Polska) w 2012 roku dopuściły do użytku lek Sativex (na bazie marihuany, stosowany np. przy stwardnieniu rozsianym lub nowotworach). Jednak by

Szczyt UE: Włochy, Węgry i Francja grożą wetem w sprawie budżetu 2014-20

;. Dodatkowe fundusze dla Węgier, dodał, można znaleźć w innych niż spójność liniach budżetowych.Dla Polski, nieformalnego lidera liczącej 15 państw grupy spójności, weto jest "ostatecznością", mówił we wtorek premier Donald Tusk. - Nie może być mowy, by kompromis ws. budżetu polegał na zbliżeniu się

Rząd przyjął projekt ustawy o gazie łupkowym, obciążenia sięgną 40% po 2020 r.

wszystkim założenie, że opodatkowanie wydobywania gazu łupkowego na rzecz budżetu państwa stanie się faktem dopiero w roku 2020. Do tego czasu wydobycie gazu łupkowego będzie wolne od opodatkowania. Zależy nam bardzo na tym, aby prace nad poszukiwaniem i wydobywaniem radykalnie przyspieszyły i stąd ta

Zmiany w podatkach. Ma być szczelniej i z loterią

, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. W Polsce podatki są niskie Szczurek ocenił, że Polska należy do krajów, w których podatki są niskie, w 2013 r. wpływy z nich stanowiły ok. 31 proc. PKB. - Po części wynika to z niskich stawek

Duńska prawica straszy imigrantami. Ale Kopenhaga na nich zarabia

Z opublikowanych właśnie wyliczeń duńskiej konfederacji pracodawców wynika, że budżet kraju co roku zyskuje na Polakach, Czechach czy Rumunach 900 mln koron. Przeciętny imigrant z Europy Środkowo-Wschodniej płaci bowiem z tytułu podatków o 16 tys. koron (prawie 9 tys. zł) rocznie więcej, niż wydaje

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

emeryturze ma przeciętnie 3800 zł. Wysokie emerytury górnicze biorą się z wysokich dopłat budżetu państwa. Pielęgniarka czy nauczyciel dostają emeryturę na podstawie rzeczywistych lat pracy. Górnikowi jeden rok pracy liczy się, jakby pracował 1,5-1,8 roku. Poza tym górnicy na emeryturę muszą pracować jedynie

Skotan uruchomił eksperymentalny blok gazowy w Zakładach Azotowych Kędzierzyn

unikatowe w skali kraju rozwiązanie pozwalające zmniejszyć obciążenie dla środowiska związane z produkcją chemiczną i koksowniczą przy jednoczesnym zwiększeniu jej rentowności. "Pozyskane środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa pozwoliły nam, przy współpracy z zespołami naukowymi Politechniki

Polska organizuje Trójkąt Weimarski nt. reindustrializacji Europy

komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski. Ze strony polskich władz w konferencji mają wziąć udział prezydent Bronisław Komorowski, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz szef resortu

Matematyka według PiS: 278 = 330

Polski i nowych członków UE. Jak donoszą PAP źródła unijne, w Brukseli potwierdzają, że Brytyjczykom chodzi o utrzymanie poziomu wydatków na politykę spójności dla nowych państw UE z obecnego budżetu na lata 2007-13. To oznaczałoby, że według Kaczyńskiego w nowej perspektywie Polska powinna dostać tyle

USA nie zbankrutują. Republikanie skapitulowali bezwarunkowo

, a sam Obama wygrał w zeszłym roku wybory.Koledzy Cruza dali się przekonać, ale prezydent ich projekt budżetu odrzucił. Dlatego państwo zostało sparaliżowane od 1 października, kiedy zaczął się nowy rok finansowy. Rząd pozbawiony źródeł finansowania musiał posłać na urlopy setki tysięcy

"GPC": Znikające plaże

trzeba szukać w UE.Jak wylicza "GPC", długość polskiej linii brzegowej wynosi ok. 770 km, a pieniądze przeznaczone na jej utrzymanie w ramach specjalnego wieloletniego programu to zaledwie ok. 75 mln zł.Poseł PiS Jerzy Szmit z sejmowej komisji infrastruktury ocenia: To z pewnością za mało. I

Nowa propozycja budżetu Unii Europejskiej korzystniejsza dla Polski

poprzez określenie nowego pułapu, by kraj nie mógł dostawać więcej niż w budżecie na lata 2007-14 (w przypadku Polski było to 67 mld euro), plus ewentualnie mały procent.Taka propozycja, pod naciskiem krajów płatników netto, znalazła się w dokumencie przygotowanym przez duńską prezydencję, co

Janusowe oblicze ministra

oszczędności emerytalne do ZUS, a stamtąd do budżetu, zapewni im wyższe emerytury. - Państwo lepiej niż prywatne fundusze zadba o wasze emerytury - mówi minister, a wraz nim kilku ekonomistów propagandystów.Unię Europejską minister przekonuje, że w dłuższym okresie polskie finanse publiczne są bezpieczne

Miękka siła Zachodu

do Chin, ale musiałaby zainwestować w budowę dodatkowych gazociągów. Zerwanie wymiany gazowej z Europą odczułaby znacznie dotkliwiej. Straciłaby jedno z głównych źródeł dochodów w twardej walucie, a budżet państwa - dziś zasilany dochodami z ropy i gazu - zanotowałby gigantyczny deficyt. To

Struzik: gdy fiskus zajmie konta, może nie być pieniędzy na pensje

mówią, w jakim terminie RIO miało przygotować raport). Posiedzenie RIO w tej sprawie zaplanowano na 25 lutego. Struzik zaznaczył, że jeżeli raport będzie korzystny, to samorząd wystąpi do ministerstwa finansów o pożyczkę przewidzianą w tegorocznym budżecie państwa, która umożliwi spłatę zeszłorocznej

Chory człowiek Unii. Bułgaria nie poszła drogą Polski

sytuacja nie polepszyła się od wejścia kraju do UE w 2007 r. W ciągu dwudziestu lat od upadku komunizmu z tego liczącego dziś 7,3 mln mieszkańców państwa wyemigrowało ponad 2 mln obywateli. Za kilka dni, gdy 1 stycznia otwarty zostanie dla Bułgarów rynek pracy we wszystkich krajach Unii, swój wyjazd

Blisko 2 mld zł trafi do budżetu państwa od KGHM w 2012 roku

mniejszej dywidendy. Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pojawił się w czwartek projekt ustawy regulujący dodatkowe opłaty, które od 1 marca 2012 roku mają być nałożone na Polską Miedź. Ministerstwo Finansów zakłada, że w przyszłym roku z tego tytuły do skarbu państwa ma trafić 1,8 mld zł

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

jest finansowany z funduszy unijnych. Termin realizacji umowy wynosi 18 miesięcy. BGK Bank Gospodarstwa Krajowego chce wpłacić z tytułu dywidendy do budżetu państwa 400 mln zł z zysku netto w 2013 roku, który wyniósł 740,3 mln zł - podał bank w sprawozdaniu rocznym. Bank potwierdził wcześniejsze

Hulaj auta bez VAT, czyli wielki powrót podatkowych odliczeń

Wigilii.- Przekazałem kolegom, że nawet jeśli wyjechali na narty, to i tak muszą do sylwestra przesłać swoje uwagi - opowiadał nam Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) skupiającego przedstawicielstwa koncernów samochodowych.Fiskus uwija się jak w ukropie, by zlikwidować

Erste: Po zmianach OFE Polska nadal dobrze postrzegana, ale wzrosną rentowności

Warszawa, 12.12.2013 (ISBnews) - Po wdrożeniu zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE), Polska będzie w dalszym ciągu dobrze postrzegana na rynkach międzynarodowych, a jej ratingi pozostaną stabilne, co nie powinno przełożyć się na znaczny wzrost ryzyka, uważa Juraj Kotian, szef

KE: W programie "Owoce w szkole" uczestniczy w UE 8 mln dzieci

Komisji średnia wielkość jednej porcji przeznaczonej dla unijnych uczniów dla wszystkich państw uczestniczących w programie w roku szkolnym 2011/12 wynosi 136 g, przy czym największe porcje (ok. 328 g) otrzymywały dzieci w Bułgarii, w Polsce (210 g) oraz w Belgii, we Włoszech i na Słowacji (ok. 200 g

Kalemba: wyrok ETS ws. ziemi - dobra wiadomość dla Polski

Minister rolnictwa odniósł się podczas czwartkowej konferencji prasowej do środowego wyroku Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Chodziło o pomoc państwa polegającą na dopłatach do odsetek od kredytów zaciąganych na zakup ziemi rolnej na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych do 300

Jacek Rostowski: Podaż obligacji będzie malała

Rostowski.Minister powiedział też, że większy, niż zakładano, zeszłoroczny zysk Narodowego Banku Polskiego, którego lwia część trafi do budżetu, obniży tegoroczny deficyt państwa zaplanowany na poziomie 40,2 mld zł.- Można powiedzieć, że będzie niższy, bo cały dodatkowy zysk będzie przeznaczony na obniżenie deficytu

Remont tamy we Włocławku - przebudowa śluzy i przepławki dla ryb

pochodzą z budżetu państwa. Realizacja projektu ma m.in. zwiększyć zdolności retencyjne Zbiornika Włocławskiego oraz poprawić bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców terenów położonych na odcinku Wisły środkowej. Tomoń przypomniała, że projekt obejmuje również rozbudowę tzw. zapory bocznej Borowiczki

Podatek akcyzowy napędza zakupy wódki

. Konsekwencją będzie przygraniczny import i rozwój szarej strefy - uważa prezes Leszek Wiwała.Według prezesa Szumowskiego, przyjmując, że wódczana szara strefa w Polsce to ok. 10 proc. legalnego rynku, budżet państwa traci na tym rocznie 1,2 mld zł. Nielegalny alkohol pochodzi z przemytu zza wschodniej granicy

"PB": Firmy wyłudzają VAT na rynku złota. Ministerstwo Finansów chce zmian w przepisach

, ze stratą, ale dolicza do ceny 23 proc. VAT. Podatku tego nie oddaje budżetowi państwa, tylko zatrzymuje w swojej kieszeni. Ma więc 23 proc. - 8 proc. = 15 proc. "marży", rzecz nieosiągalna dla zwykłych dilerów, którzy mają zwykle około 1 proc. narzutu.Problem zauważył resort finansów

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

. Dziś jest w grupie najbiedniejszych. W 1992 r. średnia długość życia Ukraińca wynosiła 70 lat, tyle co w Polsce. Dziś Polak żyje o siedem lat dłużej, a długość życia Ukraińca pozostała bez zmian. PKB Polski jest dziś dwukrotnie większe niż w 1989 r., na Ukrainie - blisko dwukrotnie mniejsze. W 1992 r

Polacy bardzo wcześnie zaczynają płacić podatki

dzielić się swoimi pensjami z fiskusem. Co jakiś czas pojawiają się propozycje podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jednak tylko w programach partii opozycyjnych. Taki ruch oznaczałby bowiem wielomiliardowy ubytek dochodów w budżecie państwa. Dlatego rządzący nie chcą o nim słyszeć. W 2012 r. Solidarna

Ściągawka dla ministra Rostowskiego: gdzie nie szukać dodatkowych środków do budżetu

zawodu) wiele nie zmieni, bo obecnych mundurowych nie obejmie. Teraz np. policjant pracujący może przejść na emeryturę w wieku lat 35. Nikogo w Europie na to nie stać. Nikogo poza Polską. Rolnicy. Dopłaty z budżetu państwa do emerytur górniczych przekroczyły ćwierć biliona złotych w ciągu ostatnich 20

Rajd na polskich obligacjach. Rentowność najniższa w historii

ministra nie dziwi. Niższa rentowność obligacji oznacza, że resort finansów taniej finansuje dziurę w polskich finansach. To bardzo ważne, bo sytuacja tegorocznego budżetu nie wygląda różowo. W pierwszych dwóch miesiącach słabe były zwłaszcza dochody z najważniejszego źródła, czyli z podatku VAT.Ekonomiści

Będzie nowy podatek od aut służbowych wykorzystywanych prywatnie

gospodarki uznał, że wszystkiemu winien jest brak precyzyjnych i prostych przepisów. - Tym samym tworzy się szara strefa, a budżet państwa nie osiąga żadnych korzyści z tego tytułu - wyjaśnił.I zaproponował zastąpienie dzisiejszych metod wyliczania podatku ryczałtem. Osoba wykorzystująca służbowe auto do

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na ograniczenie deficytu sektora finansów

Rostowski: budżet na 2013 r. realny, ale nowelizacji nie można wykluczyć

budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 pkt proc.Przy ustalaniu planu wydatków zastosowano tzw. tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową, czyli mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Ponadto w 2013 r. utrzymano zamrożenie

Ponad połowa Polaków przeciwna wprowadzeniu opłaty audiowizualnej

dotychczasowego abonamentu radiowo-telewizyjnego nową opłatą audiowizualną budzi mieszane odczucia. Jej wprowadzenie popiera dwie piąte Polaków, natomiast ponad połowa jest temu przeciwna.Za finansowaniem publicznego radia i telewizji z budżetu państwa opowiada się niemal dwie trzecie Polaków. Ponad jedna czwarta

Polska dostanie 4,3 mld euro mniej? Nowa propozycja budżetu

propozycja cypryjska została przyjęta przez państwa i Parlament Europejski, Polska mogłaby stracić ok. 4,3 mld euro w samych funduszach spójności - dowiedziała się PAP. To, jak można obliczyć, w efekcie zmniejszyłoby polską kopertę do poniżej 73 mld euro z polityki spójności. To znacznie mniej, niż wynika z

Obrońcy OFE - bronią długu jawnego i straszą ZUS-em

kolejne dziesięciolecia. Państwo będzie je spłacać z przyszłych wpływów do budżetu (składek emerytalnych i podatków). Zdolność do tej spłaty będzie zależeć od tego, jak będzie rozwijać się polska gospodarka i jak liczne będą pokolenia, które wtedy będą pracować.W odróżnieniu od tych zobowiązań, które

Jak przez papierosy pali się budżet państwa

dyrektywą stawki akcyzy będą stopniowo podnoszone i od 1 stycznia 2018 roku udział akcyzy w paczce papierosów ma wynosić nie mniej niż 60 proc. Polska już spełnia ten wymóg. Od 1 stycznia 2013 akcyza od paczki papierosów wzrosła o 34 gr. Jest to wzrost znaczniejszy niż w poprzednich latach.Papierosy z

Podatki zagonią nas do łóżka? Nowe propozycje zmian

państwa. Starzejące się społeczeństwo to mniej ludzi na rynku pracy, mniej pieniędzy z podatków w budżetach państwa i samorządów, większe wydatki na emerytury, służbę zdrowia. Jak zachęcić Polaków do posiadania dzieci? Posypały się propozycje zmian w przepisach... podatkowych. Sprzyja temu zapewne także

Spór o hazardowy czarny rynek w Polsce

. Musiałyby opłacić polskie licencje, zapłacić polskie podatki. No i musiałyby na nowo zawalczyć o polskiego klienta. A to najłatwiej zrobić poprzez sponsorowanie klubów i zawodów sportowych. Zyskałby na tym i budżet państwa, i polski sport, i polscy przedsiębiorcy - przekonywał Leszek Haba. - Hazard nie jest

Ekonomiści i prawnicy sprzeciwiają się demontażowi OFE

rozwiązania spowodują zachwianie bezpieczeństwa systemu emerytalnego i przyniosą negatywne skutki dla polskiej gospodarki, podważają także zasadę zaufania obywatela do państwa, czy prawa do własności. W oświadczeniu ekonomiści podkreślili, że system emerytalny jest jedną z fundamentalnych instytucji

KE zatwierdziła projekt budowy sieci szerokopasmowej na Lubelszczyźnie

państwa, a 15,7 mln zł - z budżetu województwa lubelskiego.Inwestycję zatwierdziła już Komisja Europejska. - Ze względu na dużą skalę projektu i wysoką wartość inwestycji, która łącznie z VAT wynosi powyżej 50 mln euro, wymaga on odrębnej decyzji zatwierdzonej przez Komisję Europejską - tłumaczy Marta

Ekonomiści: może nie być nowelizacji budżetu, ratunkiem pieniądze z OFE

Zgodnie z ustawą budżetową w tym roku polska gospodarka miała się rozwijać w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wynieść 2,7 proc. Na podstawie m.in. tych założeń oszacowano, że przy dochodach na poziomie 299 mld 385 mln 300 tys. zł deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys

Zachodniopomorskie. Nie będzie lotniska w Zegrzu Pomorskim

podlegały analizy opłacalności inwestycji, przygotowane na zlecenie władz Koszalina przez firmę Ove Arup. Wynikało z nich, że utworzenie na dawnym wojskowym lotnisku cywilnego portu będzie kosztować 144 mln 266 tys. zł. Ponieważ miasto nie miało takich pieniędzy, a unijna dotacja wynosiła tylko 35,9 mln zł

Wielka Brytania chce odchudzić unijną biurokrację

młodych urzędników z nowych państw UE, rosną też koszty szkół europejskich dla ich dzieci. W 2013 roku te szkoły (eurokraci za nie nie płacą) kosztowały budżet UE 180 mln euro (czyli ponad 1 mld w ciągu siedmiu lat).Nie tylko Londyn, ale aż 17 państw (nie było wśród nich Polski) domagało się już w 2011

Jest budżet UE. Polska z wielką kasą - 441 mld zł. Kto stracił?

porozumienia budżetowego, a nie ryzyko odebrania nam w jego projekcie jakiejś istotnej kwoty. Donald Tusk: Polska jest największym beneficjentem budżetu ze wszystkich 27 państw UE (TVN24/x-news) Pięć miliardów euro Szczytową noc z czwartku na piątek zdominował konflikt między brytyjskim premierem Davidem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Budżet państwa

Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła

Budżet

. Plan alokacji ograniczonych środków w określonym okresie. Budżet może dotyczyć dowolnej skali – od budżetu domowego przez budżet przedsiębiorstwa do budżetu państwa.Budżet pełniący rolę prognozy może wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami, może być zrównoważony (bilansować

Budżet Unii Europejskiej

Budżet Unii Europejskiej (formalnie Budżet ogólny Wspólnot) – główny krótkoterminowy plan Unii Europejskiej, sporządzany na czas jednego roku, obejmujący dochody i wydatki związane z prowadzeniem i koordynacją polityk wspólnotowych. Podstawę traktatową budżetu stanowią artykuły 310-325

Czarny budżet

Czarny budżet – określenie budżetu, który jest tworzony w tajemnicy z powodów bezpieczeństwa narodowego. Zazwyczaj pokrywa wydatki związane z badaniami militarnymi. Jest tworzony z dochodu państwa lub korporacji w różnych formach, na przykład w formie specjalnego departamentu.Uważa

Budżet obronny

Budżet obronny – jest to główny zasób środków finansowych, wykorzystywany do realizacji zadań wyznaczonych przez państwo w określonej dziedzinie. Stanowi on szczegółowy plan przychodów i wydatków. Ze względu na strukturę budżetów obronnych wyróżniamy dwie kategorie wydatków: bieżące

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.