idm dom maklerski

is

KNF dołącza do pozwu przeciwko uchwale DM IDM

KNF dołącza do pozwu przeciwko uchwale DM IDM

Komisja Nadzoru Finansowego przystąpiła do powództwa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przeciwko Domu Maklerskiemu IDM

Izba Domów Maklerskich apeluje do resortu pracy: Nie zabierajcie pieniędzy z OFE!

Izba zrzeszająca domy maklerskie apeluje do Ministerstwa Pracy o wycofanie się z pomysłu przeniesienia do ZUS całości oszczędności zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. IDM i towarzystwa emerytalne wierzą w realizację pomysłu wicepremiera Morawieckiego przekazania aktywów OFE na konta emerytalne Polaków.

DM IDM miał 249 proc. wzrost zysku netto w III kwartale

Dom Maklerski IDM (IDMSA) miał 29,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2007 roku wobec 8,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie w czwartek.

IDM zwróciła się do zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej 

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Izba Domów Maklerskich (IDM) zwróciła się do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym, podała IDM. Pierwszy wniosek o zmianę godzin sesji został

IDM wprowadza dla członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta CFD

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Izba Domów Maklerskich (IDM) wprowadza dla krajowych domów maklerskich, swoich członków, jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta doświadczonego na rynku CFD, podał IDM.  "Dla zwiększenia ochrony interesów klientów krajowych firm

IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał.

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Pogarszająca się kondycja branży krajowych domów i biur maklerskich może być czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego, uważa Izba Domów Maklerskich (IDM). Znaczący wpływ na sytuację krajowych domów maklerskich ma zwiększająca się konkurencja tzw. zdalnych

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich (IDM). "Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC. Co drugi doświadczony inwestor przeniósł swój rachunek maklerski poza Unię Europejską

GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

ryzykiem turbulencji technicznych dla całego rynku" - podsumowano. Izba Domów Maklerskich (IDM) poinformowała dziś, że zwróciła się ponownie do zarządu GPW z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym. Pierwszy wniosek o zmianę godzin sesji został

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Izba Domów Maklerskich (IDM) postuluje o kalibrację interwencji krajowej na rynku instrumentów pochodnych  - m.in. zdefiniowanie pojęcia "klienta doświadczonego", który byłby objęty analogiczną ochroną do klientów detalicznych, a jednocześnie

XX Konferencja IDM w Bukowinie 5-8 III o kapitale dla infrastruktury i innowacji

wielu lat działalność maklerska przynosi straty. Dlatego innym ważnym tematem podczas konferencji z Bukowinie Tatrzańskiej będzie efektywność instytucji pośredniczących, czyli domów i biur maklerskich oraz stworzenie warunków do rozwoju tej branży, która - zdaniem prezesa IDM - "dzisiaj jest

XIX Konferencja IDM w Bukowinie 7-10 III nt. rynku kapitałowego wobec innowacji

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Tematem przewodnim XIX Konferencji Izby Domów Maklerskich będzie "Rynek przyszłości, przyszłość rynku - rynek kapitałowy wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki", poinformował ISBnews prezes IDM Waldemar Markiewicz. Jego zdaniem, podstawą rozwoju

IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK

zgodnie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) i Izba Domów Maklerskich (IDM) w uwagach przekazanych do ministerstwa finansów. "Stowarzyszenie i Izba uważają za nieuzasadnione wyłączenie ustawowo zdefiniowanego instrumentu finansowego, jakim są kontrakty na różnice kursowe, z prawa do

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Izba Domów Maklerskich (IDM) apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą dot. krajowego rynku OTC/forex do czasu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na początku 2018 r., podała IDM. Izba widzi ryzyko wystąpienia arbitrażu

Kalendarium ISBnews

--10:00: GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w maju --10:00: GUS opublikuje dane o koniunkturze konsumenckiej w czerwcu --11:00: Spotkanie prasowe Domu Maklerskiego CVI poświęcone private debt oraz innym rodzajom finansowania rozwoju małych i

XIX Konferencja IDM: SRRK powstała, więc warto po prostu zacząć ją wdrażać

. Dlatego, jeśli pojawi się możliwość, to się temu przyjrzymy, ale nie możemy na tym opierać strategii rozwoju GPW. Patrzmy raczej na przykłady z krajów Beneluksu, które sprytem, małymi krokami budują swoją pozycję wykorzystując np. nisze na rynku" - podsumował Dietl. Prezes Izby Domów Maklerskich

KNF uchyliła swoją decyzję ws. nałożenia kary na DM IDMSA

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła swoją decyzję z dnia 17 września 2013 r. dotyczącą nałożenia na Dom Maklerski IDMSA w upadłości układowej kary pieniężnej w wysokości 4 mln zł, podała spółka. Komisja umorzyła również postępowanie administracyjne w

Szumański: Utworzenie sądu rynku kapitałowego wymaga nowej ustawy

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Podczas najbliższego walnego zgromadzenia członków Izby Domów Maklerskich (IDM), zaplanowanego na 18 czerwca uczestnicy rynku kapitałowego będą dyskutować nad zakresem działania sądu rynku kapitałowego. Sąd taki rozpatrywałby odwołania od

KNF: Uchylenie kary ws. IDMSA wynika z przesłanek formalnych

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Uchylenie kary nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na IDMSA wynika z przesłanek formalnych, nie oznacza jednak, że ze strony IDMSA nie doszło do naruszeń, poinformowała Komisja. "IDMSA nie jest już domem maklerskim, bo KNF ukarała ten

IDMSA rozpoczął działania zmierzające do sprzedaży 76,61% akcji Electusa

publicznych. IDMSA jako sprzedający skieruje zaproszenia do składania ofert do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149" – czytamy dalej. Dom Maklerski IDMSA rozpoczął działalność w 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, przeprowadził własną ofertę

Szef Izby Domów Maklerskich zrezygnował. Jest już następca

chwili powołania Czarzastego na szefa IDM współpraca domów maklerskich z warszawską giełdą wyraźnie się nie układała, choć strony zapewniają, że konflikt nie istnieje. Izba maklerów pod przewodnictwem Czarzastego ostro walczyła o obniżenie opłat giełdowych, jakie muszą ponosić domy maklerskie. Trudno

MF ogłosi założenia strategii rozwoju rynku kapitał. na Konferencji IDM 9-11 III

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów ogłosi założenia do rządowego projektu strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 2019-2023 podczas XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich (IDM), która odbędzie się 9-11 marca w Bukowinie Tatrzańskiej, podała Izba. "Podczas

idm dom maklerski

--Amundi Polska TFI uruchomi niebawem fundusz parasolowy Amundi Stars SFIO, w ramach którego docelowo będzie działać 11 subfunduszy --Prezes IDM: Koszty regulacji powinny być dostosowane do skali działania polskich biur maklerskich; koszty transakcyjne w Polsce są 5-10 razy większe niż w Turcji

Przegląd informacji ze spółek

linii kredytowej w wysokości do 1,2 mld zł na okres trzech lat, podała spółka.  Izba Domów Maklerskich (IDM) zwróciła się do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym, podała IDM. KGHM Polska

Rafał Abratański nie jest już prezesem DSS oraz wiceprezesem DM IDMSA

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Rafał Abratański złożył rezygnację z funkcji prezesa Domu Maklerskiego IDMSA w upadłości układowej. Abratański zrezygnował także z funkcji prezesa Dolnośląskich Surowców Skalnych w upadłości likwidacyjnej oraz spółki zależnej DSS - Kieleckie Kopalnie Surowców

Przegląd informacji ze spółek

się kondycja branży krajowych domów i biur maklerskich może być czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego, uważa Izba Domów Maklerskich (IDM). Znaczący wpływ na sytuację krajowych domów maklerskich ma zwiększająca się konkurencja tzw. zdalnych członków giełdy, którzy oferują inwestorom niskie

Przegląd prasy

--Inno-Gene: CEGC ma pierwsze próbki w ramach umowy dot. Genomicznej Mapy Polski --Kurs EUR/PLN powyżej 4,30, dolarowi ciążą spekulacje nt. cięcia stóp przez Fed --KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł do 27,86 mln zł w 2019 r. --MF: Budżety JST zamknęły się 1,68 mld zł deficytu w 2019 r

Mniej przegranych na rynku forex. Działania KNF dają efekty

starania te przynoszą efekty wśród inwestorów zainteresowanych instrumentami o podwyższonym poziomie ryzyka - mówi Marek Wołos, który od grudnia odpowiada w IDM za kwestie związane z rynkiem forex. Domy maklerskie wysyłają klientów na szkolenia, podczas których przekazują elementarz gry na foreksie

Domy maklerskie chcą wiedzieć, po co GPW inwestycja w Afryce

jedynie 3,5 tys. Odpowiedź GPW Wczoraj w godzinach wieczornych GPW przesłała do naszej redakcji odpowiedź na pismo IDM podpisane przez rzeczniczkę giełdy Katarzynę Kozłowską. Oświadczenie publikujemy w całości. "Izba Domów Maklerskich nie przekazała GPW listu, który - zgodnie z informacjami prasowymi

KNF nie zamierza komentować zarzutów wobec Stanisława Kluzy

), kupował akcje spółki, którą wprowadzał na rynek dom maklerski IDM. Kluza był wcześniej akcjonariuszem IDM. Z tego faktu autor wyciąga wniosek, że Kluza tkwi w konflikcie interesów. Zielke uważa też, że Kluza w 2004 r. - a więc na ponad dwa lata przed objęciem funkcji w KNF - podejrzanie tanio kupił

Przegląd prasy

mld zł wierzytelności w 2018 r. --Oponeo.pl miało wstępnie 46,79 mln zł przychodów w czerwcu, wzrost o 16% r/r --Mirbud ma umowę na realizację hali sportowej w Opolu za 37,55 mln zł --IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał. --MPiT: Sejm uchwalił ustawę o

Przegląd prasy

marcu --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 196 tys. w USA --ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł --Zysk netto domów maklerskich spadł o 25,14% r/r do 160,04 mln zł w 2018 r. --Akcjonariusze MOL zdecydowali o wypłacie 107,28 mld HUF dywidendy za 2018

Przegląd prasy

, właścicieli Grupy Atal i STS, została nowym inwestorem strategicznym firmy yestersen – platformy e-commerce z unikalnym wzornictwem XX wieku, podał Atal. --Watchet w wezwaniu na akcje Ferrum kupił 9 428 030 zdematerializowanych akcji spółki, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku

Przegląd informacji ze spółek

. Watchet w wezwaniu na akcje Ferrum kupił 9 428 030 zdematerializowanych akcji spółki, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję, z której wynika, iż w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r

Przegląd informacji ze spółek

takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC, a w związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów, wynika z pierwszego badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich (IDM). Cyfrowy Polsat zakłada 1,3-1,5 mld zł

"Nie odpuszczamy", DM IDM SA chce przejąć bank

wprowadzić na GPW OPTeam i Victoria Holding Dom Maklerski IDMSA chce w tym roku przeprowadzić oferty pierwotne dwóch spółek i wprowadzić na GPW firmy OPTeam oraz Victoria Holding, poinformowali przedstawiciele IDMSA we wtorek. "W tym roku możliwe są IPO OPTeam oraz Victoria Holding" - powiedział

Jak Marek Falenta zarabiał na długach szpitali

. Marek Falenta sprzedał Electusa Domowi Maklerskiemu IDM. Oddał połowę akcji swojej spółki w zamian za 10 proc. akcji podwyższonego kapitału DM IDM. Dzięki takiej operacji wciąż mógł kierować Electusem, gdzie jako prezes zarobił w 2008 r. 1,76 mln zł, a w 2009 r. 870 tys. zł. Według firmy PwC w tamtych

Kolejki pod biurami maklerskimi. Polacy chcą akcji PZU

maksymalnie 30 akcji, więc kto chce mieć ich więcej - musi zaangażować np. rodzinę. - Apogeum zapisów spodziewamy się w przyszłym tygodniu. Wtedy nasze POK-i będą prawdopodobnie dłużej otwarte - powiedział nam Artur Pietrzak, dyrektor generalny Domu Maklerskiego IDM SA, posiadającego 13 oddziałów. Sposobem

Duże zainteresowanie zapisami na akcje PZU

, dyrektor generalny Domu Maklerskiego IDM SA, posiadającego 13 POK-ów.

Pracownicy poznańskiego ZNTK chcą upadłości firmy

biznesmeni. Po jednej stronie stał Zbigniew Majcherek, prezes spółki Sigma, która jest właścicielem ZNTK. Po drugiej - Marek Falenta, związany ze spółkami Electus oraz Domem Maklerskim IDM. Falenta ma 34 proc. udziałów w ZNTK Nieruchomości. Wiosną ogłosili wreszcie rozejm, ale sądowe spory, których efektem

Kolastyna - koniec historii łódzkiej firmy rodzinnej?

Miraculum. Wtedy to siedziba grupy została przeniesiona do Krakowa. Przed miesiącem Grzegorzewscy przekazali władzę nad spółką Domowi Maklerskiemu IDM. Nie oznacza to jednak, że wypadli z rynku leków i kosmetyków. Do rodziny należy Biogened, który - jak planują - za 3-4 lata może trafić na Giełdę Papierów

Jak oswoić się z inwestycjami na GPW

, która połączy nas z rynkiem giełdowym, będzie rachunek maklerski. W ofercie dostępnych jest kilkadziesiąt różnych produktów oferowanych zarówno przez biura będące w grupie wielkich banków (Pekao, BZ WBK, Deutsche Bank) jak i samodzielne domy maklerskie (np. IPOPEMA, czy IDM). Wiele osób wybiera rachunek

Mobbującemu pracodawcy niewiele grozi

nałożył na Getin Noble Bank. KNF w marcu tego roku kazała zapłacić Idei Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych karę w wysokości 1 mln zł, a Domowi Maklerskiemu IDM pół miliona. PIP może za nieprzestrzeganie praw pracowniczych, czyli np. niewypłacanie pensji, ukarać mandatem co najwyżej w wysokości 5 tys. zł

Dżuma autostradowa, czyli chory system budowy dróg zbiera żniwo

wiedziało, że Polsce brakuje dróg i stadionów. - Po ogłoszeniu decyzji inwestorzy zaczęli bić brawo i wstali z miejsc. Zaraz potem rzucili się do składania zleceń - mówił "Gazecie" na gorąco makler Michał Kubas z Domu Maklerskiego IDM. Wiara w tłuste lata dla branży budowlanej była wszechmocna

NWZ GPW uchwaliło zmiany statutu przed wejściem spółki na giełdę

Schmid podawała, że MSP sprzeda 63% kapitału GPW w pierwszym etapie, a kolejny etap prywatyzacji GPW mógłby odbyć się za 3-5 lat. Obecnie SP posiada 98,82% kapitału zakładowego GPW, a 34 podmioty-członkowie giełdy, głównie domy maklerskie - pozostałe walory.

Polskie firmy mają rekordowe 183 mld zł na kontach

zarząd nie ma pomysłu na rozwój, są dwa rozwiązania - wypłata dywidendy albo skup akcji - mówi Alfred Adamiec, prezes domu maklerskiego Alfa. Spółki mają niepowtarzalną okazję, żeby odkupić z rynku swoje akcje, bo kursy są bardzo niskie. WIG20, czyli indeks największych spółek, tzw. blue chipów stracił w

Kolastyna zmieni nazwę. Firmę kupił grecki Sarantis

też osiągnąć wynik dodatni netto. Jeden z akcjonariuszy, Internetowy Dom Maklerski, prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami na temat sprzedaży posiadanego pakietu akcji. Jak zapowiedział prezes IDM Grzegorz Leszczyński, oczekuje kilkudziesięcioprocentowego zwrotu z inwestycji w Kolastynę.

Moody's oszalał? Rekordowe zyski banków i... negatywna perspektywa

pożyczek od spółek-matek, więc raport Moody's im nie zaszkodzi - uspokaja Jabłczyński. A Michał Sobolewski z domu maklerskiego IDM podkreśla, że obniżka perspektywy dotyczy wyłącznie branży, a nie poszczególnych banków. Ocena Moody's - określona przez Krzysztofa Pietraszkiewicza, szefa Związku Banków

Robotnicy ZNTK grożą: Złożymy wniosek o upadłość

ZNTK Nieruchomości i kontrolę nad 20 ha gruntów przy ul. Roboczej wycenianych na kilkaset milionów złotych. Po drugiej - Marek Falenta, związany ze spółkami Electus oraz Domem Maklerskim IDM. Falenta ma 34 proc. udziałów w ZNTK Nieruchomości. Obaj biznesmeni byli w poważnym konflikcie, który toczył się

Ostatni dzień gorączki zapisów na akcje GPW

, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej w Domu Maklerskim IDM. Wiosną tego roku na akcje PZU zapisało się ćwierć miliona osób. Sprzedawany później Tauron przyciągnął 231 tys. Rekord - 830 tys. - od dekady należy do Banku Śląskiego, ale wówczas gracze składali masowo zapisy na pełnomocnictwa brane za

Trzy firmy żyją z długów szpitali. Pośrednio z naszych podatków

Z długów służby zdrowia żyje w Polsce kilkanaście firm. Liczą się trzy: giełdowe spółki Magellan i M.W. Trade oraz Electus należący do Domu Maklerskiego IDM SA. Wszystkie zaczynały od handlu długami szpitali. Teraz same pożyczają im pieniądze. I świetnie na tym zarabiają. Magellan, który startował

Prywatyzacja: chemiczna powtórka z rozrywki

. Jest więc jeszcze szansa, aby w tym roku na giełdę weszły Zakłady Azotowe w Tarnowie - uważa Rafał Abratański, wiceprezes IDM Domu Maklerskiego. Renomowany warszawski doradca inwestycyjny stwierdza: co nagle to po diable. Zastanawia się, czy tak szybko przygotowany debiut giełdowy będzie udany. Mimo

Czarny czwartek na giełdach

inwestycyjny Merril Lynch wydał raport, w którym zalecił inwestorom sprzedawanie akcji firmy Countrywide Financial.- To największa w USA firma pożyczająca pieniądze pod hipotekę - przypomina analityk Beskidzkiego Domu Maklerskiego Przemysław Psikusa. Czwartek przyniósł kulminację spadków na giełdach, ale złe

Czarnecki sprzedaje imperium finansowe

Czarneckiego plecami. W czasie zapisów na akcje LC Corp zaproponował inwestorom potężną akcję kredytową przygotowaną przez krakowski Dom Maklerski IDM i współpracujący z nim Getin Bank. Inwestorzy za każdą zastawioną złotówkę otrzymywali akcje nawet za 99 zł. Jednak aby zwróciły im się koszty zaciągniętych