identyfikacji podmiotów w gospodarce elektronicznej

Polsce potrzebna jest strategia dot. systemu poboru opłat drogowych wg ekspertów

Polsce pojazdy ciężarowe płacą myto w systemie elektronicznym, a osobowe na autostradach różnie? Raz płacą firmom prywatnym, ale stawki ustalone przez Skarb Państwa (np. A2 od Nowego Tomyśla do Świecka, A1 Toruń – Gdańsk), część opłat kierowcy płacą bezpośrednio państwu (Łódź-Konin), a niektóre

ME: Rozporządzenie ws. rejestru zapasów interwencyjnych wejdzie w życie 21 XI

publikacji, podał resort energii. Rejestr systemu zapasów interwencyjnych składa się z rejestrów: producentów i handlowców, zapasów interwencyjnych oraz zapasów specjalnych. "Dane umieszczane w rejestrze producentów i handlowców umożliwią identyfikację podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

kwalifikowanego. Wystawca podpisu to zawsze organizacja, która musi spełnić surowe wymagania stawiane przez Ministerstwo Gospodarki sprawujące nadzór nad realizacją ustawy o podpisie elektronicznym. Listę podmiotów, które uzyskały akredytację prowadzi Narodowe Centrum Certyfikacji. W tym miejscu pojawia się

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

elektronicznego ani "wykradzenia" certyfikatu kwalifikowanego. Wystawca podpisu to zawsze organizacja, która musi spełnić surowe wymagania stawiane przez Ministerstwo Gospodarki sprawujące nadzór nad realizacją ustawy o podpisie elektronicznym. Listę podmiotów, które uzyskały akredytację prowadzi

Debata: Dla rozwoju branży e-commerce niezbędna jest stała innowacyjność

bardzo zaawansowane, natomiast poziom bezpieczeństwa dostawców i mniejszych firm prosperujących na rynku, nie jest już taki pewny. "Wyzwaniem edukacyjnym, jakie stoi przed Izbą Gospodarki Elektronicznej jest właśnie uświadamianie całej branży e-commerce w kwestii bezpieczeństwa oraz wskazanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

czy potwierdzanie tożsamości. Obecnie ma ona silny wpływ na wiele gałęzi gospodarki takich jak informacja i komunikacja, produkcja, usługi czy sektor finansowy. Według szacunków ekspertów, AI ma potencjał do podwojenia wzrostu PKB w krajach rozwiniętych do 2035 r., czy wzrostu produktywności

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;  Źródło: ISBnews Internet: Dostęp do internetu posiadało w br. 86,7% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,5 pkt proc. niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r.".  Źródło: ISBnews Gospodarka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ryzyko strat i zmaksymalizować szanse w łańcuchu dostaw, nawet w sytuacjach kryzysowych, co pozwala na wytypowanie najlepszych graczy na rynku. Raport wskazuje na cztery główne cechy liderów łańcucha dostaw, które mimo przeciwności w globalnej gospodarce, pomogą osiągnąć sukces. Skupienie się na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

identyfikacji elektronicznej, która wprowadza przepisy znacząco ułatwiające obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości w publicznych usługach online, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).    Źródło: ISBnews Legislacja: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

MedApp: Otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), który pozwoli jej na udział w przetargach organizowanych przez 15 największych dostawców US Army z dziedziny IT, podała spółka. Dzięki otrzymaniu NCAGE MedApp stał się jedynym podmiotem w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

koniec 2019 roku, co oznacza wzrosty o 0,4 mld zł w skali roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). 75% gospodarstw domowych miało dostęp do stacjonarnego Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s na koniec ub.r., co oznacza wzrost o 3,4 pkt proc. w skali roku. Wartość inwestycji w sektorze

Najczęściej zadawane pytania

nieruchomości, wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych. 9. Co to jest numer REGON? Każdy przedsiębiorca otrzymuje numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Jeśli działalność jest