identyfikacji podmiotów

Spółka zal. Inno-Gene wprowadziła do oferty testy genetyczne na COVID-19

, przyczyni się do identyfikacji osób, u których choroba COVID-19 ma cięższy przebieg, przez co powinny one być objęte szczególną opieką medyczną oraz pozwoli przeprowadzić badania populacyjne i zidentyfikować osoby szczególnie podatne na zachorowania. Badania testowe zostały przeprowadzone na personelu

Spółka zal. Inno-Gene złożyła wniosek patentowy dot. testu na COVID-19

diagnostyki predyspozycji do infekcji SARS-CoV-2 oraz ciężkiej i łagodnej formy choroby COVID-19" jest wynalazek biotechnologiczny - wielogenowy test genetyczny i zestaw starterów oraz sposób do identyfikacji zwiększonego ryzyka do zachorowania na SARS-Cov-2 oraz identyfikacji łagodnej/ciężkiej formy

Spółka zal. Inno-Gene rozpoczęła wykonywanie testów na SARS-CoV-2

spółka. "Spółka poinformowała Ministerstwo Zdrowia oraz Sanepid o gotowości wykonywania badań diagnostycznych. Laboratorium spółki zależnej ma wesprzeć jednostki służby zdrowia i inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne i usługowe oraz samorządy w walce z zagrożeniami związanymi

Rząd przyjął nowelę ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

;wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne na zasadach otwartości i równorzędności. Stworzy to dobrą podstawę do upowszechnienia usług e-administracji, co jest kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ułatwi też dostęp do systemów

DataWalk ma umowę na wdrożenie z obszaru zarządzania epidemiologicznego

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Datawalk zawarł umowę z podmiotem świadczącym usługi chmury obliczeniowej w celu realizacji projektu na zlecenie organu administracji państwowej. Umowa dotyczy sprzedaży licencji na pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w charakterze centralnego

DataWalk ma zamówienie na pilotaż z integratorem systemów w USA

technologicznych klienta realizującego kontrakt z rządową instytucją w USA" – czytamy w komunikacie. Istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych, podano także. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot

DataWalk sprzedał do MLARS DOJ licencję wieczystą na platformę analityczną

pieniędzy i odzyskiwania majątku. Zlecenie zostało pozyskane w ramach konsorcjum z RII oraz stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy ww. podmiotami, podano. "Uzyskane przez konsorcjum zamówienie stanowi potwierdzenie atrakcyjności oferty, której kluczowym elementem jest platforma DataWalk

DataWalk ma memorandum z Washington State Gambling Commission w USA

inwestygacją przemysłu hazardowego, zlokalizowanego w obszarze jurysdykcji klienta, podała spółka. Zawarcie memorandum definiuje kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami. "Istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej

MK proponuje zwiększenie do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych

, ale również zanieczyszczają środowisko w znacznym stopniu" - powiedział Ozdoba w trakcie konferencji prasowej. Planowane jest wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych, jeżeli obowiązek gospodarowania odpadami zostanie zlecony podmiotom, które nie uzyskały wymaganej decyzji lub wpisu do

DataWalk przeprowadzi pilotaż u integratora systemów w USA

związanych z inwestygacją kryminalną i bezpieczeństwem publicznym na rzecz Stanowej Agencji Policyjnej w USA" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący

UOKiK sprawdzi sytuację w branży rolno-spożywczej, chce wyjaśnień od 100 firm

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania, w których sprawdzi, czy największe podmioty z sektora rolno-spożywczego płacą na czas rolnikom, dostawcom i innym kontrahentom, a także zbada czy polityki handlowe i cenowe nie zmieniły

Spółka DataWalk ma umowę na pilotaż ze spółką północnoamerykańską

analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją wywiadowczą przede wszystkim na rzecz północnoamerykańskiego sektora ubezpieczeniowego" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej

DataWalk Inc. rozpoczął projekt pilotażowy z Integratorem Systemów w USA

spółki uznał fakt rozpoczęcia pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie.  DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny

DataWalk ma memorandum z Anderson Police Department w USA

analityczno-inwestygacyjnego wspierającego zadania operacyjne klienta, podała spółka. "Istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot

DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA

USA oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Ameryce Północnej" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

(Dz.U. z 2019 r. poz. 700), profil zaufany oznacza środek identyfikacji elektronicznej, zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c. Natomiast w oparciu art. 20aa wskazanej ustawy, profil zaufany umożliwia podmiotom

DataWalk ma umowę na swój system do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej

konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Ameryce Północnej i na świecie" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze

Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji

cyfryzacji Wanda Buk, prezentując projekt ustawy. Będzie mogło być stosowane do większości procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach cywilno-prawnych. Projekt był konsultowany ze 180 podmiotami z różnych środowisk. Doręczenia elektroniczne - jak podkreśliła wiceminister

Alior Bank udostępnia pożyczkę z wykorzystaniem Foto ID

dokument tożsamości i potwierdzić, że klient wykonuje identyfikację samodzielnie i świadomie" - czytamy dalej. Klient będzie mógł otrzymać finansowanie w wysokości nawet 150 000 zł na 10 lat (RRSO 17,81%), podkreślił bank. "Foto ID to autorska metoda identyfikacji klienta zaprojektowana i

DataWalk ma umowę na wdrożenie DataWalk w Kooperativa z Vienna Insurance Group

związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym, podała spółka. "Projekt z klientem jest potwierdzeniem realizacji przyjętej przez emitenta strategii, otwiera również perspektywę współpracy z kolejnymi podmiotami Vienna Insurance Group" - czytamy w komunikacie. Współpraca z klientem

DataWalk miało 3,43 mln zł straty netto, 3,44 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,18 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 0,34 mln zł rok wcześniej. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Profil zaufany potwierdza tożsamość obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis

Spółka zal. Inno-Gene rozpocznie 14 kwietnia wykonywane testów na SARS-CoV-2

dziennie i 2500 badań serologicznych, podano.  "Laboratorium spółki zależnej ma wesprzeć jednostki służby zdrowia i inne podmioty, w tym zakłady produkcyjne w walce z zagrożeniem związanym z koronawirusem" - czytamy w komunikacie.  Ponadto spółka zależna poinformowała, iż jako

DataWalk sprzedał do RPA platformę do zastosowań inwestygacyjnych

konkurencyjną grupy kapitałowej, podkreśliła spółka. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z

DataWalk Inc. przeprowadzi projekt pilotażowy z Federalną Agencją w USA

kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk

DataWalk Inc. przeprowadzi projekt pilotażowy ze Stanową Agencją Policyjną w USA

konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa

500 zł na wakacje. Jak dostać bon turystyczny krok po kroku

dopłacić z własnych środków.  Czy bon będzie z automatu akceptowany przez każdego przedsiębiorcę turystycznego? Nie. Lista firm czy podmiotów, które będą mogły realizować płatności w takiej formie, będzie opublikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Te podmioty będą musiały

Amerykański DHS-CBP wybrał system DataWalk do poprawy bezpieczeństwa granic

legalnego podróżowania i międzynarodowej wymiany towarowej. CBP ma szerokie kompetencje, zarządza i koordynuje działania związane z kontrolą i bezpieczeństwem granic, cłami, imigracją i ochroną rolnictwa, podsumowano. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na

DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach

członek zarządu DataWalk. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując

Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND wnioskują do UOKiK ws. wspólnego projektu

hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.  HEC jest spółką należącą do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., która prowadzi działalność głównie w obszarze projektów budowlanych. KIND zapewnia kompleksowe wsparcie

AI Busters otrzymał 1 mln zł na inwestycje od funduszu YouNick Mint

innowacyjnych i twórczych w firmach" - czytamy w komunikacie. Spółka, pomimo krótkiej historii, cieszy się popularnością wśród podmiotów z sektora fintech. Współpracuje m.in. z największym komercyjnym bankiem w Polsce, wspierając go przy inteligentnej kategoryzacji i analizie wiadomości, usprawniając

Poczta Polska otrzymała 500 tys. zł wsparcia z unijnego programu 'Horyzont 2020'

składające się z 33 partnerów z całego świata m.in. z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Holandii, podano także. "W naszych pracach wykorzystamy system identyfikacji przesyłek w oparciu o międzynarodowe standardy GS1, istotne będzie również wdrożenie i analiza zastosowania tzw. Internetu Rzeczy w

Rząd planuje zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

instrumentami finansowymi planowane jest na IV kw. 2020 r. Zmianie mają ulec przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych

JR Holding ma wstępną umowę na zakup praw do 2 patentów na testy zw. z COVID-19

receptorów smaku w celu wyznaczania wysokości progów czuciowych. Z kolei drugim jest patent na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu"

DataWalk rozpoczął pilotaż swojego systemu z instytucją inwestygacyjną w USA

pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Stanach Zjednoczonych, zaznaczono w informacji. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze

Cisco: Cele w ramach PW Cyber obejmują m.in. identyfikację podatności i zagrożeń

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Cisco, w ramach Programu Współpracy w Cyberbepieczeństwie (PWCyber), będzie realizować cele obejmujące m.in. podnoszenie świadomości zagrożeń, identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji, organizację i udział w ćwiczeniach i promowanie

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o zmianie nazwy firmy spółki na Develia

realizuje przyjętą strategię rozwoju, zakładającą umacnianie pozycji w segmencie mieszkaniowym oraz nowe podejście do nieruchomości komercyjnych. Wizerunkowa zmiana pozwoli także na odróżnienie się spółki od innego podmiotu działającego na rynku pod podobną nazwą, podano w komunikacie. "W ostatnich

KNF uruchomiła Innovation Hub - program wspierania fintechów

; W ramach programu podmioty wsparcie ze strony UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej.  Brytyjski nadzorca - FCA (Financial Conduct

MF i UKNF rozpoczęły projekt rozwoju fintechu w Polsce przy wsparciu KE i EBOR

. Jest nim konsorcjum 4 firm: Areto, Wierzbowski Eversheds Sutherland, IT9 i FinTech Consultancy. Projekt będzie równolegle realizowany w ramach 3 obszarów tematycznych: Fintech Obszar koordynowany przez MF obejmuje kompleksową identyfikację i usunięcie ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla

DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N

podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze

Datawalk miał 11,04 mln zł straty netto, 11,05 mln zł straty EBIT w 2019 r.

całej gospodarki, mogą znacząco poszerzyć nasz rynek docelowy" - dodał prezes.  W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 11,19 mln zł wobec 13,77 mln zł straty rok wcześniej. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował

DataWalk zastąpi IBM i2 i SAS Memex w walce z przestępczością w RPA

największych wyzwań RPA jest wysoki wskaźnik przestępczości, czego gospodarczą i społeczną konsekwencją jest duże znaczenie prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną, w tym podmiotów o charakterze prywatnej policji, które ściśle współpracują z państwowymi organami ścigania" - czytamy w

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Pytanie:  Zamawiający − podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , ma obowiązek, zgodnie z art. 37d ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamieścić na swojej

Sejm przyjął ustawę zakładającą m.in. rozszerzeniu składu KNF

Edukacji Finansowej. Nowela trafi teraz do Senatu. "Wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego, wcześniejsza identyfikacja zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem. #Sejm przyjął zmiany dot. rozszerzenia składu @uknf oraz stworzenia Funduszu Edukacji Finansowej. Nowelizacja

T-Mobile wprowadził potwierdzanie tożsamości z usługą mojeID od KIR

, umożliwiająca weryfikację tożsamości w sposób całkowicie zdalny, została wdrożona w branży telekomunikacyjnej. To kolejny sektor - po energetycznym, medycznym i ubezpieczeniowym - który dostrzega, jak istotna jest cyfrowa identyfikacja klientów. Pomaga ona m.in. w przyspieszaniu i usprawnianiu procesów

MF chce zmienić podejście do podatników i zapowiada wdrożenie Twój e-US

częścią Twój e-US.  MF planuje także dalsze rozszerzenie mikrorachunków na pozostałe podatki. Jeszcze w tym półroczu jaka pierwsze na VAT-14. Od marca planowana jest konkretna identyfikacja podmiotów, które tworzą zatory płatnicze. Od 1 kwietnia dla części firm ma zniknąć deklaracja VAT-7 i VAT-7K

PKO Ubezpieczenia wprowadza potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID

potwierdzenie tożsamość danej osoby, w oparciu o bezpieczną identyfikację klientów wykorzystującą systemy bankowości elektronicznej. Korzystanie z tej metody uwierzytelnienia umożliwia załatwienie formalności przez Internet, bez konieczności potwierdzenia danych w punkcie obsługi lub kontaktu z kurierem, co

mBank testuje biometrię behawioralną Digital Fingerprints

potrzeby budowy profili behawioralnych nie zawierają informacji wrażliwych. Przechowywane będą w formie modeli matematycznych, uniemożliwiających spółce Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego oraz innym podmiotom identyfikację konkretnej osoby. Użytkownikom usługi przysługiwać będzie prawo do zapomnienia, czyli

Rząd planuje nowelizację prawa bankowego i wzmocnienie instytucji kredytowych

wpływ na profil ryzyka instytucji oraz określone kryteria identyfikacji podmiotów podlegających obowiązkowi sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń. Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku będzie musiał dostarczyć, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, informacji o

Datawalk miało 13,75 mln zł straty netto, 13,86 mln zł straty EBIT w 2018 r.

.  W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 13,78 mln zł wobec 19,25 mln zł straty rok wcześniej. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w

BGK ma do rozdysponowania 200 mln euro w ramach promocji paliw alternatywnych

zarówno podmioty prywatne, jak i instytucje publiczne. Rolą BGK jest identyfikacja potencjalnych projektów, ich wstępna analiza pod kątem zgodności z założeniami programu oraz ocena zdolności kredytowej podmiotu realizującego inwestycję. Na tej podstawie bank wystawia promesę udzielenia kredytu na kwotę

E-arbitraż dla firm ma umowę z ministrem cyfryzacji dot. m.in. profilu zaufanego

korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ułatwi to identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Ultima Ratio, który zostanie uruchomiony pod koniec kwietnia tego roku, będzie pierwszą instytucją prowadzącą arbitraż

Nationale-Nederlanden wprowadza zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID

potwierdzana przez tzw. dostawcę tożsamości, czyli zaufany podmiot, który wcześniej zweryfikował dane klienta, np. bank prowadzący jego rachunek. "Praktycznie w każdym aspekcie funkcjonowania gospodarki można zaobserwować przyspieszenie w rozwijaniu i udostępnianiu usług cyfrowych. Coraz więcej spraw

Datawalk miał 3,45 mln zł straty netto, -3,36 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

(dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki

DataWalk optymistyczny w kwestii perspektyw, liczy na znaczący wzrost klientów

możemy pozyskać nie tylko 2-3, ale kilkudziesięciu klientów na tych najważniejszych rynkach, dzięki pieniądzom od inwestorów z GPW" - dodał prezes DataWalk. DataWalk (dawniej PiLab) to nowy wymiar polskiego IT, podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie

Prezes Pekao: Kryzys to czas weryfikacji strategii biznesowej

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Kryzys to czas weryfikacji strategii biznesowej, identyfikacji swoich silnych i słabych stron. To czas, kiedy firmy mogą zastanowić się nad tym, jaka jest ich odporność na ryzyka związane z koniunkturą gospodarczą i na to, w jaki sposób odnaleźć się w

Data Walk pozyska 15 mln zł z emisji 327 tys. akcji serii N

Wartościowych w Warszawie, podsumowano. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł

Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND mają zgodę UOKiK na wspólny projekt

koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.  HEC jest spółką należącą do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd

MF: JPK_VAT nie złożyło tylko 2,9% firm w czerwcu 2018 r.

nowoczesnych rozwiązaniach analitycznych. Pozwala to na szybką i efektywną identyfikację podmiotów uczestniczących w wyłudzeniach skarbowych. "Przewidziana przez ustawę STIR blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego zapobiega transferom środków pochodzących z wyłudzeń. Dotychczas zablokowano 12

UKNF i KDPW nawiązały współpracę dot. wspierania rozwoju innowacji finansowych

procesów zgodności regulacyjnej przy zachowaniu niezaprzeczalnej identyfikacji użytkowników. Węzeł regulacyjny w UKNF to forma zaangażowania w inicjatywę infrastruktury fintech, z potencjałem rozwoju polskiego rynku kapitałowego. To także krok nadzorcy w kierunku innowacyjnych rozwiązań regulacyjnych"

DataWalk opracował rozwiązanie powiązujące zasoby służb w walce z wirusem

działanie i dobrą organizację - dodał prezes. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu

GenXone zamierza wykonywać badania genetyczne w kierunku wykrywania koronawirusa

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - GenXone jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce zamierza rozpocząć działania w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku wykrywania koronawirusa SARS - Cov -2 (COVID - 19), podał MedCamp, posiadający akcje GenXone. Spółka planuje wykonywać badania we

ME: Rozporządzenie ws. rejestru zapasów interwencyjnych wejdzie w życie 21 XI

publikacji, podał resort energii. Rejestr systemu zapasów interwencyjnych składa się z rejestrów: producentów i handlowców, zapasów interwencyjnych oraz zapasów specjalnych. "Dane umieszczane w rejestrze producentów i handlowców umożliwią identyfikację podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i

Prezydent podpisał nowelę dot. przepakowywania owoców i warzyw z zagranicy

podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu, informacji, które umożliwiają identyfikację tego artykułu i odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych, podano również. "W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu, w ustawie przewidziano kary pieniężne. Zmiany dotyczą również

DataWalk opracował narzędzie identyfikujące nosicieli koronawirusa

jesteśmy gotowi do wsparcia instytucji centralnych w walce z koronawirusem" - dodał Wieczyński. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze

Blue Media wprowadziło nowe usługi weryfikacji klienta dzięki PSD2

rachunkach bankowych, o który Blue Media - jako licencjonowany przez KNF podmiot - może prosić klientów indywidualnych. Na podstawie tych informacji usługodawca może ocenić np. zdolność kredytową lub rzetelność w płaceniu rachunków czy spłacaniu rat, podano. "Zdalny dostęp do informacji z rachunków

PWPW: Ruszyła rejestracja podmiotów w systemie śledzenia produktów tytoniowych

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) udostępniła system elektronicznej rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem wyrobów tytoniowych na polskim rynku, podała PWPW. Sieci handlowe, sklepy i punkty zajmujące się handlem wyrobami tytoniowymi już od

KIR uruchomił usługę mojeID dla klientów ING Bank Śląski

naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to ma duży potencjał, aby stać się wiodącym sposobem zdalnej weryfikacji tożsamości dla wielu podmiotów komercyjnych" - powiedział wiceprezes ING Banku Śląskiego Marcin Giżycki, cytowany w komunikacie. mojeID wyróżnia najwyższy poziom

Open Life TUŻ wdraża usługę mojeID, opracowaną przez KIR

. Potwierdzenie to odbywa się poprzez bankowość internetową w oparciu o dane, które zostały wcześniej sprawdzone przez zaufany podmiot - dostawcę tożsamości, np. bank, przypomniano. mojeID odpowiada na rosnącą potrzebę zapewnienia bezpiecznego, wygodnego i uniwersalnego rozwiązania w zakresie elektronicznej

Polsce potrzebna jest strategia dot. systemu poboru opłat drogowych wg ekspertów

kwestię efektywności pobierania pieniędzy i przepływu informacji między instytucjami fiskalnymi, a Krajowym Systemem Poboru Opłat. KSPO pozwala na śledzenie i identyfikację przewoźników, więc z punktu widzenia skarbówki ta zmiana ma sens, ale całościowo brakuje elementu strategicznego, czyli polityki

PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech

pozwalającego na zautomatyzowaną identyfikację pojazdów tankowanych z wykorzystaniem istniejącej aplikacji mobilnej PKN Orlen. "Poszukiwana przez PKN Orlen technologia ma za zadanie usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji mobilnych dokonywanych na stacjach paliw. Ocenie będzie poddawana

Unijna kroplówka musi się zwrócić. Jak nie przepalić pieniędzy na odbudowę gospodarki?

, firma Capgemini Invent opublikowała niedawno „Fit for Net-Zero” - pierwszą tego typu analizę ekonomiczną dotyczącą obecnych możliwości inwestycyjnych. Raport zlecony przez Breakthrough Energy (sieć podmiotów i inicjatyw zorientowanych na klimat, wspieranych przez filantropa Billa Gatesa

MF: Projekt dot. wykazu czynnych podatników VAT trafił do uzgodnień resortowych

projektu. W stosunku do publikowanej już na stronie MF usługi umożliwiającej sprawdzenie statusu podmiotu w VAT projektowany wykaz będzie umożliwiał dostęp do większej ilości informacji do weryfikacji podatników poprzez dodanie, oprócz numeru NIP, takich istotnych informacji, jak: imiona i nazwiska w

PSPA: Rozwój stacji ładowania wymaga kilkudziesięciu zmian prawa

wielorodzinnych - to niektóre z kilkudziesięciu zmian prawa, które będą postulowane w ramach "Białej Księgi Elektromobilności", poinformowano. Jej celem jest identyfikacja i usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu rozwojowi zrównoważonego transportu w Polsce oraz wypracowanie

Datawalk miał 3,36 mln zł straty netto, 3,36 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

do III kwartałów 2018 r., podano także. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 10,47 mln zł wobec 10,79 mln zł straty rok wcześniej. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

odniesieniu do osoby fizycznej, * imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL, * imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL, * imię i nazwisko lub firmę (nazwę

Klienci banków zrzeszonych w Grupie BPS mogą korzystać z usługi mojeID

kolejny krok łączący usługi bankowe z wieloma codziennymi sprawami, które załatwiają nasi klienci, czy to w urzędach, czy w firmach komercyjnych. Wdrożenie mojeID i Profilu Zaufanego w bankach spółdzielczych z Grupy BPS przebiegało w rekordowym tempie, zważywszy na znaczną liczbę zaangażowanych podmiotów

Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

przez nadzorowane podmioty rynku finansowego. 2. Zapewnienie lepszej koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń, co ma zostać osiągnięte poprzez poszerzenie składu KNF. 3. Stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej

Projekt ustawy dot. wykazu podatników VAT został skierowany do Sejmu

, udostępniającego informacje o podatnikach i ułatwiającego podmiotom prowadzącym działalność szybką identyfikację ich kontrahentów, powinno wpłynąć na ograniczenie ryzyka związanego z oszustwami w podatku od towarów i usług" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). Projektowane regulacje nie będą miały

Rząd chce rozszerzyć skład KNF, zmienić system jej finansowania

sposobu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) polegającą na zapewnieniu finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego. 2. Zapewnienie lepszej koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz

MF przygotowało oprogramowanie dla MSP do składania JPK

raportowania, ma za zadanie pozyskanie bieżącej informacji o transakcjach podlegających opodatkowaniu VAT. Umożliwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania. Dane z rejestrów VAT pozwalają ustalać powiązania pomiędzy przedsiębiorcami i lepiej typować podmioty do kontroli

Akcjonariusze DataWalk zdecydują 30 VI o m.in. o programie motywacyjnym

" - czytamy w komunikacie. Takie transakcje, jak pokazują przykłady z ostatnich lat z amerykańskiego rynku systemów do analizy danych, liczone są w miliardach dolarów i często realizowane z bardzo dużą premią wobec rynkowej wyceny danego podmiotu, podano także. "Według ogłoszonych przez

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę skontrolowane podmioty - UKNF, UOKiK, Komisja Nadzoru Audytowego - podjęły intensywne działania w celu identyfikacji rodzajów i skali naruszeń przepisów przez GetBack, podmioty oferujące jej papiery wartościowe i audytorów badających sprawozdania finansowe spółki

DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

również wspierać zasilanie różnymi formatami danych oraz modelowanie danych w kierunku określonych inwestygacji" - wskazano także. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący

DataWalk zdecydował o emisji do 327 tys. akcji serii N po cenie 46 zł/szt.

objęcia akcji zawierane będą do dnia 4 października 2019 r. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy

Rząd przyjął nowelę ws. rejestracji płatników abonamentu RTV przez operatorów TV

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przewidujący włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić

Elemental Holding zacznie przegląd opcji strategicznych, możliwe nowe segmenty

katalizatorów, recyklingu PCB, WEEE i wholesale, • zbadanie możliwości poszerzenia rozwoju działalności o segment recyklingu baterii, • przegląd pozycji konkurencyjnej emitenta na jego podstawowym rynku, • dywersyfikację źródeł finansowania długoterminowego rozwoju, • identyfikację

DataWalk: Bieżąca wartość lejka handlowego grupy sięga łącznie 14 mln USD

3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,26 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,18 mln zł rok wcześniej. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot

Scope Fludics przesuwa terminy zakończenia realizacji etapów w 2 projektach

ramach projektu PCR|ONE zakładał ukończenie etapu certyfikacji i rejestracji systemu w połowie 2020 r. "Przedłużenie terminów zakończenia prac w obu projektach związane jest z sytuacją wywołana pandemią COVID-19, w efekcie którego ograniczono procesy wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

nowej ustawy. Tym samym nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów - łatwiejsze do identyfikacji" - czytamy

DataWalk miał wstępnie 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r.

szczególności z dodatnich różnic kursowych oraz ujęcia odsetek od lokat bankowych" - czytamy także. Spółka zastrzegła, że są to wyniki wstępne, zaś dane ostateczne zostaną opublikowane 29 maja 2020 r. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

przekonaniu, procedurę określającą zasady identyfikacji uzgodnień wymagających raportowania oraz wytyczne, co do realizacji poszczególnych obowiązków, powinny posiadać (niezależnie od kryterium dochodowego) wszystkie podmioty, które potencjalnie mogą być zobowiązane do raportowania. Korzystający, wspomagający

KIR uruchomił usługę mojeID dla klientów PKO BP i PGNiG Obrót Detaliczny

klientom skorzystanie z usługi mojeID, a PGNiG Obrót Detaliczny jest pierwszym podmiotem komercyjnym, który dołączył do mojeID jako dostawca usług. "Jako największy bank w kraju i lider w dziedzinie innowacji wdrożyliśmy kolejny produkt podnoszący poziom cyfryzacji społeczeństwa. mojeID

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym, - doprecyzowanie zasad w ramach procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji

Alior Bank wdrożył e-podpis Autenti dla klientów firmowych

elektroniczny, czy narzędzia do zdalnej identyfikacji ułatwiamy klientom korzystanie z usług bankowych" - powiedział prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie. Pracownik banku na każdym etapie widzi, czy wszystkie wymagane osoby odczytały i podpisały dokumenty. Po złożeniu e-podpisów

III Kongres Future & Finance nt. przyszłości rynku finansowego odbędzie się 24 X

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - III Kongres Future & Finance ZMID odbędzie się w środę, 24 października, z udziałem m.in. kilkunastu ekspertów z zakresu sprzedaży i dystrybucji produktów finansowych, identyfikacji ryzyk inwestycyjnych oraz unikalnych produktów finansowych - opowiedzą oni o

Rząd przyjął projekt ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

UKNF - chodzi o zapewnienie finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego; obecnie KNF i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest