identyfikacji podatkowej

IAR, ml

"DGP" - NIP będzie tylko dla firm

"DGP" - NIP będzie tylko dla firm

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie będą musiały ubiegać się o nadanie numeru identyfikacji podatkowej. W kontaktach z fiskusem będą posługiwały się numerem PESEL - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"

"DGP": NIP będzie nadawany zaraz po urodzeniu

Numer identyfikacji podatkowej nadal będzie nadawany osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tyle że nie będą one musiały specjalnie o niego występować - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna"

XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 25-26 II w Jachrance

medialnym wydarzenia.  "Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne. W otwierającej debacie zaproszeni prelegenci przeanalizują problematykę związaną z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązki notyfikacyjne; identyfikacja beneficjenta w grupie kapitałowej; ryzyka

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Przepisy w zakresie obowiązkowego przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – dalej: MDR), przewidują dla przedsiębiorców wiele nowych obowiązków, a niedopełnienie obowiązku bądź

PwC: Szersze wykorzystanie JPK może podnieść efektywność kontroli podatkowej

coraz większego znaczenia w walce z karuzelami podatkowymi i stanowią ważny element narzędzi informatycznych ukierunkowanych na identyfikację nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. W pewnym uproszczeniu można nawet uznać, że po objęciu obowiązkiem raportowania JPK_VAT wszystkich podatników VAT od

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia ze swojego majątku na rzecz obdarowanego - mówi Agata Wleklińska, doradca podatkowy z Kancelarii Ecovis Legal Poland. Podkreśla, że umowa darowizny jest nieodpłatna. Oznacza to, że nie może zawierać zapisów o tym, że darczyńca otrzymał od

Rząd przyjął nowelizację ws. upubliczniania danych podatkowych największych firm

podatnika CIT takich jak: 1) nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); 2) wskazanie roku podatkowego; 3) informacje o wysokości: osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym" - czytamy dalej w uzasadnieniu. Według projektu ustawy, ujawniane indywidualne dane obejmują: 1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika; 2) wskazanie roku podatkowego; 3) informacje o wysokości: a) osiągniętych przychodów

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - W przyszłości 46% przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową planuje skorzystać z takich instrumentów jak ulga B+R oraz Innovation Box - narzędzi podatkowych, których celem jest wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w

PwC: Rośnie liczba postępowań karnych skarbowych wobec polskich menedżerów

bankowych, podano także. "Organy celno-skarbowe wykorzystują od dawna istniejące narzędzia do uszczelniania systemu podatkowego. W toku prowadzonych postępowań podatkowych fiskus nie tylko gromadzi dowody służące uzasadnieniu błędów w rozliczeniach podatkowych, ale dużą energię wkłada w identyfikację

Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych

nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby; - numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny,za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

odniesieniu do osoby fizycznej, * imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL, * imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL, * imię i nazwisko lub firmę (nazwę

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

na żądanie organu podatkowego całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. "Na podstawie danych z JPK_VAT w Ministerstwie Finansów prowadzono analizy w celu identyfikacji podmiotów podejrzewanych o nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, w szczególności o udział w

Premier przedstawił źródła finansowania programu Nowa Piątka PiS

ograniczające przemysł i oszustwa transgraniczne. Efekt finansowy: 14-24 mld zł w ciągu 2-3 lat" - podano w prezentacji. * Zmniejszenie luki VAT "Dzięki bardziej zaawansowanej technologicznie administracji podatkowej pozwoli zwiększyć wpływy z podatku VAT. Efekt finansowy: 4-6 mld zł rocznie

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

, wynika z raportu Forum Energii "Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca. Czyste ciepło do 2030 roku". "Proponowana mapa drogowa to dziesięć uniwersalnych kroków, które każde miasto w Polsce powinno stosować do pokonania smogu. 1. Dobra diagnoza - stanu budynków, identyfikacja wszystkich

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak: -Demokratyzacja bankowości transakcyjnej -Uszczelnianie systemu podatkowego a pozycja podatnika -Czy Twoje dane mówią Ci prawdę? Zarządzanie danymi podstawowymi jako przeskok w cyfryzacji przedsiębiorstwa - Identyfikacja łańcucha dostaw na potrzeby

MF: JPK_VAT nie złożyło tylko 2,9% firm w czerwcu 2018 r.

; - powiedział Banaś, cytowany w komunikacie.  System JPK_VAT zautomatyzował czynności sprawdzające. Dzięki niemu KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. Specjalne algorytmy wykorzystywane podczas analizy plików JPK_VAT automatycznie wyłapują fikcyjne transakcje, których

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

skutkował nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego (tzw. sankcji VAT) w wysokości 100 proc. kwoty VAT wykazanej na fakturze – ostrzega Paweł Przydatek, menedżer w zespole ds. VAT w KPMG. Znaczy to tyle, że jeśli na fakturze jest VAT na 10 tys., a przedsiębiorca jej odpowiednio nie oznaczy, to w

MF chce zmienić podejście do podatników i zapowiada wdrożenie Twój e-US

ujawnione także historyczne dane. Będzie możliwe również wykonanie płatności online zobowiązań podatkowych, mandatów czy opłat skarbowych. Podatnik będzie mógł również uzyskać odpowiednie zaświadczenia np. o nie zaleganiu z podatkami. Docelowo wykaz podmiotów płacących podatek VAT jak i Twój e-PIT staną się

Dochody podatkowe w 2018 wzrosną o 20,44 mld zł r/r, w tym z VAT o 12,5 mld zł

Warszawa, 30.09.2017 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu na 2018 r. wyniosą 331,67 mld zł, co oznacza wzrost o 20,44 mld zł (nominalnie - o 6,6% r/r) wobec planowanego wykonania na 2017 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Dochody z podatku od towarów i usług (VAT

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

. Następnie odbędzie się sesja pt. "Zmiany regulacyjne i praktyczne w obszarze fiskalnym" dotycząca takich obszarów, jak: nowe wymogi, planowane zmiany podatkowe, doświadczenia ze współpracy z aparatem fiskalnym. W ramach czwartego bloku zaproszeni eksperci poruszą tematykę cyfryzacji, dyskutując

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

zagranicznych dla celów podatkowych Stanów Zjednoczonych (powszechnie znanej jako FATCA) - instrument stosowany z powodzeniem między poszczególnymi państwami a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.Projektowana ustawa przewiduje nałożenie na instytucje finansowe obowiązków związanych z weryfikacją oraz identyfikacją

MF: Projekt dot. wykazu czynnych podatników VAT trafił do uzgodnień resortowych

roboczy, raz na dobę przyczyni się do tego, że uczciwi podatnicy w sposób istotny ograniczą ryzyko narażenia się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez szeroki dostęp do informacji o swoich kontrahentach" - czytamy w uzasadnieniu do

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

, maszyny, towary). – Przedsiębiorstwo podlega dziedziczeniu, a zatem spadkobiercy mogą przy jego wykorzystaniu prowadzić własną działalność gospodarczą. Dziedziczeniu nie podlega natomiast np. numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest zawsze przypisany do konkretnej osoby. Trudności mogą

Nowela ordynacji podatkowej zobowiąże firmy do przesyłania wyciagów bankowych

bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.  Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji

KE zaostrza walkę z terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy i ucieczkami przed podatkami

wniosek jest pierwszą z serii inicjatyw, które mają na celu wdrożenie "Planu działania z lutego 2016 r. na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu". Wpisuje się również w szerszy program działań zwiększających przejrzystość podatkową i zwalczających nadużycia

MF powołało spółkę w celu wsparcia służb skarbowych

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Minister finansów Paweł Szałamacha podpisał akt założycielski spółki powołanej do celów informatyzacji służb skarbowych, podał resort finansów. Spółka ta ma pomóc w eliminowaniu m.in. karuzel podatkowych. "Spółka dostarczy aplikacje teleinformatyczne

Powolne zanikanie NIP. Fiskusowi wystarczy PESEL

zapamiętania i wpisywania w zeznaniach podatkowych. Gdy przed laty wprowadzano NIP, fiskus nie miał dostępu do bazy numerów PESEL. Komputeryzacja w Polsce dopiero raczkowała i fiskus stworzył własny system identyfikacji podatników. Od kilku lat jednak w zeznaniach podatkowych podajemy i NIP, i PESEL. Teraz

Określenie siedziby podatnika z odmową nadania numeru NIP

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - uznał dyrektor izby skarbowej.Podatnik złożył skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Podkreślił w niej, że organy podatkowe nie mają uprawnienia do domagania się od podatnika wykazania posiadania

KPMG: Prawie 1/3 firm chce skorzystać z ulgi na badania i rozwój w 2018 r.

skorzystania z ulgi podatkowej. Z kolei 43% ankietowanych zwróciło uwagę na trudności z poprawną identyfikacją projektów lub działań firmowych zaliczanych do działalności badawczo-rozwojowej oraz ewidencją rachunkową kosztów kwalifikowanych. Firmy prowadzące działalność innowacyjną najczęściej wykonują prace

Projekt ustawy dot. wykazu podatników VAT został skierowany do Sejmu

, udostępniającego informacje o podatnikach i ułatwiającego podmiotom prowadzącym działalność szybką identyfikację ich kontrahentów, powinno wpłynąć na ograniczenie ryzyka związanego z oszustwami w podatku od towarów i usług" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). Projektowane regulacje nie będą miały

MR: Po Brexicie z Wielkiej Brytanii do kraju może wrócić 100-200 tys. Polaków

migracji pracowniczej w latach 2012-2015 około 400 tys. polskich obywateli otrzymało numer identyfikacji podatkowej (national identification number, NINo). Z kolei zgodnie z International Passenger Survey rejestrującym osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii od początku 2012 do końca 2015 r. do Wielkiej

Mastercard i Microsoft pracują nad udoskonaleniem weryfikacji tożsamości online

społecznością online, uwzględniając takie sektory jak: - usługi finansowe: usprawnienie i przyspieszenie procesu identyfikacji klienta w celu utworzenia nowego konta bankowego, przyznania kredytu lub realizacji usług płatniczych; - handel: bardziej spersonalizowane i efektywniejsze zakupy online i w

NIP zniknie na zawsze? Pojawiło się światełko w tunelu

podatkowych. Gdy przed laty wprowadzano NIP, fiskus nie miał dostępu do bazy numerów PESEL. Komputeryzacja w Polsce dopiero raczkowała i Ministerstwo Finansów stworzyło własny system identyfikacji podatników. Od kilku lat jednak w zeznaniach podatkowych podajemy zarówno NIP, jak i PESEL. Teraz ma wystarczyć

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

dziedziczeniu, a zatem spadkobiercy mogą korzystając z niego, prowadzić własną działalność gospodarczą. Dziedziczeniu nie podlega natomiast np. numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest zawsze przypisany do konkretnej osoby. Trudności mogą powstać przy większej liczbie spadkobierców, zwłaszcza jeśli brak

Wielka dziura w VAT. Tracimy miliardy złotych

- Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co faktycznie do niego wpływa - tłumaczył w czasie czwartkowego spotkania z dziennikarzami Tomasz Kassel, partner w dziale prawno-podatkowym firmy doradczej PwC. Luka to efekt przede

Banki wciąż mylą dłużników przy zajmowaniu rachunków bankowych

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która miała na celu dokładną identyfikację dłużników, poprzez posługiwanie się numerem PESEL lub NIP wobec osób fizycznych oraz numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numerem w innym właściwym

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą i kiedy warto to zrobić? Najważniejsze korzyści w okresie zawieszenia to zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz podatków dochodowych – nie płaci się w tym czasie zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Zawieszenie zwalnia też np. z obowiązku prowadzenia

Firmy zapłacą więcej za usługi księgowe. Powód? Od stycznia JPK VAT dla wszystkich

(JPK_VAT). Przykładowo plik JPK_FA jest odzwierciedleniem konkretnych faktur podatnika, tylko dane zapisane są w innej formie. W takim pliku powinny się znaleźć m.in. numery faktur, identyfikacja kontrahenta i wartość transakcji w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe i linie faktur. Obowiązek

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

przed 1 kwietnia 2020 r., jeśli suma przychodów podatkowych z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w

Jednolity Plik Kontrolny. Fiskus dostaje dane firmy na talerzu

zapisane są w innej formie. W takim pliku powinny znaleźć się m.in. numery faktur, identyfikacja kontrahenta i wartość transakcji w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe i linie faktur. Zobacz także: Jednolity Plik Kontrolny obowiązkowo i na wyrywki Najtrudniej jest z plikiem dotyczącym VAT

Fiskus zastawia sidła. Od 1 maja ustawa, która zmusi mechaników, kosmetyczki i dentystów do nabijania transakcji na kasę

na paragonie, zatem będzie to informacja o wartości sprzedaży, o wysokości podatku VAT, stawki tego podatku, rodzaju towaru lub usługi i czasie i miejscu instalacji kasy. – Nie będzie możliwości pozyskania przez KAS danych konsumenta oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w

KPMG: 1 na 9 przebadanych firm skorzystała z ulgi na prace badawczo-rozwojowe

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Jedynie co dziewiąta przebadana firma skorzystała z ulgi na prace badawczo-rozwojowe za 2016 rok, wynika z analizy KPMG pt. "Ulga podatkowa na badania i rozwój". "Najczęściej wymienianym powodem, dla którego firmy nie korzystają z ulgi B+R, jest

Media Markt obejdzie podatek od hipermarketów? Firma odpiera zarzuty o cwaniactwo

sklep posiada swój oddzielny Numer Identyfikacji Podatkowej i w oczach fiskusa jest traktowany jako odrębny byt. Nietrudno policzyć, że większość sklepów Media Markt (oprócz tych największych w dużych miastach) nie przekroczy progu 300 mln zł miesięcznego obrotu. Największy koncern w naszym kraju

Rząd przyjął projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

sektorowym (chodzi o identyfikację przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocenę wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) – zawrze umowę, która będzie gwarantowała producentowi późniejszy zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, wyjaśniono w

Zmuszeni uciekać do raju. Ludzie dyskryminowani przez swoje państwo

partnera na wypadek śmierci. Nie dokonali coming outu, dlatego nie zgodzili się na ujawnienie swoich danych. Zmieniliśmy ich imiona i inne szczegóły umożliwiające identyfikację. Historia miłości Gdy skończył się w Polsce komunizm, Adam miał 22 lata. Jak wielu jego rówieśników jeszcze na studiach zaczął

Prawo jazdy bez pieczątki. Jak zmienią się przepisy?

podatkowego i gospodarczego wprowadzających ułatwienia dla przedsiębiorców. Ministerstwo Infrastruktury chce, aby egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy nie musieli na dokumentach umieszczać pieczątki. Ma wystarczyć sam podpis oraz numer uprawnień. Prawo jazdy - zmiany od stycznia 2020 r. Ministerstwo chce

Własna firma. Od czego zacząć?

Po drugie: numery identyfikacyjne Pomyślna rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie gminy oznacza również wystąpienie o nadanie numerów: REGON oraz identyfikacji podatkowej (NIP). Dzieje się to dzięki wypełnieniu formularza CEIDG-1, bo jest on integralną częścią wniosku o wpis do tego

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych został dziś skierowany do sejmowej podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.  "Proponuje o skierowanie rządowego projektu

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2018 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,8%

związane z poprawą przestrzegania przepisów podatkowych. Będą one głównie skoncentrowane na ograniczenie tzw. luki podatkowej w VAT, stanowiące główny cel Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwią w szczególności: - system teleinformatyczny wspierający wykrywanie faktur dokumentujących czynności

JPK, RODO, split payment... To najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku. Wyjaśniamy, jak poradzić sobie z nowymi wymogami

.: numery faktur, identyfikacja kontrahenta i wartość transakcji w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe i linie faktur. Od stycznia 2018 r. plik JPK_VAT będą musiały przesyłać co miesiąc wszystkie firmy. To oznacza, że pierwszą paczkę danych za styczeń firmy będą musiały przesłać w lutym 2018 r

Przedsiębiorcom będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą

każdego na równych warunkach. Obowiązywać ma zasada, zgodnie z którą wszystko to, co nie jest zabronione prawem, będzie dozwolone, jeśli nie narusza to praw i wolności innych podmiotów. W razie wątpliwości, które nie dadzą się usunąć, interpretacja podatkowa nie będzie mogła pogorszyć sytuacji

Fiskus łatwiej zbada handlujących w internecie

ogłoszenia czy reklamy "wskazują na prowadzenie przez nich działalności mogącej powodować powstanie obowiązku podatkowego lub mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego". Wszystko to bez wiedzy podatników. Ponieważ fiskus chce walczyć z osobami nierejestrującymi działalności gospodarczej

Konstytucja Firmy Rodzinnej kluczem do budowy tożsamości wielopokoleniowej

samym długowieczność rodzinnej firmy wśród wszystkich pokoleń, bazując na siedmiu kluczowych czynnikach (więziach społecznych, efektywności organizacyjnej, wzajemnych relacjach, identyfikacji członków rodziny z firmą, duchu przedsiębiorczości, kontroli i wpływach rodziny oraz działaniach

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

popularne załączniki. Ale uwaga! Formularze podatkowe nieco się zmieniły. Najważniejsza zmiana ma związek z nowymi zasadami identyfikacji podatników. I odejściem od Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP). Od 1 września 2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w kontaktach z fiskusem

Konstytucja Biznesu. Miały być ułatwienia dla biznesu, będzie po staremu

przedsiębiorcy stanie się NIP (numer identyfikacji podatkowej). Nowe przepisy wprowadzają możliwość zawieszenia działalności na czas nieokreślony (co najmniej 30 dni). Z tego prawa będą mogli korzystać przedsiębiorcy działający na podstawie wpisu do CEiDG. Nie skorzystają z tego firmy wpisane do KRS. Te &ndash

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

, gdy jest on inny niż adres firmy * jeśli działasz przez pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres, * numer identyfikacji podatkowej (NIP), * przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, * przedstawienie własnego stanowiska w sprawie. Dla ułatwienia możesz skorzystać z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

poprzez: (a) przeniesienie przysługujących stronom praw własności intelektualnej na Patent Fund; (b) integrację zasobów ludzkich w ramach jednego zespołu; (c) stworzenie komplementarnej oferty produktów i usług dla obecnych i przyszłych klientów stron. Strony podejmą działania w celu identyfikacji i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Źródło: ISBnews Velis Real Estate Tech: Wchodzi na amerykański rynek nieruchomości komercyjnych i przemysłowych ze swoimi rozwiązaniami PropTech, podała spółka.    Źródło: ISBnews LPP: Zakończyło proces wdrażania systemu identyfikacji radiowej (RFID) w marce Reserved w Polsce, podała

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

zewnętrznych pod kątem identyfikacji czynników ryzyka i sygnałów ostrzegawczych. Wymagana będzie także dużo większa częstotliwość pozyskiwania tych danych, żeby wystarczająco wcześnie wykrywać problemy związane z płynnością klientów. I w tym kontekście kluczowe będzie wykorzystywanie innowacyjnych technik

Co z CEPiK? Streżyńska: Będzie za 1,5 roku. A miał być bat na piratów drogowych i złodziei aut

Wygoda dla obywateli, zwiększenie wpływów podatkowych - takie korzyści zapowiadał wicepremier Mateusz Morawiecki, ogłaszając w tym roku program "od papierowej do cyfrowej Polski", czyli cyfryzacji kluczowych usług publicznych. Jak faktycznie rząd PiS radzi sobie z cyfryzacją, pokazują

Przegląd prasy

. Negocjacje trwają --Rządowy rejestr wszystkich zwierząt domowych oraz obowiązkowy mikroczip pod skórą - resort rolnictwa kończy prace nad ustawą o identyfikacji zwierząt --Banki i SKOK będą przekazywały dane do fiskusa w celu wykrywania oszustw podatkowych Dziennik Gazeta Prawna  --Wydatki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozwiązania, które mogą w tym pomóc. To m.in. wdrożenie pożyczek technologicznych, wprowadzenie bonów na cyberbezpieczeństwo oraz ulg podatkowych.  Źródło: spółka Social media: Z analizy grupy LTTM (LifeTube, TalentMedia, Mellon Media) wynika, że sponsorowane treści influencerów publikowane w czasach

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;2)   wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;3)   wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;4)   aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

numerze NIP? Kiedyś podatnicy mieli obowiązek informowania fiskusa o zmianie nazwiska. Było tak, gdy ten identyfikował nas po Numerach Identyfikacji Podatkowej, czyli NIP. Składało się w wtedy formularz aktualizacyjny NIP-3. To się jednak zmieniło. Teraz fiskus identyfikuje zwykłych podatników, czyli

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

popularne załączniki. Ale uwaga! Formularze podatkowe nieco się zmieniły. Najważniejsza zmiana ma związek z nowymi zasadami identyfikacji podatników. I odejściem od Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP). Od 1 września 2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w kontaktach z fiskusem

Bunt sklepów. Rostowski chce zmienić paragony

dołączył do niego resort finansów i akcja nabrała tempa. 28 stycznia ministerstwo pokazało jeden projekt rozporządzenia, a kolejne wyrzucało z siebie już serią: 4 lutego (drugi projekt), 7 lutego (trzeci projekt) i 8 lutego (czwarty). Niejednoznaczna "jednoznaczna identyfikacja" Co jest w tych

Przegląd prasy

80% przychodów w Polsce przypada na cztery firmy --Ministerstwo Finansów ma rewolucyjne pomysły na poukładanie relacji podatnik - urząd skarbowy - doradca podatkowy --W Chinach zwodowano pierwszy na świecie statek towarowy zasilany jedynie energią elektryczną Gazeta Wyborcza  --Projekt

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON. - Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów - czytamy w komunikacie resortu, który zauważa przy okazji, że nie ponosi

93 biura i agencje turystyczne na liście dłużników

identyfikacji podatkowej (NIP). Można też szukać np. po numerze REGON. Zadłużenie firm można sprawdzić także w Infomonitor, czy Erif. Konsument za sprawdzenie informacji o biurze czy agencji turystycznej np. w KRD zapłaci 25 zł. - Lepiej wydać taką kwotę niż potem tracić na urlopie nerwy, albo kilka czy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

które zagraniczne fundusze będą chciały inwestować, Polska musi stać się pewnego rodzaju regionalnym centrum rozwoju – zbudowanym z najlepszych zespołów specjalistów. Istotnym elementem tego rozwiązania mogłaby być np. zmiana w systemie podatkowym dla osób prowadzących biznes technologiczny na

Fiskus chce kwitów na internet

. bezpiecznym podpisem elektronicznym (czyli zawierać certyfikat z danymi umożliwiającymi identyfikację firmy). TP SA chwali się, że podpis elektroniczny ma, ale takich firm wciąż jest niewiele. Zwykłe maile oraz obraz rachunku dostępny na stronie internetowej firmy są - według ministerstwa - bezużyteczne

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP". Wyjaśnia także, iż dane zbierane do CRP KEP objęte są tajemnicą skarbową z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON. "Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z

Rząd wymyślił obowiązkowy samorząd gospodarczy. Bochniarz: Czy kolejnym krokiem będzie jedna partia?

jak wydawać mniej. Obecna władza uważa, że można wydawać bo zaoszczędzimy na uszczelnieniu systemu podatkowego. - Panowie przestańcie. Każda poprzednia ekipa mówiła o uszczelnieniu systemu, o wzmożeniu kontroli podatkowych, o ściganiu oszustów. Różne były tylko kwoty oszczędności. Jedni mówili 10 mld

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ubiegłorocznej edycji badania KPMG w Polsce, wynika z raportu "Ulga podatkowa na badania i rozwój". Dzięki doprecyzowaniu przepisów i wymogów kwalifikacyjnych 43% badanych firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową skorzystało z ulgi B+R w 2018 r. Źródło:ISBnews Firmy: Dla co 4-tej firmy

Miałeś zysk z giełdy? Rozlicz PIT i zapłać fiskusowi

więcej niż rok temu. Jak przez to przebrnąć? Początek PIT-38 jest taki sam jak w innych PIT-ach. Najpierw mamy więc pole przeznaczone na wpisanie naszego Numeru Identyfikacji Podatkowej. To ten sam numer, który wpisujemy w "zwykłe" zeznania podatkowe PIT-36 czy PIT-37. Trzeba tu uważać

Podziel się podatkiem z organizacjami pożytku publicznego

Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na przekazanie 1 proc. podatku wybranym przez siebie organizacjom pożytku publicznego. W ostatnim rocznym rozliczeniu podatkowym za 2013 r. doszliśmy do 12 mln. To rekord. Początki były jednak trudne. W dużej części zapewne dlatego, że do

Najczęściej zadawane pytania

firmy. Jeżeli do tej pory Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nie został Ci nadany przez urząd skarbowy, do składanej dokumentacji musisz dołączyć wypełniony druk NIP-4. 21. Jakie formy opodatkowania istnieją w Polsce? Przy składaniu wniosku o NIP trzeba wybrać formę opodatkowania

Czy potencjalny wyciek danych z bazy PESEL może być dla nas groźny?

identyfikator, który podajemy w zeznaniach podatkowych, podpisując najróżniejsze umowy albo np. będąc u lekarza. W bazie PESEL są jednak także inne dane - imię i nazwisko danego obywatela, jego nazwisko rodowe, stan cywilny, numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia oraz aktualne miejsce zameldowania

Prezes BPS: Nie mamy indeksu branż zakazanych

markami. I dużo trudniej jest reklamować się im wspólnie, jak robią to chociażby SKOK-i. - Nie mamy jednej krzykliwej marki. Opracowaliśmy wspólną identyfikację wizualną, którą banki spółdzielcze mogą przyjąć, ale nie ma takiego obowiązku - mówi Mironczuk. W czym jeszcze tkwi problem z ekspansją banków

Bank umorzy raty, fiskus każe zapłacić podatek

prośbę o numer identyfikacji podatkowej (NIP). I zapowiedział, że prześle jej formularz PIT-8C, by mogła zapłacić podatek od umorzonej części kredytu. Czytaj też komentarz: Chory przepis, czy zdrowa zasada równości wobec prawa? Bank umorzy ci raty, a potem zapłacisz od tego podatek Pani Elżbieta nie

Do przetargu można przystąpić przez Internet

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, - wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, - informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną

Fiskus radzi - jak prawidłowo posługiwać się kasą fiskalną

skarbowego, zawierający: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis kas oraz który dokonał fiskalizacji kasy, oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą

Tajemnice ręcznych PIT-ów

wypełnienia. Na początek omówimy te, których wypełnienie nie wymaga wiedzy o podatkach, ale pominięcie ich grozi odrzuceniem PIT-u z przyczyn formalnych. 1. Każdy formularz (a także załącznik) zaczyna się od pól, w które podatnik wpisuje swój numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP. Jeśli rozlicza się

Marcin szukał pracy. Przelał 1 zł. Jest "słupem". Stanisława złapano "na kuriera"

wypełnienie poniższych pól: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców oraz nazwisko panieńskie matki, data urodzenia, obywatelstwo, numer ewidencji (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres zameldowania, oświadczam, że dane (...) zgodne z dowodem osobistym seria (...), numer (...), wydanym przez

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny, 2. bezpieczny podpis elektroniczny - to podpis elektroniczny, który: - jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, - jest sporządzany za

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny, 2. Bezpieczny podpis elektroniczny - to podpis elektroniczny, który: - jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, - jest sporządzany za

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

) zamieszkania oraz adresu przedsiębiorcy, - numer identyfikacji podatkowej (NIP), - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działal-ności Gospodarczej, - adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy). W jednym wniosku można wystąpić o

Pity 2013: Mity o dobrym podatku

. Podatnicy je skracali, a to powodowało problemy z ich identyfikacją. Teraz OPP rozróżnia się po numerze KRS, więc jest łatwiej. I dla podatników, i dla fiskusa. Podatnik musi też podać w PIT kwotę, którą chce przekazać "swojej" organizacji. Musi policzyć 1 proc. swojego podatku. To chyba

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty

Odzyskaj pieniądze za VAT

identyfikacji podatkowej inwestora (i jego małżonka). To ten sam numer, który wpisujesz w PIT. Jeśli nie masz numeru NIP, podajesz numer PESEL, który masz wpisany w dowodzie osobistym. Jeśli zaś nie masz obu tych numerów, wystarczy, że podasz rodzaj i numer dokumentu tożsamości. 2. Adres zamieszkania (w

Odzyskaj pieniądze z VAT za materiały budowlane

) Wypełnianie wniosku Wniosek zawiera informacje będące podstawą decyzji fiskusa. Oto one: 1. Numer identyfikacji podatkowej inwestora (i jego małżonka). To ten sam numer, który wpisujesz w PIT. Jeśli nie masz numeru NIP, podajesz numer PESEL, który masz wpisany w dowodzie osobistym. Jeśli zaś nie masz obu tych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje

Paluszyński: Nie stać nas na brak e-dowodów

jest prawdziwy, czy nie. Ta czynność to "identyfikacja i uwierzytelnienie". A potem następuje "autoryzacja uprawnień" posiadacza dokumentu do wykonywania pewnych czynności, czyli np. wypłaty pieniędzy. To wszystko odbywa się w głowie urzędnika, nikt tego nie sprawdza. Teoretycznie

Zasady dotyczące wymiany informacji podatkowych będzie regulowała ustawa

imieniu czynności związanych z wymianą takich informacji. Istniejący rachunek podmiotów, którego łączne saldo lub wartość nie przekraczają na dzień 31 grudnia 2015 r. równowartości 250 000 USD, nie będzie podlegał weryfikacji, identyfikacji ani raportowaniu, jako rachunek raportowany do czasu

Powstało Centrum e-Biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

. Centrum proponuje kilka serwisów informacyjno-doradczych, opracowywanych przy pomocy zewnętrznych partnerów specjalnie na potrzeby drobnego biznesu. I tak, przedsiębiorcy będą mogli czerpać informacje i zasięgać porad z serwisu podatkowego (dostarczanego przez firmę doradczą Arthur Andersen), z serwisu