identyfikacja organizacyjna

Checkpoint Systems wdroży RFID w LPP w całym łańcuchu dostaw

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Checkpoint Systems rozszerza swoją współpracę z LPP poprzez wprowadzenie na szeroką skalę systemu identyfikacji radiowej (RFID), który zostanie wdrożony w całym łańcuchu dostaw spółki odzieżowej, począwszy od procesu produkcji poprzez platformę e-commerce oraz

Polsce potrzebna jest strategia dot. systemu poboru opłat drogowych wg ekspertów

mieliśmy ten sam system i fasadowe zmiany organizacyjne. Postrzegam obecną zmianę w postaci przesunięcia systemu do KAS za taką, za którą nie idą przemyślenia natury systemowej: do kogo system poboru opłat powinien być adresowany, w jakim systemie powinny pojazdy uiszczać opłaty. Czy jest naturalne, że w

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

usług badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo

Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

i obronności państwa, identyfikację potrzeb i obszarów wsparcia dla polskich firm geologicznych i górniczych prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność na rynkach międzynarodowych, a także zwiększenie zaangażowania Polski w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu pozyskiwania rud

Bank Pocztowy: Wynik netto w 2020 r. może być niższy o ok. 50-70% r/r

uruchomiono przegląd i identyfikację kluczowych osób i zasobów pod kątem ryzyka operacyjnego, ale również i efektywności kosztowej, w związku z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19. Wprowadzano szereg dostosowań organizacyjnych, regulacyjnych i technicznych, umożliwiających znacznej grupie pracowników

Erbud miał 2,5 mld zł w portfelu na koniec 2018 r., jest spokojny o przyszłość

- według spółki - przyczyni się także zmniejszenie kosztów stałych, które nastąpiło m.in. poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej. Proces ten miał miejsce w ostatnich miesiącach zarówno w polskich, jak i zagranicznych spółkach wchodzących w skład grupy. Ponadto bardzo pozytywnym sygnałem dla spółki

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

obrębie kultury organizacyjnej oraz modelu pracy. Cyfryzacja stwarza szanse i możliwości, jednak to od samej organizacji zależy, czy w pełni wykorzysta jej potencjał. Jedną z najistotniejszych barier, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa, jest realne wykorzystanie wdrażanych rozwiązań. W tym celu

MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat

kolejnych 30 (2 fala) w ciągu 12 miesięcy.   Strumień e-ID dotyczy wdrożenia od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej modelu sfederalizowanego identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania, upowszechnienie usług e-administracji dla obywatela i biznesu dzięki wdrożeniu i

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

" - czytamy w materiale. "Ministerstwo Finansów konsekwentnie wdrażało zmiany legislacyjne i organizacyjne, mające przeciwdziałać wyłudzeniom podatku od towarów i usług. W kontrolowanym okresie, od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., opracowano i wprowadzono różnorodne narzędzia mające

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

zmiany organizacyjne, które pozwolą na prawidłowe i skuteczne wywiązanie się z obowiązków raportowych" - czytamy w komentarzu BCC.  Poza obszarem zainteresowania wielu podmiotów pozostaje fakt, iż 28 lutego 2019 r. upłynął wydłużony termin na przekazanie pierwszych informacji do Szefa KAS

KNF utrzymała decyzję ws. nałożenia kar na Alior Bank

technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego); 8. brak sprawnie działającego systemu nadzoru wewnętrznego w zakresie

Jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

identyfikację oraz rozwiązania techniczne lub organizacyjne przyjęte przez wykonawcę, to zastrzeżenie zdjęć jako tajemnicy przedsiębiorstwa może być zasadne. Sprawdź jednak, czy identyfikacji urządzeń, jak również rozwiązań technicznych lub organizacyjnych funkcjonujących u wykonawcy nie można dokonać na

Konstytucja Firmy Rodzinnej kluczem do budowy tożsamości wielopokoleniowej

samym długowieczność rodzinnej firmy wśród wszystkich pokoleń, bazując na siedmiu kluczowych czynnikach (więziach społecznych, efektywności organizacyjnej, wzajemnych relacjach, identyfikacji członków rodziny z firmą, duchu przedsiębiorczości, kontroli i wpływach rodziny oraz działaniach

Scope Fluidics zdecyduje o rozpoczęciu trzeciego projektu do końca 2018 r.

zachowania bakterii na podstawie sekwencjonowania ich kodu genetycznego. Jest szansa, by na podstawie sekwencji genetycznej móc przewidzieć reakcję bakterii na antybiotyk. To jest obszar, który jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, ale jest ciekawy i przyszłościowy" - powiedział. 

Nowela ordynacji podatkowej zobowiąże firmy do przesyłania wyciagów bankowych

bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.  Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji

Jak ochronić 500 plus przed komornikiem

Jak ochronić 500 plus przed komornikiem

odpowiedziało, że stworzono "bazę numerów rachunków bankowych, z których dokonywane są i będą wypłaty świadczeń wychowawczych (wraz z nazwą jednostki organizacyjnej będącej właścicielem rachunku)". Zdaniem ministerstwa oznaczenie przelewu i informacja o tym, kto jest właścicielem rachunku, z którego

Sejm przyjął ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym

rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, które zawiera przepisy regulujące wymogi w zakresie funduszy własnych, płynności i sprawozdawczości. "Ustawa ma służyć identyfikacji, ocenie, monitorowaniu oraz działaniom ograniczającym ryzyko systemowe

PKN Orlen, KGHM, Pekao: Kryzys szansą dla polskich czempionów - debata ISBnews

podkreślił, że pandemia jest wyzwaniem, w perspektywie zastanowienia się nad tym, jak będzie wyglądał świat po koronawirusie w znaczeniu pewnych wyzwań biznesowych i organizacyjnych. "Dziś mamy do czynienia z dużą elastycznością, jeśli chodzi o poszukiwanie rozwiązań technologicznych, odnajdywanie

KPMG: Ponad 80% polskich przedsiębiorstw odnotowało cyberataki w 2017 r.

samoocena może, niestety, po części wynikać z wciąż niedostatecznej świadomości polskich firm w zakresie skali i złożoności dzisiejszych cyberzagrożeń. Pozytywnym sygnałem jest natomiast fakt, że  firmy inwestują dziś w mechanizmy bezpieczeństwa pozwalające na  wczesną identyfikację i reakcję na

500 plus teoretycznie chronione przed komornikiem

500 plus teoretycznie chronione przed komornikiem

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stworzono "bazę numerów rachunków bankowych, z których dokonywane są i będą wypłaty świadczeń wychowawczych (wraz z nazwą jednostki organizacyjnej będącej właścicielem rachunku). Oznaczenie przelewu wraz z informacją o jednostce będącej właścicielem

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

); * jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, ale posiada zdolność prawną, np. spółka komandytowa, spółka jawna. W jakich sprawach możemy wystąpić o interpretacje? Nasz wniosek może dotyczyć obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. A zatem: czy za danego pracownika powinniśmy płacić składki

Zysk netto ogółem PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 1,41 mln zł w I kw. 2017 r.

redaktor naczelny serwisów informacyjnych grupy Wirtualna Polska, wskazano również. "Rozwój serwisów internetowych i zmiany w portfolio wydawniczym to tylko część prowadzonych aktywności, których celem jest m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów oraz identyfikacja i wybór strategicznych kierunków

Zysk netto PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 7,99 mln zł w 2016 r.

aktywności, których celem jest m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów oraz identyfikacja i wybór strategicznych kierunków rozwoju Grupy PMPG" – wskazano w komunikacie.  Od kilku tygodni trwają intensywne przygotowania do premiery filmu Jana Kidawy-Błońskiego "Gwiazdy", którego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jako jedną z trzech najważniejszych usług komunikacyjnych. Wraz ze wzrostem użytkowania sieci rosną również oczekiwania użytkowników. Źródło: spółka Fintech: Sztuczna inteligencja znajduje coraz więcej zastosowań, wykraczających poza obszary swojego oryginalnego przeznaczenia, takie jak identyfikacja

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

jak: wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, warunki techniczne, sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej; - informacje organizacyjne: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, termin otwarcia oraz warunki zamknięcia licytacji, termin związania

JPK, RODO, split payment... To najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku. Wyjaśniamy, jak poradzić sobie z nowymi wymogami

.: numery faktur, identyfikacja kontrahenta i wartość transakcji w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe i linie faktur. Od stycznia 2018 r. plik JPK_VAT będą musiały przesyłać co miesiąc wszystkie firmy. To oznacza, że pierwszą paczkę danych za styczeń firmy będą musiały przesłać w lutym 2018 r

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wzmacniania zaangażowania pracowników oraz zwiększania kompetencji organizacyjnych."Head of People and Culture to stanowisko, ale też nowa perspektywa, która pozwoli nam spojrzeć zarówno na naszą organizację, jak i nasze spółki portfelowe przez pryzmat tego, co najważniejsze – ludzi.Technologia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wziąć udział każda firma, organizacja czy osoba. Chodzi o budowanie szerokiej świadomości gospodarczej oraz solidarności biznesowej.  Źródło: spółka Telekomunikacja: Minister cyfryzacji konsultuje projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym etapie. . 118. 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 2

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub

OBWIESZCZENIE

określonym przepisami ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze /Dz.U. 2015.233 t.j. z późn. zm./ . 2. Sprzedaż i nabycie ruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się w dacie sprzedaży.   § 3   1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

studialnych wyłonionych w pierwszym etapie. Art. 118. 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami konkursu mogą być

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

wartość poszczególnych części zamówienia. 5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową. 6. Wartością

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

zawiera: - informacje charakterystyczne dla trybu, takie jak: wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, warunki techniczne, sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej oraz liczbę etapów licytacji i czas ich trwania; - informacje organizacyjne: termin składania wniosków o

Atuty trudnych czasów

względem informatyzacji dotyczącej wszechstronnej identyfikacji klienta są kilka lat za bankami. I ten dystans technologiczny Grupa PZU chce jak najszybciej nadrobić. Jako grupa mamy ponad 100 ton serwerów, a czasem ciężko jest uzyskać odpowiednią informację. To jest nie lada "bagaż"

Najczęściej zadawane pytania

REGON, podając: nazwę firmy, adres, nr telefonu, formę prawno-organizacyjną: osoba fizyczna lub spółka cywilna (s.c.), stan aktywności prawnej i ekonomicznej (czy np. firma nie jest w likwidacji), rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W wyniku wpisu do