identyfikacja

Rząd przyjął nowelę ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która wprowadza przepisy znacząco ułatwiające obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości w publicznych usługach online, podało Centrum Informacyjne

Banki poznają klientów po głosie? Nowa metoda identyfikacji  w Polsce

Banki poznają klientów po głosie? Nowa metoda identyfikacji w Polsce

Używanie biometrii, czyli identyfikacji klientów na podstawie ich cech fizycznych nie jest niczym niespotykanym - kilka polskich banków sprawdza tożsamość klientów za pomocą układu naczyń krwionośnych w palcu (tzw. biometria finger vein, dostarczana przez koncern Hitachi). Specjalne czytniki są

Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa ma na celu wprowadzenie rozporządzenia PE eIDAS dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji

Orange wprowadza nową identyfikację swojej marki

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) –  Orange Polska wprowadza nową identyfikację swojej marki, która ma zmieniać i budować nowe doświadczenia klienta oraz odzwierciedlać myślenie firmy o technologii przez pryzmat człowieka, poinformował prezes Bruno Duthoit. Idzie za tym równoczesna

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

wyboru najkorzystniejszej oferty. Przyjęte w obowiązującym stanie prawnym rozwiązanie w zakresie braku możliwości identyfikacji autorów prac konkursowych do czasu wyboru najlepszej pracy ma umożliwić obiektywny wybór najlepszej ze złożonych prac. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest

"DGP" - NIP będzie tylko dla firm

NIP dla firm nie będzie już nadawany w formie decyzji administracyjnej - czytamy w artykule. To tylko część zmian, które znalazły się we wstępnych założeniach do nowelizacji ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jak dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna" - założenia

Rezolucja PE: Wspólna Polityka Rolna ma ułatwić życie rolnikom

wykorzystywane internet lub specjalna linia telefoniczna. Parlament zachęca również Komisję do przeanalizowała systemu identyfikacji zwierząt w poszczególnych krajach. Powinien on bowiem zostać ujednolicony, a niepotrzebne uregulowania prawne - zniesione. Rezolucja jest częścią większej debaty nad uproszczeniem

Przewozy Regionalne zmieniły swoją firmę na Polregio

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Przewozy Regionalne, w wyniku rejestracji zmiany umowy spółki przez Sąd Rejestrowy, zmieniły swoją firmę na Polregio, podała spółka. "Powyższa zmiana została wprowadzona w celu ujednolicenia firmy spółki z jej identyfikacją wizualną opartą o markę Polregio

Ubezpieczeniowy koncern z Sopotu zmienia logo i kolory

Nowy zewnętrzny wizerunek pojawi się w ponad 700 punktach sprzedaży Ergo Hestii. Odświeżona szata graficzna obejmie wszystkie materiały korporacyjne i ubezpieczeniowe.   - Nowy wizerunek będzie optymalnie odzwierciedlał wartości firmy: prostotę, przewidywalność procedur i dopasowanie do potrze

"DGP": NIP będzie nadawany zaraz po urodzeniu

Osoby te nie będą się również musiały posługiwać się nim w obrocie prawnym. Sam NIP nie będzie zlikwidowany. Pozostanie, tyle że w ukryciu. Ma być nadawany razem z numerem PESEL. Ten zaś z reguły nadawany jest już po zarejestrowaniu urodzenia dziecka. Oznacza to - tłumaczy dziennik -, że teraz już j

Spółka Bioavlee zwalidowała system Avlee 650 identyfikujący mikroorganizmy

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Polska spółka technologiczna Bioavlee zwalidowała unikalny system Avlee 650, który rewolucjonizuje standardy identyfikacji drobnoustrojów, także w przypadku superbakterii i innych patogenów, podała spółka. Opatentowana przez Bioavlee technologia

Spółka zal. Inno-Gene wprowadziła do oferty testy genetyczne na COVID-19

, przyczyni się do identyfikacji osób, u których choroba COVID-19 ma cięższy przebieg, przez co powinny one być objęte szczególną opieką medyczną oraz pozwoli przeprowadzić badania populacyjne i zidentyfikować osoby szczególnie podatne na zachorowania. Badania testowe zostały przeprowadzone na personelu

Spółka zal. Inno-Gene rozpoczęła wykonywanie testów na SARS-CoV-2

z koronawirusem" - czytamy w komunikacie. Spółka zależna poinformowała, iż jako jedyna w kraju oferuje jednocześnie diagnostykę molekularną (genetyczną) oraz serologiczną (identyfikacja antygenów wirusa i specyficznych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2) oraz sprzedaż szybkich testów do

GPW rozważa udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze

. Jeden z tworzonych obecnie systemów zawierający zestaw narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych, TCA Tool, będzie oferowany w chmurze" - powiedział ISBtech Lasiuk. Transaction Cost Analysis (TCA) to zestaw innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych

Bank Pekao jako pierwszy wdrożył obsługę e-dowodu w oddziałach

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwił obsługę e-dowodu, czyli nowego dowodu osobistego zawierającego specjalną warstwę cyfrową (tzw. chip), który umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację, podał bank. Pierwsze placówki banku zostały już wyposażone w

Spółka zal. Inno-Gene złożyła wniosek patentowy dot. testu na COVID-19

diagnostyki predyspozycji do infekcji SARS-CoV-2 oraz ciężkiej i łagodnej formy choroby COVID-19" jest wynalazek biotechnologiczny - wielogenowy test genetyczny i zestaw starterów oraz sposób do identyfikacji zwiększonego ryzyka do zachorowania na SARS-Cov-2 oraz identyfikacji łagodnej/ciężkiej formy

DataWalk finalizuje sprzedaż licencji wieczystej do Link4 TU

identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)

DataWalk ma umowę na wdrożenie swojej platformy w PKN Orlen

(amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)  

DataWalk ma zamówienie na pilotaż z integratorem systemów w USA

finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)

GenXone: Zakończyła się ewaluacja nowego testu na SARS-CoV-2

względu na obniżony limit detekcji ze 100 do 50 kopii RNA oraz identyfikację zestawu 4 genów charakterystycznych dla SARS-CoV-2 zamiast dotychczasowo identyfikowanych 3 genów.  "Zakończona ewaluacja umożliwi spółce wprowadzenie przedmiotowego testu do oferty i rozpoczęcie sprzedaży, co nastąpi

Alior Bank udostępnia pożyczkę z wykorzystaniem Foto ID

dokument tożsamości i potwierdzić, że klient wykonuje identyfikację samodzielnie i świadomie" - czytamy dalej. Klient będzie mógł otrzymać finansowanie w wysokości nawet 150 000 zł na 10 lat (RRSO 17,81%), podkreślił bank. "Foto ID to autorska metoda identyfikacji klienta zaprojektowana i

DataWalk przeprowadzi pilotaż u integratora systemów w USA

globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć

Spółka DataWalk ma umowę na pilotaż ze spółką północnoamerykańską

(ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)  

DataWalk Inc. rozpoczął projekt pilotażowy z Integratorem Systemów w USA

m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)

DataWalk ma memorandum z Anderson Police Department w USA

finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)  

DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA

identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

w formacie A4, forma elektroniczna oferty: grafikę w pdf zaprojektowaną wg wytycznych zamawiającego , opierając się na Systemie Identyfikacji Wizualnej Lotniczej Akademii Wojskowej, w celu umożliwienia zamawiającemu oceny przedmiotu zamówienia w kryterium projekt graficzny”. Powyższe

Premier: Od 20 kwietnia część obostrzeń zostanie zniesiona

obowiązywać będzie zasada trzech "I": izolacja, identyfikacja, informatyzacja, poinformował premier Mateusz Morawiecki.  "Poprzez nasze działania kupujemy czas na dostosowanie się w ochronie zdrowia. Dzięki temu mamy mniej zachorowań niż średnia w Europie" – podkreślił premier

Synektik ma list intencyjny z Genomtec, rozważa inwestycję kapitałową

Genomtec umożliwia identyfikację wirusów w materiale wyizolowanym od pacjenta w czasie 20 minut. "Strony deklarują zainteresowanie zawarciem umowy regulującej szczegółowy zakres, warunki i zasady współpracy przy komercjalizacji testów COVID. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami między stronami spółka

Czy kryterium jakości można oceniać na podstawie próbek i projektów złożonych z ofertą?

: „Wartość punktowa w kryterium projekt graficzny (P) będzie oceniana na podstawie przesłanego razem z ofertą projektu graficznego. Wykonawca powinien zaprojektować grafikę według wytycznych zamawiającego , opierając się na Systemie Identyfikacji Wizualnej Lotniczej Akademii Wojskowej. Dokładne

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

(Dz.U. z 2019 r. poz. 700), profil zaufany oznacza środek identyfikacji elektronicznej, zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c. Natomiast w oparciu art. 20aa wskazanej ustawy, profil zaufany umożliwia podmiotom

Rząd chce, by przy przetargach używać transmisji w czasie rzeczywistym

przetargu ustnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (transmisji w czasie rzeczywistym) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz możliwości identyfikacji uczestników przetargu i członków komisji przetargowej. Ma to zagwarantować ciągłość realizacji zadań przez organy przeprowadzające przetargi

DataWalk ma umowę na swój system do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej

bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka

DataWalk ma umowę na wdrożenie z obszaru zarządzania epidemiologicznego

problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć

DataWalk miało 3,43 mln zł straty netto, 3,44 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o zmianie nazwy firmy spółki na Develia

podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 13 czerwca br. Nowa nazwa wejdzie w życie po rejestracji zmiany statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy. "Zmianie, obejmującej nową nazwę, logo i odświeżoną identyfikację wizualną marki Develia będzie towarzyszyła kampania wizerunkowa. Nowy wizerunek

MF i UKNF rozpoczęły projekt rozwoju fintechu w Polsce przy wsparciu KE i EBOR

. Jest nim konsorcjum 4 firm: Areto, Wierzbowski Eversheds Sutherland, IT9 i FinTech Consultancy. Projekt będzie równolegle realizowany w ramach 3 obszarów tematycznych: Fintech Obszar koordynowany przez MF obejmuje kompleksową identyfikację i usunięcie ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla

Spółka zal. Inno-Gene zamówiła 20 tys. testów na obecność koronawirusa

władz samorządowych" - czytamy w komunikacie. 16 kwietnia br. Centrum Badań DNA poinformowało, iż jako jedyne w kraju oferuje jednocześnie diagnostykę molekularną (genetyczną) oraz serologiczną (identyfikacja antygenów wirusa i specyficznych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2) oraz sprzedaż

Spółka zal. Inno-Gene rozpocznie 14 kwietnia wykonywane testów na SARS-CoV-2

jedyna w kraju oferować będzie jednocześnie diagnostykę molekularną (genetyczną) oraz serologiczną (identyfikacja antygenów wirusa i specyficznych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2). Obie metodyki badań: genetyczna i serologiczna wzajemnie się uzupełniają i powinny być stosowane łącznie aby zwiększyć

E-arbitraż dla firm ma umowę z ministrem cyfryzacji dot. m.in. profilu zaufanego

korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ułatwi to identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Ultima Ratio, który zostanie uruchomiony pod koniec kwietnia tego roku, będzie pierwszą instytucją prowadzącą arbitraż

DataWalk sprzedał do RPA platformę do zastosowań inwestygacyjnych

wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r

DataWalk ma memorandum z Washington State Gambling Commission w USA

miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012

DataWalk Inc. przeprowadzi projekt pilotażowy z Federalną Agencją w USA

łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na

DataWalk Inc. przeprowadzi projekt pilotażowy ze Stanową Agencją Policyjną w USA

. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była

MK proponuje zwiększenie do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych

rejestru. Zaśmiecanie miejsc publicznych (dróg, ulic, placów, ogrodów, plaż, trawników lub zieleńców) ma być zagrożone karą do 5 tys. zł. Gmina, która zapewni możliwości identyfikacji lokali segregujących śmieci w budynkach wielorodzinnych, będzie mogła zastosować rozliczanie opłat według lokali, a nie

Neinver: Silesia Outlet w Gliwicach zmieni markę na Factory

obszarze zarządzania operacyjnego, najmu i marketingu, to istotny element strategii rozwoju tego najmłodszego outletu w Polsce. Zmiana nazwy oraz identyfikacji wizualnej na popularne, czerwono - białe logo Factory, znacząco zwiększy rozpoznawalność obiektu wśród partnerów biznesowych Neinver w Polsce i

Amerykański DHS-CBP wybrał system DataWalk do poprawy bezpieczeństwa granic

(amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)

KNF chce nałożyć na Alior Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie identyfikacji Alior Banku jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym wys. 0,25

Work Service dokona korekty rozliczenia podatku, łączna kwota to 8,57 mln zł

w bilansie na dzień 30 czerwca 2020 r." - czytamy w raporcie.  Spółka podała, że identyfikacja powyższego zobowiązania podatkowego wynika głównie z przeprowadzonej weryfikacji sposobu podejścia do kalkulacji przychodów i kosztów uzyskania przychodu podatkowego związanego z transakcją

KNF ustaliła ostateczne wskaźniki bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła ostatecznie identyfikację jedenastu banków jako innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz dodatkowo zidentyfikowała jeden bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym, czytamy w komunikacie instytucji

MFPR zbiera propozycje inwestycji do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

wiązała się z identyfikacją projektów […] Regiony będą zaangażowane również w prace nad ich doskonaleniem w kontekście wymogów unijnych oraz innych parametrów, kluczowych w kontekście ich późniejszej realizacji" - podkreśliła minister. Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy

DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach

zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym

KSF wydał pozytywną opinię ws. bufora 0,25% ekspozycji na ryzyko dla Aliora

połowie czerwca bank podał, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do KSF o wyrażenie opinii w sprawie identyfikacji Alior Banku jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.  Alior

XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 25-26 II w Jachrance

medialnym wydarzenia.  "Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne. W otwierającej debacie zaproszeni prelegenci przeanalizują problematykę związaną z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązki notyfikacyjne; identyfikacja beneficjenta w grupie kapitałowej; ryzyka

Pergamin zamyka rundę seed z 1 mln zł na rozwój machine learning dla umów

wykorzystaniem uczenia maszynowego w procesie tworzenia umów, podano w komunikacie. "750 000 zł z kwoty inwestycji pochodzi od funduszu Simpact. Środki pozyskane od inwestora zostaną przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest automatyzacja procesu identyfikacji danych w

Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND wnioskują do UOKiK ws. wspólnego projektu

koreańskim firmom w rozwijaniu ich zagranicznych inwestycji PPP i rozwoju działalności. KIND odgrywa rolę we wspieraniu ogólnych aspektów działalności przedsiębiorstw, od identyfikacji projektów i wspierania rozwoju projektów i finansów po bezpośrednie inwestycje. (ISBnews)  

500 zł na wakacje. Jak dostać bon turystyczny krok po kroku

wejdzie w życie ustawa o polskim bonie turystycznym. Dopiero wtedy będzie ustalona data dla rejestrowania firm, które będą się mogły zgłaszać aż do końca trwania programu. By to zrobić, będą musiały mieć profil zaufany, profil osobisty lub inny środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie

Enea Operator ma 21,16 mln zł dofinans. na budowę sieci w zachodniopomorskim

w komunikacie. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie zwiększonej pewności zasilania poprzez zautomatyzowanie procesu identyfikacji uszkodzeń oraz budowy sieci z zastosowaniem automatyki (FDIR). Ponadto w wyniku realizacji projektu zostaną zwiększone możliwości dystrybucyjne sieci umożliwiające

Poczta Polska otrzymała 500 tys. zł wsparcia z unijnego programu 'Horyzont 2020'

składające się z 33 partnerów z całego świata m.in. z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Holandii, podano także. "W naszych pracach wykorzystamy system identyfikacji przesyłek w oparciu o międzynarodowe standardy GS1, istotne będzie również wdrożenie i analiza zastosowania tzw. Internetu Rzeczy w

mBank testuje biometrię behawioralną Digital Fingerprints

'cyfrowe pogotowie', będące dodatkowym parasolem w e-świecie poza usługami bankowymi. To również jedyna taka usługa na rynku" - powiedział Kocik podczas prezentacji rozwiązania. Rozwiązanie oparte na biometrii behawioralnej ma na celu identyfikację użytkownika przez mierzenie jego interakcji z

JR Holding ma wstępną umowę na zakup praw do 2 patentów na testy zw. z COVID-19

receptorów smaku w celu wyznaczania wysokości progów czuciowych. Z kolei drugim jest patent na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu"

DataWalk rozpoczął pilotaż swojego systemu z instytucją inwestygacyjną w USA

bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka

DataWalk sprzedał do MLARS DOJ licencję wieczystą na platformę analityczną

zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW

Atlas Estates miało 1,75 mln euro straty netto, 0,36 mln euro zysku EBIT w I kw.

rady dyrektorów Mark Chasey w liście do akcjonariuszy. "Biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie na rynkach finansowych oraz perturbacje wywołane pandemią COVID19, do priorytetowych zadań należą poprawa płynności, zapewnienie sobie dostępu do kapitału i monitorowanie rynku w celu identyfikacji

Citi Handlowy umożliwił otwarcie konta z wykorzystaniem biometrii

SMS, kierującego na stronę identyfikacji tożsamości na podstawie zdjęcia dowodu osobistego oraz zdjęcia twarzy (selfie); akceptacji dokumentów przy użyciu kodu SMS otrzymanego na telefon komórkowy" - czytamy w komunikacie. "Otwarcie konta 'przez selfie' w Citi Handlowy nie wymaga

KNF chce nałożyć na mBank bufor w wysokości 0,5% łącznej kwoty na ryzyko

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej wydał opinię w przedmiocie identyfikacji mBanku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank

LPP zakończyło proces wdrażania RFID w marce Reserved w Polsce

Gdańsk, 23.10.2019 (ISBnews) - LPP zakończyło proces wdrażania systemu identyfikacji radiowej (RFID) w marce Reserved w Polsce, podała spółka. "Możemy śmiało powiedzieć, że to najszybsze wdrożenie RFID na świecie. W podobnej skali taki proces zajmuje zazwyczaj około 2-3 lata. Ten krok

KNF chce nałożyć na Bank Handlowy bufor wysokości 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

ekspozycji na ryzyko, podał bank. Komitet Stabilności Finansowej wydał opinię w zakresie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. "Bank, zgodnie z postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jest stroną

Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji

adres poczty elektronicznej. Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej z 23 lipca 2014. "Doręczenie elektroniczne, które proponujemy będzie jedną z usług zaufania opartą na tym rozporządzeniu

DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N

publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)

MFPR: Straż Pożarna otrzyma 11 mln zł z funduszy UE na walkę z koronawirusem

posiadający możliwości przeprowadzenia wstępnego rozpoznania i pełnej identyfikacji zagrożenia na przykład koronawirusem. Istotnym elementem pojazdu jest  możliwość prowadzenia dezynfekcji zarówno pomieszczeń, wyposażenia, jak i osób poszkodowanych. Pojazd pozwoli straży także na właściwe wsparcie służb

Datawalk miał 11,04 mln zł straty netto, 11,05 mln zł straty EBIT w 2019 r.

agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)

DataWalk ma umowę na wdrożenie DataWalk w Kooperativa z Vienna Insurance Group

identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)  

Genomtec pracuje nad mobilnym rozwiązaniem do diagnostyki m.in. koronawirusa

koronawirusów, podała spółka. Komercyjna wersja urządzenia Genomtec ID może być dostępna pod koniec 2021 r. Genomtec ID, czyli mobilne urządzenie do szybkiej i taniej identyfikacji patogenów m.in. bakterii, wirusów oraz grzybów, powstaje od kilku kwartałów w laboratoriach we Wrocławiu. Spółka podkreśla, że po

BioMaxima została wyłącznym dystrybutorem systemu Accelerate Pheno w Polsce

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - BioMaxima podpisała umowę na wyłączną dystrybucję w Polsce produktów amerykańskiej firmy Accelerate Diagnostics, Inc. podała spółka. Dzięki umowie BioMaxima stanie się dystrybutorem platformy Accelerate Pheno przeznaczonej do szybkiej identyfikacji patogenów

FFiL Śnieżka czasowo ograniczyła produkcję w ukraińskiej spółce

powyższe ograniczenia w produkcji Śnieżka-Ukraina będą miały na wyniki finansowe w trwającym i w przyszłych okresach spółki Śnieżka-Ukraina, i tym samym całej grupy kapitałowej Śnieżka. Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i w przypadku identyfikacji istotnych informacji będzie je

KNF: 11 banków to instytucje o znaczeniu systemowym, 9 obowiązuje bufor kapitał.

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) identyfikuje 11 banków jako instytucje o znaczeniu systemowym, a na 9 z nich nałożyła bufor kapitałowy, wynika z komunikatu KNF.  "Komisja Nadzoru Finansowego [...] potwierdziła identyfikację dziesięciu

NIK: Umowy koncesyjne autostrad płatnych zawierają wiele niekorzystnych zapisów

planów kontroli zgodności eksploatacji koncesyjnych odcinków autostrad z warunkami umów, dla lepszej identyfikacji obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości" - czytamy dalej. (ISBnews)  

KSF pozytywnie zaopiniował wniosek KNF dot. zniesienia bufora dla GNB

stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na niego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym" - czytamy w komunikacie.  Ostateczna decyzja zostanie wydana

Grupa Azoty Chorzów zakłada kilka milionów złotych zysku netto w 2021 roku

Wojciech Wardacki. "Celem planu restrukturyzacji Grupy Azoty Chorzów jest odzyskanie i utrzymanie trwałej rentowności spółki. Gwarancją tego, że Chorzów jest i będzie solidnym partnerem dla kontrahentów jest zmiana identyfikacji wizualnej i możliwość wykorzystania przez spółkę logo Grupy Azoty"

KNF chce zniesienia dla B.Millennium bufora innej instyt. o znaczeniu systemowym

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na bank bufora innej instytucji o

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ofercie publicznej dot. m.in. prospektów

akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, identyfikację swoich akcjonariuszy, co umożliwi im bezpośrednią komunikację, i co powinno sprzyjać zwiększeniu zaangażowania akcjonariuszy tych spółek w ich sprawy, w szczególności w perspektywie długoterminowej; wymóg ustanowienia przez

Przychody Vetrex wzrosły o ponad 14% r/r do 108 mln zł w 2019 r.

wzornictwa. W zeszłym roku rozbudowaliśmy nasze portfolio o kolejne produkty wpisujące się w aktualnie panujące trendy. Odświeżyliśmy również identyfikację wizualną oraz wymieniliśmy większość floty transportowej" - powiedział prezes Paweł Bielak, cytowany w komunikacie Przychody na rynku polskim

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

umowie kredytowej stanowią niedozwolone postanowienia umowne skutkujące ustaleniem salda kredytu w PLN oraz pozostawienie oprocentowania kredytu w oparciu o stawkę LIBOR,  2. Unieważnienie całej umowy kredytowej w związku z identyfikacją klauzul niedozwolonych; 3. Unieważnienie

MPiT: Prezydent podpisał nowelizację prawa własności przemysłowej

Technologii (MPiT).   "Dzięki spójnemu systemowi ochrony znaków towarowych, które służą przedsiębiorcom do odróżniania się na tle konkurencji, polskie firmy zyskują nowe narzędzie ułatwiające wejście na rynki zagraniczne. Nowelizacja ułatwia przedsiębiorcom identyfikację wizualną, co sprzyja

T-Mobile wprowadził potwierdzanie tożsamości z usługą mojeID od KIR

, umożliwiająca weryfikację tożsamości w sposób całkowicie zdalny, została wdrożona w branży telekomunikacyjnej. To kolejny sektor - po energetycznym, medycznym i ubezpieczeniowym - który dostrzega, jak istotna jest cyfrowa identyfikacja klientów. Pomaga ona m.in. w przyspieszaniu i usprawnianiu procesów

Asseco Poland ma umowę z ARiMR na obsługę systemu SIA za 177,1 mln zł

Agencji (SIA), wspomagające obsługę statutowych zadań ARiMR w obszarze płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz składania przez Internet wniosków o płatności obszarowe. Wygrana w tym przetargu oznacza, że po 3-letniej przerwie Asseco będzie

MPiT: Nowelizacja prawa własności przemysłowej czeka na podpis prezydenta

na podpis prezydenta. "Dzięki spójnemu systemowi ochrony znaków towarowych, które służą przedsiębiorcom do odróżniania się na tle konkurencji, polskie firmy zyskują nowe narzędzie ułatwiające wejście na rynki zagraniczne. Przyjęte zmiany ułatwią przedsiębiorcom identyfikację wizualną, co

Bank Pekao udostępni automatyczne opłaty za przejazd autostradą Autopay

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Bank Pekao umożliwi opłaty za przejazdy autostradą za pomocą usługi Autopay - w bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay Banku Pekao, podał bank. Autopay to usługa umożliwiająca automatyczne opłacanie przejazdów autostradą na podstawie identyfikacji

PKO Ubezpieczenia wprowadza potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID

potwierdzenie tożsamość danej osoby, w oparciu o bezpieczną identyfikację klientów wykorzystującą systemy bankowości elektronicznej. Korzystanie z tej metody uwierzytelnienia umożliwia załatwienie formalności przez Internet, bez konieczności potwierdzenia danych w punkcie obsługi lub kontaktu z kurierem, co

KIR, ZBP: Rosną oczekiwania Polaków wobec zastosowania tożsamości cyfrowej

większości z nich już funkcjonują nowoczesne rozwiązania oparte na elektronicznej identyfikacji, dostarczane przez KIR. Rok temu udostępniliśmy mojeID, usługę która umożliwia potwierdzanie tożsamości w procesach rejestrowania się, dostępu i logowania do serwisów dostawców usług, zarówno komercyjnych jak i z

Datawalk miało 13,75 mln zł straty netto, 13,86 mln zł straty EBIT w 2018 r.

obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja

AI Busters otrzymał 1 mln zł na inwestycje od funduszu YouNick Mint

obsługę w pierwszych krokach procesu. Dalszy rozwój zdecydował się wesprzeć fundusz inwestycyjny YouNick Mint, podano w materiale. "Identyfikacja potrzeb i problemów klientów w masowej komunikacji online to jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnych organizacji. Technologie automatyzacji

ME: Rozporządzenie ws. rejestru zapasów interwencyjnych wejdzie w życie 21 XI

publikacji, podał resort energii. Rejestr systemu zapasów interwencyjnych składa się z rejestrów: producentów i handlowców, zapasów interwencyjnych oraz zapasów specjalnych. "Dane umieszczane w rejestrze producentów i handlowców umożliwią identyfikację podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i

Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych

nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby; - numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny,za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od

Nationale-Nederlanden wprowadza zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID

możliwe będzie poszerzenie gamy usług cyfrowych, dostępnych dla klientów firmy" - powiedział dyrektor linii biznesowej usługi identyfikacji w KIR Piotr Wichowski, cytowany w komunikacie. MojeID to bezpieczne narzędzie służące do potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych

MC ma porozumienie z Cisco, Ericssonem i Nokią na rzecz cyberbezpieczeństwa

cyfryzacji Karol Okoński, cytowany w komunikacie. Prelegenci panelu przedstawili swoje zalecenia dotyczące kluczowej roli Unii Europejskiej w procesie wdrażania sieci 5G, podkreślili znaczenie harmonizacji podejść do identyfikacji zagrożeń oraz związanych z tym działań zaradczych, a także wskazali na

identyfikacja

Identyfikacja (psychologia)
Identyfikacja z agresorem
Identyfikacja projekcyjna
Identyfikacja (pamięć)
Identyfikacja (socjologia)
Identyfikacja systemu
Identyfikacja (informatyka)

więcej o identyfikacja na pl.wikipedia.org