idei umowy

Getin Noble Bank i Idea Bank mają umowę ws. analizy możliwości połączenia 

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów, podał Getin Noble Bank.  "Na podstawie umowy banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów połączenia

Idea Bank ma aneks dotyczący umowy zakupu akcji Getin Leasing

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł ze spółkami LC Corp B.V oraz Idea Leasing aneks do umowy sprzedaży akcji Getin Leasing (GL), zawartej w kwietniu br., w celu szybszej realizacji transakcji nabycia akcji GL przez grupę Idea Bank, podał bank. Idea Leasing nabędzie, a LC Corp

Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Rosja

Warszawa, 08.04.2015 (ISBnews) - Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży Otwartej Spółki Akcyjnej Inwestycyjny Powierniczy Bank Akcyjny z siedzibą w Krasnodarze, Federacja Rosyjska (Idea Bank Rosja) za łącznie 3,365 mln zł, podała spółka. Według komunikatu, umowy obejmują sprzedaż

Idea Bank zawarł z EBI umowę zastawu na obligacjach skarbowych na 290 mln zł

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą ustanowienia zastawu finansowego na rzecz EBI na obligacjach skarbowych w celu zabezpieczenia wierzytelności EBI wynikających z umowy pożyczki spółki zależnej Idea Leasing, podano w

Idea Bank ma aneks do umowy zbycia GetBack dot. możliwości zapłaty w transzach

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w kwocie 825 mln zł w transzach, podał bank

Idea Bank ma warunkową umowę sprzedaży GetBack za 825 mln zł

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack (GB), podała Idea. Cena sprzedaży wynosi 825 mln zł. "Umowa została zawarta pod niżej

Leszek Czarnecki sprzedaje Idea Bank Rosja

Leszek Czarnecki sprzedaje Idea Bank Rosja

Umowy obejmują sprzedaż ponad 302 mln akcji Idea Bank Rosja, a ich łączna wartość to ponad 3,3 mln zł. Transakcja dojdzie do skutku, jeśli m.in. zgodę na nią wyda Bank Rosji i nastąpi zwrot depozytów emitenta ulokowanych w Idea Bank Rosja. Warunki umowy powinny zostać spełnione do 30 września tego

Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money

obligacji wyemitowanych przez Idea Expert (obecnie Idea Money), podał Idea Bank. "W związku z powyższym warunek zawieszający określony w zawartej umowie sprzedaży akcji IM nie ziścił się i nie doszło do przeniesienia akcji z Idea Banku odpowiednio na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money. Wówczas podano, że intencją stron jest zawarcie umowy

Getin Holding: Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Termin, do którego powinno nastąpić przeniesienie na kupujących własności akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, przewidziany w warunkowej umowie sprzedaży Idea Bank Ukraina i LLC New Finance Service (NFS), został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku, podał Getin

Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

odwrotnie" - wskazał Pruski. 30 lipca br. Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money. Wówczas podano, że zawarcie umowy sprzedaży akcji na rzecz Fundacji JLC oraz na rzecz

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

Idea Money, podał bank. Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do 31 lipca br. "Zgodnie z term sheet, intencją jego stron jest dążenie do zawarcia do dnia 31.07.2020 r. umowy sprzedaży akcji, na podstawie której emitent sprzeda: 1) na rzecz Fundacji JLC 4 853 501 akcji

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2

Geting Holding ma zgodę urzędu antymonopol. na sprzedaż Idea Bank na Ukrainie

jednym z warunków do przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina oraz udziału NFS" - czytamy w komunikacie. Pod koniec grudnia ub. r. Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) - swych spółek zależnych

Idea Bank nie zamierza podejmować rozmów z DNLD L.P. nt. GetBacku

zmierzających do zaspokojenia "bliżej nieokreślonej szkody DNLD L.P. wynikającej z zawartej w dniu 15 marca 2016 roku pomiędzy Emest Investment sp. z o.o. i Idea Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dawniej: Getin International S.a.r.l) umowy sprzedaży wszystkich akcji GetBack S.A.". Idea

Idea Bank sprzedaje Leszkowi Czarneckiego 15% Idea Getin Leasing za 75 mln zł

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank zawarł z Leszkiem Czarneckim umowę dotyczącą sprzedaży 15% akcji spółki stowarzyszonej Idea Getin Leasing za 75 mln zł, podał bank. Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto banku w III kwartale 2018 roku w wysokości 73,7 mln

Idea Bank: Zwolnienia grupowe obejmą do 750 pracowników do końca br. 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Zwolnienia grupowe w Idea Banku zostaną przeprowadzone od czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 750 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzy rezerwę, podał bank. 

Idea Bank chce poinformować o wynikach analiz ws. połączenia z GNB w listopadzie

prowadzi zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm.  Na początku sierpnia Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w

Idea Bank zawarł ugody z 34 klientami, którzy nabyli obligacje GetBacku

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Idea Bank w ramach procesu polubownego zawarł ugody z 34 klientami, którzy posiadają obligacje GetBacku, poinformował członek zarządu Idea Banku Tomasz Górski. Bank nie tworzył dodatkowych rezerw na ten cel w III kw. "Bank zaprosił do rozwiązania

GNB wznowi w tym tygodniu rozmowy ws. ewentualnej fuzji z Idea Bankiem 

sierpnia Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów. Idea Bank poinformował dziś, że wraz z GNB prowadzi zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie

LC Corp nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - LC Corp zawarł umowę z Idea Bankiem, na podstawie której nabył 25,01% akcji Idea Leasing (IL) za 107,54 mln zł, podał bank. Na podstawie innej umowy Idea Leasing nabył 25% w Getin Leasing za 100 mln zł. "Na podstawie umowy I emitent zbył, a LC Corp nabył 5

LC Corp B.V. nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy nieprecyzyjnie, że "LC Corp zawarł umowę z Idea Bankiem" - chodziło o LC Corp B.V., a nie LC Corp S.A. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy. Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - LC Corp B.V. zawarł umowę z Idea Bankiem, na podstawie której nabył 25,01

GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

Moskwie oraz na zawarcie stosownych umów, podał Getin Holding. "Jednocześnie emitent informuje, że dzisiaj uzyskał zgodę rady nadzorczej emitenta na nabycie przez emitenta od Carcade 26 690 akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, spółki zależnej od emitenta stanowiących 22,059% kapitału

Idea Leasing przesunęła termin zapłaty pozostałej części ceny za Getin Leasing

Warszawa, 01.02.2017 (ISBnews) - Idea Leasing - spółka zależna Idea Banku- zawarła z LC Corp B.V. aneks do umowy nabycia 75% akcji Getin Leasing, przesuwając termin zapłaty pozostałej części ceny do 15 maja br., podał Idea Bank. Wcześniej termin tej spłaty wyznaczono na 31 stycznia 2017 r

Idea Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK 

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK w sprawie wydania 4 decycji dotyczących praktyk rynkowych i nałożenia na bank 2 kar, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z

Przegląd informacji ze spółek

Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 4 sp. k. - spółka zależna Ronson Development - zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie w dzielnicy Wola o powierzchni około 1,6 tys. m2, celem realizowania projektu deweloperskiego, podała spółka

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

Carcade" - czytamy w komunikacie. W związku z tą decyzją, Getin Holding zdecydował również o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu 22,059% akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, Białoruś (Idea Bank Białoruś). "Zawarcie wyżej wymienionych umów uzależnione jest

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

Carcade na rzecz GH wszystkich posiadanych przez Carcade akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, tj. 26 690 akcji stanowiących 22,059% kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś, za łączną cenę 573 351 746 RUB, a także rozwiązanie umowy zastawu rejestrowego zawartej 13 lutego 2019 r. pomiędzy GH a

Przegląd informacji ze spółek

obligacji, Idea Bank otrzymał kwotę 101 271 380 zł, podał bank. Idea Bank jest jedynym obligatariuszem obligacji. Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto, podał Apator. Spółka

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

terminie 14 dni od jej uprawomocnienia się" - czytamy dalej. UOKiK wydał też decyzję w sprawie o uznanie postanowień wzorców umów stosowanych przez Idea Bank za niedozwolone, w której prezes Urzędu zakwestionował klauzule modyfikacyjne dotyczące możliwości zmian wzorców regulaminów i umów

Prezes GH: Połączenie Idea Banku i GNB byłoby korzystne dla akcjonariuszy

sensie biznesowym i oczekiwań na pewno jesteśmy co do Idei nastawieni optymistycznie. To kwestia dobrego zarządzania procesem i połączeniem kulturowym, choć na pewno nie byłby to łatwy proces" - podsumował prezes.  Na początku sierpnia Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę

Kolejny bank Leszka Czarneckiego do przejęcia? Analitycy wróżą to Getinowi

Przejęcie Idea Banku przez państwowy Bank Pekao SA już się dokonało. Teraz zaczyna się gra o Getin Bank, czyli drugi bank z imperium Leszka Czarneckiego, instytucję o dużo większym niż Idea Bank znaczeniu dla rynku finansowego w Polsce. Jest kilka razy większy niż Idea Bank i w odróżnieniu od niego

Unibep wykona etap inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za ok. 35,7 mln zł netto

Idea [...] z siedzibą w Warszawie, w której udziały ma Unidevelopment " - czytamy w komunikacie. Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 5 budynkach o wysokości 4

Idea Leasing ma 50 mln euro pożyczki z EBI na finansowanie MŚP i Mid-Caps

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Idea Leasing - spółka w 100% zależna od Idea Banku - zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) z umowę pożyczki o wartości stanowiącej ekwiwalent kwoty 50 mln euro w celu finansowania akcji leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz

RN Getin Holding zgodziła się na sprzedaż Idea Bank Ukraina i spółki NFS

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zbycie 100% akcji Idea Bank na Ukrainie oraz 100% udziału w kapitale zakładowym LLC New Finance Service, podał holding.  "Rada nadzorcza emitenta wyraziła zgodę na zbycie 298 741 975 sztuk akcji

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, tj. 26 690 akcji stanowiących 22,059% kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś, za łączną cenę 573 351 746 RUB (co stanowi równowartość 35 146 462,03 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.), (iii) rozwiązanie umowy

Asseco Data Systems wdroży nowy system IT w Idea Getin Leasing

zarządu Idea Getin Leasing Lech Stabiszewski, cytowany w komunikacie. "Wdrożenie LEO IV w Idea Getin Leasing to unikalny projekt informatyczny na polskim rynku. Docelowo będzie on zarządzał 500 tys. umów leasingowych. Naszym kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości pracy biznesu oraz

Getin Holding sprzeda 32,92% akcji Idea Bank Białoruś na rzecz Carcade

Kaliningradzie, Federacja Rosyjska podpisały (i) umowę sprzedaży akcji, na mocy której emitent zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Carcade 26.690 akcji zamkniętej spółki akcyjnej Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Republika Białorusi, stanowiących 32,92% udziału w kapitale zakładowym banku, a Carcade zobowiązał się

Grupa Idea Banku sfinalizowała przejęcie Getin Leasing od LC Corp B.V.

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Idea Leasing, spółka zależna Idea Bank, sfinalizowała nabycie 75 % akcji Getin Leasing od LC Corp B.V., podał Idea Bank. „W związku ze spełnieniem się określonego w umowie warunku zawieszającego w postaci osiągnięcia przez grupę kapitałową emitenta

KNF nie zgodziła się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

" - podsumowano w komunikacie. Na początku sierpnia ub.r. Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea

Prezes GNB: Połączenie z Idea Bankiem to więcej plusów, niż minusów 

połączeniu banków Getin Holding miałby pakiet mniejszościowy, a tym samym nie musiałby konsolidować wyników Idea Banku. Obecnie GH jest właścicielem 54% akcji Idea Banku.  Na początku sierpnia Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności

Idea Getin Leasing Celuje w 10 mld zł finansowania nowych aktywów/ r. od 2019

wpłynie na zakres i warunki dotychczasowej współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi, a wszystkie umowy zawarte do 31 stycznia 2018 r. pozostają w mocy" - czytamy w komunikacie. Strategicznym celem Idea Getin Leasing jest dalszy wzrost wyniku finansowego, umocnienie pozycji lidera pod

Przegląd informacji ze spółek

netto w II kwartale 2020 r. wobec 0,27 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,27 mld zł wobec 0,96 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj

mBank wypowiedział umowę kredytu GetBackowi 

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - mBank wypowiedział umowę kredytu spółce GetBack w restrukturyzacji w związku z brakiem spłaty w terminie należnej kwoty i odsetek, podał GetBack.  "Umowa została wypowiedziana w dniu 14 lutego 2019 r. z zachowaniem 30-dniowego okresu

Emest ma zgodę ukraińskiego urzędu na przejęcie GetBack od Idea Banku

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Emest Investments otrzymał zgodę Urzędu Antymonopolowy na Ukrainie na przejęcie GetBack od Idea Banku, wynika z komunikatu banku. "Kupujący, zgodnie z umową, zawiadomił sprzedającego o wydaniu w dniu 17 maja 2016 r. przez Urząd Antymonopolowy na Ukrainie

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

Holding dywidendę w kwocie 43,2 mln zł. W efekcie poprawy kondycji ukraińskiej gospodarki oraz silnej pozycji i atrakcyjności aktywów zarządzanych przez Getin Holding, w grudniu 2019 roku spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina oraz New Finance Service. Wartość umowy

Idea Bank sfinalizował transakcję sprzedaży GetBack

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Getin International (GI) – spółka pośrednio zależna od Idea Banku – sfinalizował sprzedaż 100% akcji GetBack (GB) na rzecz Emest Investments za łącznie 825 mln zł, podał bank. 15 czerwca 2016 r. spełnił się ostatni warunek określony w umowie

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

wyniosła ona 2,3 mld, a w II kw. 2018 r. – 2,4 mld zł. 1 sierpnia Idea Bank poinformował, że zawarł z Getin Noble Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ewentualnego połączenia banków. 17 lipca bank otrzymał od swojego głównego akcjonariusza informację, że z uwagi na

Emest Investments ma zgodę UOKiK na przejęcie GetBack od Idea Banku

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Emest Investments otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie GetBack od Idea Banku, wynika z komunikatu banku. "Kupujący, zgodnie z umową, zawiadomił sprzedającego o wydaniu w dniu 11 maja 2016 r. przez prezesa Urzędu

Polska i Słowacja deklarują współpracę w walce z przestępczością podatkową

przeciwdziałające oszustwom podatkowym. Polska – jak przypomina MF w komunikacie - dąży do stworzenia koalicji państw skupionych wokół idei solidarności podatkowej, proponując państwom Europy zawieranie dwustronnych umów o pogłębionej współpracy, które będą  mają tworzyć ramy dla przyspieszonego

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Należności grupy kapitałowej Idea Banku od spółki GetBack wynoszą 14,3 mln zł według stanu na 26 kwietnia br., w tym 8,3 mln zł to obligacje, a 6 mln zł to należności handlowe. Dodatkowo, należności Idea Banku od funduszy inwestycyjnych, w portfelach

Przegląd informacji ze spółek

Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money, podał bank. Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do 31 lipca br. THC SICAV-RAIF S.A. (działający

Idea Bank kupił 10,93% akcji BIK od Getin Noble Banku za 50 mln zł

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea Bank. "

Idea Leasing ma 50 mln euro kredytu z EBI na finansowanie leasingu dla MŚP

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Idea Leasing (IL), spółka zależna Idea Banku, zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości 50 mln euro na finansowanie leasingu w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), podał bank. "Przedmiotem umowy pożyczki jest

Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 1 891,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 231,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Idea Bank wykazał na koniec 2018 r. stratę na poziomie jednostkowym w

Przegląd informacji ze spółek

zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś, podał Getin. Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała

Getin Holding ma list intencyjny ws. sprzedaży Idea Banku we Lwowie i spółki NFS

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Getin Holding podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service

Przegląd informacji ze spółek

postępowaniu podatkowym zamierzają kwestionować ustalenia kontroli, zapowiedział Idea Bank. Work Service zawarł z Książek Holding umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Antal, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 11,64 mln zł. Oferta Gabos Software - spółki zależnej Wasko - została

Przegląd informacji ze spółek

IR - konkurs 1/2.1/2020, podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ewentualnego dofinansowania to ponad 15,18 mln zł. PBDI - spółka zależna w 90% od Erbudu - podpisała umowę z ENERTRAG Aktiengesellschaft z siedzibą w Gut Dauerthal na roboty budowlane przy budowie

Przegląd prasy

5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020 --Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money --Allegro wprowadza usługę Allegro Pay --Sąd umorzył postępowanie ws. ogłoszenia upadłości Nextbike Polska --Jarosław Kawula został odwołany z funkcji wiceprezesa Grupy Lotos --Unibep

Przegląd prasy

transakcję - umowa zostanie podpisana prawdopodobnie we wrześniu Gazeta Wyborcza --Czajkowski z SoDA: Po wyjściu z dołka, którego się obawiamy, prawdopodobnie powstanie o wiele większa otwartość na cyfryzację gospodarki, a co za tym idzie - na lepsze czasy dla branży ISBnews --Indeks WIG20 spadł o

Asseco Poland miało 81,7 mln zł zysku netto, 250 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

. długoterminowe umowy serwisowe, odpowiadające za ok. 40% przychodów całego obszaru finansowego. "Przykładem może być wieloletnia współpraca z największym bankiem w regionie, czyli PKO BP, w ramach której spółka prowadziła działania związane m.in. z rozwojem i serwisem podstawowego systemu informatycznego

Idea Bank tworzy największą grupę leasingową, synergie: 40-80 mln zł w 3 lata

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - W wyniku integracji Idea Leasing z Getin Leasing powstanie rynkowy lider o rocznej sprzedaży przekraczającej 6 mld zł i 15-proc. udziale w rynku w ujęciu wartościowym oraz 20-proc. według liczby umów, poinformował prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak. W skali 3

UOKiK: Banki zwrócą min. 1,5 mld zł z tytułu wczesnych spłat kredytów konsum.

Chróstny, cytowany w komunikacie. Klienci 14 banków mogą liczyć na proporcjonalny zwrot opłat za wcześniej spłacony kredyt konsumencki lub pożyczkę zgodnie z metodą liniową. Są to (w kolejności alfabetycznej): Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank

Leasing w czasie koronawirusa. Leasingodawcy idą na rękę klientom

maksymalnie sześć miesięcy. Spółka zapewnia, że nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku i aneksowanie umowy, a także nie podnosi marży. Idea Getin Leasing proponuje klientom możliwość obniżenia raty leasingowej lub pożyczki na maksymalny okres do sześciu miesięcy do 20 proc. aktualnej

Przegląd prasy

to biznesy z Ukrainy, a przynajmniej kilkanaście z Białorusi ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,68% na zamknięciu w piątek --Feerum ma umowę z KUKE dot. ubezpieczenia kontraktów ukraińskich na 38 mln euro --CMC Poland złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Ecosteel --PGK Idea Banku będzie

GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

, włączając telewizor" - podkreślił prezes. Dodał, że do końca kwietnia holding powinien zaraportować, kiedy ta transakcja nastąpi. Getin Holding zawarł w grudniu 2019 r. warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) z Dragon Capital Investments

Przegląd informacji ze spółek

Alumetal odnotował 13,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 24,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. P4 - operator sieci Play, w 100% zależny od Play Communications - zawarł przyrzeczoną umowę

Przegląd informacji ze spółek

. będzie uczestniczył w rynku mocy, podano także. Planowana przez Idea Bank sprzedaż spółki Idea Money, którą oprotestował Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), to sposób na rekapitalizację banku za pośrednictwem transakcji, które zmniejszają aktywa ważone ryzykiem - a jest to działanie, które

Anwim przejmuje sieć samoobsługowych stacji paliw eMILA

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Anwim - właściciel marki Moya - podpisał umowę przedwstępną na akwizycję sieci bezobsługowych stacji paliw eMILA, podała spółka. Transakcja zostanie sfinalizowana po wydaniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W ramach kontraktu Anwim

GPW uruchamia program crowdfundingowy dla branży maklerskiej

w komunikacie. Jako pierwszy do Programu Firm Partnerskich GPW przystąpił Dom Maklerski INC, który podpisał z GPW umowę o współpracy jako firma partnerska. Dom Maklerski INC jest właścicielem serwisu Crowdconnect.pl - platformy ofert publicznych bazującej na idei crowdinvestingu, podano również

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

finansowy brutto emitenta za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł. 2. Z uwagi na prowadzony proces połączenia emitenta z Idea Bank dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln zł dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych emitenta z lat poprzednich (kwota

innogy Polska i ING BSK mają umowę o współpracy dot. rozwoju elektromobilności

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - innogy Polska oraz ING Bank Śląski (ING BSK) podpisały umowę o współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności, podało innogy. Kluczowym aspektem zawartego porozumienia jest rozwój sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie Warszawy. W umowie

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio przez jego poszczególne spółki

Przegląd prasy

WIG20 spadł o 1,13% na zamknięciu we wtorek --FPP/CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to 8 mld zł strat dla budżetu --Elektrobudowa i Tauron Ciepło uzgodnią warunki ugody kończącej spór --AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł --PORR ma umowę na prace na

Kredyt Inkaso nabyło wierzytelności od Idea Banku w Rumunii za ok. 24 mln RON

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) - spółka zależna Kredyt Inkaso - podpisał umowę z Idea Bankiem w Rumunii, na podstawie której nabył wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 77 mln RON za ok. 24 mln RON, podała spółka. "

Przegląd informacji ze spółek

produkcję krzemianów, podał Ciech.  Energa podpisała z SMBC Bank EU - podmiotem z grupy Sumitomo Mitsui Banking Corporation - umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego

Przegląd informacji ze spółek

sierpnia 2020 r. Krzysztofa Zgorzelskiego na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. PKP Cargo odebrało w ostatnim czasie 21 wagonów do przewozu kontenerów, podała spółka.To kolejne platformy pozyskane w ramach umowy podpisanej ze słowacką firmą Tatravagónka na dostawę łącznie 936

Przegląd informacji ze spółek

uchwał. Jastrzębska Spółka Weglowa (JSW) i jej spółka zależna JSW Koks podpisały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na finansowanie w formie kredytu terminowego w wysokości 58,5 mln euro, podała spółka. Idea Bank otworzył w Gdańsku Idea Spot -  przestrzeń coworkingową, w której

Wasz Sklep Spar liczy na wzrost liczby sklepów sieci do 400 w ciągu 4 lat 

zaopatrywane z dwóch, a docelowo trzech rozbudowanych centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Sieć planuje wspierać detalistów także w obszarze działań promocyjnych i marketingowych oraz produktami marki własnej, podano.  "Uważamy, że idea dobrowolnej sieci partnerskiej jest szczególnie kusząca dla

Przegląd prasy

, podała spółka. Łączna wartość umów to 8,2 mln zł netto. --Połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku (GNB) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding Piotra Kaczmarka

Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym, podał Altus. Przeniesienie zarządzania funduszem powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia 2020 r.  Strategia mBanku na lata 2020

Przegląd informacji ze spółek

(Turek) - Nowiny Brdowskie, podała spółka. Łączna wartość umów to 8,2 mln zł netto. Połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku (GNB) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding

Idea Bank otwarty na akwizycje, blisko finalizacji rozmów o sprzedaży GetBack

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Idea Bank jest otwarty na przejęcia całych podmiotów oraz części aktywów spółek, które będą pasować do koncepcji rozwoju grupy. Rozmowy z jednym z inwestorów na temat sprzedaży spółki GetBack zmierzają ku końcowi, ale nie wiadomo, kiedy uda się je sfinalizować

Przegląd prasy

cieplarnianych --Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś --Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto --PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 29,2% r/r w czerwcu --Ardanowski: Nie zabraknie środków na pomoc dla

Spółka Unibepu nabyła nieruchomość na Bemowie pod kolejny etap inwestycji

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Coopera Idea - spółka zależna Unibepu - zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Coopera w Warszawie o powierzchni ok. 1 ha, podał Unibep. "Przedmiotowa nieruchomość została nabyta w związku z

Przegląd informacji ze spółek

odwoławcze od jej decyzji, podało towarzystwo. Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią ogłoszonego wcześniej

Nextbike Polska ma umowę na system rowerów publicznych w woj. łódzkim

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu rowerów publicznych, tzw. "Rowerowe Łódzkie", podała spółka. Wynagrodzenie Nextbike

Przegląd prasy

r. --Ferrum I Izostal mają umowę na rury i łuki dla PERN-u za ok. 34,33 mln zł netto --Robyg zakontraktował 795 lokali i podpisał 1028 umów deweloperskich w I poł. br. --Prezes PKN Orlen: Rozmawiamy o wymianie aktywów Lotosu w innej części Europy --PKN Orlen ma list intencyjny ws. przejęcia

Idea Bank obiecuje naprawdę tani kredyt dla małej firmy, na 4,99 proc. rocznie. Prześwietlamy!

umów klauzule, które w umowie z konsumentem zostałyby uznane za abuzywne. "Kredyt fair" w Idea Bank w uproszczonej ścieżce Idea Bank wprowadza na rynek nową odmianę pożyczki dla drobnych przedsiębiorców - "Kredyt fair". Oprocentowanie wynosi 4,99 proc. (a dokładniej: WIBOR 12M plus

Przegląd informacji ze spółek

0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.  Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce wykonanie w systemie

Grupa Idea Bank wprowadza leasing na kilometry, będą kolejne usługi w tym modelu

współpracę z grupą. Obecnie w obu firmach leasingowych - Idea Bank Leasing oraz Getin Leasing jest aktywnych 190 tys. umów.  "To duża zmiana i nowość. Tradycyjny model pozostanie w naszej ofercie, klient może wybrać to rozwiązanie. Bardzo mocno wierzymy w to, że klient, który raz spróbuje i

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż), spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4, podała spółka. PRInż ma

Fundusz CBRE GI nabył Ideal Idea Park w Warszawie za ok. 32 mln euro

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) – Fundusz zarządzany przez CBRE Global Investors (CBRE GI) nabył za ok. 32 mln euro Ideal Idea Park w Warszawie od funduszu inwestycyjnego BPH TFI, podało CBRE. "Ideal Idea Park jest znakomicie zlokalizowany, bo znajduje się w najbardziej stabilnym

Idea Bank chce sfinalizować sprzedaż GetBack w II kw., zwiększy kapitały o 30%

nabyła GetBack w lipcu 2014 roku za 270 mln zł. Podpisana wczoraj umowa sprzedaży spółki opiewa na 825 mln zł. Prezes poinformował, że w wyniku transakcji, której finalizacja jest przewidziana na II kwartał tego roku, w sprawozdaniu jednostkowym Idea Banku zostanie zaksięgowany dodatkowy zysk na

Przegląd informacji ze spółek

Games, podała spółka. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2021 r. Unibep zawarł umowę ramową na udział w programie budowy standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej dla szwedzkich spółek gminnych, podała spółka. Idea Bank dołączył do Huawei

Przegląd prasy

208,86 mln zł straty netto, 50,5 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,9% na zamknięciu we czwartek --Introl miał 4,02 mln zł zysku netto, 7,86 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r. --Atal miał 22,36 mln zł zysku netto, 28,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Unibep ma umowę na budowę