idea towarzystwa

Maciej Samcik

Zła wiadomość dla posiadaczy udziałów. Fundusz Idea będzie likwidowany

Zła wiadomość dla posiadaczy udziałów. Fundusz Idea będzie likwidowany

Znów zła wiadomość dla posiadaczy udziałów w funduszach Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Po odcięciu od pieniędzy klientów Idei Premium ten sam los spotka tych, którzy mają pieniądze w funduszu Idea Ochrony Kapitału. Ten fundusz zostanie po prostu zlikwidowany.

Prawie 1 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw

Idea Bank, Raiffeisen Leasing Polska oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) pozyskały pieniądze dla firm z nowych programów ramowych zarządzanych przez Komisją Europejską. 964 mln zł trafią do firm na pożyczki i leasingi.

Bessa odeszła, ale 2/3 funduszy inwestycyjnych nie sprostało

Idea, Skarbiec i HSBC - to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, których zarządzający potrafili w ostatnich dziesięciu miesiącach wycisnąć ostatnie soki z dobrej koniunktury na giełdach. Tylko co trzeci fundusz akcji pobił w tym czasie średnią rynkową - wynika z analizy ekspertów platformy Multifund.pl dla Wyborczej.biz

UOKiK wszczął dwa postępowania dot. Idea Banku, który nie zgadza się z zarzutami

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął dwa postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez Idea Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podał bank. Jednocześnie Idea Bank poinformował, że nie zgadza się ze sformułowanymi

Koniec króla polis inwestycyjnych. Po 15 latach Aegon wychodzi z Polski

Koniec króla polis inwestycyjnych. Po 15 latach Aegon wychodzi z Polski

Holenderskie towarzystwo ubezpieczeniowe Aegon zamierza sprzedać swój oddział działający w Europie Środkowo-Wschodniej. Decyzja obejmuje działalność Aegona w Polsce, ale również w Rumunii, Turcji i na Węgrzech. Reuters, powołując się na dwa niezależne źródła, tłumaczy, że w ten sposób firma chce

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku, przy czym w trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich trwających skutków, podał Idea

Przegląd informacji ze spółek

odwoławcze od jej decyzji, podało towarzystwo. Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią ogłoszonego wcześniej

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 19 listopada --09:30: Konferencja prasowa LPP nr. wyników   --09:30: Konferencja prasowa Idea Banku nt. wyników --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja prasowa WP Holding nt. wyników  --10:30: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników   

Idea Bank sfinalizował transakcję sprzedaży GetBack

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Getin International (GI) – spółka pośrednio zależna od Idea Banku – sfinalizował sprzedaż 100% akcji GetBack (GB) na rzecz Emest Investments za łącznie 825 mln zł, podał bank. 15 czerwca 2016 r. spełnił się ostatni warunek określony w umowie

Idea Bank ma warunkową umowę sprzedaży GetBack za 825 mln zł

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack (GB), podała Idea. Cena sprzedaży wynosi 825 mln zł. "Umowa została zawarta pod niżej

Play uruchomił mobilny market ubezpieczeniowy

zdarzeniami z życia. "Sama idea stworzenia Play Ubezpieczenia jest bardzo prosta. Bazując na doświadczeniu w oferowaniu usług telekomunikacyjnych, postanowiliśmy wykorzystać naszą umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby klientów i we współpracy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

Przegląd informacji ze spółek

zarazem najlepszy kwartalny wynik w całej historii Grupy. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  (Rockbridge TFI) przejął od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zarządzanie funduszem Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Comarch wdroży w Idea Bank system Comarch Commission & Incentive

Warszawa, 08.12.2015 (ISBnews) – Comarch i Idea Bank podpisały kontrakt na wdrożenie i utrzymanie systemu Comarch Commission & Incentive, podała spółka.  "W ramach wdrożenia wykonamy prace integracyjne oraz zapewnimy klientowi pakiet szkoleń i konsultacji. Pracownicy Idea

Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym, podał Altus. Przeniesienie zarządzania funduszem powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia 2020 r.  Strategia mBanku na lata 2020

GetBack nabył 99,38% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - GetBack nabył od funduszy zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) ok. 99,38% akcji EGB Investments za 207,57 mln zł, podały spółki. "Na podstawie umowy sprzedaży akcji EGB zawartej między funduszami inwestycyjnymi

Przegląd informacji ze spółek

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Ultimo Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd. PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital

Przegląd informacji ze spółek

nabycia w związku z procesem nabycia wszystkich akcji spółki 3S i pośredniego nabycia wszystkich akcji we wszystkich spółkach zależnych od 3S, podał operator. Wszystkie warunki zawieszające w związku z transakcją zostały spełnione, a zatem transakcja została zamknięta. Ipopema Towarzystwo Funduszy

Przegląd informacji ze spółek

Cloud Technologies odnotował 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej jednostce dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę o przejęcie przez Ipopema Towarzystwo

Samochód na prąd miał uwolnić miasta od problemu końskich odchodów. Elektryczny rewanż po ponad 100 latach

Samochód na prąd miał uwolnić miasta od problemu końskich odchodów. Elektryczny rewanż po ponad 100 latach

nie tylko na świecie, ale także na naszym, krajowym gruncie. 21 maja 1901 roku w Sekcji Technicznej Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, inżynier Gabriel Sokolnicki wygłosił odczyt o samochodach elektrycznych, podczas którego stwierdził, że „ przy istniejących

GetBack ogłosił przymusowy wykup 81 158 akcji EGB Investments po 16 zł/szt.

zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych spółki, podano również. W sierpniu GetBack nabył od funduszy zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) ok. 99,38% akcji EGB Investments za 207,57 mln zł. GetBack

Przegląd informacji ze spółek

przyszłość" wydłużył do 100 dni okres zapłaty należności dla kontrahentów spółki, przede wszystkim tych związanych umową dystrybutorską, podała Grupa Lotos. Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podał bank. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową

Forum Ekonomiczne w Krynicy. Aplikacje i fintechy nie zabiorą bankom klientów. "Nie mają tu czego szukać"

Forum Ekonomiczne w Krynicy. Aplikacje i fintechy nie zabiorą bankom klientów. "Nie mają tu czego szukać"

członek zarządu Idea Banku, odpowiadając na pytanie, czy wkrótce zamiast do banku będziemy chodzić do fintechu. I dodaje: - Rozwój fintechów w takim otoczeniu jak w Polsce jest trudne. Ale widzę okazję do współpracy. Przykładem takiego fintechu, który stara się zagrozić bankom, jest m.in

Pośrednicy finansowi udostępnią MSP ponad 1 mld zł z gwarancją UE

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Ponad 1 mld zł z gwarancją Unii Europejskiej zostanie uruchomione przez pośredników finansowych: Idea Bank, Raiffeisen-Leasing Polska i TISE dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, poinformowano podczas wspólnej konferencji "Dodatkowy miliard

Przegląd informacji ze spółek

pozyskać 1 mln zł. Marvipol Development zdecydował o emisji do 6 000 szt. niezabezpieczonych obligacji serii Y o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zostało wpisane do

GPW proponuje wniesienie całości lub części aktywów OFE do PPK

, jak też przyczyniłoby się do promocji idei długoterminowego oszczędzania wśród przyszłych emerytów. "Odbudowa zaufania do indywidualnych programów emerytalnych stanowi, zdaniem giełdy, jeden z kluczowych czynników warunkujących powodzenie programu PPK" - podkreślono w opinii. W

Przegląd informacji ze spółek

aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 500,2 mln zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 288 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu br. przez grupę VRG wyniosły ok. 85,2 mln

Przegląd informacji ze spółek

zaplanowane na 18 sierpnia.  PGNiG Obrót Detaliczny i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - spółki zależne Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uruchomiły ofertę doradztwa prawnego dla swoich klientów indywidualnych i firm, podała grupa. MZN Property złożył wniosek do Komisji

Grupa TU Europa zebrała 1,5 mld zł składki przypisanej brutto w 2016 r.

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Grupa Ubezpieczeniowa Europa w 2016 r. wypracowała ponad 57 mln zł zysku i zebrała blisko 1,5 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR), podał ubezpieczyciel. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa zebrało w ub.r. blisko 300 mln zł składki przypisanej brutto (wg

Przegląd prasy

o uzgodnieniu warunków sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej zależnego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) Dziennik Gazeta Prawna  --Ceny mieszkań biją rekordy --Getin Noble Bank i Idea Bank mają odmienne problemy, a oszczędności, jakie może dać fuzja niewiele zmienią Puls

Przegląd informacji ze spółek

Trade wyniosły ok. 28,4 mln zł i były wyższe o 11,37% r/r, podała spółka. Agencja EuroRating utrzymała rating kredytowy nadany Idea Bankowi na niezmienionym poziomie CC z perspektywą negatywną, podała spółka. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według

Przegląd informacji ze spółek

. Przemysław Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu GetBack, podała spółka. CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. Idea Bank usunął awarię, która spowodowała podwójne księgowania części transakcji płatniczych

Oni znają smak porażki. Idea TFI i Ludwik Sobolewski razem

historii polskiego rynku. "Idea TFI przez wiele lat była jednym z najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku, osiągając ponadprzeciętne wyniki w zarządzaniu funduszami. Dziś mogę powiedzieć, że jest instytucją finansową wzbogaconą o nadzwyczajne kompetencje, jakie na rynku finansowym może

GetBack ma umowę z Trigon TFI, chce przyspieszyć zakupy portfeli wierzytelności

. "Cieszymy się, że kolejne po Altus TFI S.A. towarzystwo funduszy inwestycyjnych nam zaufało. W obu przypadkach umowy ramowe przewidują współpracę poprzez powierzenie naszej spółce obsługi na wyłączność portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez te towarzystwa" &ndash

Przegląd informacji ze spółek

419 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podała spółka. Wartości aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie

Przegląd informacji ze spółek

debiutu na rynku NewConnect, podał właściciel platformy Dom Maklerski INC. Platforma umożliwia inwestorom analizę oraz selekcję firm z sektora MŚP.  Klienci Idea Banku za pomocą systemu transakcyjnego Idea Cloud zyskali możliwość opłacenia podatku dochodowego za 2018 r. bezpośrednio przez portal

GetBack będzie zarządzać funduszami sekurytyzacyjnymi Trigon TFI

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - GetBack na podstawie zwartej umowy z Trigon Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych będzie świadczyła usługi związane z zarządzaniem i obsługą portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych o łącznej wartości aktywów około 100 mln zł, podała spółka. "

Przegląd informacji ze spółek

zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku, podała spółka. Suma wartości złożonych ofert wynosi 11 067 600 zł netto. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy

Przegląd informacji ze spółek

telekomunikacja oraz nowe technologie. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) poinformowało o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Mostostalu Zabrze, podała spółka. Obecnie TFI ma 5,11% akcji Mostostalu Zabrze. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna

Przegląd informacji ze spółek

brutto w wysokości 1,45 zł na akcję, podała spółka.  Na wniosek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU), Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy inwestycyjnych PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. To pierwszy krok do udziału Grupy PZU w reformie związanej

Przegląd informacji ze spółek

Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule 'zaprojektuj i wybuduj'", podał Mirbud. Wartość umowy to 164,7 mln zł brutto. Rada nadzorcza Idea Banku

Przegląd prasy

--Choć towarzystwa funduszy inwestycyjnych łącznie w ostatnim czasie notują rekordowe zyski netto, to branża coraz mocniej się polaryzuje   Dziennik Gazeta Prawna  -- Ponad 500 mld zł wyniosły w pierwszych trzech kwartałach przychody krajowych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie

Przegląd informacji ze spółek

intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie, podał holding. Fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r. 

Przegląd informacji ze spółek

- granica IZ jako zamówienia z wolnej ręki realizowanego w ramach zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno", podała spółka. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)  rozwiązało umowę z GetBack w

Przegląd informacji ze spółek

potwierdził rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+ z perspektywą negatywną, podała agencja w osobnych komunikatach. Należący do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Ruch Szczygłowice Kopalni Knurów-Szczygłowice nie wydobędzie w I kwartale 63 tys. ton węgla z powodu wstrząsu wysokoenergetycznego, do

Przegląd informacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds

Przegląd informacji ze spółek

sprawie przejęcia kontroli nad Pepeesem, podał pośredniczący w wezwaniu na akcje spółki Dom Maklerski BPS. Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 3,8 USD/b w styczniu br. w porównaniu do 3,9 USD/b miesiąc wcześniej. W styczniu ub.r. marża wynosiła 5 USD/b, podała spółka. Idea Getin

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają na celu budowę jeszcze lepszej synergii pomiędzy Skarbiec TFI a Skarbiec Holding, poinformowała ISBnews Anna Milewska, która została dziś powołana do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki do 15 marca br. Zapowiedziała m.in. aktualizację

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec lipca 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 13,98 mld zł, podało

Przegląd informacji ze spółek

członek zarządu Bartosz Kozłowski. Na 19 grudnia zaplanowane jest walne zgromadzenie podczas którego akcjonariusze zdecydują o przeniesieniu notowań. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2018 r. lub na dzień

Przegląd informacji ze spółek

; ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 302 mln euro (1,3 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 3 września 2018 roku), podał Kruk.  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI

Przegląd informacji ze spółek

techniczną w ramach inwestycji o nazwie "DC1 w Prologis Park Ruda Śląska", podał Pekabex. Grupa Energa wybrała Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, należące do Grupy PZU na spółkę zarządzającą pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podała Grupa Energa.  Budimex rozpoczął prace na

Przegląd informacji ze spółek

Impel odnotował 13,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Forum TFI umowę, na mocy której przeniesie nieodpłatnie na

Przegląd informacji ze spółek

; PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podpisało pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), podał PKO Bank Polski. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Startup Hub Poland w ramach drugiej rundy rządowego programu Poland Prize

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,12 mld zł na koniec lipca, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,1 mld zł. Gobarto uzyskało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK ) na przejęcie

Ergo Hestia, Warta i Uniqa obniżają kary w polisach inwestycyjnych

kilkunastu lat. A jeśliby to zrobili, groziłaby im utrata dużej części oszczędności. Teraz klienci kolejnych ubezpieczycieli będą mogli taniej zrezygnować z polis inwestycyjnych. Taką możliwość daje porozumienie wynegocjowane przez UOKiK z trzema towarzystwami ubezpieczeniowymi. W sumie już dwanaście

Unijny kredyt z finansową pułapką na przedsiębiorców. 80 umów do sprawdzenia

z RPO wydzielona jest kwota 280 mln zł do obsługi Jeremie. Została przekazana wybranym w konkursie bankom, które udzielają pożyczek przedsiębiorcom. W naszym województwie fundusz obsługują: Idea Bank, FM Bank i mniejsze banki spółdzielcze. - Duże banki komercyjne zwykle do takich konkursów nie stają

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

umowy ubezpieczenia – tłumaczy Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego. Już to samo w sobie jest skomplikowane, a towarzystwa jeszcze utrudniają poszukiwanie informacji. - Z praktyki Rzecznika Finansowego wynika, że zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele

Przegląd informacji ze spółek

., poinformowała spółka. Spółka dystrybucyjna z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) planuje zbudować we współpracy z samorządami ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w ciągu półtora roku, poinformował ISBnews.TV wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło. Towarzystwo

Przegląd informacji ze spółek

Getin Holding dokona korekty skonsolidowanego i jednostkowego wyniku za III kw. 2017 r. o kwotę 34,32 mln zł brutto (27,9 mln zł netto) oraz wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 15,19 mln zł w związku z przeprowadzeniem przez Idea Bank przeglądu portfela

Przegląd informacji ze spółek

większościowego akcjonariusza", podało LC Corp.  Idea Bank bez zakłóceń realizuje standardowo wszelkie operacje, a klienci są obsługiwani na bieżąco. Medialna debata na temat banku nie ma źródeł w jego bieżącym funkcjonowaniu, poinformował ISBnews p.o. prezesa Jerzy Pruski.  Grupa Azoty Zakłady

Przegląd prasy

sprawozdaniu finansowym za 2018 r. i wpłyną na wynik finansowy --EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego Getin Noble Banku (GNB) do stabilnej z negatywnej (przy utrzymaniu ratingu na poziomie B-) oraz jednocześnie potwierdził rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+ z perspektywą negatywną

Przegląd informacji ze spółek

Krzysztof Mazurek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z dniem 31 marca. Rada nadzorcza spółki powołała na prezesa Andrzeja Ladko od 1 kwietnia br., podało TFI.  Polski Holding Nieruchomości (PHN) oraz jego spółki zależne PHN 3 Sp. z o.o

Przegląd prasy

zarządzie Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają na celu budowę jeszcze lepszej synergii pomiędzy Skarbiec TFI a Skarbiec Holding, poinformowała ISBnews Anna Milewska, która została dziś powołana do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki do 15 marca br. Zapowiedziała m.in

Czy naprawdę musimy mieszkać w metropoliach?

się towarzystwa budownictwa społecznego. To głównie miejskie spółki, które budują na gruntach miejskich i oferują długoterminowy najem oraz nowe budynki stawiane przez inwestorów prywatnych pod wynajem. Widzimy, że pojawia się oferta, w której w interesie inwestora jest, żebyśmy zostali w tym

UOKiK: AXA, TU Europa i Pramerica zmieniają opłaty w polisach inwestycyjnych

. Do gry wkroczył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zagroził ubezpieczycielom wysokimi karami. Aby jednak szybciej uwolnić posiadaczy polis, postanowił negocjować z towarzystwami, żeby te same poszły na rękę swoim klientom. Do tej pory negocjacje zakończyły się sukcesem Allianz, Aviva

Przegląd prasy

do równowartości 88 milionów dolarów. Jest najmniejsza od 11 lat, a inwestorzy są wygłodniali jak nigdy.   ISBnews Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec lipca 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom

Przegląd prasy

prądu boją się bankructwa, duzi odbiorcy albo dostają podwyżki, albo nie mają ofert od sprzedawców  -- Skarbówka nawiązała współpracę z NFZ w celu tropienia nielegalnego wywozu leków  -- Rząd zmienił zdanie i nie będzie walczył z wiatrakami Puls Biznesu --Akcje Getin Noble Banku, Idea

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,230 mld zł na koniec marca, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,173 mld zł. Cena sprzedaży jednej akcji Auto Partner w  trybie przyspieszonej budowy księgi

Przegląd informacji ze spółek

pierwsze polskie miejsce spotkań i debat na temat wyzwań globalnej gospodarki na Światowym Forum Ekonomicznym, podał bank. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) dokonało zmian nazw czterech funduszy i subfunduszy: PKO Skarbowy, PKO Płynnościowy, GAMMA Pieniężny PKO Bezpieczna Lokata. 

Przegląd informacji ze spółek

rozwiązania Polskiej Spółce Gazownictwa (PSG), podało PGNiG. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ocenia, że przyszły rok przyniesie wzmożoną konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych, w której spółka chce wziąć aktywny udział. Najważniejszym wyzwaniem dla branży będzie wprowadzeniem uninjej

Przegląd informacji ze spółek

Development Europe na generalne wykonawstwo dwóch hal w ramach Pruszków Park II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość umowy wynosi 9,72 mln euro brutto, tj. ok. 42,93 mln zł, podała spółka.  Rok 2017 dla grupy Idea Banku upłynie pod znakiem usprawniania procesów oraz wdrażania kolejnych

Przegląd informacji ze spółek

  Coal Energy odnotowało 6,54 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/ 2016 (zakończonym 30 czerwca) wobec 36,18 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Idea Leasing, spółka zależna Idea Bank

Przegląd infromacji ze spółek

Company, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa, Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa, Getin Noble Bankiem oraz panem Leszkiem Czarneckim, dotyczący intencji stron podjęcia negocjacji w zakresie przedłużenia ich wzajemnej współpracy w sektorze bancassurance do końca 2026 r., podała spółka.  Wartość

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowego (TCR) wobec wcześniejszego zalecenia wysokości 2,03 pkt proc., podał bank. Przychody Trans Polonia wyniosły 17,84 mln zł we wrześniu br., co stanowi 271% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku, podała spółka, opierając się na wstępnych wyliczeniach. Best Towarzystwo

Przegląd informacji ze spółek

wzrośnie o 2% r/r do 107 mln zł w roku bieżącym, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 53 mln zł, czyli będzie analogiczny z osiągniętym w poprzednim roku. Idea Bank S.A. z siedzibą we Lwowie, Ukraina (Idea Bank Ukraina) odnotował 335,98 mln UAH (44,69 mln zł) zysku netto w 2018 r

Przegląd prasy

(KNF) otrzymała takie pismo w 2009 r., kiedy powstawał Idea Bank, instytucja komercyjna. Teraz o własny bank wnioskują spółdzielcy.  Rzeczpospolita -- Rząd wreszcie zabiera się do starych, wyeksploatowanych aut z prywatnego importu, od lat zalewających polskie drogi. Projekt radykalnych zmian

Przegląd informacji ze spółek

EuroRating obniżył rating kredytowy nadany Idea Bankowi do poziomu CC z CCC. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja. Akcjonariusze Atal zatwierdzili na walnym zgromadzeniu wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości 100% zysku netto z 2018 roku w kwocie ok. 182 

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 33,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI)  z uwzględnieniem

Masz kredyt i ubezpieczenie od śmierci lub utraty pracy? Ważne orzeczenie sądu

ciężkich wypadkach lub ich spadkobiercom, uzasadniając, że klienci chorowali już przed zawarciem umowy. Kiedy pan Mariusz, syn pani Marii, dostał odmowę od towarzystwa ubezpieczeniowego, był w szoku. - Mama w listopadzie 2013 r. wzięła kredyt na 65 tys. zł. Zdecydowała się na oferowane przez bank

Coraz więcej firm chce sprzedawać polisy przez internet

Idea sprzedaży polis ubezpieczeniowych kilku towarzystw przez internet nie jest nowa. Oferty ubezpieczeniowe "pod jednym dachem" można znaleźć m.in. na stronach ipolisa.pl, rankomat.pl czy polisowo.pl. Można tam zarówno porównać oferty ubezpieczeniowe różnych towarzystw, jak też za ich

Przegląd informacji ze spółek

poboru; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 16,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Ultimo NS FIZ przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI), podał Altus. Zarząd spółki Atal zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji o

Przegląd informacji ze spółek

mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 29,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 2,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 6,31 mln zł zysku

Przegląd informacji ze spółek

kontroli nad BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podał Urząd.  Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Energy POOL Developpement złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.  ING Bank Śląski uruchomił

Aegon wraca do kar za zerwanie polisy inwestycyjnej

Czytaj więcej: Bezsensowny krok wstecz ws. polis inwestycyjnych i bezradność KNF "Informujemy, że począwszy od 8 czerwca 2015 roku, zawieszamy naszą dobrowolną decyzję o niepobieraniu opłat likwidacyjnych" - poinformował dziś w komunikacie zarząd towarzystwa ubezpieczeniowego Aegon. To

Przegląd prasy

Corp zdecydują o zmianie nazwy spółki na najbliższym walnym zgromadzeniu. Uzasadnieniem zmiany jest ochrona wizerunku i interesu spółki poprzez "wyraźne oddzielenie tożsamości korporacyjnej od jego byłego większościowego akcjonariusza", podało LC Corp.  --Idea Bank bez zakłóceń

Kolejny bank zmienia właściciela. Co to oznacza dla klientów?

klientów detalicznych, głównie udzielaniu im kredytów ratalnych w centrach handlowych. To już kolejna taka decyzja w ostatnich dwunastu miesiącach. Wcześniej, w czerwcu 2017 r., towarzystwo ubezpieczeniowe PZU wraz z Polskim Funduszem Rozwoju przejął od Włochów Bank Pekao (to największa transakcja w

Przegląd informacji ze spółek

sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 28% r/r w I kw. br. do 144 mln zł, podała spółka. W samym kwietniu sprzedaż osiągnęła 45,4 mln zł (+60% r/r). Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przejęło zarządzanie funduszem EGB Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny

Przegląd informacji ze spółek

. 800 lokali w tym roku, poinformował wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. Agencja EuroRating utrzymała rating kredytowy nadany Idea Bankowi na niezmienionym poziomie CC z perspektywą negatywną, podała spółka. Gra "Big Pharma" trafi do sprzedaży na platformie

Przegląd informacji ze spółek

) o współpracy, podała spółka. Mercator Medical nie panuje wypłaty dywidendy z zysku za ubiegły rok, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych Witolda Kruszewskiego. W II połowie roku nowy zakład w Tajlandii osiągnie pełną moc produkcyjną, zapowiedział także zarząd. Idea Bank

Przegląd prasy

tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.", prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, podał Nextbike. Cena zaoferowana przez NB Poznań to 19,05 mln zł brutto. --Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Przegląd informacji ze spółek

zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.", prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, podał Nextbike. Cena zaoferowana przez NB Poznań to 19,05 mln zł brutto. Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa

Przegląd prasy

Europe na generalne wykonawstwo dwóch hal w ramach Pruszków Park II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość umowy wynosi 9,72 mln euro brutto, tj. ok. 42,93 mln zł, podała spółka -- Rok 2017 dla grupy Idea Banku upłynie pod znakiem usprawniania procesów oraz wdrażania kolejnych innowacji

Przegląd informacji ze spółek

100% udziałów w spółce Twoje Centrum Medyczne w Bełchatowie, podała Neuca. Tomasz Górski objął 1 lutego br. stanowisko członka zarządu Idea Banku. Będzie odpowiadał za innowacje, nowe produkty oraz marketing, podał bank. Mirbud S.A. pozyskał w styczniu umowy o łącznej wartości 77 mln zł brutto, a

Przegląd prasy

Talanx International AG, Meiji Yasuda Life Insurance Company, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa, Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa, Getin Noble Bankiem oraz panem Leszkiem Czarneckim, dotyczący intencji stron podjęcia negocjacji w zakresie przedłużenia ich wzajemnej współpracy w sektorze

Quercus TFI: To powinien być całkiem dobry rok dla rynku akcji, szczególnie MSP

wzrostów" - podkreślił Buczek. Dodał, że po wiele polskich spółek mogą sięgać zagraniczni inwestorzy, ponieważ są liczone z dyskontem. W jego ocenie, teraz jest dobry moment na inwestowanie, bo dodatkowo kurs walutowy jest sprzyjający. "Pozostajemy wierni idei, że jeśli zarabiać pieniądze

Mieszkanie plus. Entuzjazm jest przedwczesny

drobnych handlowców. I skończyło się na prognozie dochodu budżetowego ok. 600 mln zł. Mieszkanie plus jest, ale mieszkania za kilka lat Nie zamierzam krytykować programu PiS, bo są tam pomysły, o których trzeba dyskutować. Idea, by położyć nacisk na budowę mieszkań na wynajem, nie jest nowa ani zła. Już

Przegląd prasy

 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. --Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) 

Jak pozbyć się niechcianej polisy

Przed polisami inwestycyjnymi "Wyborcza" ostrzega od lat. Sprzedawcy polis w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych często nie informowali swoich klientów o wysokich prowizjach, ryzyku inwestycji i sprzedawali polisy jako alternatywę dla bezpiecznej lokaty. Klienci, podpisując umowę

Nowości w funduszach inwestycyjnych

zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Alternatywna Idea Oferta Idea TFI powiększy się o tzw. produkty alternatywne. Towarzystwo uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu rynku surowców - Idea Surowce Plus FIO oraz funduszu inwestującego na najbardziej perspektywicznych