idea stabilnego wzrostu

Getin Holding miał 22,47 mln zł straty netto, 25,7 mld zł aktywów w I kw. 2019r.

poziomie 21 mln zł, co jest wynikiem o blisko 87% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny

Kolejny bank Leszka Czarneckiego do przejęcia? Analitycy wróżą to Getinowi

Kolejny bank Leszka Czarneckiego do przejęcia? Analitycy wróżą to Getinowi

Przejęcie Idea Banku przez państwowy Bank Pekao SA już się dokonało. Teraz zaczyna się gra o Getin Bank, czyli drugi bank z imperium Leszka Czarneckiego, instytucję o dużo większym niż Idea Bank znaczeniu dla rynku finansowego w Polsce. Jest kilka razy większy niż Idea Bank i w odróżnieniu od niego

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

" - wskazano dalej. Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 64 mln zł, co jest wynikiem sześciokrotnie lepszym niż w 2017 roku, podkreśliła spółka. Głównym determinantem tak dynamicznego wzrostu było dostosowanie modelu biznesowego do stabilnej sytuacji w lokalnej gospodarce

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Plany zakładają stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne" – czytamy w komunikacie. "Uważamy, że po jednorazowym efekcie w drugim kwartale 2018 r., bank w kolejnych okresach będzie notował zyski, tak jak dotychczas

P.o. prezesa Idea Banku zapowiada przedstawienie nowej strategii do końca roku

ma już 23 mld zł aktywów - procentowe tempo wzrostu nie może być tak wysokie jak wcześniej. "Niemniej zakładamy nadal dynamiczny rozwój, choć w tym drugim etapie będzie on bardziej stabilny. Priorytetem nie jest dla mnie osiągnięcie określonego poziomu aktywów. Ważniejszy jest stabilny i

Przegląd informacji ze spółek

Budimex szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 91 mln zł w II kw. 2020 r., co stanowi wzrost o 47 mln zł (107%) r/r, podała spółka. W wyniku zakończonych 6 lipca 2020 r. aukcji produktu rocznego ciągłego na Platformie GSA i RBP przydzielona została przepustowość na najbliższe

Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

dodatkowe usługi dla klientów, które przełożyły się na wzrost sprzedaży do ponad 333,7 mln zł, czyli o 21% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Idea Bank Polska po raz czwarty z rzędu wypracowała kwartalny zysk netto. W pierwszym tegorocznym okresie

Idea Bank miał 1,28 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w II kw. 2019 r.

uzyskanie trwałej rentowności i odbudowa wskaźników kapitałowych. Efekty tego programu zaczynają być już widoczne w kwartalnym wzroście wskaźnika TCR o 25 bps w przypadku banku oraz o 36 bps w całej Grupie Idea Bank. Jednocześnie, istotne zmiany wprowadzone w polityce zarządzania ryzykiem przyniosły m.in

Getin Holding miał 13,87 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

wcześniej. "Głównym determinantem wzrostu było dostosowanie modelu biznesowego do stabilnej sytuacji w lokalnej gospodarce. Widoczne jest to w wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży kredytowej. Ponadto Grupa znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +88,7%), utrzymując jednocześnie

Getin Holding miał 191,59 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.

poziomie 8,2 mln zł, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Ponowne wzrosty rentowności odnotował zarówno Idea Bank Rumunia (3,4 mln PLN, +94,3% r/r), jak i Idea Leasing Rumunia (3,4 mln PLN, +87,2% r/r).Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając poziom 591,6 mln RON

P.o. prezesa Idea Banku zapowiada ogłoszenie 3-letniej strategii w I kw. 2018 r.

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Idea Bank przedstawi trzyletnią strategię w I kwartale przyszłego roku, wraz z publikacją wyników za cały 2017 r., zapowiedział p.o. prezesa banku Tobiasz Bury. Strategia będzie przewidywać m.in. dalszy rozwój oferty dla małych firm, stabilny rozwój z zachowaniem

Getin Holding: Decyzja ws. ewentualnej sprzedaży biznesu na Ukrainie w grudniu 

porozumienia z potencjalnym inwestorem, to będzie nadal rozwijał bank.  Zysk netto grupy z biznesu ukraińskiego za 9 miesięcy ukształtował  się na poziomie 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o 65% r/r. GH podał, że wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy

Getin Holding oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w spółkach zagranicznych 

- mamy spadek kosztów o 10% r/r w walucie lokalnej, a w kolejnych kwartałach ten trend powinien być jeszcze bardziej widoczny" - powiedział Kaczmarek.  Carcade (Rosja) wypracował zysk netto na poziomie 10,7 mln zł w I poł. 2019 r., co oznacza wzrost o 25% r/r. Zysk netto Idea Bank Białoruś

Przegląd prasy

1 mld zł kredytu z EBI na cele inwestycyjne --RN Getin Holding zgodziła się na sprzedaż Idea Bank Ukraina i spółki NFS --URE: Gaz-System pozostanie operatorem polskiej części gazociągu jamalskiego --Koleje Małopolskie ogłosiły przetarg na zaplecze dla siebie i PR za ok.70 mln zł --Wzrost PKB

Getin Holding liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji na rynkach wschodnich

; - powiedział.  Zysk netto Idea Banku Ukraina wyniósł 19,8 mln zł w I-III kw., zaś trzeci kwartał był pod tym względem najlepszy w historii spółki.  W Rumunii grupa wypracowała 5,9 mln zł zysku netto, przy przychodach operacyjnych netto na poziomie 75,4 mln zł ( wzrost o 8,6% r/r).  Idea Bank

Przegląd informacji ze spółek

związku z możliwością niezrealizowania zobowiązania dotyczącego wskaźników wypłacalności i płynności oraz pozycji kapitałowej Idea Banku, podał Getin Holding.  Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. OEX

Przegląd prasy

wpływ na rynek pracy oraz wzrost PKB Parkiet --Większość TFI może pochwalić się zapewne dodatnim saldem czerwcowej sprzedaży, które w kilku przypadkach sięgnęło kilkuset milionów złotych Dziennik Gazeta Prawna --Dziesięciokrotna podwyżka maksymalnego mandatu - z 500 zł do 5 tys. zł - to jeden z

Przegląd prasy

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Glapiński: NBP działa, by przejściowy szok nie zmienił się w kryzys. W II połowie 2021 r. wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć, choć przestoje w niektórych

Getin Holding oczekuje utrzymania pozytywnych trendów za granicą w II poł. 2018 

Kaczmarek.  Prezes wskazał, że na Białorusi zysk Idea Banku jest niższy niż w ub. roku pomimo sukcesu sprzedażowego i dwucyfrowego wzrostu sumy bilansowej. "Presja regulatora na maksymalne stawki, po których można oferować kredyty i na marżę jest silna. Białoruś jest trudniejsza z powodu

Zysk netto Idea Banku wyniósł 230,8 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 230,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 440,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Wynik netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 151 mln zł i był

Przegląd prasy

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prezes Pesy: Wartość portfela zamówień przekracza 3 mld zł; perspektywy są stabilne, a spółka pozyskuje kolejne zamówienia --Czajkowska-Bałdyga z Haitonga: Banki prawdopodobnie

Getin Holding chce rosnąć organicznie w br., jeśli akwizycja, to w Rumunii

; - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji. Podkreślił, że działalność Idea Banku w Rumunii w 2016 roku stała się rentowna. Obecnie celem jest dalszy wzrost działalności biznesowej, przy zachowaniu rentowności.  "Bank zaczął zarabiać pieniądze przy nierosnących kosztach działania. Na

Przegląd informacji ze spółek

-2022 zakłada m.in. wzrost EBITDA do około 32 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł w 2022 roku, przy rocznej dynamice wzrostu przychodów w kolejnych latach wynoszącej: 1%, 8%, 10%, podała spółka. Aplisens zakłada także wzrost wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE. Aplisens

Przegląd prasy

stabilna, wzrost bezrobocia tymczasowy --Cena ropy naftowej traci impet wzrostowy --Awersja do ryzyka skokowo rośnie, złoty może zacząć tracić na wartości --PAIH ma w portfelu ponad 30 projektów inwest. z USA o wartości ok. 850 mln euro --MZ: 298 nowych przypadków COVID-19, liczba

Przegląd informacji ze spółek

-2023 zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto, podał bank. Rada nadzorcza mBanku zatwierdziła nową strategię Grupy mBanku na lata 2020-2023 pn. "Rośniemy z klientami i dzięki nim". Wśród celów finansowych bank wskazał: wzrost zwrotu na kapitale (ROE netto) na poziomie ok. 10,5

Idea Bank nie spodziewa się jednorazowych rezerw w III i IV kw. 2018 r.

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje, że w III i IV kw. tego roku nie będzie musiał zawiązywać jednorazowych rezerw, które nie są związane z bieżącą działalnością biznesową banku. W kolejnych kwartałach bank oczekuje wzrostu dochodowości i utrzymania całkowitej sprzedaży

Getin Holding: Wyniki Carcade Rosja będą na 'stabilnym plusie' w 2017 r. 

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Getin Holding oczekuje, że po okresie restrukturyzacji i zmianie modelu biznesowego swoich spółek na Wschodzie w 2016 r., bieżący rok przyniesie wzrost biznesu i poprawę wyników. Spółka Carcade Rosja powinna ten rok zakończyć na "stabilnym plusie"

Getin Holding oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów za granicą w br.

100% r/r. To jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały. Spółka leasingowa rozwija się na bardziej stabilnym rynku, więc te wzrosty są mniejsze. Suma bilansowa wzrosła o 17% r/r, utrzymujemy spokojne 2-cyfrowe tempo" - powiedział Kaczmarek.  Dodał, że choć w ub. roku działalność w

GPW proponuje wniesienie całości lub części aktywów OFE do PPK

przekonaniu giełdy, w perspektywie średnio- i długookresowej, funkcjonowanie PPK, poprzez zwiększenie inwestycji w kapitał krajowy, powinno przełożyć się na utrzymanie stabilnego tempa wzrostu gospodarczego. "Przewidziany w projekcie poziom aktywów lokowanych w Polsce pozwoli, zdaniem giełdy, z jednej

Działalność Getin Holding w Rumunii uzyskała rentowność w 2016 r. 

roku 102,9 mln zł vs. 64,5 mln zł za 2015 rok. Koszty spadły o 3,1% r/r. Ryzyko pod kontrolą - COR = 1,8%" - czytamy w prezentacji.  Grupa Idea Bank Polska wypracowała rekordowy zysk netto na poziomie 441 mln zł (wzrost o 49,3% r/r). W wyniku uwzględniono 244,7 mln zł (brutto) ze

Zysk netto grupy GetBack wzrósł r/r do 120,3 mln zł w 2015 r.

wyników zawdzięcza przede wszystkim istotnemu zwiększeniu efektywności działania przy jednoczesnym stabilnym powiększaniu portfela zarządzanych wierzytelności, których łączna wartość nominalna wyniosła 14 mld zł na koniec 2015 r. Drugim czynnikiem, który zdecydował o tak dynamicznym wzroście przychodów i

Przegląd informacji ze spółek

pełniąca obowiązki prezesa Iwona Duda. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce Orion Investment z siedzibą w Krakowie z dniem 4 czerwca 2020 r., podał regulator. Eurocash liczy na wzrost rentowności segmentu detalicznego w

Przegląd prasy

, podała spółka. Łączna wartość umów to 8,2 mln zł netto. --Połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku (GNB) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding Piotra Kaczmarka

Przegląd informacji ze spółek

(Turek) - Nowiny Brdowskie, podała spółka. Łączna wartość umów to 8,2 mln zł netto. Połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku (GNB) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding

Getin Holding liczy na kontynuację trendu wzrostowego w IV kw.

bez wyraźnego wektora w dół. My widzimy tu potencjał do wzrostu" - wskazał prezes. Podtrzymał, że holding nie poszukuje nabywcy na swoje aktywo leasingowe w Rosji.  Największym kontrybutorem wyniku w I-III kw. br. była Grupa Idea Bank Polska, która wypracowała zysk netto na poziomie

Przegląd informacji ze spółek

roku - po raz pierwszy w historii - poziom 11 mld litrów, podała spółka. Idea Bank jest na ukończeniu procesu dostosowania się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie przetwarzania danych w chmurze, podał bank. Idea Bank, jako pierwsza spółka w polskim sektorze finansowym

Glapiński: Depozyty we wszystkich bankach w Polsce są bezpieczne i gwarantowane

, czy klienci banków Leszka Czarnieckiego (Getin Noble Banku i Idea Banku) mogą też czuć się bezpieczni, szef banku centralnego odpowiedział: "Oczywiście. Mamy bardzo rozbudowany system - Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Finansów, wreszcie Narodowy Bank Polski

Deloitte: Blisko 3/4 polskich firm planuje redukcję kosztów w perspektywie 2 lat

największe zewnętrzne ryzyko europejscy przedsiębiorcy postrzegają niepewność gospodarczą, na którą wskazało 34% z nich. Największy odsetek odnotowano w Wielkiej Brytanii (52%), co ma związek z Brexitem, oraz w Polsce (71%). "Na tak wysoki wynik wpływ mają niestabilny rynek, wzrost kosztów pracy oraz

Przegląd prasy

obniżył prognozę wzrostu rynku reklamy w Polsce w br. do 3,9% (7,91 mld zł netto) z wcześniej oczekiwanych 5,3% --Senat ma zająć się megaustawą telekomunikacyjną 31 lipca wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Chiński minister spraw zagranicznych usłyszał w Polsce, że Huawei nie będzie dyskryminowany

Getin Holding stabilizuje działalność na Wschodzie, liczy na lepsze II półrocze

ciągu ostatnich dwóch lat" - podkreślił Kaczmarek. Dodał, że core biznes Idea Bank w Polsce "idzie dobrze", bank pokazał stabilny poziom ryzyka, lepszy wynik z prowizji oraz poprawę w wyniku odsetkowym. Do tego ma bardzo dobre wskaźniki kapitałowe. "Bank stabilnie rośnie, trzyma

Przegląd prasy

branży medycznej --Tauron: Kwota dostępnego finansowania to obecnie ponad 2 mld zł --MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o max. 15% r/r w maju --PKP Cargo złoży wniosek o środki z tarczy antykryzysowej jeszcze w maju --Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc

Przegląd prasy

. przejęcia BDH Development --GDDKiA zleciła Alumbrados Viarios budowę Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem --Moody's obniżył perspektywy ratingów BNP Paribas BP do stabilnej --Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 26,7 pkt w IV wg fin. danych --Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetargi na 4 zespoły

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za maj 2019 wyniosły 475,2 mln zł i wzrosły o 6% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-maj (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 2 037,6 mln zł, co oznacza wzrost o 32% r/r. Akcjonariusze GK Immobile zdecydują

Przegląd informacji ze spółek

nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zbycie 100% akcji Idea Bank na Ukrainie oraz 100% udziału w kapitale zakładowym LLC New Finance Service, podał holding.  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", w związku z zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa

Przegląd prasy

wydawanie pieniądza elektronicznego --Kruk rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,22% na zamknięciu we wtorek --Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna --Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 60,3 tys. ton w III, wzrost o 24

Przegląd prasy

spółdzielnie mieszkaniowe i gminy budowały w programie Mieszkanie + Parkiet  --Wzrost cen prądu jest nieunikniony, firmy zaproponowały znaczące podwyżki, mówi prezes URE --Polacy są zadowoleni ze swoich banków, wynika z badania ARC Rynek i Opinia Puls Biznesu --Prezes PSP, operatora BLIKa

Getin Holding widzi szansę na poprawę wyników r/r w 2016 r.

związane z wyskalowaniem prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych (optymalizacja kosztów nieosobowych oraz struktury i poziomu zatrudnienia związanych m.in. z wyjściem z segmentu consumer finance). Grupa odnotowała ponad 2-krotny wzrost sprzedaży kredytów SME. W Rumunii grupa Idea

Przegląd informacji ze spółek

;Blair Witch" na targach Gamescom i PAX Prime i liczy na sukces tytułu, poinformował prezes Piotr Babieno. Spółkę interesuje stały, stabilny wzrost przychodów z okresowymi "pikami" w miesiącach premier i tego spodziewa się w kolejnych kwartałach. Więcej szczegółów dotyczących najbliższych

Zła wiadomość dla posiadaczy udziałów. Fundusz Idea będzie likwidowany

Stabilnego Wzrostu jest dziś tylko 56 mln zł (w czerwcu 2011 r. było 215 mln zł), a w ostatnim roku fundusz zanotował 17 proc. strat. W funduszu Idea Akcji jest 40 mln zł (w połowie zeszłego roku 325 mln zł); stopa zwrotu za ostatni rok - minus 37 proc. Jest też fundusz Idea Surowce, który ma 12 mln zł

Przegląd prasy

zapewnienie o wypłacie tzw. 13. emerytury -- CPK wymaga stałego politycznego zaangażowania, termin uruchomienia portu w 2027 jest realny, mówi "Rz" pełnomocnik ds. CPK Mikołaj Wild Parkiet -- Obligacje oszczędnościowe indeksowane inflacją odpowiadają za 83,4% wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa

Przegląd prasy

pierwszej linii uderzenia kryzysu --Adamczyk: Nie będzie cięć funduszy na inwestycje publiczne, a taryfy dostępu do torów zostaną obniżone --Prezes Frisco.pl: Frisco rok do roku rosło w tempie 30-40%; obecnie dynamika wzrostu jest czterokrotna, a szacowany przez nas popyt jeszcze większy Gazeta

Echo miało 36,07 mln zł zysku netto, 52,73 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,39 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 126,38 mln zł rok wcześniej. "W drugim kwartale 2019, Echo Investment wypracowało ponad 36 mln zł zysku netto, co było głównie rezultatem wzrostu wartości projektów w budowie. Wpływ na

Przegląd prasy

zakłóceń Puls Biznesu --Jakub Karnowski i Piotr Ciżkowicz wygrali procesy dotyczące skwitowania ich pracy w zarządzie PKP w 2015 r.  -- Prezes DHL Express w Polsce: Wolumen przesyłek utrzymuje się na stabilnym poziomie, także w przypadku kierunku chińskiego, gdzie jest nawet znacząco wyższy niż

BM Reflex: Ceny benzyny na stacjach mogą rosnąć, ceny ON spaść w najbl. tygodniu

. Na stacjach paliw drugi tydzień z rzędu sytuacja pozostawała stabilna, a brak wyraźnego kierunku zmian cen paliw jest przede wszystkim efektem naprzemiennych podwyżek i obniżek w hurcie. Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 2-08-2018 ukształtowały się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Fitch potwierdził rating IDR BOŚ Banku na poziomie BB-, perspektywa stabilna --PGE Baltica: Rusza projekt badawczy nt. produktywności morskich farm wiatrowych --URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2020 r. 

Ciech: W strategii 2019-2021 brak ograniczeń w wyborze modelu rozwoju grupy

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - W strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021 nie założono ograniczeń w wyborze modelu rozwoju grupy, potwierdzając elastyczne podejście do zarządzania portfelem aktywów, poinformował prezes Ciechu Dawid Jakubowicz. "Przygotowaliśmy strategię stabilnego

JLL: Podaż nowych magazynów to 1,3 mln m2 w I-III kw., w budowie jest 2,1 mln m2

skrócenie czasu dostawy. Podążając za trendem, niektórzy z deweloperów poza pojedynczymi budynkami w ramach swoich parków zdecydowali się na rozwój całych platform poświęconych logistyce miejskiej, np. Ideal Idea wprowadza Ideal City Park, 7R - City Flex, a Panattoni ma w swojej ofercie City Logistics"

Przegląd prasy

PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r. --Czerwińska: PKB za III kw. wskazuje, że wzrost w 2018 r. może przekroczyć 4,8% --Prezydent podpisał nowelę o PIT i CIT wprowadzającą m.in. stawkę 9% CIT --BOŚ zwiększa udział kredytów korporacyjnych w portfelu, liczy na dodatkową marżę

Przegląd prasy

wzrostu PKB na poziomie 4-5% w średnim terminie --KNF: Wynik finansowy OFE wzrósł r/r do 7,16 mld zł w III kwartale --Kwieciński: Plan dot. wykorzystania środków z UE to 277 mld zł na koniec 2019 r. --Kwieciński: Wzrost PKB przekroczy 5% r/r w 2018 roku --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI

Zysk netto Idea Banku wzrósł r/r do 441,03 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Idea Bank odnotował rekordowy skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w wysokości 441,03 mln zł w 2016 r. wobec 295,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.  Bank miał 440,85 mln zł skonsolidowanego

Przegląd prasy

to idea sprzeczna z założeniami Konstytucji Biznesu --Fitch obniżył rating IDR i VR Banku Pekao, podniósł perspektywę do stabilnej --MPiT: Tempo wzrostu prod. przemysłowej bliskie 7% r/r, bud-mont. 20% r/r w X --Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 241 tys. we wrześniu --Atrium

Przegląd prasy

na europejskich rynkach, a tam ceny gazu są wysokie Parkiet --Prezes Wieltonu: Cel 25 tys. sprzedanych produktów rocznie pozostaje aktualny Dziennik Gazeta Prawna --Czerwińska: Wzrost płac w budżetówce będzie równy z inflacją i wyniesie 2,3%, co pozwoli rozdysponować wśród pracowników ok. 2,4

Przegląd prasy

talerzy i wymusili recykling butelek Parkiet --Wzrost PKB spowolni w tym roku do 4,1-4,5% wg ekonomistów --Owczarek z Eurocash: Chcemy zaistnieć w handlu detalicznych znacznie częściej przez franczyzę i w oparciu o markę Delikatesów Centrum Puls Biznesu --Legia Warszawa wyodrębniła w swoich

Przegląd prasy

początku roku - po raz pierwszy w historii - poziom 11 mld litrów, podała spółka. --Idea Bank jest na ukończeniu procesu dostosowania się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie przetwarzania danych w chmurze, podał bank. Idea Bank, jako pierwsza spółka w polskim sektorze finansowym

GetBack uzyskał łącznie 866,6 mln zł spłat w I-III kw., wzrost o 74% r/r

wierzytelności znajdujących się w obsłudze GetBack wyniosła 28 mld zł, podczas gdy rok temu niniejsza wartość wynosiła 17,7 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 58% r/r. "Zaprezentowane wyniki pokazują, że umocniliśmy pozycję spółki na rynku polskim, a także dzięki temu uzyskaliśmy przestrzeń na poszukiwanie

Przegląd prasy

o uzgodnieniu warunków sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej zależnego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) Dziennik Gazeta Prawna  --Ceny mieszkań biją rekordy --Getin Noble Bank i Idea Bank mają odmienne problemy, a oszczędności, jakie może dać fuzja niewiele zmienią Puls

Przegląd prasy

temu --Analitycy spodziewają się, że Fitch w piątek nie zmieni ratingu Polski i jego perspektyw, ale wypowie się nt. wpływu pakietu PiS na sytuację finansów publicznych Puls Biznesu --PARP: Tylko 28% hotelarzy, touroperatorów i właścicieli restauracji ma strategię -- UKNF chce, by wzrost

Przegląd prasy

istotne będą dane z USA i CPI za marzec w Polsce --MON otrzymał oferty na dostawę śmigłowców --MF utrzymało w kwietniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z marca --Mercator liczy na stabilne ceny lateksu i wzrost rentowności w II półr. br. --GUS: Wydatki Polaków za granicą wzrosły o 2% r

Przegląd prasy

uruchomić usługi komórkowe w modelu operatora mobilnej sieci wirtualnej Parkiet --Idea Bank podpisał 35 ugód z klientami będącymi obligatariuszami GetBacku; zaproszenie wystosował do 132 osób Dziennik Gazeta Prawna --Szkolna wyprawka 300+ będzie gwarantowana ustawą; w pierwszym roku kosztowała 1,4

Przegląd prasy

umowę na budowę hali w Luboniu za 26,9 mln zł --Morawiecki: Wzrost inwestycji przekroczy 6-7% r/r w IV kwartale --GUS: 20,3% firm przemysłowych i 14,5% usługowych było innowacyjnych w 2014-2016 --Wzrost PKB w USA wyniósł 3% kw/kw w III kw. 2017 r. wg wstępnych danych --GUS: Nakłady na innowacje

Przegląd informacji ze spółek

punktów oświetlenia ulicznego. Wolumen w okresie sprzedaży sięgnie 214 GWh, podała PGE. KGHM Polska Miedź dokonał zmiany waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 na dolara amerykańskiego ze złotego, czego skutkiem jest wzrost skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd informacji ze spółek

przez PH Delivery, podała spółka. Mercator Medical ocenia, że I półrocze tego roku będzie słabsze r/r pod względem rentowności w segmencie produkcyjnym ze względu na wzrost cen surowca kauczukowego. Spółka liczy, że II połowa roku przyniesie poprawę marż zarówno w segmencie produkcyjnym, jak i

Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów w Rosji

bieżącej, szybkiej i wypłacalności gotówkowej. Jednak w całym 2014 r. grupa zanotowała stratę wysokości 185,7 mln UAH (49 mln zł). Znaczący wpływ na strukturę bilansu i wyniku Idea Bank (Ukraina) miała znacząca dewaluacja lokalnej waluty, wynosząca 39,4% w ujęciu rocznym. Ponadto wzrost poziomu ryzyka

Przegląd informacji ze spółek

, planuje sprzedaż ok. 637 mieszkań w 2019 r. i przekazanie ok. 555, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki. Zarząd Orlen Projekt podpisał z organizacjami związkowymi działającymi w spółce porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku, podała spółka z Grupy Orlen

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 3,47 mln zł w lutym 2017 r., co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka. Unibep ma umowę ramową na realizację mieszkań modułowych w Szwecji dla AB Botkyrkabyggen, podała spółka. Stalexport

Przegląd informacji ze spółek

Skarbowego, podał Ciech. Rezerwy będą również rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r. i wpłyną na wynik finansowy. EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego Getin Noble Banku (GNB) do stabilnej z negatywnej (przy utrzymaniu ratingu na poziomie B-) oraz jednocześnie

Komputronik ocenia, że 2 mld zł przychodów w r.fin. 2014/2015 są w jego zasięgu

stabilny poziom wskaźników efektywności działalności oraz kontrolę kosztów. Wskazał ponadto, że dużo klientów hurtowych się ożywiło, co zaowocowało 63% wzrostem sprzedaży B2B w minionym okresie. Pozytywnie ocenił ponadto wzrost przychodów grupy na rynku czeskim, gdzie oddział jest rentowny. Tymczasem

Przegląd informacji ze spółek

oraz trzech wiceprezesów: ds. finansowych, produkcji i handlu oraz inwestycji i innowacji, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja br. Orange Polska ocenia, że osiągnięcie stabilnej EBITDA w tym roku da potencjał do wzrostu w roku następnym, poinformował członek zarządu ds

Przegląd informacji ze spółek

ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną, podała agencja. Jedna ze spółek holdingowych należących do Zbigniewa oraz Mateusza Juroszków, właścicieli Grupy Atal i STS, została nowym inwestorem strategicznym firmy yestersen – platformy e-commerce z unikalnym wzornictwem XX wieku, podał Atal

Przegląd prasy

odbędzie się 21 marca w Warszawie --PGNiG dostarczy ponad 60 mln m3 gazu na Ukrainę do końca marca --PGE przeznaczy ponad 90 mln zł na modernizację instalacji w ZEC Bydgoszcz --Idea Bank skorygował zysk netto za III kw. do 102,49 mln zł --Comarch ma 'solidne' kilkanaście proc. wzrostu portfela

Przegląd prasy

--Dino Polska chce utrzymać tempo wzrostu liczby otwarć nowych sklepów w 2018 r. --Dino Polska oczekuje utrzymania dwucyfrowego wzrostu sprzedaży LFL w 2018 r. --EuroRating nadał CD Projektowi rating na poziomie BBB, perspektywa stabilna --Cognor chce powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w 2018 r

Przegląd prasy

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Kopacz: W budżecie na 2016 r., który we wtorek ma przyjąć rząd, znajdzie się 30 mln zł na repatriację Polaków ze Wschodu --Idea Bank ma już kilku chętnych na windykacyjną

Przegląd informacji ze spółek

na długoterminowej i stabilnej budowie globalnej grupy z własnymi produktami software i potencjałem dywidendowym, poinformował prezes Adam Góral. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły  75,57 mln zł we wrześniu br., co oznacza wzrost o 20,05% r/r, podała spółka

Przegląd prasy

wstępnie 11,45 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2018 r. --Zysk netto FO Dębica wzrósł r/r do 119,57 mln zł w 2017 r. --Zysk netto PGE wyniósł wstępnie ok. 959 mln zł w I kw. 2018 r. --Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy --Tauron i PGNiG: Warunki zawieszające dla

Przegląd prasy

;observer_' ma sprzedawać się dobrze w długim terminie --GUS: Płace w firmach wzrosły o 6,5% r/r, zatrudnienie - o 4,5% w listopadzie --Mabion złożył wniosek patentowy dot. terapii z użyciem przeciwciała MabionCD20 --Tomasz Górski będzie członkiem zarządu Idea Banku --PGE ma porozumienie ws. budowy

Przegląd informacji ze spółek

. spółka chce wydać pierwsze projekty zewnętrznych producentów gier oraz ułożyć stabilny harmonogram wydawniczy na lata 2020-2021. The Dust i T-Bull wspólnie przygotują grę mobilną na podstawie 'Cyklu Inkwizytorskiego' autorstwa polskiego pisarza fantasy Jacka Piekary, podano w komunikacie. Spółki

Przegląd prasy

emisji obligacji serii B --NBP: Rynek mieszkaniowy był bardzo aktywny, lecz stabilny w IV kw. 2016 r. --Kwieciński z MR: Zespół ds. polityki migracyjnej zacznie działać w ciągu tygodni --Vistula chce utrzymać 2-cyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży w 2017 r. --Eurostat: Produkcja przemysłowa w

Przegląd prasy

spirytusowe wyprodukowały 85,5 mln litrów 100-proc. alkoholu w I-XI 2015 r., wzrost o 11% r/r Puls Biznesu --Apetyt państwowych firm na przejęcia w sektorze ciepłowniczym nie budzi entuzjazmu giełdowych ekspertów Cashless.pl --Na koniec września gotówkę mogliście wypłacać w ok. 90 tys. placówek

Przegląd informacji ze spółek

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w lutym 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 208 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 11,5% r/r, podała Emperia. Cyfrowy Polsat zawarł drugą umowę zmieniającą (Second Amendment and Restatement Deed) z UniCredit Bank AG, London

Przegląd prasy

się na to związki zawodowe --W związku z rosnącym popytem na paliwa płynne w Polsce PKN Orlen coraz więcej sprowadza ich do naszego kraju z zagranicznych rafinerii - informują firmy specjalizujące się w imporcie paliw --Międzynarodowy Fundusz Walutowy dzień po podniesieniu prognoz wzrostu

Przegląd informacji ze spółek

Weiss.  Bank Handlowy podtrzymuje deklarację osiągnięcia w tym roku zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10%. Bank oczekuje, że klientowska marża odsetkowa pozostanie na stabilnym poziomie do końca roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. Na przyszły rok bank planuje wdrożenie nowej

Przegląd prasy

sprawozdaniu finansowym za 2018 r. i wpłyną na wynik finansowy --EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego Getin Noble Banku (GNB) do stabilnej z negatywnej (przy utrzymaniu ratingu na poziomie B-) oraz jednocześnie potwierdził rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+ z perspektywą negatywną

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzenia I/II fazy badania klinicznego nad GLG-801 w projekcie TNBC, podała spółka. Opinia ta jest niezbędna do rozpoczęcia badania klinicznego z udziałem pacjentów. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tobiasza Burego na stanowisko prezesa Idea Banku

Przegląd prasy

; ISBnews --Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 3,47 mln zł w lutym 2017 r., co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka --Unibep ma umowę ramową na realizację mieszkań modułowych w Szwecji dla AB Botkyrkabyggen, podała spółka --Stalexport

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, co wygeneruje skokowy wzrost innowacyjności, produktywności, automatyzacji. Stanie się również elementem bezpieczeństwa militarnego kraju, poinformowała prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht. Jako infrastruktura krytyczna musi być odpowiednio zabezpieczona, czemu służyć ma Toolbox 5G

Przegląd prasy

i Idea Banku może być trudne ze względów prawnych -- Niedzielny zakaz handlu zabija małe sklepy Dziennik Gazeta Prawna  --Ok. 133 tys. inwestorów zarobiło na rynku kapitałowym w 2017 r. co najmniej 7,7 mld zł  --Niemal 155 tys. podatników mogło zostać usuniętych z rejestru VAT

Właściciel marki Diverse coraz bliżej wejścia na giełdę

wyższe o 29,7 proc. w skali roku. W 2014 roku spółka zanotowała czysty zysk w wysokości 18,7 mln zł (wzrost o 40 proc.). Według prognoz analityków firmy PMR LTD w latach 2014-19 rynek odzieży i obuwia w Polsce będzie się stabilnie rozwijał. Jego szacowana wartość w 2019 r. ma wynieść 37,8 mld zł, wobec