idea działania

PGK Idea Banku: Dodatkowe zobowiązanie podatk. za 2016 po kontroli - 26,9 mln zł

będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach podejmowanych w niniejszej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami" - czytamy dalej. "Tak jak napisaliśmy w raporcie bieżącym, kontrola dotyczyła roku 2016 r. i objęła Podatkową Grupę Kapitałową, którą reprezentował Idea Bank

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej

Idea Bank udostępnił płatności zbliżeniowe Google Pay

niej kartę debetową Idea Banku. W celu dokonania transakcji wystarczy odblokować telefon i zbliżyć go do czytnika zbliżeniowego bankomatu lub terminalu płatniczego. Realizowane w ten sposób płatności do wysokości 100 zł nie wymagają podania kodu PIN. Do działania usługi niepotrzebne jest połączenie

Europejscy finansiści obiecują współpracę. Co z podatkiem bankowym?

Ostatni dzień spotkania czołowych bankierów Europy we Wrocławiu upłynął pod znakiem przekonywania siebie nawzajem, że na Starym Kontynencie wszyscy jedziemy na tym samym wózku, a walka z kryzysem powinna być możliwie jak najbardziej skoordynowana. Bo to właśnie brak wspólnej strategii działania

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Getin Holding otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji Idea Banku z siedzibą w Mińsku - spółki zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś, podał

Idea Bank dopuścił fundusz private equity do procesu due diligence

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Idea Banku podjął decyzję o dopuszczeniu nowo wybranego funduszu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem akcji banku, do ograniczonego procesu due diligence, począwszy od 10 lipca 2019 r., podał bank. "Zarząd Idea Bank S.A. informuje

Idea i Getin Noble dopuszczą wybrane fundusze do due diligence od 4 lutego

komunikatach.  Według komunikatów decyzje zapadły w związku z działaniami mającymi na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby Idea Bank lub Getin Noble Bank lub alternatywnie bank powstały w wyniku połączenia Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Grupa Idea Bank

Idea Bank usunął awarię, która powodowała podwójne księgowania części transakcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Idea Bank usunął awarię, która spowodowała podwójne księgowania części transakcji płatniczych, podał bank. "Wszyscy klienci otrzymali zwrot nieprawidłowo pobranych środków poprzez odpowiednią korektę na należących do nich rachunkach. Tak, jak informowaliśmy

Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy w ciągu maks. 3 mies.

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Idea Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie odmowy zatwierdzenia przez KNF aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank, podał bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym możliwym terminie, nie

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank

BFG zaskarżył decyzje ZWZ Idea Banku z 28 VI, bank analizuje uzasadnienie 

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), pełniący rolę kuratora w Idea Banku, zaskarżył uchwały akcjonariuszy z 28 czerwca br., udzielające absolutorium członkom rady nadzorczej oraz zarządu za 2018 rok, podał bank w komunikacie. Idea Bank obecnie

Getin Noble Bank chce pozyskać inwestora finansowego

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank i Idea Bank w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi rozważanego połączenia obu podmiotów zarząd banku podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających m.in. na celu pozyskanie inwestora finansowego, podał Getin Noble Bank.  "Zarząd

Idea Getin Leasing odnotowała 21% wzrostu sprzedaży r/r w czerwcu

także fakt, że w tym czasie nie ograniczyliśmy finansowania dla klientów. Nasza sieć sprzedaży nie wyhamowała i bez przerwy prowadziliśmy aktywne działania" - powiedział dyrektor Departamentu Pojazdów Idea Getin Leasing Robert Bendlewski, cytowany w komunikacie. "Uruchomienie opcji zakupu

Idea Bank wdrożył oprogramowanie zabezpieczające IBM Trusteer Rapport

. Zatrzymuje też ataki phishingowe mające na celu kradzież danych. Program na bieżąco wykonuje aktualizacje, aby wykrywać najnowsze zagrożenia. Po instalacji na komputerze Trusteer Rapport działa w tle i chroni połączenie internetowe z serwisem www Idea Banku, wyjaśniono w materiale. "Bankowość

Wakacje kredytowe w Idea Banku objęły dotychczas 6,4 tys. kredytów 

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podał bank. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS będą zwolnieni z opłat za rachunek. Idea Bank

Idea Bank zaprosił do ugody 154 osoby w zw. z obligacjami GetBack

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Wszystkie postępowania wyjaśniające dotyczące reklamacji związanych ze sprzedażą przez Idea Bank obligacji GetBacku były do tej pory prowadzone za pośrednictwem specjalnej komisji działającej przy zarządzie banku. Bank skierował dotychczas do 154 osób zaproszenie

Idea Bank odbudował rentowność, myśli o podniesieniu kapitału nawet w 2020r.

podkreślił, że jeżeli wszystkie działania będą kontynuowane z sukcesem, to Idea Bank nie będzie zwlekał z decyzją o podniesieniu kapitału. Jego zdaniem możliwymi rozwiązaniami jest zarówno inwestor branżowy, jak i SPO. "Jeżeli wszystko ułoży się pozytywnie, to rozpoczniemy prace nawet w 2020 r. Nie

Idea Bank miał 1,65 mln zł zysku netto, 16,7 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

prowadzić do reklasyfikacji do Koszyka 2" - czytamy w raporcie.  Idea Bank konsekwentnie digitalizuje swoje działania - prace nad pełną bankowością mobilną dla SME są zaawansowane, postępuje migracja z placówek do kanałów online oraz automatyzacja procesów wewnętrznych "Bank jest dobrze

KNF ustanowiła kuratora dla Idea Banku 

umożliwić skuteczną i efektywną autosanację, podano także.   "Ustanowienie kuratora jest elementem wsparcia przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny organów banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie sytuacji banku. Kurator ustanowiony w Idea Banku

Idea Bank: Zwolnienia grupowe obejmą do 750 pracowników do końca br. 

zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych banku, podano także.  19 czerwca Idea Bank poinformował, że rozpoczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych. Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują: obniżenie

Idea Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK 

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK w sprawie wydania 4 decycji dotyczących praktyk rynkowych i nałożenia na bank 2 kar, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z

Sąd odmówił Tax Care otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości Tax Care, podano również. Pod koniec lipca br. Idea Bank informował, że Tax Care złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy. Wówczas podano, że Tax Care podjął również działania zmierzające do sporządzenia wniosku o otwarcie

Idea Bank sprzedaje Leszkowi Czarneckiego 15% Idea Getin Leasing za 75 mln zł

emitenta w wysokości 16,8 mln zł. Zawarcie umowy jest jednym z działań podjętych przez emitenta w celu przywrócenia współczynników wypłacalności do poziomów pozwalających na spełnienie wymogów połączonego bufora" - czytamy dalej. Idea Bank szacuje, że wpływ tej transakcji na poziom współczynników

KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Idea Banku ws. środka nadzorczego

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie zastosowania wobec Idea Banku środka nadzorczego określonego w art. 138 ust. 3 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, podał bank. "Przedmiotem

Idea Bank nie zamierza podejmować rozmów z DNLD L.P. nt. GetBacku

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Do Idea Money S.A. - spółki zależnej Idea Banku - dotarło wezwanie pełnomocników DNLD L.P. z siedzibą na Jersey (będącej spółką dominującą wobec DNLD Holdings S.à.r.l. - większościowego akcjonariusza GetBack S.A.) do rozpoczęcia rozmów ugodowych

GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank z siedzibą w Mińsku. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Idea Bank ma pełną zdolność do 100-proc. absorpcji obniżek stóp procentowych dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów, poinformował prezes Jerzy Pruski. Idea Bank ma stać się bankiem pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw i MSP i temu

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

Carcade" - czytamy w komunikacie. W związku z tą decyzją, Getin Holding zdecydował również o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu 22,059% akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, Białoruś (Idea Bank Białoruś). "Zawarcie wyżej wymienionych umów uzależnione jest

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

zaproponowane przez Idea Bank sześciomiesięczne wakacje kredytowe. Jesteśmy pewni, że pozostałe instytucje będą robiły to samo" - powiedział prezes. Podkreślił, że Idea Bank nie tylko wypracował zyski w ostatnich 3 kwartałach, ale jest w czołówce podmiotów, które próbują włączyć się w solidarne działania

Idea Bank nie przewiduje dodatkowej rezerwy restrukturyzacyjnej w III kw.

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Idea Bank nie spodziewa się w III kwartale dodatkowej rezerwy restrukturyzacyjnej, po tym, jak w II kw. utworzył rezerwę na ten cel wysokości 35 mln zł, poinformował prezes Idea Banku Jerzy Pruski. Program restrukturyzacji powinien przynieść

Idea Bank ocenia, że potrzebuje dokapitalizowania w wysokości ok. 500 mln zł

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Idea Bank ocenia, że kwota dokapitalizowania, która pozwoliłaby na osiągnięcie wymaganych prawem wskaźników kapitałowych wynosi ok. 500 mln zł, poinformował prezes Jerzy Pruski.  "To zależy od tego, jak będzie przebiegał proces restrukturyzacji

Idea Bank miał 12,94 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w III kw. 2019 r.

wcześniej. "Dzięki konsekwentnie wdrażanym działaniom autosanacyjnym, Idea Bank zakończył III kwartał 2019 r. z zyskiem - zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i samego banku. Oznacza to kontynuację pozytywnego trendu, jaki pojawił się w wynikach banku osiągniętych w poprzednim kwartale br."

Getin Noble Bank i Idea Bank podpisały plan połączenia, fuzja prawna w III kw.

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - W rezultacie zakończonych analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru

UOKiK wszczął dwa postępowania dot. Idea Banku, który nie zgadza się z zarzutami

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął dwa postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez Idea Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podał bank. Jednocześnie Idea Bank poinformował, że nie zgadza się ze sformułowanymi

Getin Holding miał 36,24 mln zł zysku netto, 25,75 mld zł aktywów w II kw. 2019

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 159,51 mln zł straty rok wcześniej. "Wypracowany wynik to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. Od początku roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy

Prezes Idea Banku zapowiada istotną poprawę wyników w kolejnych kwartałach

nam potrzebna nie jest wygórowana i możliwa do pozyskania z rynku dla zdrowej instytucji" - uważa członek zarządu Piotr Miałkowski. Podsumowując, prezes zaznaczył, że Idea Bank wykonał wszystkie możliwe wysiłki, aby zaangażować się w bardzo interesujące działania rynkowe. Jak wskazał, był

Idea Bank liczy na szybkie pozyskanie inwestora, ma też scenariusze alternatywne

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Idea Bank jest w procesie poszukiwania inwestora finansowego, a ostatnie działania restrukturyzacyjne i poprawa działania wewnątrz organizacji powinna być dla potencjalnego nabywcy zachętą do złożenia oferty, poinformował prezes Jerzy Pruski. Jeżeli jednak proces

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do CCC, perspektywa negatywna

przez nadzór finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku, na skutek której straty ponieśliby wierzyciele finansowi banku, wskazano również. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania, podała instytucja. "Plan naprawy i plan ochrony kapitału są bezpośrednią konsekwencją odpisów i

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku podejmą uchwałę podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 7 lipca br., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w

Idea Bank rozpoczyna restrukturyzację obejmującą m.in. zwolnienia grupowe

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Idea Bank zaczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych. Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują: obniżenie sumy bilansowej, ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe

Asseco Data Systems wdroży nowy system IT w Idea Getin Leasing

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za wdrożenie jednolitego systemu informatycznego, obsługującego procesy leasingowe Idea Leasing i Getin Leasing, które w w lutym 2018 r. stworzyły w wyniku fuzji Idea Getin Leasing, oraz dostosowanego do

Getin Noble Bank i Idea Bank mają umowę ws. analizy możliwości połączenia 

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów, podał Getin Noble Bank.  "Na podstawie umowy banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów połączenia

Afera GetBack. UOKIK: Idea Bank nie grał uczciwie wobec klientów oferując im obligacje firmy GetBack

nie ma wątpliwości, że konsumenci podczas sprzedaży przez Idea Bank obligacji korporacyjnych GetBack byli wprowadzani w błąd. Świadczą o tym zebrane liczne dowody. A wśród są m.in. fragmenty maila skierowanego do klientów Idea Banku: „W końcu mam ofertę bez ograniczeń wiekowych, bez ubezpieczeń

Idea Bank miał 1,28 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w II kw. 2019 r.

. spadek kosztu ryzyka dla nowych kredytów. Na koniec czerwca br. wskaźnik TCR w Grupie Idea Bank wyniósł on 2,11%, a w samym banku 3,48%. "Wypracowany zysk jest efektem m. in. poprawy wyniku odsetkowego, spadku kosztów działania i obniżenia kosztów ryzyka. […] Niezwykle istotny jest krótki

Idea Bank miał 404,62 mln zł straty netto, 23,87 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne. Nie są planowane istotne zmiany zatrudnienia ani ponadstandardowe działania restrukturyzacyjne, podkreślono w komunikacie. "Skonsolidowana strata w I półroczu jest jednorazowym efektem procesu oczyszczania bilansu. Wynik banku i

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

949,49 mln zł wobec 866,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 254,9 mln zł wobec minus 140,57 mln zł rok wcześniej. Holding podał, że zysk netto wypracowany w 2019 r. to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank

KNF nie zgodziła się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Bank (mającego występować w roli banku przejmującego) z Getin Noble Bank (GNB, jako bankiem przejmowanym), przez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank, podała

Idea Bank miał 32,64 mln zł straty netto, 23,73 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

bieżącej sytuacji medialnej. "Publiczna debata, z którą mamy do czynienia od 13 listopada, nie jest w żaden sposób związana z obecnymi działaniami Idea Banku. Mimo to, w sposób oczywisty medialny szum - zrozumiały w kontekście wydarzeń, jakie go zainicjowały - uderzył rykoszetem w nasz bank, jego

Idea Bank chce być liderem w pozyskiwaniu nowych firm, zachęca integracją usług

Bot oraz nowy rachunek z bogatym pakietem usług dodatkowych, zapowiedział. Celem tych działań jest zdobycie pozycji lidera w pozyskiwaniu nowych firm na polskim rynku. "Celem Idea Banku jest stworzenie ekosystemu dla polskiego przedsiębiorcy - rozwijamy to dwutorowo. Naszym klientom, czyli

Idea Bank miał 14,6 mln zł zysku netto, 2,3 mld zł sprzedaży kredytowej w I kw.

sprawozdaniu finansowym Grupy Idea Bank w III kwartale 2017 roku, wyniki I kwartału 2018 roku są odnoszone do IV kwartału 2017 roku". "Dochody netto z działalności bankowej były wyższe o 8% niż w ostatnim kwartale 2017 roku. Koszty działania grupy, bez podatku od aktywów oraz składek i wpłat na

Idea Bank ma alternatywny do fuzji z GNB scenariusz, zmniejszający bilans o 50%

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Niezależnie od prowadzonych prac związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bank (GNB) oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego inwestora, Idea Bank opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) alternatywną strategię postępowania

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje, że koszt ryzyka w kolejnych kwartałach będzie spadał, poinformował członek zarządu Piotr Miałkowski. "Raportowany koszt odpisów w IV kw. spadł o 30 mln zł, ale nie należy tego traktować jako elementu powtarzalnego. Trend kosztu ryzyka

Idea Getin Leasing Celuje w 10 mld zł finansowania nowych aktywów/ r. od 2019

procesy. Stawiamy także na rozwój sieci sprzedaży, w tym kanałów zdalnych oraz dalsze podnoszenie kompetencji pracowników " - zapowiedział prezes. Przed połączeniem, Idea Leasing działała szczególnie w dwóch segmentach rynku: leasingu oraz zarządzania flotą, koncentrując się przede wszystkim na

Piotr Miałkowski został powołany na członka zarządu Idea Banku

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Idea Banku odwołała Małgorzatę Szturmowicz ze stanowiska członka zarządu. Jednocześnie na stanowisko członka zarządu powołano Piotra Miałkowskiego, podał bank. Piotr Miałkowski będzie zarządzał obszarem finansowym w Idea Banku. "Jesteśmy

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do BB-, perspektywa negatywna

jednostkowym) nie będą wysokie i planowane przez bank działania zaradcze powinny pozwolić na osiągnięcie przez współczynniki kapitałowe w ciągu kilku kwartałów wymaganych poziomów, podano również. "EuroRating zakłada ponadto, że (pomimo pogorszenia w ostatnim czasie sytuacji w tym zakresie) Idea Bank

Getin Holding miał 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego, w III kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła zysk netto na poziomie 12,3 mln zł. Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej umożliwił poprawę wskaźników kapitałowych. W wyniku

Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

miesięcy; - działania marketingowe skierowane do klientów depozytowych; - ponadto systematyczny spadek depozytów chwiejnych do 1 roku w urealnionej luce płynności, w wyniku braku istotnych spadków bazy depozytowej od końca listopada 2018 roku w ujęciu dziennym" - czytamy także.  Idea Bank

Idea Bank miał 37,27 mln zł straty netto, 17,32 mld zł aktywów 2019 r.

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 37,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2019 r. wobec 1 910,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Wynik netto w 2019 roku wyniósł -37,3 mln zł i był wyższy o

PGNiG będzie współpracować z HugeTECH przy akceleracji startupów

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nawiązało współpracę z HugeTECH i skorzysta z należącego do tej firmy akceleratora IDEA Global przy wspieraniu startupów, podała spółka. Współpraca pozwoli na poszukiwanie i selekcję startupów, których innowacyjne

Idea Bank liczy na spadek kosztów finansowania w dłuższym horyzoncie 

poinformował, że proces optymalizacji sumy bilansowej będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach, a działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej.  Pruski poinformował, że Idea Bank czeka na zatwierdzenie przez Komisję

Idea Bank: Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Idea Bank bez zakłóceń realizuje standardowo wszelkie operacje, a klienci są obsługiwani na bieżąco. Medialna debata na temat banku nie ma źródeł w jego bieżącym funkcjonowaniu, poinformował ISBnews p.o. prezesa Jerzy Pruski.  "Działalność banku w

Leszek Czarnecki rozważa konsolidację Getin Noble Banku z Idea Bankiem

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Leszek Czarnecki, sprawujący kontrolę nad Getin Noble Bankiem (GNB), rozważa opcje konsolidacyjne obejmujące GNB i Idea Bank, podał GNB. Bank "powziął informację od pana dr Leszka Czarneckiego, podmiotu sprawującego kontrolę nad bankiem, że postępująca

Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

doświadczenia, podkreślono w materiale. "Za nami najtrudniejszy rok w historii Idea Banku. W obliczu poniesionych strat naszym głównym celem strategicznym jest wzmocnienie współczynników kapitałowych oraz poprawa rentowności. - Prowadzone działania są nakierowane na uzyskanie wsparcia kapitałowego od

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

potencjalnej transakcji sprzedaży 100% w OOO Carcade oraz o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku. Carcade to rosyjska spółka leasingowa specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

efektywności działań windykacyjnych. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład holdingu, również Idea Bank Białoruś prowadził intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. W związku z wdrożeniem systemu umożliwiającego udzielanie pożyczek na zakup towarów drogą

UKNF: KNF i UKNF funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń

systemie bankowym jako całości i poszczególnych jego podmiotach i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe" - czytamy dalej. UKNF przypomniał też, że środki zdeponowane zarówno w bankach, jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

Urzędu dotyczy uznania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działań Idea Banku polegających na: a) informowaniu o cechach produktu - w toku prezentowania przez bank informacji o możliwości nabycia i proponowania konsumentom nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq

Daniluk z Idea Banku: Jesteśmy pokrzywdzonym, a nie beneficjentem afery GetBack

ogłoszenia niewypłacalności przez GetBack, w Idea Bank przeprowadzono 3 audyty wewnętrzne, a w międzyczasie trwała kontrola Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). "Na pierwszym miejscu był interes obligatariuszy, czego dowodem jest m.in. szybkie zawiązanie 14-mln rezerwy na podjęte działania naprawcze

GNB spodziewa zakończenia rozmów z inwestorami najpóźniej do końca czerwca

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank spodziewa się finalizacji rozmów z inwestorami do połowy, a najpóźniej do końca czerwca, poinformował prezes banku Artur Klimczak. Według niego, coraz mniej prawdopodobny jest scenariusz połączenia z Idea Bankiem, ale nawet w przypadku fiaska obu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zorganizuje II edycję programu 'Climate Leadership'

sesjach eksperckich, w trakcie których konsultowano działania takie, jak: wypracowanie nowych produktów lub usług, wprowadzenie zmian istotnych cech oferowanych produktów/usług, zmiany procesu wytwarzania czy zmiany w łańcuchu dostaw. "Ważnym elementem programu jest prezentowanie konkretnych

Getin Holding miał 22,47 mln zł straty netto, 25,7 mld zł aktywów w I kw. 2019r.

przekonaniu, iż działania restrukturyzacyjne podejmowane przez obecny zarząd Idea Banku SA okażą się skuteczne i spółka powróci na ścieżkę rentowności" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.  Wynik z tytułu odsetek z działalności kontynuowanej wyniósł

Wartość wpłat do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosła do 51,5 mln zł w marcu

aut urządzenia bankomatów-wpłatomatów. Wrzutnię zaprojektowała firma Globe. 18 wpłatomatów działa w sieci Euronet, jeden pojazd - BMW i3 jest bezpośrednio skomunikowany z bankiem. Aplikacja do zamawiania samochodów została stworzona przez iTaxi. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin

Wpłaty do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosły o 141% r/r w I poł. 2018 r.

wyposażonych we wrzutnię. W 20 polskich miastach, w których działają, są one głównym kanałem, przez jaki gotówka trafia na rachunki w Idea Banku. Udział mobilnych wpłatomatów we wpłatach gotówkowych, w miastach w których usługa jest dostępna, wynosi 68% i z każdym miesiącem systematycznie wzrasta, podkreślono

Idea Getin Leasing chce wypracować 100 mln zł zysku netto w 2018 r. 

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Idea Getin Leasing oczekuje, że zysk netto sięgnie ok. 100 mln zł w 2018 roku. Spółka nie wyklucza akwizycji podmiotów z branży leasingowej na polskim rynku, ale nie jest to temat na 2018 rok, poinformował prezes Marek Bauer.  "Celujemy w zysk

RPP akceptuje działania prezesa i zarządu NBP dot. sytuacji w sektorze bankowym

zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów Getin Noble Banku i Idea Banku. Członkowie KSF wysłuchali przedstawicieli obu banków, którzy poinformowali, że banki te podjęły stosowne działania i na bieżąco regulują

P.o. prezesa Idea Banku zapowiada przedstawienie nowej strategii do końca roku

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Idea Banku planuje przedstawić do końca br. nową strategię na kolejne lata, zapowiedział p.o. prezesa Tobiasz Bury. Według niego, bank będzie dążył do umocnienia pozycji lidera w segmencie obsługi małych firm. "Chcemy z zarządem do końca roku

GNB i IB szacują synergie kosztowe docelowo na ok. 180 mln zł rocznie

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank i Idea Bank szacują, iż synergie kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny, podał GNB. Koszt integracji oszacowano na poziomie 220 mln zł (przed podatkiem) w skali trzech lat

Idea Bank tworzy największą grupę leasingową, synergie: 40-80 mln zł w 3 lata

lat - kiedy ma zakończyć się ostatni etap przejęcia Getin Leasing - Idea Bank liczy na 40-80 mln zł efektów synergii kosztowych. Połączony podmiot będzie działać pod marką Idea Leasing. "Udało się wykorzystać okazję i zrobić bardzo korzystną dla grupy transakcję. Po połączeniu powstanie

UOKiK: Banki zwrócą min. 1,5 mld zł z tytułu wczesnych spłat kredytów konsum.

, przejrzysta i sprawiedliwa. Takie stanowisko przekazałem bankom i firmom pożyczkowym w toku prowadzonych działań. Branża przyjęła postulowaną przez Urząd liniową metodę rozliczeń. Konsumentów zachęcam do składania reklamacji, aby jak najszybciej odzyskać pieniądze" - powiedział prezes UOKiK Tomasz

Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

-19 Grupa Idea Bank Rumunia podjęła kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom. Rozszerzono m.in. możliwość zdalnego dostępu do głównych produktów i usług bankowych oraz leasingowych. Wdrożono również szereg rozwiązań pomocowych dla klientów

KSF: System finansowy funkcjonuje stabilnie, monitorujemy sytuację banków

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) na dzisiejszym posiedzeniu omówił sytuację finansową Idea Banku i Getin Noble banku oraz wpływ ostatnich wydarzeń na stabilność systemu finansowego i uznał, że system ten funkcjonuje stabilnie, podano w komunikacie

Unibep wykona etap inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za ok. 35,7 mln zł netto

Idea [...] z siedzibą w Warszawie, w której udziały ma Unidevelopment " - czytamy w komunikacie. Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 5 budynkach o wysokości 4

Idea Bank oczekuje przekroczenia 1 mld zł wpłat do mobilnych wpłatomatów w br.

wyposażonych jest część samochodów Idea Banku, trafia w pojedynczej transakcji średnio 61 tys. zł" - czytamy dalej. "W miastach, w których działają mobilne wpłatomaty, samochody te są głównym kanałem, przez jaki gotówka trafia na rachunki w Idea Banku. Udział ten wynosi obecnie 67%"

NBP gotów uruchomić wsparcie płynnościowe dla Getin Noble Banku i Idea Banku

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów Getin Noble Banku i Idea Banku, podał Komitet Stabilności Finansowej (KSF). "W dniu 18 listopada 2018

Siemens Polska: Krajowa produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej

. "Wynik ten oznacza bardzo niski stopień digitalizacji i pilną potrzebę wprowadzenia usprawnień w kierunku cyfrowej transformacji (wynik pow. 3,6 pkt oznacza realizację w praktyce idei Przemysłu 4.0). Najlepiej w badaniu wypadła branża maszynowa (2,2 pkt.), najsłabiej branża spożywcza (1,7 pkt

Asseco Poland miało 81,7 mln zł zysku netto, 250 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

. długoterminowe umowy serwisowe, odpowiadające za ok. 40% przychodów całego obszaru finansowego. "Przykładem może być wieloletnia współpraca z największym bankiem w regionie, czyli PKO BP, w ramach której spółka prowadziła działania związane m.in. z rozwojem i serwisem podstawowego systemu informatycznego

Przegląd informacji ze spółek

zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś, podał Getin. Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała

Czerwińska: KSF czuwa nad stabilnością systemu finans., sytuacja pod kontrolą

zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów Getin Noble Banku i Idea Banku. Członkowie KSF wysłuchali przedstawicieli obu banków, którzy poinformowali, że banki te podjęły stosowne działania i na bieżąco regulują

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

warunków potencjalnej transakcji sprzedaży 100% w OOO Carcade oraz o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe

Wasz Sklep Spar liczy na wzrost liczby sklepów sieci do 400 w ciągu 4 lat 

zaopatrywane z dwóch, a docelowo trzech rozbudowanych centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Sieć planuje wspierać detalistów także w obszarze działań promocyjnych i marketingowych oraz produktami marki własnej, podano.  "Uważamy, że idea dobrowolnej sieci partnerskiej jest szczególnie kusząca dla

Przegląd informacji ze spółek

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 288 samochodów w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r., podała spółka. SimFabric złożył do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wniosek o dofinansowanie stworzenia centrum badawczo-rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO

E.Leclerc Polska pracuje nad formułą e-zakupów optymalną dla wszystkich sklepów

Targów Produktów E.Leclerc. "To jest nasza idea i perspektywa na przyszłość, zgodna z oczekiwania konsumentów" - dodała, pytana czy docelowo wszystkie sklepy sieci w Polsce będą miały ofertę w ramach jednego sklepu internetowego. Prezes Jean-Philippe Magré wyjaśnił, że polscy klienci

ECC Games pracuje nad mobilną wersją gry 'Car Mechanic Simulator Racing'

zadowalające wyniki sprzedażowe. W związku z produkcją gry i prowadzeniem działań nakierowanych na pozyskiwanie graczy nie wykluczamy możliwości pozyskania dodatkowego finansowania" - powiedział Wątrucki. Cała idea nowej gry - "Car Mechanic Simulator Racing" - będzie koncentrowała się na

Zysk netto Idea Banku wyniósł 230,8 mln zł w 2017 r.

zanotowaliśmy w głównych grupach produktów oraz spadające koszty działania" – podsumował prezes Idea Banku Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 334,03 mln zł wobec 177,24 mln zł zysku rok wcześniej. Współczynnik CAR dla Grupy

Spółka Unibepu nabyła nieruchomość na Bemowie pod kolejny etap inwestycji

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Coopera Idea - spółka zależna Unibepu - zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Coopera w Warszawie o powierzchni ok. 1 ha, podał Unibep. "Przedmiotowa nieruchomość została nabyta w związku z

P.o. prezesa Idea Banku zapowiada ogłoszenie 3-letniej strategii w I kw. 2018 r.

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Idea Bank przedstawi trzyletnią strategię w I kwartale przyszłego roku, wraz z publikacją wyników za cały 2017 r., zapowiedział p.o. prezesa banku Tobiasz Bury. Strategia będzie przewidywać m.in. dalszy rozwój oferty dla małych firm, stabilny rozwój z zachowaniem