icb

Alior Bank ma zgodę UOKiK na przejęcie Meritum Banku

. niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 r. powziął wiadomość o uzyskaniu bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank kontroli nad Meritum Bank ICB S.A., tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających

Alior Bank otrzymał zgodę KNF na przejęcie Meritum Banku

podstaw do wyrażenia sprzeciwu wobec nabycia przez Alior Bank akcji Meritum Bank ICB. Tym samym został spełniony kolejny warunek zawieszający, określony w przedwstępnej umowie sprzedaży Alior Bankowi większościowego pakietu akcji Meritum Bank ICB przez Innova Financial Holdings S.à.r.l, WCP Coö

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

. • Dokonanie odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości -64,4 mln zł. Zdarzenie ma charakter jednorazowy. • Rozpoznanie wpływu tzw. modyfikacji nieistotnej w rozumieniu MSSF 9 w związku z zastosowaniem tzw. pozaustawowych i ustawowych wakacji kredytowych w

Alior Bank chce wyemitować w marcu 250-300 mln zł długu podporządkowanego

biznesową będziemy potrzebowali około jednej trzeciej tej kwoty" - wyjaśnił Skrok. W ub. tygodniu Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia. W październiku 2014 r. Alior Bank zawarł z

Obligacje Meritum Bank o wartości 80 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - Zarząd BondSpot wyznaczył środę, 14 stycznia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.000 obligacji na okaziciela serii C spółki Meritum Bank ICB o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, podała giełda. Jednostkowa wartość

Alior Bank: Całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą spaść do 650 mln zł

nabyte przy realizacji procesów integracyjnych emitenta z przejętymi podmiotami (w szczególności z Meritum Bank ICB S.A.), emitent nie wyklucza, że całkowite koszty integracji mogą ulec obniżeniu do około 650 mln zł" - czytamy w raporcie. Ostateczna wartość całkowitych kosztów integracji będzie

Alior Bank wyemitował obligacje serii G o wartości 192,95 mln zł

sfinansowanie zakupu Meritum Banku, a na działalność biznesową bank będzie potrzebował około jednej trzeciej tej kwoty. W lutym br. Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia. Alior Bank

Zwolnienia grupowe do 1 tys. osób w Aliorze i Meritum potrwają do końca roku

działań mających na celu jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału Alior Banku i Meritum Banku" - podsumowano w komunikacie. W lutym br. Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia

Akcjonariusze Alior Banku zgodzili się na emisję na przejęcie Meritum Banku

umożliwi bankowi realizację zamierzeń inwestycyjnych polegających na nabyciu akcji w spółce pod firmą Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku" - czytamy dalej. Prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 lipca 2015 roku na

Spełnił się ostatni warunek zawieszający przejęcie Meritum Bank przez Alior Bank

w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy powyższych zmian spełnił się ostatni z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A. zawartej przez Bank z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. oraz Europejskim Bankiem

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu Invista Dom Maklerski przez Aforti Holding, podała KNF. Aforti chciało zostać wyłącznym udziałowcem domu maklerskiego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na połączenie Alior Banku i Meritum Banku ICB, podała Komisja. Groupon chce mieć na koniec roku 20 tys. ofert na swojej

Przegląd prasy

transakcję nabycia Meritum Bank ICB, planuje połączenie --Rada nadzorcza Elzabu zgodziła się na program emisji obligacji do 50 mln zł --Sąd oddalił zażalenie KNF na umorzenie postępowania wobec Uinvest LLC --Sfinks rozpoczął negocjacje ws. dostaw do swoich restauracji z m.in. Eurocash --Gekoplast

Przegląd informacji ze spółek

., poinformował agencję ISBnews prezes Bytomia Michał Wójcik.   Zarząd BondSpot wyznaczył środę, 14 stycznia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.000 obligacji na okaziciela serii C spółki Meritum Bank ICB o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, podała giełda

Przegląd informacji ze spółek

koncentracji, polegającej na przejęciu przez TDJ kontroli nad FPM - spółką zależną Rafako, czym spełnił się warunek zawieszający przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 1.376.508 akcji FPM na rzecz TDJ, podało Rafako. Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0