ib one sp. z o.o.

Introl miał 4,02 mln zł zysku netto, 7,86 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

, towarów i materiałów wyniosły w I kw. 2020 r. 101 468 tys. zł i były o 1 099 tys. zł, tj. o 1,1% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost sprzedaży poza grupę r/r w I kw. 2020 r. odnotowały spółki m.in.: IB Systems Sp. z o.o. (o 2 050 tys. zł), PWP Inżynieria Sp. z o.o. (o 1 947 tys

Introl miał 1,25 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

. oraz Introl Sp. z o.o. o 2 684 tys. zł (w okresie porównawczym spółki działały pod jedną firmą) oraz Introl Pro-ZAP Sp. z o.o. o 1 621 tys. zł. Spadek sprzedaży poza Grupę r/r w I kwartale 2019 r. zanotowały m.in. spółki: IB Systems Sp. z o.o. o 2 213 tys. zł, PWP Katowice Sp. z o.o. o 1 686 tys. zł

Introl miał 4,02 mln zł zysku netto, 4,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

elementów odlewniczych oraz dystrybucji) oraz IB Systems Sp. z o.o. (dotyczył sprzedaży realizowanej w ramach segmentu usług). W stosunku do roku ubiegłego koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu w III kwartale utrzymały się na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego (niewielki wzrost o

Zysk netto Introla wzrósł r/r do 6,04 mln zł w III kw. 2016 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,79 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 101,52 mln zł rok wcześniej. "Wzrost sprzedaży r/r w III kwartale 2016 r. zanotowały m.in. spółki: IB Systems Sp. z o.o. o 7 424 tys. zł, Pro - ZAP Sp. z o.o o 6 240 tys. zł i PWP Katowice Sp. z o.o. o 3

Introl miał 0,41 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

r. uległ zwiększeniu r/r o 31,7%, tj. o kwotę 4 873 tys. zł. Wzrost ten wynikał zarówno ze wzrostu przychodów grupy, jak również osiągnięcia wyższej marży brutto wyrażonej w %. Największy wartościowo wzrost marży zanotowały Introl-Energomontaż Sp. z o.o. oraz IB Systems Sp. z o.o. i dotyczył

Zysk netto Introlu spadł r/r do 3,91 mln zł w I kw. 2016 r.

kwartale 2016 r. zanotowały m.in. spółki: IB Systems Sp. z o.o. o 5 713 tys. zł, Limatherm S.A. o 3 271 tys. zł i Pro - ZAP Sp. z o.o o 2 176 tys. zł ze względu na wzrost organiczny tych spółek" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 1,48 mln zł wobec 3,12

T-Bull chce pozyskać ok. 20 mln zł z oferty publ. w VI 2017 oraz przejść na GPW

Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. umowę. Przedmiotem tej umowy jest głównie: "- przeprowadzenie przez Trigon DM oferty publicznej akcji emitenta, - świadczenie przez Trigon IB usług doradczych w związku z oceną oraz koordynacją biznesowych założeń realizacji oferty publicznej, - wykonanie

Przegląd informacji ze spółek

spółka. BBI Development zakończył proces przeglądu opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie, realizowanego przez spółkę zależną Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 sp.k. (PD10), i zdecydował o sprzedaży nieruchomości składających się na projekt, podała

Przegląd informacji ze spółek

0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.  Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce wykonanie w systemie

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, a Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.  będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usługach pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć doradców. Bank podał, że integracja w DM Pekao pozwoli na

Przegląd prasy

, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.  --Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa zespołu dwóch budynków mieszkalnych

Introl stawia na dalszy wzrost marż; spadek zysku netto w 2015 przez one-off

; - tłumaczy Bodziony. Największym zyskiem netto w 2015 r. mogą pochwalić się kolejno spółki Limatherm S.A. (7,0 mln zł), IB Systems Sp. z o.o. (3,7 mln zł) i PRO-ZAP Sp. z o.o. (3,5 mln zł). W perspektywie do 2019 r. i 2018 r. Grupa zamierza zwiększyć moce produkcyjne w spółkach Limatherm i Limatherm

Przegląd informacji ze spółek

Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podała spółka. ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w