i urząd skarbowy we wrocławiu

Maciej Samcik

W tych urzędach podatki i opłaty zamiast w okienku zapłacisz... w maszynie

W tych urzędach podatki i opłaty zamiast w okienku zapłacisz... w maszynie

Czy w urzędach maszyny mogą zastąpić pracowników? We Wrocławiu PKO BP postawił pierwsze działające bezgotówkowo opłatomaty, w których można uiścić podatek, opłatę skarbową albo opłatę za wydanie paszportu, prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. Podobne maszyny bank ING stawia w urzędach w Chorzowie i Częstochowie

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

Polacy donoszą fiskusowi nie tylko w listach. Od niedawna dzwonią też na specjalną infolinię uruchomioną przez Krajową Administrację Skarbową.

Impel: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. VAT od spółki zależnej

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Hospital Service Company, spółka zależna Impela, otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji, tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i umorzeniu postępowania w sprawie

Sąd ustanowił radę wierzycieli spółek Komputronik i Komputronik Biznes

postanowienia w skład rady wierzycieli powołani zostali: Bank Millenium S.A. w Warszawie, Dell Sp. z o.o. w Warszawie, Incom Group S.A. we Wrocławiu, Santander Bank Polska S.A. w Warszawie, Skarb Państwa - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu. Nadto sąd powołał w skład rady wierzycieli w

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

Pan Marek (imię zmienione) od kilkunastu lat prowadzi firmę handlową we Wrocławiu. Zawsze wszystkie podatki płacił w terminie, nigdy nie miał żadnych zaległości wobec urzędu skarbowego, ZUS, NFZ i pracowników. Jego problemy rozpoczęły się dwa lata temu, gdy odwiedzili go pracownicy fiskusa

ATM Grupa: Naczelnik DUCS określił zobowiązanie podatkowe za 2014 na 5,8 mln zł

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w kwocie 5,82 mln zł, podała spółka.  "Kwota zaległości podatkowej wynikająca z ww. decyzji

Rank Progress: Utrzymano w mocy zobowiązanie w podatku doch. w wys. 5,02 mln zł

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określającej Rank Progress zobowiązanie w podatku dochodowym od osób

ATM Grupa: Kontrola celno-skarbowa stw. nieprzestrzeganie ustawy o CIT w 2014

prowadzona przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2013 nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2014 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zaniżenia przychodów o kwotę 29,99 mln zł

CCC utworzyło 21 mln zł rezerwy w związku z decyzją organu podatkowego

z otrzymaniem wydanej przez naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu decyzji w sprawie określenia spółce CCC.eu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu dokonanej czynności nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie

Kruk zapłaci 2,6 mln zł zaległego podatku za 2014 r.

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Kruk otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w którym stwierdzono zaległość podatkową wraz z odsetkami na 2,6 mln zł, poinformowała spółka. Kruk nie wniesie zastrzeżeń i ureguluje płatność, dodano

Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązań

publicznoprawni – grupa wierzycieli obejmujące Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu; II. Pozostali Wierzyciele – grupa wierzycieli innych niż wchodzący w skład grupy I" - czytamy w komunikacie. Proponowane sposoby

Bumech: Sąd rejonowy ustanowił Radę Wierzycieli Kobudu

Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Kobud SA z siedzibą w Łęcznej powołać następujących wierzycieli: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie; - Skarb Państwa - Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie; - Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Przegląd informacji ze spółek

do Szpitala Klinicznego w Białymstoku, podała spółka. Plantwear wypracował ok. 9,4 mln zł przychodów netto i ok. 0,8 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zgodnie z którą Grupa

Sąd Apelacyjny zasądził 2,2 mln zł wraz z odsetkami na rzecz MCI Capital

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie JTT Computer, w ramach którego zmienił zaskarżony wyrok i postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz MCI Capital kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo MCI w pozostałej części, podało MCI

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

ceny sprzedaży udziału miejsc parkingowych" - podano również. Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. pod warunkami uzyskania interpretacji urzędu skarbowego dotyczącej opodatkowania transakcji podatkiem VAT, korekty wpisu parametrów

Przegląd prasy

spółka. Koncern planuje rozpocząć prace nad emisją obligacji w ramach programu. --Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określającej Rank Progress

Przegląd informacji ze spółek

Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym przedmiotowej decyzji w kwocie 8 650 tys. zł. Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych i w związku z tym dokona analizy popytu na rynku na tego rodzaju instrumenty dłużne, podała instytucja. Mustache Sp

Przegląd informacji ze spółek

Skarbowej we Wrocławiu (IAS) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, zgodnie z którą CCC.eu, spółka zależna CCC, zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na

Szef Ski Teamu: Naszych klientów bezrobocie dotknie w niewielkim stopniu

Szef Ski Teamu: Naszych klientów bezrobocie dotknie w niewielkim stopniu

wiadomość od 13 marca. Co to oznacza dla firmy? - Że wreszcie możemy coś planować, wiemy, na czym stoimy. Mamy sześć sklepów, razem 7 tys. m kw., i hurtownię, która zaopatruje około 100 sklepów w całej Polsce. Jeden sklep zlokalizowany jest w Arkadach we Wrocławiu. Ten został zamknięty 14 marca, gdy

Przegląd informacji ze spółek

wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd. Movie Games i The Farm 51 połączyły siły przy promocji swoich najbliższych premier, podały spółki we wspólnym komunikacie. 16

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

starać się o zawieszenie płatności rat, trzeba mieć uregulowane wszystkie należności. 2. Podatki. Co zrobić z długiem w urzędzie skarbowym?  Skarbówka umarza czasem zadłużenie, jeśli jest to umotywowane interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika. Na korzyść osoby zadłużonej mogą

Samochód za rozliczony PIT

marki Toyota.- Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do skarbu państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. Dla Wrocławia to blisko 48 proc. We Wrocławiu mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam płacą podatek

Urząd Skarbowy może zobowiązać Polnord do zapłaty 9,88 mln zł zaległego podatku

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Polnord otrzymał protokół z kontroli podatkowej, prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdańsku (US), z którego wynika, że na spółkę może zostać nałożone zobowiązanie do zapłaty tytułem zaległego podatku za lipiec 2011 r. kwoty 9,88 mln zł wraz z odsetkami. Spółka nie

Przegląd informacji ze spółek

przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku, podała spółka. Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2013

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 550,2 mln zł.  Polski Holding Nieruchomości (PHN) wybuduje osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu, podała spółka. Osiedle zostanie zrealizowane w dwóch etapach i łącznie dostarczy na rynek 389 mieszkań o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

. roboczogodzin i wyprodukował ponad 78 773 000 MWh energii elektrycznej, która trafiała do około 800 tysięcy gospodarstw domowych. Vantage Development wystartował z nowym projektem biur serwisowanych z powierzchnią coworkingową WORKO, która powstała na 5. i 6. piętrze biurowca Promenady ZITA we

Izba skarbowa chce przeszukiwać Allegro

urzędów skarbowych, te mogą wszcząć kontrolę podatkową (na przykład namierzając firmy, które ukrywają przed fiskusem sprzedaż w serwisach aukcyjnych i unikają płacenia podatków). Przetarg Izba Skarbowa we Wrocławiu ogłosiła 30 grudnia. I już 9 stycznia chce mieć złożone oferty. To mocno ogranicza

Przegląd informacji ze spółek

30 września, podała spółka. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w kwocie 5,82 mln zł, podała spółka.  P.A. Nova sfinalizowała umowę sprzedaży spółek P.A. Nova Invest Krosno

Przegląd informacji ze spółek

. Hospital Service Company, spółka zależna Impela, otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji, tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i umorzeniu postępowania w sprawie stosowania przez spółkę zwolnienia z VAT usług w

Przegląd prasy

innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus. --PKO Leasing otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w na przejęcie Prime Car Management, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP.  --Infoscan we współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx

Przegląd informacji ze spółek

spółka. i2 Development w ramach projektu "Armii Krajowej 7" we Wrocławiu wprowadziło do sprzedaży 171 mieszkań o powierzchni od 26 do 65 m2, 355 lokali w aparthotelach o powierzchni od 18 do 67 m2, 29 lokali usługowych o powierzchni od 50 do 158 m2, 16 lokali biurowych o powierzchni od 39 do

Przegląd informacji ze spółek

Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 4% r/r i wynosi 112,9 mln euro, a na marży1 jest wyższy r/r o 9% i wynosi 79,8 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Archicom rozszerzył ofertę na osiedlu społecznym Forma we Wrocławiu o 135 mieszkań, podała spółka. W nowym

Przegląd informacji ze spółek

Mennica Metale Szlachetne (MMSZ), spółka zależna Mennicy Polskiej, wniosła do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie odwołanie od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, określającej obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej za niektóre miesiące 2012 r. w kwocie

Fiskus oskarżany o zrujnowanie wrocławskiej firmy

współpracować - mówi mecenas Tomasz Olejnik reprezentujący firmę. - Sprzedawali jej mniej towarów i na mniej korzystnych warunkach. Banki zażądały spłaty kredytów. Urząd skarbowy w 2001 roku zgłosił do sądu wniosek o upadłość Gai. Sąd nie zgodził się na nią. W tym czasie nad spółką wisiało już bankructwo. Z

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

w prawie: gospodarczym, cywilnym, pracy, spółek handlowych, ochrony danych osobowych i e-commerce. Zajmujemy się doradztwem i restrukturyzacją w związku z COVID-19. Jesteśmy wyróżniani w rankingach Chamberes i Legal500. 5. Jestem właścicielką własnościowego lokalu usługowego o pow. 40 m we Wrocławiu

Przegląd prasy

o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji, tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i umorzeniu postępowania w sprawie stosowania przez spółkę zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej, świadczonych przez spółkę, podano w komunikacie. --Sescom zakończył proces due

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

we Wrocławiu". Dodatkowo, jakby mało było problemów z nieczytelnym interfejsem ePUAP, system się zawiesza. Nie działał 10 stycznia i 9 lutego. W kwietniu po raz pierwszy użytkownicy zaczęli wysyłać sprawozdania budżetowe dla Ministerstwa Finansów. Platforma została przygotowana na maksymalny

Przegląd informacji ze spółek

Skarbowej w Bydgoszczy określającą wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za 2011 r. oraz wykazującą zaległości w kwocie 112,5 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła Domowi Maklerskiemu TMS Brokers zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie

Przegląd informacji ze spółek

poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa", podało ZUE. Kruk otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w którym stwierdzono zaległość

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

jeden z urzędów skarbowych. Fiskus zatrudniał ludzi do „wklepywania” danych do jednej z baz. Według kontrolerów skarbówka powinna podpisywać umowy-zlecenia. Wystąp o interpretację Jak uniknąć kar? Otóż wystarczy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o pisemną interpretację

Ile naprawdę trwa rejestracja spółki z o.o. W sądzie dokumenty przesuwają się cztery metry na dzień

odpowiada mniej więcej czasowi oczekiwania na rejestrację. Tajemniczy klient pyta. Referendarze się nie tłumaczą Sąd we Wrocławiu: Biuro obsługi interesanta, słucham? Tajemniczy klient: Dzień dobry. Chciałam złożyć wniosek o zarejestrowanie spółki z o.o. I mam takie pytanie: ile to czasu może u państwa

Przegląd informacji ze spółek

sprzedającymi) przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółkach zależnych sprzedających, będących komplementariuszami i komandytariuszami spółek posiadających tytuły prawne do nieruchomości położonych w Katowicach (A4 Business Park), Gdańsku (Tryton Business House) oraz we Wrocławiu (West Gate), podała

Przegląd prasy

zezwolenia na przywrócenie akcjom Abadon Real Estate formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 26 marca 2019 r. --Polenergia oraz Wind Power uzyskały 5 marca bezwarunkową zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego

Przegląd informacji ze spółek

Polski, podało Medinice. W innych krajach warunki współpracy będą ustalane indywidualnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy uchylił decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 30 sierpnia 2018 r. oraz jego wcześniejszą decyzję w zakresie zobowiązania Neuki z

Turyści uciekają z hoteli. Wolą apartament na wynajem

„pustych przebiegów”. Pewnie za tę cenę można znaleźć hotel lub ośrodek wypoczynkowy, ale niezależne mieszkanie w dobrym punkcie na pewno przyciąga - opowiada najemczyni. Mieszkanie, które wynajmuje, ma 29 metrów. Jest tam miniłazienka, aneks kuchenny z pomieszczeniem dziennym i we wnęce

Przegląd informacji ze spółek

Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie JTT Computer, w ramach którego zmienił zaskarżony wyrok i postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz MCI Capital kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo MCI w pozostałej części, podało MCI Capital. Sąd wskazał, iż wysokość szkody MCI ustalił na

Pracownik skarbówki szantażował przedsiębiorcę dla kobiety?

firmie państwowej, w służbach skarbowych, pracuję kupę czasu, widziałem różne przypadki. Jak przyjdzie urząd skarbowy, to masz przesrane, jak do tego przyjdzie ZUS i nadzór weterynaryjny, to masz problem. Ja z nimi współpracuję, łącznie z prokuraturą. (...) Jeśli ja wykorzystam drogę służbową, to tej

Publiczna kasa dla biznesu. Setki milionów złotych wsparcia w zamian za inwestycje

one z ministerstw, agencji rządowych, gmin czy urzędów skarbowych. Konieczność wspierania firm rozumie także PiS i to mimo, że partia Jarosława Kaczyńskiego swoją popularność budowała m.in. na krytyce kapitału zagranicznego. Warto zauważyć, że obecnie, gdy mamy inwestycyjny dołek, to właśnie firmy z

 Przegląd prasy

Polska od kilku miesięcy ma deficyt w wymianie towarowej i to się w najbliższym czasie nie zmien --Komisja Europejska proponuje nowe zasady rozliczania VAT w handlu wewnątrz Wspólnoty Dziennik Gazeta Prawna  --Posterunki policji, starostwa, urzędy stanu cywilnego - MSWiA zleciło podłączenie tych

Bunt przedsiębiorców, dziś bronią się urzędnicy

przypadku JTT? UKS nakazał spółce zapłacenie 10,5 mln zł podatku w 1999 roku. W 2003 roku NSA uchylił decyzję Urzędu i nakazał zwrócenie JTT 20 mln zł. Spółka ogłosiła upadłość w 2004. Ale tak naprawdę sprawa zakończyła się dopiero w... kwietniu 2011, gdy Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w

Przegląd informacji ze spółek

Stopklatka.pl, który stanie się oficjalną stroną kanału Stopklatka TV, podała spółka. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego Grupa Azoty i KGHM Polska Miedź zostały umieszczone w wykazie podmiotów wymagających szczególnej ochrony, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Prezes Urzędu Ochrony

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: spółka Amazon Web Services: Wprowadza szablony blockchain dla Ethereum i Hyperledger Fabric.     Źródło: spółka Grupa TenderHut: Uruchomiła kolejne zagraniczne biuro we Francji oraz nowe, polskie biuro – we Wrocławiu. „Chcemy być obecni w samym sercu polskiej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku, podała spółka. Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2013 nieprawidłowości nie

Przegląd prasy

80% przychodów w Polsce przypada na cztery firmy --Ministerstwo Finansów ma rewolucyjne pomysły na poukładanie relacji podatnik - urząd skarbowy - doradca podatkowy --W Chinach zwodowano pierwszy na świecie statek towarowy zasilany jedynie energią elektryczną Gazeta Wyborcza  --Projekt

Przegląd prasy

, podała spółka w raporcie. --Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie JTT Computer, w ramach którego zmienił zaskarżony wyrok i postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz MCI Capital kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo MCI w pozostałej części, podało MCI Capital. Sąd

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. ze 142,5% na koniec grudnia 2016 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Źródło: ISBnews E-Commerce: Zadłużenie sprzedawców internetowych działających na polskim rynku wzrosło o 1/3 w ciągu roku i wynosi obecnie ponad 231,1 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) i

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos złożyła odwołanie od dwóch decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy dotyczącej zobowiązań podatkowych i szacuje, że w związku z tym wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. br. wyniesie ok. 161 mln zł, podała spółka. Natomiast ok. 78 mln zł odsetek od

Gminy biją się o pieniądze podatników

terytorialnego wysokość udziału gminy czy dzielnicy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2009 r. 39,34 proc. Inaczej mówiąc, niemal 40 proc. podatku płaconego przez mieszkańca danej gminy w urzędzie skarbowym na jej terenie

Czy Oleszek pomoże? Przedsiębiorca oszukany przez Stocznię Gdańsk

, Techwind i Kancelaria Negocjator we Wrocławiu oraz spółka NIMNAV. Marta Romanow z NIMNAV próbowała odzyskać kilkaset tysięcy euro. W rozmowie z natemat.pl ostrzegała innych przedsiębiorców: "Stocznia Gdańsk absolutnie nie jest wiarygodnym partnerem w interesach. Na pewno nie z tym zarządem"

Czy europejski sąd uprości nam VAT?

Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd skierował pytanie prawne do ETS. Kaucja gwarancyjna to bariera dla setek małych firm, które chcą eksportować. To właśnie eksporterzy najczęściej dostają zwrot VAT, a 250 tys. zł dla wielu z nich jest sumą trudną do zdobycia. Zamrażanie pieniędzy w urzędzie skarbowym na pół roku

Listonosze z laptopami, kartki ze smartfonów. Poczta Polska wchodzi w XXI wiek

będzie czynna w godzinach pracy Urzędu Pocztowego (poniedziałek-piątek 8 - 21, sobota 8-14)". "Odwołując się do filmu Miś , można odpowiedzieć, że najbliższe czynne strefy całodobowe Poczty Polskiej znajdują się we Wrocławiu. Jak widać, czasami brak w tekście słowa test , wprowadza

Czy nie naciągają na podatek VAT

, pomorska Energa oraz Tauron (zakłady EnergiiPro we Wrocławiu i Enion w Krakowie). Nie odpowiedziała na nasze pytanie tylko Enea z siedzibą w Bydgoszczy, ale na infolinii usłyszeliśmy, że ta grupa również dolicza VAT. Tylko w 2006 r. takich opłat ZEORK naliczył prawie tysiąc. Zebrał z tego tytułu kilka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

USD przychodów i marżę operacyjną na poziomie 12-13% w 2018 roku, podała spółka.  Źródło: ISBnews Agora: Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora (PGK), w skład której wejdą: Agora oraz spółki

Ostatnie bastiony gotówki - w tych miejscach kartą nie zapłacisz

razie sytuacja zmienia się głównie w wielkich miastach. W części urzędów w Warszawie, Krakowie czy we Wrocławiu już można płacić kartą. Kiedy jednak stanie się to standardem? Kartą nie zapłacisz też w jednej z największych sieci hurtowni w Polsce z artykułami spożywczymi, przemysłowymi i chemią, w skład

Po porozumieniu w Grecji, USA kończy dzień na plusie

spółki zyskują na wartości: Zobacz wykres notowań KGHM. Zarząd POLNEJ poinformował, że odstępuje od uczestnictwa w procesie zakupu 85 proc. akcji Spółki Archimedes S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Czytaj cały komunikat: Odstąpienie od uczestnictwa w skupie. 12.55 W styczniu majątek

Duża gra o małe stawki. Czy można oszukiwać na jednorękich bandytach?

w lokalach, wyrzucanie automatów przez okno, groźby - do takich rzeczy dochodziło przed laty, także we Wrocławiu. Działo się tak dlatego, że dla tzw. niskiego hazardu nie było uregulowań prawnych. Wysoki hazard, np. kasyna z ruletą, działały legalnie, automaty o niskich wygranych - nie, i to ich

W urzędzie opłatę skarbową zapłacisz... telefonem

karty do czytnika). Właśnie rusza kolejna część rewolucji w urzędach. Bank PKO BP - jeden z producentów i operatorów tych maszyn - dokłada do swoich opłatomatów we Wrocławiu, w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim przyjmowanie płatności za pomocą... telefonu. Opłaty i rachunki będzie można regulować za

Urzędnicy poznają tajniki samoobrony

zadecyduje, cena oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń samoobrony dla pracowników izb, urzędów skarbowych i poborców podatkowych. Termin składania ofert mija 30 sierpnia. Szczegółowe informacje o przetargu»

Przelewy Hofmana: 140 tys. zł bez podatku. Kara? Grzywna

Pietryszyn twierdzi, że chodzi o 60 tys. zł. Przyjaźni się z Hofmanem od czasów studenckich. Za rządów PiS 26-letni Pietryszyn został prezesem Zagłębia Lubin sponsorowanego przez KGHM. Obecnie jest prezesem spółki Wrocław 2012, która zarządza stadionem miejskim we Wrocławiu. "Postępowanie

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2013 r., sygn. akt I SAB/Wr 7/13