i urząd skarbowy radom

Piotr Skwirowski

1 proc. od fiskusa nieco później niż rok temu, za to większy

1 proc. od fiskusa nieco później niż rok temu, za to większy

Zaniechajcie oskarżeń wobec Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych, bo wcale nie opóźniają wypłat 1 proc. - apeluje do fundacji i stowarzyszeń Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Kalednarium ISBnews

 PIĄTEK, 31 lipca --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 roku --10:00: Konferencja online Asseco Business Solutions nt. wyników --15:00: MF opublikuje podaż papierów skarbowych na sierpień  

Sąd ustanowił radę wierzycieli spółek Komputronik i Komputronik Biznes

postanowienia w skład rady wierzycieli powołani zostali: Bank Millenium S.A. w Warszawie, Dell Sp. z o.o. w Warszawie, Incom Group S.A. we Wrocławiu, Santander Bank Polska S.A. w Warszawie, Skarb Państwa - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu. Nadto sąd powołał w skład rady wierzycieli w

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o systemach homologacji

. Poprawki miały charakter doprecyzowujący i legislacyjny. Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wymogów

Senat poparł ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników

polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się

Rząd przyjął nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapewnienie KAS szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. walki z wyłudzaniem podatku VAT

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Projekt zakłada

Rząd przyjął projekt ustawy o systemach homologacji typu UE

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR

MF: Marian Banaś został powołany na szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Mariana Banasia na szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), poinformowało Ministerstwo Finansów. "9 grudnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Mariana Banasia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada m.in., że urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz odliczeniami, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  

Bumech: Sąd rejonowy ustanowił Radę Wierzycieli Kobudu

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił Radę Wierzycieli Kobudu – spółki zależnej Bumechu w restrukturyzacji, podała firma. "Na członków Rady

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

zaliczek na podatek dochodowy. Ulga ta jednak dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że zaliczki na podatek okażą się niewspółmierne do podatku należnego za cały rok. 3. Podatek od nieruchomości, czynsze i inne wsparcie * Rady gmin dostały możliwość zwolnienia za część 2020 roku z

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Preferencja ta zostanie wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres 2 miesięcy. "Z kolei rozporządzeniem Rady Ministrów na terytorium całego kraju zostaną wstrzymane

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

Minister finansów szykuje rewolucję. Zmiany odczują wszyscy podatnicy

i bardziej efektywne, a konsolidacja administracji będzie źródłem oszczędności dla budżetu państwa Jedną z kluczowych propozycji resortu finansów dotyczących KAS jest kwestia odwołań podatnika od decyzji urzędu skarbowego do izby skarbowej. Obecny system przewiduje dwie instancje administracyjne, a

Rząd przyjął nowelizację ws. monitorowania obrotu olejem opałowym

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zaproponowano rozwiązania

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action ustanowił Radę Wierzycieli

Warszawa, 09.01.2017 (ISBnews) - Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action ustanowił Radę Wierzycieli, podała spółka. Na członków Rady Wierzycieli powołano: a) Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie; b) Bank Pekao S.A.; c

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

Komisji Nadzoru Finansowego o czterech dodatkowych członków – przedstawicieli: Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Na podstawie noweli szef Krajowej Administracji

Janusz Radomski pozostał prezesem zarządu Orlen Upstream na kolejną kadencję

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Orlen Upstream zakończył postępowanie kwalifikacyjne na wybór prezesa i członka zarządu, poinformowała spółka. Funkcję prezesa - dyrektora generalnego rada nadzorcza ponownie powierzyła Januszowi Radomskiemu, a do pełnienia funkcji członka zarządu została powołana

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z pierwszą z nich podatnicy podatku od towarów i

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

papierach wszystko mam zapisane i zapłacone. Aż pod koniec 2016 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy poprosił mnie o dokumenty za wrzesień, październik i listopad tamtego roku. Wszystko im przesłałem, myśląc, że to rutynowe sprawdzanie, do czego jak najbardziej mają prawo. Mijały kolejne miesiące i już

Kalendarium ISBnews

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress), dzień II I dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --08:00: Konferencja prasowa PZU nt. wyników   --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie

Rząd chce, by ustawa dot. podatku od sprzedaży detal. weszła w życie 1 września

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć w III kw. br. nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej tak, by regulacje te weszły w życie 1 września br., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Według projektu, podatek będzie naliczany za

Konstytucja biznesu nie działa. Skarbówka gnębi firmy i stosuje triki, aby wycisnąć z przedsiębiorcy ostatnie pieniądze

Jadwiga Emilewicz. Okazuje się jednak, że konstytucja to tylko puste zapisy na papierze. Jak kombinuje fiskus Konstytucję zbadał zespół do spraw podatków w Radzie Przedsiębiorców utworzonej przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców. Co wykrył? Przede wszystkim to, że urzędnicy fiskusa nie stosują

Czabański: Planujemy uszczelnienie systemu ściągania abonamentu RTV

Warszawa, 25.01.2017 (ISBnews) - Rząd planuje uszczelnienie systemu ściągania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jedną z rozważanych możliwości jest powierzenie nadzoru na tą opłatą urzędom skarbowym, poinformował przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. "Ten projekt, o

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Najważniejsze zmiany: - wyznaczono organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

Radzie Przedsiębiorców utworzonej przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców. Co wykrył? Przede wszystkim to, że urzędnicy fiskusa nie stosują się do jej zapisów. Na przykład w ponad 4,5 tys. postępowań kontrola skarbowa trwała lub nadal trwa ponad dwa lata (jedną z zasad postępowania podatkowego

Znamy szczegóły zwolnień urzędników. Od 10 do 15 proc. zatrudnionych straci pracę w 15 ministerstwach

Możliwość zwalniania urzędników rząd zapisał w „tarczy antykryzysowej 2.0”, która weszła w życie w połowie kwietnia. Zwolnienia mają się odbywać na podstawie specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów o redukcji etatów lub o zmniejszeniu pensji urzędnikom. Projekt takiego rozporządzenia jest już

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne

Rząd przyjął ustawy o KAS, które m.in. podniosą ściągalność podatków

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z którą 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wprowadza upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, na mocy którego mogą zostać wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych na

KRD: 57,6% MSP weryfikuje kontrahentów przed współpracą wobec 76,2% w I br.

dają dopiero raporty z biur informacji gospodarczych i wywiadowni, a te, jak pokazuje nasze najnowsze badanie, pobiera tylko 14,2% respondentów" - dodał prezes KRD Adam Łącki. Także zasięganie rady znajomych (35,1%) czy szukanie opinii w Internecie (28,8%) nie pozwalają na rzetelną weryfikację

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzający PUODO

dla prezesa Urzędu będzie ustanowiona przy nim Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych. "Prezes tego Urzędu będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie go można odwołać tylko w wyjątkowych przypadkach (umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone

Rząd przyjął projekt Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Łączne szacowane przychody nowej instytucji mają

Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu

powróci na Komitet Stały Rady Ministrów i wtedy rząd zapewne zajmie się tym projektem w kwietniu. Część przepisów zawartych w tym projekcie mogłaby wejść w życie już w tym roku, a pozostałe przepisy w przyszłym roku" - powiedział Niedużak dziennikarzom. Jak wyjaśniał wiceminister, obecnie projekt

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19  przygotowało Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki. Art. 153. 1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki. Art. 153. 1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes

Przegląd informacji ze spółek

British Automotive Holding podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu zarządu Rafała Suchana, podała spółka. Uchwała rady nadzorczej wchodzi w życie 30 sierpnia br. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (Urząd 1) zaliczył posiadaną przez Verbis Eta, spółkę zależną Ciechu

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2020 r.

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakładające m.in. zwiększenie podstawy naliczania zakładowego

Przegląd informacji ze spółek

powołała na stanowisko prezesa Michała Melaniuka, podała spółka. Jednocześnie rada odwołała Marcina Gomołę z funkcji prezesa i powierzyła mu pełnienie funkcji członka zarządu spółki, a także powierzyła pełnienie funkcji członka zarządu spółki Tomaszowi Łapińskiemu. Selvita zawarła umowę z Narodowym

Będzie nowy abonament RTV. Wszyscy zrzucimy się na telewizję narodową

ZET szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Nowy abonament RTV byłby dwa razy niższy niż obecnie – teraz to 22,70 zł miesięcznie. Zamiast jego zdaniem nieskutecznej Poczty Polskiej pieniądze miałyby ściągać urzędy skarbowe. – Urząd skarbowy ma w sobie pewną powagę, którą każdy

Przegląd informacji ze spółek

, powołując się na wstępne dane. Dwa projekty Celon Pharma zostały wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania łączną kwotą ok. 54,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Rada nadzorcza Inowrocławskich Kopalń Soli Solino - spółki z

BCC: Założenia budżetu 2020 oparte są na zbyt wysokiej prognozie wzrostu PKB

interpretacyjne, skrócić czas rozstrzygania przez sądy spraw gospodarczych oraz wprowadzić powszechnie zasadę tj. - w przypadku wątpliwości w sporach z urzędami skarbowymi - należy zawsze przesądzać na rzecz przedsiębiorstw.   Ekspert BCC ds. gospodarki i energetyki Janusz Steinhoff zwrócił uwagę, że

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował dla podmiotów nadzorowanych rynku kapitałowego pakiet propozycji zmniejszających obciążenia regulacyjne, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w związku z tym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie znała go i nie może się do niego odnieść. W celu uzyskania odpowiedzi prosimy o kontakt z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw". Jadwiga Emilewicz: „Sprawa opisana przez Panią

Gliński: Projekt w sprawie abonamentu RTV przedstawimy w ciągu 2-3 tygodni

. W ub. tygodniu przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański informował, że rząd planuje uszczelnienie systemu ściągania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Według niego, jedną z rozważanych możliwości jest powierzenie nadzoru na tą opłatą urzędom skarbowym. (ISBnews)  

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

zagwarantowaną niezależność od władzy wykonawczej – pisze Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Po co nowy urząd? W pierwszej wersji projektu z czerwca 2018 r. koszt działania rzecznika miał wynosić 21 mln zł, teraz w projekcie przyjętym przez rząd

Gwiazdowski z CAS:Należy zreformować finanse publiczne, przekształcić MF i ZUS

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Należy zreformować w Polsce finanse publiczne i Ministerstwo Finansów, likwidując jednocześnie wiele urzędów i powołać w ich miejsce jedną agencję dochodów państwa, uważa przewodniczący rady Centrum im. A. Smitha Robert Gwiazdowski. "Reformując finanse

Oto pismo ministra finansów pokazujące, jak fatalnie jest z kasą państwa

Obywatelskiej. Dzień później. 26 listopada. Minister finansów Tadeusz Kościński wysyła pismo do wszystkich resortów nakładające blokadę wydatków. Pismo jest mocno niejasne, sformułowano je sztywnym urzędniczym językiem. To, co można z niego zrozumieć, wprawia w stupor armię urzędników. „Prezes Rady

Rozliczenie PIT-ów. Od 15 lutego startuje sezon na podatki. Zobacz pułapki, które zastawił na ciebie fiskus

O tym, jak spore problemy mentalne mają Polacy z podatkami, można się przekonać choćby po twórczości rodzimych specjalistów od, nazwijmy to, hip-hopu. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok I tak raper Popek jakiś czas temu relacjonował na Instagramie wizytę w urzędzie skarbowym

Przegląd informacji ze spółek

wychodzenia z domu.  Aby skorzystać ze zdalnej metody podpisu, osoba reprezentująca klienta musi posiadać profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnik e-dowodu, podał bank.  Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu zakończył kontrolę w Komputroniku - organ

Emilewicz: Komitet Stały RM zajmie się ustawą o jakości paliw w tym tygodniu

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się w tym tygodniu projektem ustawy o jakości paliw stałych, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Poinformowała także, że jej resort będzie nadzorował realizację planu "Czyste

Przegląd informacji ze spółek

) nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (UCS), wydanej w związku z prowadzonym przez UCS wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 r., podał Ciech. Cyfrowy Polsat otrzymał i

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

firmy w obecnej sytuacji – mówiła we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Szczegółowa specustawa ma być gotowa w przyszłym tygodniu. Oto, co w niej będzie. Koronawirus odroczy podatki W przypadku VAT, PIT i CIT będzie można występować do urzędów skarbowych o odroczenie płatności. Oczywiście

Rząd ma kolejny protest na głowie, to celnicy. "Wielka panika, ludzie się boją"

Wielka reforma administracji skarbowej ma się zacząć z początkiem przyszłego roku. Docelowo zniknie podział na urzędy skarbowe, kontrolę skarbową, służbę celną. Zamiast tego będziemy mieli jedną wielką krajową administrację skarbową. Ma to ułatwić obsługę i kontrolę podatników. I przyczynić się do

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakładający m.in. zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju, podało

Przegląd informacji ze spółek

- Verbis ETA, utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37,9 mln zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30,8

Przegląd informacji ze spółek

naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby zostać nałożone na spółkę, to ok. 52 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 33 mln zł z tytułu odsetek. Sprzedaż zrealizowana przez spółki

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Minister środowiska zatwierdził na wniosek ZGH "Bolesław" - podmiotu zależnego Stalproduktu - dokumentację geologiczną złoża rud cynku i ołowiu "Laski 1", podał Stalprodukt. Rada nadzorcza Pfleiderer Group delegowała swojego przewodniczącego - Zbigniewa Prokopowicza

Przegląd informacji ze spółek

projektu, w ramach którego w najbliższym czasie uruchomiona zostanie także Farma Wiatrowa Starza/Rybice. EuroRating utrzymał rating kredytowy Idea Banku na poziomie CC z perspektywą negatywną, podał bank. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą m.in. daninę solidarnościową

odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego" - czytamy w informacji. Środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będą przeznaczane na realizację: 1) 

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Prezesa Rady Ministrów. Art. 153. 1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. 2. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra

MF: Nowela budżetu 2015 na rządzie we wtorek, deficyt większy o 3-4 mld zł w br.

nowym kierownictwem MF. Będą temu służyły zmiany ustawowe (w tym wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego), konsolidacja administracji skarbowej poprzez połączenie urzędów celnych i skarbowych oraz wyposażenie jej w nowoczesne instrumenty informatyczne, wychwytujące wyłudzanie VAT mechanizmami

MF: Podatnicy będą mogli skorzystać z ułatwień przy rozliczeniu PIT za 2016 r.

. Wczoraj projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i przewidujemy, że zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 15 marca. Mam nadzieję, że parlament przyjmie tę ustawę" - powiedział Banaś podczas konferencji prasowej. Dodał, że jest to także ułatwienie dla

Przegląd informacji ze spółek

wykonanie przeglądów, konserwacji i usług utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nn i SN w oddziale PGE Energia Ciepła w Rybniku, podała spółka. Szacowana wartość umowy to 36 mln zł netto. Rada nadzorcza Libetu powołała na kolejną wspólną kadencję dotychczasowych członków zarządu

Komu należy się 13. pensja?

, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Inspekcja Pracy, Rządowe Centrum Legislacji. Trzynastkę otrzymują również pracownicy biur poselskich

Przegląd informacji ze spółek

uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 15 maja. Rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) powołała do zarządu Dariusza Laska, byłego członka zarządu Skarbiec TFI i Union Investment TFI, który obejmie funkcję Chief Investment Officer, równocześnie dokonując zmian w strukturze

Przegląd informacji ze spółek

nieruchomości należącej do osoby trzeciej i 3 października 2019 r. zwróciły go spółce, podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) otrzymały postanowienia Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o odmowie zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług

Nadchodzą zmiany w abonamencie RTV. Ile zapłacimy? Wszystko, co trzeba wiedzieć

;Należy oczekiwać na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w przypadku pozytywnej decyzji można ubiegać się o zwrot pobranych środków pieniężnych". Beata Modzelewska raz jeszcze napisała listy i do KRRiT, i do Poczty Polskiej z zapytaniem, czy odzyska niesłusznie zajęte jej zdaniem pieniądze

Przegląd informacje ze spółek

osób fizycznych, podała spółka. Magdalena Starzyńska zrezygnowała z funkcji członka zarządu i dyrektora działu kontraktowo - przetargowego J.W. Constuction z dniem 31 grudnia 2018 r., podała spółka. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dokonał niekorzystnej dla spółki Ciech

Przegląd prasy

ogłoszenia wielomiliardowych programów pomocowych Dziennik Gazeta Prawna --Rząd pracuje nad możliwością automatycznego odnawiania prawa pobytu i pracy dla Ukraińców, którym wygasa wiza wg gazety --Urzędy skarbowe nie wszczynają w tej chwili nowych kontroli, chyba że są konieczne Puls Biznesu

Przegląd prasy

grupy od 2020 roku  --Francja chce najpóźniej do końca roku uzgodnić projekt przepisów Komisji Europejskiej, wprowadzająch 3-proc. stawkę podatku od obrotów największych firm sektora cyfrowego  Parkiet -- Dziś rada nadzorcza JSW zdecyduje o dalszych losach prezesa Daniela Ozona. To już

Kolejki na wschodniej granicy powoli maleją

; Anna Grabowska uczestnicząca w posiedzeniu zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Krajowej Administracji Skarbowej poinformowała, że prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej zostaną zawieszone na czas wakacji i wznowione we wrześniu. Taką informację przekazał związkowcom minister Henryk

ZUS zabrania działalności gospodarczej. Nowa polityka wobec zadłużonych?

znają, dotychczas mnie szanowali, wstyd mi, że tak się to wszystko potoczyło - wyjaśnia. Był samotnym ojcem wychowującym dwójkę dzieci. - Pracowałem i dawałem radę utrzymać rodzinę - opowiada. Ale jakieś 10 lat temu popyt na usługi zegarmistrzowskie zaczął spadać. - Chińskich zegarków nie opłaca się

Inflacja może spowolnić do ok. 2-2,5% r/r na koniec tego roku wg analityków

. Ekonomiści oczekują inflacji bazowej w maju w zakresie 3,7-3,8% r/r. Zdaniem niektórych analityków na początku I kw. 2021 roku inflacja powinna się obniżyć w okolice dolnego ograniczenia przedziału odchyleń od celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.). Według ekonomistów, dzisiejsze dane są neutralne dla Rady

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

działalności (wysyłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) czy po prostu informacje, na co idą pieniądze ze zbiórek. I tak fundacja Nasza Przyszłość, polecana regularnie przez Radio Maryja, gdzie członkiem rady nadzorczej jest Tadeusz Rydzyk, za środki z 1 proc. „pomaga kształtować

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt nowelizacji ustawy wstrzymuje czasowo funkcjonowanie

Przegląd informacji ze spółek

, uchylającą w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni z 4 kwietnia 2017 r., w której określił zaległe zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za

Przegląd informacji ze spółek

-2023 zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto, podał bank. Rada nadzorcza mBanku zatwierdziła nową strategię Grupy mBanku na lata 2020-2023 pn. "Rośniemy z klientami i dzięki nim". Wśród celów finansowych bank wskazał: wzrost zwrotu na kapitale (ROE netto) na poziomie ok. 10,5

Skarbówka zaciska legislacyjną garotę na szyjach przedsiębiorców [NOWE OBOWIĄZKI]

odpowiadał ze sprzedawcą za potencjalne nierozliczenie przez niego VAT od tej transakcji – mówi Bartosz Mroczkowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Jeśli przedsiębiorca sprawdza i rachunku na "białej liście" nie ma, trzeba o tym powiadomić urząd skarbowy. Są na to tylko

Tchórzewski: Ustawa ws. jakości paliw stałych trafi do Sejmu w styczniu

Skarbowo-Celny wyrywkowo. Koszty kontroli zostały w całości przeniesione na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Administrację Skarbową, wskazał także minister. (ISBnews)

Druga medialna ustawa kadrowa. Jak PiS musi łatać lukę prawną w ustawach medialnych

Projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych w nocy z czwartku na piątek przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie i został odesłany do komisji. Wiceminister kultury Krzysztof Czabański, pełnomocnik rządu ds. reformy mediów, nazywa go "ustawą pomostową", bo ma jedynie tymczasowo zastępować pakiet

Projekt ustawy ws. likwidacji MSP skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji

Skarbu Państwa. W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień. Dotychczasowe kompetencje Ministra Skarbu Państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa"

13 mln podatników już w tym roku nie wypełni PIT. Zrobi to za nich skarbówka.

. Po zmianach wypełnią tylko krótkie oświadczenie, komu chcą przekazać pieniądze. Urząd skarbowy sam wyliczy 1 proc. Ten wniosek będzie można złożyć zarówno elektronicznie, jak i w wersji papierowej. Ministerstwo się spieszy z PIT-ami Znów – to nowy standard w resorcie finansów, bo podobnie było

Miała być walka z wyłudzeniami VAT. Ale przy okazji jest dokręcanie śruby przedsiębiorcom

podatkowym, sankcji i kar - mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze. - Rząd zaczął dociskać przedsiębiorców - potwierdza Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. - Pod hasłem walki z wyłudzeniami VAT dokręca się nam

PiS szykuje nowy abonament RTV. Płacić go będą wszyscy, a ściągać urzędy skarbowe

czego połowa jest zwolniona z tej opłaty (bo np. ma ponad 75 lat). Tymczasem według Głównego Urzędu Statystycznego niemal 98 proc. gospodarstw domowych posiada odbiornik telewizyjny. – Jeżeli nie Poczta, to kto może być skutecznym nadzorcą? Urzędy skarbowe. Urząd skarbowy ma w sobie pewną powagę

Nie 10, a 15 zł miesięcznie z rachunkiem za prąd za narodowe radio i TVP

, która ma m.in. wprowadzić powszechną opłatę, którą płaciliby wszyscy obywatele. Opłata ta - według planu Ministerstwa Kultury - miałaby być dołączana do rachunku za prąd. Początkowo ministerstwo sugerowało, że opłata będzie wynosiła około 10 zł. W grudniu 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Przegląd informacji ze spółek

rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w ramach zadania "Budowa instalacji kwasu azotowego i azotanu amonu we Włocławku", podała spółka. Wartość umowy to ok. 10% przychodów grupy za 2018 r. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Tomasza Śledzia z funkcji

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

działalności (wysyłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) czy po prostu informacje, na co idą pieniądze ze zbiórek. I tak fundacja Nasza Przyszłość polecana regularnie przez Radio Maryja, gdzie przewodniczącym rady nadzorczej jest Tadeusz Rydzyk, za środki z 1 proc. „pomaga kształtować

Kalendarium ISBnews

Selvity nt. wyników i celów podczas BIO CEO & Investor Conference 2016 w Nowym Jorku --16:30: Sejm: Komisja Finansów Publicznych: Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyboru członka Rady Polityki Pieniężnej.   ŚRODA, 10 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji  

Kalendarium ISBnews

wyboru członka Rady Polityki Pieniężnej.   ŚRODA, 10 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji   CZWARTEK, 11 lutego --11:00: Konferencja Grupy Kęty nt. podsumowania wyników 2015 r. i prezentacji prognoz na 2016 r.    PIĄTEK, 12 lutego  Planowane

Kalendarium ISBnews

posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników po IV kw.  --12:00: Sejm: Komisja Finansów Publicznych: Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawicieli banków na temat podwyżek

Przegląd informacji ze spółek

i umowy serwisowej to 4,73 mld zł netto. Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Jana Szewczaka do pełnienia od 3 lutego br. funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów oraz Adama Buraka do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu, podała

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

dochody z tytułu umowy o pracę, o dzieło i zlecenie z tytułu praw autorskich będą musiały wypełnić wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Ma on dwie strony. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres, zaznaczyć, czy chce się skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej lub na dzieci, dopisać

Przegląd informacji ze spółek

dniem 8 stycznia , podała spółka.  Rada nadzorcza Pharmeny odwołała Annę Zwolińską z funkcji wiceprezes zarządu, podała spółka. Grupa Archicom sprzedała 295 lokali i przekazała klientom 205 w IV kw. 2019 r., podała spółka. W całym 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382