i urząd skarbowy kraków

Magdalena Kursa

Miasta walczą o podatki od oddziałów firm

Miasta walczą o podatki od oddziałów firm

80 proc. firm, które mają w Krakowie swe oddziały, nie zostawia pod Wawelem podatków. Miasto wyśle do nich listy, potem planuje wnioski do urzędów skarbowych. Idzie śladem np. Sosnowca i Wałbrzycha.

Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

otrzymał decyzję od naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, w której organ II instancji, w następstwie odwołania złożonego przez spółkę, utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określając wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od

US zaliczył nadpłatę spółki zależnej Ciechu na poczet zobowiązania podatkowego

Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (Urząd 2). Kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji wynosi 30 775 122 zł. "Urząd 1 w wydanym postanowieniu zaliczył nadpłatę zgodnie z Art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej w następujący sposób: 1. kwotę 22 301 698,6 zł na poczet

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję z 30 sierpnia 2019 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego Ciechu Soda Polska - spółki zależnej Ciechu - w podatku od towarów i usług (VAT) za grudzień 2014 roku w kwocie

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

rzeczywistości, skarżąc się, że część wynagrodzenia wypłacana jest im pod stołem. Konflikty rodzinne i sąsiedzkie Nierzadko urzędy skarbowe wciągane są w trwające latami konflikty rodzinne lub sąsiedzkie. Na celowniku sąsiada od lat znajduje się pani Krystyna, mieszkanka jednego z podkarpackich miast. Sąsiad

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu na rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego

Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Do pełnomocnika spółki Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV

Ciech: US nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dot. rozliczenia VAT

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Pełnomocnik Verbis ETA, spółki zależnej Ciechu, odebrał postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (US) nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (UCS), wydanej w

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT w 2014 r.

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zakwestionował prawo odliczenia podatku VAT od części wkładu niepieniężnego (aport) wniesionego przez Ciech Soda Polska (CSP) - spółkę zależną Ciechu - na kapitał zapasowy Cerium Finance w związku z

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy wydał decyzję o zaległości podatkowej

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającej wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego

IAS uchyliła decyzje kontroli skarbowej dot. podatku spółki zależnej Action

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Izba Administracji Skarbowej (IAS) uchyliła decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie określające zobowiązania podatkowe spółki zależnej Action oraz kwestionujące kwoty odliczonego przez spółkę podatku na łączną kwotę 2,77 mln zł i tym samym przekazała sprawy

Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

aktualnie łącznej wysokości ok. 23 mln zł z tytułu odsetek, wynika z komunikatu spółki. Grupa nie zgadza się ze stanowiskiem urzędu i zamierza podjąć czynności procesowe. Według komunikatu pełnomocnik spółek grupy Ciech otrzymał: 1. decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy utrzymał decyzję o zaległości podatkowej

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób

Ferro: Decyzja określająca wys. zobowiązania podatkowego za 2012 r. podtrzymana

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zdecydował o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok, podała spółka. Przedmiotowa

Ferro chce wnieść do WSA skargę na decyzję DIAS w sprawie podatku za 2014 r.

Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję DIAS, podano także. Ferro otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (DIAS) z dnia 21 lipca 2017 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji tj. decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie (UKS) z dnia 6

Ferro otrzymało decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego za 2012 r.

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję, z której wynika, iż w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. nastąpiło zaniżenie przez Ferro zobowiązania podatkowego w kwocie 19 254 600 zł, podała spółka. Odsetki od zaległości

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory

do nas, mamy oddziały w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku. Ale najczęściej dostajemy maile. Nasi prawnicy w biurze w Krakowie, gdzie jest wydział wstępnej analizy, oceniają wniosek i proszą o dosłanie dokumentów. I w czym konkretnie może mi pan pomóc? – Mogę wchodzić z urzędu

Spółka zależna Action wnioskuje o upadłość po decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej

; "Powyższy wniosek o ogłoszenie upadłości był skutkiem utraty przez SFK Sp. z o.o. możliwości regulowania bieżących zobowiązań, czego bezpośrednią, jedyną i wyłączną przyczyną były decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. Przy czym wykonanie przez ww. organ decyzji o zabezpieczeniu majątkowym

Ciech utworzył rezerwy na 67,2 mln zł podatku i odsetek w zw. z decyzją US

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Ciech zdecydował o utworzeniu jednostkowym sprawozdaniu finansowym 43,7 mln zł rezerwy na podatek dochodowy i 23,5 mln zł rezerwy na odsetki za zwłokę w związku z niekorzystną dla spółki decyzją naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, podał Ciech. Rezerwy będą

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013-2015. Organ podatkowy odnotował powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres w

Grupa WP: Urząd skarbowy kwestionuje wysokość kosztów podatkowych WPM za 2016

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie uznał, iż WPM - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika prawnego WPM), podał holding

Redan: Kontrola celno-skarbowa stwierdziła nieprzestrzeganie ustawy o CIT w 2015

przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2014 nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2015 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 16,4

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dokonał niekorzystnej dla spółki Ciech kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej, podał Ciech

Rząd zmienia przepisy związane z podatkiem od wynajmu mieszkań. Kto będzie płacił mniej, a kto więcej?

mieszkań, a od przychodów z najmu płaciła ryczałt 8,5 proc. Kobieta postanowiła kupić kilka kolejnych lokali. Wcześniej wystąpiła jednak do urzędu skarbowego z prośbą o interpretację podatkową, czy nadal może płacić ryczałt. Napisała, że chce wynająć specjalistyczną firmę, która załatwiałaby i

Action: UKS zabezpiecza ok. 9,12 mln zł wobec spółki zal. z tytułu VAT

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - SFK - spółka zależna Action w restrukturyzacji - otrzymała decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie zabezpieczającą ewentualne przyszłe zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 5,98 mln zł

Uszczelnianie systemu VAT, czyli gdzie podatki rąbią, tam firmy lecą

VAT przez urzędy skarbowe w całym 2016 r. wynosiła 850 mln zł. Co roku te odsetki to kilka milionów złotych, np. w 2015 i 2016 po 2,5 mln zł. To zwroty, które nie zostały oddane przedsiębiorcom w ustawowym terminie i w związku z tym urząd musiał wypłacić odsetki. W internecie i mediach

Przegląd informacji ze spółek

) nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (UCS), wydanej w związku z prowadzonym przez UCS wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 r., podał Ciech. Cyfrowy Polsat otrzymał i

US określił zaległy podatek Cyfrowego Polsatu za 2012 r. na 24,2 mln zł

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie określił wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

Administracyjny w Kielcach. Dotyczył kobiety, która otrzymała od matki 200 tys. zł gotówką do ręki. Pokwitowała odbiór darowizny i po miesiącu zgłosiła to naczelnikowi urzędu skarbowego. W czerwcu 2018 r., dwa lata od przekazania darowizny, skarbówka wezwała kobietę do złożenia wyjaśnień. Stawiła się ona w

Przegląd informacji ze spółek

wychodzenia z domu.  Aby skorzystać ze zdalnej metody podpisu, osoba reprezentująca klienta musi posiadać profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnik e-dowodu, podał bank.  Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu zakończył kontrolę w Komputroniku - organ

Zysk netto Ferro spadł r/r do 11,06 mln zł w 2017 r.

celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł. "Nie zgadzamy się z ustaleniami kontroli i jej wynikiem wydanym przez Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie. Deklarujemy podjęcie wszelkich przewidzianych przepisami prawa kroków

Wynajmujący mieszkania będą musieli płacić wyższy podatek. Przełomowy wyrok NSA

jedynie dostawać przelewy na konto. Urząd skarbowy uznał jednak, że nie może być mowy o ryczałcie, bo ten przeznaczony jest do najmu prywatnego, a wynajem większej liczby mieszkań, które ma (i jeszcze zamierza kupić kolejne) pani Anna, należy uznać za "prowadzoną działalność gospodarczą&rdquo

Przegląd informacji ze spółek

, wierzytelność o zwrot podatku VAT w wysokości 30 775 122 zł (nadpłata) na poczet spornego zobowiązania wynikającego z decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (Urząd 2). Kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji wynosi 30 775 122 zł. Akcjonariusze CCC zdecydują 26 września br

Przegląd informacje ze spółek

osób fizycznych, podała spółka. Magdalena Starzyńska zrezygnowała z funkcji członka zarządu i dyrektora działu kontraktowo - przetargowego J.W. Constuction z dniem 31 grudnia 2018 r., podała spółka. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dokonał niekorzystnej dla spółki Ciech

Przegląd prasy

ogłoszenia wielomiliardowych programów pomocowych Dziennik Gazeta Prawna --Rząd pracuje nad możliwością automatycznego odnawiania prawa pobytu i pracy dla Ukraińców, którym wygasa wiza wg gazety --Urzędy skarbowe nie wszczynają w tej chwili nowych kontroli, chyba że są konieczne Puls Biznesu

Monetia rozszerza ofertę o usługę inkaso dla sektora publicznego

, współpracując z 15 Urzędami Miast i Gmin m.in.: w Warszawie, Łodzi, Zielonce, czy Przemyślu. Poza instytucjami samorządowymi z tej formy obsługi interesantów korzystają instytucje państwowe, jak urzędy skarbowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Wśród pozostałych klientów jest ponad 100 spółdzielni mieszkaniowych

Miasta na wojnie z Uberem? Warszawa i Kraków kontrolują kierowców

- Jestem kierowcą Ubera i oto pismo z Urzędu Miasta Krakowa z wezwaniem w charakterze podejrzanego o wykonanie przewozu bez licencji - pisze jeden z użytkowników portalu. wykop.pl To kolejna odsłona akcji, jaką Kraków przeprowadza w sprawie Ubera, którego kierowców oskarża o brak licencji na

Przegląd informacji ze spółek

- Verbis ETA, utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37,9 mln zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30,8

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

lokalu. Umowę o najem okazjonalny może zawrzeć – jako wynajmujący – tylko osoba fizyczna (która nie wynajmuje mieszkań w ramach działalności gospodarczej). Taką umowę w ciągu 14 dni trzeba też zgłosić w urzędzie skarbowym. W sytuacji, gdy zachodzą podstawy, aby wyeksmitować najemcę

Przegląd informacji ze spółek

Pregnabit do dyspozycji dla ciężarnych pacjentek KTG Pregnabit. Studenci i doktorant Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie otrzymali pierwszą nagrodę w konkursie "Młodzi Innowacyjni dla PGNiG", organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

komunalnych i socjalnych Krakowa miała wejść w życie od 1 maja, ale ze względu na sytuację została zamrożona do 1 lipca. Co zrobić, jeśli już popadliśmy w długi? Jeśli to mieszkanie komunalne lub socjalne, trzeba zapytać w urzędzie miasta czy gminy, czy prowadzony jest program oddłużania mieszkań. W Lublinie

Przegląd informacji ze spółek

zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2014 i 2015 roku, podała spółka. Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w

Przegląd informacji ze spółek

3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w I poł. 2019 r. to zasługa PZU, podał ubezpieczyciel, powołując się na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie oddalił skargę Ciechu i utrzymał decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data powzięła informację, że kontrola Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kw. 2014 r. została zakończona pozytywnie, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję z 30 sierpnia 2019 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego Ciechu Soda Polska - spółki zależnej Ciechu - w podatku od towarów i usług (VAT) za grudzień 2014 roku w kwocie 25 731 601 zł, z czego kwota spornego

Famur po korekcie deklaracji VAT zwróci 48,9 mln zł wraz z odsetkami

. "Famur po przeprowadzeniu analizy prawnej wyniku kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r. przeprowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie wobec spółki zależnej - Famur Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, emitent i

Fiskus z kosztami nie musi się liczyć. Podatnik zapłaci

samemu urzędowi skarbowemu o wypłatę odprawy rentowej. I proces wygrała. Tym razem urząd miał wypłacić jej blisko 16,5 tys. zł. Wyrok zapadł miesiąc po orzeczeniu w sprawie karnej. Wydawałoby się, że rzecz jest prosta. - Gdy dostałam wyrok w sprawie cywilnej, poszłam do prawnika z MOPS-u, który udziela

Skarb państwa stracił na tropieniu straty

, rozlicza podatki w III Urzędzie Skarbowym w Szczecinie. Firmy te wyjątkowo często korzystały z odroczeń wpłaty podatków. Prokuratura (najpierw apelacyjna z Krakowa, później okręgowa ze Szczecina) podejrzewa, że naczelnik III Urzędu Skarbowego Jarosław J. bierze łapówki od baronów paliwowych. Kilku

Taksówkarze idą do sądu z Uberem

Inspektora Transportu Drogowego i naczelnika warszawskiego Urzędu Kontroli Skarbowej - służby, które biorą udział w regularnych kontrolach przewoźników, sprawdzając, czy ci jeżdżą legalnie. - Zarówno przedstawiciele izby skarbowej, jak i ITD wielokrotnie wypowiadali się na naszą korzyść, a liczne kontrole

Ferro zapłaciło podatek za 2012 r., ale odwoła się od decyzji UCS

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Ferro dokonało zapłaty zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie ponad 28 mln zł zgodnie z decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, podała spółka. Ferro nie zgadza się jednak z argumentacją zawartą w decyzji i odwoła się od decyzji UCS

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

krok to otwarcie trzeciego centrum danych w Krakowie. W 2020 roku Oktawave planuje poszerzyć kompetencje chmurowe w ramach zespołu Cloud Masters i zdobyć kolejne certyfikaty. Będzie rozwijać  portfolio produktów Platform as a Service. Planuje silniej wyjść do rynku Big Data i IoT z rozwiązaniem

Przegląd informacji ze spółek

rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał

Przegląd informacji ze spółek

kolejnego miasta lub miast. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie uznał, iż WPM - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika prawnego WPM), podał holding. W przypadku

Przegląd prasy

kwoty wynikającej z powyższej decyzji wynoszą 8 792 758 zł. Spółka będzie odwoływać się od decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. --AmRest Holdings SE podpisał umowę akcjonariuszy, umowę subskrypcji i umowę zakupu udziałów z Glovoapp23 (Glovo, z siedzibą w Barcelonie) oraz

Przegląd informacji ze spółek

. Watchet w wezwaniu na akcje Ferrum kupił 9 428 030 zdematerializowanych akcji spółki, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję, z której wynika, iż w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r

Jaki podatek przy wynajmie mieszkań? Duże zmiany dla kamieniczników i drobnych wynajmujących. Nowe dopłaty do czynszów i cios w Airbnb

może się rozliczać z najmu według skali podatkowej i płacić 18 lub 32 proc. podatku. Czytaj też: Najdroższe dzielnice polskich miast. Skąd takie ceny mieszkań i gdzie najlepiej zainwestować? Pierwsze interpretacje Mimo że nowe przepisy obowiązują już od stycznia, dopiero teraz Krajowa Izba Skarbowa

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

otrzymaniu takiego pisma wpłaciły pieniądze na podane konto. Boimy się, że skala tego zjawiska może być masowa - mówi Konrad Zawada, rzecznik Izby Skarbowej w Krakowie. Urząd ostrzega, że nie jest nadawcą tych pism, są nimi najprawdopodobniej firmy komercyjne, próbujące wyłudzić od podatników opłaty

Czystka w gdańskim UKS po kontroli sprawy żony Nowaka

tłumaczyła: - To one zajmują się mniejszymi sprawami, zwykłych podatników. Urząd skarbowy rozpoczął kontrolę 7 lutego. - Przeanalizowano księgi przychodów i rozchodów za 2012 r., kopie paragonów, dowody źródłowe dotyczące zakupów i sprzedaży, rejestr środków trwałych, plan amortyzacji, umowę najmu lokalu

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zakwestionował prawo odliczenia podatku VAT od części wkładu niepieniężnego (aport) wniesionego przez Ciech Soda

Bilety, karnety... Jak Kraków kusi podatników

w swych gazetkach. Bogusław Kośmider: - Zamierzam spotkać się w najbliższym czasie z szefem Izby Skarbowej w Krakowie, by dowiedzieć się, czy moglibyśmy otrzymywać dane, w których dzielnicach albo chociażby na terenie których urzędów skarbowych najbardziej wzrosła liczba nowych podatników - zdradza

MarcPol, Alma, Atlantic... Polskie biznesy upadają, pracownicy czekają na pieniądze

proc. produkcji spółka sprzedawała do Rosji i na Ukrainę. Ukraińskie centrum dystrybucyjne mieściło się w Kijowie. Wraz z wydarzeniami na Majdanie Kijów stał się miastem oblężonym. Spółka zaczęła się chwiać. Ostatecznie pogrążył ją jednak podatek VAT. Urząd skarbowy zażądał natychmiastowej zapłaty 4

Podatek spadkowy niezgodny z konstytucją. Za mało czasu dla spadkobiercy

zawiadomienie urzędu skarbowego biegł od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku). Polecamy: Dostałeś majątek w spadku. Sprawdź jakich formalności musisz dopełnić I tu pojawił się problem. Spora grupa, przede wszystkim spadkobierców (tu procedury przyjęcia składników majątku są

Przegląd prasy

Gazeta Prawna --Naczelnicy urzędów skarbowych wydali już 35 tys. decyzji ws. ulg w spłacie zobowiązań dla poszkodowanych pandemią - ponad 2/3 rozstrzygnięć zapadło na korzyść podatników Puls Biznesu --MGMiŻŚ planuje konsultacje z przedstawicielami polskich stoczni, by zdiagnozować problemy i

Coraz więcej firm w Polsce stawia na różnorodność. Tylko 6 proc. centrów usług zatrudnia samych Polaków

społecznościach lokalnych. Są to lekcje języka polskiego, pomoc w legalizacji pobytu w Polsce czy programy mentoringowe – mówi Iwona Dudzińska, dyrektor zarządzająca w Citi. Jak przypomina, w ostatnim czasie ABSL wraz z innymi stowarzyszeniami branżowymi i Izbą Przemysłowo-Gospodarczą w Krakowie podpisała

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Do pełnomocnika spółki Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec

Turyści uciekają z hoteli. Wolą apartament na wynajem

lata. – Daje większą kontrolę nad mieszkaniami, sam mogę się w nich zatrzymywać, kiedy mi się podoba, a zyski są większe. Nic mnie nie przekona do powrotu do tradycyjnego najmu – słyszymy od Roberta, który oferuje kilkanaście mieszkań na Airbnb i Booking.com w Krakowie i Gdańsku. Przy

Przegląd informacji ze spółek

wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 zł, podała spółka. Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od

Przegląd prasy

--ABC Data powzięła informację, że kontrola Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kw. 2014 r. została zakończona pozytywnie, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Wartość emisji wyniosła 7 mln zł.  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku

Przegląd informacji ze spółek

Polska Properties należących do grupy Echo Investment aktywów w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami biurowymi położonymi na terenie Gdańska, Katowic, Krakowa i Łodzi, podał Urząd. Ronson Development miał na koniec I kwartału ukończonych 275 lokali, które nie zostały przekazane klientom, z

Tani kurs Ubera. Wozi pasażerów w Polsce, a przychody płyną do Holandii

, którzy brali udział w szkoleniach Ubera. Kierowcy są na nich zapewniani, że nie muszą mieć kas fiskalnych, ubezpieczenia, licencji, choć jest to sprzeczne ze stanowiskiem Inspekcji Transportu Drogowego i urzędu skarbowego, i coraz częściej – m.in. niedawno w Krakowie – jest karane wysokimi

Wniosek z kontroli: Klientów oszukuje co dziesiąty kierowca taksówki

- bezrefleksyjnie zbierają mandaty, kary urzędu skarbowego, bo nawet sąd i tak nie będzie miał ich jak ściągnąć - mówi o problemie urzędnik. - Taksówkarze przekonują, że oszukują, by wyjść na swoje. Niektórzy twierdzą, że bez tego nie są w stanie się utrzymać - dodaje. Urzędnicy przyznają, że w Krakowie jest bardzo

Przegląd informacji ze spółek

obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł, podała spółka. Bowim otrzymał od urzędu celno-skarbowego w Opolu decyzję o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r., podała spółka. Zarząd nie zgadza się z decyzją naczelnika urzędu i zapowiada

Przegląd prasy

innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus. --PKO Leasing otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w na przejęcie Prime Car Management, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP.  --Infoscan we współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx

Piesi i rowerzyści dają zarobić więcej niż kierowcy. Likwidacja parkingów i zamykanie ulic dla samochodów sprzyjają lokalnemu biznesowi

przywrócenia ruchu kołowego, a 83 proc. ich klientów (przepytano 900 osób) dobrze oceniło jakość przestrzeni wokół lokali, chwaląc głównie brak samochodów i sposób urządzenia tych miejsc. Porównano też przychody ankietowanych przedsiębiorców z ul. Grodzkiej na podstawie danych urzędów skarbowych. Okazało się

Pośrednicy Ubera chcą licencji. Czy to wystarczy, by kierowcy jeździli legalnie?

dorabiam sobie, jeżdżę sporadycznie i nie chcę mieć na głowie ZUS ani urzędu skarbowego - słyszymy od pana Dariusza, krakowskiego kierowcy. Takim jak on pomocną dłoń podaje firma Wiessnera - Ecoxpress. Pośrednik załatwia formalności za kierowców Ubera - Jestem pośrednikiem od rozliczeń. Stworzyłem swoisty

Przegląd prasy

emisji obligacji średnio- i krótkoterminowych, poinformowała spółka. Wartość emisji wyniosła 7 mln zł.  --Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

jeden z urzędów skarbowych. Fiskus zatrudniał ludzi do „wklepywania” danych do jednej z baz. Według kontrolerów skarbówka powinna podpisywać umowy-zlecenia. Wystąp o interpretację Jak uniknąć kar? Otóż wystarczy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o pisemną interpretację

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka. Wittchen otrzymał decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie której utrzymana została w mocy decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 27 października ub.r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011, podał Wittchen. Łączna kwota

Przegląd informacji ze spółek

wodoru w transporcie kolejowym, podała JSW. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zdecydował o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok, podała spółka. Przedmiotowa

Mieszkanie zamiast oszczędności. Czy inwestowanie w nieruchomości to dobre zabezpieczenie na emeryturę?

wróży zakup lokalu w Gdańsku, Warszawie i Tychach. Nawet najmniej pod tym względem atrakcyjne Kielce, Poznań i Kraków oferują średnio znacznie wyższe odsetki niż najlepsze lokaty czy obligacje skarbowe  - wygląda więc na to, że tego typu inwestycja ma spory sens – uważa Marcin Krasoń. Spory

Pracownik skarbówki szantażował przedsiębiorcę dla kobiety?

firmie państwowej, w służbach skarbowych, pracuję kupę czasu, widziałem różne przypadki. Jak przyjdzie urząd skarbowy, to masz przesrane, jak do tego przyjdzie ZUS i nadzór weterynaryjny, to masz problem. Ja z nimi współpracuję, łącznie z prokuraturą. (...) Jeśli ja wykorzystam drogę służbową, to tej

Syndyk w Hotelu Francuskim. Zajmują majątek Gesslerom

wierzycieli jest jednak długa. Oprócz FM Banku PBP są na niej gmina Kraków, ZUS, urząd skarbowy i prywatni dostawcy Gesslerów. A ile dokładnie wynoszą w tym przypadku długi Gesslerów? Nieoficjalnie mówi się o co najmniej 15 milionach złotych. Zawiadomienie do prokuratury złożył też były wspólnik w jednej z

Przegląd prasy

Gdańska, Katowic, Krakowa i Łodzi, podał Urząd. --Ronson Development miał na koniec I kwartału ukończonych 275 lokali, które nie zostały przekazane klientom, z czego 148 o wartości 65,5 mln zł było już sprzedanych, poinformowała spółka. --PKP Cargo miało 1 215,9 mln zł skonsolidowanych przychodów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającej wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. w kwocie 25,1 mln zł, powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Przegląd prasy

2020 r., poinformowała spółka.-- --Mennica Metale Szlachetne w restrukturyzacji (MMSZ) – spółka zależna Mennicy Polskiej - otrzymała decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, nakładającą obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej w wysokości 16,8 mln zł z odsetkami

Przegląd informacji ze spółek

elektromobilności", podała spółka. Współpraca firm z sektora motoryzacji oraz energetyki ma przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie elektromobilności.  Izba Administracji Skarbowej (IAS) uchyliła decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie określające

Przegląd informacji ze spółek

- złożyła w Sądzie Rejonowym w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości, w wyniku - jak podkreśla Action - decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej, która pozbawiła SFK środków na regulowanie bieżących zobowiązań. Feerum podpisało z National Food Reserve Agency Zjednoczonej Republiki Tanzanii umowę na

Przegląd informacji ze spółek

jest warty 619 mln zł w podpisanych kontraktach, a łącznie z oferowanymi zamówieniami ok. 1,2 mld zł, podała spółka. Enea przygotowała nową ofertę Energia+ Fotowoltaika, podała spółka. SFK - spółka zależna Action w restrukturyzacji - otrzymała decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie

Ile naprawdę trwa rejestracja spółki z o.o. W sądzie dokumenty przesuwają się cztery metry na dzień

tzw. jednego okienka przejęły część obowiązków, które wcześniej wykonywały urzędu skarbowe czy urzędy statystyczne. Zazwyczaj ludzi pracuje tam jednak tyle samo. Jak tworzy się kolejka w sądach, tłumaczy Marek Niczyporuk, radca prawny i doradca podatkowy z MSDS Legal Szczotka Szczygieł S.K.A. Ponieważ

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pierwszą w Polsce esportową ligą gier mobilnych, poinformowały firmy w komunikacie. Źródło: ISBnews Telestrada: Przedstawiciele spółki mogli wprowadzać konsumentów w błąd, że reprezentują ich dotychczasowego operatora, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Urząd wszczął postępowanie

Przegląd informacji ze spółek

Redrock Investments, której przedmiotem jest najem lokalu w Centrum Handlowo-Usługowym "Avenida Poznań", podało Briju. Będzie to 50. salon wchodzący w skład sieci Briju, a kolejne będą uruchamiane m.in. w Krakowie, Tychach, Olkuszu, Cieszynie i w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto ES-System

Przegląd informacji ze spółek

% niższa niż w roku poprzednim. Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie określił wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

Stopklatka.pl, który stanie się oficjalną stroną kanału Stopklatka TV, podała spółka. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego Grupa Azoty i KGHM Polska Miedź zostały umieszczone w wykazie podmiotów wymagających szczególnej ochrony, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Prezes Urzędu Ochrony

Czy składki odłożone na emeryturę przepadną? Sprawdź, które składki możesz odziedziczyć po zmarłym

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Inaczej jest w przypadku OFE i PPK oraz subkont ZUS. Co się dzieje ze składkami w ZUS Pani Katarzyna z Ostrołęki pracowała od 34 lat jako księgowa w firmie logistycznej. Zamierzała

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

projektów dla urzędów centralnych i biznesu. Wspólne zespoły będą dawać większą wartość dla naszych klientów. To też ważny krok w budowaniu pozycji Asseco jako europejskiego lidera IT w obszarze ceł i podatków – powiedział Piotr Sitek, Dyrektor Pionu Administracji Rządowej w Asseco Poland. 

Nie taki straszny podatek spadkowy

otrzymywali od matki, powiedzmy, 3000 zł, to dopiero w czwartym roku łączna kwota darowizny przekroczy 9637 zł i trzeba to będzie zgłosić w urzędzie skarbowym. Jeśli spadek czy darowizna ma formę aktu notarialnego, podatnik nie składa w urzędzie formularza SD-Z2. Potrzebne informacje przekazuje notariusz. Do