i urząd skarbowy gdynia

sprawdź też:

gdynia

LPP otrzymało decyzję US dot. ponad 16,4 mln zł dodatkowego podatku za 2012 r.

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - LPP otrzymało decyzję naczelnika pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, w której określono zobowiązanie podatkowe spółki za 2012 r., skutkujące obowiązkiem uiszczenia dodatkowej kwoty w wysokości 16,4 mln zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka

Uwaga! PiS zastawił pułapkę na przedsiębiorców. Grożą srogie kary

Uwaga! PiS zastawił pułapkę na przedsiębiorców. Grożą srogie kary

VAT na 10 tys., a przedsiębiorca jej odpowiednio nie oznaczy, to w ramach kary wpłaci do urzędu skarbowego 3 tys. zł. Kupujący sam zaś musi kontrolować każdą fakturę powyżej 15 tys. zł i badać, czy nie ma tam zaszytej niespodzianki z załącznika 15. Dlaczego? Bo nawet jeśli sprzedawca nie zaznaczy, że

Przegląd informacji ze spółek

Polska (następcy prawnego Cerium Finance) - spółek zależnych Ciechu - odebrał dokumenty urzędu celno-skarbowego kwestionujące prawo odliczenia VAT, co może mieć wpływ na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech w aktualnie łącznej wysokości ok. 23 mln zł z tytułu odsetek, wynika z komunikatu spółki

Przegląd informacji ze spółek

, uchylającą w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni z 4 kwietnia 2017 r., w której określił zaległe zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za

UCS naliczył Konsorcjum Stali 20,5 mln zł zaległego podatku, 11,3 mln zł odsetek

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni określił zaległe zobowiązanie podatkowe Konsorcjum Stali w wysokości 20,49 mln zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w szacowanej wysokości ok. 11,34 mln zł, podała spółka. Konsorcjum Stali uważa tę decyzję

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

oficer nawigacyjny floty handlowej - z cukrzycą i problemami z kręgosłupem. Na opłaty, dojazdy, spłatę kredytu, leki, żywność i odzież - jeśli na ubrania w ogóle wystarczy - wydają miesięcznie 2779 zł i 57 gr. Wiem dokładnie, bo takich wyliczeń domagał się Urząd Skarbowy w Pucku. Raz nawet pytał, co

Urząd Skarbowy może zobowiązać Polnord do zapłaty 9,88 mln zł zaległego podatku

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Polnord otrzymał protokół z kontroli podatkowej, prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdańsku (US), z którego wynika, że na spółkę może zostać nałożone zobowiązanie do zapłaty tytułem zaległego podatku za lipiec 2011 r. kwoty 9,88 mln zł wraz z odsetkami. Spółka nie

Zarejestrują ci w domu firmę. Dowiesz się z rachunków

, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gdyni. Czytelniczka sama udała się do urzędu skarbowego i na policję. Policja po spisaniu zeznań badała sprawę i w maju przysłała pismo, że dochodzenie w sprawie fałszerstwa zostało umorzone. Przedtem jednak, 14 kwietnia w innym piśmie od biura Ewidencji Działalności

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezesa, a Marcina Matusewicza do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka. Scope Fluidics szykuje się do wejścia na NewConnect, wynika z komunikatu spółki. Orange Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Multimedia Polska

InPost Finanse będzie awizować przekazy pieniężne w PKO BP

Myszkowie, II US w Gdyni oraz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami m.st. Warszawy w dzielnicy Bielany. „InPost Finanse planuje wprowadzanie podobnych punktów w kolejnych polskich miastach i instytucjach publicznych – poza urzędami skarbowymi usługi kasowe będą docelowo dostępne także w

Przegląd informacji ze spółek

październiku 2018 r. i były niższe o 34% w skali roku, poinformowała spółka. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni naliczył Mercorowi zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2013 w kwocie o łącznej wartości 4,23 mln zł, podała spółka.  Europejski

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

działalności gospodarczej też może być pracodawcą. Wystarczy, że z gosposią, nianią do dziecka lub opiekunką do osoby starszej podpisze umowę, będzie opłacać za nią składki na ZUS, Fundusz Pracy i podatek do urzędu skarbowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy zatrudni Polkę czy Ukrainkę – formalności są te

Przegląd prasy

Gazeta Prawna --Naczelnicy urzędów skarbowych wydali już 35 tys. decyzji ws. ulg w spłacie zobowiązań dla poszkodowanych pandemią - ponad 2/3 rozstrzygnięć zapadło na korzyść podatników Puls Biznesu --MGMiŻŚ planuje konsultacje z przedstawicielami polskich stoczni, by zdiagnozować problemy i

Przegląd informacji ze spółek

30 września, podała spółka. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w kwocie 5,82 mln zł, podała spółka.  P.A. Nova sfinalizowała umowę sprzedaży spółek P.A. Nova Invest Krosno

Jedna firma i jedno życie

Jedna firma i jedno życie

- tłumaczyła mi Krystyna. - Ale wciąż walczyliśmy o podatek z lat 1997-2001. Urząd skarbowy zwrotu odmówił, choć ustawa weszła od 2001 roku i nie mogła działać wstecz. Dwa lata później (w 2003 r.) Trybunał Konstytucyjny w końcu przyznał Chojnackim rację. Rozporządzenie z 1996 roku było niezgodne z konstytucją

Przegląd informacji ze spółek

wynosi ok. 1,3 mld zł. Polski Holding Nieruchomości (PHN) pracuje obecnie nad wyborem generalnych wykonawców dla trzech swoich inwestycji biurowych w Warszawie i Gdyni, poinformował wiceprezes ds. inwestycji Tomasz Górnicki. P.A. Nova zakłada, że do końca roku sprzeda wszystkie mieszkania w projekcie

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) otrzymała interpretację podatkową, zgodnie z którą odprowadzi do urzędu skarbowego kwotę 109 646 468 zł w związku z podniesieniem kapitału zakładowego o 467,44 mln zł tj. o 25 groszy na akcję, podało PGE. Budimex złożył odwołanie w sprawie wyboru oferty

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

zamrożone na koncie VAT 50 tys. zł. Do końca listopada będzie to już 100 tys. zł. – Wiele firm w Polsce czeka już bezskutecznie od 3 miesięcy na zwrot VAT mimo cyklicznych pism wysyłanych do urzędów skarbowych i jeżeli ten proceder będzie się utrzymywał, to zbankrutują. W efekcie takiego działania

Przegląd prasy

, energii i pracy oraz dobra koniunktura w branży i gospodarce sprzyjają podwyżkom --Nowy urząd przejmie wkrótce zarządzanie polskim wyścigiem zbrojeń. Inwestycje w sprzęt dla modernizowanej armii będą w tym roku kosztowały polskich podatników 11,07 mld zł Parkiet --Analitycy i inwestorzy bez

Przegląd informacji ze spółek

supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce. Wartość transakcji, która musi uzyskać zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) została ustalona na 350 mln zł, podała spółka.  Ergis nie doszedł do porozumienia w sprawie zakupu 100% udziałów w zagranicznej spółce produkującej

Przegląd informacji ze spółek

Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji doręczonej spółce Bowim 2 października br., określającej kwotę zobowiązania podatkowego w podatku VAT za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. w kwocie o 5,58 mln

Biurokracja w polskich portach blokuje importerów. Wybierają przeładunki za granicą

kwestią jest obowiązek szybkiego uregulowania VAT. Przedsiębiorca po wystawieniu faktury VAT musi przekazać na konto odpowiedniego urzędu skarbowego różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym do 25. dnia następnego miesiąca, bez względu na fakt czy wystawione faktury sprzedażowe zostały zapłacone

Przegląd informacji ze spółek

;satysfakcjonujący" wzrost przychodów w tym roku. Bowim ocenia, że dokonanie wpłaty dodatkowych 5,58 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT, zrealizowane na podstawie decyzji Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu nie wpłynie na bieżącą działalność grupy. Bowim ze względu na fakt, że decyzja ma rygor 

Przegląd informacji ze spółek

obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł, podała spółka. Bowim otrzymał od urzędu celno-skarbowego w Opolu decyzję o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r., podała spółka. Zarząd nie zgadza się z decyzją naczelnika urzędu i zapowiada

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającej wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. w kwocie 25,1 mln zł, powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

"Gazeta Prawna": 62 proc. nieściągniętych podatków w miastach

wykonawczych czy podejmowania czynności egzekucyjnych. Samorządowcy nie zgadzają się z wynikami raportu i twierdzą, że ściągają podatki tak skutecznie jak urzędy skarbowe. Uważają jednak, że egzekwowaniu należności nie sprzyjają ciągłe zmiany przepisów.

 Przegląd prasy

Polska od kilku miesięcy ma deficyt w wymianie towarowej i to się w najbliższym czasie nie zmien --Komisja Europejska proponuje nowe zasady rozliczania VAT w handlu wewnątrz Wspólnoty Dziennik Gazeta Prawna  --Posterunki policji, starostwa, urzędy stanu cywilnego - MSWiA zleciło podłączenie tych

Kościół broni milionów. A Skarb Państwa ich żąda

W marcu 2007 r. Urząd Skarbowy w Gdańsku przelał na konto gdańskiej archidiecezji kwotę 14 mln zł. Był to zwrot podatku VAT za transakcje przeprowadzone przez kościelne wydawnictwo Stella Maris w latach 1999-2002. Blisko połowę tej kwoty - 6,8 mln zł - stanowiły ustawowe odsetki od tego co strona

Przegląd informacji ze spółek

., czyli o 25% więcej licząc rok do roku, podała spółka. Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w

Przegląd informacji ze spółek

zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 czerwca, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 419 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na zysk zatrzymany, podano w projektach uchwał na ZWZ. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni określił zaległe zobowiązanie podatkowe Konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

merlin.pl.  LPP otrzymało decyzję naczelnika pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, w której określono zobowiązanie podatkowe spółki za 2012 r., skutkujące obowiązkiem uiszczenia dodatkowej kwoty w wysokości 16,4 mln zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka. W ocenie zarządu oraz

Przegląd informacji ze spółek

eksportu do Gruzji, poinformował prezes Sergii Mazin. Konsorcjum firm Vistal Gdynia (lider) i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w restrukturyzacji podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Krakowie na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi

Przegląd prasy

podstawie decyzji Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu nie wpłynie na bieżącą działalność grupy. Bowim ze względu na fakt, że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności dokonał wpłaty, ale zapowiada odwołanie od decyzji, podała spółka.  --Marvipol zakłada, że przekroczy tegoroczny cel

Przegląd informacji ze spółek

przejazd samochodem elektrycznym autostradami A1 i A2, pomiędzy Gdynią i Gdańskiem a Warszawą, w obu kierunkach. Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę dotyczącą program emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł, poinformowała spółka. LPP otworzyło

Gang wyprał miliard. Wyłudzenia VAT

sprawie usłyszeli też 60-letni Mieczysław A. z Częstochowy i 40-letni Jacek K. z Otwocka. Obaj pełnili w spółkach funkcje kierownicze. Przestępcy wystawiali lewe faktury na zakup paliw płynnych i innych towarów. Później na ich podstawie odliczali VAT. Do urzędów skarbowych składali nieprawdziwe deklaracje

Przegląd prasy

. Problemem są także rosnące koszty --Rośnie w Polsce znaczenie transportu intermodalnego. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w całym 2017 r. przewieziono koleją 14,7 mln ton takich ładunków Parkiet  --Fundusz Lone Star domaga się od Polski 135 mln euro za blokowanie budowy przez GTC

Wkrótce przerwa w dopłatach

przyszłego. - Niewykluczone, że 2 stycznia przed placówkami banków oferujących kredyty z "MdM" pojawią się tak duże kolejki jak co roku w urzędach skarbowych w ostatnim dniu składania deklaracji podatkowych - przyznaje Białowąs. - Ale to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że program był potrzebny i

Szał na MdM. Dopłaty na przyszły rok skończą się już w lipcu

banków oferujących kredyty z "MdM" pojawią się tak duże kolejki jak co roku w urzędach skarbowych w ostatnim dniu składania deklaracji podatkowych - przyznaje Białowąs. - Ale to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że program był potrzebny i się sprawdził. Program "MdM" zakończy się w

Przegląd prasy

. --Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i

Czy Oleszek pomoże? Przedsiębiorca oszukany przez Stocznię Gdańsk

Izby Celnej w Gdyni żąda 68 tys. zł za podatek akcyzowy, spółka Stalkone próbuje odzyskać 713 tys. zł, zaś roszczenia Pomorskiego Urzędu Skarbowego za niezapłacony podatek VAT opiewają na ponad 7 mln zł. Kłopoty mają także stoczniowcy, którzy dostają wypłaty w ratach oraz drobni wierzyciele, jak Józef

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Konsorcjum Stali utworzyło rezerwy w wysokości 31,86 mln zł w związku z naliczeniem przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zaległości podatkowych za 2011 r., podała spółka

Skok na 80 tys. zł. Jak SKOK Stefczyka chce ściągnąć dług od niepełnosprawnej, która nie była ich klientką

Dostaje z ZUS-u 1300 zł renty socjalnej, z której muszą wyżyć bezrobotny mąż i troje małych dzieci. 400 zł zabiera co miesiąc komornik za niezapłacone przed laty długi czynszowe. Teraz pani Jolancie przyszło walczyć z machiną SKOK Stefczyka z centralą w Gdyni. Zaczęło się po śmierci jej brata spod

Przegląd informacji ze spółek

Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Warszawie w związku z postępowaniem kontrolnym dotyczącym prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług za rok 2011. W efekcie spółka szacuje łączną wysokość zwiększenia zobowiązań podatkowych za lata 2011 - 2016 na min. ok. 7

"Przychodzą parami i nasłuchują". Poczta wyłapuje osoby bez abonamentu RTV

umożliwiło Poczcie Polskiej SA prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji. Jeśli ktoś z ukaranych zwleka z zapłatą - sprawa przekazywana jest do egzekucji odpowiedniemu urzędowi skarbowemu. Nie będę płacił. Wyrejestruję się i wejdę w sieć Właściciel sklepu w Sopocie, który zarejestrował radio w

Bożena Batycka - ikona stylu i sukcesu. Teraz walczy, by jej firma nie poszła z torbami

pozwoli nam zaspokoić wszystkich wierzycieli oraz spłacić powstałe zadłużenia skarbowe - wyjaśnia Bożena Batycka. - Czuję odpowiedzialność za to, co się zdarzyło. Przy pomocy całej załogi, która jest dla mnie olbrzymim wsparciem i zaraża entuzjazmem, wierzę, że wszystkie zobowiązania zostaną zapłacone

Ostatnie bastiony gotówki - w tych miejscach kartą nie zapłacisz

, tak jak nie akceptujemy czeków, przelewów czy płatności w funtach brytyjskich - ucina ironicznie właściciel. Wkrótce fiskus ma dostać specjalne terminale płatnicze. W związku z tym będzie można zapłacić mandat skarbowy w okienku przy pomocy karty, ale w wielu urzędach wciąż wymagana jest gotówka. Na

Najbogatsi biznesmeni z Trójmiasta [RANKING]

dużych stoczni w Gdańsku i Gdyni. Gdy te upadały, Crist nie miał wyboru i zaczął sam budować większe jednostki. - Przez pierwsze lata to była prawdziwa orka. Całe zyski szły na inwestycje, nawet żeśmy dywidendy przez kilkanaście lat nie brali - mówi Ćwirko. Teraz duże pieniądze przynoszą im dywidendy

Kiedy raje trafią do piekła?

czują aferalny zapaszek: - Robi interesy w rajach? Ma coś do ukrycia. Kilka tygodni wcześniej stocznie w Gdyni i Szczecinie kupiła spółka zarejestrowana na Antylach Holenderskich, jednej z największych pralni pieniędzy na świecie. Za tajemniczym inwestorem kryje się ponoć kapitał z Kataru, ale nikt nie

Grabowski - ekspert od podatków w min. środowiska [ZMIANY W RZĄDZIE]

ich nieruchomości gwałtownie by wzrosły. Inżynier nawigator i doktor ekonomii Maciej Grabowski urodził się w 1959 roku w Gdańsku. Jest doktorem ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim oraz inżynierem nawigatorem w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W latach 80. pracował w Polskich Liniach Oceanicznych jako