i odstąpienie od umowy

Marek Okniński

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością skorzystania przez zamawiających z instytucji odstąpienia od umowy o wykonanie zamówienia publicznego, powołując się na interes publiczny.

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy zamówienia publicznego nie stanowi samoistnej przesłanki uzasadniającej skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w celu udzielenia zamówienia kolejnemu wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotu umowy od której odstąpiono.

Empik odstąpił od ponad 40 umów najmu w galeriach handlowych

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Empik podjął decyzję o odstąpieniu od ponad 40 umów najmu w galeriach handlowych i nie wyklucza kolejnych, ze względu na pandemię i jej ekonomiczne skutki, podała spółka. Grupa zapowiada inwestycje w sprzedaż online. "Ze względu na pandemię i jej

LPP odstąpi od umów stanowiących ok. 29,5% powierzchni handlowej grupy

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - LPP, kierując się najlepiej pojętym interesem spółki i jej wszystkich interesariuszy (akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów) zdecydowało o odstąpieniu od części umów korzystania z powierzchni handlowych zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce

Zbyt niska moc silnika pozwoli na odstąpienie od umowy?

Zbyt niska moc silnika pozwoli na odstąpienie od umowy?

- ucina Cieślar. To prawda, pan Jacek samochód odebrał, ale w protokole odbioru zaznaczył, że samochód jest niesprawny i ma obniżoną moc. A rzeczoznawca? Według pana Jacka swoją opinię wydał na podstawie kilkunastokilometrowej jazdy. Czytelnik złożył już u sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Operator wprowadził w błąd? Można odstąpić od umowy

Operator wprowadził w błąd? Można odstąpić od umowy

Mobilny internet? W dzisiejszych czasach usługa bardzo przydatna. Potrzebował jej także pan Krzysztof, prowadzący firmę. Czytelnik porównał oferty kilku telekomów i jego wybór padł na Play. Umowę na 24 miesiące zawarł telefonicznie w maju. - Miałem mieć internet bez limitu przez sześć miesięcy za

Komputronik odstąpił do tej pory łącznie od 34% umów najmu lokali handlowych

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komputronik odstąpił od pakietu umów najmu lokali handlowych, których stroną była spółka i w których prowadziła sklepy własne, wobec czego łączny udział umów najmu lokali handlowych, od których odstąpiono dotychczas w związku z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym

W jakich sytuacjach zdecydować się na odstąpienie lub wypowiedzenie umowy?

. Niemożliwe jest jednak zastrzeganie bezterminowego prawa odstąpienia od umowy, ponieważ takie prawo zachwiałoby stabilność sytuacji prawnej stron i mogłoby prowadzić do nadużyć.Jednocześnie uwagę skierować należy na konsekwencje zdecydowania się na umowne odstąpienie od umowy, ponieważ w razie wykonania tego

GDDKiA odstąpiła od umowy z IDS-BUD i Altis-Holding na budowę odcinka S7

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odstąpiła od umowy z konsorcjum IDS-BUD i Altis-Holding na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa z powodu braku wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie, podała Dyrekcja. Pod koniec

Elektrobudowa: Enea Operator odstąpił od umów na ok. 53 mln zł netto

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator pisma zawierające odstąpienia od umów o wartości ok. 53 mln zł wraz z naliczeniem kar umownych oraz wezwaniami do zapłaty dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz Enea 

NCBiR odstąpiło od umowy z Ursusem w konkursie Innomoto

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) odstąpiło od podpisania umowy z Ursusem o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i demonstracja innowacyjnego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony", podała spółka. "Zarząd Ursus w restrukturyzacji

Mostostal Zabrze: Świętochłowice odstąpiły od umowy na przebudowę stadionu

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała oświadczenie Gminy Świętochłowice o odstąpieniu od umowy na I etap przebudowy stadionu żużlowego wraz z zapleczem, podała spółka. Wcześniej

Qumak: Prezydent Lublina odstąpił od umowy na rozbudowę SZRiK

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Qumak otrzymał oświadczenie Prezydenta Miasta Lublina o odstąpieniu od umowy z 19 października 2017 r. na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie (SZRiK), podała spółka. Wartość umowy opiewała na kwotę 23 347 855,08 zł brutto (18 981 996 zł

ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) złożył do Comarchu w zakresie Metryk Niezaliczonych ZUS oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w zakresie Metryk Powiązanych i Integratora, ZUS złożył oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu umowy, poinformował Comarch. "

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość umowy wynosiła 19,5

Konsorcjum Qumaka odstąpiło od umowy z IMGW na radar meteorologiczny

Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Qumak jako lider konsorcjum w składzie Qumak i Zakład Techniczno-Budowlany Polbau (wykonawca) odstąpił od umowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW, zamawiający) na wykonanie zadania polegającego na

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW, zamawiający) odstąpił od umowy z 2014 r. zawartej z konsorcjum w składzie Qumak i Zakład Techniczno-Budowlany Polbau na zaprojektowaniu i budowę "pod klucz" stacji radaru meteorologicznego na Górze Św

Cube.ITG: Data Techno Park odstąpiło od umowy sprzedaży nieruchomości

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Zarządca Data Techno Park w restrukturyzacji, jednostki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, za zgodą sędziego-komisarza złożył podmiotowi trzeciemu oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, podało Cube.ITG. "Ponadto Cube.ITG

Agora odstąpiła od stałych umów o współpracy z Ruchem

podjęła decyzję o odstąpieniu ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy, zawartych pomiędzy spółką a Ruch S.A.: (i) umowy nr 636/853-E z dnia 31 grudnia 2007 r. (dotyczącej dystrybucji 'Gazety Wyborczej' w formie sprzedaży egzemplarzowej), (ii) umowy nr 636/853-PT z

Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt na budowę instalacji odolejania

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Polwax odstąpił od umowy zawartej z Orlen Projekt na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki Polwax S.A.", podała spółka. Polwax

Vistal Gdynia odstąpił od umowy na budowę mostu w Gdańsku

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji odstąpił od umowy na budowę mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, poinformowała spółka. Równocześnie Vistal odstąpił od umowy konsorcjum, które realizowało inwestycję oraz

PKM Katowice odstąpił od umowy z konsorcjum Ursus Bus na 5 autobusów elektr.

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus otrzymało od PKM Katowice (zamawiającego) oświadczenie o odstąpieniu od umowy na dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, podał Ursus. "Jako podstawę odstąpienia od ww

MPL Balice odstąpił od umów z Qumak i nałożył 14,8 mln zł kar umownych

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice (MPL Balice) odstąpił od umów zawartych z Qumak i nałożył na spółkę kary umowne na łącznie 14,8 mln zł, podał Qumak. Według komunikatu odstąpienie dotyczy: - Umowy z dnia 15 listopada 2013

Orlen Projekt: Odstąpiliśmy od umowy z Polwaksem w związku z brakiem płatności

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Orlen Projekt miał pełne prawo do odstąpienia od umowy i zaprzestania realizacji prac inwestycyjnych przy budowie instalacji odolejania w związku z brakiem płatności ze strony Polwax za wykonane usługi, przekonuje spółka. "Najważniejszą zasadą w

Spółka Introlu odstąpiła od umowy z Qumakiem dot. rozbudowy SZRiK w Lublinie

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Smart In - spółka należąca do Grupy Introl - odstąpił od umowy podwykonawstwa zawartej z Qumakiem, dotyczącej wykonania części prac związanych z umową na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie w zakresie części niewykonanej z przyczyn

Mostostal Zabrze odstąpił od umowy z Hitachi Zosen Inova

porozumienia co do wysokości przysługujących emitentowi roszczeń, jak i warunków dalszej realizacji zarząd, chroniąc interesy emitenta, odstąpił od umowy" – czytamy dalej. Wartość zrealizowanych do końca 2017 r. przychodów w ramach umowy wynosi 6,19 mln GBP, co stanowi ok. 51% aktualnej wartości

Unibep: Zamawiający odstąpił od umowy dot. centrum hand.-usł. w Białej Podl.

podstawą do realizacji umowy, który skutkował koniecznością czasowego zawieszenia przez Unibep robót budowlanych, Unibep otrzymał informację o skierowaniu przez zamawiającego w dniu 20 grudnia 2018 r. oświadczenia o odstąpieniu przez zamawiającego od umowy, podał Unibep. "Odstąpienie ma skutek

PKP PLK: Odstąpiliśmy od dwóch umów na modernizację linii z winy wykonawców

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) odstąpiły od umów z wykonawcami na dwóch kontraktach, dotyczących modernizacji odcinków linii kolejowych Dęblin – Lublin i Poznań – Leszno, podały PKP PLK, zaznaczając, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy

CIRB odstąpiło od umowy nabycia 3,84 mln akcji iAlbatros

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) odstąpiło od umowy nabycia akcji iAlbatros oraz porozumienia dotyczącego wzajemnych roszczeń oraz sprzedaży akcji tej spółki, a także opcji zakupu i opcji sprzedaży oraz umowy opcji sprzedaży o

Konsorcjum Unibepu odstąpiło od umowy na rozbudowę drogi woj. nr 673

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Unibepu (lider) i Mostu odstąpiło do umowy z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na wykonanie inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą

Przez pracownika banku wypowiedział umowę, zamiast od niej odstąpić

, że sprawa została zamknięta. Jakież było zdziwienie czytelnika, który ujrzał numer karty w serwisie online. Karta miała status zablokowanej, ale opłata za wystawienie została i tak automatycznie pobrana z konta. Po telefonie na infolinię okazało się, że klient nie odstąpił od umowy, lecz ją

Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy?

publiczne, którymi dysponuje zamawiający, w wyniku wykonania umowy zostałyby wykorzystane w sposób niewłaściwy. Odstąpienie od umowy będzie jednostronnym, skierowanym przez zamawiającego do wykonawcy oświadczeniem woli. Gdy wykonawca uzna, że odstąpienie zamawiającego od umowy jest nieuzasadnione (np. brak

GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. i osobą fizyczną, jako kupującymi, oraz Dragon Capital LLC jako brokerem. Warunkowa umowa sprzedaży NFS została zawarta z Napalor Holdings Limited, spółką wskazaną przez kupujących. Wówczas podano, że finalizacja obu transakcji jest przewidywana nie później

GDDKiA odstąpiła od umowy z Vistalem na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odstąpiła od umowy z Vistalem Gdynia na wykonanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73", podała spółka. "Odstąpienie nastąpiło ze skutkiem

Platige Image odstąpił od umowy z Imaginew, planuje kontynuację prac nad filmem

produkcję filmu "Fatima" i poszukiwać źródeł jego finansowania. "Przyczyną skorzystania przez Fatima Film z umownego prawa odstąpienia jest opóźnienie Imaginew w dotychczas wykonanych płatnościach przekraczające termin określony w umowie oraz brak płatności kolejnych przewidzianych umową

KZGW wezwał Qumak do zapłaty 15,19 mln zł za odstąpienie od umowy ISOK

Wodnej do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. na wykonanie projektu, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), w wysokości 30% wynagrodzenia netto za wykonanie umowy, tj. 15 192 142,68 zł w terminie 14 dni od dnia

Cormay i wykonawca jego fabryki obustronnie odstąpili od umowy

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - PZ Cormay i Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej odstąpiły obustronnie od umowy z na budowę zakładu produkcyjnego dla spółki, podał Cormay w dwóch odrębnych komunikatach. Przedmiot umowy składał się z dwóch części i obejmował wykonanie

Qumak nie zgadza się z uzasadnieniem odstąpienia od umowy ISOK przez KZGW

czego 44,6 mln zł były wykazane w dotychczasowych sprawozdaniach finansowych" - czytamy dalej. Zarząd jest zdania, że zgodnie z treścią oświadczenia o odstąpieniu, nie ma podstaw do naliczania kar przez zamawiającego. Przedmiotem umowy jest projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog przypadków, które uprawniają do rozwiązania (a w szczególnych okolicznościach również odstąpienia) od umowy o wykonanie zamówienia publicznego . Ogólna zasada wyrażona w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , że do umów w sprawach

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

termin realizacji przesądziły o wyborze oferty jako najkorzystniejszej.  Wykonawca podpisał umowę 12 września br. i do tej pory nie zrealizował zamówienia , mimo wezwań przesyłanych e-mailem i pocztą. W dniu podpisania umowy zamawiający zasugerował możliwość dodatkowej dostawy i aneksowania

Mostostal Warszawa również odstąpił od umowy na realizację ZUO dla Kielc

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras odstąpiło w części niewykonanej od umowy na realizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku z przyczyn, za które "wyłączną odpowiedzialność

Zarząd Województwa Dolnośląskiego odstąpił od umowy z Qumakiem za 53,6 mln zł

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Województwa Dolnośląskiego - jako zamawiający odstąpił od umowy na realizację "Regionalnej platformy informacyjnej dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask", poinformował Qumak. "Źródłem tej informacji jest jedynie

Spółka Mirbudu odstąpiła od podpisania umowy z GDDKiA na węzeł w m. Przechowo

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na rozbudowę estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo, poinformowała spółka. Wartość

EC Stalowa Wola odstąpiła od umowy z generalnym wykonawcą bloku gazowo-parowego

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola - spółka celowa Tauron Wytwarzanie oraz PGNiG Termika - odstąpiła od kontraktu z generalnym wykonawcą budowy bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW - firmą Abener Energia, podało PGNiG. "Abener Energia naruszył harmonogram

UOKiK: Twoja Telekomunikacja oszukiwała klientów. Ma zapłacić 1,5 mln zł kary

pod innego operatora i utrudnia odstąpienie od umowy. W sumie na działania Twojej Telekomunikacji wpłynęło do UOKiK 600 skarg nie tylko od konsumentów, ale też od rzeczników konsumentów i operatorów sieci stacjonarnej. – Dostaliśmy mnóstwo skarg od osób starszych i ich rodzin. Przedstawiciele

Jak zerwać kajdany niekorzystnej umowy?

odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Te same zasady dotyczą towarów i usług kupionych poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc w innym miejscu niż w sklepie. Może to być zakup garnków czy sprzętu medycznego na pokazach (te zwykle są organizowane w wynajętych salach, hotelach, ale również w szpitalach

Umowy TeleOpieki24 cd. RPO chce chronić małe firmy jak konsumentów, bo są łatwym celem naciągaczy

internautów napisał: „Przecież od umowy zawartej poza siedzibą firmy można odstąpić w ciągu dwóch tygodni. W czym problem?”. W tym, że to prawo przysługuje tylko konsumentom. W grudniu 2014 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Wydłużyła ona z 10 do 14 dni

UOKiK przegrywa w sądzie z Morele.net, bo... były nieścisłości w decyzji

kwestionowane zapisy regulaminu jeszcze w toku postępowania. Drugi z zarzutów dotyczył zastrzeżenia, że zwracany towar musi mieć oryginalne opakowanie w idealnym stanie. Zdaniem urzędu mogło to uniemożliwiać odstąpienie od umowy np. w przypadku uszkodzenia opakowania podczas transportu lub przy jego otwieraniu

Niedozwolone klauzule w regulaminach, czyli wszystkie grzechy e-sklepów

plus przesyłka. A sklepu nie powinno obchodzić, czy opakowanie jest oryginalne. W tym roku zacznie obowiązywać nowelizacja przepisów wydłużająca okres odstąpienia od umowy do 14 dni i normująca wyjątki, jakie nie będą mu podlegać. Grzech drugi - reklamacje Z analizy Trusted Shops wynika, że sprzedawcom

Przedsiębiorca na zakupach nie jest chroniony jak konsument

opis i obejrzeć zdjęcia towaru. W praktyce produkt, który dostarczy nam kurier, może nie odpowiadać temu z opisu albo być wadliwy. Żeby chronić konsumentów przed kupowaniem kota w worku, kilka lat temu poprawiono ustawę o prawach konsumenta – teraz może on odstąpić od umowy ze sklepem

Spór UOKiK i deweloperów o metraż mieszkań

Deweloperzy przekonują, że nie są w stanie budować mieszkań z aptekarską dokładnością i próbują pozbawić klientów możliwości odstąpienia od umowy. Dość powszechnie stosowany jest m.in. taki oto zapis w umowach: "W przypadku różnicy pomiędzy powierzchnią lokalu, obliczona w sposób, o którym

Kanapa, która spędza sen z powiek. Sklep nie chce przyjąć jej z powrotem

reklamacji pani Genowefy, ponieważ śruby pasują do mebla, do którego zostały dołączone. Justyna Iwańczuk z biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów wyjaśnia, że prawo do odstąpienia od umowy w ramach pierwszej reklamacji jest ograniczone. - Na początku strony powinny dążyć do tego, aby reklamacja została

Pułapka, czyli garnki zabezpieczone wekslem

spłacić w trzech miesięcznych ratach po 900 zł. Podpisała też weksel in blanco. Potem zaczęła się zastanawiać, czy stać ją na taki wydatek. Po kilkunastu dniach zadzwoniła do firmy, by poinformować o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z przepisami i we właściwym terminie wysłała pocztą wypowiedzenie umowy i

Deweloperzy górą w sporze z UOKiK

Zdaniem UOKIK, jeśli po ich wybudowaniu okaże się, że różni się ona choć trochę od zadeklarowanej przez dewelopera w umowie, klient powinien mieć prawo od niej odstąpić. Zmienia się bowiem cena mieszkania. Np. w przypadku większych lokali 2-proc. różnica powierzchni może oznaczać konieczność dopłacenia

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

od umowy na podstawie ust. 5 nie wyłącza obowiązku zapłacenia przez wykonawcę także kary umownej, o której mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 4, ani nie powoduje obowiązku zwrotu przez zamawiającego kar umownych zapłaconych przez wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy" były bezprawne. W ocenie Izby w

Biedronka rezygnuje z prestiżowej lokalizacji w centrum Warszawy

- Potwierdzamy, że odstąpiliśmy od umowy najmu wskazanej lokalizacji. Powodem było to, że po szczegółowym zapoznaniu się z parametrami tego lokalu uznaliśmy, że nie jest on w pełni dostosowany do wymagań operacyjnych naszych sklepów. Trudno było w pełni oszacować te parametry na etapie przetargu

W Banku BPH umowa kredytowa na jednej kartce

postrzegani na polskim rynku jako bank numer jedne pod względem fair play i zaufania. Dzięki tej prostej formie jednostronicowych wyciągów klient otrzymuje przydatne informacje w przystępnej formie - mówi Richard Gaskin, p.o. prezesa Banku BPH. Na jednostronnym wyciągu (na zdjęciu przykład wyciągu z umowy o

Jak dajemy się oszukiwać sprzedawcom gazu?

– podkreśla Andrzej Bućko. Federacja nie znalazła jednak ani jednej umowy wolnej od antykonsumenckich zapisów. Eksperci zwracają uwagę na wysokie kary za zerwanie umowy. Często są dowolnie ustalane i nie mają ekonomicznego uzasadnienia. Mają zniechęcić do zmiany sprzedawcy. – I spełniają

"GP": Banki pobiorą prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu

Jak pisze "GP", na odstąpienie od umowy klient będzie miał nie 10, jak jest teraz, a 14 dni. Większy czas na rozważenie podjętej decyzji da klientom większą ochronę. Twórcy projektu przewidują, że nie będzie to miało wpływu na rynek finansowy. Poza tym, jeśli w tym czasie klient odstąpi

Założył w banku lokatę, chciał zrezygnować. Nie mógł, bo straciłby 4 proc.

, ponieważ bank dokonał zakupu jednostek funduszu po 9 dniach i operacja nie mogła zostać anulowana bez straty 4 proc. - pisze nasz czytelnik. Artur Newecki, specjalista ds. PR, Getin Banku W oświadczeniach, na które wyraża zgodę klient w trakcie rozmowy telefonicznej jest zapis, iż klient może odstąpić od

Zamawiający zrezygnował z prac informatycznych zleconych Simple

; - czytamy także. W oparciu o wyniki bieżącej analizy szacunków realizowanych projektów, zarząd spółki ocenia, że wspomniane powyżej odstąpienie od umowy o nie będzie miało wpływu na sytuacje finansowa emitenta, podsumowano w materiale. Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku

Vigo System ma umowę sprzedaży detektorów podczerwieni wartych ok. 13,7 mln zł

przesunięcia terminu dostawy najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., podano. "W umowie strony zawarły zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy lub zawieszeniu realizacji dostaw. Kontrahent ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku niedotrzymania określonych parametrów jakościowych lub znacznych

Tak się prądu nie sprzedaje. UOKiK pozywa do sądu Centrum Energetyczne

, ponieważ nie zawiera jednoznacznych i jasnych informacji o ostatecznej wysokości sankcji za zerwanie umowy przed terminem. Z treści wynika, że konsumenci rezygnujący z umowy o zakup energii elektrycznej będą musieli zapłacić kwotę w wysokości ulgi przyznanej im w związku z zawarciem umowy. Jednak w umowie

Sprzedaż samochodów w okresie pandemii. Dodatkowe ryzyko dilerów

zdalnych metod sprzedaży w obrocie konsumenckim powoduje istotne konsekwencje dla dilera: konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – uprawnienia tego nie można kontraktowo wyłączyć; diler ma obowiązek

Zrezygnował z dewelopera, ale potem musiał za niego płacić

Czytaj więcej listów i spraw naszych czytelników W zawartej umowie z deweloperem termin zwrotu pieniędzy określono na 60 dni od dnia rozwiązania umowy. Natomiast bank Millennium na podstawie umowy przelewu wierzytelności wezwał dewelopera do zwrotu ceny lokalu, wyznaczając mu termin o miesiąc

Zwrot, gwarancja, rękojmia. Co zrobić z niechcianymi lub wadliwymi prezentami?

, który się nie podoba albo jest w niewłaściwym rozmiarze, po prostu zwrócić. – Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przyznają konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny – przypomina Aleksandra Sołtysiak z Biura

Reino Capital rozwiązał przedwstępne umowy nabycia spółek operac. Grupy Buma

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Reino Capital i jego spółka zależna Reino SuppCos rozwiązały przedwstępne umowy nabycia udziałów w spółkach operacyjnych należących do Grupy Buma, podała grupa. "Przyczyną rozwiązania umów było wcześniejsze odstąpienie od przedwstępnych umów sprzedaży

Ursus: NCBiR podtrzymuje decyzję o odstąpieniu od dofinansowania projektu

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) podtrzymało wyrażone wcześniej stanowisko o odstąpieniu od podpisania z Ursusem w restrukturyzacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i demonstracja innowacyjnego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony"

PBKM odstąpił od negocjacji z Esperite dot. zakupu aktywów

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odstąpił od negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów/zobowiązań związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania i/lub przechowywania preparatów komórek macierzystych i/lub zakupu akcji w wybranych spółkach zależnych

Gino Rossi: OTCF odstąpił od negocjacji ws. zakupu Simple Creative Products

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - OTCF - właściciel marki 4F -  odstąpiło od negocjacji transakcji zakupu 100% akcji Simple Creative Products, podało Gino Rossi. "Zarząd Gino Rossi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o odstąpieniu spółki OTCF Sp. z o.o. od negocjacji

Nextbike Polska: NB Tricity straciło umowę na system Mevo, wnioskuje o upadłość

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot odstąpiło od umowy ze spółką NB Tricity - w 100% zależną od Nextbike Polska - dotyczącej systemu Mevo w Trójmieście, polegającej na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Utrata wadium - podstawową konsekwencją odmowy podpisania umowy. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Oczywiście przepadek

Obwodnica S7 Krakowa na zaś. GDDKiA zerwała umowę

GDDKiA ogłosiła , że 7 grudnia odstąpiła od wartej ponad 1 mld zł umowy z włoską firmą Webuild (wcześniej Salini Impregilo) na budowę 18,3 km drogi ekspresowej S7 od Nowej Huty do miejscowości Widoma. Chodzi o kluczowy odcinek wschodniej obwodnicy Krakowa, która ma połączyć autostradę A4 z drogą

Polimex ma list intencyjny z nowym wykonawcą dokumentacji dot. bloku w Puławach

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Polimex Mostostal odstąpił od zawartej 15 listopada 2019 r. umowy ze spółką Inwat, której przedmiotem było wykonanie przez Inwat dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach", podał Polimex

Work Service zawarł z obligatariuszami umowę sprzedaży obligacji serii W, X i Z

warunkiem zawieszającym nabycia przez inwestora co najmniej 50% i 1 akcji w kapitale zakładowym emitenta i upływu 15 dni roboczych od daty przejęcia kontroli (warunek zawieszający). Na podstawie umowy każdy z obligatariuszy będzie mógł odstąpić od umowy do dnia 30 września 2020 roku w przypadku spełnienia

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

885 500,00 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia PKP SA w związku z naliczoną karą umowną za odstąpienie od umowy i pobraniem przez PKP SA środków z gwarancji dobrego wykonania umowy nr RW/GW/41/285/4004/2016 z dnia 12.08.2016 r. Przedmiotem w/w postępowania jest ustalenie przez sąd

ZUE i PKP PLK liczą na ugodę ws. rozwiązanej umowy na linię Łódź - Zduńska Wola

" - napisała Wiłkojć-Żesławska w komentarzu dla ISBnews. 17 marca ZUE podało, że złożyło oświadczenie o odstąpieniu od całej reszty niespełnionego świadczenia (całej pozostałej części niezrealizowanych prac i robót budowlanych) wynikających z umowy na "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla

Czy pandemia może być przyczyną niewykonania usługi? Prawnicy Czytelnikom, odc. 77.

opóźnienia. To może być trudne, skoro wprowadzone w związku z pandemią restrykcje rządowe nie obejmowały działalności zawodowej z zakresu budownictwa. Przyjmując, że wykonawca był w zwłoce, czytelnik był uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 394 § 1 k.c. oraz art. 636 k.c. i żądania

Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ

" - czytamy w komunikacie. Umowa zostaje zawarta pod następującymi warunkami, z których wskazany w pkt 1), 3), 4) oraz jeden ze wskazanych w pkt 2) powinny ziścić się w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku: 1) zgoda na przejęcie zarządzania i zmianę statutu; 2) możliwość dokonania przejęcia

Skyline Insolvency Solutions nie kupi akcji Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Skyline Insolvency Solutions odstąpiło od transakcji zakupu akcji Simple Creative Products od Gino Rossi z powodu niezwolnienia przez bank PKO BP zastawów finansowych i rejestrowych na akcjach Simple, podało Gino Rossi.  "Zarząd Gino Rossi

Wittchen ma umowę z Pekabex Bet na rozbudowę centrum log. za 15,2 mln zł netto

płatną przez Pekabex za odstąpienie przez spółkę od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie. 20 stycznia Wittchen informował, że, w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę oraz ofertę Pekabex Bet na realizację inwestycji, podjął uchwałę

Projekt Scope Fluidics dot. systemu PCR|ONE wybrany do dofinansowania przez PARP

(PARP) do dofinansowania, podało Scope Fluidics. Projekt realizowany jest w ramach działań mających na celu rozwój i komercjalizację systemu diagnostycznego PCR|ONE. "Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana pod warunkiem dostarczenia przez Curiosity Diagnostics odpowiednich dokumentów

Polkomtel wypowiedział umowę Huawei Polska dot. wdrożenia systemu inform.

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Polkomtel, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, odstąpił od umowy zawartej 23 czerwca 2016 roku z Huawei Polska, dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju, podał Cyfrowy Polsat. "Decyzja Polkomtelu wynika między

Nextbike Polska: NB Tricity wnioskuje o ogłoszenie upadłości

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot odstąpiło od umowy ze spółką NB Tricity dotyczącej systemu Mevo w Trójmieście polegającej na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego składającego się 4080 rowerów czwartej generacji z napędem

BKO BP odstąpił od nałożenia na Pozbud T&R sankcji za naruszenie kowenantu

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - PKO BP pozytywnie rozpatrzył wniosek Pozbudu T&R i odstąpił od nałożenia na spółkę jakichkolwiek sankcji wynikających z umów kredytowych zawartych pomiędzy Pozbud T&R a PKO BP, związanych z naruszeniem wskaźnika finansowego dług netto / EBITDA dla

Gino Rossi ma warunkową umowę sprzedaży Simple CP na rzecz Forum 82 FIZ

zgody rady nadzorczej emitenta na realizację sprzedaży akcji Simple. "Jeżeli jakikolwiek warunek zawieszający nie zostanie spełniony w terminie do 30 czerwca 2019 r., Forum 82 FIZ jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 30 dni roboczych. Ponadto obie strony są uprawnione do

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

", podała spółka. 20 kwietnia Elektrobudowa podawała, że otrzymała od PSE pismo wraz z notą obciążeniową na łączną kwotę 20,6 mln zł, odnoszące się do odstąpienia przez zamawiającego od powyższej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz nałożenia przez zamawiającego kar umownych w

UOKiK: Część klientów Multimedia Polska m.in. odzyska abonament za 2 miesiące

, zgodnie z decyzją prezesa UOKiK, poinformuje konsumentów o możliwości skorzystania z rekompensat. Konsumenci, którzy nie mogli odstąpić od umowy ze względu na odmowę spółki, otrzymają zwrot abonamentu za 2 miesiące. Te osoby, które już odstąpiły od umowy i musiały oddać przyznaną wcześniej ulgę, dostaną

Develia sprzedała 423 lokale, przekazała 482 w I poł. 2020 r.

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Develia sprzedała 423 lokale w I półroczu 2020 r. wobec 618 rok wcześniej, a przekazała 482 (wobec 1 673 w I poł. 2019 r.), podała spółka. "Deweloper zawarł 315 umów rezerwacyjnych, które w najbliższym okresie, po podjęciu decyzji przez klientów, mogą

Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu

, na które składają się następujące kwoty: (i) 5 455 851,09 zł tytułem kary umownej na rzecz inwestora za odstąpienie przez inwestora od umowy z winy Spółki oraz (ii) 8.060.778,77 zł tytułem zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia pobranego przez spółkę z tytułu realizacji przedmiotu umowy"

Develia przesunie rozpoczęcie części budów z II kw. na drugą połowę 2020 roku

, takie jak podpisywanie umów rezerwacyjnych bez konieczności dokonywania wpłaty, możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej bez konsekwencji oraz korzystny dla kupującego program płatności za mieszkanie, zaznaczono także. "Do końca roku planujemy przekazać jeszcze ok. 580-680 mieszkań

Sygnity ma ugodę z Enea Operator dot. wdrożenia systemu informatycznego

zdarzeniami, które mogą mieć miejsce po zawarciu i zatwierdzeniu przez sąd ugody, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych i roszczeń odszkodowawczych oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy. "W celu uniknięcia długotrwałego sporu sądowego w treści ugody strony przyjęły, iż z tytułu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zrezygnował z prac zleconych Erbudowi za 57 mln zł

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Uniwersytet Medyczny w Łodzi jako zamawiający odstąpił od umowy z Erbud Operations, spółką zależną Erbudu, na remont generalny i przebudowę domu studenckiego w Łodzi, podał Erbud. Wartość umowy wynosiła 56,98 mln zł netto. "Po rozpoczęciu robót

Vistal stracił umowę z Metrostav na 16 obiektów mostowych na drodze S7

w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu. Zarząd spółki analizuje zasadność odstąpienia od umowy oraz naliczenia kar" - czytamy w komunikacie. Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach

LPP: Strata EBIT to 120 mln w marcu, ok. 110 mln zł w kwietniu w zw. z pandemią

1 mld zł. "Pierwsze półrocze w naszej branży należy do najlepszych pod względem obrotów, a praktycznie zostało nam zabrane. Dlatego podjęliśmy negocjacje z wynajmującymi, a w przypadku niecałych 30% ogólnej powierzchni handlowej wykorzystywanej przez naszą grupę chcemy odstąpić od umowy

Murapol ma umowę sprzedaży nieruchomości w Warszawie za 40 mln zł netto

niż do dnia 26 września 2018 roku pod warunkiem nieskorzystania przez prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości, podano także. "Strony zastrzegły na swoją rzecz uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 31 października 2018 roku pod

Lewiatan za przeniesieniem zapisów dot. telekomów z tarczy 3.0 do osobnej ustawy

Lewiatan dr Aleksandra Musielak. W Senacie trwają prace nad tarczą antykryzysową 3.0, w której znalazły się m.in. przepisy dotyczące umożliwienia zawarcia umowy, jej rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenia, w formie dokumentowej, czyli np. przy pomocy e-maila. Są tam też regulacje odnoszące się do

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

poprzedzających zawarcie umowy rozporządzającej, emitent będzie miał prawo odstąpienia od umowy" - czytamy dalej. Strony dopuściły możliwość rozliczenia ceny sprzedaży akcji zarówno poprzez zapłatę określonej kwoty pieniężnej, jak i poprzez przeniesienie własności akcji własnych emitenta. Umowa

Atende wychodzi z inwestycji w Sputnik Software, zanotuje 9,7 mln zł zysku

od dnia zawarcia umowy, a kwotę 8,2 mln zł do 31 stycznia 2020 r. W przypadku niedokonania przez STGE zapłaty ceny sprzedaży w terminie, emitent jest uprawniony do odstąpienia od umowy" - czytamy w komunikacie. Przed zawarciem umowy spółka STGE, która jest kontrolowana przez dwóch członków