i grupa podatkowa

ATM Grupa: Naczelnik DUCS określił zobowiązanie podatkowe za 2014 na 5,8 mln zł

nieprawidłowościami i określonym zobowiązaniem podatkowym oraz że zamierza wnieść odwołanie od tej decyzji" - czytamy dalej. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli to ok. 105 mln zł

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby zostać nałożone na

Agora chce utworzyć ze spółkami zależnymi podatkową grupę kapitałową

kapitałowej (PGK), w skład której wejdą Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Trader.com (Polska), Helios, AMS, Yieldbird oraz Plan A" - czytamy w komunikacie. Planowane utworzenie podatkowej grupy kapitałowej miałoby miejsce 1 marca 2018 r. i wymagałoby spełnienia

PCM zarejestrował podatkową grupę kapitałową

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) uzyskał rejestrację podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka oraz następujące spółki zależne: Futura Leasing S.A. i Masterlease Sp. z o.o., podał PCM. "Umowa została zawarta na okres 5 lat podatkowych

Grupa Żywiec może zapłacić ok. 68 mln zł kary zw. z rozliczeniami podatkowymi

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół kontroli podatkowej sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w wyniku

Energa utworzyła podatkową grupę kapitałową

Warszawa, 26.03.2015 (ISBnews) - Energa utworzyła podatkową grupę kapitałową obejmującą 17 spółek grupy, w tym trzy największe, celem wspólnego rozliczania dochodów i obniżenia kosztów administracyjnych, podała spółka. "Głównym celem podatkowej grupy kapitałowej (PGK) jest wspólne

Grupa Lotos liczy na pełne odzyskanie norweskiej tarczy podatkowej w 2 lata

Petrobaltic Piotr Dąbek. Aktualnie Lotos wraz z partnerami przygotowuje infrastrukturę na złożu Yme do likwidacji, po zatwierdzeniu planu likwidacji przez norweskie Ministerstwo ds. Ropy i Energii. Grupa Lotos jest uprawniona do tzw. tarczy podatkowej, stanowiącej ok. 78% nakładów poniesionych na

Izba Skarbowa utrzymała decyzję ws. 112,5 mln zł zaległ. podatkowych Grupy Lotos

do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wskazano także. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej

Nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami

Rząd przygotował projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Reguluje ona zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych, kontrolę ich wykonywania, a także

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz

Więcej osób niepełnosprawnych skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Można odliczyć wydatki na dojazdy i utrzymanie psa

Więcej osób niepełnosprawnych skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Można odliczyć wydatki na dojazdy i utrzymanie psa

Nowe odliczenia są konsekwencją nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiany przepisów miały przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale przy okazji wprowadzono kilka rozwiązań korzystnych dla niepełnosprawnych. Nie zmieni się tylko kwota, którą można odliczyć od

Protest kupców z grupy PSB: Nie niszczcie polskiego handlu

Protest kupców z grupy PSB: Nie niszczcie polskiego handlu

zagranicznych sklepów internetowych) oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED. Główny argument protestujących przeciwko nowemu podatkowi jest ten sam: zniszczy on polski handel. W przypadku działającej od 17 lat Grupy PSB paradoks polega na tym, że do tej pory udawało się jej skutecznie

Przedsiębiorcy chcą odszkodowań od rządu za powódź

Pracodawcy RP generalnie go chwalą, o dziwo, także za szybką reakcję. Jednak w Sandomierzu grupa przedsiębiorców przygotowuje zbiorowy pozew do sądu, w którym domagać się będzie odszkodowań od skarbu państwa. Powodzianom umożliwią to dopiero nowe przepisy, które wejdą w życie 19 lipca. Jednym z

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

spraw, w których przestępcze spółki nie odprowadziły podatku VAT na łączną kwotę ponad 157 mln zł i podatku akcyzowego rzędu 19 mln zł. W ostatnich tygodniach prace analityków i wywiadowców skarbówki doprowadziły do wszczęcia aż sześciu postępowań kontrolnych w ramach jednej grupy przestępczej. Śledczy

Jak się kręci karuzela VAT?

forum krajów członkowskich padła propozycja zgoła odmienna, a polegająca na pobraniu podatku przez władze podatkowe państwa wywozu i jego przekazaniu władzom rezydującym w państwie przywozu, gdzie stanowiłby podatek naliczony. Rozwiązanie to jednak na początku lat 90. odrzucono. Wytłumaczenie nie było

Za podniesienie kapitału PGE zapłaci ponad 109 mln zł podatku

Za podniesienie kapitału PGE zapłaci ponad 109 mln zł podatku

Pierwotnie kapitał zakładowy spółki miał zostać podniesiony z 18,7 mld zł do 24,3 mld zł. Miało się to odbyć poprzez podniesienie ceny nominalnej akcji z 10 do 13 zł. Przy takiej skali transakcji spółka zapłaciłaby podatek do budżetu w wysokości nawet miliarda złotych. Pieniądze miałyby pochodzić z

Jak zachęcić do dodatkowego oszczędzania? Nowy pomysł u prezydenta

realne szanse na wdrożenie. W raporcie zaprezentowane są trzy warianty zmian. To różne formy oszczędzania, ale w każdym z nich zebrane pieniądze można by wypłacać dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego i tylko w postaci renty dożywotniej. Co proponują ekonomiści? I wariant: Ulga podatkowa To

KPMG: Coraz częściej reorganizacje mają postać połączeń czy podziałów

ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. "Reorganizacje możemy podzielić na restrukturyzacje wewnętrzne w celu uzyskania oszczędności podatkowych, transakcje mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, jak i czynności polegające na sprzedaży aktywów, biznesu czy też udziałów w spółkach

PGK Idea Banku będzie kwestionować ustalenia kontroli dot. podatku za 2016 r.

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Podmioty, które wchodziły w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) Idea Banku nie zgadzają się z ustaleniami zawartymi w wynikach kontroli dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2016 rok, w związku z czym w postępowaniu podatkowym zamierzają

"PB": Azjatycka mafia zalewa Europę

Gazeta zauważa, że to jedno z największych i najpoważniejszych oszustw, do jakich doszło w ostatnich latach. Azjatycka mafia na potęgę sprowadzająca do Polski między innymi ubrania, sprzęt RTV i AGD nie płaciła podatków, a zyski transferowała za granicę. Z ustaleń "Pulsu Biznesu" wynika

PGK Idea Banku: Dodatkowe zobowiązanie podatk. za 2016 po kontroli - 26,9 mln zł

będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach podejmowanych w niniejszej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami" - czytamy dalej. "Tak jak napisaliśmy w raporcie bieżącym, kontrola dotyczyła roku 2016 r. i objęła Podatkową Grupę Kapitałową, którą reprezentował Idea Bank

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

. "Spośród podatników z naszego regionu najbardziej usatysfakcjonowani działaniami organów podatkowych byli respondenci ze Słowacji i Litwy (50%), a zaraz po nich uplasowali się Łotysze (41%) i Bułgarzy (38%). Na przeciwległym biegunie znaleźli się niezadowoleni respondenci ze Słowenii (37%), Polski

Grant Thornton: Sprawozdawczość wobec organów zajmuje firmom 4,55 tys. godzin

. Według szacunków Grant Thornton, statystyczna duża firma w Polsce ma do wypełnienia aktualnie 314 formularzy rocznie. Przypomniano, że w 2019 roku uchwalono 21,5 tys. stron nowego prawa najwyższej rangi (ustaw i rozporządzeń). "Niedopatrzenia w rozliczeniach podatkowych lub braki w raportowaniu

GPW zawiązała rezerwę w wysokości 15,5 mln zł w zw. z potencjalnym zobowiązaniem

, niezależnych opinii podatkowych. Po otrzymaniu weryfikacji oraz dodatkowych opinii zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnej korekty i dalszych działań" - podano wcześniej w osobnym komunikacie, ujawniającym opóźnioną informację poufną. Zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem podatkowym w grupie

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

straty podatkowej przez spółki zależne od emitenta z tytułu udziału w spółce osobowej w kolejnych latach podatkowych" - czytamy dalej. Spółki zależne analizują otrzymane decyzje pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i odsetki. Grupa Ciech jest jednym z liderów

Akcjonariusze CCC zdecydują 26 września o zmianie roku obrotowego

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydują 26 września br. podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o zmianie roku obrotowego i podatkowego tak, że będą one stanowić okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i będą się rozpoczynały 1 lutego danego roku

CCC utworzyło 21 mln zł rezerwy w związku z decyzją organu podatkowego

decyzji, podano także. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,63 mld zł w 2018 r. (ISBnews)  

Morawiecki apeluje do UE o wprowadzenie nowych podatków, by walczyć z pandemią

, do pomysłów takich, jak podatek od śladu węglowego czy pomysłów takich jak ten, który jest unikalnym pomysłem Grupy Wyszehradzkiej, czyli podatek od wielkich korporacji międzynarodowych" - powiedział Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. "To są pomysły, które mogą spowodować, że do

Ciech: WSA w Krakowie podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie oddalił skargę Ciechu i utrzymał decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r

Energa: Rezerwa z tyt. odroczonego podatku obniży wynik za 2019 r. o 102 mln zł

podatkowych Energa Finance AB (publ), spółki zależnej utworzonej w celu przeprowadzenia emisji euroobligacji, mogących powstać w związku z różnicami kursowymi zaistniałymi w momencie spłaty pożyczek udzielonych spółce-matce. "Szacowany wpływ powyższego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy

Akcjonariusze CCC zdecydowali o zmianie roku obrotowego

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie CCC podjęło uchwałę w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego, który będzie rozpoczynał się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończył w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, podała spółka. "W

ZPP rekomenduje uproszczenie podatku ryczałtowego dla firm

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) -  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) postuluje rozszerzenie grupy podatników uprawnionych do rozliczania z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co skutkowałoby wzrostem wpływów do budżetu I rekomenduje także znaczące uproszczenie

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy wydał decyzję o zaległości podatkowej

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającej wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

. Nieuchronnie zbliżają się również terminy wykonania obowiązku w zakresie retrospektywnego raportowania schematów podatkowych (odpowiednio 30 czerwca 2019 r. dla promotora i 30 września 2019 r. dla korzystającego). "Podatnicy nie mogą już liczyć na ulgowe traktowanie ze strony Szefa KAS w przypadku

Bloober Team dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 0,52 mln zł

aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności (w tym głównie należności podatkowej) na kwotę 515.806,98 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Dokonanie w/w odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową spółki i grupy kapitałowej

Mercor: UCS naliczył zobowiązanie podatkowe za 2013 w kwocie 4,23 mln zł

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni naliczył Mercorowi zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2013 w kwocie o łącznej wartości 4,23 mln zł, podała spółka.  "W ramach protokołu z kontroli

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

-mikrorachunku-podatkowego i podać albo identyfikator podatkowy NIP (jeśli chodzi o przedsiębiorców i pracodawców), albo PESEL (w przypadku osób, które nie prowadzą działalności, a na przykład same muszą opłacić podatki za siebie albo dopłacają różnicę wynikającą z zeznania rocznego) - mówi doradca podatkowy

Forte szacuje zysk EBITDA za IV kw. na poziomie 43,6 mln zł w zw. z rezerwą

. Wyliczona na tej podstawie zaległość podatkowa spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017 wynosi 3,4 mln zł, a szacowana wysokość odsetek od zaległości podatkowych z tego tytułu wynosi ok. 0,8 mln zł. Z uwzględnieniem rezerwy, szacowana wysokość EBITDA grupy za IV kwartał 2019

Ciech: US nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dot. rozliczenia VAT

roku. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego 

Grant Thornton/Euler Hermes: 78% CFO odczuwa zaostrzenie polityki podatkowej

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Aż 78% dyrektorów finansowych (CFO) w Polsce odczuwa zaostrzenie praktyki podatkowej fiskusa w ostatnim roku i jest to wynik o 6 pkt proc. wyższy w stosunku do 2018 r., wynika z badania polskich CFO przeprowadzonego przez Euler Hermes i Grant Thornton. "Z

KPMG: Warto opracować nową skalę podatku PIT - obecnie mamy już 4 stawki

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% spowoduje, że po zmianach w praktyce skala podatkowa będzie się składała z 4 stawek - z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję z 30 sierpnia 2019 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego Ciechu Soda Polska - spółki zależnej Ciechu - w podatku od towarów i usług (VAT) za grudzień 2014 roku w kwocie

Open Finance skoryguje wynik grupy za 2019 rok o 15,87 mln zł w zw. z odpisem

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Grupa Open Finance dokonała analizy możliwości rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych poniesionych przez spółkę Home Broker i stwierdziła konieczność spisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 15 867 tys. zł, co będzie

KPMG: Przeszło 50% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

maja 2017 r. ostrzeżenia podatkowe, skierowane do podatników przeprowadzających lub planujących przeprowadzenie reorganizacji w grupach kapitałowych, podano również. "Działania Ministerstwa Finansów mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego zakrojone są na szeroką skalę i poza

Redan: Kontrola celno-skarbowa stwierdziła nieprzestrzeganie ustawy o CIT w 2015

postępowanie podatkowe i w jego toku kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej, podsumowano. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów

Cyfrowy Polsat ma prawomocny wyrok uchylający zaległość podatkową na 40,6 mln zł

Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, która określała zobowiązanie podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości, podał Cyfrowy Polsat. "Z uwagi na podjętą przez spółkę w przeszłości decyzję o

BNP Paribas BP oferuje automatyczne pobieranie rachunku podatkowego

;Dzięki usłudze pobierania mikrorachunku, każdy klient indywidualny i instytucjonalny, który korzysta z GOonline, będzie mógł automatycznie wygenerować numer własnego rachunku podatkowego. Zostanie on automatycznie zapisany w formatce przelewu, co znacząco przyspieszy płacenie podatków PIT, CIT i VAT

INC spodziewa się co najmniej kilkunastu debiutów na NewConnect w 2020 r.

zysków kapitałowych mógłby być wykorzystywany do optymalizacji podatkowej. Sam podatek nie jest zły, ale w tej formie, w jakiej jest nie daje bodźca do rozwoju rynku kapitałowego" - powiedział Śliwiński. Jego zdaniem, zarówno propozycje dotyczące zmiany w podatku Belki, jak i ulgi dla emitentów

Grupa Żywiec: Utrzymano decyzję ws. zaległego podatku, spółka odwoła się do WSA

pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k., oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych" - czytamy w komunikacie. Po konsultacji z doradcami podatkowymi Grupa Żywiec podtrzymała zastrzeżenia zawarte w odwołaniu od

KE przedłużyła termin na decyzję w spr. fuzji Orlenu i Lotosu do 22 lipca 2020

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przedłużyła termin na rozpatrzenie wniosku w sprawie połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos o 15 dni roboczych, czyli do 22 lipca 2020 roku, podała KE na stronie internetowej. Poprzedni termin podjęcia decyzji w sprawie fuzji przez Komisję

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy utrzymał decyzję o zaległości podatkowej

prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podano w komunikacie. "Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją organu i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych

Sasin: Rekompensaty wzrostu cen energii będą dla odbiorców z I progu podatk.

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Rekompensaty wzrostu cen energii w 2020 r. mają być dostępne dla odbiorców indywidualnych z I progu podatkowego, poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jego zdaniem, koszt dla budżetu to maksymalnie 3 mld zł, pod warunkiem, że wszyscy uprawnieni

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.

, wspierającego zobowiązanego w powstałym sporze. Inną bardzo istotną grupą spraw będzie bieżąca analiza stosowania prawa podatkowego i funkcja sygnalizowania zmian co do praktyki stosowania lub co do stanowienia prawa podatkowego" - czytamy w materiale. Według resortu finansów, odpowiedzialnego za projekt

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok

Ciech: Dyrektor IAS w Bydgoszczy wniósł skargi kasacyjne od wyroków WSA

Ciech. Na podaną kwotę zobowiązania podatkowego została już wcześniej utworzona rezerwa. "W złożonych skargach DIAS wniósł o uchylenie zaskarżonych wyroków i oddalenie skarg spółek zależnych od decyzji DIAS, ewentualnie o uchylenie zaskarżonych wyroków i przekazanie spraw do WSA do ponownego

Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

dla spółki kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej od emitenta z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej. Organ uznał, że takie podwyższenie kapitału ma charakter niepieniężny, wbrew stanowisku części ówczesnego orzecznictwa i organów

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37 893 505 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30 775 122 zł, podał Ciech. Wyrok WSA nie jest prawomocny, podano. "Decyzja II

Katarzyna twierdziła, że dostała od gości weselnych aż 120 tys. zł, ale nie miała dowodu. Sąd jej nie uwierzył i nałożył podatek

Podatek od prezentu powinny zapłacić osoby, które otrzymały darowiznę o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Kwoty wolne od podatku wynoszą: 9637 zł – dla osób z I grupy podatkowej; 7276 zł – dla osób z II grupy podatkowej; 4902 zł – dla osób z III grupy podatkowej

Ciech utworzył 65 mln zł rezerwy na podatek dochodowy pięciu spółek zależnych

podkreślił, że spółka, spółki zależne oraz doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzjach organu podatkowego, dlatego spółki zależne podjęły czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r i 19 czerwca br. złożyły odwołania od otrzymanych decyzji. Jednocześnie

Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

%. Natomiast stawka podatkowa dla gazet, czasopism i dzienników, a także e-prasy wynosić będzie 8%, a nie jak dotychczas 23%" - czytamy także.  W związku z ujednoliceniem opodatkowania całych grup towarowych, jak również generalnego obniżania stawek podatku dla produktów niezbędnych do

KPMG: 87% firm liczy, że automatyzacja podatków zmniejszy liczbę błędów ludzkich

;Gotowi na zmiany. Technologie podatkowe w firmach działających w Polsce" powstał na podstawie badania, którego celem było poznanie poziomu automatyzacji procesów podatkowych w firmach działających w Polsce. Badanie zostało zrealizowane z udziałem firmy badawczej Norstat na grupie 300

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

szczególności obrotu elektroniką, czy sprzedaży usług budowlanych" - czytamy w komunikacie.  Rozbudowano system zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej, co było efektem prac powstałego na polecenie ministra finansów w 2014 r. Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej

UKS utrzymał decyzję ws. 142,46 mln zł zaległych podatków Emperii

prawnych za rok 2011 i stwierdzającą zaległość podatkową w wysokości 142 463 805 złotych" - czytamy w komunikacie. Decyzja nie została doręczona, o otrzymaniu decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i dalszych działaniach spółka poinformuje w odrębnym raporcie, podano także

Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Ciech Soda Polska - spółka z Grupy Ciech - zdecydowała, że zapłaci kwotę spornego zobowiązania podatkowego wysokości 25,73 mln zł  wraz z odsetkami, które na dziś wynoszą ok 10,01 mln zł, podała spółka.  Ciech podał, że

Gyula Nagy został powołany na członka zarządu GTC

. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 roku zdobył doświadczenie jako tymczasowy dyrektor finansowy grupy CTP, jednego z

Cyfrowy Polsat wniesie skargę do WSA w sprawie 40,6 mln zł podatku za 2011 r.

wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i zamierza wnieść skargę do WSA, dodano. "Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw

Protektor szacuje niższy zysk netto za 2017 r. w zw. z zobowiązaniem spółki zal.

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Protektor, w związku z zobowiązaniem podatkowym spółki zależnej ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto za 2017 rok będzie niższy o ponad 797 tys. zł, podała spółka. "26 lutego 2018 r. zarząd spółki otrzymał opinię

Sare prowadzi analizę prawno-podatkową przejęcia aktywów Gadu-Gadu

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Sare prowadzi analizę prawno-podatkową przejęcia aktywów Gadu-Gadu, poinformował prezes Dariusz Piekarski. Jest otwarte na kolejne potencjalne przejęcia. "Trwa analiza prawno-podatkowa możliwości przejęcia projektu Gadu Gadu" - powiedział

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) -  Ministerstwo Finansów (MF) w ramach przyjętego przez rząd projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, koncentruje się m.in. na wsparciu szerokiej grupy podmiotów publicznych i prywatnych oraz

Rząd przyjął nowelizację ws. upubliczniania danych podatkowych największych firm

podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) i  podatników (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, podkreślono. Podatnik, którego dane podano do

Drugi próg podatkowy powinien wynosić dziś 120 tys. zł. Nie zmieniano go od 10 lat. A PiS "pracuje" nad klinem

. całego należnego podatku PIT! To według KPMG oznacza – już do wyboru – że ta grupa jest za mocno obciążona albo znajduje się tam dużo bardzo bogatych osób. W polskim systemie podatkowym nie opłaca się przy tym pracować. A co się opłaca? Być na działalności gospodarczej i płacić mały ZUS

R22 spodziewa się 1,2 mln zł oszczędności podatkowych dzięki IP Box

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Grupa R22 otrzymała indywidualną interpretację związaną z zastosowaniem tzw. IP Box i będzie stosować preferencyjne opodatkowanie dla zysków generowanych dzięki platformom EmailLabs oraz Redlink, w tym Mobile Push, które odpowiadają za większość przychodów

PKN Orlen liczy na finalizację przejęcia Grupy Lotos jesienią tego roku

gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. W lipcu ubiegłego roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny

PKN Orlen przekazał wozy laboratoryjne Krajowej Administracji Skarbowej

prasowej. "Jako PKN Orlen będziemy dalej inwestować, bo to opłaca się spółce, jak i Skarbowi Państwa" - dodał prezes. Obajtek podkreślił, że pojawi się następny sprzęt dla urzędu, aby eliminować patologię, jaką jest mafia paliwowa oraz aby uszczelniać system podatkowy. "Do końca

Neuca złoży zażalenie od wyroku WSA ws. zobowiązania podatkowego za 2012 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Neuki na decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 20 listopada 2018 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w kwocie wyższej od

Rozliczenie z Gazpromem pomniejszy koszty PGNiG w II kw. 2020 r.

na podatek dochodowy od osób prawnych podatkowej grupy kapitałowej PGNiG za miesiąc czerwiec 2020 r. wyniosła ok. 1,1 mld zł" - czytamy dalej. W połowie czerwca PGNiG zawarło z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export aneks do kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego z 25 września 1996 r., podało PGNiG

Komputronik oczekuje pozytywnego wyniku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

. "Komputronik jak i spółki z grupy dokonały w ostatnich dwóch kwartałach istotnych, trwałych redukcji kosztów, mając na celu zrównoważenie efektu niższych wyników na sprzedaży. Emitent oczekuje uzyskania istotnie dodatnich wyników na wszystkich poziomach (zysku operacyjnego, zysku EBITDA oraz zysku

KPMG: CFO i księgowi oceniają polski system podatkowy na 2,2 pkt w skali 0-5 pkt

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Badana przez KPMG grupa 169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VII Kongresie Podatków i Rachunkowości ocenia polski system podatkowy średnio na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, podało KPMG. Agencja

Rozliczenie PIT 2020. To ostatni dobry rok dla organizacji zbierających 1 procent

całkowicie inny termin rozliczeń podatkowych. Standardowo upływa on 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można jednak składać do 31 maja. To przede wszystkim oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą. - W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

mocy decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie z 31 stycznia 2017 roku, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 i stwierdzającą zaległość podatkową w wysokości 142 463 805 zł. 21 sierpnia 2017 r. Emperia złożyła do

Idea Bank oferuje wypełnianie PIT-u przy użyciu platformy szybkich płatności

udostępnionej przez Ministerstwo Finansów deklaracji podatkowej PIT-37 i PIT-38 oraz zaakceptowaniu jej treści otrzymają wygenerowany w systemie plik. Gdy okaże się, że klient powinien dopłacić konkretną kwotę, wystarczy, że wybierze opcję dokonania rocznego rozliczenia z Idea Bankiem. Zostanie wtedy

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

dnia 23 sierpnia 2015 roku i pierwszym aneksem z dnia 31 grudnia 2016 roku (UDD). Grupa otrzymała kwotę 8,1 mln USD w dwóch przelewach a kwota 0,9 mln USD została przez Glorię przelana do Chińskiego Urzędu Podatkowego. Grupa jest w trakcie potwierdzania właściwego podejścia przyjętego przez Glorię w

ATM Grupa: Kontrola celno-skarbowa stw. nieprzestrzeganie ustawy o CIT w 2014

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - ATM Grupa otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 14 sierpnia 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku, podała spółka. Kontrola była

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za IV kw. 2013 r.

podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37,9 mln zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30,8 mln zł, podał Ciech. "Decyzja II instancji jest wymagalna, natomiast kwota zobowiązanie została już uregulowana do właściwego

Nasza firma należy do międzynarodowego koncernu. Czy mamy szansę na pomoc z PFR? Prawnicy Czytelnikom odc. 51

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności „tarczy antykryzysowej”, eksperci prawni z 16 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a „Wyborcza” publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe

KIGEIT: Pochopne wprowadzenie kas wirtualnych jest zagrożeniem dla budżetu

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) zwróciła się z apelem do prezesa rady ministrów przed planowanym ogłoszeniem rozporządzenia dotyczącego wprowadzania kas wirtualnych, w którym pojawiło się rozszerzenie grupy pilotażowej na

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/> udostępnił listę kilkuset kancelarii prawnych i podatkowych, które nieodpłatnie pomogą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski. Z ich wsparcia skorzystało już kilka tysięcy przedsiębiorców.

CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej

Grupy CCC za pierwsze półrocze 2019 r. utworzył rezerwę" - czytamy w komunikacie. Spółka CCC.eu po konsultacji z doradcami podatkowymi nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu II instancji, podano także.  "Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe wnosząc skargę

Rozliczenie PIT 2019. W tym roku na zeznaniu podatkowym można sporo zarobić

dojazd do pracy, np. środkami komunikacji publicznej. Zysk? Większość Polaków (bo większość jest w pierwszej grupie podatkowej) zarobi na tym mniej więcej 71 zł miesięcznie (zmiany weszły w życie od 1 października - realna stawka podatkowa za ubiegły rok wynosi zaś 17,75 proc.). Osoby na pensji

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

aktualnie łącznej wysokości ok. 23 mln zł z tytułu odsetek, wynika z komunikatu spółki. Grupa nie zgadza się ze stanowiskiem urzędu i zamierza podjąć czynności procesowe. Według komunikatu pełnomocnik spółek grupy Ciech otrzymał: 1. decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

dochodowego od osób prawnych), a także podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej bez względu na wysokości przychodów" - podano w uzasadnieniu projektu. Projekt przewiduje udostępnianie danych zawartych w zeznaniach podatkowych. Upublicznianie informacji dotyczących rozliczeń

PwC: Polska na 51. miejscu pod względem skomplikowania systemu podatkowego

inwestycji i rozwoju gospodarczego" – powiedział partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC Tomasz Barańczyk, cytowany w komunikacie. Raport "Paying Taxes" to coroczne opracowanie firmy doradczej PwC i Grupy Banku Światowego. W tym roku publikacja została sporządzona już po raz

Open Finance zdecydował o odpisie aktualizującym na ok. 19,44 mln zł

zarząd zdecydował o zaprzestaniu amortyzacji wartości firmy dla celów podatkowych" – czytamy w komunikacie. Zgodnie z MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" zarząd podjął decyzję o prospektywnym ujęciu wyżej opisanej zmiany

Lewiatan: Propozycje dot. zakupu i używania aut niekorzystne dla leasingu

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zawiera dużo korzystnych propozycji i gdyby nie został uzupełniony o kilka kontrowersyjnych rozwiązań, można byłoby go uznać za jedną z najlepszych nowelizacji w ostatnich latach, uważa Rada Podatkowa

Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Do pełnomocnika spółki Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV

Kalendarium ISBnews

Przykona przez PKN Orlen i Grupę Energa. Podczas briefingu prasowego przedstawione zostaną plany rozwoju zero- i niskoemisyjnej energetyki Grupy Energa oraz Grupy Orlen --12:30: Podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego