handel zagraniczny a wzrost gospodarczy

Patrycja Maciejewicz

PKB wzrosło o 1,7 proc. Ależ się kręci!

PKB wzrosło o 1,7 proc. Ależ się kręci!

Polska ma najwyższy wzrost gospodarczy w UE - jak policzył GUS, w III kwartale wyniósł 1,7 proc. PKB. Napędzał go handel zagraniczny i inwestycje publiczne z pieniędzy unijnych

MR spodziewa się spadków obrotów towarowych w kwietniu

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Z uwagi na pandemię COVID-19 obroty towarowe w handlu zagranicznym będą kształtowały się niekorzystnie w kwietniu i nastąpią dalsze spadki, prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju (MR). "Perspektywy na najbliższy miesiąc kształtują się niekorzystnie. Z

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

bilans handlu zagranicznego. "W warunkach spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej wzrost PKB w Polsce może wynieść 4,3% w 2019 r. Wzrost będzie napędzany przez utrzymującą się wysoką konsumpcję wewnętrzną i wyższe niż oczekiwano inwestycje" - napisano w dokumencie, zawierającym

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Chin, USA i krajowe PKB w I kw.

miesięczną dla sektora usługowego"- oceniono w raporcie. Ekonomiści w strukturze PKB za I kw. oczekują spadku popytu krajowego o 0,6%, a wzrost konsumpcji prywatnej spowolnił do 1% wobec 3,3% w IV kw. Oceniając skalę wpływ na PKB zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy +1,9 pkt

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews/ISBnews.TV) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,3% w przyszłym roku wobec oczekiwanych 4,3% w 2019 roku, a istotnym czynnikiem, który wpłynie na spowolnienie jest sytuacja na rynkach zagranicznych, szczególnie w Niemczech, wynika z prognozy głównego

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,5% wobec wcześniejszej prognozowanych 3,7%, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, głębokość spowolnienia ograniczą redystrybucja fiskalna wspierająca gospodarstwa domowe, efekt większej liczby dni

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

gospodarkę i zakłóciła życie społeczeństw. Popyt globalny, łańcuchy dostaw, podaż pracy, produkcja przemysłowa, ceny dóbr, handel zagraniczny, przepływy kapitałowe - wszystkie te sektory zostały pod negatywnym wpływem pandemii. "Na obecnym etapie możemy jedynie ostrożnie oszacować skalę i wagę

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

(-0,1 pkt proc.). Niektórzy analitycy zwracają uwagę na silne spowolnienie dynamiki eksportu i importu, które nie było sygnalizowane przez dane GUS i NBP o handlu zagranicznym. Ekonomiści wskazują, że spowolnienie w kolejnych kwartałach wzrostu gospodarczego będzie bardzo umiarkowane, a przyczynią

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

. Spadek po stronie eksportu dokłada 0,30 pkt proc., a efekt przerwanych łańcuchów dostaw wynosi -0,42 pkt proc. Realizacja scenariusza pesymistycznego oznaczałaby, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2020 r. zmniejszy się z prognozowanych wcześniej 3-3,5% do około 2%. Podobnej skali spowolnienie

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

tworzyw sztucznych (+111%). W raporcie wskazano, że przemysł meblarski w znacznej mierze uzależniony jest od popytu zagranicznego, a ten słabnie w związku ze znacznym spowolnieniem gospodarczym u naszego zachodniego sąsiada. Wzrost kosztów pracy i energii dodatkowo kładzie się cieniem na kondycji branży

BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne dane z Polski i z USA

dotyczące handlu zagranicznego z UE, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).  "Nie oczekujemy istotnych zmian w komunikacie Rady, jak również w wypowiedziach prezesa NBP podczas konferencji prasowej. Niemniej wobec nasilenia wzrostu inflacji mogą nabrać na sile głosy pozostających w

Jeznach z GUS: Wpływ popytu konsumpcyjnego, inwestyc. na PKB pozytywny w I kw.

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w I kw. br., natomiast wpływ salda handlu zagranicznego był bliski neutralnego, z lekkim wskazaniem na pozytywne, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego

GUS: Najbardziej rośnie r/r bariera dot. braku pracowników w usługach i handlu

problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych, a w budownictwie i handlu detalicznym - zbyt dużej konkurencji na rynku. "Firmy usługowe i budowlane rzadziej niż w listopadzie 2017 r. odczuwają barierę niedostatecznego popytu. Dodatkowo, przedsiębiorstwa usługowe

Arak z PIE: Dynamika wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 4% r/r w 2019

, zwłaszcza ze projekcja CPI według Narodowego Banku Polskiego na 2019 rok zapowiada się na wyższych poziomach" - powiedział kierownik zespołu handlu zagranicznego PIE Janusz Chojna. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary

PAIH: Potencjał współpracy z Bałkanami Zach. niewykorzystany w wielu obszarach

przedsiębiorczości i startupów. Z kolei Serbia zgłasza ogromny popyt na nowoczesną aparaturę medyczną, a rozkwit przeżywa sektor telekomunikacyjny, który odpowiada za 6% PKB kraju" - czytamy dalej. "Handel zagraniczny odgrywa jedną z kluczowych ról w wysiłkach UE na rzecz stabilności i rozwoju

BIEC: WPI nie zmienił się m/m w XII, spada presja inflacyjna ze strony firm

czynników ograniczających wzrost inflacji niż tych, które działają w kierunku przyspieszonego jej wzrostu. Najsilniejszym spośród tych czynników jest zagrożenie dalszym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce, jak i u naszych największych partnerów handlu zagranicznego" - czytamy w

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 6,5% w I kw. 2019 r.

spożycie ogółem, a jego tempo wzrostu pozostaje stabilne. W pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło ono 4,5%, a w kolejnych kwartałach będzie utrzymywać się na zbliżonym, choć nieco niższym poziomie. "W opinii IPAG, w kolejnych kwartałach roku tempo wzrostu gospodarczego obniży się jeszcze

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,5% w 2018 r.

istotne czynniki ryzyka w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Jeśli USA zdecydują się na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, co będzie wiązało się również najprawdopodobniej z wprowadzeniem ceł odwetowych przez Chiny i Unię Europejską (tzw

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

gospodarczego w trzecim kwartale w dalszym ciągu pozostawał popyt krajowy, a popyt zagraniczny netto dynamikę wzrostu nieco obniżał. Tempo wzrostu popytu krajowego w trzecim kwartale IPAG szacuje na 4,4%. Oznacza to nieznaczne obniżenie tempa wzrostu w porównaniu z sytuacją z pierwszego półrocza, w którym popyt

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

procesy, gdy chodzi o światową koniunkturę. A jeśli światową, to przekłada się to oczywiście na Polskę. Dynamika w handlu zagranicznym jest tak niska, że można ją porównać do tej, która miała miejsce w warunkach kryzysu 2007-2008. Nasz najbliższy partner handlowy odnotowuje w przemyśle recesję"

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 9,4% w 2018 r.

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4,5% r/r w 2018 r., natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 9,4% w br., wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Instytut prognozuje zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 3,8% w

Auto Partner miał 12,68 mln zł zysku netto, 19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

sprzedaży zagranicznej (+25%), choć w kraju dynamika była również dodatnia (+7%). Spadek dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do wyników notowanych w poprzednich kwartałach był spowodowany spadkiem przychodów w marcu 2020 r. (w stosunku do roku poprzedniego), wywołanym działaniami rządów europejskich

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

zanotować mógł eksport netto. Tempo wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale br. ma szansę utrzymać się w okolicach zanotowanego w trzecim kwartale, a nawet nieznacznie przyspieszyć. M.in., ze względu na okres świąteczny, delikatnie przyspieszyć może konsumpcja gospodarstw domowych. W takich

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

Coface zakłada 5-proc. wzrost łącznej liczby postępowań w tym roku. Jak dotychczas Polska jest relatywnie odporna na spowolnienie gospodarcze w strefie euro, a zwłaszcza niskie wyniki przemysłu w Niemczech. Konkurencyjność cenowa i jakościowa polskiego eksportu stanowi istotne wsparcie, jednak niższy

BOŚ Bank: Struktura PKB Polski w III kw. i dane z USA w centrum uwagi w tym tyg.

z Komisją Europejską, - średniookresowy rozwój sytuacji w zakresie globalnego handlu zagranicznego. Uważamy, że dotychczasowy rozwój wydarzeń nie wymaga korekty scenariusza bazowego ograniczonej skali spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego oraz stabilizowania się globalnych relacji handlowych

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja,  podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny wzrostu polskiego PKB. Jednocześnie

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,6%, inwestycje wzrosną o 9,5% w III kw. 2018 r.

nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 8,3%, a w następnym - 6,8%. "Rekordowo wysoki niedobór pracowników na rynku pracy stanowić będzie barierę dla rozbudowy potencjału produkcyjnego, kluczowej dla wzrostu gospodarczego w przyszłych latach. Na brak poważnego impulsu inwestycyjnego wpływają

Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB

przedsiębiorstw. "Według kolejnych opublikowanych dziś danych GUS - dot. handlu zagranicznego, w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. tempo wzrostu polskich obrotów towarowych utrzymało się na relatywnie wysokim poziomie. W eksporcie wzrost wyniósł 6%, a w imporcie 8,6%. Efektem szybko rosnącego importu, nawet

Franklin Templeton: Rynki wschodzące dostosują się do efektów wojny handlowej

krajowego brutto (PKB) pochodzi z handlu zagranicznego. Dla porównania dekadę temu było to 65 %. Obecnie głównymi czynnikami leżącymi u podstaw wzrostu gospodarczego Chin stają się innowacje, technologia i konsumpcja. Jeśli wysiłki Chin na rzecz przywrócenia równowagi stworzą bardziej zrównoważoną

Donohoe: Polska jednym z ważniejszych rynków w planach eksportowych Irlandii

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Polska - ze swoim znaczącym wzrostem gospodarczym - jest jednym z ważniejszych rynków w realizacji planu Irlandii zakładającego wzrost eksportu irlandzkich firm poza Wielką Brytanię o 50% w latach 2017-2020, poinformowała ISBnews dyrektor Enterprise

PAIH realizowała 181 projektów wartych łącznie 8,76 mld euro na koniec I kw.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) obsługiwała na koniec I kw. br. 181 bezpośrednich inwestycji zagranicznych wartych łącznie 8,76 mld euro, podała Agencja. Rok wcześniej pracowała nad 185 projektami o łącznej wartości 6,85 mld euro (wzrost o 27% r/r

Konferencja 'Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market' 29 V w MPiT

akcent postawiony na rozwój technologii przyciąga startupy. To właśnie z Estonii pochodzi m.in. Skype, PlayTech czy Transfer Wise, wskazano w materiale. "Relacje gospodarcze między Polską i Estonią rozwijają się korzystnie, a co istotne, istnieje potencjał do dalszej ścisłej współpracy. Polska

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

rekreacją, transporcie (zwłaszcza pasażerskim), obsłudze rynku nieruchomości czy w handlu, choć w tym przypadku łagodzący wpływ na dynamikę sprzedaży będą miały dokonywane na bieżąco i w większej skali niż zazwyczaj zakupy artykułów żywnościowych i higienicznych, a także sprzedaż internetowa. Te sektory w

Kalendarium ISBnews

, 11 lutego --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie I-XII 2019 roku, komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do 2018 roku --10:00: Konferencja prasowa Moonlit nt

Kalendarium ISBnews

 października --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie I-VIII 2019 roku --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy w VIII 2019 r.     WTOREK, 15 października --09:00: Spotkanie

PAIH:Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów

Chrabański. Wśród towarów importowanych z Polski szef Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) wymienił także: sprzęt elektryczny, maszyny, żywność, wyroby gumowe i plastikowe, elektronikę oraz chemię gospodarczą. "Naturalną konsekwencją obecnej sytuacji jest zwiększony popyt na środki ochrony - żele

BOŚ Bank: Dane makro ze strefy euro, USA plus krajowe najważniejsze w tym tyg.

: - ostateczne decyzje dot. handlu zagranicznego na linii USA – UE, - skala dalszych podwyżek ceł na import z Chin, - bieżąca skala pogorszenia nastrojów gospodarczych i danych ze sfery realnej z powodu samej niepewności perspektyw globalnej polityki handlowej. "Biorąc pod uwagę powyższe w bieżącym

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,8% w 2019 z 4,9% w 2018

zagranicznego. "Mniejszy popyt zagraniczny w 2019 r. będzie wynikał z wolniejszego wzrostu gospodarczego w strefie euro, a zwłaszcza w Niemczech, spadku obrotów handlu zagranicznego na świecie na skutek wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami, oraz ryzyk związanych z Brexitem. Nasz centralny scenariusz

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

PKB w 1q20 wyhamował do 1,9% r/r z 3,2% r/r w 4q19, a wzrost był silniejszy od oczekiwań (PKO:0,5% r/r, kons.: 1,5% r/r). Drastyczny spadek aktywności obserwowany w drugiej połowie marca nie wyzerował ożywienia gospodarczego z dwóch pierwszych miesięcy roku. Dzięki dobremu punktowi startowemu wynik

Emilewicz: Wzrost sprzedaży detalicznej może wynieść ok. 6% w całym IV kwartale

ufności, to w każdej sekcji są one na poziomie dodatnim i wyższym niż przed miesiącem. W przetwórstwie przemysłowym korzystnie oceniany jest bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny), prognozy produkcji, a także niedobór zapasów wyrobów gotowych. Podobnie jest w budownictwie, choć tu ocena portfela

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

pozwolą na potwierdzenie tej tezy. Niższej kontrybucji we wzrost inwestycji towarzyszyło także podwyższenie kontrybucji eksportu netto. Sporym zaskoczeniem są natomiast same składowe handlu zagranicznego, tj. bardzo silne obniżenie dynamiki eksportu oraz importu. Po III kw. wskazywaliśmy na

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

krajowej koniunktury gospodarczej, kluczowa dla powyższej prognozy jest sytuacja w gospodarce globalnej. W sytuacji materializacji scenariuszy alternatywnych np. Brexitu bez umowy lub dalszego wzrostu protekcjonizmu w handlu zagranicznym, albo przedłużającej się niepewności firm co do tych perspektyw

BOŚ Bank: Wynik PKB USA w II kw. br. i Brexit w centrum uwagi w tym tygodniu

; czytamy w raporcie tygodniowym banku. Zdaniem analityków, na takie prognozy wskazują dane dot. handlu zagranicznego oraz zapasów, co jednak przez zewnętrzne ośrodki analityczne jest oceniane jako wyprzedzające działania przed wzrostem ceł z początkiem lipca, stąd w II poł. roku tempo wzrostu

AHK: Polska spadła na 3 miejsce w regionie pod wzgl. atrakcyjności inwestycyjnej

pkt, Polska - 4,05 pkt, Słowacja - 4,02 pkt i Słowenia - 3,98 pkt. Pozytywne oceny inwestorów zagranicznych Polska zyskuje przede wszystkim za członkostwo w UE, jakość kadr i dostępność poddostawców. Krytyczne - za niską przewidywalność polityki gospodarczej, podano także. "W 2019 r. do

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

wzrost PKB w Q4'19 był – według szacunków – ujemny i wyniósł 0.5pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4'19 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 r. wyhamowało w porównaniu do 2018 r., kształtując

Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski do 5% w 2018 r.

koniunkturą globalną. "Jeśli porozumienie na linii USA-Chiny nie zostanie osiągnięte, a USA zdecydują się na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, będziemy mieli do czynienia z silniejszym od naszych oczekiwań spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego u głównych

GUS: Liczba firm na obszarach przygranicznych wzrosła o 2,8% r/r w 2019 r.

strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 40,5 tys., tj. o 2,8% (w kraju - o 3,3%), a w odniesieniu do 2012 r. odnotowano wzrost o 137,5 tys. - tj. o 10% (w kraju o 13,4%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W strefie przygranicznej Polski na 1 000 ludności przypadało w 2019 r. 111 podmiotów, czyli

Jeznach z GUS: Wszystkie segmenty gospodarki wpłynęły pozytywnie na PKB w I kw.

- będzie miał pozytywny wpływ na tempo wzrostu PKB w I kw., dodała. Według niej, saldo handlu zagranicznego będzie także dodatnio wpływało na wzrost PKB. GUS podał dziś w szybkim szacunku danych, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4% r

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

; - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "W 2019 r. szacujemy wzrost gospodarczy na 4,3%, a w 2020 r. prognozujemy spowolnienie do 3,4%. W pierwszej połowie 2020 r. skala spowolnienia gospodarczego będzie ograniczana przez pozytywny wpływ wzrostu transferów społecznych (rozszerzenie programu

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4%, inwestycje wzrosną o 10,5% w 2018 r.

krajowego brutto w 2018 roku wyniesie w Polsce 4%, co oznacza, że będzie ono nieco niższe niż w roku poprzednim. Wzrost gospodarczy będzie zwalniał w kolejnych kwartałach, co wynikało będzie częściowo z czynników statystycznych, a częściowo będzie skutkiem spadku nakładów inwestycyjnych w 2016 roku i ich

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

dynamika wzrostu gospodarczego wykaże lekką tendencję spadkową, głównie ze względu na spadek kontrybucji eksportu netto związany z przyspieszeniem popytu krajowego, a w rezultacie również importu. Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5,0% r/r wobec 4,6% w 2017 r.." - starszy

PAIH: Polskie firmy mogą szykować się do ekspansji w Malezji od IV kw. 2020 r.

Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kuala Lumpur. Według niego, do najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia ekspansji polskich firm, branż w Malezji należą: kosmetyki, technologie cyfrowe, bankowość i ubezpieczenia oraz przemysł energii odnawialnej. "Na

BGK: Do lubuskiego sektora MŚP trafiło ponad 50 mln zł unijnych pożyczek

handel hurtowy i detaliczny. Po nich plasują się kolejno przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo, podano. "Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Unijne pieniądze, które trafiają do mikro-, małych i średnich firm, to impuls do wzrostu

Leszczyńska z GUS: Na rewizję PKB za 2015 r. wpłynęło m.in. saldo handlu zagr.

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Na podniesienie danych o wzroście PKB za 2015 r. o 0,3 pkt proc. wobec wcześniejszych szacunków do 3,9% r/r wpłynęło m.in. zmienione saldo handlu zagranicznego, poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Olga

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana zanotowała wzrost powyżej oczekiwań rynkowych w styczniu, co może sugerować wzrost gospodarczy w I kw. 2020 roku na poziomie ok. 3% r/r, uważają ekonomiści. Jednakże w całym roku aktywność gospodarcza może być słabsza niż wcześniej

BOŚ Bank: Dane z USA i Chin w centrum uwagi w tym tygodniu

gospodarki. Jako mieszane można ocenić majowe dane dot. handlu zagranicznego, wobec odnotowanej wyższej od oczekiwań dynamiki eksportu, ale jednocześnie niższej dynamiki importu. Ważne będą zapewne także miesięczne dane z USA dot. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej, weryfikujące jak szybko

Cena ropy odreagowuje zwyżki z poprzedniego tygodnia, nastroje mieszane

chińskiego handlu zagranicznego w grudniu, aczkolwiek warto pamiętać, że informacje o imporcie ropy naftowej były relatywnie dobre na ich tle. Władze Chin jednak przyznały, że bez rządowej stymulacji gospodarki, trudno będzie powstrzymać spowolnienie wzrostu gospodarczego w ich kraju. A to jest zła wiadomość

Kalendarium ISBnews

prasowe firmy Ebury oraz Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego (CCPIT) w Warszawie nt. handlu między polskimi a chińskimi przedsiębiorstwami --12:00: Konferencja prasowa Ronsona nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników za II kw.   CZWARTEK, 9 sierpnia --10:00

PAIH: II edycja Programu Partnerskiego dla firm dot. Expo 2020 ruszy w lipcu

Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą, podkreśliła Agencja. "Zakładamy wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

dynamikę eksportu, co powodowane jest z jednej strony wzrostem cen ropy naftowej na świecie i relatywnie silnym popytem krajowym, a z drugiej strony coraz bardziej odczuwalnym wyhamowaniem aktywności gospodarczej u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Ostatni kwartał br. przyniesie

Savills: Załamanie rynku nieruchomości inwest. w Polsce i Europie będzie krótkie

handlu internetowym wskutek izolacji zwiększa popyt na powierzchnię magazynową generowany przez sektor e-commerce. Zainteresowanie bezpiecznymi źródłami przychodów w długiej perspektywie wpływa także na poprawę nastrojów inwestorów, a znaczny wolumen wolnego kapitału może przyczynić się do wzrostu

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,8% w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wcześniej Urząd szacował ubiegłoroczny wzrost w tym ujęciu na 4,6%. GUS zrewidował też wzrost za 2016 r. - do 3,1% z 3%, natomiast dynamika za 2015

BOŚ Bank: Globalna polityka handlowa pozostanie kluczowa dla rynków finansowych

bardzo istotny dla sytuacji rynkowej. Ewentualne wdrożenie w pełnym zakresie zapowiadanych restrykcji USA wobec Chin (200 mld USD) w połączeniu z dotychczasowymi działaniami skutkowałyby już większą skalą korekt prognoz wzrostu gospodarczego" -  czytamy w raporcie tygodniowym banku. Ich

Umicore oficjalnie zainaugurował budowę fabryki materiałów katodowych pod Nysą

ponad niemal 3 mld euro w 2019 r. Największy wzrost liczby projektów agencja obserwuje wśród inwestycji o charakterze badawczo-rozwojowym i z obszaru e-mobilności. To bardzo dobra informacja zarówno dla nas, gdyż realizujemy założenia polityki gospodarczej, jak i polskiej gospodarki i polskich

Santander BP: Wynik eksportu liczony w euro wzrośnie o ok. 3,3% r/r w 2019 r.

gospodarkach. A przestrzeń między kosztami pracy w Polsce i w rozwiniętych krajach Europy jest wciąż duża" - powiedział także Bielski.  W ujęciu wartościowym eksport z Polski na rynki poza Starym Kontynentem stanowi wąski margines całości sprzedaży zagranicznej. Ale jeśli chodzi o wzrosty

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 5% r/r do 224 w I kw. 2019

sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Wzrost gospodarczy w 2018 roku sięgnął 5,1%, co było najwyższym poziomem od 2007 r. Biznes nadal odnotowywał rosnący popyt, a konsumpcja gospodarstw domowych i zwiększona aktywność inwestycyjna sektora publicznego i prywatnego pozostają główną siłą napędową naszego

Bank Światowy: Udział Polski w świat. eksporcie wrósł, strefy euro spadł od 2005

wzrost handlu międzynarodowego są konieczne dla poprawy perspektyw wzrostu gospodarczego w regionie. Począwszy od lat 90. ubiegłego wieku, wymiana handlowa napędza wzrost gospodarczy w regionie, przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, zapewnia milionom ludzi dostęp do różnorodnych produktów i

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 20% wolum. i o 30% wartościowo od X 2016 do IX 2017

/2017 dodatnie saldo handlu zagranicznego cukrem znacząco wzrosło w porównaniu z rokiem 2015/2016. W odniesieniu do wolumenu saldo wymiany handlowej wyniosło 418 tys. ton wobec 250 tys. ton w roku 2015/2016. Nieco mniejszy wzrost dodatniego salda (ze 119 mln euro do 196 mln euro) odnotowano w ujęciu

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Majowe dane o produkcji przemysłowej były zbliżone do oczekiwań rynkowych głównie z uwagi na efekty kalendarzowe. Większość analityków podtrzymuje jednak, że w II kw. br. tempo wzrostu gospodarczego będzie nieco wyższe niż w I kw. 2019 r. Według danych Głównego

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

porównaniu do oczekiwań z projekcji listopadowej, w 2017 r. szczególnie korzystnie kształtowała się sytuacja w handlu zagranicznym Polski. Wzrost sprzedaży własnych produktów w połączeniu z rewizją w górę prognoz aktywności gospodarczej w strefie euro i Stanach Zjednoczonych przekłada się na poprawę

PAIH uruchomiła Zagraniczne Biuro Handlowe w Chengdu w Chinach

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) uruchomiła Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) w Chengdu, głównym gospodarczo-logistycznym centrum zachodnich Chin oraz ważnym ośrodku Nowego Jedwabnego Szlaku, podała Agencja. Biuro Handlowe PAIH w Chengdu to 57

Kalendarium ISBnews

Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie I-VIII 2019 roku --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy w VIII 2019 r.   WTOREK, 15 października --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług

BIEC: WWK wzrósł o 1,5 pkt w XI, lepszy wskaźnik nie zapowiada poprawy koniunkt.

panującej u naszych głównych partnerów handlu zagranicznego, mającym wpływ na kondycję polskich przedsiębiorstw, jest spadek zamówień w przemyśle samochodowym. Zamówienia w tej branży kurczą się od ponad roku a w listopadzie br. wskaźnik ich napływu po raz pierwszy od jesieni 2014 roku przyjął wartość

PAIH uruchamia Zagraniczne Biuro Handlowe w Astanie

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oficjalnie uruchamia dziś Zagraniczne Biuro Handlowe w Astanie, podała Agencja. Okazją do inauguracji działalności pierwszego przedstawicielstwa PAIH w tym regionie będzie Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, na

fDi Markets: Zadeklarowane BIZ w Polsce wzrosły o 49% r/r do 14,8 mld USD w 2017

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Bezpośredni inwestorzy zagraniczni zadeklarowali uruchomienie w Polsce projektów wartych 14,8 mld USD w ub.r., co oznacza wzrost o 49% r/r, wynika z raportu ośrodka analitycznego fDi Markets z grupy "Financial Timesa", cytowany przez "

PIE: Bariery dla mikrofirm to podatki, koszty pracy i konkurencja z szarą strefą

publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się

GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. spadł m/m do 108,2 w kwietniu

dodatnim, ale niższym niż w ostatnich trzech miesiącach. Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oraz przewidywania dotyczące produkcji są mniej korzystnie niż w marcu. Odnotowywany jest nieznaczny wzrost stanu zapasów wyrobów gotowych, po spadku sygnalizowanym przed miesiącem" - czytamy w

Emilewicz: W Polsko-Holenderskim Forum Biznesu weźmie udział ponad 200 podmiotów

, jak polskiego importu, a Polski eksport wzrasta w tempie szybszym niż import.  "Na koniec 2017 r. pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych Holandia w Polsce jest na 1. miejscu. Do największych holenderskich inwestorów w Polsce należą m.in.: grupa ING, Heineken International

PAIH: 94% inwestorów zagranicznych zainwestowałoby ponownie w Polsce

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Większość inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w Polsce - zrobiłoby to ponownie - taką decyzję podjęłoby 94% z nich, wynika z 12. edycji badania „Klimat Inwestycyjny", zrealizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Grant

Gorsze nastroje ciążą złotemu, w tle posiedzenie RPP

scenariusz bazowy dla polskiej gospodarki, a akcenty w polityce monetarnej przeniesie na ryzyka związane z wojnami handlowymi, spowolnieniem u naszych największych partnerów handlowych, a także oczekiwanym w kolejnych latach wyhamowaniem wzrostu gospodarczego w Polsce. Dlatego prezes Glapiński w dalszym

Liczy się wzrost długookresowy, a nie doraźne korzyści

, wynika z niższych inwestycji publicznych, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich, niskich inwestycji prywatnych, niższego niż w 2015 roku deficytu fiskalnego, a także słabszych wyników w handlu zagranicznym. Niski wzrost w IV kw. to także efekt statystyczny. Bowiem IV kw. 2015 r. był bardzo

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna także w kolejnych kwartałach

pozostanie zbliżona do celu inflacyjnego w horyzoncie projekcji. Jednocześnie zwracano uwagę na utrzymującą się – mimo relatywnie szybkiego wzrostu PKB – nadwyżkę w handlu zagranicznym Polski, a także zbliżony do dynamiki nominalnego PKB wzrost kredytu" - czytamy także. W opinii części

MPiT obniżył prognozę eksportu do ok. 219 mld euro w 2018, co oznacza 6% wzrostu

pod uwagę powyższe, w tym szczególnie pogorszenie perspektyw dla koniunktury gospodarczej dla strefy euro i światowego handlu, zasadna wydaje się nieznaczna korekta in minus naszych wcześniejszych prognoz handlu zagranicznego na rok 2018 r. Tym samym, oczekujemy, że w roku 2018:  - eksport

Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB do 2,7% w 2017 r.

Warszawa, 11.01.2017 (ISBnews) - Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego o 0,1 pkt proc. do 2,7% w 2017 r. wobec szacowanych 2,3% wzrostu w 2016 r. Prognozy na lata 2018-2019 wynoszą po 2,9%, wynika z raportu "Global Economic Prospects". "Wzrost gospodarek

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 3,8% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB spowolni do 3,8% r/r w 2019 r. i dalej do 3,5% w 2020 r., wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). "W pierwszym kwartale 2019 roku tempo wzrostu obniży się do 4,1%, a następnie schodkowo spadać będzie do poziomu

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

gospodarczego. Nie zakładamy jednak gwałtownego hamowania, a raczej tempo wzrostu wyraźnie powyżej 4 pkt. proc." - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "Dzisiaj poznaliśmy pełny szacunek danych o PKB Polski za 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego zostało

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

wzrostu PKB o 4.0%" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.  "Kluczowym pytaniem na dziś pozostaje, na ile względna odporność gospodarki na obserwowane osłabienie popytu zagranicznego będzie się utrzymywać. Wczorajsze dane o handlu zagranicznym za grudzień na razie

SPCC: Skandynawskie firmy planują inwestycje warte 2,8 mld euro w ciągu 5 lat

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Inwestycje z udziałem kapitału skandynawskiego w Polsce mogą osiągnąć wartość 2,8 mld euro w ciągu kolejnych 5 lat, wynika najnowszego badania przeprowadzonego przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą ( SPCC). "W ostatnich latach skandynawskie firmy

Colliers,EY,PAIH:Ustawa o wspieraniu inwest. to zachęty także dla polskich firm

, a nie jedynie wydzielonych stref. "Nowa ustawa rozwiązuje problem z dostępem do ziemi. Kolejny ważny element nowej ustawy polega na tym, że premiowane są te inwestycje które maja największą wartość dodaną dla gospodarki i długofalowo będą przyczyniać się do wzrostu gospodarczego kraju. 

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

kwartału 2015 roku. Ale oczekiwania były większe. Jest szansa, że w kolejnych miesiącach inwestycje będą rosły w tempie dwucyfrowym. Negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego miało saldo handlu zagranicznego. W kolejnych kwartałach nie ma co liczyć na ożywienie wymiany handlowej. I tym samym eksport

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

w I kw. br. mniej korzystnie niż założono w projekcji marcowej kształtowała się sytuacja w handlu zagranicznym oraz nakłady brutto na środki trwałe. Dane te, w połączeniu z nieco głębszym spowolnieniem tempa wzrostu w strefie euro, w szczególności w gospodarce niemieckiej, będą negatywnie

BZ WBK: Wzrost eksportu przyspieszy do 5% w 2017 r. z 1,5% w 2016 r.

nastąpi w 2017 r. dzięki ożywieniu w handlu światowym oraz w wyniku zmiany akcentów w czynnikach wzrostu w gospodarkach strefy euro. Ponadto do poprawy sprzedaży zagranicznej przyczyni się deprecjacja złotego. "W zeszłym roku wzrost PKB w całej Europie Zachodniej opierał się głównie na silnej

Emilewicz o 'Wybieram 590': Moda na polskie produkty zaczyna się rozpędzać

produktów" - dodała. "To, co państwo może zrobić w promowaniu patriotyzmu gospodarczego, to również udzielać ulg na badania i rozwój, na co nakłady są rekordowe w tym roku - widać to w statystykach GUS. Mamy duży wzrost w MŚP wydatków na badania i rozwój, więcej w sektorze prywatnym niż

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt m/m w VIII, spowolnienie gosp. staje się nieuchronne

gospodarczego, jednak na razie trudno przesądzić o jego skali i długości. W ciągu ostatnich dwóch lat główną siłą napędową gospodarki pozostawała konsumpcja krajowa, choć wkład eksportu we wzrost gospodarczy był również istotny. Obecnie konsumpcja pozostaje nadal silna, jednak coraz trudniej utrzymać eksport

Dziś dla rynku walutowego najważniejsze będzie wystąpienie szefa Fed

dotyczące handlu zagranicznego USA i doniesienia z wystąpienia szefa Fed. Przez większość bieżącego tygodnia rynki finansowe, w tym walutowy, żyły poniedziałkowym wpisem Donalda Trumpa na Twitterze na temat nałożenia ceł na towary sprowadzane z Chin. Siła uderzenia była zwiększona poprzez panujące na

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

;konsumpcja gospodarstw domowych, inwestycje i konsumpcja publiczna. Analitycy podkreślają wyraźny, pozytywny wkład eksportu netto do PKB. Niektórzy z nich wskazują, że saldo handlu zagranicznego z dodatnim wpływem na tempo wzrostu gospodarczego odzwierciedla umacniającą się pozycję polskich eksporterów na

NBP: Na rynku biurowym w II kw. br. zmniejszała się nadpodaż

wcześniejszego nadmiaru podaży powierzchni do wynajęcia w stosunku do popytu na nią. Czynnikiem wzrostu popytu jest korzystna sytuacja gospodarcza, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, również przez firmy międzynarodowe. Nowe trendy związane z wykorzystaniem powierzchni biurowej (np. biura coworkingowe) również

GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. spadł m/m do 110,8 w marcu

korzystne oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego. Prognozy zatrudnienia są mniej pozytywne od formułowanych w ostatnich czterech miesiącach" - czytamy dalej. Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 111,9 w marcu br. wobec 113,7 miesiąc wcześniej i 110 rok wcześniej. "