handel tworzy pkb

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

W 2015 r. PKB w województwie wielkopolskim zwiększył się o 6,1 proc. To najlepszy wynik w Polsce. Najsłabszy - 2,5 proc. - odnotowano w woj. lubelskim i podlaskim. Największy udział w tworzeniu polskiego PKB ma natomiast Mazowsze. Tam powstał co piąty towar lub usługa.

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

gospodarczej i społecznej" - czytamy w komunikacie. Aż 23,8 mld zł strat przypada na przemysł, 20,4 mld zł na handel, 5,5 mld zł na budownictwo, zaś 29,7 mld zł na pozostałe branże usługowe. Tylko do tej pory polska gospodarka straciła 3,2% PKB. Licznik jest na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia

PAIH: Potencjał współpracy z Bałkanami Zach. niewykorzystany w wielu obszarach

przedsiębiorczości i startupów. Z kolei Serbia zgłasza ogromny popyt na nowoczesną aparaturę medyczną, a rozkwit przeżywa sektor telekomunikacyjny, który odpowiada za 6% PKB kraju" - czytamy dalej. "Handel zagraniczny odgrywa jedną z kluczowych ról w wysiłkach UE na rzecz stabilności i rozwoju

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

do 4,5% r/r z 4,9% r/r w 2017. Inwestycje wzrosły o 7,3% r/r wobec 3,9% r/r w 2017, jednak ich wkład do wzrostu był dwukrotnie mniejszy niż konsumpcji (1,3 pkt. proc. wobec 2,6 pkt. proc.).  Po stronie tworzenia PKB w 2018 przyspieszył wzrost wartości dodanej w przemyśle, transporcie oraz

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 9,4% w 2018 r.

%, natomiast import w tym samym okresie wzrośnie o 5,3%. "Oznacza to, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie w tym czasie ujemny. Na obniżenie dynamik handlu zagranicznego wpływać będzie otoczenie zewnętrzne - konflikty celne Stanów Zjednoczonych oraz nieco słabsza koniunktura w państwach

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja,  podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny wzrostu polskiego PKB. Jednocześnie

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w poszczególnych krajach. Łącznie kraje G20 i Polska zaplanowały przeznaczenie ponad 4 bln USD na stymulację fiskalną i to już w pierwszej fazie zmagań z koronawirusem. Polski pakiet fiskalny wynosi. 6,2% PKB i jest o ponad 5 pkt proc. wyższy niż w

Bank Światowy: Udział Polski w świat. eksporcie wrósł, strefy euro spadł od 2005

;Po wejściu do Unii Europejskiej, polska gospodarka w większym stopniu otworzyła się na handel zagraniczny. Relacja handlu do PKB wzrosła z 70% w 2005 r. do 100% w roku 2016. W tym okresie Polska zdołała zwiększyć swój udział w światowym eksporcie, choć z niskiego poziomu, podczas gdy na przykład

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

gospodarki światowej do 2,4 proc., z 2,9 proc. oczekiwanych w styczniu. A zdaniem Banku "od tamtego czasu, za sprawą osłabienia w światowym handlu, słabego tempa inwestycji i niepewności politycznej, sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu". Niższy też będzie wzrost PKB w UE. Z prognoz BŚ wynika, że w

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

komponenty zaskoczyły in minus. Dynamiki eksportu i importu gwałtownie się pogorszyły (eksport wyhamował z 8,2% w IV kw. do 1,1% r/r – najsłabszy wynik od 2009 r.), a saldo handlu zagranicznego (tzw. eksport netto) miało mocno ujemny wpływ na PKB (odejmując od wzrostu 1,2 pkt. proc.). Wzrost konsumpcji

PAIH: Eksport 'spożywki' i kosmetyków do Kolumbii ma duży potencjał wzrostu

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Eksport artykułów spożywczych i kosmetyków mają potencjał wzrostowy, ocenia w rozmowie z ISBnews Dorota Siry, kierownik biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Bogocie. Jak podkreśla, Kolumbia oferuje szanse biznesowe w takich sektorach, jak

Euler Hermes: Brexit do 2018 r. zmniejszył polski eksport o 3,2 mld euro

odporne okazały się usługi (około 8% r/r). W związku z tym wzrost PKB w drugiej połowie 2018 r. wynikał głównie z tworzenia rezerw, zapasów awaryjnych, co powinno utrzymać się w I kw. 2019 r. i zaowocuje tempem rozwoju na niskim poziomie + 0,2% kw/kw. Ogólnie oczekuje się, że roczny wzrost PKB w 2019 r

Morawiecki: Wolniejszy wzrost PKB w Polsce to część ogólnoeuropejskiego trendu

Niemczech PKB spadło najmocniej. W Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji spadło jeszcze mocniej niż w Polsce. Polska gospodarka jest gospodarką otwartą, w dużym stopniu zależną od handlu międzynarodowego - jeśli u naszych partnerów dzieje się gorzej, to również u nas zmniejsza się trochę eksport

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

). Oczekujemy, że komponentem wzrostu, który mógł stać za wyższym od prognoz odczytem, był wkład eksportu netto. W ostatnim czasie dane o handlu zaskakiwały wysoką nadwyżką. Bardzo dobrze do tego pasuje przedstawiona również dzisiaj wysoka dynamika niemieckiego PKB. Nie wykluczamy też, że mocniejsze od

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

powyżej naszej prognozy na poziomie 3,7% r/r. Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny - GUS podał (zgodnie z praktyką przy publikacjach tzw. szybkiego szacunku) jedynie zmianę PKB bez jego struktury, tj. bez rozbicia na poszczególne kategorie tworzenia PKB (m.in. konsumpcję, nakłady inwestycyjne

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

długie życie. PIE wskazuje, że stosowany powszechnie miernik - Produkt Krajowy Brutto (PKB) analizuje podaż, a nie dobrobyt oraz nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne - stąd potrzeba nowego wskaźnika zrównoważonego rozwoju. "Polska w roku 2017 uplasowała się na 29

Kościński z MF: Eksport wzrośnie o min. 6% w 2019 w konserwatywnym scenariuszu

Zjednoczonymi a Chinami, USA a Europą, Brexit - to wszystko powoduje bardzo duże niepokoje na rynkach - a z takich rynków biznes ucieka. Niemcy notują spadek PKB w ujęciu kwartalnym - możemy powiedzieć, że to może być początek recesji. Również w innych krajach zachodnich jest obserwowane duże spowolnienie

Przegląd prasy

udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze --GPW nie przewiduje tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach --SoftBlue ma umowę z PWPW na przeprowadzenie wspólnych projektów B+R --Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r. --Benefit

Przegląd prasy

ISBnews --KNF: Dywidendy PTE z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK --KNF: Dywidendy TFI z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK --Indeks WIG20 wzrósł o 0,73% na zamknięciu we wtorek --KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej 100% zysków domów maklerskich

Agencja S&P podniosła rating Węgier. Wyszły ze śmieciowej oceny

Agencja S&P podniosła rating Węgier. Wyszły ze śmieciowej oceny

pieniędzy. W maju rating Węgier poprawiła już agencja Fitch. Rating Węgier na poziomie śmieciowym utrzymuje jeszcze agencja Moody's. Znacząca poprawa S&P stwierdziła, że podniosła rating Węgier, gdyż główne wskaźniki finansowe, handlu zagranicznego i PKB znacząco się poprawiły od 2008 r., gdy ówczesny

BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - W "Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023" cele, instrumenty oraz wskaźniki oceny i monitoringu powinny być między sobą spójne, aby nie tworzyć rozbieżności pomiędzy celami inwestorów-beneficjentów

Przegląd prasy

pasażerów z kierowcami do płacenia podatków w Polsce --Znacząco wzrosła liczba wniosków o rejestrację PPE, które zwalniają firmy z obowiązku tworzenia PPK Parkiet --Łączny zysk netto 9 banków notowanych na GPW wzrośnie w tym roku o 12% do 14,8 mld zł --PGNiG chce w tym roku zwiększyć sprzedaż gazu

Japonia dopuszczona do rozmów o strefie wolnego handlu na Pacyfiku

Pacyfiku wystąpiły Stany Zjednoczone i do tej pory negocjacje w tej sprawie USA prowadziły z Australią, Brunei, Chile, Kanadą, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem. W tworzeniu tej nowej strefy wolnego handlu chciała uczestniczyć także Japonia, ale wcześniej musiały się na to

Lewiatan: Firmy rodzinne tworzą w Polsce 18% PKB

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - Firmy rodzinne tworzą w Polsce ponad 18% całości PKB, a 1/4 PKB wytwarzanego przez sektor przedsiębiorstw, wynika z badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. W firmach rodzinnych pracuje 24% zatrudnionych w całym sektorze przedsiębiorstw. "

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podał resort. "Musimy pamiętać, że polski przemysł, w tym energochłonny, funkcjonuje

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

nastąpi mimo znaczącego przyspieszenia eksportu w związku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu. Dzisiejsze wyższe od konsensusu rynkowego dane o PKB są lekko pozytywne dla złotego i negatywne dla cen długu. Nie zmieniają one natomiast naszego scenariusza perspektyw polityki pieniężnej RPP

Przegląd prasy

netto najwyżej oceniona w postępowaniu PKP PLK --Indeks WIG20 spadł o 0,07% na zamknięciu we czwartek --Braster otrzyma z NCBiR 5,38 mln zł dofinansowania na swój projekt --Kwieciński oczekuje wzrostu PKB o ok. 4% lub nieco powyżej w I kw. i całym 2019r --Mostostal Zabrze: Świętochłowice

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 3% w 2016 r., 3,2% w 2017 r.

dodana w przemyśle wzrośnie o 4%. W tym samym czasie gorszy wynik odnotuje sektor budowlany, gdzie spadek wartości dodanej wyniesie 11%. W sektorze usług rynkowych, mającym największy udział w tworzeniu PKB, wzrost wartości dodanej wyniesie w 2016 roku 4,2%. Spodziewana poprawa koniunktury w roku 2017

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

domowych we wzrost PKB pozostanie nadal wysoki. Tym samym będzie ona częściowo niwelować efekt spowalniającego przemysłu i budownictwa" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "Stan polskiej gospodarki w 2q i 3q19 jest dobry, pomimo prawdopodobnej recesji w bezpośrednim otoczeniu

Przegląd prasy

GUS: Na rewizję PKB za 2015 r. wpłynęło m.in. saldo handlu zagr. --Skanska rozpoczyna sprzedaż 108 lokali w I etapie Jaśminowego Mokotowa w stolicy --BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,3 pkt m/m w październiku --Serwis Amazon.de jest dostępny w języku polskim --Konsorcjum z Erbudem wybuduje

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

poprzedzających miesiącach. Słabszy wynik latem był zatem tylko przejściową zadyszką i z tej strony nie widać zagrożeń dla wzrostu w bieżącym roku. Także po stronie tworzenia PKB mamy do czynienia ze zrównoważoną i bezpieczną strukturą. Wartość dodana wzrosła w 2015 roku o 3,4 proc. i trudno wskazać sektor, który

Przegląd prasy

--Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła 17 mld euro w grudniu --PrimeBit Games chce wdrożyć technologię blockchain w swoich grach --Emilewicz: Polska ma szansę na 4% wzrostu PKB w tym roku --Wiceszef Anwimu: Zużycie paliw w Polsce wzrośnie o 3-5% w 2019 r. --Atal wprowadził do oferty

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

produkcji przemysłu obniżyła się do 4,6% r/r wobec 6,1% r/r w 1Q19, co tworzy ryzyko istotniejszego spowolnienia wzrostu PKB w 2Q19 niż dotychczas zakładaliśmy – z ostatecznymi wnioskami wstrzymujemy się jednak do publikacji danych o czerwcowej sprzedaży detalicznej, które uzupełnią obraz stanu

Przegląd prasy

. wg gazety -- Rządowy pomysł na tworzenie spółek pozwalających zarabiać na wynajmie nie podoba się branży Puls Biznesu --Polska może zostać największym unijnym eksporterem drobiu do UE i krajów trzecich w 2018 r. Gazeta Wyborcza -- Jim Yong Kim, szef Banku Światowego, apeluje, by inwestować

Przegląd prasy

tygodniu --PKN Orlen: Strategiczne plany nie przewidują sprzedaży Anwilu --HubStyle ma term sheet z Sare ws. sprzedaży 100% akcji Sales Intelligence --Mennica Polska rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję dywidendy za 2017 r. --Prezes PKP: Kolejne spotkanie ws. tworzenia holdingu za 2-3 miesiące

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

. W długim okresie wyniki Polski są wyraźnie lepsze niż Węgier. W 1990 r. Węgry miały PKB na głowę mieszkańca o 20 proc. wyższy niż Polska, a obecnie poziomy w obu krajach są równe. Jest zatem niezrozumiałe, dlaczego rząd Polski tworzony przez PiS uważa Węgry za wzór dobrej polityki gospodarczej i

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

Kilka dni temu Węgierski Urząd Statystyczny opublikował wyniki gospodarcze za ubiegły rok. To dopiero pierwsze szacunki, które mogą się nieco zmienić, ale raczej nieznacznie. PKB wzrósł o 2,9 proc., nakłady inwestycyjne o 1,9 proc., konsumpcja o 2,3 proc., eksport o 8,4 proc., a import o 7,8 proc

Przegląd prasy

Parkiet --PMR: Tegoroczna wartość krajowego rynku e-handlu szacowana jest na 43 mld zł; w 2020 r. może przekroczyć 90 mld zł --Wartość portfela zamówień grupy Newag jest już o ponad 30 proc. wyższa od zanotowanej w tym samym czasie w 2016 r. Puls Biznesu --Raiffeisen TFI chce wprowadzić nowe

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,4% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie w tym roku dodatni. W roku 2016 spodziewać się należy nieznacznego przyspieszenia wzrostu eksportu, którego przyrost wyniesie 7,5% oraz także dodatniej dynamiki importu, który wzrośnie o 7,2%. Sytuacja w handlu zagranicznym kształtowana będzie przede wszystkim

Zmierzch Ameryki? Bez żartów. Trump staje na czele największej potęgi gospodarczej świata

. Eksport dóbr i usług stanowi zaledwie 12,6 proc. PKB, a import 15,4 proc. W przypadku Chin eksport to 22,1 proc. PKB, a import 18,6 proc., Japonii odpowiednio - 17,9 proc. i 18,9 proc., Niemiec - 46,8 proc. i 39,2 proc., Polski - 49,6 proc. i 46,5 proc. Niski udział handlu zagranicznego w gospodarce

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,6% w 2016 r. i 3,1% w 2017 r.

sektorze handlowym i bankowym" - podano także. Według IBnGR, w roku 2016 tempo wzrostu eksportu wyniesie 6,1%, natomiast import w tym samym czasie wzrośnie o 5,6%. Oznacza to, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie w tym czasie dodatni. "W roku 2017 spodziewać się należy

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

osłabienie inwestycji, dużą rolę zapasów w tworzeniu PKB i silniejszą od prognoz ujemną kontrybucję eksportu netto sugerują dominujące negatywne ryzyka dla wciąż optymistycznych prognoz tempa wzrostu gospodarczego w dalszej części roku. Bazując na korzystnych wskazaniach indeksów koniunktury czy

ARP, PKO BP: Inwestycje w sektorze motoryzacyjnym będą wzmacniały gospodarkę

inwestycji może zwiększyć udział motoryzacji w PKB 0,1-0,15 pkt proc., wynika z raportu na temat rozwoju branży motoryzacyjnej w Polsce.  "Choć ostatnie polskie auto wyjechało z fabryki w 2011 r., to branża motoryzacyjna w dalszym ciągu stanowi ważną gałąź polskiej gospodarki. Odpowiada za

ZPL: Prognozowany wzrost rynku leasingu to 21,5% r./r w 2016 r.

;sfinansuje w tym roku 43,1% nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL)  „Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce na poziomie

Przegląd prasy

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Wojciechowski z ZUS: Ulgi na dzieci, które są odliczane od podatku i zapłaconych składek na ZUS to system, który tworzy zachęty do pracy --Żadna partia nie odważy się na

Przedsiębiorcom rzedną miny. We wrześniu wskaźniki nastrojów w dół

ogłoszeniu przez GUS, że w II kwartale wzrost PKB spowolnił, każda następna niespodzianka statystyczna była raczej na minus. Produkcja przemysłowa nie rośnie tak dynamicznie, jak zakładano, sprzedaż w sklepach też. Teraz widać, że mamy lekką zadyszkę, gdyż w firmach optymizm słabnie. Wskaźnik koniunktury w

Mocny dolar i geopolityka mogą nadal osłabiać złotego

publikacji makroekonomicznych, należy oczekiwać spokojnego handlu na rodzimym rynku walutowym. O godzinie 08:55 kurs EUR/PLN testował poziom 4,2370 zł, USD/PLN 3,73 zł, a CHF/PLN 3,8725 zł, po tym jak w poniedziałek euro podrożało o 1,6 gr, szwajcarski frank o 1,4 gr, a dolar aż o 3,2 gr. Ten ostatni

IBnGR: Szara strefa wytworzy 19,7% PKB w 2016 r.

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) -  W szarej strefie gospodarczej zostanie wytworzone ok. 19,7% PKB w 2016 r. wobec 19,2% w ub.r., według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR).  "Według szacunków IBnGR, po trwającym od kilku lat spadku udziału szarej

BZ WBK, PAIiH: Rynek meksykański jest jeszcze do zdobycia przez polskie firmy 

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) -  Polski eksport do Meksyku stanowi poniżej 0,5% krajowego eksportu ogółem, a świadomość wśród polskich firm możliwości inwestowania w tym kraju jest niska. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH) oraz Bank Zachodni WBK organizują misję handlową

FPP:Zagraniczne inwestycje powinny zapewnić Polakom pracę i transfer technologii

korzystniejsze, niż dla firm krajowych, ale warunkiem wzrostu inwestycji spoza polski jest rozwój krajowego PKB, w tym tworzenie miejsc pracy dla Polaków oraz transfer technologii, ocenia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). „Rozwój gospodarki i wzrost PKB powinny być oparte na trzech kluczowych

Przegląd prasy

wrześniu --11 bit studios tworzy nowy zespół deweloperski do produkcji kolejnej gry --Abramowicz z PiS: Rząd będzie odwoływał się od decyzji KE ws. podatku od handlu --MF przekaże z budżetu na rynek 21,1 mld zł w październiku --Haitong Bank obniżył wycenę PZU do 30 zł, nadal rekomenduje 'kupuj

PAIH: Rozpoczął się nabór do kolejnej rundy PMT na rynkach dalekowschodnich

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Rozpoczął się pierwszy w tym roku nabór wniosków do grantowego projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT), podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją do Australii, Indii i Izraela będą mogli je złożyć

Przegląd prasy

--Prezes PZU: Uruchomimy w br. platformę mojePZU, dzięki której będziemy oferować wiele naszych produktów i usług w jednym miejscu --Gronicki Hausner: Spowolnienie staje się faktem; sęk w tym, by nie dopuścić do spowolnienia silnego, ze wzrostem PKB poniżej 3% i relatywnie długiego Parkiet

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

, wykorzystaniu nowych technologii, rozwojowi sektora MŚP oraz handlowi online. Lokalne firmy coraz odważniej wychodzą na rynki zagraniczne, generując z eksportu aż 56% PKB - o 14 pkt. proc. więcej niż w innych krajach Unii. Rosnąca siła gospodarcza regionu to zasługa przede wszystkim kwitnącej w nim

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

krajami wysokorozwiniętymi, a krajami o niskim poziomie rozwoju tj. z PKB na mieszkańca nie przekraczającym 15 tys. USD rocznie. "Polska gospodarka osiągnęła największy skumulowany wzrost PKB spośród wszystkich byłych krajów bloku wschodniego, ale ciągle znajduje się w środku stawki - bo z jednej

Prezes Pekao: Polskie banki nie nadążają za firmami, które działają za granicą

oddziały, ale m.in. poprzez budowanie międzynarodowych platform, uważa prezes Banku Pekao Michał Krupiński.  "Przez ostatnie 10 lat nastąpiła duża internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, staliśmy się gospodarką mocno międzynarodową, zwiększyliśmy udział w światowym handlu do 0,3%, z czym

Tygodniowy komentarz do rynku złotego - złoty stracił po PKB, ale bilans tygodnia korzystny

wyhamuje do 0,5% K/K. To będzie tez kres spowolnienia. Złoty zareagował osłabieniem na dane o PKB. Pod koniec aktywnego handlu kurs EUR/PLN kształtował się powyżej 4,10 zł, a USD/PLN testował poziom 3,16 zł. Warto jednak zauważyć, że panicznej wyprzedaży nie było, a bilans całego tygodnia jest korzystny

Polska wiza do transatlantyckiego wolnego handlu

wartości 2 mld euro i tworzą połowę produkcji gospodarczej całego świata. A jeśli transatlantycki traktat wejdzie w życie, to do 2027 r. przyczyni się do zwiększenia PKB Unii o 0,5 proc., czyli 86 mld euro rocznie, a gospodarki Stanów Zjednoczonych o 0,4 proc., czyli 65 mld dol. rocznie - tak szacują

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

, energetyka, transport oraz handel detaliczny i hurtowy - skupiają się przede wszystkim na rynku regionalnym. Na ten sektor przypada aż 71 proc. PKB i aby utrzymać jego dynamikę, konieczna jest poprawa produktywności oraz ram prawnych, zwłaszcza w energetyce. Autorzy raportu zwracają uwagę na konieczność

Przegląd prasy

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ze względu na świąteczny szczyt w logistyce i handlu potrzeba o ok. 20% więcej pracowników niż przed rokiem; stawki wzrosły o 15-20% --Polski rynek IT wzrośnie o kilka procent w

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

dotyczące jakościowych następstw podpisania układu, jak np. wzrost PKB, często są mało przydatne. Z tego względu wolałbym mówić o tym, jakie potencjały oferuje TTIP na rzecz znalezienia lepszych i prostszych standardów, które mogłyby zwiększyć jakość i intensywność handlu międzynarodowego. TTIP z pewnością

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 313,79 mld zł, wydatki - na 368,53 mld zł. "Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano

IBnGR podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie pozostawał ujemny. W roku 2016 spodziewać się należy nieznacznego przyspieszenia wzrostu eksportu, którego przyrost wyniesie 7,0% oraz dodatniej dynamiki importu, który wzrośnie o 10,9%. Sytuacja w handlu zagranicznym kształtowana będzie przede wszystkim

Ukraińskie banki wołają o pomoc

aktywów (to aż 22 proc. PKB kraju), a na problemach sektora bankowego ucierpiała cała ukraińska gospodarka. I to właśnie dlatego tamtejsze stowarzyszenia apelują do prezydenta o interwencję. "W obecnej sytuacji system bankowy zagraża bezpieczeństwu gospodarczemu Ukrainy i prowadzi do wzrostu napięć

Największa unia gospodarcza na świecie? Rozmowy o Europa - USA już w lipcu

rozwijających się gospodarek Chin, Indii czy Rosji oraz tworzyć standardy technologiczne, które będą obowiązywać na całym świecie, zapewniając przewagę firmom unijnym i amerykańskim. Hollywood na pierwszej rafie Zgodę na rozpoczęcie przygotowań do negocjacji o strefie wolnego handlu przywódcy UE i prezydent USA

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

analityków, dzisiejsze publikacje połączone z wczorajszymi dobrymi danymi z rynku pracy utrzymują trend wzrostowy polskiej gospodarki i wyraźnie dają szansę na przyśpieszenie dynamiki wzrostu PKB znacząco powyżej 4% r/r w III kw. br. Analitycy nie wykluczają osiągnięcia wzrostu gospodarczego w III kw. br. na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

administracyjnych mogą być używane również do analityki, niezbędnej do kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, a przetworzone w odpowiedni sposób mogą wspierać rozwój gospodarczy, społeczny i naukowy kraju, zaś ich wartość wobec PKB może wzrosnąć do ok. 2% w 2025 roku z obecnych 1,2% PKB, podał

Jak jedna firma wpływa na PKB Polski

z gospodarki, gdyby firma nagle zaprzestała jakiejkolwiek działalności. Wartość dodaną stworzoną przez Grupę Żywiec, firmy z nią powiązane i pracowników analitycy Ernst & Young oszacowali na 4,6 mld zł. Oznacza to, że jedna warząca piwo firma ma blisko 0,35 proc. udziału w całym polskim PKB, czyli w

Źli i nacjonalistyczni, bo biedniejsi niż rodzice? 550 mln osób ma gorzej niż przed dekadą

gospodarstw domowych z dochodami gospodarstw o podobnym profilu demograficznym z siedmiu ostatnich dekad. Przebadano 25 wysoko rozwiniętych gospodarek, które odpowiadają za ponad 50 proc. światowego PKB - m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię - państwa o łącznej populacji sięgającej 800

Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r. może zbliżyć się do 4% wg analityków

ekonomistów: "Tym samym dynamika PKB będzie szybko podążać w kierunku 4.0%r/r, a w całym 2017 r. osiągnie co najmniej 3.6%" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.  "RPP praktycznie już się zobowiązała do utrzymania stóp procentowych bez zmian i dlatego nie spodziewamy się

Przegląd prasy

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --GPW rozmawia z Polskim Funduszem Rozwoju o współpracy przy tworzeniu polskiej agencji ratingowej --BCG: W br. Polacy wydadzą na e-zakupy nawet 45 mld zł, wzrost o 20% r/r, e

IBnGR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

procentowych banku centralnego. Według prognozy IBnGR, w roku 2015 tempo wzrostu eksportu w Polsce wyniesie 6,2 %, natomiast import w tym samym czasie wzrośnie o 7,5%. "Oznacza to, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie pozostawał ujemny. W roku 2016 spodziewać się należy

Szwajcaria pozostanie rajem podatkowym dla handlarzy surowcami

całości fizycznych dostaw ropy naftowej na świecie. W branży handlu surowcami działa ok. 500 firm zarejestrowanych w Szwajcarii. Firmy te zatrudniają ok. 10 tys. osób i tworzą 3,5 proc. PKB Szwajcarii. Według raportu rządu Szwajcarii nie ma jednak potrzeby zaostrzania warunków działalności dla firm

Przegląd prasy

; -- Firmy wygrywają z państwowym przedsiębiorstwem "Wody Polskie" sprawy o naliczanie stałych opłat za usługi. Rząd chce wprowadzić zmianę, która odwróci ten trend --Rosnący PKB nakręca popyt na przewozy towarów i w efekcie - sprzedaż środków transportu --Mimo spadku liczby użytkowników Play

Obwarzanek i żubrówka, czyli jak zarobić grube biliony

gospodarki ma własność intelektualna. - Patrzyliśmy na patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie i oznaczenia geograficzne. Badaliśmy, jak przyczyniają się one do głównych wskaźników gospodarczych w Europie: zatrudnienia, PKB, handlu zagranicznego i pensji - mówi Theon van Dijk, główny

Przegląd prasy

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W Polsce Ryanair i Wizz Air to najwięksi konkurenci, którzy w tym roku znów mocno rywalizują na promocje --W ostatniej wersji rządowego projektu handel internetowy został

Przegląd prasy

rynku hostingu Home.pl - tj. dwa razy więcej niż szacowali potencjalni kupcy wg gazety --Ustawa, która miała ułatwić życie firmom poszukującym gazu łupkowego została wycofana z prac rządu Gazeta Wyborcza --Polska może stać się przyczółkiem Gazpromu do tworzenia w Europie sieci stacji z gazem dla

Przegląd prasy

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Morawiecki: Deficyt finansów wyznaczony przez poprzednią ekipę na poziomie 2,8% PKB  nie jest dla nas absolutną świętością --Mlekovita liczy na otwarcie pierwszej hurtowni

Przegląd prasy

--Kaczyński: Nie planujemy podnoszenia podatków, chcemy ok. 4% wzrostu PKB --PKN Orlen zakłada wzrost średniorocznej EBITDA LIFO do 8,8 mld zł w l. 2017-2018 --PlayWay obejmuje 60% udziałów Code Horizon, które ma tworzyć gry na konsole --M. Khanfir i S. Pura zrezygowali z funkcji w zarządzie iAlbatros

Co piszczy w planach podniesienia podatków przez PiS?

klin podatkowy ogranicza legalne zatrudnienie, tworzy bezrobocie lub wpycha ludzi w szarą strefę. To w czym problem? - Nie ma pieniędzy. Od początku było wiadomo, że kołderka budżetowa jest za krótka, aby wystarczyło na świadczenia 500 plus, podwyższenie kwoty wolnej i niższy wiek emerytalny. PiS szedł

Ręce w cudzych kieszeniach

proc. polskiego PKB i tworzą miejsca pracy dla około 70 proc. wszystkich zatrudnionych. Znaczenie tego sektora dla wytwarzania wspólnego bogactwa jest wielokrotnie większe niż górnictwa i rolnictwa razem wziętych. Ręce do kieszeni przedsiębiorcy wkłada chciwy fiskus, by pieniądze przekazać deficytowym

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

na pracę. To sugeruje wysoki optymizm wśród przedsiębiorców odnośnie przyszłej koniunktury gospodarczej. Dzisiejsze dane z rynku pracy w lipcu razem z wczorajszymi wstępnymi danymi o wzroście PKB w II kw. o 3,9% r/r wspierają scenariusz wzrostu inwestycji i podbicia tempa wzrostu PKB w całym 2017 r

Przegląd prasy

--IHG otworzy hotel Holiday Inn w Gdańsku w 2019 r. --11bit Studios wyda grę 'Tower 57' tworzoną przez studio Pixwerk --Prawie 1,7 mln klientów PKO BP korzystało z bankowości mobilnej w II kw. br. --MF chce aktywnie przeciwdziałać unikaniu opodatkowania przez firmy --Inflacja bazowa wyniosła ok

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

telewizyjnych - 2% r/r, przewiduje Haitong Bank. Źródło:ISBnews 5G: Rozwój sieci w technologii 5G może przynieść Polsce wzrost PKB nawet o ponad 63 mld zł do 2028 r., czyli o 1,2%, w scenariuszu wdrożenia 5G wraz z ekosystemem firm pozatelekomunikacyjnych, stworzy też 98 tys. nowych miejsc pracy, wynika

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

dzieje się to w wypadku importu). Saldo to może zawierać wydatki na turystykę czy też handel przygraniczny nie do końca wykazane w badaniach ankietowych, które przeprowadza się przy tworzeniu bilansu płatniczego. Może też zawierać nielegalny przepływ kapitału. No właśnie: "może" nie znaczy

Śledzi nas Google Glass

stają się źródłem zysku i przedmiotem handlu. I mogą być dowolnie pozyskane - od firm przez służby specjalne, co potwierdziła afera PRISM. Potrzebujemy konwencji, która zakreśliłaby etyczne granice tworzenia i wykorzystywania śledzących technologii. Powstaje - w bólach - europejska dyrektywa o ochronie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cyfryzacja: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company "

Stopa bezrobocia spadnie do 9% na koniec br. wg pesymistycznych prognoz

. spowolnienie dynamiki PKB było najprawdopodobniej tylko przejściowe" - główny ekonomista Noble Option Rafa Sadoch. "Dziś już możemy powiedzieć, że zostawiamy za sobą erę dwucyfrowego bezrobocia, która towarzyszyła nam od początku 2009 roku. Obecny wynik 9,5% podobny jest do najlepszych poziomów z

Tylko u nas: Sklepy zdradzają, ile płacą podatków

kieszeni, bo słyszą argumenty drobnych sklepikarzy. Ich zdaniem sieci nie tworzą nowych miejsc pracy, tylko odbierają istniejące. - To nieprawda. Tylko w ubiegłym roku zatrudniliśmy w handlu 23 tys. osób. Nasi członkowie dali pracę 150 tys. osób. Ostatnio sieci handlowe zaczęły zwalniać. Choćby Tesco

Poranny komentarz rynkowy XTB - Rynek wycenia już trzy obniżki

danych należy podchodzić jednak z dużą rezerwą, gdyż w poprzednich miesiącach nawet chińskie władze przyznały, iż mogą one nie w pełni oddawać obraz chińskiego handlu. Warto choćby zwrócić uwagę, iż w pierwszym kwartale dynamika eksportu wyniosła ponad 19% (najwięcej od 3 kwartału 2011), a wzrost PKB

Stopa bezrobocia będzie systematycznie spadać w tym roku wg analityków

poprawa koniunktury od marca w przetwórstwie przemysłowym, handlu, gastronomii czy logistyce daje pewność, że w kolejnych miesiącach odnotujemy dalsze rekordowe spadki bezrobocia" - prezes Work Service Tomasz Hanczarek Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

Nowoczesna Ryszarda Petru proponuje zachętę podatkową dla inwestujących w mieszkania na wynajem. Dzięki przyspieszonej amortyzacji mogliby uniknąć podatku od zysków z wynajmu. - Nowoczesna nie proponuje zatem tworzenia nowych - mniej lub bardziej skomplikowanych - mechanizmów, tylko zakłada korzystanie z

Alfabet greckiego kryzysu

ogromny dług - w tym roku będzie na poziomie około 160 proc. PKB - wzbudza popłoch wśród inwestorów i jest główną przyczyną kryzysu. Więcej danych o długu publicznym krajów Unii Europejskiej . E - jak EFSF i ESM . EFSF (Europejski Fundusz Stabilności Finansowej) to tymczasowy fundusz

Przegląd prasy

wspierający m.in. górnictwo --Raiffeisen podniósł rekomendację PKP Cargo do 'kupuj', obniżył wycenę do 86 zł --Szydło: Powinniśmy zwiększyć wydatki na armię do ok. 3% PKB --Sigvaris przejmuje 81% akcji Pani Teresa Medica od A. Sobkowiak za 26,26 mln zł --KNF zatwierdziła prospekt Getin Noble Banku wz. z

Przedsiębiorcy kupują coraz więcej ciężarówek

Mercedes-Benz (1873 szt.). Pierwszą piątkę zamyka szwedzkie Volvo (1748 szt.). Na kolejnych miejscach są włoskie Iveco (1305 szt.) i francuskie Renault (673 szt.). Przewoźnicy potrzebują ciężarówek Branża transportu samochodowego w naszym kraju zatrudnia prawie milion osób i wytwarza 10 proc. PKB. A może

Bezrobocie najniżej od 6 lat, ale wynik poniżej 10% w XII niepewny wg analityków

wyhamowaniu wcześniejszych wzrostów dynamiki zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym handlu i usługach. Utrzymujący się relatywnie silny wzrost gospodarczy pozwala na utrzymanie dodatnich dynamik zatrudnienia i nierosnącego bezrobocia, niemniej w przypadku polskiej gospodarki wzrost PKB na poziomie 3,0-4,0

Przegląd prasy

. 1,7 mld zł w 2015 r. --Konsorcjum Salini ma umowę na S7 Chęciny - Jędrzejów za 586 mln zł --Członkowie władz Robyga inwestują 'długoterminowo' w akcje spółki --Capital Park chce uruchomić REIT, gdy prawo umożliwi ich tworzenie --Airbus przygotowuje produkcję następcy śmigłowca wybranego przez

Produkcja i handel det. pod wpływem czynników sezonowych wg analityków

wymiany handlowej i produkcji przemysłowej w grudniu), które wskazują na brak perspektyw ożywienia gospodarczego w strefie euro. Być może po dzisiejszych danych warto bardziej ostrożnie oceniać także perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce. Wspieranie tempa wzrostu PKB poprzez zwiększone transfery