handel instrumentami

Maciej Przygórzewski, internetowykantor.pl

Deutsche Bank znów straszy

Deutsche Bank znów straszy

Zgodnie z plotkami odwołano wczoraj Ministra Skarbu Dawida Jackiewicza. Deutsche Bank negocjuje z amerykanami ugodę w sprawie handlu instrumentami opartymi na śmieciowych kredytach.

Przywódcy UE chcą lepszego nadzoru nad ryzykownymi instrumentami

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała do objęcia nadzorem handlu swapami kredytowymi (CDS), czyli instrumentami mającymi zabezpieczać przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Poparł ją Christian Noyer, szef Europejskiego Banku Centralnego

GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, który wpisuje się w unijny model związany z gospodarką w obiegu zamkniętym, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla rynku odpadów. W założeniu "Platforma Handlu Surowcami Wtórnymi" ma być wyłącznie miejscem

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG.GAMES

;strukturyzowanych, których emitentem jest Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Jesteśmy dumni, że emitując nowe certyfikaty oparte o nowe instrumenty bazowe możemy odpowiadać na potrzeby inwestorów w Polsce. Cieszymy się, że jesteśmy pierwszym emitentem, który stworzył produkty umożliwiające handel na nowym

GPW zakłada stworzenie platformy handlu odpadami i surowcami wtórnymi

platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia; zestaw usług dopasowanych do potrzeb branży; rozwiązanie wpisujące się w unijny model związany z gospodarką odpadami, oparty na obiegu zamkniętym" - czytamy w prezentacji.  GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów

CMSG: 42% firm negatywnie ocenia swoją kondycję

usługach dla ludności (kosmetyczne, fryzjerskie) - 2,3 oraz w turystyce, gastronomii - 3,2. Lepsze oceny są w handlu - 4,7, produkcji - 4,9 i budownictwie - 5,2" - powiedział główny ekonomista Pracodawców RP Sławomir Dudek, cytowany w komunikacie. Najczęściej wskazywaną przyczyną złej sytuacji firm

Większościowy akcjonariusz Baltony ma list intencyjny m.in. ws. dofinansowania

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Ashdod Holding Limited - główny akcjonariusz Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona - podpisał list intencyjny o niewiążącym charakterze z potencjalnym inwestorem, który wyraził wstępne zainteresowanie dofinansowaniem spółki i w dalszej kolejności

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł do 11,82 mld euro w 2018r.

zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 37,8 mld zł oraz napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (11,2 mld PLN) i z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (1,4 mld zł)" - czytamy w raporcie. Największy napływ zagranicznych inwestycji

Fundusze norweskie wesprą na ok. 44 mln zł elektrownie wodne i geotermię głęboką

obowiązujących standardów dotyczących m.in. ekosystemów wodnych, w realny sposób wpłynie na poprawę stanu środowiska, podano także. Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF

GK GPW będzie doradzać bałtycko-fińskiej giełdzie gazu GET Baltic

zarządzania ryzykiem dla prowadzonych przez GET Baltic rynków spotowych i terminowych gazu. GET Baltic prowadzi giełdę gazu ziemnego obsługującą regionalny handel na obszarach rynkowych na Litwie, Łotwie, w Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także Finlandii. We wszystkich czterech krajach obowiązuje jednolity

CMSG: 70% firm uważa przepisy dot. instrumentów pomocowych za niejasne

, że przepisy w zakresie instrumentów pomocowych są niejasne, ponad połowa wskazuje też na nadmiar biurokracji, a 42% na brak wsparcia ze strony urzędników. "Respondenci oceniają kondycję swoich firm w skali od 0 do 10 na 3,6. Łącznie negatywne oceny sformułowało 55,2% (oceny od 0 do 4). Z tego

mBank wprowadza możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w pełni online

, którzy chcą dołączyć do grona klientów biura maklerskiego mBanku, teraz mogą to zrobić w całości przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu czy nawet korzystania z kuriera. Zawarcie umowy o usługę maklerską w ten sposób daje dostęp do regulowanego rynku giełdowego, w tym do instrumentów

Forum Rozwoju Przemysłu rozpoczęło działalność, proponuje nowe wsparcie dla firm

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Forum Rozwoju Przemysłu rozpoczęło działalność i przygotowało propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa, podało Forum. "Uroczyste podpisanie Memorandum w ramach powołania Forum Rozwoju

KE pozwała Polskę do TSUE ws. zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu

, podała KE. "W świetle polskiego ustawodawstwa, sprzecznego w tej kwestii z prawem UE, niektóre produkty energetyczne, takie jak węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), są zwolnione z podatku

Lepsze dane z Chin i droższa ropa mogą dziś pomóc notowaniom na GPW

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Wartość chińskiego handlu międzynarodowego była w marcu lepsza od oczekiwań, co powinno wprawić dziś globalnych inwestorów w lepszy nastrój. Droższa ropa może z kolei zachęcać ich do szukania nowych aktywów do portfela, na czym może skorzystać WIG20. Inwestorzy

Nova Giełda nie ma zgody na wprowadzenie instrumentów Petrolinvest do obrotu

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Działania Novej Giełdy w sprawie obrotu instrumentami finansowymi Petrolinvestu podejmowane są bez wiedzy i zgody spółki, podał Petrolinvest. "Zarząd Petrolinvest S.A. [...], w nawiązaniu do opublikowanej na stronie internetowej https://novagielda.pl

GPW szykuje duży road show na rynkach azjatyckich w 2020 r.

dostosowanych do handlu dla tamtejszych inwestorów. To jest przed nami, póki co, chcemy przeprowadzić wielkie road show w Azji w przyszłym roku" - powiedział Dietl podczas debaty z okazji 20-lecia Comarchu na GPW. "Chcemy ten kierunek aktywizować. Zależało nam, aby podłączać członków spoza

Ciech miał 39,68 mln zł zysku netto, 63,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

poprzedniego przychody zmniejszyły się o 98 324 tys. zł. Spadek ten wynikał głównie ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży sody w efekcie hibernacji zakładu w Rumunii. Na poziom przychodów w segmencie organicznym negatywnie wpłynęły ograniczenia w handlu w związku z epidemią COVID-19. Zamknięcie centrów handlowych

mPay ma zezwolenie NBP na prowadzenie schematu płatniczego

. "Jednym z najważniejszych obszarów, które mPay może rozwijać dzięki zezwoleniu NBP, jest szeroko rozumiany handel elektroniczny. Oferowane przez spółkę płatności mobilne mają teraz otwartą drogę do kilkudziesięciu tysięcy polskich sklepów internetowych. Przedpłacone portmonetki mPay będą mogły

Indykpol złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

Nadzoru Finansowego wniosek na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 - z poźn. zm.) dotyczący wycofania akcji emitenta z obrotu na

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju

wiodącą rolą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR); - bankowość - z wiodącą rolą Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK); - ubezpieczenia eksportowe - z wiodącą rolą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE); - handel zagraniczny - z wiodącą rolą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH

NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r.

. odnotowano spadek ich wartości. Wyniósł on 32%, na co złożyły się niższe o 5% dochody od udziałów, ale przede wszystkim wyższe o 27% dywidendy. Stosunkowo wysoki napływ inwestycji w formie udziałów kapitałowych i niewielkie dodatnie saldo transakcji na instrumentach dłużnych wiązało się przede wszystkim z

Jacek Drozd został powołany na wiceprezesa Rafako

finansowej przedsiębiorstw, optymalizacji i restrukturyzacji podmiotów prawa handlowego, wprowadzania podmiotów na rynek publiczny, przeprowadzania transakcji w odniesieniu do ofert prywatnych, nadzorowania procesów związanych z pozyskiwaniem i zwiększeniem kapitałów poprzez m.in. emisje instrumentów

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

jak turystyka, handel detaliczny, usługi czy transport. Firmy te najczęściej nie były przygotowane na gwałtowne zaburzenia płynności, ponieważ znajdowały się w fazie dynamicznego wzrostu i ekspansji zagranicznej. Tymczasem gwałtowny spadek przychodów wywołany zamrożeniem gospodarki ma negatywny wpływ

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

gospodarczej i społecznej" - czytamy w komunikacie. Aż 23,8 mld zł strat przypada na przemysł, 20,4 mld zł na handel, 5,5 mld zł na budownictwo, zaś 29,7 mld zł na pozostałe branże usługowe. Tylko do tej pory polska gospodarka straciła 3,2% PKB. Licznik jest na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia

Santander BP: Eksport polskiej żywości spadnie o ok. 8% do 28,9 mld euro w 2020

instrumenty polityk publicznych stosowane w krajach UE czy USA i zabezpieczające przed czarnymi scenariuszami będą efektywne. Podniesienie zdolności reakcji systemu ochrony zdrowia powinno pozwolić na szybsze ograniczanie ognisk epidemii. A reakcja polityki fiskalnej i monetarnej może zapobiegać trwałemu

GPW: Utrzymamy stabilny udział w rynku obrotów polskimi akcjami mimo wejścia MTF

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - GPW zakłada, że utrzyma stabilny 80% udział w rynku obrotu akcjami, pomimo planowanego wejścia do Polski platformy handlu elektronicznego (MTF), poinformował prezes Marek Dietl. "Nic nie zmusza do wysiłku, jak konkurencja. W perspektywie roku

Baltona rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

średnioterminowych lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych o mieszanych charakterze, - zmiany związane z optymalizacją lub uproszczeniem struktury organizacyjnej grupy kapitałowej emitenta, - zaangażowania nowego inwestora/partnera strategicznego dla całej grupy kapitałowej emitenta lub poszczególnych

KE: Pomoc publiczna dla firm w zw. z koronawirusem do końca roku, max. na 6 lat

środków pomocy państwa wspierających gospodarkę w związku z obecnym wybuchem epidemii COVID-19". W ocenie Komisji, "wprowadzane instrumenty mają bezpośredni wpływ zarówno na popyt, jak i podaż, uderzają w przedsiębiorstwa i pracowników, szczególnie w sektorach zdrowia, turystyki, kultury

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 25 maja  --09:00: Telekonferencja Śnieżki nt. wyników --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (maj 2020), wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń

NBP: Napływ polskich inwestycji bezp. za granicę spadł do 10,43 mld zł w 2017 r.

transakcji z tytułu akcji i innych formy udziałów kapitałowych wyniosła 3,1 mld zł, reinwestycji zysków (3,3 mld zł), a z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (4,1 mld zł)" - czytamy w raporcie. Największe transakcje polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą miały miejsce w

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

Korporacja. KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to stworzone na czas kryzysu instrumenty z gwarancją Skarbu Państwa. "Przedsiębiorcy muszą nieustannie troszczyć się o płynność, bo w obecnych warunkach nawet niewielkie jej zachwianie grozi szybką upadłością z powodu braku możliwości znalezienia finansowania

GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku

r. wyniosły 154,9 mld zł i zmniejszyły się o 1,6% r/r. Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny – 99%. "Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowiły krajowe instrumenty udziałowe. W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek

Prezes GPW: Nowe 14 inicjatyw strategicznych podnosi capex o 22 mln zł w 2018

- stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia. Platforma będzie rozwiązaniem wpisującym się w unijny model związany z gospodarką odpadami, oparty na obiegu zamkniętym. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

GPW zakłada, że nowe inicjatywy strateg. przyniosą 31% przychodów grupy w 2022

płynności na rynku kasowym i instrumentów pochodnych GK GPW poprzez promocję i zwiększenie skali pożyczek papierów wartościowych; 3.    Rozwój Instrumentów Pochodnych - wprowadzenie nowych instrumentów pochodnych dostosowanych do potrzeb klientów oraz promocja pasywnych zleceń

Prezes GPW: Rozpoczynamy konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi rynkami

wsparcie spółek w budowaniu ich wartości poprzez ekspansję z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z mocnym akcentem rozwoju poprzez rynek kapitałowy; 2.    System Pożyczek Papierów Wartościowych - stymulacja wzrostu płynności na rynku kasowym i instrumentów

GPW: Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi ruszy jak najszybciej

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi, której uruchomienie planuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ma zostać uruchomiona "lada moment", poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska. "Platforma jest dla nas

KE chce by Polska dostosowała akcyzę na gaz i węgiel do przepisów unijnych

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego, które jest obecnie rozszerzone na wszystkie energochłonne zakłady objęte zakresem obowiązkowego systemu handlu

S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19

. Chociaż sytuacja 100 największych europejskich banków jest stabilna, to "wysoka zmienność rynku skomplikuje ryzyko zarządzania, w szczególności w przypadku banków prowadzących działalność w zakresie sprzedaży i handlu, chociaż również zapewni możliwości wynikające z popytu klientów i zwiększanie

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

(zwolnieni będą tylko mikroprzedsiębiorccy - zatrudniających do 9 osób). Nie zgodził się też na obligatoryjne cotygodniowe testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego, farmaceutów, pracowników Sanepidu oraz osób pracujących w handlu i w zawodach podwyższonego ryzyka. Poparcia nie uzyskały też

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Abadon Real Estate

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podano także. GPW zawiesiła obrót akcjami Abadon Real Estate od 15 stycznia br. w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki przez Murapol. Abadon Real

Projekt SRKK stawia na rozwój produktów i usług, pośrednictwa i innowacyjności

rzadko mamy do czynienia z tzw. proprietary trading (handlem na własną książkę) i zbyt małym aktywizowaniem obrotu. "Istniejący aktualnie brak możliwości bezpośredniego dostępu banków do obrotu zorganizowanego jest postrzegany przez uczestników rynku finansowego jako jedno z istotniejszych

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski spadł do 8,15 mld euro w 2017 r.

zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 38,1 mld zł oraz ujemne kwoty napływu kapitału netto z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych wynoszące (-1,6 mld zł) i z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (-1,9 mld zł)" - czytamy w raporcie. Największy

Międzynarodowe Gdańskie Targi oczekują 4-9 mln zł straty w br. przez pandemię

otrzymaliśmy, to jest to rozłożenie na raty składek ZUS za okres 3 miesięcy. Finalizujemy także lokalnie umowę pożyczki płynnościowej. Należy jednak zauważyć, że powyższe instrumenty wsparcia zakładają, że zobowiązanie będziemy musieli zapłacić, tylko później. My zaś bezpowrotnie utraciliśmy możliwość

Akcjonariusze Alchemii zawarli porozumienie, planują wezwanie na resztę akcji

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie. W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia

Przychody Baltony spadły o 14% r/r do 34,17 mln zł w styczniu

poziomu i struktury dostępnych instrumentów kredytowych" - czytamy także. Spółka zastrzegła, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się

FPP: Gospodarka odmrożona w ok. 23%, wyjście z kryzysu zajmie kilka kwartałów

- dzięki przywróceniu aktywności w wielu gałęziach handlu, a dane - m.in. o zużyciu energii elektrycznej - wskazują na to, że zakłady przemysłowe również zaczynają wznawiać produkcję. Tak długo, jak firmy nie likwidują swoich struktur biznesowych i utrzymują zatrudnienie, gospodarka będzie mogła stosunkowo

MR: Rząd powoła Polską Agencję Handlu i Inwestycji

Krynica-Zdrój, 06.09.2016 (ISBnews) -  Rząd zamierza powołać Polską Agencję Handlu i Inwestycji w ramach nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm, w miejsce dotychczasowej sieci Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, zapowiedzieli wicepremier i

Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej dyrektywy MiFID2

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, które umożliwią stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID2 oraz rozporządzenie

KNF: Obrót akcjami Krezusa zostanie wznowiony w poniedziałek

zamkniętym); 5) nałożenia na Karo-Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z ust. 8 rozporządzenia MAR (nieterminowe przekazanie notyfikacji o

Polska, Ukraina i USA podpisały porozumienie dot. wsparcia dywersyf. dostaw gazu

inwestycje mające na celu zwiększenie przepustowości istniejących lub budowę nowych połączeń międzysystemowych oraz usprawnienie handlu transgranicznego, w tym poprzez rewersowe zdolności przesyłowe; - będą kontynuowały współpracę w celu umożliwienia transparentnego oraz niedyskryminacyjnego dostępu do

Emilewicz: Polska przyciągnęła niemal 700 inwestycji zagranicznych od 2016 r.

przygotowywane dodatkowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców. "Chcemy również wspierać polskich eksporterów na rynkach pozaeuropejskich, co jest pomyślane jako polityka dywersyfikacji i obrony przed zmieniającymi się cyklami gospodarczymi w Europie" - podkreślił prezes Polskiej Agencji

PwC: Wartość polskiego e-eksportu mogłaby się zwiększyć do ok. 110 mld zł

na poziomie ok. 4%, choć w ostatnim czasie widać wyraźny trend wzrostowy w tym zakresie. Już teraz polskie firmy odnotowują 16% przychodów w handlu internetowym ze sprzedaży na rynki zagraniczne, a wartość polskiego e-eksportu jest szacowana na ponad 27 mld zł, podano. "Polskie firmy mają

Abadon RE przydzielił obligacje serii 011 o wartości 15 mln zł

instytucjonalnych w drodze oferty prywatnej, podano także. "Holding Murapol aktywnie korzysta z możliwości finansowania wzrostu swojej działalności jakie stwarza rynek instrumentów dłużnych. Bazując na wiarygodności wypracowanej w ciągu 8 lat aktywności w tym obszarze oraz na transparentności działalności

KUKE: Polski eksport do Azji wzrósł o 341% w ciągu ostatnich 13 lat

ożywić sprzedaż polskich produktów i usług do Azji" - czytamy w komunikacie. Kluczowe będzie zwiększenie świadomości rodzimych firm o możliwościach działania oraz instrumentach ułatwiających i zabezpieczających ekspansję zagraniczną, podkreśla KUKE. "W 2017 r. - według wstępnych szacunków

Asseco Poland ma umowę z GPW na wdrożenie i uruchomienie systemu Promak TS

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na wdrożenie i uruchomienie systemu Promak TS do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, podała spółka. System zostanie uruchomiony w

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 11 lipca --10:00: Spotkanie prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. uruchomienia pierwszej ścieżki instrumentu "Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt" (STEP) - "Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt" --16:00: Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki

Kalendarium ISBnews

współpracy pomiędzy PKP PLK i Tramwajami Warszawskimi w sprawie budowy węzła przesiadkowego Warszawa Zachodnia   ŚRODA, 11 lipca --10:00: Spotkanie prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. uruchomienia pierwszej ścieżki instrumentu "Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt" (STEP

Kalendarium ISBnews

prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. uruchomienia pierwszej ścieżki instrumentu "Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt" (STEP) - "Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt" --16:00: Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej CZWARTEK, 12 lipca --10:00: Główny

Kalendarium ISBnews

transformacji energetycznej 2017 r. i COP24   ŚRODA, 11 lipca --10:00: Spotkanie prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. uruchomienia pierwszej ścieżki instrumentu "Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt" (STEP) - "Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt" --16:00

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

marcu 2021 r. Decyzja o zmianie strategii została podjęta w związku z sytuacją rynkową, a w szczególności rosnącymi kosztami utrzymania pozycji na rynku giełdowym, zmianą warunków prawnych i rynkowych w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2 związanych z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Transakcje

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie obowiązkowych testów na koronawirusa dla części pracowników ochrony zdrowia, odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych, możliwość obniżania przez gminy podatku od nieruchomości oraz zniesienie do końca roku zakazu handlu w niedzielę – to

Bibby MSP Index: Już 70% MŚP odczuło spadek wpływów w zw. z pandemią

poszukać na rynku instrumentów zabezpieczających płynność finansową i ubezpieczających od ryzyka niewypłacalności klientów. Bo wygra ten, kto będzie miał dostęp do kapitału obrotowego" - powiedział prezes Bibby Financial Services i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

i ubezpieczycieli kredytu kupieckiego do kwestii ich apetytu na ryzyko kredytowe i jednocześnie wykorzystania przez te instytucje instrumentów wsparcia udzielanych przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej" - dodał. Obserwacje KUKE z ostatnich tygodni wskazują, że następuje wydłużanie

Wielton miał 6,37 mln zł straty netto, 17,7 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

instrumentów tarcz antykryzysowych i podejmujemy niezbędne działania, które wzmacniają naszą płynność finansową" - powiedział wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Tomasz Śniatała, cytowany w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 472,46 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 639,89 mln zł

URE wszczął kolejne postępowanie wyjaśniające w zw. z cenami energii na TGE

Energii (TGE) na rocznym instrumencie terminowym z fizyczną dostawą na rok 2019 (instrument BASE_Y-19), podał Urząd. Postępowanie to może trwać makstmalnie 6 miesięcy. "Postępowanie to - wszczęte 19 grudnia br. na podstawie art. 23p. ust. 1 ustawy Prawo energetyczne - ma na celu sprawdzenie, czy

KUKE: RPA, Kenia i Nigeria wśród najlepszych rynków dla eksportu w Afryce

edukacyjnych Program Handlu Zagranicznego - jego celem jest zaprezentowanie przedsiębiorcom w regionach możliwości ekspansji do Afryki. "Sama tylko Nigeria wg przewidywań już w 2050 r. ma stać się trzecim najludniejszym krajem świata. Mimo, że kraje afrykańskie niosą ze sobą spore perspektywy rozwoju

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

potencjału rynków zagranicznych zależy także od odpowiedniej polityki publicznej i dostępności instrumentów wsparcia" - powiedział dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC Dionizy Smoleń, cytowany w komunikacie. "Na koniec 2017 roku skumulowana wartość polskich BIZ wyniosła 102 mld zł, z

Jacek Fotek został powołany na wiceprezesa GPW w Warszawie

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o powołaniu Jacka Fotka na wiceprezesa spółki, podała GPW.  "Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi powyższa decyzja wejdzie w życie

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 11 października --09:00: Konferencja prasowa Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Narodowego Pośrednika Finansowego Programu COSME "Rekordowa umowa polskiego pośrednika programów UE"  --09:30: Spotkanie

Kalendarium ISBnews

prasowe na temat stanu realizacji programu "Czyste Powietrze"      --12:00: Konferencja prasowa Polskiej Grupy Lotniczej   CZWARTEK, 11 października --09:00: Konferencja prasowa Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych

Akcjonariusze Emperii upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docel.

ograniczyć prawo poboru akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego zarządowi upoważnienia, podano także.   "Uchwała ma na celu wyposażenie zarządu w instrumenty prawne niezbędne do realizacji strategii spółki, w tym w szczególności 

MR: Firmy mogą otrzymać łącznie 50 mln zł na promocję swoich marek na Expo 2020

to Brand", adresowanym do firm z sektora MŚP, uruchomiony został specjalny instrument dedykowany obecności firm w wydarzeniach towarzyszących Expo. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczono na projekty z województwa mazowieckiego. Polska Agencja Rozwoju

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

technologie, handel detaliczny, energetyka (w szczególności odnawialne źródła energii), przemysł wytwórczy (w szczególności motoryzacja i opakowania), usługi, a także sektor publiczny. "Bank konsekwentnie utrzymywał wysoką dyscyplinę kosztów, m.in. dostosowując zatrudnienie do modelu biznesowego

KRD: Zaległości wobec firm leasingowych wynoszą ok. 458 mln zł

, które dysponują zarówno TIR-ami, jak i samochodami dostawczymi czy autokarami. Kolejny największy dłużnik to handel mający do oddania 76,8 mln zł. W tym przypadku źródłem problemów jest rozbudowana flota samochodowa. Mniejszym dłużnikiem jest przemysł przetwórczy z kwotą blisko 41 mln zł, a także

POHiD: Zakaz handlu w niedzielę pogłębi deflację

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) z niepokojem odnotowuje powrót pomysłu zakazu handlu w niedzielę i potwierdza wielokrotnie publikowane negatywne stanowisko w tej sprawie, szczególnie zwracając uwagę na ryzyko pogłębienia deflacji, bankructw i

Przychody Baltony wzrosły o 21% r/r do 47,41 mln zł w grudniu

miały wpływ na wyniki w najbliższych miesiącach będzie osiągniecie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży realizowanej w tym okresie przy jednoczesnym utrzymaniu przez grupę kapitałową emitenta odpowiedniego poziomu i struktury dostępnych instrumentów kredytowych" - czytamy także. Spółka

PAIH chce przyciągnąć firmy z Korei do współpracy przy CPK i do sektora ICT

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zamierza zaproponować przedsiębiorcom z Korei Południowej współpracę przy projektach infrastrukturalnych, jak Centralny Port Komunikacyjny, a także skłonić do przyjrzenia się polskiemu sektorowi usług nowoczesnych, w tym

KE: UE kończy przygotowania na wypadek 'twardego Brexitu', możliwego 12 IV

Organizacji Handlu. UE będzie zobowiązana do natychmiastowego wprowadzenia własnych przepisów i taryf celnych na swoich granicach z Wielką Brytanią. Obejmuje to kontrole i badania w zakresie ceł, norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz weryfikacji zgodności z normami UE. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę

Energi Danmark został członkiem TGE

przykładem jest Energi Danmark. Życzymy naszemu nowemu członkowi konsekwencji we wzmacnianiu swojej pozycji na rynku polskim" - powiedział pełniący obowiązki prezesa TGE Piotr Zawistowski, cytowany w komunikacie. Działalność Energi Danmark koncentruje się nie tylko na handlu energią elektryczną i

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

zwiększa się rola ubezpieczeń w międzynarodowym handlu i inwestycjach zagranicznych. To - jak w przypadku Polski - gdzie biznes KUKE rośnie dużo szybciej niż średnio na świecie, efekt większej świadomości przedsiębiorców co do konieczności stosowania różnych instrumentów zabezpieczających obrót handlowy

Piotr Zawistowski został delegowany do wykonywania czynności prezesa TGE  

r. funkcję wiceprezesa  ds. klienta i handlu Tauron Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy Tauron w obszarze energii elektrycznej i gazu. Zawistowski pełnił również funkcję prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią od marca 2016 r. do marca 2017 r

KP Labs wybuduje w Gliwicach CBR w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych

; - powiedział wiceprezes KP Labs Michał Baćkowski, cytowany w komunikacie. Obecnie KP Labs buduje satelitę Intuition-1, którego celem jest przeprowadzenie obserwacji Ziemi z wykorzystaniem instrumentu hiperspektralnego i zaawansowanym przetwarzaniem danych na pokładzie, opartym o głębokie sieci neuronowe

PIE: Polscy eksporterzy konkurują głównie ceną - 60% firm wybiera tę strategię

zagranicznych w sektorach wysokiej i średniowysokiej techniki, zainteresowanych prowadzeniem działalności w obszarze B+R i współpracą z polskimi instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami, zwłaszcza przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), ukierunkowanie finansowych i promocyjnych instrumentów

Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść

wdrożyła instrument ochronny, który - mamy nadzieję - okaże się skutecznym narzędziem. "W zakończonym roku zdołaliśmy osiągnąć wszystkie główne cele biznesowe nad którymi pracowaliśmy od lat, w tym: (i) refinansowanie zadłużenia i zmniejszenie (o ok. 25 mln zł rocznie) jego kosztów, (ii

ME rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

bezpieczeństwa i długoterminowej pewności dla inwestorów, którzy zainwestowali w OZE" – czytamy dalej. W projekcie zaproponowano doprecyzowanie przepisów w zakresie instrumentów rynkowych takich jak aukcje. "Sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych na aukcjach powinna zapewnić ograniczenie

HSBC: 78% polskich firm oczekuje wzrostu obrotów z zagranicą w 2018 r.

zapotrzebowanie na instrumenty służące finansowaniu handlu. Na pytanie o dostęp do tego typu finansowania jedynie 5% z nich odpowiedziało, że oczekują spadku dostępności, natomiast ogromna większość respondentów z Polski uważa, że pozostanie ona bez zmian (39%) lub wzrośnie (56%). Pytani o ewentualne bariery w

Kalendarium ISBnews

, handlu i usługach 2000-2018 - maj 2018 --10:00: Telekonferencja CD Projekt nt. wyników   --11:00: Konferencja spółki TIM nt. wyników       --11:00: Konferencja T-Bull nt. planów  --12:30: Konferencja Enei i Bogdanki nt. wyników  --13:00

Przegląd prasy

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --BCC: Ponad 70% firm zamierza skorzystać z rządowych instrumentów pomocowych, w tym z tarczy finansowej --Zagraniczne połączenia lotnicze ruszą w Polsce najwcześniej 3 maja

PCC Rokita zdecydowało o emisji obligacji serii EB na łącznie 25 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EB, stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji serii EB, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

Realizacja zysków na Wells Fargo

Wzrost zysku netto Wells Fargo o 24%, przy jednoczesnym wzroście przychodów o 7%, został wykorzystany jako pretekst do realizacji zysków. W handlu przedsesyjnym akcje Wells Fargo tanieją o 1% po publikacji raportu kwartalnego. Dział Analiz XTB Przedstawione w powyższym opracowaniu treści

SA KIG: Przepisy regulujące postępowania arbitrażowe wchodzą w życie 8 IX

, wprowadzone zmiany nie ograniczają instrumentów kontroli wyroków sądów polubownych będących w rękach sądów powszechnych, które w dalszym ciągu mogą eliminować z obrotu prawnego wadliwe ich zdaniem orzeczenia" - powiedział przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie

Fidelity: Po Brexicie bez katastrofy, spadki dadzą większe szanse inwestycyjne

Instrumentów Kapitałowych w Fidelity Paras Anand. "Chociaż głosowanie za wyjściem pociąga za sobą dalszy potencjał spadkowy, na pewno nie zakładamy scenariusza katastroficznego, a gwałtowne spadki powinny przyczynić się do wzrostu szans inwestycyjnych" - powiedział Anand, cytowany w raporcie

BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - W "Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023" cele, instrumenty oraz wskaźniki oceny i monitoringu powinny być między sobą spójne, aby nie tworzyć rozbieżności pomiędzy celami inwestorów-beneficjentów

Przegląd prasy

obsługę e-dowodu w oddziałach --COIG z grupy Wasko złożył pozew przeciwko Katowicom o zapłatę 18,18 mln zł --MFPR uruchomi w VI nowy instrument dot. finansowania kapitału obrot. na 3 mld zł --PRCH: 81% klientów czuje się bezpiecznie w centrach handlowych --Asbis ma umowę dystrybucyjną z Bang

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

wzrost. Najbardziej wyraźne ożywienie wystąpiło w handlu i usługach, gdzie odpowiednio 17% oraz 15% firm odnotowało wzrost liczby nowych zamówień, wskazano również. Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z końcem kwietnia. 42% firm ocenia swoją płynność

Unimot miał wstępnie 14,5 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Unimot zanotował 14,5 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w III kw. wobec 15,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka powołując się na szacunkowe dane.  Przychody ze sprzedaży (bez zysków/strat z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

okresu funkcjonowania gospodarki w warunkach wprowadzonych ograniczeń, tempa ich stopniowego znoszenia, a także finalnej wielkości działań podjętych w związku z pandemią. "Wprowadzone w marcu 2020 r. zamrożenie niektórych sektorów gospodarki, ograniczenia w handlu, przemieszczaniu się oraz

Polska giełda umiera? Coraz mniej drobnych inwestorów

jeszcze instrumentami finansowymi coraz więcej zarabia na prowizjach z rynku towarowego, czyli od handlu gazem, energią elektryczną i paliwami. Jedna czwarta rynku jest martwa i prawie cały NewConnect Bardzo ponure było też przygotowane przez portal Stockwatch.pl styczniowe podsumowanie aktywności na