handel emisjami w polsce

Rafał Zasuń

Co zrobić z handlem emisjami CO2? Polska przejdzie do ofensywy

Co zrobić z handlem emisjami CO2? Polska przejdzie do ofensywy

Unijni ministrowie środowiska radzą w przewodzącej w tym półroczu Danii nad przyszłością europejskiej polityki klimatycznej. Polska chce przejść do ofensywy i dąży do likwidacji jej okrętu flagowego - systemu handlu emisjami CO2.

Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od daty emisji, podsumowano. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo

Tchórzewski: Negocjacje ws. ETS oceniam wstrzemięźliwie

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Wynik negocjacji nt. europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) nie jest dla Polski szczególnie korzystny, ale nasz kraj podoła spełnieniu wymagań dotyczących emisji CO2, jak i dostarczenia energii elektrycznej, uważa minister energii Krzysztof

URE skorygował sposób obliczania kosztów CO2 w taryfach dla ciepła

wniosek Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Prezes URE przeanalizował aktualną sytuację na rynku handlu uprawnieniami do emisji. Dokonana została korekta dotychczasowego podejścia w kwestii obliczania kosztów emisji w taryfach dla ciepła" - czytamy w komunikacie. Od 1 października URE będzie

Tauron testuje blockchain przy handlu emisjami CO2

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Zastosowanie technologii blockchain przy handlu emisjami CO2 to temat hackathonu zorganizowanego w Krakowie przez Tauron. To pierwszy w Polsce blockchainowy hackathon dotyczący branży energetycznej, podała spółka. "Podczas hackathonu dziesięć zespołów

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

marcu 2021 r. Decyzja o zmianie strategii została podjęta w związku z sytuacją rynkową, a w szczególności rosnącymi kosztami utrzymania pozycji na rynku giełdowym, zmianą warunków prawnych i rynkowych w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2 związanych z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Transakcje

EuroRating podniósł perspektywę ratingu CCC do stabilnej

porozumieniem z wierzycielami oraz z ponownym otwarciem galerii handlowych. CCC w ostatnich dniach uplasowało 13,7 mln nowych akcji o łącznej wartości 507 mln zł. Środki te zasilą kapitał obrotowy i wzmocnią pozycję płynnościową spółki" - czytamy w komunikacie. EuroRating ocenia, że sukces emisji nowych

Cognor liczy na zamknięcie renegocjacji warunków finansowania w najb. tygodniach

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Cognor spodziewa się, że zamknie proces renegocjacji finansowania w najbliższych tygodniach, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Spółka nie zakłada potrzeby przeprowadzenia dodatkowej emisji akcji. "Trwają negocjacje, które mają na celu

KE pozwała Polskę do TSUE ws. zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu

, podała KE. "W świetle polskiego ustawodawstwa, sprzecznego w tej kwestii z prawem UE, niektóre produkty energetyczne, takie jak węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), są zwolnione z podatku

Umicore oficjalnie zainaugurował budowę fabryki materiałów katodowych pod Nysą

elektrycznych. Wartość inwestycji szacowana jest na 660 mln euro, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). "Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zaczęły się intensywne prace budowlane. Proces produkcji materiałów katodowych ma rozpocząć się jeszcze w 2020 roku. W zakładzie zatrudnienie znajdzie

Cognor ustalił cenę emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów

wyemitowanych przez Cognor International Finance plc z 4 lutego 2014 r. (tzw. Exchangeable Notes) wynosi 2,05 zł jedna akcja, ustalił Cognor. "Spółka wyjaśnia, że w stosunku do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy nie wyrazili zgody na zmianę warunków emisji warrantów określonych uchwałą

Gaz-System ma porozumienie z Eneą ws. przyłączenia Kozienic do sieci gazowej

konferencji prasowej. Jego zdaniem, planowane połączenie świadczy o tym, że w strategii energetycznej Polska dąży do tego, by źródła nieefektywne zastępować nowymi, które poprawią jakość powietrza, a równocześnie wpisuje się w decyzję Unii Europejskiej, zmierzającą do obniżenia emisji CO2 do atmosfery

Enea dokonała alokacji obligacji o wartości nom. 1 mld zł dla jednego podmiotu

oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę" - czytamy w komunikacie. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz na refinansowanie zadłużenia spółki. Enea zapowiedziała też, że będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu

Liczba akcji Cognoru uprawnionych do dywidendy wzrosła do 123,4 mln sztuk

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Liczba uprawnionych akcji do dywidendy Cognoru za 2018 rok wzrosła do 123 406 256 sztuk w związku wprowadzeniem dziś do obrotu 335 937 akcji emisji nr 9, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie

Sejm przyjął nowelizację ws. kontroli rynku kotłów na paliwo stałe

zdrowie mieszkańców kraju, wyjaśniono. Szacuje się, że na polski rynek trafia około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie. Dokładnych danych brakuje, ze względu na duże rozproszenie rynku i szarą strefę w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25% rynku. Od lipca 2018 r. obowiązuje

PKN Orlen wprowadził paliwa Efecta w miejsce EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen wprowadził od dziś na wszystkich stacjach swojej sieci uszlachetnione paliwa Efecta 95 i Efecta Diesel w miejsce EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra, podała spółka. Nowe paliwa pozwalają m.in. zredukować emisję tlenków azotu, cząstek stałych i CO2

Rząd zgodził się na złożenie skargi ws. decyzji o rezerwie stabilności rynkowej

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Rada Ministrów potwierdziła zasadność skorzystania przez Polskę z prawa wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu

Przeciętny wynik w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek wyniósł 1,03/10 pkt

r., a odsetek ten obniżył się o 2 pkt proc. r/r., podano w komunikacie. Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki z makrosektora paliwa i energia (średnio 2,60 pkt w 2018 r., -0,21 pkt r/r), a najniższe spółki z makrosektora handel i usługi (0,36 pkt w 2018 r., -0,13 pkt r/r). Tylko 32 spółki

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

, hutnicza czy papiernicza, będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii. "Wprowadzenie w Polsce systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia branż energochłonnych jest konieczne m.in. po to, by chronić mniejsze miasta. To w nich najczęściej

Ludwik Sobolewski będzie odpowiadał w Beesfund m.in. za ekspansję zagraniczną

emisję akcji i pozyskanie kapitału, który umożliwi m.in. uruchomienie własnego domu maklerskiego i ekspansję międzynarodową, a także dalszą pracę nad rynkiem do handlu udziałami oraz alternatywnym systemem obrotu akcjami (MTF).  "Nasze plany budowy największej w Europie Środkowej

Sfinks Polska chce otworzyć co najmniej 20 nowych restauracji w tym roku

, że jest to tanio" - odpowiedział na pytanie czy obejmie emisję. W I połowie stycznia Sfinks Polska informował, że w związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska spółka rozpocznie nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem

Stoppoint rozpocznie 22 V emisję akcji z pp na projekt technologiczny

. zł. Środki te zgodnie z zaprezentowanymi celami emisji, zamierzamy przeznaczyć na wsparcie rozwoju grupy kapitałowej Stoppoint, w szczególności realizacji projektu inwestycyjnego spółki Dazumi sp. z o.o tj. budowy zakładu i wprowadzenia na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego produktu będącego

KE chce by Polska dostosowała akcyzę na gaz i węgiel do przepisów unijnych

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego, które jest obecnie rozszerzone na wszystkie energochłonne zakłady objęte zakresem obowiązkowego systemu handlu

Tchórzewski: Podejmiemy działania na rzecz złagodzenia polityki UE ws. węgla

przodu" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom, komentując środowe stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (ETS). "Rozwiązania, które osłabią naszą gospodarkę, nie mogą być spokojnie przyjmowane. Nie po to Polska wstępowała do Unii

KNF zatwierdziła prospekt Cognoru w zw. z ofertą do 67,33 mln nowych akcji

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Cognor Holding, sporządzony w związku publiczną ofertą subskrypcji do 67 333 334 nowo emitowanych akcji emisji nr 11, podała spółka.  "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt

FPP do KE: Włączmy hutnictwo miedzi i górnictwo metali nieżelazn. do rekompensat

rozliczeniowego Systemu Handlu Emisjami Unii Europejskiej (lata 2021-2030), podała Federacja. "W warunkach konieczności zachowania konkurencyjności względem wytwórców spoza Europy - którzy nie muszą ponosić nakładów na dostosowanie swoich procesów produkcyjnych do unijnych wymogów środowiskowych - brak

Shell: LNG w transporcie może obniżyć emisję CO2 o 142 mln ton do 2040 r.

480 tys. samochodów ciężarowych na LNG, możnaby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w transporcie morskim o 132 mln ton, a w transporcie drogowym o dużej pojemności - do 4,5 mln ton w zależności od technologii silnika. 30-procentowy udział bioLNG w paliwach samochodów

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" (PEP 2040) przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 2. Budżet państwa w zakresie zmniejszenia przychodów z obniżonej stawki podatku akcyzowego Wolumenu uprawnień, które mogą zostać zlicytowane na giełdzie EEX przez Polskę już w roku 2019. Wolumen ten został oszacowany na 55,8 mln

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Cognor Holding planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej (SPO) od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11, podała spółka. Grupa chce pozyskać 101 mln zł, które przeznaczy na restrukturyzację zadłużenia. Dodatkowo wyemitowanych 

Autopart pozyskał 35,7 mln zł w ramach trzech emisji 4-letnich obligacji

emisji obligacji umożliwią dalszą planową i pełną realizację założonego na kolejne lata planu inwestycyjnego i określonej przez zarząd strategii gospodarczej" - dodała.  Działający na rynku od 1982 r. Autopart  zalicza się do czołowych spółek branży motoryzacyjnej w Polsce. Zajmuje się

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

Ochrony Środowiska i spółką inwestycyjną BOŚ Eko Profit" - czytamy w komunikacie. Współpraca sygnatariuszy listu ma służyć osiągnięciu nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Wspólne działania będą wspierały osiągnięcie przez Polskę poziomu 15

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

Czerwiński, cytowany w komunikacie. Według raportu, w wypadku twardego brexitu Polska byłaby narażona na niedobory leków o wartości 28-41 mln GBP (135-205 mln zł). Brexit będzie miał również wpływ na politykę spójności, programy unijne finansowane ze wspólnej kasy, europejski system handlu emisjami CO2

Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych, podała

CCC miało wstępnie -136 mln zł EBITDA, 944 mln zł przychodów w I kw. 2020 r.

. Niemniej jednak po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i zamknięciu sklepów stacjonarnych praktycznie z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni głównego kanału sprzedaży" - dodał prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie. Prezes zaznaczył, że dzisiaj priorytetem jest płynność

Przegląd informacji ze spółek

emisję tlenków azotu. Koszt modernizacji to 165 mln zł. Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 43,54 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. BNP Paribas Bank Polska umożliwi przedsiębiorcom elektroniczne

Tauron przeznaczy 1,5 mld zł na dokończenie bloku 910 MW w Jaworznie

budowy bloku gazowego w Łagiszy. "Przy rosnących cenach uprawnień do emisji CO2 opłacalność takiego bloku się poprawia i analizujemy, czy to już jest ten poziom, żeby kontynuować projekt. Jednak na dziś projekt jest wciąż w fazie zawieszenia" - wskazał Wadowski. Tauron Polska Energia S.A

Francuzi oskarżają Polaka i polską spółkę o pomoc w unikaniu podatków

, oskarżony jest m.in. Polak - prezes francuskiej spółki Consus France - oraz oddzielnie polska spółka Consus SA, która zajmuje się doradzeniem, jak korzystać z europejskiego systemu handlu prawami do emisji (nie jest to dom maklerski). Oskarżony jest też celebryta, znany gracz w pokera Arnaud Mimran, słynący

ZPPHiU: Branża handlowa i usługowa potrzebuje większego wsparcia od rządu

może upaść cała branża handlu i usług" - powiedział prezes Kazar Group Artur Kazienko podczas wideokonferencji. Paweł Kapłon z KAN Group (Tatuum) zwrócił uwagę, że propozycję rządowe dotyczące wsparcia do wynagrodzenia w wysokości 40% zostało prawdopodobnie obliczone dla firm, których obroty

Polski protest na forum UE. Nie ma zgody na redukcję emisji CO2

Polska otwiera nowe pole sporu z Brukselą. W poniedziałek w Luksemburgu spotkali się wszyscy ministrowie środowiska UE, aby przedyskutować lipcową propozycję Komisji Europejskiej (KE) w sprawie ograniczenia emisji CO2 w takich sektorach jak transport, budownictwo czy rolnictwo - to tak zwany system

Zapisy na obligacje PCC Rokita o wartości 20 mln zł zaczynają się we wtorek

już 7 publicznych ofert obligacji. Dwie pierwsze serie (seria A oraz seria AA) zostały już wykupione przez spółkę, a trzecia z kolei (seria AB) zostanie wykupiona 18 czerwca. PCC Rokita jako pierwsza spółka w Polsce przeprowadziła cały program emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych

Cognor przydzielił 26,53 mln akcji w ofercie publicznej

planowała wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, ustalona była na 38,04 mln zł. Pod koniec października Cognor Holding zdecydował o wznowieniu oferty publicznej

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej handel uprawnieniami do emisji gazów

; - głosi komunikat. Obecnie uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych przeznaczone dla Polski nasz kraj tymczasowo sprzedaje na wspólnotowej platformie aukcyjnej prowadzonej przez EEX (European Energy Exchange). Po wejściu w życie ustawy powstanie możliwość sprzedaży uprawnień do emisji na krajowej

IJ: Trend wzrostu cen hurtowych energii może utrzymać się do 2020 r.

elektrycznej, który widoczny jest także w Polsce. Przyczyną tej sytuacji jest wzrost cen europejskich uprawnień do emisji gazów cieplarnianych spowodowany reformą systemu handlu emisjami ETS. Dodatkowo wzrasta cena węgla kamiennego. Krajowa sieć elektroenergetyczna wymaga ciągłej i intensywnej modernizacji, co

Fortum dokona przeglądu strategii w Polsce, wpiera redukcję emisji CO2

dość ambitne, drugi powód to pogorszenie sytuacji gospodarczej w Europie. Jeśli mam być szczery, to trzecim powodem jest stanowisko Polski" - powiedział Hyvärinen. Grupa Fortum popiera jednak działania zmierzające do redukcji emisji dwutlenku węgla. Zdaniem wiceprezesa, redukcja emisji

Cognor zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji

zawieszeniu oferty, z uwagi na niezadowalający popyt na oferowane akcje. Zgodnie z wcześniej ogłoszonym prospektem, Cognor Holding miał zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Łącznie spółka planowała

URE wszczął kolejne postępowanie wyjaśniające w zw. z cenami energii na TGE

na koszt emisji CO2 przy produkcji netto 1MWh [zł/MWh]. "Przyjęcie do analizy tego wskaźnika podyktowane było faktem, że główne elementy kosztowe, które mają wpływ na cenę energii elektrycznej, biorąc pod uwagę strukturę wytwarzania energii w Polsce oraz ograniczone możliwości jej importu, to

Fitch potwierdził ratingi Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)

Wznowiona oferta akcji Cognoru rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu

wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł, podał Cognor. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, roadshow i bookbuilding potrwają od 14 do 20 listopada 2017 r. Ostatniego dnia, tj. 20 listopada br. planowane jest ustalenie ceny

Cognor zawiesił ofertę publiczną, analizuje warianty dalszych działań

. Wcześniej złożone deklaracje i zaproszenia do objęcia akcji tracą ważność" - czytamy w komunikacie. Cognor Holding miał zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Łącznie spółka planowała pozyskanie w

Grupa Enea wybuduje nowe źródło kogeneracyjne w Pile za ponad 48 mln zł

węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r. (ISBnews

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

których uczestniczy DNB Bank Polska jest 'Farma Wiatrowa Potęgowo'. Z kolei współpraca z sektorem publicznym, to m.in. wsparcie samorządów w emisji zielonych obligacji. Wkrótce zgodnie z zapowiedziami klientom korporacyjnym zostanie zaproponowany nowy system bankowości internetowej" - podsumowano w

Enefit zakontraktował łącznie ponad 2TWh, zwiększył liczbę klientów w 2019 r.

obniżenia emisji dwutlenku węgla. Odnawialne źródła energii to obszar, w którym dostrzegamy duży potencjał. Między innymi z tego powodu chętnie angażujemy się w inicjatywy mające na celu promowanie umów Corporate PPA" - dodał Kowalski. Do końca roku farmy słoneczne Enefit Green w Estonii i Polsce

ZPP: Wysokie ceny energii zagrożą konkurencyjności polskiej gospodarki

Kaźmierczak, cytowany w komunikacie. Eksperci ZPP podkreślili, że wzrost cen prądu to bezpośrednia konsekwencja silnego oparcia polskiej gospodarki na energii elektrycznej z węgla, w sytuacji, w której unijny system handlu uprawnieniami do emisji pogarsza opłacalność tego typu elektrowni. W związku z tym w

Enea spodziewa się poprawy w wydobyciu i wytwarzaniu, obrót pod presją w 2019

handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)

Enea oddała do użytku blok B11 o mocy 1075 MW w Kozienicach

, że Polska będzie miała szanse korzystać z tego parku energetycznego, który posiada. W tym będzie przybywało, będziemy korzystali z innych źródeł energii" - powiedział. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru

CCC zakłada średnioroczny capex 150-200 mln zł w strategii na lata 2020-2022

, kanałów i formatów sprzedaży. Działania grupy będą w tym zakresie odpowiadać na kształtujące się na rynku handlu trendy (m. in. rosnącą mobilność klientów, popularyzację tzw. oferty fashion, zmiany pogodowe i inne)" - czytamy w komunikacie. Jednym z filarów strategii ma być stabilność finansowa

Enea miała 259,63 mln zł zysku netto, 867,03 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2. Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 434 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 161 mln zł. Wyższy wynik segmentu to rezultat wyższego poziomu produkcji i sprzedaży w porównaniu do

Sfinks Polska liczy na poprawę wyników w 2019 dzięki innowacjom technologicznym

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska liczy na poprawę wyników i wzrost wartości w 2019 roku dzięki wdrażanym nowym rozwiązaniom technologicznym, poinformował ISBtech prezes Sylwester Cacek. „Pomimo wprowadzonego w tym roku zakazu handlu w niedzielę Sfinks poprawia

MPiT: Nie ma projektu ani prac dot. wprowadzenia tzw. opłaty kongestyjnej

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Nie ma projektu w sprawie wprowadzenia tzw. opłaty kongestyjnej w Polsce, Ministerstwo Przedsiębiorczoąci i Technologii (MPiT) nie prowadzi też prac w tym zakresie, podał resort. "Temat tzw. opłaty kongestyjnej od uciążliwości środowiskowych wytwarzanych

DNB, PwC: 44% firm widzi korzyści finansowe z działań proekologicznych

. Zgodnie z wynikami ankiety, 44% respondentów uważa, że działania ekologiczne mogą przynieść wymierne korzyści finansowe, a 47% dostrzega w takich działaniach korzyści wizerunkowe, jednak ich zdaniem w krótkim okresie koszty przewyższają korzyści. Ponad 67% największych firm w Polsce wdrożyło inicjatywy

Przegląd prasy

umowa USA-Chiny w centrum uwagi w przyszłym tyg. --PAIH: Unijna umowa o wolnym handlu szansą na poprawę salda Polski z Singapurem --Comarch zawarł ugodę z ZUS-em ws. KSI ZUS --Famur dostarczy kompleks ścianowy do Indonezji za 10,47 mln euro --KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)  

Przegląd prasy

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Eurostat: Liczba samozatrudnionych w Polsce wzrosła w ub.r. o prawie 70 tys. i wyniosła 1,33 mln, co stanowiło 8% pracujących ogółem --PwC: Rynek franczyzowy może w tym roku

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd BNP Paribas Bank Polska wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I banku zysku jednostkowego wysokości 107 290 717,58 zł oraz zysku skonsolidowanego w kwocie 113 242 422,00 zł, wypracowanych

Przegląd prasy

Mostostalu W-wa --Oferta Mostostalu W-wa wybrana na prace w Krakowie za 39,25 mln zł brutto --Kino Polska liczy, że Zoom TV osiągnie rentowność w 2021 roku --Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji bez pp --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA spadły o 2,1% m/m

Prezes URE: Ustawa ws. cen energii elektrycznej powinna być pilnie znowelizowana

klimatyczna Unii Europejskiej i wynikający z niej system handlu emisjami. "Czy będzie nowelizacja? To się okaże. Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską" - powiedział Dąbrowski. 29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja

Enea rozszerzyła ofertę Enea Eco o piece powierzchniowo-akumulacyjne

. "Wymieniając stare źródła ciepła na piece powierzchniowo-akumulacyjne, klienci Enei mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach rządowego programu 'Czyste Powietrze'. Jego celem jest ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Oferta Enei

Wyborowa Pernod Ricard zakłada lekki wzrost rynku, umacnia się w segm. premium

również są wymagającymi konsumentkami i specjalnie dla nich adresujemy nową markę Lillet. Klienci w Polsce są otwarci na nowe produkty i innowacje w tym zakresie. Jednocześnie rynek docenia tzw. 'najlepszą cenę', dlatego podobnie jak nasi partnerzy handlowi zawsze staramy się dostosować do tych oczekiwań

Przegląd prasy

w postępowaniu AB Amber Grid --Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji --PBKM odstąpił od negocjacji z Esperite dot. zakupu aktywów --OT Logistics wyemitował obligacje serii H o łącznej wartości nom. 104,2 mln zł --Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej

M Food chce przenieść się na rynek główny GPW z NC w tym roku

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - M Food, notowana od 6 lat na NewConnect, planuje debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, poinformowała spółka. Spółka w ramach pre-IPO i IPO przygotowuje dwie emisje akcji oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym do końca tego roku

Enea zakłada wzrost EBITDA o 35% w 2025 r. i 39% w 2030 r. wobec 2018 r.

. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)

Przegląd prasy

jest nowela specustawy Puls Biznesu --GPW planuje powołanie elektronicznej Platformy Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi --Czescy przewoźnicy starają się o pozwolenie na komercyjne kursy pociągami po naszym kraju Gazeta Wyborcza --Emilewicz ma w styczniu przedstawić duże korekty w programie

7 lat i 1 mln euro grzywny - polski biznesmen skazany w Paryżu za oszustwa podatkowe

wyspecjalizował się w prawach handlu do emisji. Pod koniec kwietnia przejęła nad nim kontrolę grupa osób fizycznych. Grupa Consus ma teraz poniżej 25 proc. jego akcji, a sam dom zmienił nazwę na Polski Dom Maklerski, zmienia także profil działalności. Teraz będzie się skupiał na emisjach obligacji i pozyskiwaniu

Enea miało 385,75 mln zł zysku netto, 889,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)

Forum Energii: Unijny pakiet 'Czysta energia' wymusi zmiany na polskim rynku

na rynku źródłom rozproszonym oraz włączenie odbiorców i magazynów energii. Zwiększy się konkurencja, w tym ponadgraniczna. Wzrośnie handel energią elektryczną pomiędzy państwami, a nadzór nad nim będą sprawować nowo powołane Regionalne Centra Koordynacyjne. "Wzrost cen uprawnień do emisji CO2

Przegląd prasy

planowanej emisji obligacji krajowych --Rząd poznał podsumowanie dot. wykorzystania funduszy europejskich w Polsce --Rząd przyjął nowelizację umożliwiającą kontrole drogowe w mobilnych stacjach --Quality Watch: Aplikacja niemal równie popularna jak taxi na telefon --Rząd przyjął nowelę dot. m.in

Przegląd prasy

opuszcza funkcję CEO --Polskie firmy powołały Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług --PKN Orlen zarekomendował 3 zł na akcję dywidendy z zysku za 2019 rok --Morawiecki: Nie są planowane zmiany w podatku bankowym --Prezes Skarbiec TFI: Skala pakietu pomocy w Polsce podobna jak w innych krajach

Przegląd informacji ze spółek

gier w wysokości co najmniej 210 tys. egzemplarzy. Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) spodziewa się skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2019 r., podała spółka. Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie emisji do 12 tys. obligacji

Przegląd prasy

trakcyjne, w tym 2 hybrydowe --MFPR: Polsko-norweskie projekty otrzymają zostaną dofinansowane kwotą 156 mln zł --MR: Polska wygrała spór z Griffin RE przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie --Bank Pekao przyznał klientom z segm. MŚP 633 mln zł w ramach tarczy finansowej --KE: Poziom emisji CO2 w

Koreańskie firmy chcą współpracować w projekcie polskiej elektrowni jądrowej

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Republika Korei jest gotowa wziąć udział w projekcie polskiej elektrowni jądrowej, zadeklarował ambasador Korei Południowej w Polsce Sung-Joo Choi podczas Polsko-Koreańskiego Forum Jądrowego. "Szczególnie od października 2013 roku, kiedy dwoje naszych

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" podjęło uchwałę w przedmiocie przydziału 1 750 obligacji o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" (PPL), podała spółka. Konsorcjum w składzie: Sygnity oraz Indra Soluciones Tecnolog

Przegląd prasy

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --IBRiS: 67,4% ankietowanych chce, by najszybciej były otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne --Polska w stanowisku wysłanym do KE postuluje utrzymanie większych transferów w

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

zamiar wyemitować […] od 25,1 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Jednocześnie prospekt obejmuje ofertę do 16 mln akcji aportowych emisji nr 12 w formie subskrypcji prywatnej, które zostaną wyemitowane w zamian za

Emisyjny cios z Brukseli. Mamy mocniej ograniczyć produkcję CO2

energetyce), które objęte są handlem pozwoleniami ETS [Europejski System Handlu Emisjami] na emisje CO2. Polska była dość zadowolona, bo - jak szacowała wówczas Warszawa - w sektorach ETS nawet po 2020 r. może utrzymać mniej więcej obecne tempo redukcji. Sęk w tym, że niewiele wtedy zdecydowano o podziale

Enea miała 246,15 mln zł zysku netto, 798,78 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

obowiązków ekologicznych w obrocie detalicznym oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku EBITDA w tym segmencie (spadek r/r o 64 mln zł)" - wymieniono w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 4 009,61 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2

Przegląd informacji ze spółek

rynku handlu detalicznego, w tym rynku HoReCa oraz rynku drogeryjnego, przy wykorzystaniu technologii e-Commerce, w zakresie produktów żywnościowych i kosmetycznych. Akcjonariusze Dino Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał podjętych podczas walnego

Przegląd prasy

tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w kwietniu --Tomasz Fedyna został powołany na stanowisko prezesa Wonga Polska --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,2% r/r w VI wg wst. danych --Getin Noble Bank wdraża 'System przeciwdziałania nadużyciom' --GUS: Emisja pyłów z

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

przyczyni się do wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich. Powstanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych będzie wspierać osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. "

Przegląd informacji ze spółek

Energa jako pierwsza w Polsce wdroży technologię polegającą na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie, podała spółka. Moc zainstalowana planowanej inwestycji będzie wynosić ok. 0,5 MW. Celon Pharma pozytywnie zakończyła procedurę rejestracyjną dla leku Salmex (500 µg + 50 µg

IAB Polska: 87% firm z branży reklamy online odczuwa negatywne skutki pandemii

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Negatywne skutki pandemii koronawirusa odczuwa 87% firm z branży reklamy online, a przynajmniej co piąta w przypadku dalszej ekspansji COVID-19 nie utrzyma się na rynku do grudnia, wynika z najnowszego badania IAB Polska. "Wśród bieżących wewnętrznych

Przegląd prasy

zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E --BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r. --Inwestorzy objęli akcje serii D Nextbike Polska --PSE: Moc zainstalowana w PV w KSE wzrosła o 158,4% r/r do 1007,2 MW --PKP PLK ogłosiły przetarg na połączenie kolejowe do Portu Lotniczego

Enea prowadzi modernizację bloków 9 i 10 w Elektrowni Kozienice

Wytwarzanie w 2019 r., które w założeniu będą wyższe niż tegoroczne, zaznaczono. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje

Przegląd prasy

III kw. --Aleksandra Agatowska powołana w skład zarządu PZU --Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł --Bank Światowy: Polska na 40. miejscu w rankingu Doing Business 2020 (ISBnews)  

Przegląd prasy

--Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m we wrześniu --Orange Polska: 2/3 średnich firm stawia na cyfryzację wspierającą sprzedaż --CBRE: W stolicy przybyło 16,3 tys. m2 biur w III kw.; większa podaż od poł. 2019 --Kruk nie wyklucza kolejnej emisji obligacji w tym roku --PKN Orlen umożliwił

Przegląd prasy

--Play złożył do UKE wniosek o zgodę na pierwsze komercyjne uruchomienie 5G - na początku 2020 r. w Trójmieście wg gazety ISBnews --Pragma Inkaso miało 0,24 mln zł zysku netto, 3,84 mln zł zysku EBIT w III kw. --Robyg ustanowił wartość nom. emisji obligacji na 100 mln zł, marżę na 2,95% --Grupa

Przegląd informacji ze spółek

Projekt, podał Polwax. Oferta konsorcjum w składzie: Bumech Mining (lider) oraz Bumech - Technika Górnicza została wybrana przez Polską Grupę Górniczą w przetargu na prace o wartości 47,45 mln zł, podał Bumech. Kruk podjął decyzję w sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii