handel emisjami co2

Co zrobić z handlem emisjami CO2? Polska przejdzie do ofensywy

Unijni ministrowie środowiska radzą w przewodzącej w tym półroczu Danii nad przyszłością europejskiej polityki klimatycznej. Polska chce przejść do ofensywy i dąży do likwidacji jej okrętu flagowego - systemu handlu emisjami CO2.

Era węgla się kończy i nic tego nie zmieni

Era węgla się kończy i nic tego nie zmieni

Ireneusz Sudak: Co Kowalskiego płacącego fakturę za prąd obchodzi handel prawami do emisji CO2? Juliusz Preś, prezes domu maklerskiego Consus: Kowalski powinien się interesować, co się dzieje w sprawie systemu handlu emisjami, bo w kilkunastoletnim okresie od tego będzie zależeć wysokość faktury za

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

marcu 2021 r. Decyzja o zmianie strategii została podjęta w związku z sytuacją rynkową, a w szczególności rosnącymi kosztami utrzymania pozycji na rynku giełdowym, zmianą warunków prawnych i rynkowych w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2 związanych z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Transakcje

URE skorygował sposób obliczania kosztów CO2 w taryfach dla ciepła

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) skorygował sposób obliczania kosztów emisji CO2 w taryfach dla ciepła, skracając okres notowań uprawnień do emisji CO2 brany pod uwagę we wskaźniku do 60 dni, podał Urząd. Zmiana wejdzie w życie 1 października. "Na

Tchórzewski: Negocjacje ws. ETS oceniam wstrzemięźliwie

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Wynik negocjacji nt. europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) nie jest dla Polski szczególnie korzystny, ale nasz kraj podoła spełnieniu wymagań dotyczących emisji CO2, jak i dostarczenia energii elektrycznej, uważa minister energii Krzysztof

Prezydent podpisał ustawę o systemie rekompensat dla firm energochłonnych

dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. Wprowadzone regulacje mają prowadzić do poprawy warunków konkurencyjnych dla krajowego przemysłu

KE proponuje nowy mechanizm odbudowy gospodarek wart 750 mld euro

sektory i linie produkcyjne. Komisja zaproponuje też sposoby pozyskania środków, jak np. handel emisjami czy opodatkowanie emisji CO2 na granicach, co opodatkuje niektóre tańsze, ale wyprodukowane kosztem emisji produkty z państw trzecich. (ISBnews)

Rząd przyjął projekt noweli o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)/ "[W projekcie] wdrożono przepisy dyrektywy unijnej dotyczące

Parlament Europejski przyjął zmiany w systemie EU ETS

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął nowe regulacje dotyczące unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), których celem jest zmniejszenie dostępności uprawnień do emisji CO2, podała instytucja. Za głosowało 535 deputowanych, przeciw było 104, a 39

Enea zakłada wzrost EBITDA o 35% w 2025 r. i 39% w 2030 r. wobec 2018 r.

. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 550 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 434 kg CO2/MWh w perspektywie 2035 roku; 2. udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku; 3. udział zero- i niskoemisyjnych

Gaz-System ma porozumienie z Eneą ws. przyłączenia Kozienic do sieci gazowej

konferencji prasowej. Jego zdaniem, planowane połączenie świadczy o tym, że w strategii energetycznej Polska dąży do tego, by źródła nieefektywne zastępować nowymi, które poprawią jakość powietrza, a równocześnie wpisuje się w decyzję Unii Europejskiej, zmierzającą do obniżenia emisji CO2 do atmosfery

Polski protest na forum UE. Nie ma zgody na redukcję emisji CO2

Polski protest na forum UE. Nie ma zgody na redukcję emisji CO2

Polska otwiera nowe pole sporu z Brukselą. W poniedziałek w Luksemburgu spotkali się wszyscy ministrowie środowiska UE, aby przedyskutować lipcową propozycję Komisji Europejskiej (KE) w sprawie ograniczenia emisji CO2 w takich sektorach jak transport, budownictwo czy rolnictwo - to tak zwany system

URE wszczął kolejne postępowanie wyjaśniające w zw. z cenami energii na TGE

paliwo oraz koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. Ponadto, handel energią elektryczną w kontraktach terminowych na rynku hurtowym w znacznej mierze odbywa się na TGE, a ceny rozliczeniowe w transakcjach realizowanych na tym rynku można było dotychczas uznawać za ceny referencyjne dla rynku. Z tego też

PKN Orlen wprowadził paliwa Efecta w miejsce EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen wprowadził od dziś na wszystkich stacjach swojej sieci uszlachetnione paliwa Efecta 95 i Efecta Diesel w miejsce EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra, podała spółka. Nowe paliwa pozwalają m.in. zredukować emisję tlenków azotu, cząstek stałych i CO2

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

, hutnicza czy papiernicza, będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii. "Wprowadzenie w Polsce systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia branż energochłonnych jest konieczne m.in. po to, by chronić mniejsze miasta. To w nich najczęściej

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

Ochrony Środowiska i spółką inwestycyjną BOŚ Eko Profit" - czytamy w komunikacie. Współpraca sygnatariuszy listu ma służyć osiągnięciu nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Wspólne działania będą wspierały osiągnięcie przez Polskę poziomu 15

PGNiG ma list intencyjny z Lasami Państwowymi ws. projektu dot. wchłaniania CO2

27,1 mln ton rocznie będzie mogła być sprzedawana na aukcjach firmom energetycznym. "Eksperymentalny program byłby realizowany w latach 2017-2020. Mógłby on pozwolić podmiotom gospodarki narodowej, objętym Europejskim Systemem Handlu Emisjami, nabywać na rynku alternatywnym od Lasów Państwowych

Enea miała 259,63 mln zł zysku netto, 867,03 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2. Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 434 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 161 mln zł. Wyższy wynik segmentu to rezultat wyższego poziomu produkcji i sprzedaży w porównaniu do

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2,, - W obszarze dystrybucja niższy wynik jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej; ponadto odnotowano

Przeciętny wynik w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek wyniósł 1,03/10 pkt

stanie opublikować wiarygodnych danych nt. emisji ekwiwalentu CO2 na jednostkę produktu zwyczajnie nie będzie w stanie tego produktu sprzedać w ramach UE. Co więcej, będzie miała problemy z uzyskaniem finansowania, bo jaki bank udzieli kredytu spółce tracącej rynki zbytu? Dlatego przeprowadzone badanie

Francuzi oskarżają Polaka i polską spółkę o pomoc w unikaniu podatków

Francuzi oskarżają Polaka i polską spółkę o pomoc w unikaniu podatków

największy w Polsce dom maklerski, który wyspecjalizował się w prawach handlu do emisji. Zapytaliśmy KNF, czy proces we Francji może być przedmiotem sprawdzania tego podmiotu przez Komisję. Czekamy na odpowiedź. CO2 na karuzeli podatkowej Oszustwa związane z handlem emisjami CO2 są wymieniane przez Komisję

FPP do KE: Włączmy hutnictwo miedzi i górnictwo metali nieżelazn. do rekompensat

rozliczeniowego Systemu Handlu Emisjami Unii Europejskiej (lata 2021-2030), podała Federacja. "W warunkach konieczności zachowania konkurencyjności względem wytwórców spoza Europy - którzy nie muszą ponosić nakładów na dostosowanie swoich procesów produkcyjnych do unijnych wymogów środowiskowych - brak

Shell: LNG w transporcie może obniżyć emisję CO2 o 142 mln ton do 2040 r.

do 2040 roku ma wzrosnąć do około 14%. Jednocześnie z raportu wynika, że do 2040 roku flota statków na LNG będzie rosnąć znacznie szybciej niż cała flota ogółem, a to właśnie międzynarodowy transport morski odpowiada dziś za około 3% emisji CO2 na świecie. "Dostrzegamy

Forum Energii: Unijny pakiet 'Czysta energia' wymusi zmiany na polskim rynku

na rynku źródłom rozproszonym oraz włączenie odbiorców i magazynów energii. Zwiększy się konkurencja, w tym ponadgraniczna. Wzrośnie handel energią elektryczną pomiędzy państwami, a nadzór nad nim będą sprawować nowo powołane Regionalne Centra Koordynacyjne. "Wzrost cen uprawnień do emisji CO2

Tauron przeznaczy 1,5 mld zł na dokończenie bloku 910 MW w Jaworznie

budowy bloku gazowego w Łagiszy. "Przy rosnących cenach uprawnień do emisji CO2 opłacalność takiego bloku się poprawia i analizujemy, czy to już jest ten poziom, żeby kontynuować projekt. Jednak na dziś projekt jest wciąż w fazie zawieszenia" - wskazał Wadowski. Tauron Polska Energia S.A

Enea spodziewa się poprawy w wydobyciu i wytwarzaniu, obrót pod presją w 2019

spodziewa się w 2019 r. wzrostu wolumenu produkcji energii elektrycznej, przy raczej stabilnych cenach hurtowych, co również powinno się przełożyć na wzrost wyniku EBITDA, mimo wysokiej ceny uprawnień do emisji CO2. W 2018 roku EBITDA segmentu wytwarzanie wyniosła 868,7 mln zł, 18,1% więcej r/r

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

Czerwiński, cytowany w komunikacie. Według raportu, w wypadku twardego brexitu Polska byłaby narażona na niedobory leków o wartości 28-41 mln GBP (135-205 mln zł). Brexit będzie miał również wpływ na politykę spójności, programy unijne finansowane ze wspólnej kasy, europejski system handlu emisjami CO2

CCC zakłada średnioroczny capex 150-200 mln zł w strategii na lata 2020-2022

, zawierający zobowiązania środowiskowe i społeczne. Celem jest także obniżenie wskaźników emisji CO2, zużycia energii elektrycznej i wytwarzanych odpadów. Spółka zamierza kontynuować działania w zakresie wsparcia NGO oraz partnerstwo z UNICEF, podano także. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

" - czytamy w ocenie skutków regulacji. Środki mają być wypłacane z tworzonego ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, finansowanego m.in. z 80% kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Zgodnie ze złożonym wcześniej projektem przewidziano zmniejszenie poziomu podatku akcyzowego

Oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 632 mln zł w I kw.

zabezpieczających ceny produktów naftowych na poziomie 55 mln zł, nadwyżkę ujemnego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie -44,4 mln zł, dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających prawa do emisji CO2 w wysokości 9,6 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i

Tchórzewski: Podejmiemy działania na rzecz złagodzenia polityki UE ws. węgla

przodu" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom, komentując środowe stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (ETS). "Rozwiązania, które osłabią naszą gospodarkę, nie mogą być spokojnie przyjmowane. Nie po to Polska wstępowała do Unii

Grupa Lotos miała 500,5 mln zł zysku netto, 658,7 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

i wyceny transakcji zabezpieczających prawa do emisji CO2 w wysokości 12,9 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji IRS zabezpieczających poziom stopy procentowej w wysokości -6,8 mln zł, wymieniono w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 662 mln zł w II kw

Enea miała 686,74 mln zł zysku netto, 2348,3 mln zł EBITDA w 2018 r.

oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Obszar Obrotu przyniósł EBITDA na poziomie -76 mln zł. Wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) w obrocie detalicznym, a także wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku

Enea miało 385,75 mln zł zysku netto, 889,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2" - czytamy w raporcie. Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 612 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 212 mln zł. Wyższy wynik segmentu to rezultat wyższego poziomu produkcji i sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego

Grupa Enea wybuduje nowe źródło kogeneracyjne w Pile za ponad 48 mln zł

 tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w unijne regulacje, a także założenia projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i

Enea miała 246,15 mln zł zysku netto, 798,78 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

obowiązków ekologicznych w obrocie detalicznym oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku EBITDA w tym segmencie (spadek r/r o 64 mln zł)" - wymieniono w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 4 009,61 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

. - ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.)" - czytamy w dokumencie. W ramach kierunku "Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych" projekt zakłada, że popyt na węgiel kamienny będzie pokrywany zasobami własnymi, a relacja import-eksport będzie miała charakter

Instrat: Budowa Ostrołęki C to 2,3 mld zł ujemnej wartości dla akcjonariuszy

ostatniego roku. Po reformie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 marża w energetyce opartej na węglu znacząco się skurczy. Swoją cegiełkę dokładają również zaostrzone limity emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów" – dodał autor opracowania. "Ostrołęka C to projekt inwestycji

Przegląd prasy

emisjami CO2, które spływają do polskiego budżetu od lat, powinny być inwestowane w modernizację energetyki, tak, by Polska przestała mieć najwyższych w Europie cen energii Parkiet  --TFI starają się zachęcić inwestorów do przeniesienia środków do produktów o większym ryzyku, uświadamiając

Enea oddała do użytku blok B11 o mocy 1075 MW w Kozienicach

jestem zbudowany tym, że wypełniamy dyrektywę BAT co do SOx i NOx na poziomie bardzo bezpiecznym" - dodał. Blok osiąga sprawność 45,6%, co pozwala na obniżenie emisji CO2 o 25% wobec emisji z działających już bloków opalanych węglem kamiennym. Enea podkreśla, że nowy blok spełnia, a nawet

Emisyjny cios z Brukseli. Mamy mocniej ograniczyć produkcję CO2

energetyce), które objęte są handlem pozwoleniami ETS [Europejski System Handlu Emisjami] na emisje CO2. Polska była dość zadowolona, bo - jak szacowała wówczas Warszawa - w sektorach ETS nawet po 2020 r. może utrzymać mniej więcej obecne tempo redukcji. Sęk w tym, że niewiele wtedy zdecydowano o podziale

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

wynik wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2. - w obszarze Dystrybucja niższy wynik roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na

Enea Operator wdrożyła algorytm, który ma ograniczyć straty w transformatorach

dystrybucyjnej co w konsekwencji prowadzi do obniżenia emisji CO2 do atmosfery" - powiedział wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki Wojciech Drożdż, cytowany w komunikacie. Praca nad realizacją projektu trwała od czerwca 2018 r. i była możliwa dzięki

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

przyczyni się do wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich. Powstanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych będzie wspierać osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. "

Wyborowa Pernod Ricard zakłada lekki wzrost rynku, umacnia się w segm. premium

, Meksyku" – wskazał prezes. W kwestii inwestycji zaznaczył on, że program inwestycyjny jest kontynuowany w fabrykach w Poznaniu i Zielonej Górze i mają one na celu systematyczną optymalizację produkcji. "W ostatnich okresach zmniejszyliśmy poziom emisji CO2 o ponad 30

Energa: Trwają prace nad dokumentacją potrzebną do wydania NTP dla Ostrołęki C

. Mamy promesy bankowe, mamy podpisane porozumienie z FIZA Energia. Dziś nie mamy problemu, czy tylko jak" - podkreślił. Złożony przez ClientEarth pozew nie ułatwia realizacji projektu, powiedział także Kościelniak. Z kolei ceny uprawnień do emisji CO2 nie muszą stanowić problemu, ponieważ jego

ING BSK: PKB wzrośnie do 4,5% w br., a CPI przebije 3% na początku 2020 r.

, impuls w dużym stopniu sfinansują dochody jednorazowe - 5 mld zł w 2019 roku oraz 20 mld zł w 2020 roku. Obejmuje to: opłatę transferową OFE, sprzedaż uprawnień do emisji CO2 oraz aukcję częstotliwości 5G. Rząd zdecydował się też podnieść podatki (m.in. akcyzę na papierosy), składki (likwidacja limitu

Enea spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w 2017 r.

spadek cen energii, niższy limit darmowych uprawnień do emisji CO2, spadek cen węgla i spadek produkcji energii elektrycznej. Pozytywnie oddziaływać będzie optymalizacja procesów wewnętrznych, podano w raporcie rocznym. W segmencie OZE spodziewany negatywny czynnik to utrzymujący się niski poziom cen

IJ: Trend wzrostu cen hurtowych energii może utrzymać się do 2020 r.

elektrycznej, który widoczny jest także w Polsce. Przyczyną tej sytuacji jest wzrost cen europejskich uprawnień do emisji gazów cieplarnianych spowodowany reformą systemu handlu emisjami ETS. Dodatkowo wzrasta cena węgla kamiennego. Krajowa sieć elektroenergetyczna wymaga ciągłej i intensywnej modernizacji, co

Koreańskie firmy chcą współpracować w projekcie polskiej elektrowni jądrowej

prezydentów zadeklarowało partnerstwo strategiczne, Polska i Korea są zobowiązane do wspólnego poszukiwania istotnych obszarów wzajemnie korzystnej współpracy. Biorąc pod uwagę redukcję emisji CO2 jak również bezpieczeństwo energetyczne, polski rząd aktywnie planuje nowy projekt budowy elektrowni jądrowej

Krynica 2016. Priorytet rządu: zyski dla energetyki węglowej

opartej na paliwach kopalnych. - Europejski system handlu emisjami CO2 w dramatyczny sposób wpływa na perspektywy budowy nowych mocy. Nie wiemy, ile będzie kosztowało CO2 za 10 czy 15 lat - powiedział Michał Kurtyka. To prawda. Obecnie koszt emisji jednej tony CO2 wynosi ok. 5 euro za tonę. Unijna

Grupa Enea miała wstępnie 2,43 mld zł EBITDA i 751 mln zł zysku netto w 2018

zmiennych produkcji, szczególnie w odniesieniu do CO2 oraz mniejszego poziomu darmowych praw do emisji dwutlenku węgla; b) wytwarzanie OZE: wyższy wynik r/r wynika z wyraźnie wyższych cen energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii w drugiej połowie 2018 roku przy wyższym poziomie produkcji

Przegląd prasy

trakcyjne, w tym 2 hybrydowe --MFPR: Polsko-norweskie projekty otrzymają zostaną dofinansowane kwotą 156 mln zł --MR: Polska wygrała spór z Griffin RE przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie --Bank Pekao przyznał klientom z segm. MŚP 633 mln zł w ramach tarczy finansowej --KE: Poziom emisji CO2 w

Grupa Enea wybuduje w Pile źródło kogeneracyjne o mocy 8,32 MWt i 8,72 MWe

MEC Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w unijne regulacje, a także założenia projektu Polityki

Enea miała wstępnie 246 mln zł zysku netto, 799 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

obrocie detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie rekompensuje wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych (głównie z tytułu zielonych certyfikatów); obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na

7 lat i 1 mln euro grzywny - polski biznesmen skazany w Paryżu za oszustwa podatkowe

spółek słupów na Cyprze, Litwie i w Hongkongu. Karuzela z wyłudzeniami VAT Wszystko odbywało się na zasadzie karuzeli. Oszustwa tego typu polegają na przerzucaniu towarów między różnymi utworzonymi w tym celu firmami w różnych krajach. Po drodze wyłudzają one VAT. Handel emisjami CO2 jest łatwiejszy niż

IJ: Koszt energii elektr. zużytej przez gospodarkę wzrośnie do 49 mld zł w 2019r

. Główną przyczyną są galopujące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) spowodowane reformą europejskiego systemu handlu emisjami, jak również systematyczny wzrost cen węgla kamiennego na świecie i w Polsce. W efekcie kraje, które większość energii elektrycznej pozyskują z paliw kopalnych, w

Węgiel jak ropa naftowa, a Polska jak Arabia Saudyjska

ponad wszelką wątpliwość nie udowodnił, że to człowiek odpowiada za zmiany klimatu. Paweł Sałek dodał, że Polska będzie sprzeciwiać się zmianom w europejskim systemie handlowania prawami do emisji CO2, który miałyby podwyższyć ceny uprawnień. - Handel prawami do emisji powinien być rynkowy, bez

Bruksela szykuje nowy podatek od CO2

Komisja wysłała do krajów UE projekt załącznika do dyrektywy o opodatkowaniu energii. Mówi się w nim o obłożeniu podatkiem instalacji wydzielających CO2 (10 euro za tonę), które nie są objęte europejskim handlem emisjami (ETS). To system, do którego wchodzą elektrownie, ciepłownie, duże zakłady

"Rz" Przekonać nie tylko Brukselę

będą musieli kupić uprawnienia na rynku, przełoży się to na odbiorców. Prawnicy ClientEarth zaskarżyli wydane przez marszałków województw decyzje administracyjne, dzięki którym nowo budowane bloki mogły trafić na listę uprawnionych do handlu emisjami CO2. Lista we wrześniu znajdzie się w Brukseli i

Można (już) handlować CO2

Tylko do końca kwietnia państwa UE miały czas, żeby przelać na indywidualne konta firm zezwolenia na emisję CO2 rozdzielane w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS). W Polsce przekazanie przedsiębiorstwom uprawnień do emisji CO2 na lata 2008 i 2009 było wstrzymane

Kalendarium ISBnews

zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2"     PONIEDZIAŁEK, 29 lutego  --14:00: GUS poda szacunek wstępny nt. PKB za IV kw. 2015 r.  --MF poda

Europa pali pelletem, giną amerykańskie lasy

produkcji pelletu. To jedno z największych na świecie zagłębi, które rozciąga się od Missisipi, przez Alabamę, Georgię, aż po Karolinę Północną (na tym terenie 86 proc. lasów jest w rękach prywatnych, przy amerykańskiej średniej na poziomie 56 proc.). Emisja gazu cieplarnianego Stary Kontynent kupuje pellet

Przegląd prasy

uprawnienia do emisji CO2 znów drożeją    Dziennik Gazeta Prawna  -- Niedawno powołany szef KNF najprawdopodobniej już wkrótce zmieni zastępców. Nad urzędem faktyczną kontrolę przejmie premier -- Warunki mieszkaniowe Polaków poprawiają się, alw nadal jesteśmy na jednym z ostatnich

PGE zakłada spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej i OZE w 2017 r.

Bełchatowie - wyższe wolumeny produkcji z elektrociepłowni gazowych po oddaniu bloku w Elektrociepłowni Gorzów, - program poprawy efektywności, - ceny węgla zależne od zapisów w umowach oraz sytuacji rynkowej, - spadek cen praw majątkowych OZE - alokacja darmowych uprawnień do emisji CO2 na poziomie

Wielton: W branży transportowej widać pierwsze symptomy spowolnienia

zabudowy lastmile wykorzystywane właśnie w realizacji dostaw rynku e-commerce. Inwestujemy również w rozwój technologii, pozwalającej m.in. na optymalizację kosztów, zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji CO2" - wskazał prezes. "Aby wesprzeć naszych klientów w utrzymaniu standardu świadczonych

Przegląd prasy

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nielsen: Sprzedaż win aromatyzowanych wzrosła o 47% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, prosecco - o połowę --Ceny uprawnień do emisji CO2 osiągnęły poziom notowany ostatnio w 2008 r

Przegląd prasy

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ceny aut wzrosną w 2020 r. ze względu na wprowadzenie nowych, wyśrubowanych limitów maksymalnej emisji CO2 --Szlachta z PiS: Z matrycy VAT wypadną podwyższone stawki na napoje

UOKiK skierował do II etapu wniosek ws. przejęcia EDF Polska przez PGE

energetycznymi oraz europejskim rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. W połowie maja br. PGE podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł. PGE liczy na finalizację transakcji przejęcia aktywów EDF w ciągu

Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 55,31 mln zł w I kw. 2017 r.

zielonych certyfikatach. W minionym kwartale wzrosły koszty zakupu uprawnień do emisji CO2,, w następstwie wyższej ceny w transakcjach zawartych jeszcze w ubiegłym roku. Spadły natomiast inne koszty związane bezpośrednio z poziomem produkcji, jak i część pozostałych" - skomentował prezes Adam Kłapszta

Polska na celowniku oszustów - zarabiają na "handlu powietrzem"

- Regularnie dzwonią do nas podejrzane osoby, które pytają, czy możemy sprzedać prawa do emisji CO2 do Polski. To zwyczajni oszuści VAT-owscy. Ten proceder przeniósł się z Wielkiej Brytanii i Francji do Polski i Włoch - napisał jeden z szefów londyńskiej giełdy energii ECX w e-mailu do prawnika

Przegląd prasy

zmniejszające opłacalność wytwarzania prądu z węgla - wyższe ceny praw do emisji CO2 mogą nawet dwukrotnie zwiększyć koszty elektrowni Parkiet --Prezes Banku Pekao Luigi Lovaglio raczej nie będzie skłonny pozostać na stanowisku po tym, jak nowymi akcjonariuszami zostaną państwowe PZU i PFR wg gazety

Przegląd prasy

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Notowania uprawnień do emisji CO2 pną się w górę i biją kolejne rekordy, pociągając za sobą wzrost cen prądu. W przyszłym roku za energię możemy płacić o 30-50% więcej

Brexit gospodarki nie tyka? Tknie, tylko Wielka Brytania musi naprawdę wyjść z UE

frachtowymi, giełdy metali, uprawnień do emisji CO2 i jeszcze wiele innych wyrafinowanych usług finansowych. Siedziby tych firm mieszczą się w Londyńskim City nie dlatego, że jest tam tanio, tylko dlatego, że to jest City. Ale atuty City mogą się skończyć, gdy Brexit przestanie być tylko wynikiem referendum

Kalendarium ISBnews

polskiej ścieżki redukcji emisji CO2" --13:00: Konferencja prasowa Quercus TFI nt. wyników --14:00: Komisja Gospodarki i Rozwoju. Informacja na temat sytuacji branży hutniczej w Polsce oraz planowanych działaniach zmierzających do likwidacji zagrożeń dla tego sektora   PIĄTEK

Kupujesz na promocjach? Piwo i dziewięć innych produktów, które zdrożały najbardziej. Sklepy przestają nas rozpieszczać [BADANIA]

nie pozwala sobie na to, aby w istotny sposób różnić się w tym zakresie. Stałe ceny będzie im jednak coraz trudniej utrzymać. Szykuje się bowiem szokowa podwyżka cen prądu. Stawki za energię wzrosną w 2019 r. z uwagi na coraz wyższe ceny surowców i uprawnień do emisji CO2 nawet o 70 proc. Średnia

Przegląd prasy

do Polski przekroczył 14 mln ton w I-IX 2018, co oznacza wzrost o 72% r/r Parkiet --Prezes Impela: Rozmawiamy o akwizycji ze starannie wybranymi partnerami Dziennik Gazeta Prawna --ZCh Police nie kupiły od roku ani jednego uprawnienia do emisji CO2 wg gazety --PGE chce, by Autosan stanowił

PGE: Komitet inwestycyjny rekomenduje blok gazowy dla Elektrowni Dolna Odra

podejścia do zarządzania ryzykiem w tego typu projektach, w tym szczególnie ryzykiem regulacyjnym. Możliwe wprowadzenie limitów emisyjnych dla technologii konwencjonalnych, w połączeniu z postępującą rewizją systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, która może podnieść koszty wytwarzania energii

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

UE jest dziś trzecim co do wielkości emitentem CO2 - po USA i Chinach. Cała trójka wspiera odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, UE poszła jednak o krok dalej i stworzyła system handlu emisjami. Firmy, które emitują CO2, muszą kupować uprawnienia do emisji, którymi handluje się na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dotyczy elektrycznych aut wśród szukających w sieci.  Źródło: spółka Telekomunikacja: Całkowity ślad węglowy w cyklu życia sektora ICT wynosi około 730 milionów ton ekwiwalentu CO2 (Mt CO2-eq) czyli 1,4% całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Przechowywanie danych w chmurze to tylko

Przegląd prasy

government do 1,2-1,5% PKB w 2020r. --PKO BP: Łącznie składki na BFG zaliczone w ciężar kosztów I kw. to 366,04 mln zł --BOŚ: Łączne składki na BFG zaliczone w ciężar I kw. br. to 32,05 mln zł --PGE otrzyma dodatkowo 10,9 mln uprawnień do emisji CO2 w 2019 r. --Gino Rossi wydłużyło termin spłaty

Kalendarium ISBnews

optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2"  --13:00: Konferencja prasowa Quercus TFI nt. wyników  --14:00: Komisja Gospodarki i Rozwoju. Informacja na temat sytuacji branży hutniczej w Polsce oraz planowanych działaniach zmierzających do likwidacji zagrożeń dla tego

Ameryka wchodzi do gry o klimat

prawda, prezydent Bush nie chciał wprowadzić systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych (cap-and-trade). Ale w kampanii wyborczej taki system poparli zarówno Barack Obama, demokrata, jak i John McCain, republikanin. Zamierzacie naśladować Europę, w której już handluje się zezwoleniami na emisje

Francja chce podatku węglowego w całej Unii

na naszych granicach - podkreślił. Francuski prezydent miał na myśli najprawdopodobniej masowy import towarów z państw azjatyckich (zwłaszcza z Chin), w których przepisy o ochronie środowiska praktycznie nie istnieją, podobnie jak próby ograniczania emisji CO2. Taki import zdaniem Francuzów może

Stara UE zachęca podatkami do oszczędnych aut

motoryzacyjnym na Starym Kontynencie, zmiany w tym państwie wpływają na cały handel samochodami w Europie. Już niemal we wszystkich państwach starej UE podatki od aut zależą od emisji CO2. Taki system obowiązuje w Wlk. Brytanii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Portugalii i Hiszpanii, a w Szwecji dotyczy nowych

Szwedzki rząd nie lubi węgla

Szwecja obejmie przewodnictwo w UE 1 lipca. I jak zwykle jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania będzie energetyka i ograniczenie emisji CO2. - Rozpoczniemy dyskusję o stworzeniu wspólnej unijnej strategii efektywności energetycznej - mówi "Gazecie" Ola Altera, wiceminister

Zmierzch Ameryki? Bez żartów. Trump staje na czele największej potęgi gospodarczej świata

główne paliwo w elektrociepłowniach - doprowadziło do redukcji emisji CO2 między rokiem 2004 a 2014 o 0,6 mld ton rocznie. Dolar wciąż rządzi... i można go drukować Niemal przez wiek powtarzany był slogan: dolar rządzi światem. Od kilku lat popularne są rozważania na temat, kiedy nastąpi upadek znaczenia

Przegląd prasy

chce zmniejszenia emisji CO2 prrzez auta o 30% w 2030 r. --MF: Najwięksi pracodawcy przystąpią do PPK jako pierwsi, z początkiem 2019 r. --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Tomasz Szewczyk z PSE został wiceprzewodniczącym IRCSG w NATO --Ardigen przyspieszy rozwój

Kalendarium ISBnews

; --11:00: Debata Ministerstwa Energii "Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2" --13:00: Konferencja prasowa Quercus TFI nt. wyników   --14:00

Żywność, gaz, prąd, paliwa... Ceny pietruszki mogą być rekordowe. Co jeszcze zdrożeje w 2019? A co stanieje?

obywateli. Budżet zrezygnował z 2 mld akcyzy, firmy energetyczne zostały pozbawione 2 mld opłaty przejściowej, a koncerny energetyczne dostaną 4 mld zł nie od odbiorców prądu, ale z kasy państwa (ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2). Nie wiadomo jednak jeszcze, co z cenami prądu dla tych odbiorców

Przegląd prasy

. na sprzedaż pszenicy. Nasz kraj - ku zdumieniu Brukseli - był przeciwny takim ułatwieniom Dziennik Gazeta Prawna  --Ameryka grozi, że wycofa się z porozumień klimatycznych o redukcji emisji CO2. To raczej zapowiedź kłopotów dla naszej energetyki --Gdyby przyznając granty na naukę zamiast

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, rozważa, jakie powinny być miasta przyszłości. Szacuje się, że do 2050 roku będzie w nich mieszkać aż 70 proc. populacji. Już dziś miasta odpowiadają za 80 proc. globalnych emisji CO2 i zużycie 70 proc. globalnej energii. Jednak rozwój miast nie musi wiązać się ze szkodami dla

Firmy czeka kolejna podwyżka cen prądu

giełdzie energii wywindowała niepewność wokół pozwoleń na emisję CO2. Błędy poprzedniego rządu spowodowały, że Komisja Europejska aż o 26 proc. obcięła Polsce limit pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, które dostaje każdy kraj. Rząd (który za darmo rozdziela te pozwolenia pomiędzy poszczególne firmy) był

Przegląd prasy

(średni przychód z jednego pokoju hotelowego) w ciągu 8 miesięcy 2016 roku Parkiet --Grupa Azoty zapowiada oszczędności i rezygnację z części planów Dziennik Gazeta Prawna --Nowa wersja podatku od handlu to danina liniowa bez kwoty wolnej w wysokości 1-1,5% obrotu wg gazety --PressInfo: Wartość

Przegląd prasy

wykonawczym ds. komunikacji korporacyjnej PKN Orlen Parkiet --Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie: Prawie 240 mld zł ma kosztować zredukowanie o 30% do 2030 r. emisji CO2 wytwarzanego przez polską energetykę Dziennik Gazeta Prawna --Od 13 marca pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pojawią się

Angela Merkel przeciw europodatkowi

własnych" budżetu UE: udział w VAT, CIT, część dochodów z handlu emisjami CO2, podatek od instytucji finansowych, energii i transportu lotniczego. Część tych podatków mieszkańcy Unii zobaczyliby na płaconych przez siebie fakturach lub biletach lotniczych, a inne dotknęłyby ich pośrednio. Nowy podatek

Przegląd prasy

., podała spółka w raporcie rocznym. --Zastosowanie technologii blockchain przy handlu emisjami CO2 to temat hackathonu zorganizowanego w Krakowie przez Tauron. To pierwszy w Polsce blockchainowy hackathon dotyczący branży energetycznej, podała spółka. --Apator prognozuje 880-920 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceprezes Andrzej Baranowski. Zarząd Cognoru rekomenduje przeznaczenie 36 039 000 zł na wypłatę dywidendy za 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym. Zastosowanie technologii blockchain przy handlu emisjami CO2 to temat hackathonu zorganizowanego w Krakowie przez Tauron. To pierwszy w