handel detaliczny raporty i prognozy

Złoty powinien kontynuować wczorajsze umocnienie

;producenckiej (prognoza: -1,4 proc. R/R). Tydzień zamkną publikowane w piątek kwietniowe dane o produkcji budowlano-montażowej (prognoza: -1 proc. R/R) i sprzedaży detalicznej (prognoza: -16,9 proc. R/R) oraz majowy raport o koniunkturze w polskim przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. 

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Chin, USA i krajowe PKB w I kw.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane ze sfery realnej gospodarki chińskiej oraz USA, które zobrazują skalę spadku produkcji i sprzedaży detalicznej w kwietniu, a także szybki szacunek PKB w I kw. br. w Polsce, uważają ekonomiści Banku Ochrony

Manpower: 14% firm chce zwiększać, a 3% zmniejszać zatrudnienie w II kw. 2019

raporcie sektorów rynku, najwyższe prognozy odnotowano w produkcji przemysłowej (prognoza netto zatrudnienia na poziomie +22%), transporcie i logistyce (+14%) oraz handlu detalicznym i hurtowym (+12%) w II kw. br. "Najmniejszej liczby ofert pracy w drugim kwartale bieżącego roku można się spodziewać

Manpower: 6% firm chce zwiększać, a 2% zmniejszać zatrudnienie w II kw. 2020

pkt proc. dla każdego z sektorów. Jeszcze większe różnice widoczne są w ujęciu rocznym, a plany rekrutacyjne są mniej optymistyczne w sześciu z siedmiu branż. Dla produkcji przemysłowej prognoza na drugi kwartał 2020 roku jest niższa o 16 pkt proc., a w innych usługach oraz w handlu detalicznym i

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi jednodniowe posiedzenie RPP

gospodarkę polską w minimalnym stopniu, w tym negatywnie w zakresie pewnych ograniczeń podażowych z uwagi na ograniczenie aktywności w Chinach (produkcja sprzedana przemysłu) i pozytywnie w zakresie sprzedaży detalicznej. Zakładamy, że nasilony popyt na żywność w ostatnim tygodniu lutego jeszcze delikatnie

Manpower: 14% firm chce zwiększać, a 7% zmniejszać zatrudnienie w I kw. 2018

-zachodnim odnotowany jest umiarkowany optymizm pracodawców na poziomie +10%, podczas gdy prognoza zatrudnienia w Polsce centralnej wynosi +9%, podano również. W przypadku zatrudnienia w poszczególnych sektorach prognoza najwyższego wzrostu zatrudnienia dotyczy handlu detalicznego i hurtowego z prognozą

NBP: Popyt w sektorze firm wciąż dobry, spada optymizm wśród eksporterów

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Prognozy popytu w sektorze przedsiębiorstw są pozytywne na I kw. 2019 r., ale w przypadku eksportu wykazują wyraźną tendencję spadkową, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).  "Wskaźniki prognoz popytu wśród nieeksporterów kształtują się od roku

Grupa Lotos miała 1311,6 mln zł straty netto, 670,5 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 1 311,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 172,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1 358,9 mln zł wobec 362,3 mln zł

Manpower: 21% firm transportowych chce zatrudniać w najbliższym kwartale

kwartału prognoza poprawiła się o 8 pkt proc., a w ujęciu rocznym o 13 pkt proc. "Tak wysoki wynik prognozy firm transportowych i logistycznych może być efektem nowych inwestycji w naszym kraju, szczególnie w sektorze e-commerce oraz rosnącej sprzedaży detalicznej przez internet. Na styczeń przypada

PMR: Wartość e-handlu wzrośnie o 15,4% do 31,8 mld zł w tym roku

od sytuacji na całym rynku. Choć ostatnie lata przyniosły deflację, czy inne turbulencje, to kanał internetowy cały czas wzrastał w tempie dwucyfrowym" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Handel internetowy w Polsce 2015. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015

Manpower: 17% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w IV kw. 2018

" - czytamy w raporcie. Najlepsze perspektywy zatrudnienia stoją przed sektorem produkcja przemysłowa, gdzie pracodawcy zadeklarowali prognozę zatrudnienia na poziomie +25% oraz w sektorze budownictwo (+21%). W przypadku sektora handel detaliczny i hurtowy wzrosty zatrudnienia przewidywane są na

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 21 stycznia --09:30: Briefing ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na temat finansowania innowacji z funduszy europejskich    --10:00: Narodowy Bank Polski opublikuje raport 'Sytuacja na rynku mieszkaniowym w III kw. 2018 r.' --11:00: Eurostat

Manpower: 13% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w IV kw. 2019

pracowników, dlatego osoby poszukujące nowej pracy lub rozważające zmianę pracodawcy mogą spodziewać się zdecydowanie mniejszej liczby ofert zatrudnienia w najbliższym kwartale. Największą różnicę zauważą kandydaci zainteresowani rozwojem w finansach i usługach dla biznesu, handlu detalicznym i hurtowym oraz

BOŚ Bank: Globalna polityka handlowa pozostanie kluczowa dla rynków finansowych

 rynku pracy, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. "Choć w minionym tygodniu globalny rynek pozostał odporny na kolejne kroki zwiększające ryzyko eskalacji protekcjonizmu, uważamy, że w nadchodzących tygodniach wątek „wojny handlowej" będzie

Kalendarium ISBnews

przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2020 roku --11:00: Konferencja prasowa PKP Cargo nt. zakupu wagonów    CZWARTEK, 23 stycznia -- Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w grudniu 2019

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 1 019 w roku 2019 r., czyli o 4,5% więcej niż w roku 2018 (wg danych na koniec grudnia 2019), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3%, a upadłości i

Kalendarium ISBnews

roku, Koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2019 roku --10:00: Spotkanie prasowe REAS pt. "Rynek mieszkaniowy w Polsce – IV kwartał 2018 r."  --12:00: Spotkanie Open Finance nt. prognoz na 2019    ŚRODA, 23 

BOŚ Bank: Indeksy PMI w strefie euro w centrum uwagi w tym tygodniu

mniej sprzyjających niż w lipcu efektach kalendarzowych, oczekujemy niższego wzrostu produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Oczekujemy nieznacznego obniżenia dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz wyników sprzedaży detalicznej na poziomie zbliżonym do lipca"

Manpower: 18% firm chce zwiększać, a 3% zmniejszać zatrudnienie w II kw. 2018

, instytucje sektora publicznego, rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo – po +6% dla każdego z nich" - czytamy w raporcie. Pracodawcy z 3 sektorów deklarują pogorszenie prognoz rekrutacyjnych wobec poprzedniego kwartału - w tym dla sektora handel detaliczny i hurtowy spadek jest największy i wynosi 14

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 737 w I-III kw. 2018 r., czyli o 1,2% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada jednak, że w kolejnych kwartałach wzrost liczby postępowań przybierze na sile. Firma

Manpower: 14% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w III kwartale

raporcie "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia", przedstawionym przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową plasuje się na poziomie +9%. Zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym prognoza pogorszyła o 4 pkt proc. "W III kwartale 2017

NBP: Firmy oczekują lekkiej poprawy kondycji ekonomicznej w całym 2018 roku

marcu br. pogorszeniem kondycji handlu detalicznego, słabszymi prognozami popytu oraz obowiązującym od marca br. ograniczeniem handlu w niektóre niedzielę. Problemy z obsadzeniem wakatów oraz zmiany podatkowo-regulacyjne są w dalszym ciągu wymieniane jako najważniejsze bariery rozwoju przedsiębiorstw

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

4Q19. Najbardziej dotknięta blokadą handel i inne usługi rynkowe spowolniły, ale prawdopodobnie mniej niż prezentowała to sprzedaż detaliczna. Nasze dane bankowe pokazywały, że aktywność klientów w marcu była znacznie lepsza niż sugerowały to dane GUS o sprzedaży detalicznej za marzec. Drugi kwartał

BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne dane z Polski i z USA

średnioterminowych prognoz inflacyjnych. Większe znaczenie będzie miała publikacja danych flash dot. wzrostu PKB w I kw. Szacujemy, że dynamika PKB obniżyła się do 4,5% r/r, w warunkach wolniejszego wzrostu w gospodarce globalnej oraz niższego wzrostu publicznych inwestycji infrastrukturalnych"

Przegląd informacji ze spółek

handlu detalicznego (od 14 marca do przyjętego w analizowanym scenariuszu końca czerwca br.) w obiektach grupy objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wyniesie ok. 80-85%, podała spółka. Cena ropy od początku roku spadła z 65 USD/b do 25 USD/b i może stanieć nawet do 10 USD/b. Oznacza to, że cena

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

dynamiki sprzedaży detalicznej.  Analitycy podkreślają, że odczyty sprzedaży detalicznej będą zaburzone przez zakaz handlu w wybrane niedziele w marcu i w ciągu kolejnych miesięcy roku. Natomiast - ich zdaniem - trudno wskazać krótkookresowy wpływ tej regulacji na sprzedaż. Wskazują, że być może

IDC: Wydatki na chmurę publ. i prywat. w Polsce wyniosły 325,52 mln USD w 2018r.

, szczególnie z rynku produkcji montażowej, handel detaliczny i hurtowy, firmy z branży usług profesjonalnych oraz telekomunikacja i media. Mimo wciąż obecnych obaw dotyczących bezpieczeństwa czy też zgodności z obowiązującymi regulacjami, ubiegły rok przyniósł też nowe projekty w organizacjach administracji

Manpower: 18% firm chce zwiększać, a 6% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

widać także w wielu innych sektorach, takich jak Restauracje/ Hotele, Produkcja przemysłowa, Transport/ Logistyka/ Komunikacja, oraz Handel detaliczny i hurtowy, gdzie prognoza plasuje się odpowiednio na poziomie +14%, +13%, +12% i +11%. Umiarkowany optymizm odnotowano dla sektorów Finanse

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski "Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu w ujęciu realnym jedynie o 3,9% r/r po wzroście o 6,9% r/r w listopadzie, mocno poniżej konsensusu prognoz rynkowych (7,0% r/r). Co

Kalendarium ISBnews

prasowe Banku Pekao nt. nowej oferty w bankowości detalicznej  --10:00: NBP opublikuje prognozy makroekonomiczne  --10:00: Wmurowanie kamienia węgielnego Muzeum Historii Polski  --10:00: Śniadanie prasowe Standard Chartered nt. inauguracji pierwszego w Europie globalnego

Alma Market prognozuje 7 mln zł jednost. zysku netto w 2016 wobec straty w ub.r.

sprzedaży detalicznej, wprowadzenia zakazu handlu w niedziele oraz sprzedaż niektórych aktywów, po cenie niższej niż ich wartość, podano także. Przedstawione prognozy zakładają stabilizację cen artykułów żywnościowych, brak dalszego pogłębiania się czynników deflacyjnych, poprawę rentowności sklepów

Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do 'ryzyko średnie'

sektor farmaceutyczny ("ryzyko niskie"), zaś 9 kolejnych sektorów ma ocenę "ryzyko średnie": rolno-spożywczy, chemiczny, energetyczny, informatyka i telekomunikacja, metale, papierniczy, handel detaliczny, odzież i tekstylia, przemysł drzewny. "Ryzyko wysokie" przypisano

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

gospodarstw domowych doświadczą polepszenia sytuacji płynnościowej. Już w pierwszej połowie tego roku odnotowano wzrost upadłości i restrukturyzacji w handlu - o 16%, a zwłaszcza w handlu detalicznym o 37%. Potwierdza to, że sprzyjające otoczenie makroekonomiczne nie jest jedynym czynnikiem istotnym dla

GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do 11,4 pkt w styczniu

Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 11,4 pkt wobec plus 9,4 pkt w grudniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,9% badanych przedsiębiorstw

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

01:30 Australia Indeks PSI dla usług sierpień - 54,1 03:30 Australia Sprzedaż detaliczna lipiec 0,4% m/m 0,7% m/m 03:30 Australia Bilans handlu zagranicznego lipiec

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 14 listopada --09:30: Konferencja prasowa Forum Polskiego Handlu, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji nt. regulacji prawnych, które wpłyną na funkcjonowanie handlu detalicznego w Polsce  --10:00

BOŚ Bank: Dane makro ze strefy euro, USA plus krajowe najważniejsze w tym tyg.

w raporcie tygodniowym banku. Biorąc pod uwagę, że kolejne działania USA koncentrują się już na wybranych gospodarkach analitycy BOŚ Banku nie zmieniają na obecnym etapie prognoz dot. perspektyw gospodarki globalnej w dłuższej perspektywie. Cały czas dla nich najważniejszym czynnikiem pozostają

CBRE: Wydatki konsumentów będą rosły średnio o 3% r/r w ciągu 5 lat

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Nowe technologie, potrzeby konsumentów i lokalizacja to trzy obszary rozwoju handlu w Polsce, na które wskazuje raport CBRE "Zakupy przyszłości. Retail 2030". Wydatki konsumentów systematycznie rosną - w najbliższych pięciu latach przewidywany jest

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

powiązana z rewizją prognozy wzrostu gospodarczego, podkreślono w raporcie. Według centralnej ścieżki projekcji, ceny energii wzrosną o 0,5% w 2019 r., a następnie o 4,1% w 2020 r. i o 3,3% w 2021 r. wobec wzrostu o 3,6% w 2018 r. Ceny żywności wzrosną - według centralnej ścieżki - o 3,8% 2019 r., o 3,3

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa Deloitte pod tytułem: Plastik w obiegu zamkniętym - czy biznes i konsumenci są gotowi na nadchodzącą rewolucję?   --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w grudniu 2018 roku, Koniunkturę w przetwórstwie

Manpower: 18% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

także dla branż handel detaliczny i hurtowy oraz restauracje/hotele, odpowiednio +13% i +11%. W sektorze rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, gdzie wynik wyniósł +7%, prognozowane są umiarkowanie pozytywne szanse na znalezienie zatrudnienia dla poszukujących go osób. Niewielki optymizm panuje w branżach

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

. sierpień 1,5% r/r 2,9% r/r 14:15 USA Raport ADP wrzesień 165 tys. 177 tys. 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego sierpień -41,4 mld USD -39,47 mld USD 16:00 Polska Komunikat po posiedzeniu RPP październik    

PMR: Wzrost rynku detal. chemii gospodarczej przyspieszy do 3,4% w tym roku

chemii gospodarczej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021". Do 2021 r. wzrost ustabilizuje się na poziomie ok. 2%. "Handel chemią gospodarczą charakteryzuje się niższą dynamiką wzrostu, niż inne niespożywcze segmenty rynku detalicznego w Polsce, np. rynek

Manpower: 12% firm chce zwiększać zatrudnienie w ciągu kwartału

restauracje/hotele: +12%. Pozytywne prognozy dotyczą również rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, +10%, a także handel detaliczny i hurtowy, +9%. Najniższe prognozy dotyczą sektorów energetyka/gazownictwo/wodociągi oraz finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi, odpowiednio -7% i -4%. Wyniki dla obszarów

PwC/ PRCH: Zakaz handlu w niedziele spowoduje spadek obrotów o 9,6 mld zł

PwC i Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). "Obroty, jakie wygenerował handel detaliczny w Polsce wyniosły w 2015 r. 690 mld zł. W ubiegłym roku zatrudnionych w tym sektorze było ponad 1,2 mln osób. Według naszych, prognoz skutki wprowadzenia zakazu handlu w niedziele spowodują spadek

Manpower: 18% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

Handel detaliczny i hurtowy oraz Budownictwo, gdzie wyniki wynoszą odpowiednio +17% i +15%, podczas gdy prognoza dla sektorów Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Transport/Logistyka/Komunikacja wynosi +14%. Umiarkowany optymizm cechuje pracodawców z sektorów Restauracje/Hotele i Rolnictwo

Przegląd informacji ze spółek

tryb rozpatrywania wniosków od klientów detalicznych i korporacyjnych o odroczenie spłaty rat kapitałowych na okres trzech miesięcy, bez zmiany terminu obowiązywania umowy, podał bank. Grupa AB wspiera walkę z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i w odpowiedzi na zgłaszane przez lekarzy Wojewódzkiego

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. inflacji w USA i w Polsce

danych nt. lipcowej inflacji w USA" - napisali analitycy w raporcie. Ich zdaniem, w przypadku rynków wschodzących bieżący tydzień i początek kolejnego tygodnia przyniesie serie publikacji miesięcznych danych dot. gospodarki chińskiej - tj. lipcowe odczyty inflacji, handlu zagranicznego, produkcji

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 18 stycznia  --09:30: Spotkanie prasowe Investors TFI nt. wyników spółki oraz prognoz rynkowych --10:30: Konferencja prasowa DPD Polska nt. podsumowania 2016 r. i planów na bieżący rok --11:00: Konferencja prasowa PAIiIZ nt. podsumowania 2016 r. i planów nowej agencji na 2017 r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB luty 67 67 16:00 USA Zapasy niesprzedanych towarów grudzień 0,4% m/m 0,7% m/m 16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych I    

NBP: Firmy oczekują dalszego wzrostu cen surowców i produktów w I kwartale

wskazywały wyższe ceny surowców (rzadko związane ze wzrostem cen paliw) oraz zmiany kursu złotego" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r." Badane

NBP: Firmy planują dalszy wzrost zatrudnienia i podwyżki płac w I kwartale

zatrudnienia wskazuje na wyraźną potrzebę rozwoju" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r." Od ponad 3 lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 24 lutego, przygotowane przez analityków Macronext. Czas Kraj Raport Okres Prognoza Poprzednia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek i środę

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 3 maja i środę 4 maja, przygotowane przez analityków Macronext. Kalendarium na 3 maja: Godzina Kraj Wydarzenie Okres Prognoza Wartość poprzednia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę i czwartek

Okres Prognoza Wartość poprzednia   Polska Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny       10:00 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. kwiecień 5,80% 5,80% 11:00 Strefa Euro PKB s.a. - wst. I kw. 0,5% k/k 0,4% k/k

Kalendarium ISBnews

przemyśle, budownictwie, handlu i usługach za styczeń   PONIEDZIAŁEK, 23 stycznia  --MF organizuje przetarg obligacji hurtowych    WTOREK, 24 stycznia --10:00: Konferencja prasowa DNB Bank Polska i Deloitte nt. raportu "Kierunki 2017: Negatywne szoki gospodarcze. Stress

Przedsiębiorcom rzedną miny. We wrześniu wskaźniki nastrojów w dół

zatrudnienia jest pewnym sygnałem alarmowym. W budownictwie widać już sezonowy spadek nastrojów. Pesymiści mają przewagę nad optymistami i ta przewaga się powiększa (wskaźnik spadł z -1 do -5 pkt). Najlepsze nastroje panują w handlu, zarówno hurtowym, jak i detalicznym. Wskaźnik nastrojów w hurcie pogorszył

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę i czwartek

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews/XTB) – Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 6 stycznia i na czwartek, 7 stycznia, przygotowane przez analityków XTB. Środa, 6 stycznia   godzina

Manpower: 15% firm chce zwiększać zatrudnienie w ciągu kwartału (aktual.)

%. Wysokie noty otrzymano dla Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego: +10% dla każdego. Umiarkowanie dobrych warunków do szukania pracy należy spodziewać się w branżach restauracje/hotele oraz kopalnie/przemysł wydobywczy, gdzie odnotowane wyniki wyniosły odpowiednio: +7% i +4%. Na

Manpower: 15% firm chce zwiększać, a 7% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

%. Wysokie noty otrzymano dla Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego: +10% dla każdego. Umiarkowanie dobrych warunków do szukania pracy należy spodziewać się w branżach restauracje/hotele oraz kopalnie/przemysł wydobywczy, gdzie odnotowane wyniki wyniosły odpowiednio: +7% i +4%. Na

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 12 stycznia --10:00: Konferencja PwC nt. raportu "Stan bezpieczeństwa informacji w Polsce"      --11:00: Konferencja prasowa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) nt. podatku od handlu detalicznego  --12:00: Posiedzenie senackiej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

11:00 Strefa Euro Sprzedaż detaliczna w.d.a. grudzień 1,5% r/r 1,4% r/r 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień - 8,8% 14:15 USA Raport ADP styczeń 195 tys

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

prognoza poprzednia wartość 01:30 Australia Sprzedaż detaliczna październik 0,0% m/m 1,2% m/m 01:30 Australia

Kalendarium ISBnews

detalicznej w kwietniu 2017 r., dane dot. budownictwa mieszkaniowego w okresie I-IV 2017 r.   PONIEDZIAŁEK, 22 maja --14:00: GUS opublikuje dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2017 r. (ISBnews)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Inflacja CPI II kw. 0,4% r/r 0,1% r/r 07:00 Japonia Miesięczny raport BoJ lipiec - - 09:15 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna s.a. maj - 2,1% m/m 09:15

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 18 lipca --10:00: NBP opublikuje raport "Szybki Monitoring NBP - prognozy koniunktury Q3 `16" --11:00: MF:  Briefing prasowy Ministra Finansów Pawła Szałamachy --14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

14:00 Polska Koniunktura w handlu detalicznym czerwiec   5,2 14:00 Polska Koniunktura w przemyśle czerwiec   5 14:00 Polska Koniunktura w usługach czerwiec     15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA

Przegląd informacji ze spółek

Po wynikach I półrocza br. Orange Polska podtrzymał prognozę w zakresie 2-2,1 mld zł nakładów inwestycyjnych w całym 2019 r., podał operator w prezentacji wynikowej. W I poł. br. capex wzrósł o 16% r/r do 1,02 mld zł. Po wynikach I półrocza br. Orange Polska podtrzymuje prognozę, według której

Kalendarium ISBnews

miast regionalnych" --10:00: Spotkanie prasowe PwC dot. raportu PwC na temat dojrzałości cyfrowej polskich i globalnych firm --10:00: Konferencja prasowa Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju w praktyce: kolejna duża inwestycja LG Chem w Polsce --10:00: NBP opublikuje prognozy makroekonomiczne

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 13 września --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: Konferencja  BL Stream, Kupferwerk, SMT Software nt. połączenia   --10:00: Konferencja prasowa PwC nt. raportu "Rynek mediów i rozrywki - trendy i prognozy" --10:00: Spotkanie prasowe

C&W: Prawie 25% magazynów w Polsce służy e-commerce

(przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe np. DHL, DPD, InPost, TNT, GLS, UPS, FedEx)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Według autorów raportu, tempo rozwoju branży e-commerce nie zwalnia. Najemcy z tego sektora wymagają nawet trzykrotnie większej powierzchni niż firmy wykorzystujące

PMR: Rynek spożywczy w Polsce wzrośnie o 2,1% r/r do 243 mld zł w br.

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Rynek artykułów spożywczych w Polsce osiągnie w tym roku wartość prawie 243 mld zł, czyli 2,1% więcej niż w ub.r., wynika z raportu PMR pr. "Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020"

PMR: Wartość rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego wzrośnie o 1,8% r/r w br.

omawiany rynek będzie się cechował stabilnym, ale niskim wzrostem" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020". PMR podkreśla, że rynek RTV, AGD i sprzętu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Sprzedaż detaliczna grudzień 0,5% m/m 0,4% m/m 01:30 Australia Raport RBA nt. polityki monetarnej I kw

Apokaliptyczny scenariusz dla gospodarki po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę

Raport został sporządzony na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych, co od razu ustawia ten dokument jako próbę nacisku lobbingowego. Podobnie zresztą jak taką próbą jest projekt zakazu handlu w niedzielę sporządzony przez "Solidarność". Jedna i druga strona liczy na przyciągnięcie na

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

- - 14:15 USA Raport ADP lipiec 215 tys. 237 tys. 14:30 USA Eksport czerwiec - 188,6 mld USD 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego czerwiec -42 mld USD

Kalendarium ISBnews

Polaków wobec nowych rozwiązań technologicznych w handlu i płatnościach --12:00: Konferencja prasowa Work Service nt. raportu "Migracje zarobkowe Polaków" --14:00: Podpisanie porozumienia pomiędzy NCBR a Województwem Lubelskim - w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na

Manpower: 13% firm chce zwiększać, a 4% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

optymizm odnotowano w sektorze "transport/ logistyka/ komunikacja", które uzyskało wynik +14% i "handel detaliczny i hurtowy" (+11%). Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż "budownictwo" i "produkcja przemysłowa" (+8%). Umiarkowany optymizm

DM PKO BP obniżył rekomendacje i wyceny Eurocash i Emperii

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację Eurocash do "sprzedaj" i cenę docelową do 32 zł na akcję oraz obniżyli rekomendację Emperii do "trzymaj" i cenę docelową do 63 zł na akcję, wynika z raportu datowanego na 30 listopada

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 10 lutego --09:00: Konferencja prasowa, na której zaprezentowany zostanie raport „Kierunki 2015: globalne wyzwania, krajowe szanse, prognozy sektorowe", opracowany przez DNB i Deloitte --10:00: Briefing prasowy 2C Partners nt. emisji akcji, strategii spółki i sytuacji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

okres prognoza poprzednia wartość 01:30 Australia Bilans handlu zagranicznego październik -2,66 mld AUD -2,32 mld AUD

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 11 grudnia  --09:30: Konferencja "Bilans otwarcia 2016" z udziałem wicepremiera M. Morawieckiego --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-X 2015    PONIEDZIAŁEK, 14 grudnia    --11:00: Debata KIG nt. "Import z krajów Ameryki

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

opublikowana wartość prognoza poprzednia wartość - Czechy Decyzja CNB ws. stóp procentowych luty   - 0,05% 0,05% 01:30 Australia Sprzedaż detaliczna grudzień  

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 10 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: NBP: Raport o stabilności systemu finansowego – II `16   CZWARTEK, 11 lutego --11:00: Konferencja Grupy Kęty nt. podsumowania wyników 2015 r. i prezentacji prognoz na 2016 r.    PIĄTEK

PMR: Wartość rynku spożywczego wzrośnie o 4,2% r/r do 255 mld zł w 2016 r.

, kosmetyki, sprzęt RTV i AGD)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021". Analitycy zwracają uwagę, że od czasu zakończenia transakcji pomiędzy Auchan i grupą Metro

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

sytuacja w światowym handlu. Dzisiejsze dane o czerwcowej  produkcji przemysłowej w Polsce stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w II kw. (5,0% r/r) i w całym 2019 r. (4,7%). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy po zapoznaniu się z

Manpower: 11% firm chce zwiększać, a 6% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

odnotowano dla sektorów produkcja przemysłowa, budownictwo oraz handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio, dla którego prognoza wynosi odpowiednio +18%, +17% i +15%. Zauważalnie pozytywny klimat na szukanie pracy odnotowano również w branżach Instytucje sektora publicznego oraz rolnictwo/ leśnictwo

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 17 lutego --10:00: Konferencja prasowa Banku Handlowego nt. wyników po IV kw. --10:00: Spotkanie PKO BP nt. perspektyw polskiej gospodarki oraz prognoz wyników spółek --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za styczeń  --14:00: GUS poda

Kalendarium ISBnews

Handlowego nt. wyników po IV kw. --10:00: Spotkanie PKO BP nt. perspektyw polskiej gospodarki oraz prognoz wyników spółek --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za styczeń  --14:00: GUS poda dane o wskaźniku PPI za styczeń  --14:00: GUS poda dane o sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

niepewność związaną z wirusem COVID-19 wycofuje prognozę 5-6 mln euro wyniku EBITDA w 2020 r. i wzrostu przychodów o 3-5% r/r. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zakończyło skup akcji własnych, w ramach którego spółka nabyła akcje stanowiące 11,27% udziału w kapitale zakładowym

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę 3 czerwca, przygotowane przez analityków XTrade Brokers. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres prognoza

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek i piątek

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na 4 czerwca i 5 czerwca, przygotowane przez analityków XTrade Brokers. godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres prognoza

Kalendarium ISBnews

szybki szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2017 r. --10:00:  Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników  --10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --11:00: Konferencja prasowa

Kalendarium ISBnews

wynikowa LPP   --10:00: Konferencja prasowa Ronsona nt. wyników   --10:00: Konferencja prasowa AB nt. wyników   --10:00: Konferencja prasowa Unilever Polska nt. planów   --10:00: Konferencja prasowa BZ WBK dot. raportu "Prognoza majątku - Jak demografia zmieni aktywa

Starcom: Rynek reklamowy wzrósł o 1,3% r/r do 4,255 mld zł w I półroczu 2017

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Wartość netto rynku reklamy po sześciu miesiącach 2017 r. wyniosła 4 255,5 mln zł, wynika z raportu agencji mediowej Starcom. Jest to o 1,3% więcej niż w ubiegłym roku. Po dobrym pierwszym kwartale (+2,3%), w drugim kwartale rynek spowolnił i urósł jedynie o 0,5

Kalendarium ISBnews

o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym    WTOREK, 23 lutego  --09:30: Konferencja prasowa BGŻ BNP Paribas "Ziemia najlepszą inwestycją dla rolnika" --10:00: Prezentacja raportu PwC "(Współ)dziel i rządź. Jak nowy konsument zmienia

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia odnotowała 9,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 21,18 mln zł zysku wg MSR17 rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalexport Autostrady