hamowanie wzrostu

Rzońca z RPP: W długim okresie zbyt niskie stopy hamują wzrost gospodarczy

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - W długim okresie zbyt niskie stopy hamują wzrost gospodarczy, przestrzega członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Andrzej Rzońca. "W długim okresie zbyt niskie stopy hamują wzrost gospodarczy. W krótkim okresie zwiększają ryzyko wahań gospodarczych i

Wzrost USD hamuje, złoty jest najsilniejszy od początku roku

dynamiki jej wzrostu. Spekulacje takie mogą przyczynić się do zmiany rynkowego sentymentu i wpłynąć na umocnienie się dolara w krótkim terminie. Tendencja taka jest z resztą widoczna obecnie wśród inwestorów przeprowadzających transakcje na rynku Forex poprzez platformę transakcyjną CMC Markets &ndash

Bez wkładu własnego mieszkania i domy byłyby o wiele droższe

- Z badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2011 r. wynika, że wzrost wymaganego wkładu własnego o 10 pkt proc. ograniczało wzrost cen nieruchomości o 10 pkt proc. - mówi analityk Open Finance Bartosz Turek. Zastrzega, że analizie poddano rynek koreański. A gdyby wyniki przełożyć na polskie

Mocny frank bije w szwajcarską gospodarkę

- To bardzo alarmujące wyniki, które mogą być oznaką wzrostu bezrobocia - tak szwajcarski minister gospodarki Johann Schneider-Ammann skomentował czwartkowe rozczarowujące dane dotyczące handlu zagranicznego. Czytaj także: Podręcznik forex Wynika z nich, że szwajcarski eksport mocno hamuje - w

"Rz": Kryzysowy kwartał budżetu państwa

Polacy ograniczyli zakupy, bo ich pensje nie rosną już w takim tempie jak rok - dwa lata temu. To spowoduje, że wpływy z VAT w I kwartale nie będą tak wysokie jak w poprzednich latach. W rezultacie po I kwartale 2010 r. deficyt budżetowy może sięgnąć 16 - 20 mld zł wobec 52,2 mld zł zaplanowanych na

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

pracowników. Z początkiem przyszłego roku dynamika płac na pewno przyspieszy, chociażby z tego powodu że o 15.6% wzrośnie płaca minimalna, ale jednocześnie dalej powoli hamować będzie prawdopodobnie tempo wzrostu zatrudnienia.  W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy, mimo przewidywanego dalszego

Kwieciński: Nasza gospodarka stosunkowo odporna na spowolnienie w strefie euro

minister. Podkreślił, że wszystkie te pozytywne przewidywania dla Polski pojawiają się w momencie hamowania gospodarki światowej. OECD obniżyła dzisiaj prognozy wzrostu dla sporej części największych gospodarek. Organizacja przewiduje nie tylko, że wzrost gospodarczy w takich krajach jak Niemcy, Japonia

ING BSK: Wzrost kredytów w sektorze spowolni do 3,3%, depozytów - do 7,2% w 2020

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Wzrost kredytów w sektorze bankowym spowolni w tym roku do 3,3% r/r z 5,3% prognozowanych na ub.r., zaś depozytów - odpowiednio do 7,2% z 8,7%, prognozuje ING Bank Śląski. "Spowolnienie koniunktury, ekspansja fiskalna i rygorystyczna polityka podatkowa będą

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

ich istotne osłabienie" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Styczniowe dane pokazują, że czynnik inflacyjny zadziałał nieco mocniej, a tempo wzrostu sprzedaży w większości kategorii spadło. Obawiamy się, że ten czynnik będzie również hamował tempo wzrostu konsumpcji w kolejnych

Kwieciński oczekuje wzrostu wskaźnika PMI w listopadzie

hamuje. Ale są co najmniej trzy powody, by sądzić, że ma on charakter jednorazowy i że w przyszłym miesiącu powinniśmy mieć do czynienia ze wzrostem" - ocenia Kwieciński. "Po pierwsze, dane z ostatnich tygodni, nie potwierdzają, by nasz przemysł był w złej kondycji. We wrześniu GUS raportował

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

koniunktury na świecie oraz u naszych sąsiadów szczególnie w Niemczech. Wzrost inflacji, już się ujawnił. Ceny energii hamowane, w obecnym roku wpłyną na wzrost cen innych czynników. Wzrost inflacji i stóp procentowych wpłynie na wzrost kosztów obsługi zadłużenia" - powiedział Derdziuk podczas debaty

BOŚ podtrzymał prognozę 4% wzrostu PKB i obniżył inflacji - do 1,5% w 2019 r.

" - podkreślił bank. BOŚ zrewidował prognozę średniorocznej inflacji bazowej do 1,4% w 2019 z szacowanych poprzednio 1,3% na br. "Ponadto nieunikniony, średnioterminowy wzrost cen energii oraz utrzymanie wyższej dynamiki kosztów pracy, przy założeniu jedynie stopniowego hamowania krajowego

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI w strefie euro

świetnych wyników produkcji z początku 2019 r., co będzie hamowało wzrost rocznego wskaźnika produkcji. Ponadto, na spadek rocznego indeksu produkcji będzie wpływał także niekorzystnych układ liczby dni roboczych" - czytamy dalej. "Prognozujemy, że w styczniu dynamika produkcji budowlano

Apator miał 16,89 mln zł zysku netto, 33,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 33,17 mln zł wobec 33,32 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,54 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 212,48 mln zł rok wcześniej. "Dobre wyniki grupy to przede wszystkim efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie Gaz, w

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

. Pierwszym i głównym kanałem jej hamowania będzie spadek cen paliw w związku z załamaniem cen na rynku ropy naftowej. Znacznie mniejsze wzrosty cen niż do tej pory przewidywano, bądź ich spadek, może wystąpić w takich kategoriach jak „odzież i obuwie", „rekreacja i kultura" czy &bdquo

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

dane dot. koniunktury globalnej wspierają oczekiwania łagodnego hamowania polskiej gospodarki, to zapewne silniej ich wpływ uwidoczni się w trakcie 2020 r., z kolei skala osłabienia koniunktury w budownictwie będzie determinować skalę osłabienia koniunktury na przełomie 2019 i 2020 r."

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

drugiej strony w dalszym horyzoncie poprawę hamować będzie wysoka inflacja - wzrost CPI będzie zaniżać realny wzrost wynagrodzeń pozostałych gospodarstw, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost konsumpcji i PKB w 2020" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Opublikowane dziś dane

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

łagodnie wchodzi w oczekiwaną fazę spowolnienia wzrostu wywołaną przez sytuację w otoczeniu z zewnętrznym. Pomimo prawdopodobnej recesji w Niemczech hamowanie eksportu nie było spektakularne: do 3,9% r/r z 5,9 r/r w 1q19. Struktura wzrostu gospodarczego potwierdza jego „zdrowy" charakter

BM Reflex: Paliwa na stacjach będą taniały w zw. z załamaniem na rynku ropy

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews/BM Reflex) - W kolejnym tygodniu prawdopodobne wydają się dalsze obniżki średnich poziomów cen paliw na stacjach, niezależnie od tego, że na rynku hurtowym obniżki już wyraźnie hamują, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex. Poniżej

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

dopiero pod koniec listopada, przy okazji kolejnej publikacji GUS nt. PKB, będzie możliwa dokładniejsza analiza opublikowanych danych. Generalnie, dzisiejsza publikacja wskazuje na dalsze hamowanie dynamiki wzrostu gospodarczego w warunkach spowolnienia aktywności w przemyśle, budownictwie a także (z

Złoty stabilny, czeka na piątkowe dane o PKB

kolejne cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wyhamował do 1,4-1,5 proc. z 3,2 proc. R/R w ostatnim kwartale 2019 roku. Silniejsze hamowanie zwiększy prawdopodobieństwo obniżki kosztu pieniądza, jednocześnie

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

procentowych w środowisku hamowania konsumpcji, spadku wkładu zapasów do wzrostu i dalszego osłabienia tempa wzrostu inwestycji. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W wersji pesymistycznej może znaleźć się ona poniżej 3%. Tempo wzrostu gospodarczego będzie determinować działania

NBP: Firmy coraz częściej wskazują na możliwość podniesienia cen produktów

pozostaje ona relatywnie silna)" - czytamy także. Spowolnienie wzrostu cen producenta w przemyśle w lipcu i w sierpniu powinno oddziaływać stabilizująco na ceny produkcji w całej gospodarce, podano także. "Jednocześnie hamowanie dynamiki cen zaopatrzenia, w znacznej mierze wytwarzanego przez

Złoty nieco mocniejszy, inwestorzy czekają na RPP

. z 4,6 proc. kwartał wcześniej, a przede wszystkim do dość rozczarowującej struktury wzrostu PKB, mogącej sugerować głębsze hamowanie w przyszłości niż wskazują na to aktualne prognozy. Innym ważnym punktem odniesienia będzie komentarz Rady do sygnalizowanych przez rząd podwyżek cen energii w 2020

BM Reflex: Ceny paliw powinny spadać, szczególnie oleju napędowego

13,7 mln bbl/d. Mimo oczekiwanego dalszego wzrostu średnioroczne tempo wzrostu produkcji ropy naftowej w USA wyraźnie hamuje. Dla porównaniu w 2018 roku wydobycie ropy w USA wzrosło w skali roku 1,64 mln bbl/d w 2019 1,25 mln bbl/d. (ISBnews/ BM Reflex)

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana zanotowała wzrost powyżej oczekiwań rynkowych w październiku, natomiast produkcja budowlano-montażowa, natomiast negatywnie zaskoczyła dynamika produkcji budowlano montażowej - nastąpił jej spadek najgłębszy od lutego 2017 r. Dane

Dynamika wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie wg analityków

przyszłym roku, dodatkowo spadek dynamiki wynagrodzeń może hamować wysoka podwyżka płacy minimalnej (o 15%) implikująca bardzo wysokie wzrosty w grupie najsłabiej zarabiających pracowników. Oczekujemy, że w 2020 r. dynamika płac utrzyma się w granicach 6,0% - 7,0% r/r. Wyraźnie wolniejsze tempo wzrostu

JLL: Sprzedaż mieszkań na gł. rynkach wzrosła o 1% r/r w 2019; optymizm na 2020

wzrosły średnio o 10%, a popyt nie spadł. Rosnące ceny nie hamują sprzedaży. Co neutralizuje wzrost cen? Rosnące dochody, a z drugiej strony utrzymywanie niskich stóp w warunkach rosnącej inflacji. Wydaje nam się, że w tym roku nie będzie odpływu inwestorów indywidualnych i zmniejszonego zainteresowania

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

popytu na pracę oraz wzrost inflacji obniżający wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych mogą hamować silniejsze wzrosty konsumpcji prywatnej. Jednocześnie jednak nowe transfery społeczne od II kw. br. cały czas powinny podtrzymywać podwyższoną dynamikę dochodów do dyspozycji. Z tego względu, 

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi EBC i publikacje PMI strefy euro

wzrostu w ujęciu danych surowych. Przy tym założeniu oczekujemy wzrostu PKB w II kw. w okolicach 4,5% r/r wobec 4,7% r/r w I kw. Przy dalszym spowolnieniu w eksporcie oraz wolniejszych inwestycjach oczekujemy kontynuacji hamowania wzrostu w kierunku 4% r/r w II poł. br., cały czas z kolei ważnym wsparciem

PKO BP: Średnioroczna inflacja CPI sięgnie 3,8% w 2020, najwięcej od 2011-2012

na przełomie 2019/2020 wyraźnie wzrosła, do 4,4% r/r w styczniu (vs 3,4% r/r w grudniu i 2,6% r/r w listopadzie). Dynamiczny wzrost cen jest pochodną ograniczeń podażowych na rynku żywności (epidemia ASF w Chinach i susza), silnej dynamiki cen energii elektrycznej (podwyżki cen i niska baza

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 19% r/r do 82 w X

w październiku firm specjalizowała się w produkcji bądź dostarczaniu towarów konsumpcyjnych pierwszej potrzeby - wydawałoby się więc, iż konsumpcja hamuje... Co przecież nie jest prawdą. Na wzroście konsumpcji zyskują więc konsumenci (oraz budżet w postaci podatków pośrednich), ale już nie wszystkie

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

kontynuacji spowolnienia inwestycji w ujęciu zmian cyklicznych. Co więcej, w dłuższym horyzoncie silniejsze hamowanie inwestycji będzie ograniczane przez prawdopodobne zwiększenie nakładów na publiczne inwestycje drogowe oraz wciąż niemały potencjał dla wzrostu inwestycji firm współfinansowanych ze środków UE

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane z USA i w strefie euro

zewnętrznych ośrodków analitycznych) sporym potencjale dla wzrostu produkcji krajów zrzeszonych w OPEC. W dalszym ciągu uważamy, że prognozowana przez EIA wyraźna zmiana relacji popytu i podaży surowca (silniejszy wzrost podaży) na przełomie w roku będzie hamować trwałe nasilenie wzrostów cen surowca w

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rynków posiedzenie FOMC

dłuższej perspektywie). "W bieżącym tygodniu planowane jest rozpoczęcie publikacji serii danych ze sfery realnej krajowej gospodarki. Generalnie oczekujemy słabszych odczytów wszystkich wskaźników w porównaniu do danych lipcowych, przy bardzo stopniowym dalszym hamowaniu wzrostu aktywności

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

spadkiem produkcji budowlano-montażowej wpisuje się w oczekiwane przez nas dalsze hamowanie wzrostu gospodarczego w 4q19. Zgodnie z oczekiwaniami grudzień zakończył deflację po stronie cen producentów. Wyraźne odbicie inflacji PPI (do 1,0% r/r z -0,1% r/r w listopadzie) wynikało przede wszystkim z

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane ze strefy euro i z Polski

. Jednocześnie jednak, po wykluczeniu efektów sezonowych, oczekujemy niższych odczytów (poza sprzedażą detaliczną) w warunkach stopniowego hamowania aktywności krajowej gospodarki" - czytamy także.  Analitycy BOŚ Banku prognozują, że w lipcu dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw lekko

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski znajdzie się w tym roku poniżej potencjalngo tempa wzrostu polskiej gospodarki i wyniesie 2,8% r/r w 2020 roku, poinformował główny ekonomista mBanku Ernest Pytlarczyk. "Przewidujemy raczej generalnie stagnację, jeśli chodzi o inwestycje w

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

wnioskować, że w 2019 r., tj. drugim z rzędu roku hamowania tempa wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, więcej ubyło firm zatrudniających co najmniej 9 osób, aniżeli ich przybyło. Dynamika zatrudnienia na poziomie 1.1%r/r na początku 2020 r. oznacza, że w grudniu może się ona znaleźć w okolicach 0.0%r/r

Cena ropy Brent przekroczyła 60 USD/bbl, jednak zwyżki są mało dynamiczne

, możliwość wyraźnych zwyżek jest hamowana przez niepewność dotyczącą przyszłego popytu na ropę naftową. Już obecnie w globalnej gospodarce widać objawy spowolnienia, a ewentualne pogarszanie się sytuacji miałoby istotny wpływ na popyt na ropę. Pytania budzi zwłaszcza przyszłość konfliktu handlowego USA i

Santander BP: Eksport stolarki otworowej wzrośnie o 5-8% r/r w 2019 r.

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Eksport okien i drzwi z Polski wzrósł o 11,1% r/r w 2018 r., a w tym roku wzrost ma być kontynuowany, na poziomie 5-8%, szacują eksperci Santander Bank Polska. "W ciągu ostatnich 10 lat udział sprzedaży zagranicznej w całkowitych przychodach krajowych

BOŚ Bank: Uwaga rynków w tym tygodniu na posiedzeniach RPP i EBC

inwestycyjnych sektora publicznego, oczekujemy dalszego wzrostu inwestycji w II poł. br. choć skalę tego wzrostu będzie hamował zakładany przez nas wolniejszy wzrost inwestycji przedsiębiorstw. Wyższe efekty bazy będą w kolejnych kwartałach zaniżać dynamikę dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych i tym samym

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana zanotowała wzrost powyżej oczekiwań rynkowych w styczniu, co może sugerować wzrost gospodarczy w I kw. 2020 roku na poziomie ok. 3% r/r, uważają ekonomiści. Jednakże w całym roku aktywność gospodarcza może być słabsza niż wcześniej

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego wpłynęło utrzymanie słabszego popytu zewnętrznego, ograniczenie wzrostu inwestycji sektora finansów publicznych po jesiennych wyborach samorządowych oraz hamowanie dynamiki konsumpcji prywatnej. Biorąc pod uwagę nasze założenie, że skala spowolnienia gospodarki

PZPO: Sprzedaż opon do samochodów ciężarowych wzrosła o 3% w I kw. 2019 r.

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali wzrost sprzedaży w segmencie opon do aut typu SUV o 19% w I kw. 2019 r. Wzrósł także wolumen sprzedanych opon do samochodów dostawczych (+8%) i ciężarowych (+3%). Istotnie zwiększyła się dynamika sprzedaży opon

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

kwartale 2019 r. Dane sugerują zatem mocne dalsze hamowanie tempa wzrostu gospodarczego w pierwszych trzech miesiącach br. Oczekuję dynamiki PKB w tym okresie okolicach 2.0%r/r, a następnie głębokiego spadku w drugim kwartale. Ujemna dynamika PKB będzie nam towarzyszyć najprawdopodobniej do końca br. W

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

wzrostu gospodarczego w Polsce, wskazują analitycy. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 11,9% r/r w kwietniu br. (konsensus rynkowy wynosił 8,1% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,5%.   Analitycy wskazują

Abstra nie wyklucza w tym roku sięgnięcia po kapitał rynkowy

hamować rozwoju naszego biznesu" - dodał przedstawiciel spółki. W 2018 roku kanały Abstra wygenerowały 567 mln wyświetleń i przeprowadziły ponad 100 kampanii dla ponad 35 marek. Spółka zanotowała 8,24 mln zł przychodu, co oznacza niemal trzykrotny wzrost r/r. Strata EBITDA wyniosła 2,3 mln zł w

Odbicie na GPW może być dziś mniejsze niż na wiodących giełdach

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Dziś główne parkiety akcji mogą odrobić część wczorajszych spadków, spowodowanych doniesieniami o epidemii COVID-19 we Włoszech. Ewentualne wzrosty notowań będą jednak hamowane przez dalsze rozważania dotyczące skutków zachorowań na europejską

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

gospodarczego. Nie zakładamy jednak gwałtownego hamowania, a raczej tempo wzrostu wyraźnie powyżej 4 pkt. proc." - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "Dzisiaj poznaliśmy pełny szacunek danych o PKB Polski za 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego zostało

PZPO: Sprzedaż opon do samochodów ciężarowych wzrosła o 22% w 2018 roku

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali w 2018 roku wzrost sprzedaży w segmencie samochodów ciężarowych o 22%. Wzrósł także wolumen sprzedanych opon do samochodów SUV (+12%) i rolniczych (+3%), a nieznacznie spadł do samochodów osobowych (-1

Złoty ponownie traci na wartości, ryzyko wybicia USD/PLN powyżej 4 zł wciąż duże

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach finansowych i związany z tym wzrost awersji do ryzyka, odciska piętno na notowaniach złotego. W środę rano traci on na wartości do głównych walut. O godzinie 09:50 za euro trzeba było zapłacić 4,3840 zł (+0,4 gr

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2019 rok o 0,3 pkt do 4,3%

hamowanie krajowego wzrostu gospodarczego pod wpływem spowolnienia (recesji) w otoczeniu zewnętrznym" - czytamy w materiale. W rezultacie w lipcu pojawił się wniosek o podwyżkę stóp procentowych (poparty przez E.Gatnara i K.Zubelewicza), a we wrześniu i październiku wnioski o obniżkę stóp (zgłoszone

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

pozostanie ważnym motorem wzrostu, ograniczającym skalę osłabienia dynamiki PKB. Jednocześnie jednak przy założeniu dalszego hamowania wzrostu dynamiki PKB w kierunku 4,0% r/r w II poł. br. oraz poniżej tego poziomu na początku 2020 r., dynamika sprzedaży detalicznej w miesiącach nadchodzących może

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

problemach podaży pracy, silniejszy wzrost płac nie musi przekładać się na wyższą skłonność przedsiębiorstw do redukcji zatrudnienia, niemniej może być czynnikiem przyczyniającym się do wolniejszej dynamiki zatrudnienia. Jednocześnie, przy oczekiwanym dalszym stopniowym hamowaniu wzrostu aktywności krajowej

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w listopadzie o 9.5%r/r wobec wzrostu o 9.0%r/r w październiku. Listopad br. był miesiącem, który przyniósł przyspieszenie tempa wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i jednocześnie kontynuację hamowania

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Wstępne szacunkowe dane o wzroście PKB za 2019 r. okazały się słabsze od oczekiwań rynkowych (odpowiednio: 4% wobec 4,2%). Pozwalają one szacować, iż wzrost spowolnił w ostatnim kwartale ub.r. do - szacowanych przez ekonomistów - ok. 2,8-3,1%. Większość analityków

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Lipcowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu, na co wpływ miały   efekty kalendarzowe oraz brak przestojów w pracach z uwagi na wysoką temperaturę w czerwcu. Dane o zatrudnieniu wykazały w ujęciu miesięcznym

Wartość aukcji dzieł sztuki wzrosła o 17% w 2019, ceny rosną coraz szybciej

kolekcjonerzy chętniej lokują nadwyżki kapitału w dzieła sztuki. W przypadku inwestowania w perspektywie kilku lat, przy mądrych zakupach wspartych przez profesjonalnych doradców, na dziełach sztuki można wiele zyskać. Ale wzrost kapitału to nie jedyna korzyść z zakupu dzieła sztuki. To niesie ze sobą także

Prezes PTE: Wzrost PKB wyniesie ok. 4,4% w 2019 r., poniżej 4% w 2020 r.

Mączyńskiej, w 2019 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce może okazać się nie niższe niż 4,4%, które w lipcowej prognozie przewiduje dla naszego kraju Komisja Europejska. "W lipcu Komisja Europejska ponownie podniosła prognozę wzrostu dla Polski, tym razem do 4,4% w odniesieniu do 2019 r. To

Kropiwnicki z RPP nie widzi powodu do podwyższenia stóp procentowych w br.

hamować" - dodał. Według niego, sensowność hamowania gospodarki można by rozważać wtedy, kiedy wzrost cen znalazłby się znacznie powyżej 2,5%, albo gdyby włączyły się "pewnego rodzaju światła ostrzegawcze". "Na przykład, gdyby się okazało, że tempo wzrostu gospodarczego osiągnęło

Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2017 r. powinien przyspieszyć

otoczeniu polskiej gospodarki i słabszy kurs złotego" - czytamy dalej.  Część członków RPP zwracała uwagę, że brak pracowników o określonych kwalifikacjach w pewnych regionach kraju może hamować rozwój niektórych przedsiębiorstw. Niektórzy członkowie uważają, że obniżony wzrost gospodarczy

Sentyment do złotego wciąż dobry, posiedzenie RPP nie przyniesie przełomu

2,6 proc. z 2,4 proc. R/R w maju, zostanie skwitowane jako mieszczące się w scenariuszu bazowym. Rada dalej będzie podkreślać, że w kolejnych latach wzrost gospodarcza będzie hamował, przez co ryzyko znaczącego przestrzelenia celu inflacyjnego jest niskie, co uzasadnia dalszą stabilizację stóp

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

ruchu drogowego ma natomiast istotny wpływ na poziom emisji szkodliwych substancji. Np. 75% emisji cząsteczek stałych przez pojazdy jest generowane w wyniku hamowania poprzez ścieranie i zużycie elementów układu hamulcowego oraz opon. "Jazda, w czasie której często dochodzi do zatrzymywania

Santander Bank Polska: Wolumen produkcji mebli może wzrosnąć o ok. 10% w 2018 r.

;hamować wyzwania rynku pracy, głównie związane z dostępnością pracowników. "W całym łańcuchu produkcji pracuje coraz większa liczba cudzoziemców. W niektórych przypadkach już teraz stanowią oni większość zespołów. Co więcej, pracownicy z zagranicy będą odgrywać coraz większą rolę w sektorze

Inflacja przekroczy poziom 3,5% r/r w na początku 2020 r. wg analityków

listopadzie ceny usług utrzymały się na tym samym poziomie co przed miesiącem. Oznacza to, że spowolnienie hamuje dynamikę płac w usługach w ostatnim miesiącu, co jednak może utrzymać się najwyżej do grudnia. Nowy rok przyniesie drastyczny, ponad 15% wzrost płacy minimalnej, który z pewnością ujawni się w

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 77,8 mld zł aktywów inwestycyjnych w 2019 r.

, że branża leasingowa może udzielić łącznego finansowania o wartości ponad 82,7 mld zł.  "W 2019 roku Polska odnotowała łagodne hamowanie tempa rozwoju gospodarki, co w naturalny sposób odczuła także branża leasingowa. Po 6 latach intensywnych wzrostów, w 2019 roku rynek

Bank Światowy podwyższył prognozę globalnego wzrostu PKB do 3,1% w 2018 r.

charakterystyczne dla wielu krajów - dotyczy gospodarek, których łączne PKB przekracza 65 procent światowego PKB. Bez działań na rzecz odbudowania wzrostu potencjalnego, hamowanie tego wzrostu może się utrzymać także w kolejnej dekadzie i w konsekwencji obniżyć średni wzrost gospodarczy świata o jedną czwartą

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

polskie firmy. Prognozujemy, że tempo produkcji spowolni w 4kw18 do około 3%r/r wobec około 6.1%r/r w 3kw18. Spodziewamy się także wolniejszego wzrostu popytu krajowego. Ankiety NBP pokazują stabilizację planów podwyżek płac. Co więcej dynamikę konsumpcji hamować będą efekty bazowe m.in. wygasanie efektów

Dolar zyskuje w relacji do złotego, posiedzenie RPP bez wpływu na rynek

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Rano dolar zyskuje w relacji do złotego w ślad za podobnymi tendencjami obserwowanymi na rynkach globalnych. O godzinie 09:23 za amerykańską walutę trzeba było zapłacić 3,7685 zł, czyli o 1 gr więcej niż wczoraj. Tu już 4. kolejny dzień wzrostu notowań USD/PLN. W

PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w 2018 roku wyniesie 4,9% i spowolni do 3,7% w 2019 roku, wynika z kwartalnika ekonomicznego PKO BP.  "Podtrzymujemy prognozę tempa wzrostu PKB w Polsce. Nie będzie gwałtownie hamowało. Spodziewamy się

'Minutes': RPP za stabilizacją stóp procentowych w najbliższych kwartałach

tle innych krajów CEE. Pojawiły się wśród członków Rady oceny, iż wysokość stóp procentowych NBP nie hamuje wzrostu inwestycji w polskiej gospodarce, gdyż wysoki poziom oszczędności przedsiębiorstw umożliwia finansowanie firmom działalność ze środków własnych. Rada postanowiła utrzymać stopy

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski powinien wynieść 3,5% w 2016 r.

tylko jako efekt wzrostu eksportu (efekt dobrej koniunktury w krajach wysokorozwiniętych, naszych głównych rynkach zbytu). Także popyt wewnętrzny pobudzany rozluźnieniem dyscypliny budżetowej i wzrostem wydatków powinny zrównoważyć skutki wzrostu podatków i nie powinien on jak na razie hamować polskiej

Personnel Service: Ok. 90% Polaków nie obawia się, że Ukraińcy odbiorą im pracę

pracowników uważa, iż napływ obywateli Ukrainy hamuje wzrost wynagrodzeń w Polsce. "Przyjazd imigrantów zarobkowych jest prawdziwym błogosławieństwem dla polskiej gospodarki oraz rynku pracy. Dobrze rozumieją to polscy pracodawcy. Cieszy to, iż również pracownicy są pozytywnie nastawieni do

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

mocno spowolniło, co wiążemy m.in. z przejściowym załamaniem tempa wzrostu w sektorze samochodowym, szczególnie na początku 3kw18. Możliwe iż przed końcem roku nastąpi odbicie związane z pokonaniem problemów z normami środowiskowymi ale inne dane sugerują, że handel międzynarodowy mocno hamuje, co

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

mogłaby rozwijać się jeszcze szybciej. Jednocześnie hamowanie zatrudnienia może oznaczać, że polska gospodarka wkracza w okres spowalniania. Ograniczona podaż pracowników trzyma w ryzach płace, choć oczekiwania co do tempa ich wzrostu w lipcu, chociażby ze względu na relatywnie niską bazę odniesienia z

Dzisiaj nastąpi prawdziwy test kondycji popytu na GPW

. Ewentualnego impulsu wzrostowego mogłoby dostarczyć przebicie kluczowego oporu przez niemiecki DAX. Po wczorajszym, pozytywnym impulsie z Chin dzisiaj może już nie być śladu. Japoński Nikkei po rozpoczęciu dnia od sporych wzrostów, przez całą sesję poddawał się wyprzedaży. To sygnał, że dzisiaj na GPW nie

PZPM: Rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t wzrosły o 28,7% r/r w X

Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. "Październik br. zakończył się bardzo dynamicznie we wszystkich kategoriach pojazdów użytkowych - zarejestrowano łącznie 3 673 szt. Był to kolejny miesiąc w br. z rekordowymi wynikami. Tempo wzrostu wyniosło 28,7%. Po

16 proc. polskich kierowców kupuje opony na giełdzie lub szrocie. Tanio, ale ryzykownie

najbardziej newralgicznych momentach eksploatacji. Obecnie polscy kierowcy kupują coraz więcej opon klasy średniej i premium. Według analityków szczególnie wzrost sprzedaży w tym ostatnim segmencie jest dobrą nowiną dla właścicieli samochodów. Opony te zapewniają bowiem wyższe parametry pracy

NBP: Liczba nowych miejsc pracy może maleć, pozycja pracodawców osłabnie

pracy poprawiły się po negatywnym sygnale z II kw. br. Utrzymało się tempo wzrostu liczby pracujących, odzwierciedlając wciąż wysoki popyt na pracę, choć wzrost liczby pracujących poza rolnictwem słabnie. Bezrobocie było bliskie minimum z 2008 roku, pomimo, że jego spadek hamowany był przez ponowny

Wzrost płac będzie sięgał 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

przedsiębiorstw nt. lekkiego hamowania tempa wzrostu popytu na pracę. Biorąc pod uwagę oczekiwane stopniowe hamowanie tempa wzrostu aktywności gospodarczej i jednocześnie utrzymujące się problemy podażowe na rynku pracy oczekujemy dalszego, jednocześnie bardzo stopniowego obniżenia dynamiki wzrostu zatrudnienia

Prezes Neuki: Prognoza 100 mln zł zysku netto w br. jest 'bardzo ambitna'

większy - to będzie kilka milionów złotych" - powiedział Sucharski.  Prezes wskazał również, że Neuca hamuje także, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu sieci przychodni. Obecnie posiada 63 przychodnie z grupą 144 tys. pacjentów.  "Hamujemy, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu sieci. Jeśli

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

stabilnych, bardzo wysokich wzrostów konsumpcji, to zakładamy, że efekt odbudowy oszczędności (które silnie obniżyły się w 2017 r., po wzroście w 2016) będzie hamował te wzrosty. Dane dot. nastrojów konsumentów, w tym ich skłonności do dokonywania ważnych zakupów wskazują na jedynie niewielkie osłabienie w

PKB może skurczyć się o ok. 6-10% r/r w II kw. br. wg analityków

przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła w kwietniu br. o 0,9% r/r (podobnie do przewidywań rynkowych). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,3%. Ekonomiści podkreślają, że rośnie tendencja wśród konsumentów do ograniczania wydatków ze względu na pogarszający się rynek pracy i

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

jest widoczne, ale nie następuje ono gwałtownie. W przypadku produkcji budowlano-montażowej ekonomiści wskazują m.in. że efekty kosztowe (koszty pracy i materiałów) będą hamowały aktywność w budownictwie w kolejnych kwartałach, lecz przy wysokim założeniu wzrostu inwestycji publicznych na poziomie

Dolar jest najtańszy wobec złotego od prawie 5 miesięcy

. (prognoza: 8,3 proc.), czy analogiczne hamowanie dynamiki produkcji budowlano-montażowej z 17,4 proc. do 9,6 proc. (prognoza: 16 proc.), wprawdzie rozczarowało, ale w dalszym ciągu wpisuje się w scenariusz około 5 proc. wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski w II kwartale br. Dziś zostaną

BM Reflex: Ceny paliw mogą dalej nieznacznie rosnąć w przyszłym tygodniu

na benzyny do poziomu najwyższego od 1991 roku sentyment powinien pozostać zwyżkowy. Tymczasem wzrost produkcji ropy  hamuje potencjalne wzrosty jej cen. W lipcu mimo realizacji porozumienia w sprawie cięć produkcji wydobycie ropy w krajach OPEC łącznie dalej rosło ze względu na dalszy wzrost

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

przez GUS – publikacja jutro) nie dają wystarczających informacji dla formułowania wniosków dot. wpływu sektora budowlanego na wyniki krajowej gospodarki. Biorąc pod uwagę założenia średnioterminowe stopniowego hamowania aktywności gospodarczej, nie oczekujemy utrzymania tak silnych wzrostów

BOŚ Bank: Dane z USA i posiedzenie RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

informacje związane z posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej (RPP).    "Dane dot. indeksów koniunktury w USA będą weryfikacją tezy o silnej odporności gospodarki amerykańskiej na spowolnienie aktywności gospodarki globalnej i wzrost protekcjonizmu w globalnym handlu. W przypadku danych z

MR spodziewa się złagodzenia deflacji do 0,4% r/r w grudniu

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Deflacja w ujęciu rocznym złagodnieje w grudniu do 0,4% r/r z 0,6% r/r miesiąc wcześniej, prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki. Resort oczekuje m.in. wzrostu cen żywności. "Analitycy Ministerstwa Rozwoju oczekują, że w grudniu 2015 r. ceny

PSPA złożyło w Ministerstwie Energii projekt E-taryfy dla elektromobilności

przedsiębiorstw zrzeszonych w PSPA). Koncepcja była także prezentowana na rządowym Komitecie Sterującym Programu Elektromobilność oraz na spotkaniu branżowym w Brukseli, zorganizowanym przez The European Association for Electromobility (AVERE), podano. Zdaniem PSPA, aby przyspieszyć wzrost sektora

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

kalendarzowych wpłynie na skokowy wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej w kierunku 7,0% - 8,0% r/r. Dane dot. sprzedaży detalicznej za ostatnie miesiące potwierdzają bardzo stopniowy trend spadkowy dynamiki, który może utrzymać się jeszcze do połowy roku. Cały czas jednak skalę tego spadku hamować będzie solidne

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

wskazują na spadki produkcji zarówno w przemyśle jak i w budownictwie pod koniec 2018 r., wobec założeń niewielkich wzrostów (spójnych z oczekiwanym stopniowym hamowaniem wzrostu aktywności gospodarczej. Taka sytuacja może wskazywać na silniejsze cykliczne osłabienie aktywności gospodarki

Randstad: Rotacja na rynku pracy spadła do 20% w IV kw. wobec 24% kwartał temu

szanse widzą w tej kwestii przed sobą robotnicy niewykwalifikowani - 85% oraz pracownicy biurowi i administracyjni - 84%. Badanie wykazało, że 48% ankietowanych spodziewa się na początku roku wzrostu wynagrodzenia wobec 35% zanotowanych w styczniu 2018 roku. "Mamy pewne symptomy, że

Zubelewicz z RPP: Stopy proc. nie zostaną podwyższone może nawet do końca 2019r.

pojawienie się "poważnego ryzyka", że inflacja będzie przyspieszała, a jednocześnie gospodarka będzie hamowała. "To jest najgorsze możliwe połączenie. Już listopadowa projekcja sugeruje, że inflacja w 2019 r. będzie wynosiła średnio 2,7%, ale z tendencją wzrostową, a wzrost PKB zmaleje z

PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 97% r/r w 2019

znacząco przyczyniają się do ograniczania szkodliwych emisji w miejskich aglomeracjach" - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia 2019 r. w Polsce funkcjonowało 1

Gatnar z RPP: Utrwalenie się inflacji pow. 3% po I kw. mogłoby wymagać reakcji

podwyższaniem stóp" - ocenił Gatnar. Kolejne procesy, które wymagają uważnej oceny to hamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w otoczeniu spowalniającej gospodarki krajowej i globalnej, przy jednocześnie wzmożonej aktywności kredytowej gospodarstw domowych. "Nie wykluczam, że na rynku pracy